24.11.2023 Views

Training Supplements-CZ

Větší efektivita při vstřikování plastů. Semináře Česká republika 2024

Větší efektivita při vstřikování plastů.
Semináře Česká republika 2024

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Training</strong><br />

Větší efektivita při vstřikování plastů.<br />

Semináře Česká republika 2024


Nejdůležitější fakta pro zájemce<br />

Školící středisko ENGEL <strong>CZ</strong> s.r.o.<br />

Školící středisko ENGEL <strong>CZ</strong> v Praze, je vybaveno nejmodernější technikou. Jsou zde k dispozici dvě školící místnosti<br />

pro účely školení strojů a robotů. Máme k dispozici bezsloupový stroj ENGEL e-victory, vybavený robotem ENGEL viper,<br />

školící box s robotem ENGEL viper a školící box s robotem ENGEL easix KUKA. Plně klimatizované školící prostory s<br />

multimediálním vybavením zajišťují maximální efektivitu prováděných školení. Stroje a roboty se nachází přímo ve školících<br />

místnostech, takže je možno výklad spojit s okamžitými praktickými ukázkami.<br />

Délka semináře: od 09:00 do max. 16:00<br />

Školitelé:<br />

odborníci firmy ENGEL<br />

Místo konání:<br />

ENGEL <strong>CZ</strong> – školící středisko Praha<br />

Možnosti přihlášení<br />

prostřednictvím formuláře:<br />

www.engelglobal.com/training<br />

e-mailem: training.cz@engel.at<br />

telefonicky: +420 213 21 49 90<br />

Co od nás dostanete<br />

Kvalifikovaného školitele<br />

Podklady ke školení<br />

Oběd a občerstvení o přestávkách<br />

Potvrzení o absolvování školení<br />

Jednoměsíční přístup na platformu ENGEL Academy<br />

Certifikát o úspěšném absolvování školení, po<br />

složení testu na platformě ENGEL Academy<br />

Informace o termínech a nákladech:<br />

Termíny a ceny podle kalendáře seminářů na<br />

našich webových stránkách.<br />

Storno poplatky<br />

Jestliže se z nějakého důvodu nemůžete školení zúčastnit,<br />

žádný problém. Vaše storno do 14 dnů před začátkem<br />

semináře provedeme zdarma. Při stornu 14 dní předem<br />

účtujeme 50 %, při stornu do 1 týdne před začátkem 100<br />

% ceny semináře. Je samozřejmě možno kdykoliv nominovat<br />

jiného účastníka školení. Za zaplacené stornopoplatky<br />

Vám bude vystaven poukaz na náhradní školení v hodnotě<br />

stornopoplatku, s platností 1 rok. ENGEL <strong>CZ</strong> si vyhrazuje<br />

právo změny termínu konání a právo na zrušení seminářů.<br />

Rezervace hotelu<br />

Na přání Vám podáme informace o<br />

možnostech ubytování<br />

Podrobnosti a registrace<br />

Školící středisko ENGEL <strong>CZ</strong> s.r.o.<br />

Baarova 18<br />

140 00 Praha 4<br />

Petra Houdková<br />

Organizace, rezervace<br />

Tel. +420 213 21 49 90<br />

training.cz@engel.at<br />

Více informací o<br />

školení ENGEL


Koncepce školení ENGEL<br />

Orientace na cílovou skupinu<br />

Přehled možných cílových skupin a vhodných seminářů pro každou z nich.<br />

Naši poradci pro školení vám rádi pomohou a mohou vám navrhnout individuální program.<br />

Cílová skupina 1 Cílová skupina 2 Cílová skupina 3 Cílová skupina 4<br />

Vedoucí výroby<br />

Konstruktéři<br />

Projektoví manažeři<br />

Seřizovači<br />

Obsluha strojů<br />

Zaměstnanci pro vzorkování<br />

forem<br />

Technologové<br />

Pracovníci údržby<br />

Opravárenský personál<br />

Pracovníci měnící<br />

povolání<br />

Pracovníci z jiného<br />

oddělení<br />

Provozní personál<br />

Asistenti výroby<br />

Pracovníci z jiného<br />

odvětví<br />

Úroveň: Základní Úroveň: Základní Úroveň: Základní Úroveň: Základní<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

RO-L1-easix<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

RO-L1-easix<br />

MTO<br />

MTH-L1<br />

MTE-L1<br />

MTM<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

Úroveň: Pokročilý Úroveň: Pokročilý Úroveň: Pokročilý<br />

PPS<br />

MO-L2<br />

RO-L2-viper<br />

PMS<br />

PQC<br />

RO-L2-easix<br />

PIQ<br />

PPC<br />

ESO<br />

EIM<br />

PPS<br />

MO-L2<br />

RO-L2-viper<br />

PMS<br />

PQC<br />

RO-L2-easix<br />

PIQ<br />

PPC<br />

ESO<br />

EIM<br />

MTE-L2-duo<br />

MTE-L2-victory<br />

RTM-viper<br />

MTH-L2-duo<br />

MTE-L2-em<br />

MTH-L2-victory<br />

ESO<br />

Další školení týkající se produktů a technologií v oblastech vstřikování Foammelt, vícekomponentního<br />

vstřikování, PAC, Insert, a Elast/LIM lze poskytnout na vyžádání.


Program seminářů v přehledu<br />

Řízení Leden<br />

Machine operation level 1 (MO-L1)<br />

Obsluha vstřikovacích strojů ENGEL – úroveň 1 CC300 16. - 17.<br />

Machine operation level 2 (MO-L2)<br />

Obsluha vstřikovacích strojů ENGEL – úroveň 2 CC300 23. - 24.<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Obsluha robotů ENGEL viper – úroveň 1 RC300 16. - 17.<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Obsluha robotů ENGEL viper – úroveň 2 RC300 23. - 25.<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Obsluha robotů ENGEL easix – úroveň 1<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Obsluha robotů ENGEL easix – úroveň 2<br />

RC300<br />

RC300<br />

Machine technical operation (MTO)<br />

Obsluha vstřikovacích strojů ENGEL pro personál údržby CC300 18.<br />

Machine technical hydraulic level 1 (MTH-L1)<br />

Hydraulické komponenty vstřikovacích strojů ENGEL úroveň 1<br />

Machine technical hydraulic level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydraulické systémy vstřikovacích strojů ENGEL victory úroveň 2<br />

Machine technical hydraulic level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydraulické systémy vstřikovacích strojů ENGEL duo úroveň 2<br />

Machine technical electrical level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrika a řízení vstřikovacích strojů ENGEL úroveň 1<br />

Machine technical electrical level 2 victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrika a řízení vstřikovacích strojů ENGEL victory úroveň 2<br />

CC300<br />

CC300<br />

INJECT 4.0 & EFEKTIVITA<br />

Machine technical electrical level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrika a řízení vstřikovacích strojů ENGEL duo úroveň 2<br />

Machine technical electrical level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrika a řízení plně elektrických vstřikovacích strojů ENGEL úroveň 2<br />

Machine technical maintenance (MTM)<br />

Údržba vstřikovacích strojů ENGEL 25.<br />

Robot technical maintenance viper (RTM-viper)<br />

Řízení a údržba robotů ENGEL viper<br />

CC300<br />

CC300<br />

RC300<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Základní znalosti technologie vstřikování plastů 31. - 01.<br />

TECHNOLOGIE<br />

Process mould change (PMC)<br />

Výměna forem<br />

Process plastic surface (PPS)<br />

dentifikace a odstraňování povrchových i skrytých vad výlisků<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Používání iQ programů CC300 29. - 30.<br />

Process plasticizing competence (PPC)<br />

Správné nastavení plastifikace<br />

ÚDRŽBA<br />

Process mould sampling (PMS)<br />

Systematické zkoušky a vzorkování forem<br />

Process quality control (PQC)<br />

Zajištění kvality při vstřikování<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM)<br />

Energetická účinnost a úspora energie při vstřikování plastů<br />

CC300<br />

OBSLUHA<br />

e-connect service operator (ESO)<br />

Úvod do e-connect a e-connect.24<br />

MES authentic user (MAU)<br />

Základní znalosti pro obsluhu řešení MES authentig<br />

MES authentic key user (MAK)<br />

Pokročilé školení pro rozšířenou obsluhu řešení MES authentig


Únor Březen Duben Květen Červen Červenec<br />

20. - 21. 26. - 27. 09. - 10. 14. - 15. 04. - 05.<br />

27. - 28.<br />

03. - 04.<br />

16. - 17.<br />

21. - 22. 11. - 12.<br />

20. - 21. 26. - 27. 14. - 15. 11. - 12.<br />

27. - 29. 03. - 05. 21. - 23. 18. - 20.<br />

06. - 07. 16. - 17.<br />

12. - 13. 04. - 05.<br />

16.<br />

05. 13.<br />

07. 17.<br />

14. 16.<br />

06. - 07. 18. - 19.<br />

08. 13.<br />

22. 20.<br />

28. 06.<br />

23.<br />

13. - 14. 28. - 29.<br />

29. - 30.<br />

12. - 13.<br />

06. - 07.<br />

cena a termíny na vyžádání<br />

cena a termíny na vyžádání<br />

19. - 20. 25. - 26.<br />

29.<br />

05.<br />

cena a termíny na vyžádání


Srpen Září Říjen Listopad Prosinec<br />

10. - 11. 15. - 16. 19. - 20.<br />

17. - 18. 22. - 23. 26. - 27.<br />

10. - 11. 15. - 16. 19. - 20.<br />

17. - 19. 22. - 24. 26. - 28.<br />

01. - 02. 10. - 11.<br />

05. - 06. 12. - 13.<br />

12.<br />

05.<br />

07.<br />

28.<br />

29. - 30.<br />

17.<br />

31.<br />

24.<br />

26.<br />

08. - 09.<br />

02. - 03.<br />

24. - 25. 10. - 11.<br />

30.09. - 01.10.<br />

03. - 04. 12. - 13.<br />

19.<br />

25.


C<br />

and<br />

CONFIRMED LEARNING SUCCESS<br />

CERTIFIED<br />

TRAINING CENTRE<br />

Highest quality level for trainers<br />

training centres Worldwide.<br />

Školící team. ENGEL Česká republika<br />

Jaroslav Novák<br />

Vedoucí školícího střediska<br />

David Vágner<br />

Poradce pro vzdělávání,<br />

školitel<br />

Jiří Protiva<br />

Školitel<br />

Jan Valtr<br />

Školitel<br />

Roman Polívka<br />

Technolog<br />

Ondřej Falat<br />

Servisní technik


<strong>CZ</strong> 2023-10<br />

ENGEL <strong>CZ</strong>, s.r.o. | Baarova 309/18 | 140 00 Praha 4, Česká republika<br />

Tel. +420 213 21 49 90 | training.cz@engel.at | www.engelglobal.com<br />

Informace, vlastnosti produktů a obrázky obsažené v této brožuře slouží výhradně jako nezávazné a technické orientační pomůcky. Technické změny<br />

a chyby tisku a sazby vyhrazeny. Přetisk, i pouze v podobě výňatků, pouze s výslovným svolením společnosti ENGEL AUSTRIA GmbH.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!