Info Nyt 3 2011 - Blåvandshuk Golfklub

blaavandshuk.golfklub.dk

Info Nyt 3 2011 - Blåvandshuk Golfklub

.......bliv medlem af Danmarks hyggeligste golfklub


Klub-Info Indhold

Formand

Jørgen Holm - 40 11 42 20

formanden@blaagolf.dk

Næstformand & Begynderudvalg

Ernst Brogaard Andersen - 27 26 12 75

nestformanden@blaagolf.dk

Sekretær & Husudvalg

Sigfred Hansen - 40 74 94 25

bentesigfred@privat.dk

Kasserer & Handicapudvalg

Annie Lauridsen - 20 30 99 90

kasserer@blaagolf.dk

Redaktionsudvalg

Claus Helsinghoff - 41 19 46 45

claus.helsinghoff@bbsyd.dk

Bane- & Sponsorudvalg

Knud Kristensen - 23 30 10 57

knud-kristensen@esenet.dk

Aktivitets- Matchudvalg &

Ordensudvalg

Iver Leuenhagen - 25 61 82 50

ilca@pcl.dk

Company Day

Iver Leuenhagen - 25 61 82 50

ilca@pcl.dk

Golfklubben & Sekretariatet

Mogens Jensen - 75 27 85 35

Sekretariat@blaagolf.dk

Sekretariatets åbningstider:

Tirsdag 14:00 - 16:00

Onsdag 9:00 - 10:30

Torsdag 13:00- 15:30

Daglig træffetid på mobil 40 98 50 03

Man- til Torsdag 9 - 15 og fredag 9 - 14

Sekretariat@blaagolf.dk

Søndertoften 29, 6857 Blåvand

Glæd dig til .............................. 3

Ordinær Generalforsamling ..... 4

Velkommen ............................. 6

Gourmet og Golf ...................... 7

Pink Cup .................................. 9

FORE ..................................... 10

Europa Tour ........................... 11

Hole in One ........................... 13

Ho Pigerne ............................ 14

Aktivitetskalender Matcher .... 16

Timmerdofer Strand .............. 18

En god runde ......................... 20

Klub i Klubben ....................... 21

Bestyrelsesmøde ................... 22

Company Day ........................ 24

Sponsor og Hjælper Match ..... 25

HUSK nu ................................ 25

Klubmesterskaber slagspil ..... 26

Onsdags Herrerne ................. 27

Pink Cup Sponsorer ............... 28

Golf Pro

Neil Elston - 75 25 56 60

Golfbanen - 75 27 88 11

Restaurant Ho Bugt - 75 27 55 55

Deadline for indlæg til Info Nyt

nr. 4 d. 25. november 2011

www.blaagolf.dk

2 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Glæd dig til:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fredag d. 9. September kl. 9:00

Company Day, Hole in One: bil til kr.

250.000,00

Tilmeld 4 mands hold, alt incl. Kr.

3.800,00

Søndag d. 11. September kl. 8:00

Bang & Olufsen Match

Ekstra sponsor: Danske Bank

Bemærk at der er præmier og gaver

for over kr. 22.000,00

Der er udtagelse til Varde Mesterskaber

ved denne Match.

Fredag d. 16. september kl. 15:00

Sponsor & Hjælper Match

Golf – Spisning – Præmier

Søndag d. 25. september kl. 8:00

Røsfeldt IT Match

Søndag d. 2. Oktober kl. 9:00

Ny Varde Mesterskaber - i Ho

Søndag d. 6. November kl. 9:00

Generalforsamlings Match

Kl. 15:00 Generalforsamling

Søndag d. 11. December kl. 10:00

Julematch

Hver tirsdag: Begyndere – Kaniner –

LadieS

Hver onsdag: Herrer og Piger

Hver torsdag: Fyraftensgolf

Hver søndag: Hjorteklubben

Ang. Sponsormatcher: tilmelding på

liste i ”forrummet” eller pr. computer

– husk tilmelding til fælles spisning og

præmieuddeling.

PS. som alle ved, går præmier videre

til næste placering ved udeblivelse.

Match Fee altid kun kr. 60,00.

Jørgen H.

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

3


Ordinær Generalforsamling

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Søndag d. 6. november kl. 15:00

Generalforsamlingen afholdes i Restauration Ho Bugt

Dagsordnen for den ordinære Generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.

5. Forslag fra medlemmer (skal, for at kunne behandles på ordinær

generalforsamling, være indgivet skrifteligt, senest d. 16. oktober 2011)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er; Jørgen Holm, Claus Helsinghoff, Knud Kristensen og Iver

Leuenhagen.

7. Valg af revisor og revisor suppleant.

8. Eventuelt.

9. Formanden for afsluttende bemærkninger.

Husk at der er Match forud for Generalforsamlingen med gunstart kl. 9:00.

Tilmelding til Match, på golfbox eller på opslagstavlen.

4 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Hvidbjerg Strandvej 27

DK 6857 Blåvand

Tlf +45 76 54 25 18

Fax +45 75 27 80 28

email: info@blaavandkurbad.dk

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

5


Velkommen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alle er Velkommen

Første søndag i april, var dagen hvor

bestyrelsen arrangerede Åbent Hus

for interesserede og alene fra dette

kursus, kan vi byde hjerteligt

velkommen til 14 spillere, der alle har

bestået ”Ernst & Co” eksamen, er

medlemmer og alle hygger sig med

det finurlige spil.

Som det fremgår af annoncen, der ses

her i bladet, valgte en enig bestyrelse

at gentage invitationen d. 2. August,

hvor ikke mindre end 8 gæster ivrigt

deltog i udslag, putning og en runde

på par 3 banen, assisteret af vores

super Pro Niel og det meste af

bestyrelsen. Under efterfølgende

kaffebord almen orientering om klub

og sporten og ikke mindst, at vi har 3

grundpiller i klubben; Sport, Hygge og

Motion.

I skrivende stund kan vi glæde os over

8 nye medlemmer, der træner på det

nye kursus og som er i fuld gang hver

tirsdag aften når disse linjer læses.

Jørgen H.

6 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Gourmet og Golf

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gourmet og golf på Restaurant Ho

Bugt

Som noget nyt arrangerer Restaurant

Ho Bugt en gourmetaften d. 24/9 -

2011.

Aftenen er et tiltag for at lancere et

nyt koncept, hvor vi vil vise at

restauranten også kan bruges til at

danne rammer for nogle spændende

og hyggelige arrangementer for såvel

golfere, som andre interesserede.

Gourmet aftenen vil indeholde en

seks retters menu sammensat efter

sæson, hvor vi har kombineret smag

og udseende til en oplevelse inden for

mad.

Vi har tillige valgt seks udsøgte vine

fra Frankrig og Italien, som i samspil

med menuen vil give mad og

vininteresserede en vidunderlig aften.

Aftenen starter kl. 18.00 med et glas

champagne og forventes afsluttet kl.

23.00

Beskrivelse af menu og tilhørende vine

kan afhentes i vores restaurant.

Prisen for hele arrangementet tilbydes

til den favorable pris kr. 795,- per

couvert.

Tilmelding nødvendig på tlf. 75275555

eller i restauranten.

Velmødt til en spændende aften med

mad og vin i centrum.

Restauranten vil være åbent for a la

carte langt ind i efteråret, hvor vi

tilbyder en skiftende månedsmenu,

med klassiske og spændende retter.

Tillige vil vi byde på flere tema aftener,

julefrokoster samt afholdes af

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

selskaber i vores smukke lokaler med

udsigt over Ho Bugt.

Vi bibeholder de velkendte tilbud inden

for udskænkning, frokost etc. for

golfere.

Vi byder jer alle rigtig velkommen på

restaurant Ho Bugt.

Med venlig hilsen

Charlotte Frøslev

Velkommen til Keramikhuset

- meget mere end keramik

KERAMIKHUSET

Vejers Havvej 83

6853 Vejers Strand

Tlf. +4575272888

keramikhuset.vejers@mail.dk

7


8 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Pink Cup

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hej alle sammen!

Her er resultaterne fra ovennævnte

match;

A-Rækken

Bente Larsen 35 point

Birthe Kjær 35 point

Anita Svolgart 34 point

B-Rækken

Elly Thomsen 36 point

Inge Bjerrum 33 point

Inger Wieland 34 point

C-Rækken

Dorit Buch Larsen 36 point

Ingerlise Nissen 34 point

Lena Lund 33 point

Flotte resultater, godt gået tøser.

Foruden præmier i tre rækker vandt

Ina og Annie trækkepræmier.

Kærlige golfhilsner fra Pink Cup udvalget

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

33 damer spillede i løbet af ugen og

vi har sendt kr. 16.070,00 til ”Støt

Brysterne”.

Vi håber, det er nok til at sende Bente

og Elly til Landsfinalen. 164 klubber

har deltaget.

Desværre, ser det ud til at vi ikke

deltager i Pink Cup næste år, da det

ikke har været muligt at finde afløsere

for „os gamle“ til at organisere Pink

Cup ugen.

Skulle der alligevel være medlemmer

som har lyst til at løfte opgaven, skal

I være mere end velkommen til at

melde jer.

Vi vil gerne „øse“ af vores erfaringer,

så I har et godt udgangspunkt.

Tak til alle, der har støttet op om

arrangementerne.

Der skal lyde en stor tak fra

bestyrelsen til „Pink Cup Teamet“

som gennem de sidste år har ydet

et kæmpe arbejde. Vi håber at der

findes nye ildsjæle som vil tage over.

Marianne Kock, Annemarie Jensen, Karen Kvist, Bente Larsen, Ina Christensen

9


FORE !

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Så skete det igen!

Så landede der lige en mail fra vore

gode venner Sylle og Svend fra

Slagelse.

Det var dog en grim oplevelse de var

ude for her for nylig.

De var på vej rundt på golfbanen

Trelleborg ved Slagelse, vejret var

godt og de hyggede sig, Svend havde

ikke fået nogen irettesættelser hele

dagen og alt åndede fred.

Som et lyn fra en klar himmel blev

idyllen brudt, en herreløs susende

golfbold uden medfølgende FORE,

ramte Svend i hovedet og forårsagede

et kraftigt blødende flænge, som Sylle

forsøgte at stoppe, mens de ventede

på transport til hospitalet.

Hvorfor skriver jeg så den historie til

klubbladet. Jo, kære med- og

modspillere og ikke mindst mig selv,

vi må sørme stramme op og råbe FORE

hvis der er den mindste tvivl.

Jeg må da for mit eget vedkommende

indrømme at jeg efter en meget

sjælden skævert har tænkt, jeg skulle

have råbt FORE for pokker da.

Nå, Svend slap heldigt denne gang,

men det var tæt på øje og tinding.

Med venlig hilsen

Flemming Staal Dinesen

10 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Europa Tour til Danmark?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Europa Tour til Danmark

I en, også for golfbaner noget

turbulent tid, fik Danmark for kort tid

siden en ny bane – nemlig

LYNGBYGAARD, beliggende ved

Brabrand ved Århus.

En lille kreds af kapitalstærke elskere

af golf sporten, ønskede at lave noget

unikt. Det har man gennemført, blandt

andet med meget store kuperede

greens og 5 teesteder ved alle huller!

Man oplyser at klubben arbejder for

og håber på at skulle lægge bane til

Europa Touren 2012, hvilket i øvrigt,

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

efter min mening, vil være et fornuftigt

og spændende valg.

Der er pt. et godt tilbud på green fee

incl. fri træningsbolde, baneguide, en

flaske vand osv. Start senest kl. 10:00

hverdage.

Jeg har haft fornøjelsen at spille

banen 2 gange – første gang venligt

inviteret men uden det store resultat,

anden gang gik det lidt bedre. Måske

en ide til en golf dag – husk at

”indstille putteren” korrekt – der ER

spændende greens!

Jørgen H.

11


Røsfeld IT Syd ApS

Tlf. 5152 7233

Sallingsundvej 2

6715 Esbjerg N

www.roesfeldit.dk

12 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Hole in One

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hole in One – igen – igen

To gange og i øvrigt på samme hul med

et slag at placere golfbolden der, hvor

vi sikkert alle drømmer om, er udført

af John Bøndergaard, nemlig i

onsdagsklubben d. 6. juli og for anden

gang på hul 16.

Naturligvis skal der også lidt held til,

men ”heldet” stiger gevaldigt når man

typisk slår lige og kender slaglængden

på sine jern og køller.

På Danmarks hyggeligste golf klub’s

vegne, havde jeg den store fornøjelse

at overrække John Bøndergaard en af

vore, til netop dette formål, dejlige

flasker whisky – STORT tillykke.

Alle vi andre må tage os sammen, i

sidste måned kunne vi glæde os

sammen med Lars Nielsen, der som

før omtalt d. 18. april også med et slag,

sendte bolden i hul på 13. green.

Jørgen H.

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

13


Ho Pigerne

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nyt Hopigerne

Hvor tiden flyver af sted, sommeren

er næsten gået.

Efter en god april har vi haft en rigtig

kold og våd maj; som lyspunkt havde

vi en dejlig tur til Brundtland med sol

og blæst.

Efter matchen var det skønt at komme

ind til en dejlig Dansk Bøf med masser

af bløde løg.

Juni var vejrmæssig heller ikke noget

at råbe hurra for, men vi var heldige

med vejret om onsdagen, næsten, for

een onsdag var rigtig våd og kold, så

var det dejligt at komme ind til varm

kaffe med kage.

Der var månedsafslutning i Varde, godt

vejr og en flot bane, men nogle af os

blev vandet sammen med Fairway.

Juli er også fløjet af sted med gode

spilledage, især månedsafslutning på

hjemmebane med 60 deltagere. Det

er den største tilslutning i år, lad det

blive en vane.

Humøret var højt hele banen rundt

incl. Hul 19.

Månedsafslutning i august holdes på

Breinholdtgaard, det ville være sjovt,

hvis vi også her kunne blive 60 eller

flere.

Husk at tilmelde jer på listen i

klublokalet eller på mail inden søndag

middag, den 28. august.

Tilmelding i tide, sparer os alle for

besvær og hovsaløsninger i sidste

øjeblik.

Pbv

Gudrun Jensen

14 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

15


Aktivitetskalender 2011

Dag Dato Arrangement Tid Bem. Ansv. Åben/

Lukket

Fredag 9. sept. Company Day 9:00 Gunstart Lukket

Søndag 11. sept. Match 8:00 Bang & Olufsen For alle

Fredag 16. sept. Sponsor & Hjælpermatch 15:00 Lukket

Søndag 25. sept. Match 8:00 Røsfeld IT For alle

Søndag 2. okt. Ny Varde Mestersk. 9:00 Best. Lukket

Søndag 9. okt. Match 8:00 For alle

Søndag 6. nov. Generalfors. Match 9:00 Gunstart Best. Klubben

Søndag 6. nov. Generalforsamling 15:00 Klubben

Søndag 11. dec. Jule Match 10:00 Gunstart Best. For alle

Tirsdag Begyndere 17:30

Tirsdag Kaniner 17:00 Bemærk at der kan startes

på flere huller

Tirsdag LadieS 16:15

Onsdag Onsdags Herrer og Ho Piger 11:00

Torsdag Fyraftensgolfere 16:30

Søndag Hjorteklubben 12:30

16 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

17


Timmerdorfer Strand

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Endnu en vellykket tur med Bente og

Ib. Selv vejret havde de sørget for

artede sig.

Hotellet vi boede på var super.

Nyrenoveret med dejlige værelser

med altan/terrasse. Maden var i Top !

Vi startede med medbragte

rundstykker og kaffe på rastepladsen

Hüttener Berge hvor vi havde aftalt

at mødes kl. 8.15 – en god start.

Søren havde sørget for en lille en til

halsen. Derefter gik turen videre til

Golf hotel Freesenholm, hvor vi blev

modtaget af Bente og Ib.

Kl. 11.30 startede første hold på

Timmerdorfer golfanlage, klubhuset lå

lige bag hotellet (Annie havde sørget

for holdopstilling) En parklignende

bane, vi havde tørvejr, men regnen var

lige ophørt, så der var ikke meget rul

på boldene.

Så var der hygge på terrassen hos

Søren og Anita, herefter 2 retters

menu på hotellet.

Mandag den 4. Juli ”Golfclub

Segeberg”, en dejlig bane med en

masse spændende udfordringer.

Vejret var tilpas, ikke for varmt.

Efter buffet’en om aftenen spille vi

Partners. Her sørgede Annie for at vi

fik lavet en lille turnering over flere

aftener.

Tirsdag den 5. Juli ”Golfpark Fehmarn”.

Her havde vi rigtig fint vejr med høj

solskin. Om aftenen spiste vi på

fiskerestaurant ”Lagune” – det var en

sand oplevelse, vi fik fiskesuppe til

forret derefter en 50 cm lang søtunge

– serveret på en meget lang tallerken,

flot pyntet med kartofler og smørsauce

– så vi blev godt mætte.

Oddesundvej 25 • 6715 Esbjerg N • Tlf: 7547 1011 • Fax: 7547 1211

E-mail: info@slagtertheilgaard.dk

18 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Timmerdorfer Strand

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onsdag den 6. Juli var fridag. Vi havde

besluttet os for en tur til Lübeck som

er en spændende gammel by.

Vi var med på havnerundfart i en turist

båd i dejlig solskinsvejr. Bagefter fik

vi en bytur hvor vi fik set den gamle

by og oset lidt i butikkerne. På

hjemvejen handlede vi ind så

aftensmaden blev indtaget på

terrassen med udsøgte godbidder.

Derefter var det partner turneringen

det gjaldt.

Torsdag den 7. Juli ”Golfklub Brodauer

Mühle” En udsøgt smukt anlagt bane

med stejle bakker og en fantastisk

udsigt. Aftenshygge med nyindkøbte

bagets, ost og rester fra dagen før.

Fredag den 8. Juli ”Golfklub

Ostseeheilbad Grömitz” Den første

time havde vi let finregn men

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

efterhånden solskin og 24 gr – en

rigtig dejlig bane.

Efter en velfortjent fadøl kørte vi hjem

og straks begyndte regnen. Hvor

heldig kan man være! Atter hjemme

skinnede solen på terrassen.

Om aftenen gallamiddag på hotellet

– Oksemørbrad med grøntsager,

flødekartofler og beanaicesauce –

Dessert; Is med jordbær.

Ugens vinder: 1. Ejvind, 2. Johan,

3. Annie 4. Djohn

Anita sponserede en klipning til Bente

og Ib for en rigtig dejlig uge,

derudover havde hun lavet nogle

flotte smykker som pigerne vandt på

skift – så der var et smykke til hver.

Aftenhygge : slutduel i Partners –

vindere af turnering heri blev Kirsten

og Søren.

Lørdag den 9. Juli – hjemtur.

Ina Christensen

19


En god runde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stilhed er GULD – tale er Bronze!

Som alle ved foregår golfspillet ”midt

mellem ørene” – eller med en ”vis”

koncentration.

Udefra kommende tale, raslen eller

bevægelser resulterer for de fleste i

dårligere slag.

Stå altid et par meter fra den der skal

slå, uden for hans synsfelt og aldrig

bag spilleren – og stå aldrig i

puttelinjen, det distraherer enhver der

arbejder med det korte spil.

Bliver der ja tak til at du passer flaget,

så stå ”bom” stille, hånden om

flagdugen og placer dig så du ikke

kaster skygge over hullet.

Et par beskedne råd for at gøre

runden endnu hyggeligere.

Jørgen H.

20 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Klubber i Klubben

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onsdags Herrerne

Onsdage kl. 11.00

Holger Lund Jensen - Formand

23 23 35 11

hlj@turbopost.dk

Ho Pigerne

Onsdage kl. 11.00

Gudrun Jensen - Formand

26 35 95 92

dkaa@turbopost.dk

LadieS

Tirsdage kl. 16:15

Anitta Svolgart - Formand

75 25 86 12 - 20 82 14 07

anitta-svolgart@hotmail.com

Kaniner

Tirsdage kl. 17:00

Lars Nissen

28 32 05 78

Hjorte Klubben

Søndage kl. 12:30

Bente Larsen - Formand

75 15 52 02 - 40 42 72 18

benteh@larsen.mail.dk

Fyraftens Golf

Torsdage kl. 16.30

Torleif Skouboe (Formand/kasserer)

28 12 42 06

torleifskouboe@gmail.com

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

21


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Referat fra bestyrelsesmøde i

Blåvandshuk Golfklub 22. juni 2011.

Fremmødte: Jørgen Holm (JH), Ernst

Brogaard Andersen (EB), Annie

Lauridsen (AL), Knud Kristensen (KK)

og Sigfred Hansen (SH).

Fraværende: Iver Leuenhagen (IL) og

Claus Helsinghoff (CH).

1. Skovbanen:

JH orienterer om den aktuelle

situation.

Pt. d. 24./8. kan man iøvrigt se på Golf

Box, at der er 3 medlemmer i

Blåvandshuk Golf Skovklubben.

Formand er Ib Larsen, Sekretær er

Michael Gramvad og Forretningsfører er

Bruno Jensen.

2. Boldautomat: EB orienterer.

Foreløbigt afslag på Baneudlejers

anmodning om brug af

medlemmernes DGU-kort.

ad. 2 Bestyrelsen er ikke indstillet

på at medlemmernes DGU-kort må

benyttes Det er Baneudlejers opgave

at finde en løsning på problemet. Da

døren til boldkassen for det meste er

åben, volder det pt. ikke de store

problemer for klubbens medlemmer.

3. Blåvandshuk Golfbaners

hjemmeside: Manglende overholdelse

af aftale om gensidig information om

LD-medlemskab og årskort. (EB)

ad. 3 Iflg. aftale fra møde d. 6. januar

2011 med Baneudlejer, blev det

besluttet, at Blåvandshuk Golfklubs

hjemmeside og Blåvandshuk

Golfbanernes hjemmeside gensidigt

skal henvise til LD (long distance) i

Blåvandshuk Golfklub og årskort i

Blåvandshuk Golfbaner. (PT Trods 3

henvendelser har Baneudlejer ikke

overholdt sin del af aftalen.) Problemet

vil blive forelagt Baneudlejer ved først

kommende møde.

4. Varde kommunemesterskab (AL)

ad. 4 Bestyrelsen er indstillet på at

gennemføre arrangementet på banen

i Ho. AL og CH tager en forhandling

med Baneudlejer om det økonomiske

og praktiske i forbindelse med

afviklingen af mesterskabet.

22 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5. Aktuel medlemsstatus. (AL)

ad. 5 AL orienterede om medlemssituationen,

og kunne berette at der

er et mindre fald i antallet af LD

medlemmer (-16) samt fuldtids

medlemmer (-40). Derimod er der en

stigning i antallet af flexmedlemmer

(+16). De 22 nye prøvemedlemmer

(incl. med de 8 som er startet på det

nye hold) er ikke medregnet, så der

er tale om en nettonedgang på ca. 18.

6. Evt. hvervekampagne for nye

medlemmer. Herunder efterårs

begynderholdsannoncering.

ad. 6 Nyt begynderhold opslås til

start 2. august 2011. CH og EB sørger

for annoncering og plakater.

(Pt. På trods af skriftelig samarbejdsaftale

mellem Baneudlejer og

Blåvandshuk Golfklub, om 50/50 deling

af udgifter i forbindelse med hvervning

af nye medlemmer, nægter baneejer at

betale sin del af udgifterne, iøvrigt

uforståeligt, da indtægterne ved hvert

nyt medlem deles 90/10 i baneejers

favør.)

7. Vennematch. (SH)

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

ad. 7 SH fremsatte forslag om at

arrangere en vennematch, der i

korthed går ud på, at medlemmer af

Blåvandshuk Golfklub opfordres til at

invitere en ikke golfspillende ven/

bekendt med til en 9-hullers match.

Der vil blandt gæsterne blive trukket

lod om et antal gratis

prøvemedlemskaber. Det blev

besluttet at forsøge at gennemføre

arrangementet i april 2012.

8. JH til AL: Har vi modtaget betaling

for annonce i INFO NYT fra Restaurant

HO Bugt?

ad. 8 I forbindelse med ændring af

drift af restauranten er der ikke sendt

faktura. Det vil der snarest blive rettet

op på. (AL)

9. JH til CH: Hvem får bagen + øl og

vand – udsat af bryggerierne? Antal

resterende ks. øl og vand til

Blåvandshuk Golfklub?

ad. 9 Bagen + øl og vand er tiltænkt

golfklubber.

Baneudlejer har besluttet, at der skal

23


Bestyrelsesmøde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

deles med Skovbaneklubben!!! AL

undersøger hvor mange ks. øl og vand

der er til Blåvandshuk Golfklub og hvad

der skal ske med selve bagen.

10. Materialer til Oksbølby´s

hjemmeside (JH)

ad. 10 KK sørger for egnet materiale

til Oksbølby´s hjemmeside. Det er ikke

forbundet med udgifter for klubben.

11. CD. forberedelser, udvalget

orienterer.

ad. 11 Der blev orienteret om forløbet

indtil nu. For at afholde

arrangementet skal der være ca. 18

hold. Det blev besluttet at sende

indbydelser ud til interesserede

firmaer/hold inden 1. juli. Bindende

tilmelding skal være foretaget 15.

august, og betaling senest 1.

september 2011.

Udvalget skal have lavet fast pris på

proviantering under CD.

12. Evaluering af årets matcher. (SH)

ad. 12 Der er blevet sat fokus på, at

indtastningen af resultater skal foregå

hurtigere, – ved sidste match var

resultaterne klar 9 minutter efter

indlevering af sidste holds scorekort.

Spisning efter match: Fremover får

man ved betaling af match fee og

spisning udleveret et spisekort som

bevis på at man har betalt. Endvidere

får Restuaranten en oversigt over

holdene og hvem der skal spise, så

der kan blive taget hensyn til det ved

borddækningen.

13. Mesterskabstavler (SH)

ad. 13 Der er endnu ikke påført

vindere af klubmestre fra 2010. SH

forespørger Søren Svolgart om en pris

og tidsfrist for arbejdet.

14. Evt. Medlemmer der ikke har betalt

kontingent pr. 1. juni 2011 er til DGU

meldt i restance.

Passive medlemmer er slettet af

medlemslisten.

SH fremsatte forslag om at få et

rejsebureau til at fortælle om

golfrejser som en del af indholdet ved

Regel og Info-aften til foråret.

Referant

Sigfred Hansen

Company Day

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Når disse linjer læses er vores

Company Day endnu ikke afholdt,

men der er kun ganske få dage til, vi

kan allerede nu konstatere at der er

5-6 hold flere end sidste år.

Læs nærmere om arrangementet i det

kommende Info Nyt.

Jørgen H.

24 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Sponsor og Hjælper Match

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fredag d. 16. september

Som tidligere informeret afholder

Blåvandshuk Golfklub fredag d. 16.

september Sponsor og Hjælper Match

med start kl. 15:00.

Vi inviterer vores sponsorer og de

mange klubmedlemmer der i løbet af

året er behjælpelige med mange og

forskelligartede job og opgaver, til

Matchen.

Uden alle 3 parter; medlemmer,

sponsorer og støtter, herunder

HUSK nu:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Du er velkommen til..

I forgangen ved klublokalet erindrer

bestyrelsen venligst om klubbens

opsatte „postkasse“, hvor man altid

er meget velkommen til at lægge

hilsner til bestyrelsen med evt. gode

ideer, ting klubben måske kunne

ændre/ gøre bedre. Skulle der være

„roser“ er dette også altid

velkommen.

Jørgen H.

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

formændene fra vores klubber i

klubben, var det ikke muligt at

gennemføre vores store

aktivitetsniveau.

Dagens program; Golf match –

spisning - præmieuddeling og hygge!

Tovholder og Matchleder på den store

dag er gode og hyggelige Knud

Kristensen der, sammen med den

øvrige bestyrelse, glæder sig til en

hyggelig dag.

Jørgen H.

25


Klubmesterskaberne 2011

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I weekenden d. 19/20. august

afholdtes Klubmesterskaberne i

slagspil.

Vejret artede sig fra den bedre side

og alle runder blev spillet i solskin og

ikke mindst i tørvejr.

I skrivende stund er Klubmesterskaberne

i hulspil, som afvikles d. 26./

27. august, endnu ikke blevet afviklet.

Resultaterne herfra, kan ses på Golf

Box og på opslagstavlen ved

klublokalet samt i næste Info Nyt.

Klubmesterne i slagspil 2011 blev som

følger;

Damer - aflyst pga afbud

Dame Senior - ingen tilmeldte

Dame Veteran - Rosa Nielsen

Herre - Bjarke Sørensen

Herre Senior - Torben Larsen

Herre Veteran - Thorleif Skouboe

Vi ønsker tillykke til vores mestre.

Bestyrelsen

26 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011


Onsdagsherrerne

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lidt fra Onsdagsherrerne

I skivende stund skinner solen fra en

næsten skyfri himmel, men det er jo

efterhånden også langt henne på

”sommeren”. Jeg synes at sommeren

har svigtet os, men den er nok alligevel

som den danske sommer almindeligvis

er.

Onsdagsherrerne har i år, på trods af

vejret, haft et godt fremmøde.

Medlemstallet er stigende, så der nu

er 52 medlemmer i klubben.

Medlemstallet i Hopigerne er også

stigende, det er jo dejligt, at der er

flere og flere der tilslutter sig vore to

onsdagsklubber.

Det betyder, at der om onsdagen slår

ca. 6 bolde ud for Hopigerne og 8 bolde

for Onsdagsherrerne.

Det kan godt give nogle problemer,

hvis der samtidigt er mange green fee

spillere, derfor ville det være dejligt

hvis vi om onsdagen, i lighed med

hvad vi fik lov til ved månedsafslutning,

den 27. juli, at starte på

hul 1 med baglæns gun start f.eks. fra

hul 14 til 18.

Stort udvalg i pokaler til alle sportsgrene

- Gravering udføres -

INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

Det betød, at vi med 15 4-bolde

spillede matcen på lige godt 4 timer,

selv om der var en del green fee

spillere.

I juni var der 5 onsdage, som aftalt

på generalforsamling skulle vi finde på

en anden form end Stableford, valget

faldt på Texas Scramble, de fleste

synes godt om ideen, der var nogle

der spillede 3-bolde, de var ikke

tilfredse med at det kun var 2 der

kunne putte. Det må vi se at undgå

næste gang på en eller anden måde.

I august måned er der 5 spilledage

og så må vi, for afvekslings skyld, finde

på en alternativ form for spil, der kan

spilles uden tilmelding.

Med venlig hilsen

Holger Lund

27


Pink Cup 2011 Sponsorer:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Blåvand El-Center A/S, Blåvand

Spar Købmand, Blåvand

Blåvand Brugskunst, Blåvand

Blåvand Lys, Blåvand

Torve Bageriet, Blåvand

Laura pølse og minigolf, Blåvand

Blue Willis, Blåvand

Hr. Skov, Blåvand

Mikkel, Blåvand

Bon‚ A Parte, Blåvand

Cafe Pia, Blåvand.

Red/Green, Blåvand

Sille, Blåvand

Hvidbjerg Strand Feriepark, Blåvand

Parafine, Blåvand

Ny Form, Blåvand

West Wind, Blåvand

Drageshop, Blåvand

Westcoast Minigolf, Blåvand

Den lille Ravbutik, Blåvand

Hein, Blåvand

Hos Pigerne, Oksbøl.

Turisthotellet, Oksbøl

Oksbøl Beton, Oksbøl

Oksbøl Apotek, Oksbøl

Nordea, Oksbøl.

Andelskassen, Oksbøl

BerryEn, Marianne Kock, Oksbøl

Behandler: Jette Sørensen, Oksbøl

Nørlund Home, Hjerting Bycenter

Colorama, Sædding Centeret

Danske Bank, Sædding

Bella Italia, Gjesing.

Kreative Blomster, Gjesing.

VIPiger, Esbjerg

Jysk, Esbjerg

Sydbank, Hjerting

Just Ask, Sædding Centeret

Matas, Sædding Centeret

Hanne, Sædding Centeret

Click Foto, Sædding Centeret

Superbrugsen, Sædding Centeret

Kop og Kande , Sædding Centeret

Bruno Jensen,Blåvandshuk

Golfbaner og Restaurant Ho Bugt

Hannas Galleri, Ho

Ho Strik, Ho

Damefrisør Marlene Wriedt

Petersen, Ho

Ho Kro, Ho

Behandler: Marianne Bruun, Billum

Admiral Strand, Lønne

Jysk, Varde

Hele holdet bag Pink Cup sender en

stor tak til alle vore sponsorer.

Vi er blevet godt modtager overalt.

Pengene fra” Pink Cup” ugen går

ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse

– ”Støt Brysterne”

Venlig hilsen

Bente Larsen, Annemarie Jensen,

Karen Kvist, Ina Christensen,

Marianne Kock

28 INFO NYT 3 - 19. ÅRGANG - SEPTEMBER 2011

More magazines by this user
Similar magazines