Palivové vsázky se zdokonaleným palivem na ... - Daneš Burket

danes.burket.cz

Palivové vsázky se zdokonaleným palivem na ... - Daneš Burket

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Palivové vsázky se zdokonaleným palivem

na Jaderné elektrárně Dukovany

dizertační práce

Ing. Daneš Burket

vedoucí práce: Prof. Ing. Karel Matějka, CSc.

Katedra jaderných reaktorů, ČVUT - FJFI

konzultant: Ing. Svatobor Štech

Oddělení střední části palivového cyklu, ČEZ, a. s., EDU

Dukovany, srpen 2003

Similar magazines