Adm. direktør Casper Helbo-Nielsen, Processio ApS - UdbudsMedia

udbudsmedia.dk

Adm. direktør Casper Helbo-Nielsen, Processio ApS - UdbudsMedia

UDBUDSDAG 2012

– en konference for dem, der vil kende de nyeste spilleregler

TIRSDAG, DEN 20. NOVEMBER 2012

DANSk DESIGN CENTER, køBENhAVN k

MODERNISERING ...

– lige nu, streges spillebanen op!


I såvel danske som i EU-sammenhænge er spillebanen for fremtidens virke som aktør på den danske udbudsscene

ved at blive streget op. Det får betydning for alle aktører: Indkøbere, indkøbsfællesskaber, leverandører, juridiske og

kommercielle rådgivere og serviceydere i procesforløbene.

Lovgivere, organisationer, fællesskaber og daglige operatører er alle bevidste om, at det kun er begyndelsen på en

lang proces. Derfor står dagens orden på kontinuerlig forandring og forbedring – og frem for alt modernisering.

I nationalt regi arbejdes der på en helt ny dansk udbudslov og i EU-regimets forskellige niveauer, er de

respektive forordninger og direktiver under kraftig sanering. Udbudsdag 2012 måler de nye linjer op, gør status for

moderniseringstiltagene – og sætter de nye regler i aktørperspektiv.

Udbudsdag 2012 er et møde med nogle af Danmarks absolut førende kapaciteter når det handler om udbud og viden

om tidsaktuelle og fremtidsorienterede løsninger. Målrettet indkøbsoptimering, ”gevinsthøst” – og en jagt

på at høste de lavt hængende frugter ved effektivt offentligt indkøb hører til dagens orden. Resultaterne af denne

indsats er til at få øje på.

UdbUdsdag 2012 præsenterer:

• Aktuelle politiske strømninger for regelsaneringen – eller er vi på vej mod regeldublering?

• Hvad kan man, hvad må man og hvad skal man når det handler om udbudsdialog – også i relation til det

forventelige nye regelsæt på området?

• Hvad er status for EU’s regelvirke? Kan de offentlige udbud snart blive bedre? Og hvad er mulighederne for

konkurrence på velfærdsmarkedet?

• Formiddagen på udbudsdagen er indhold, bestemmelser, status og udsyn. Eftermiddagen er tema-sessioner med

inspiration og omsætning af viden til daglig praksis. Her handler det om konkrete og skarpe eksempler og

udveksling af viden og erfaring om effektive udbudsprocesser.

• Et forløb med korte indleder indlæg, der så følges op med debat indlederpanel og deltagere imellem.

Der er mange gode grunde til at deltage i årets Udbudsdag 2012.

Velkommen!

Priser & tilmelding:

Deltagerpris pr. person ............................. DKK 2395

Prisen dækker konferencedeltagelse,

forplejning samt materialer.

UDBUDSDAG 2012

Tirsdag, den 20. november 2012, kl. 09:00 – 17:00

Afholdes p Dansk Design Center,

HC Andersens Boulevard 27, DK 1553 K benhavn K

ModErnisEring …

– lige nu, streges spillebanen op!

For de hurtige og de mange:

Frem til 15. sept. 2012, pr. person .............. DKK 1795

Samtidig tilmelding af min. 3, pr. person ... DKK 1795

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding: Online: www.UdbudsMedia.dk • Tel.: +45 33 55 70 40 • Mail: ptm@udbudsmedia.dk

nyt: Mulighed for at deltage med træfpunkt, dvs. mødebords-præsentationer eller med deltagermateriale.

Kontakt UdbudsMedia.dk herom på telefon +45 75 56 27 67


09:00 Registrering og morgenbuffet

09:30 Udbudsdag og udbuds scenen 2012

• Temaet og kodeordet er ”modernisering”

Velkommen!

indhold, bestemmelser, status og udsyn

09:35 Den politiske scene: Regelsanering eller

regeldublering?

• Mål og midler i udbudslovgivningen.

En dansk udbudslov – pro contra…?

Erhvervsordførerne:

MF Benny Engelbrecht (S)

10:00 Dialog, forhandlinger, justeringer i

udbudsprocessen

• Hvad kan man, hvad må man, hvad skal man?

Professor, Ph.D. Steen Treumer, Københavns

Universitet, Formand for DFFU og medlem af

Klagenævnet for Udbud

10:45 Status for arbejdet med Udbudsdirektivet

• Råd og Parlament - hvor langt er vi?

Fuldmægtig, Ph.D. Carina Risvig Hansen,

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

11:20 Pause

11:45 Offentlige udbud – kan de snart blive bedre?

• Hvor fører strømninger, tiltag og reguleringer

os hen?

Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen, SKI A/S

12:15 Konkurrence på velfærdsområdet?

• Marked & effekter

Markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv

PROGRAM

UDBUDsDAg 2012 er tilrettelagt af UdbudsMedia.dk i samarbejde med Dansk Erhverv og sKI A/s

TIRSDAG, DEN 20. NOVEMBER 2012

Dansk Design Center, hC Andersens Boulevard 27, københavn k

12:45 Frokost

13:45 Tema 1:

innovation og dialog i praksis

Indlæg & ledelse: Advokat Niels Tiedemann, Delacour Dania

· Rådgiver Stefan Ising, Ising Consulting

· Indkøbschef Annette Bjørn, Region Syddanmark

14:30 Tema 2:

Klagesystemet, samarbejdet,

effektivitet i samspil

Indlæg & ledelse: Partner Peter Dann Jørgensen, BvHD

· Konsulent H. P. Rosenmeier, hpros.dk

· Chefkonsulent, cand. jur. Vibeke Jessen, SKI A/S

15:15 Kaffepause

15:40 Tema 3:

det gode udbud, den gode kontrakt – hvordan?

Indlæg & ledelse: Partner, advokat (H) Andreas Christensen,

HORTEN

· Chef for offentlig – privat, Rikke Thorlund Haahr, KL

· Adm. direktør Casper Helbo-Nielsen, Processio ApS

· Funktionsudbud i praksis, direktør Birgitte Dam

Kræmmergaard, Zealand Care A/S

16:30 Tak for i dag

LinJErnE ændrEs …

Bliv "kampklar" til den nye spillebane

på UDBUDSDAG 2012!

Ret til programændringer forbeholdes – følg med på www.UdbudsMedia.dk, hvor programmet løbende opdateres i tilfælde af ændringer ...


TIRSDAG, DEN 20. NOVEMBER 2012

Dansk Design Center, hC Andersens Boulevard 27, københavn k

UDBUDSDAG 2012

dELTagErE

Udbudsdag, et førende samlingssted for det danske udbudsfolk

konferencen ”udbudsdag” henvender sig til offentlige indkøbere, beslutningstagere,

leverandører og konsulenter, der arbejder med udbud og indkøb. Udbudsdag er på femte år

et solidt samlingspunkt for professionelle, der beskæftiger sig med udbud i deres daglige

arbejde. Som deltager får du viden, inspiration og ”bliver klædt på” til at kunne varetage dine

fremtidige udfordringer via faglige indlæg fra eksperterne og gennem erfaringsudveksling

med ligesindede kollegaer.

HVorFor dELTagE?

• Opdatering af årets vigtige udbudsretlige begivenheder/temaer

• klædt på til fremtiden via faglige indlæg fra eksperter og erfaringsudveksling med kollegaer.

• kursusbevis som dokumentation for efteruddannelse

• Fuld forplejning

• Mulighed for at netværke med ligesindede kollegaer

Similar magazines