SFK-Systems A/S Indstilling til LDE2 ... - BrainsBusiness

brainsbusiness.dk

SFK-Systems A/S Indstilling til LDE2 ... - BrainsBusiness

Vækst 07 - Risikovillig kapital

Jan Hove Sørensen og Casper Kirk Johansen, LD Equity

25. september 2007


Dagens spørgmål

Hvordan gør man og

hvad sker der?

Hvem findes og

hvilke forretninger

ser vi efter?

Hvordan foregår

kapitaltilførslen /

transaktionen?

Hvordan samarbejdes

om udvikling og salg

af virksomheden?

2


Hvem findes?

Ejerskabsform

Strategisk ansvar

Aktiv majoritet

Medinvestering

Aktiv minoritet

Medinvestering

Passiv minoritet

LD Equity

3

VC

Kapitalpartnere

- Markedskortet -

Small-cap

PE-fonde

LD Equity 2

Skandinaviske

PE-fonde

’Pensionskasser’

0-200 200-500 500-5.000 10.000+

Virksomhedens omsætning (mDKK)

- LD Equity’s særkende -

� Fokuserer på små og

mellemstore danske

virksomheder

� Arbejder som både

minoritets- og majoritetsejer

� Indsætter erfarne

erhvervsledere i bestyrelse

� Balancerede sælgergarantier

� Team med industri, IT og

finanserfaring

� Erfaring fra +300

investeringer

3


Størrelse Vækst

Konkurrenceintensitet

Hvilke forretninger ser vi efter?

Stor

Markedsattraktivitet

Lille

Lille

Produkt/landespredning

- Virksomheder i proces -

BH

Lille potentiale

Pro

Stål

Virksomheds

-evner

Medicin

Move

Bog

Markedsandel Skalerbarhed Differentiering

Stort potentiale

ITS

SG

IP

Træ

BB

Finansielle

styrke

Stor

Ledelseskompetence

- Succesfaktorer -

� Marked i vækst

� Unikhed - teknologi eller

forretningsmodel

� Tilfredse kunder

� Skalerbarhed og indtjening

� Ambitiøs og kompetent

ledelse

� Flere nøglemedarbejdere

� God økonomistyring

4


Eksempel – Blip Systems (Aalborg)

Investeringsrationale:

Blip Systems udbyder en teknologi(bluetooth)løsning til mobil marketing. Både

annoncemarkedet og markedet for anvendelsen af mobiltlf. som kanal er i kraftig vækst. Blip’s

løsning har pris og feature-fordele ift. substituerende løsninger. Løsningen er markedstestet

og findes på talrige steder som f.eks. lufthavne og indkøbscentre i DK og udland. Ledelse og

nøglemedarbejdere medinvesterer. Vi kan tiltræde investeringen på fordelagtige fair pris og

vilkår.

Attraktivitet:

• Stort vækstpotentiale

• Økonomiske og marketingmæssige fordele

for kunder/ annoncører

• Markedsledende teknologiplatform

• Aktuel salgsdialog med flere større kunder

• Velfungerende organisation med

kompetente udviklere og

veldokumenterede procedurer

Risici:

Uddrag fra LDE indstilling

• Konkurrerende teknologier erobrer mobil

marketing markedet først

• Væsentligste forbrugersegmenter ændrer

holdning til mobil-reklamer (evt.

lovgivning mod mobilreklame)

• Undervurdering af omkostninger til

international udrulning overfor annoncører

og partnere

• Tiltrække nok dygtige salgs- og

produktmedarbejdere

5


Hvordan foregår transaktionen? 1/3

Tema

Indhold

Hvem gør hvad?

LDE

Virksomhed

”Håndslag”

•Præsentation af

virksomhed &

ledelse

•Enighed om:

- hovedvilkår og

værdi på

virksomhed

- ledelse

- aftaleprincipper

(skat, struktur)

- tidsplan

Due

diligence

•Gennemgang af:

- produkter

- markedet

- kunder

- finans

- jur. forhold

- produktion

- datterselskaber

- organisation

•Pris bekræftes

4-8 uger

Mål og

strategi

•Enighed om:

- fremtidige mål

-strategi

- ledelse og

styring

Aftaler

•Aktieoverdragelsesaftale•Aktionæroverenskomst•Direktørkontrakt

(ny og

eksisterende)

•Finansiering

Overdragelse

Fair vilkår Målrettet Klar vision Rene linier Ny æra

•Vurderer kritiske

succesfaktorer

•Laver udkast

•Godkender

•Giver input

•Bearbejder

materiale

•Konkluderer

•Indsamler data

•Guider LDE

•Indsamler info

•Udfordrer

strategi

•Guider LDE

•Udarbejder

strategi

•Laver udkast

•Forhandler

finansiering

•Godkender

•Fuldbyrdelse af

handlen

•Etablering af ny

bestyrelse

•Arrangerer og

udfører

•Modtager penge

•Deltager i

etablering

6


Eksempel – Håndslag 2/3

- Hensigtserklæring -

� Hovedvilkårene bage


hensigtserklæring

Hovedvilkårene bage

er aftalt til:

hensigtserklæring er aftalt til:

- LDE ejer-andel 66%

- LDE ejer-andel 66%

- Hovedaktionær 26% og

-

medarbejdere

Hovedaktionær

8%

26% og

medarbejdere 8%

- EV = 133 mio. DKK;

-

EK

EV

=

=

120

130

mio.

mio.

DKK

DKK;

EK = 120 mio. DKK

- Earn-out på maks. 20 mio.

-

DKK

Earn-out på 20 mio. DKK

-

-

Escrow

Escrow10%

10%

-

-

Lock-up

Lock-up

i 3

i 3

år

år

-

-

Medsalgsret-

Medsalgsretog

og

pligt

pligt

-

-

Bad

Bad

leaver

leaver

i 2

i 2

år

år

-

-

Konkurrenceklausul

Konkurrenceklausulmedmedejere/ledereejere/ledere

- Mange komplekse begreber -

� ’Enterprise value’

� Earn-out

� Escrow

� Lock-up

� Medsalgsret- og pligt

� Bad leaver

� Konkurrenceklausuer

Brug rådgiver

7


Hvordan foregår transaktionen? 3/3

� Fair pris

- Hvornår lykkes det? -

� Partnerskab – vi skal skabe endnu

mere succes

� Stor åbenhed om forretningen fra

starten

� Sælger fortsætter som medejer /

direktør

- Hvornår mislykkes det? -

� Mismatch på prisforventninger

� Manglende god indledende aftale

om principper på vilkår

� Uklarhed om fremtidig strategi og

ambitioner

� Due dilligence viser større fejl og

mangler end forventet

� Uerfaren rådgivning

8


Hvordan samarbejdes om udvikling? 1/5

� Vi stiller med erfarne erhvervsfolk

- Via bestyrelsen deltager aktivt i

virksomhedens udvikling

- Kommer med netværk - internationalt

- Kommer med ideer til nye opkøb

- Identificere og tiltrækker

ledelseskandidater

- Medinvesterer ofte i virksomhed

Erhvervsnetværk

Erhvervspartnere

UDVALGTE

Jesper Ovesen (Lego,

Danske Bank, Novo

Nordisk)

Leif Tullberg (DSV

Miljø, DSV)

Finn Helmer, tidl.

GIGA

Flemming Østergaard,

B.fmd. Parken

Asbjørn Berge,

CEO VestWood

Lone Fønss Schrøder

tidl. Mærsk

Tommy Jespersen

(kk electronic, Lego,

Fibervision, B&O)

Erik Holm (Louis

Poulsen, RedGreen, SP

Group)

Connie Astrup (Royal

Unibrew, Dandy)

Mads Krage (Netto,

Toms)

Henrik Theilbjørn

CEO IC Company

Mogens Elsberg

Direktør Microsoft

9


Hvordan samarbejdes om udvikling? 2/5

Første år

Operationel

videreudvikling

LDE’s Ejerskab 4- 7 år

Forberede

videresalg

• Aftale mål og indsatsområder

med ledelse og bestyrelse

• 100-dages plan og iværksætte

implementering

• Opbygge fortrolighed

• Følge op på resultater

• Sikre kontinuerlige

forbedringer

• Fokusere forretning, bygge nye

markeder /produkter og

udvikle organisation

• Vælge bedste (exit)

salgsmulighed

• Tage dialog med potentielle

købere

• Planlægge smidig

transformation af ejerskab

10


Hvordan samarbejdes om udvikling? 3/5

Operationel

videreudvikling

Organisk vækst

Operationel

forbedring

Reducere kapital

omkostning

Vækst via

opkøb

� Nye produktmarkeder

� Nye services

� Salgseffektivisering

� Forbedre marginer

� Reducere arbejdskapital

� Sælge ikke-kerne aktiver

� Øge fremmedfinansiering

� Minimere oplevet

operationel risiko

� Konsolidering

� Vertikal integration i

værdikæde

Vores foretrukneløftestænger

for

værdiskabelse

11


Eksempel – Gram Commercial 4/5

� Gram Commercial købt sammen med

ledelsen i august 2005 af VT Holding

� Gram Commercial fremstiller køl og frys

til professionel brug. Produktsortimentet

dækker behov inden for storkøkkener,

kantiner, restauranter, fast food m.m.

� Gram Commercial står stærkt i Danmark

og Europa med salgsorganisationer i

Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland

og Nederlandene

� Via en ændret strategi fra omkostningsfokuseret

til vækstfokuseret forventes

Gram Commercial at omsætte en stærk

produktionsplatform og produktportefølje

til større organisk vækst

12


Eksempel – Gram Commercial 4/5

– Hovedaktiviteter -

� Ny ejerskabsstruktur med ledelsen og LD

Equity

� Igangsat ny bestyrelse med stærk

markedsfokus

� Forbedret Salg/marketingsfunktioner

� Udarbejdet mere fokuseret

markedspenetrerings strategi (nye

segmenter, key accounts)

� Styrket produktudvikling

� Sikret løbende og yderligere optimering

af produktionsplatform

� September 2007: Vi er 2 år fremme i

ejerskabet og er godt i gang med

udrulningen af den nye strategi

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

– Regnskab og budgettal -

LD Equity

investering

2002 2003 2004 2005 2006 2007E

Omsætning EBITDA

13

40

35

30

25

20

15

10

5

0


LD Equity er en førende dansk kapitalfond

� Varetager et samlet kapitaltilsagn fra 22 førende danske investorer på

ca. 7 mia. DKK

� Investerer i mindre og mellemstore virksomheder i Danmark, med såvel

majoritets- som minoritetsaktieposter

� Har mere end 50 aktive investeringer i danske virksomheder

� Stærkt netværk af erhvervsfolk, som inddrages aktivt i udvikling af

virksomheder

� Organisationen består af 4 Partnere og 11 Investment Managers, 2

advokater samt økonomifunktion

� Bygger på Lønmodtagernes Dyrtidsfonds organisation, som har gennemført

mere end 300 investeringer i unoterede aktier i 25 år

� Ejet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, FIH Erhvervsbank og medarbejdere

14


Porteføljeselskaber med stort potentiale

For yderligere information henvises til www.ldequity.dk

UDVALGTE

15


Betydningsfulde investorer bag LD Equity’s fonde

UDVALGTE

16

More magazines by this user
Similar magazines