GSM-R – fáze I. - FEL

fel.zcu.cz

GSM-R – fáze I. - FEL

GSM-R v roce 2008

ZČU 27-05-2008 Ing. Zdeněk Kaufmann


GSM-R fáze 0.

• Pilotní projekt : Děčín, státní hranice Praha Kolín - cca

200 km,

• Zahájení stavby : prosinec 2004

• Zahájení zkušebního provozu : leden 2006

• Závěrečné vyhodnocení : říjen 2006

• Rozsah dodávky:

pokrytí 95% délky tratí pro ETCS L2/3 při rychlosti do 220 km/h

1x MSC/HLR, 1x IN, 1x BSC/TCU, 1x OMC-R, 1x OMC-S, 37xBTS

infrastruktura SDH/PDH

10 vozidlových terminálů Kapsch dual mode, 80x GPH, 20x OPH, 130 SIM, 4 Wenzel


Aktivity ČD, a.s.

• Vybavení ř. 680 (Alstom/Marconi trio)

• Vybavení vozidel ř. 371/372 pro přeshraniční

provoz s DB (MESA 23 HFWK dual + Kapsch PortBox ULTRALITE)

• Ověřovací provozy FXM 20 a VS 67

• Perspektivní vybavení ř. 560 pro IDS JMK (FXM 20)

• Vybavení informačního prostředí a dopravních

prostředků ČD účastnickým zařízením pro

komunikaci v GSM-R na trati Děčín Praha

( 106 FXM20+VS67, 32xIPR Communicator)


Mobilní telefony GSM-R

Předpokládaná potřeba 1500 2000 MT

celkem ČD/ČD-C/SŽDC

Děčín Praha Holešovice 408 168/28/212

Praha Holešovice Kolín 220

Objednávka ČD 2008 celkem OPH/GPH/OPHS

143 17/31/95


Mobilní osobní terminály


Vozidlové terminály ČD/ČD-C

Předchozí realizace + pilot 64 (?/?)

Děčín Praha - realizace 2008: 106 ( 79 / 27)

Další potřeba:

• Děčín - Praha 377 (191 /186)

• Praha Č. Třebová 132 ( 99 / 33)

• Č. Třebová Brno Břeclav 160 ( 87 / 73)

• Břeclav Přerov Ostrava 154 ( 88 / 66)

• Přerov Č. Třebová 30 ( 16 / 14)

1013 ( 614 /399)

podklad ČD GŘ O12 - 2007


ALSTOM/Marconi


MESA 23


VS 67


FXM 20


Kapsch PortBox ULTRALITE


Dispečerské terminály SŽDC

IP TouchCall

Wenzel-elektronik

(pilotní projekt GSM-R)


Pevné terminály ČD

DD

RTDisp


IPR Communicator


zdroj: http://www.szdc.cz


Nabídka doplnění SMSC

• AnnyWay SMS Gateway a SMS Backend pro připojení dispečerských

pracovišť

• Doručování SMS na funkční čísla

• USSD Gateway pro interaktivní aplikace (doručenky, potvrzenky,

interaktivní informace)

• Archivace SMS, doručenek, potvrzenek

• Připojení RSMSC k veřejným sítím s obousměrnou filtrací provozu


6. Architektura a Připoje ní GS M-R na infrastrukturu MC

e xis tující s íť GSM-R GSM

SS7 SMS

protokol

Routing na

funkční čís la

USSD SS7

kódy

Ope n https

protokol

Existující Nabízené

e xis tující infras truktura MC

3.4.2008 14

Confidential!

protokol

SMPP

protokol

Inte rnet

(e-mail) (e mail)

Fixed

SMS

Centrum

O2 Fixed

ne twork

& o the r fixe d

Mate rna

Inte rnational

SMS

O2 mobile

Vodafone

T-Mobile Mobile

Premium

SMS

Services


G- Stop

• Požadavek O11,O12, O14 z ověřovacího provozu

• 28.3.2007 prezentace technického řešení ČDT

• Jednání s ALSTOM o implementaci na jednotku 680

• Jednání SŽDC MD ČR DÚ o dočasném povinném

vybavení vozidel na infrastruktuře České republiky

• V rámci renotifikace národních bezpečnostních

předpisů (příprava DÚ, notifikace MD ČR) nebyl

požadavek akceptován pro rizika vytváření dalších

omezujících podmínek pro přístup na infrastrukturu v

rozporu s právem EU a překážek harmonizace s TSI

OPE (provoz a řízení).

(více viz KUNa)


Nejednoznačná identifikace

• Nový význam „číslo vlaku“ - „trasa vlaku“ v legislativě -

objednávka kapacity dráhy přidělení trasy

• TSI TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě)

definuje

TIN (Train identification number 24 pozic: číslo trasy,

rok, měsíc, den , hodina, minuta plánovaného odjezdu,

kód země, identifikační číslo výchozí stanice)

neprovázanost mezi TSI CCS, TAF a OPE (provoz a

řízení dopravy) znemožňuje použít zcela nebo

částečně TIN (počet znaků identifikace, manuální

registrace v GSM-R), jediné jednoznačné

identifikace vlaku podle evropské legislativy

(více viz KUNa)


Následné stavby

GSM-R dokončení I.NŽK (Kolín Č. Třebová Břeclav)

červenec 2007 leden 2009

+ upgrade centrálního systému (GPRS, SMSC, dohled a záznam další

datové aplikace mimo stavbu)

• Děčín hl.n Děčín východ Všetaty Lysá n.L. (doplnění infrastruktury

na levém břehu Labe)

• Uzel Praha

Příprava staveb (zahájení 2009?)

GSM- R II.NŽK, trať Břeclav Přerov Petrovice u Karviné (PL)

GSM-R Ostravsko Mosty u Jablůnkova a Česká Třebová - Přerov


Délka pokrytých tratí do r. 2013 celkem : 2303 km Vybavená vozidla celkem 1347 ks

Náklady : 3685 MKč ( 122.8 MEur) Náklady :461 MKč ( 15.4 MEur)

Similar magazines