Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

blaavandshuk.golfklub.dk

Info Nyt 4 2010 - Blåvandshuk Golfklub

Formandens Årsberetning

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

hans greenkeeper team bør have

megen ros for.

Tak til Ib for venlig modtagelse, når

jeg på klubbens vegne henvender mig

angående ”ting og sager” ,så langt

Ib’s kompetence og mulighed rækker,

bliver vi forsøgt hjulpet.

Også en kæmpe tak til kromutter

Anette og ”fatter” Jørgen for deres

altid venlige måde at møde og

servicere os på, og for den tip top mad

og drikke, der altid er på tallerkner,

fade osv. og altid til venlige priser. Vi

er kede af at I, der med jeres faglige

og menneskelige kvaliteter har fået en

god forretning op at køre, har valgt

at sige stop, men vi forstår JERES

beslutning.

Også en stor tak til vores Pro Jesper

Kjær. Brug ham for jeres skyld. Jeg har

aldrig kunnet chippe over en bunker

og op på green. Det lærte Jesper mig

og nu er det MIN skyld hvis og når det

fejler, idet jeg ved, at jeg 100 % blot

skal følge Jespers anvisning. En

klokke-time og jeg havde lært kunsten.

Jeg kan oplyse at p.t. forhandler med

Jesper Kjær omkring Prosituationen

2011.

I Blåvandshuk Golfklub og udlejers

skriftlige samarbejdsaftale, står at vi

forestår ansættelse af en Pro og vores

ret til at opkræve kr. 150,00 pr. medlem

til hjælp til at betale Pro’en. Det gør vi

igen til næste år.

Også en stor tak til Mogens på

sekretariatet, der kæmper en hård

kamp med tallene og altid er

imødekommende og hjælpsom, også

når formanden kommer løbende med

forskellige ad hoc opgaver.

Tak til bestyrelse og ledere af vores

mange og vigtige ”klubber i klubben”,

der gøres et stort og vigtigt arbejde.

Angående Danmarksserien har den

været til debat, jeg føler mig ikke

kompetent til at udtale mig, men der

skal ”fintænkes”.

Min personlige store tak til

bestyrelsen, for et supert og loyalt

samarbejde, altid og i enhver retning!

Lidt inde i sæsonen valget et medlem

grundet travlhed på arbejdspladsen

at forlade bestyrelsen, Hans Martin

4 INFO NYT 4 - 18. ÅRGANG - DECEMBER 2010

More magazines by this user
Similar magazines