Idr tscenter

projekter.aau.dk

Idr tscenter

PRÆSENTATION

Idrætscenteret 80

Situationsplan 82

Uderum 84

Udtryk 86

Planer 88

Facader 92

Forhal 94

Cafeteria 98

Omklædning 100

Hallen 102

Salen 104

Fitness 106

Hotellobby 108

Hotel 110

Vurdering 112

Perspektivering 114

FORMALIA PROCES

Processen 118

Udtryk 120

Formkoncept 126

Formfunktioner 128

Bygningsdele 130

Døgnmiddel 132

Samling 134

Månedsmiddel 136

Landskab omkring bygningen 138

Situationsplanen 140

Taget 146

Forhallen 148

Cafeteriaet 156

Omklædning 158

Idrætshallen 160

Gymnastiksalen 164

Fitness 166

Hotellobby 168

Hotellet 172

Facaderne 178

Materialer 182

Energi 186

Opsummering 188

Kilder 192

Illustrationsliste 194

Bilag 01: Luftskifte 198

Bilag 02: Personbelastning 202

Bilag 03: Skyggediagrammer 206

Bilag 04: BSim for Fitness 208

5

More magazines by this user
Similar magazines