Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

blaavandshuk.golfklub.dk

Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

5. Evt.

Næste møde mandag den 18. okt.

AL og CH holder møde vedr. budget i

uge 40

EDB-tekniske forhold på kontoret skal

bringes i orden!!! (CH/KK)

Muligheden for oprettelse af postbox

undersøges (AL)

Indkaldelse og dagsorden til

generalforsamlingen sættes på

hjemmesiden – og opslagstavlen (CH/

KK)

Kvartalsvis betaling i forbindelse med

indmeldelser.

INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

27

More magazines by this user
Similar magazines