KØRESPORTEN - Karetmager.dk

karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

3 • 2007

Juni


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9 10 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 78 0, mobil 099 7880,

ole@karetmager.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310

Vodskov, tlf. 98 5 7 8 , tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

93 0 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Grafisk produktion arden+kommunik a/s, Ølgodvej 5,

9 0 Aalborg Ø, tlf. 9635 7777, fax 9635 7788

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej ,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 40,- kr. inkl. moms – Oplag 1.800 stk.

ISSN 1600- 61X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident:

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Formand:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

jens@get vet.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst, Valdemarsvej 1,

7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Stein Andersen, Radbyvej , 579 Årslev,

tlf. 6590 767, mgk@automobil.dk.

Juniorudvalg

Poul Bloch, V. Marupvej 8, 6900 Skjern

tlf. 9735 883, mobil 55 5775

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Henrik Nakskov, Bakkesvinget 14, 3550 Slangerup,

tlf. 4733 5911, skovlykke@os.dk

Pløjeudvalg

Herluf Holst, Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf. 7586 0 6 , hsholst@post.tele.dk

Uddannelsesudvalg

Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 568 05 , jens@get vet.dk

Forside:

Henrik Høper på vej til dressur på Dorthealyst.

Foto: Ole Jespersen

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret.

Køresporten

Køresporten

3· 007

forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Lov om hold af heste

Fredag den 1. juni 007 blev lov nr. 0 om hold

af heste vedtaget i Folketinget med et meget stort

flertal. Alle ændringsforslag blev desværre forkastet,

og det betyder blandt andet, at det stadig bliver

lovligt at holde én hest alene. Det er helt i strid

med ånden i resten af loven, hvor man har tilstræbt

at opfylde de basale krav til, at hesten er et flokdyr,

et flugtdyr og et steppedyr.

Desværre er alle gode argumenter for, at heste,

der får rigelig daglig motion, kan opstaldes i spiltov

fejet af bordet. Det er i første omgang også

argumenter for, at mindre heste ikke nødvendigvis

bør have en bokshøjde på ,60 m over strøelse

og et staldrumfang på 30 kubikmeter. Loven

åbner dog mulighed for, at ministeren kan dispensere

for disse regler. Loven kan læses i sin helhed

på www.ft.dk/dokumenter under justitsministeren

under vedtagne love (L 0 ).

Se også www.koereforbund.dk.

Indhold

Verdensmesterskab i kørsel på Dorthealyst 4

Udstilling ved årets største hestebegivenhed 6

Hjælpere til VM ........................................ 6

Udtagelse af kuske til VM for ponyer ....... 7

Fremragende vogne på Vilhelmsborg ....... 9

Stævnenyt ................................................. 10

NM og DM 007 i brugskørsel ................. 11

Bededagsstævne var generalprøve på VM 17

50-års jubilæum i British Driving Society

Statsbesøg fra Sverige 9.-10. maj 007 ... 4

The Carriage Foundation på tur i Danmark 6

Hjertelig tak .............................................. 7

Hold da helt hest ....................................... 8

Nye bøger .................................................. 3

Fra formanden .......................................... 34

Nyt fra Brugskørselsudvalget ................... 35

Nyt fra Uddannelsesudvalget .................... 36

Køreselskaberne........................................ 37

Køb-Salg-Bytte ......................................... 6

Der skal en trænet hånd til at køre et firspand og guldkaret gennem denne port på Amalienborg.

Fra generalprøven ved statsbesøget fra Sverige i maj. Foto: Jesper Clausen

Køresporten 3· 007

3


Af Ole Jespersen

Verdensmesterskab i kørsel på Dorthealyst

WORLD DRIVING

CHAMPIONSHIP PONY

DORTHEALYST - DK 07

For første gang i dansk idrætshistorie er Danmark

valgt til værtsnation for verdensmesterskaberne i

hestevognskørsel. Det er det internationale hestesportsforbund

FEI (Federation Equestre Internationale),

der har tildelt VM i ponykørsel 007 til

Danmark. Mesterskabet finder sted 18.- . juli

007 på Dorthealyst ved Holbæk. Arrangører er

Dansk Køre Selskab og Dansk Køre Forbund.

Præsidenten for Dansk Køre Forbund, Ib Møller

udtaler:

"Dansk Køre Forbund og Dansk Køre Selskab

er glade for at kunne byde velkommen til VM i

kørsel med pony 007. I al ubeskedenhed tager

vi placeringen på Dorthealyst som en tillidserklæring,

fordi danske kuske de senere år – trods

deres begrænsede antal kommende fra et lille land

– har gjort sig bemærket internationalt. Interessen

for kørsel med pony er stærkt stigende. Dette VM

vil bidrage yderligere hertil. Særligt glædeligt er,

at netop de mindre hesteracer især tiltrækker unge

kuske, som i fremtiden vil være med til at holde

en flere tusinde år gammel kultursport og -tradition

i live."

Arrangørerne forventer stor deltagelse ved verdensmesterskaberne

på Dorthealyst, men det er

for tidligt at udtale sig konkret om deltagerantal.

På nuværende tidspunkt ved arrangørerne dog, at

der kommer ekvipager fra følgende 16 nationer:

4 Køresporten 3· 007

• Australien, AUS

• Østrig, AUT

• Belgien BEL

• Finland, FIN

• Frankrig, FRA

• Tyskland, GER

• Storbritannien, GBR

• Ungarn, HUN

• Irland, IRE

• Holland, NED

• Norge, NOR

• Polen, POL

• Sverige, SWE

• Schweiz, SUI

• USA

• Danmark, DEN

Indmarch

Ved den officielle åbning af verdensmesterskabet

marcherer deltagere, hjælpere mv. ind i landeorden

med nationsflag og Holbækgarden i spidsen.

Foreløbigt program

Mandag 16. juli

10.00 Stævnepladsen åbner

Tirsdag 17. juli

19.00 Nationernes fest

Onsdag 18. juli

10.00 Første dyrlægekontrol

14.00 Lodtrækning (Chef d'Equipes)

16.00 Åbningsceremoni

19.00 Holbæk kommune er vært ved reception

på stævnepladsen

Torsdag 19. juli

08.00 Dressur

1.00 Disco

Fredag 20. juli

08.00 Dressur

18.00 Præmieoverrækkelse og gallashow


Lørdag 21. juli

08.00 Maraton

0.00 Kuskefest med præmieoverrækkelse for

maraton

Søndag 22. juli

09.00 Forhindringskørsel

ca. 15.00 Præmieoverrækkelse og afslutningsceremoni.

Gallashow

Fredag efter dressuren afholdes der et stort og

flot hesteshow. Blandt indslagene kan nævnes:

• Den Kongelige Stald-etat med Guldkareten

• Gardehusarregimentet

• Shetlænderkvadrille for lange liner

• Kvindekvadrillen med fjordheste for

vogn

�������������

������������������

����

����������������������������������

�������������������

• Internationale springgymnaster

• Ridekvadrille med islandske heste

• Jagthornsblæsere

• Indslag med gamle vogne

HKH Prinsesse Benedikte gæster VM

Dansk Køre Forbunds protektor Hendes Kongelige

Højhed Prinsesse Benedikte er også protektor

for VM, og Prinsessen gæster Dorthealyst ved

mesterskabets sidste dag søndag, hvor forhindringskørsel

og præmieoverrækkelse finder sted.

Udstillingsområde

På stævneområdet tilbyder arrangørerne et udstillingsareal

for firmaer og foreninger, der henvender

sig til hestefolket samt artikler inden for

hobby, fritid og camping. Læs mere om dette

på side 6 i dette blad.

Billetbestilling

Partoutkort til VM inklusive parkeringsafgift

og gallashow bestilles hos NVS-Billetten

på hjemmesiden www.nvsbilletten.

dk/kommende/95.

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Hjemmeside

53513_plakat.indd 1 06/03/07 14:43:06

Information om mesterskabet, overnatningsmuligheder

mv. findes på den

officielle hjemmeside www.wdchpony-07.dk,

der sponsoreres af Webhouse,

www.webhouse.dk.

Køresporten 3· 007

5


Udstilling ved årets største hestebegivenhed

VM i kørsel med pony den 18.-22. juli 2007 på

Dorthealyst ved Mørkøv.

Vær med, når Dansk Køre Selskab afholder verdensmesterskaber

i kørsel med pony og vogn,

som vil tiltrække deltagere og publikum fra hele

verden. Vi tilbyder udstillingsareal for firmaer og

foreninger, der henvender sig til hestefolket samt

artikler inden for hobby, fritid og camping:

• Central placering i forhold til arena, kuskelejr,

cafeteria, hovedindgang og parkering.

• Kort over VM-området kan ses på

www.wdch-pony-07.dk

• Standstørrelse på: 50 m m/ 18 m telt, 100 m m/

36 m telt, samt 00 m u/telt og 500 m u/telt.

• Mulighed for flere udstillere på samme stand.

• El 30 volt indregnet i prisen.

• Omkring 10.000 besøgende i løbet af stævnet.

Verdensmesterskaberne afvikles i meget smukke

omgivelser på enkesædet Dorthealyst, Knabstrup

Da de fleste jo nok er bekendt med, at der er travlhed

med at få mange væsentlige ting på plads til

det kommende VM for pony i 007, vil vi gerne

på denne måde appellere til de folk, som har tænkt

sig at give en hjælpende hånd med, enten før eller

under stævnet, at de henvender sig så snart de kan

til de kontaktpersoner der står nedenfor.

Der skal bruges rigtig mange Stewarder (hjælpere)

under stævnet, men så sandelig også hjælpere

før stævnet, og det er allerede nu.

Så har I lyst til på nuværende tidspunkt at tilkendegive,

hvor I ser jer selv som hjælper, er I

meget velkomne til at kontakte følgende:

Mange praktiske ting før og under stævnet

Birger Hansen, tlf. 338 45 4

Bent Rindum, tlf. 405 0313

Gorm Müller, tlf. 169 57 5

Flemming Andersen, tlf. 61 6 0737.

6 Køresporten 3· 007

Hjælpere til VM

Møllebakke, Mørkøv mellem Holbæk og Kalundborg,

og spænder over fem dage. Deltagerne tæller

over 80 ekvipager fra 16 nationer, herunder

Danmark, som blandt andet hentede sølv ved VM

i 003 i Østrig, og bronze ved VM i 005 i England.

Dansk Køre Forbund har HKH Prinsesse Benedikte

som Protektor. Prinsessen aflægger besøg på

Dorthealyst under mesterskaberne. Verdensmesterskaberne

er tildelt Danmark af det Internationale

Ride Forbund FEI. Dansk Køre Selskab står som

arrangør og stævnevært for mesterskabet, mens

Dansk Køre Forbund er national ansvarlig.

Vi håber, at dette har vakt jeres interesse og står

gerne til rådighed for yderligere information.

Venlig hilsen

Dansk Køre Selskab

Gyda Andersen: gyda_andersen@mail.tele.dk

Steward under stævnet

Allan Bjerre: allanbjerre@privat.dk

Henrik Nakskov, tlf. 4161 5911.

Skrive for dommer

Er du god til sprog og/eller kan du skrive engelsk,

så er der brug for det, til at skrive for en dommer,

eller være med i et team, der står for information.

Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434.

Information

Katrine Blume, tlf. 5760 1418, Mette Buchwald,

tlf. 3 53 810, Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434.

Cafeteria, pølsevogn mm.

Mette Giversen, tlf. 5780 39 9.


Udtagelse af kuske til VM for ponyer

Det åbne kørestævne i Revsø 18.- 0. maj var

godkendt som kvalifikation til VM for ponyer, og

ved stævnet klarede de to 4-spand pony ved Tea

Giversen og Anette Holst FEI’s kvalifikationskrav.

Desuden kom der faktisk også nye kuske til

i både 1-spand og -spand pony, så det var ikke en

let opgave for Dansk Køre Forbunds køreudvalg

efterfølgende at udtage holdet.

Følgende kuske er udtaget til at repræsentere

Danmark ved VM i kørsel med pony og vogn,

som afvikles Dorthealyst i perioden 18.- . juli

007:

1-spand

Peter Koux

Henrik Høper

Arnild Arp-Hansen

Bjarne Wisler

Helle Graves

2-spand

Lars Dau

Henrik Sloth

Niels Schelde-Petersen

Katja Lamborg

Kurt Larsen

4-spand

Thomas Petersen

Tea Giversen

Anette Holst

Reserve

Allan Steen Pedersen, 1-spand

Kristina Klindt, 1-spand

Lars Heibing, 1-spand

Anna Rasmussen, -spand

Holdleder er Kim Andreassen.

Køresporten 3· 007

7


8 Køresporten 3· 007

Foto: Ib Møller.


Fremragende vogne på Vilhelmsborg

Et par enestående herskabsvogne er netop deponeret

af Frede Hellerøe Petersen, MKS i den nylig

restaurerede herskabsstald på Vilhelmsborg. Hermed

er tilført stedet en yderligere attraktion, der

må lokke samtlige kendere af hestevogne til for at

nyde synet.

En af verdens bedste karetmagere Kelner fra

Paris byggede dem i 1880’erne. I 1881 byggede

han fx også til det svenske hof en såkaldt 'Syvglasvogn'

senere kaldt 'Unionsvogn'. Den blev skænket

som bryllupsgave til Kronprins Gustaf af Sverige

og Victoria af Baden af brudens forældre, storhertugparret

af Baden. Daværende kongelig hovstallmester

Edvar Sager (1853-1939) formidlede sikkert

købet, og han var så begejstret for Kelners arbejder,

at han til sig selv købte to vogne i 1884, og det er

disse, som nu står på Vilhelmsborg. Begge vogne

blev i 1994 solgt fra en enestående samling tilhørende

Sagers efterladte på deres gods, Ryfors Bruk.

De står nu med deres oprindelige læder og maling

og i særdeles fin stand. Selvfølgelig er de præget af

over 1 0 års brug, men det betragtes som en ekstra

kvalitet. Nu forestår en skånsom og historisk

restaurering uden at fjerne patinaen.

Park Drag

Denne store vogn minder om den kendte Mail

Coach, som befordrede passagerer og post i Eng-

land og i en tilpasset form som diligence i Amerika.

En Park Drag er dog bygget til private som

en rummelig og elegant herskabsvogn. Ofte sad

udover kusken 10-1 personer på bænke foroven,

hvor de frit kunne se fx væddeløb. Og vigtigst af

alt – de kunne også blive set! Tjenere blev til gengæld

anbragt skjulte inde i vognen.

Da denne vogn kom til Sverige, var det den første

og eneste af sin art. Siden har Sverige haft fire

Park Drags, men nu er der kun én tilbage. Til gengæld

har Danmark nu tre, en engelskbygget ejet

af Henrik Haubroe og en ny polskbygget ejet af

Henri Hage og Jens Harder.

Victoria

Vognen er uhyre elegant og blev brugt af de fornemste

i landet. Passagererne sidder godt beskyttet

mod vejrliget under halvkalechen. Kuskens

forhold var mindre vigtigt. Kuskens buk kunne let

fjernes, hvorefter vognen blev trukket af to heste

med en rytter siddende på den venstre, den nærmer

hest. Herved blev der bedre udsyn for passagererne,

og som ved Park Drag’en også bedre

mulighed for at blive set. Vognene er uhyre elegant

med sin svungne former, C-fjedre og elliptiske

fjedre. Gummi er senere lagt på hjulene.

Køresporten 3· 007

Ib Møller

Park Drag. Victoria. Fotos: Børge Elgaard.

9


VM for 2-spand hest i Polen 29. aug. - 2. sep.

Køreudvalget vil gerne vide, hvem der har interesse

i at blive udtaget til at deltage i VM for -spand

hest i Polen.

Venligst send en besked til Anne-Mette Jespersen

på mail: amj@schou.com eller på telefon

060 4793. Anne-Mette vil i samarbejde med Jørgen

Konge være holdleder for holdet.

Oplys venligst følgende:

Navn, adresse, mobilnr. og mailadresse.

Hvilke heste har du allerede kvalificeret (Navn,

Alder, FEI pasnr., stævne, point dressur, placering).

Det er vigtigt, at du havde FEI-pas på hestene,

da de blev kvalificeret og at hestene er kvalificeret

i -spand hest klassen.

Dansk deltagelse i Dillenburg

7.-10. juni deltager Udo Buchwald, Arnild Arp,

Henrik Høper og Peter Koux i CAI-A stævne i

Dillenburg, Tyskland.

Henrik Sloth vandt i Åsbo

Fem danske kuske deltog i CAI-B stævne i Åsbo,

Sverige. Henrik Sloth vandt klassen for -spand

10 Køresporten 3· 007

Stævnenyt

Bjarne Wisler blev nr. 6 i dressuren ved bededagsstævnet på Dorthealyst og er med på holdet til VM. Foto: Ole Jespersen

pony. Ane Wieder sluttede på en tredjeplads i 1spand

hest. Yderligere resultater kan ses på www.

horsedriving.nu.

Tre kuske i Tjekkiet

Tre danske kuske var i ilden ved det internationale

stævne i Kladruby Nad Labem, Tjekkiet.

Linn Stokken Nielsen deltog med enspænder

hest, Anders Hansen med -spand hest og Knud

Jørgensen med 4-spand hest. Linn præsterede

et super flot resultat ved at vinde dressuren med

40,33 strafpoint og sammenlagt blev hun nr. 8

- godt gået! Anders Hansen blev nr. 6 med nye

heste og Knud Jørgensen blev desværre diskvalificeret

under maraton.

Flot resultat fra Lund, Sverige

Henrik Køier deltog 1 . maj i Traditional Driving

i Lund, Sverige. Henrik præsterede et flot resultat,

da han vandt, med førsteplads i præsentation, førsteplads

i Country Drive og tredjeplads i forhindringskørsel.


Af Bjørn Poulsen

NM og DM 2007 i brugskørsel

Mesterskaberne i brugskørsel blev afviklet på

Holtegaard med konkurrencedag den 19. maj.

De svenske deltagere ankom om torsdagen og

blev indkvarteret i lejede campingvogne. Om fredagen

ankom nordmænd i bus og overnattede i

telte og campingvogn. De danske deltagere ankom

også i løbet af fredagen.

Fredag eftermiddag var der banegennemgang.

Målene på øvelserne var virkelig stramme, så alle

fik nogle overvejelser, og der var udfordringer for

selv de bedste kuske.

Fredag aften var der arrangeret grill. Der deltog

ca. 100 personer, skønt socialt samvær på tværs af

landegrænser.

Konkurrencedagen bar præg af dyb koncentration

fra de involverede kuske.

Der deltog heste fra pony 3 til store heste.

At overvære den lille hests vilje og energi til at

overkomme de 'uhestelige' strabadser og se de sto-

Hesteforsikring

- Laveste præmier i

Kongeriget

Danmark’s

Hesteforsikring g/s

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70

www.kdh.dk

re hestes elegante 'sidestep' i de snævre øvelser, ja

det var en oplevelse af de store.

Ja, brugskørsel er en fascinerende sportsgren

med plads til alle.

Konkurrencen blev afviklet uden uheld, rigtigt

godt.

Benhård konkurrence

Dagene bar præg af benhård konkurrence, venskabelige

drillerier, erfaringsudveksling på tværs

af landegrænser og socialt samvær - en rigtig god

platform for brugskørselssportens videre udvikling.

Konkurrencedagen blev afsluttet med fællesspisning

for ca. 100 mennesker.

Det var bekræftende at se, at niveauet for de

danske deltagere har både en bredde og dybde,

der kan konkurrere både med Sverige og Norge

og det på trods af, at sporten i Danmark er relativ

ny, godt gået.

Køresporten 3· 007

11


Stein Andersen vandt ponyklassen ved VM og DM i brugskørsel.

Fotos: Bjørn Poulsen

Stein Andersen, VK forsvarede med bravur sit

nordiske mesterskab i ponyklassen.

I hesteklassen fik Danmark en ny nordisk

mester nemlig Kirsten Donslund, HKR. Et stort

tillykke til begge.

NM resultater

De første tre placeringer i Nordisk Mesterskab

blev:

For ponyklassen

Stein Andersen, VK

Jørgen Ström, Sverige

Marie-Louise Andersson, Sverige

For hesteklassen

Kirsten Donslund, HKR

Ebbe Toresson, Sverige

Frank Pedersen, Norge.

1 Køresporten 3· 007

DM resultater

For første gang blev der samtidigt afviklet dansk

mesterskab i brugskørsel. Deltagerne havde kvalificeret

sig til mesterskabet ved at deltage i de åbne

stævner i 006.

Resultatet blev som følger:

For ponyklassen

Stein Andersen, VK

Kis Grønkjær, MKS

Hardi Christiansen, ØKS

For hesteklassen

Kirsten Donslund, HKR

Ove Larsen, VK

Jens Dall Rasmussen, FKS.

Vi retter en meget stor tak til alle de frivillige

hjælpere, som alle har ydet en meget stor indsats

før, under og efter stævnet. Uden jeres indsats var

der ikke blevet noget stævne

Kirsten Donslund vandt hesteklassen ved begge mesterskaber.


Grillaften ved DM og NM i brugskørsel.

Disciplinen standsning - holdt.

Køresporten 3· 007

13


NM I BRUGSKøRSeL 19. MaJ 2007 PÅ HOLTeGaaRD

Resultatliste brugskørsel

Momentnummer 1 14 9 3;7 5 11 13 6 10 4 8 1

Navn

Manøvr. trang pl.

Lydighedsøvelse

Funktionskontrol

Kørsel (genm.snit)

Banedommer DK

Banedommer N

Banedommer S

Start nr.

14 Køresporten 3· 007

Bemærkning

Placering

I alt strafpoint

Tidsforbrug

Usportslig optræden

Vandforhindring

Træbro

Standsning – Holdt

Rykning ud af port

Vende - sidevej

Rykning ind i port

Porte

Plade

Læsserampe

Ligeudkørsel

Klasse

Spand

Selskab

Land

9 Stein Andersen DK VK 0 P 3 6 3 4,0 5 15 0 0 0 30 0 0 30 0 30 0 0 0 134,0 1

1 Jørgen Ström S 0 0 P 0 4 ,0 7 9 30 0 80 0 0 10 10 0 0 0 0 0 188,0

7 Marie-Louise Andersson S 0 0 P 0 3 1,7 4 4 0 75 0 30 0 0 15 0 33 0 0 0 0 ,7 3

3 Kis Grønkjær DK 0 P 13 17 16 15,3 5 0 40 0 30 0 40 40 10 0 30 0 0 0 10,3 4

11 Anita Eckebring S 0 0 P 7 17 3 9,0 5 19 0 0 60 30 0 100 0 0 0 0 0 8 31,0 5 D6

5 Odd Arne Solli N 0 0 P 6 4 4,0 5 0 0 0 5 0 40 90 100 0 5 0 0 0 49,0 6 D10

13 Anker Kristensen DK VK 0 P 6 9 0 5,0 6 1 0 10 70 60 10 30 100 0 35 0 0 0 3 7,0 7 D10

1 Rune Brobakken N 0 0 P U3,

17 Ynskje w. Kaldheim N 0 0 P 8 95 100 10 0 13,0 D6, U6

0 Kirsten Donslund DK 0 H 3 5 3,3 5 1 0 0 30 0 0 60 0 0 0 0 0 60 179,3 1

Ebbe Toresson S 0 0 H 5 9 7 7,0 33 10 40 0 30 0 30 40 0 0 0 16 30,0

14 Frank Pedersen N 0 0 H 7 10 17 18,0 7 0 0 40 60 0 0 60 10 0 7 0 10 54,0 3

18 Anna-Lana Olausson S 0 0 H 4 18 4 8,7 7 35 0 13 0 30 50 60 70 0 0 0 0 50 3 3,7 4

6 Jens Dall Rasmussen DK 0 H 4 4 5 4,3 7 6 0 4 5 0 30 0 100 0 0 0 90 0 48,3 5 D10

8 Ann-Mari Bakketun N 0 0 H 17 13 17,3 11 13 0 49 30 1 0 0 100 40 0 6 0 30 3 468,3 6 D6

1 Terje Roar Brænd N 0 0 H 3 35 13 6,7 16 0 0 5 30 90 60 100 0 0 30 0 0 100 477,7 7 D6

16 Lis Laumann DK 0 H 39 5 19 7,7 30 40 1 0 60 30 90 35 0 60 0 100 66 541,7 8 D1

D4,

4 Gunnar Hansson S 0 0 H 6 3 7 1 ,0 6 100 0 0 60 30 40 90 100 100 3 0 0 58 599,0 9

D10,D14


DM I BRUGSKøRSeL 19. MaJ 2007 PÅ HOLTeGaaRD

Resultatliste brugskørsel

Momentnummer 1 14 9 3;7 5 11 13 6 10 4 8 1

Bemærkning

Standsning – Holdt

Rykning ud af port

Vende - sidevej

Rykning ind i port

Manøvr. trang pl.

Læsserampe

Lydighedsøvelse

Ligeudkørsel

Funktionskontrol

Kørsel (genm.snit)

Banedommer DK

Banedommer N

Banedommer S

Navn

Start nr.

Placering

I alt strafpoint

Tidsforbrug

Usportslig optræden

Vandforhindring

Træbro

Porte

Plade

Klasse

Land

9 Stein Andersen DK P 3 6 3 4,0 5 15 0 0 0 30 0 0 30 0 30 0 0 0 134,0 1

3 Kis Grønkjær DK P 13 17 16 15,3 5 0 40 0 30 0 40 40 10 0 30 0 0 0 10,3

19 Hardi Christiansen DK P 13 13 7 11,0 8 70 0 17 70 60 10 30 10 0 0 0 0 0 86,0 3

3 Kurt Hansen DK P 5 4 4 4,3 4 8 0 60 40 90 0 60 85 0 0 0 0 38 389,3 4

5 Bendt Rosenberg DK P 7 15 5 9,0 5 4 0 0 60 60 0 30 100 0 0 0 0 30 318,0 5 D10

13 Anker Kristensen DK P 6 9 0 5,0 6 1 0 10 70 60 10 30 100 0 35 0 0 0 3 7,0 6 D10

15 Gorm Østergaard DK P 7 38 37 34,0 7 0 30 141 100 0 0 100 100 30 70 0 0 30 66 ,0 7 D5, D6, D10

0 Kirsten Donslund DK H 3 5 3,3 5 1 0 0 30 0 0 60 0 0 0 0 0 60 179,3 1

Ove Larsen DK H 11 11 14,7 3 0 35 0 1 0 60 30 0 0 0 0 0 5 336,7

6 Jens Dall Rasmussen DK H 4 4 5 4,3 7 6 0 4 5 0 30 0 100 0 0 0 90 0 48,3 3 D10

16 Lis Laumann DK H 39 5 19 7,7 30 40 1 0 60 30 90 35 0 60 0 100 66 541,7 4 D1

4 Kjeld Kryger DK H 19 17 6 14,0 5 31 0 1 0 90 40 100 100 0 30 0 0 88 499,0 5 D6, D10

Køresporten 3· 007

15


16 Køresporten 3· 007


Bededagsstævne var generalprøve på VM

Af Jørgen Konge og Ole Jespersen

Dorthealyst som var vært ved det store internationale

CAI-B kørestævne 3.-6. maj, summede af

spænding ved søndagens forhindringskørsel. Men

det var nu kun i -spands klassen, at spændingen

rigtigt kom frem. Kurt Klint kørte som sidste kusk

og førende på banen, men fik desværre 14,95

strapoint. Godt nok fik Jan Olofsson fra Sverige

19,94, så umiddelbart skulle man tro at de havde

bevaret deres pladser, men det betød, at de rykkede

ned forbi 3. og 4. pladsen, så det blev Anders

Hansen der blev samlet vinder, efterfulgt af Axel

Olin fra Sverige, så først på 3. pladsen kom Kurt

Klint.

I pony klassen gik det, set med danske øjne, rigtigt

godt, Peter Koux blev suveræn vinder af 1-spands

klassen med over 15 strafpoint ned til nummer som

blev Henrik Høper. Det er et rigtigt godt udgangspunkt

i forhold til VM, som afvikles på Dorthealyst

til juli. Alle der har set Peter Koux’s dressur fortæller

at det er noget nær idealet af en dressur.

I -spands klassen vandt Lars Dau, næsten lige så

komfortabelt med over 10 stafpoint til nummer ,

som blev Rebecca Kristiansen fra Sverige, Lars er

meget konstant, og der er ikke meget forskel på hans

præstationer.

I 4-spands klassen er det stadig kun Thomas

Petersen, der har klaret FEI’s krav, men nu med fem

ponyer. Desværre lykkedes det ikke for Tea Giversen

og Anette Holst at kvalificere sig. Men ved

stævnet i Revsø 18.- 0. maj gik det bedre. Her blev

begge godkendt. Hvor vi håber og lidt forventer, at

der bliver hængt medaljer om nogen af -spand og

1-spands kuskene, er der slet ikke de samme forventninger

til 4-spands kuskene.

1-spand klasse var fuldstændig domineret af svenskerne.

Vinder blev Peter Andreasson, efterfulgt af

Cecilia Qvarnström, første dansker blev Udo Buchvald

som nummer 8.

Generalprøve på VM

Som bekendt er Dorthealyst vært ved det kommende

VM for ponyer, der afvikles 18.- . juli,

og bededagsstævnet blev af arrangører, kuske

og officials betragtet som generalprøve på VM.

Og det blev en god generalprøve. Arrangørerne

beviste endnu en gang, at de kan arrangere store

stævner, så det tegner godt for verdensmesterskabet.

Selv om deltagerantallet er nogenlunde

det samme som ved bedagsstævnet, så er VM en

noget større mundfuld. Der er meget større krav

til arrangørerne angående logistik, faciliteter,

sikkerhed mv., så der er travlt på Dorthealyst og i

arbejdsgrupperne.

Vi krydser fingre og ønsker held og lykke med det

hidtil største hestearrangement i Danmark.

En glad Cecilia Qvarnström, da andenpladsen var i hus. Foto: Ole Jespersen

Køresporten 3· 007

17


Dorthealyst 3. - 6. maj aj a 2007

Final Results

NR

NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT

*** SINGLE PONY

60 Peter Koux DEN 1 35,52 1 63,89 3 99,41 1 0,00 4 99,41 1

58 Henr nr n ik i H¯per DEN 2 54,24 8 60,43 1 114,67 3 0,00 1 114,67 2

39 Robert Buck GBR 3 43,68 2 67,16 5 110,84 2 4,34 14 115,18 3

40 An Ann nne-Chr hr h istin in i e Ar A vidsson SWE 4 49,28 4 69,54 11 118,82 5 0,00 3 118,82 4

50 Weronik ik i a Kw K iatek POL 5 51,84 7 67,92 7 119,76 7 3,00 10 122,76 5

49 Ju J lie Camm mm m GBR 6 47,04 3 69,79 12 116,83 4 6,00 17 122,83 6

53 Maciej ej e Forecki POL 7 58,24 14 64,68 4 122,92 9 0,00 5 122,92 7

54 Wenche Johann nn n esen NOR 8 54,40 10 68,08 8 122,48 8 0,82 6 123,30 8

41 Ar A nild Ar Arp rp Hansen DEN 9 49,92 5 69,47 10 119,39 6 6,00 16 125,39 9

43 Charlotta Turku ku k FIN 10 54,40 10 68,92 9 123,32 10 3,00 8 126,32 10

76 Susann nn n e An Ank nkermark SWE 11 64,32 18 61,88 2 126,20 11 3,00 7 129,20 11

45 Matthias Boutard FRA RA R 12 59,68 17 67,38 6 127,06 12 3,18 12 130,24 12

47 Bj B arne Wisler DEN 13 51,52 6 76,75 18 128,27 13 3,00 9 131,27 13

51 Allan Steen Pedersen DEN 14 56,32 13 74,60 17 130,92 14 6,00 18 136,92 14

57 Malin in i Levin in i SWE 15 58,40 15 78,31 19 136,71 15 3,00 11 139,71 15

55 Madelene Dverstorp rp r SWE 16 72,64 22 70,14 14 142,78 19 0,00 2 142,78 16

42 Helle Graves DEN 17 54,24 8 86,35 23 140,59 17 3,38 13 143,97 17

44 Bartosz Kaczmarek POL 18 59,04 16 84,52 22 143,56 20 9,23 19 152,79 18

38 Ingunn nn n Fin in i stad NOR 19 55,20 12 81,87 20 137,07 16 20,78 22 157,85 19

52 Am A anda Ju J stesen DEN 20 69,12 20 71,90 15 141,02 18 21,63 23 162,65 20

56 John hn h E. S¯rensen DEN 21 67,68 19 90,82 24 158,50 24 5,81 15 164,31 21

48 Kr K istin in i a Klin in i dt DEN 22 69,76 21 82,73 21 152,49 23 14,36 20 166,85 22

59 Karin in i Bondeson SWE 23 76,96 24 74,47 16 151,43 22 16,96 21 168,39 23

46 Lars Heib ib i in i g DEN 24 75,36 23 69,88 13 145,24 21 28,59 24 173,83 24

*** PONY PAIR

70 Lars Dau au a DEN 1 37,92 1 65,71 3 103,63 1 4,08 2 107,71 1

71 Rebecca Kr K istiansen SWE 2 56,16 3 61,58 1 117,74 2 0,00 1 117,74 2

62 Mir ir i anda Cadwell USA 3 60,00 5 63,02 2 123,02 3 6,92 3 129,94 3

65 Henr nr n ik i Sloth DEN 4 54,72 2 73,32 5 128,04 4 17,38 8 145,42 4

72 Niels Schelde Petersen DEN 5 60,16 6 74,51 6 134,67 5 13,88 5 148,55 5

63 An Ann nna Wacht ht h meister SWE 6 64,96 8 72,30 4 137,26 6 12,79 4 150,05 6

68 Katj tj t a Lamb mb m org DEN 7 66,88 9 82,09 7 148,97 7 20,40 10 169,37 7

66 Ku K rt Larsen DEN 8 70,88 10 91,75 9 162,63 9 14,57 6 177,20 8

61 Ellen Olsen NOR 9 59,84 4 94,79 10 154,63 8 25,17 11 179,80 9

67 An Ann nna Rasmu mu m ssen DEN 10 62,08 7 108,94 11 171,02 11 15,50 7 186,52 10

69 Clau au a s Jensen DEN 11 84,80 11 84,49 8 169,29 10 17,99 9 187,28 11

*** PONY TEAM

34 Ulf Mattsson SWE 1 45,70 1 87,37 2 133,07 1 24,41 5 157,48 1

32 Fredrik ik i Rahm hm h SWE 2 66,94 3 80,40 1 147,34 2 12,00 4 159,34 2

35 R¸ R diger Schu hu h lz GER 3 74,37 6 97,49 3 171,86 3 8,57 2 180,43 3

36 Thomas Petersen DEN 4 61,57 2 143,21 5 204,78 5 0,88 1 205,66 4

33 Tea Giv iv i ersen DEN 5 71,43 5 120,66 4 192,09 4 30,95 6 223,04 5

37 An A ette Holst DEN 69,51 4 AB 10,46 3

*** SINGLE HORSE

2 Peter An A dreasson SWE 1 46,24 1 70,21 7 116,45 1 2,34 3 118,79 1

16 Cecilia Qvarnstrˆm SWE 2 47,04 2 71,33 8 118,37 2 0,48 2 118,85 2

14 Thomas Sj S ¯berg SWE 3 56,32 6 63,61 1 119,93 3 6,41 7 126,34 3

8 Glen Hesslo SWE 4 51,04 3 71,86 10 122,90 4 5,02 5 127,92 4

DATE:

06/05/07

18 Køresporten 3· 007

With the co-operation fr f om VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 1


Dorthealyst 3. - 6. maj aj a 2007

Final Results

NR

NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT

4 Maria Henr nr n ik i sson SWE 5 55,04 5 73,35 12 128,39 6 0,00 1 128,39 5

12 Lotta PÂlsson SWE 6 51,68 4 73,48 13 125,16 5 3,99 4 129,15 6

15 Udo Buchw hw h ald DEN 7 67,20 10 65,66 4 132,86 9 6,66 8 139,52 7

13 Helle Clau au a sen DEN 8 57,76 7 74,99 14 132,75 8 8,20 9 140,95 8

9 Magnu nu n s Kr K onb nb n erg SWE 9 70,08 11 64,59 3 134,67 11 8,54 10 143,21 9

5 StÂle Sagstuen NOR 10 62,88 9 68,45 6 131,33 7 12,00 12 143,33 10

1 Johan Herner SWE 11 74,88 13 63,94 2 138,82 12 6,29 6 145,11 11

7 An A e Wieder DEN 12 74,88 13 66,82 5 141,70 13 10,11 11 151,81 12

3 Jan Sj S ¯rslev Jensen DEN 13 70,88 12 72,51 11 143,39 14 19,09 13 162,48 13

11 Henr nr n ik i Hansen DEN 14 78,08 15 89,73 15 167,81 15 24,21 14 192,02 14

10 Bj B ¯rn KlevgÂrd NOR 62,56 8 71,43 9 133,99 10 EL

*** HORSE PAIR

19 An A ders Hansen DEN 1 57,73 2 74,83 4 132,56 3 3,88 2 136,44 1

18 Axel Olin in i SWE 2 58,11 3 78,57 6 136,68 4 0,00 1 136,68 2

26 Ku K rt Klin in i dt DEN 3 50,69 1 76,43 5 127,12 1 14,95 7 142,07 3

30 Hans-Henr nr n ik i Nielsen DEN 4 59,01 4 78,88 7 137,89 5 9,00 6 146,89 4

22 Jan Olofs fs f son SWE 5 62,46 5 64,69 1 127,15 2 19,94 8 147,09 5

25 Yngve Kj K ‰ll SWE 6 76,42 9 69,00 2 145,42 7 7,06 3 152,48 6

21 Fredrik ik i von Schant nt n z FIN 7 63,10 6 79,29 8 142,39 6 20,69 9 163,08 7

31 Frank nk n Rasmu mu m ssen DEN 8 69,76 7 91,12 12 160,88 11 8,05 4 168,93 8

27 Erik ik i Broms SWE 9 79,37 12 85,07 11 164,44 12 8,76 5 173,20 9

24 Bj B arne Thor Chr hr h istensen DEN 10 76,42 9 70,40 3 146,82 8 26,83 11 173,65 10

17 Ole H. Nielsen DEN 11 78,98 11 81,45 9 160,43 10 23,89 10 184,32 11

20 Mads Dau au a DEN 12 73,47 8 82,15 10 155,62 9 30,50 12 186,12 12

*** HORSE TEAM

75 Tomas Erik ik i sson SWE 1 50,82 1 75,92 1 126,74 1 0,00 1 126,74 1

73 Fredrik ik i Persson SWE 2 51,46 2 81,22 2 132,68 2 17,62 3 150,30 2

74 Ole Buch Jensen DEN 3 60,67 3 143,76 3 204,43 3 17,53 2 221,96 3

©D © riving ng n Pr P og o ram by b Ph P ili li liip ppp

ppe LiÈn Èn È art (B ( BE BEEL E LL)

L) - phili li lip ippp ppe@l @l @li lienart. t. t com

OFFICIAL RESULTS 15:00

Signature President nt n of the Ju J ry

DATE:

06/05/07 With the co-operation fr f om VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 2

Køresporten 3· 007 19


0 Køresporten 3· 007

CAI-B Dorthealyst 2007


Køresporten 3· 007

1


50-års jubilæum i British Driving Society 1957-2007

Af Henrik Haubroe

I min tid i England umiddelbart før krigen så man

ofte Pony-and-Trap ekvipager blandt tilskuerne til

ridestævner og som ´followers of a hunt´. Oftest

var det jumber med familier. Altid imponerende

velholdte.

Som i Danmark satte benzinrationeringen under

krigen gang i kørslen med hestevogn i Storbritanien.

Far var indkaldt, mor alene med børnene, hvis

pony de i mange tilfælde var vokset fra. Hvad var

naturligere end at finde en hestevogn til shopping,

kørsel til skole og almindelig selskabelig omgang?

Da freden var brudt løs med alle restriktioner, trivedes

produktionen af Traps i alle størrelser til

brug med Britaniens vrimmel af ponyer krydset

med hesteracerne Cleveland, Fuldblod og Irsk

Koldblod, hvilket skete hæmningsløst efter brugernes

behov.

Tolv år efter krigen havde motorkøretøjer i så

høj grad overtaget vejene, at de hestetrukne fik

behov for at markere sig med eget Society. Første

formand var Mr. Sanders Watney, som under krigen

havde haft ansvar for brug af heste i hærens

mange forekommende opgaver i Mellemøsten,

blandt andet at oplære muldyr til at lade sig transportere

i Gliders, som vi brugte dem i Burma.

Polospiller, medlem af the Coaching Club og fri-

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 95 0 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

Køresporten 3· 007

villig, bereden, reserve politiofficer, hvor han havde

nydt sin 'tilskuerplads' i første geled til kongebegravelse,

kroning af Queen Elisabeth mm!

Som hjemsendt, havde han overtaget driften af

bryggeriet Watney´s omfattende stald. Gift med

forfatterinden til The Elegant Carriage, Marylian

Watney. En af de første moderne bøger om

emnet. Ægteparret opnåede at få stiftet fonden til

opretholdelse af skoler for handicappedes kørsel

med pony/hest, som er en omfattende institution,

der trives og indsamler mange penge i dag.

Karl Kolind og jeg var med familier meget heldige

at blive vel modtaget i BDS og Coaching

Klubben.

Afløseren blev the Crown Equerry, Sir John

Miller, som startede FEI-konkurencerne, men

døde i 006.

Ifølge jubilæumstidskriftet bliver den nye præsident

Mr. Jim Corbett, som havde lært at køre

af Sandy Watney og for øvrigt er nuværende

President of the Coaching Club. Han er med på

maleriet af det første FEI-stævne i Windsor med

en enorm break. Se Køresporten nr. 5, november

006.

Søndag 4. juni skal begivenheden fejres, som

traditionerne byder, ved The 43rd BDS Annual

Show på Smith´s Lawn, Windsor Great Park og

9.-30. september lægger man op til the Unex

• Restaurering og nybygning af vogne

• alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel


Towerland Jubilee Driving Show i Braintree,

Essex - ikke langt fra Harwich, med én lukket og

to åbne arenaer, hvor the Hackney Horse Society

opfordrer alle tænkelige klasser i Britanien til

at stille med hver sit program , såsom Obstackle

Driving, Pairs, Pleasure Driving, Ride & Drive,

Tandems, Veterans, Welsh Cobs & Ponies, Young

Drivers, Coloured Horses, Disabled Drivers, Don-

British Driving Society´s første president, Mr. Sanders Wat-

ney med Mrs. Marylian Watney på sin plads på familiens

Park Drag med et team af Irish Hunters.

keys & Mules, Hackney-type, Historic Vehicles,

Lady & Genteleman Whip, Light Trade & Costers,

Multiples, Non Hackney-types, Novice Horses &

Ponies, Dedicated Breed Classes og hvad man i

øvrigt kunne tænkes selv at finde på.

Henvendelse skal ske skriftligt til email@britishdrivingsociety.co.uk,

hvis chef vil sørge for fordeling

af alle henvendelser til de relevante ansvarlige

- også fra DK.

Den anden store nyhed er stiftelsen af en institution

til indførelse af, hvad der må betegnes som

frivillig indstilling til aflæggelse af prøve for færdsel

med hest for vogn på offentlig vej, opnåelig

formedelst beskedne £5.- for en køreprøve.

Vi kommer sikkert

til at høre mere

om dette initiativ.

The Read Rover Road Coach havde kørt på London Southampton ruten og blev reddet af Watneys i 1950.

Ny præsident for British Driving

Society er Jim Corbett.

Køresporten 3· 007

3


4 Køresporten 3· 007

Statsbesøg fra Sverige


Foto: Jesper Clausen

9.-10. maj 2007

Køresporten 3· 007

5


The Carriage Foundation på rundtur i Danmark

Af Henrik Haubroe

The Carriage Driving Foundation er en forening,

der har studiet af ekvipager som formål og foretager

årlige rejser til museerne i fremmede lande.

Jeg læste 005 i British Driving Journal, at de havde

planlagt næste års besøg til Nørre Wosborg og

måtte gøre opmærksom på, at Wosborg havde hyldet

sig i stilladser og plastik, hvoraf gården ikke

forventedes at ville genopstå før i 008 og at det

da ville være uden vognsamling, som var gået til

bedre brug hos mange glade kuske. Jeg henviste

til vor karetmager på Hjerl Hede, som imidlertid

gav videre til Keld Siegfredsen, som var så venlig

at arrangere og lede en interessant tur via Midtjysk

Køreselskab, Vilhelmborg, Den Kongelige Staldetat,

Christiansborg, Egeskov, Kærsgaard, Landesmuseum

i Holsten og Haderslev Vognmuseum.

Dagen før besøget på Christiansborg ringede

Major Mentz og meddelte, at han var tjenstlig forhindret

og spurgte, om jeg ville tage imod. Ride-

6 Køresporten 3· 007

baneparkeringen var ekstraordinært udlånt til Folketinget,

men Jørgen Konge var parat, gemte min

bil i stalden blandt heste af samme farve - hvid.

Så lukkede han gæsterne ind, besteg sit firspand

og overlod scenen til mig siddende på rollator.

Min fortælling om Den Kongelige Staldetat

blev påhørt andægtigt og krydret med historier

om, hvorledes det gik til, at the Queen havde fået

Oldenburgere og Dronningen Kladrubere. Ved den

traditionelle afslutning: 'Any questions?' Lød svaret:

'Ja tak, lad os få historien om, hvorledes the

Queen og Du kom til at fælde et træ for at hjælpe

John Miller videre på tre hjul'. Så var vi tilbage i

Windsor og stemningen var lagt.

Jeg fik lejlighed til at takke Tom Ryder for den

gang, jeg måtte ringe ham op i New York og fik

hjælp til at skaffe heste til filmen på St. Croix,

hvortil jeg havde sendt Generalguvernør von

Scholtens karet med uniformer og alt udstyr, uden

at filmselskabet havde været opmærksom på, at

der aldeles ingen heste var på øerne!

30 medlemmer af den engelske Carriage Foundation gæstede Danmark i april. Her ses gruppen på køretur ved Rørbæk Hovedgaard.


Så dukkede Colin Henderson op, som jeg kunne

takke for hans hjælp til at låne Doddington Castles

filmspand for coachen, hvormed jeg kørte

løbsk gennem Royal Ascot til the Queens Jubilie i

1971, en begivenhed, som jeg stadig betragter som

højdepunktet på min karriere som kusk. Det blev

et virkelig fornøjeligt møde.

Selskabet bevægede sig derfra ind i vognsamlingen,

hvis detaljerigdom og bredde gennem generationerne

vakte stor interesse.

Jørgen Konge kom hjem igen med sit firspand

og var som sædvanlig hjælpsom med udredning

Hjertelig tak for de mange hilsner og henvendelser

i forbindelse med Elsebeths sygdom og død i

den alt for tidligere alder af kun 54 år.

Tak til de mange, der fulgte hende i sygdommen

og de mange venlige og trøstende ord til os

begge. Også tak til de mange, som deltog i hendes

bisættelse.

Tak for de mange smukke blomster – det ville

have glædet Elsebeth, idet hun elskede blomster.

Elsebeth var kendt i kørekredse, både som mangeårig

tidligere kasserer i Dansk Køre Forbund og

Hjertelig tak

af detaljer for de meget videbegærlige englændere

og til alt held nåede Major Mentz tilbage og kunne

hilse på inden afslutningen. Så det blev et helt

igennem godt besøg.

For hvem, der måtte være interesseret, kan jeg

oplyse, at The Carriage Foundation under Patron:

HRH Prince Michael of Kent, som selv er FEIkonkurrence

kusk, har som adresse: The Carriage

Museum, Red House Stables, Darly Dale,

Matlock, Derbyshire DE4 ER. Telefon 044 16 9

733583.

Fra køreturen på Rørbæk Hovedgaard. Foto: Rørbæk Hovedgaard

også ved hendes store interesse for sporten som

gjorde, at hun var med mange steder.

Her på Hedegården vil der blive stille og tomt

i lang tid. Dog vil vi forsøge at skabe en fortsat

hverdag i hendes ånd.

Tak alle sammen!

Venlig hilsen

Svend Åge Nissen

Køresporten 3· 007

7


Af Jytte Witt

Sidste søndag var det konfirmationsdag, og på

en gåtur langs kajen i Hadsund så vi pludselig

en ung dame stå med en smuk, broget og meget

velrejst hest - kun lidt over ponystørrelse - udenfor

en nyåbnet restauration ned mod fjorden. Et

øjeblik efter kom en spinkel konfirmand ud i sin

fine hvide kjole, fulgt af resten af familien. Det

var helt åbenlyst konfirmationsgaven, der nu blev

overrakt, beundret og fotograferet fra alle sider.

Pigen var helt elektrisk – næsten barnligt småhoppende.

Og da selskabet trak sig ind til middagen

i restauranten, har hun helt givet været tabt

for omverdenen resten af aftenen, fantaserende

om at komme op på det fine dyr – jo før jo hellere.

Synet var stadig i mit hoved, da en god ven et

par dage efter fortalte, at han havde set Folketingets

første behandling af Lov om hold af heste

8 Køresporten 3· 007

Hold da helt hest!

– et lidt for teknisk, men nødvendigt debatindlæg

på DR og havde en stærk fornemmelse af, at

de krav, der nu ville blive stillet til hesteejerne,

kunne bremse den demokratisering af forholdet

til brug af heste som hobbydyr, der har foregået

gennem de sidste årtier. Og så længe man ikke

var i stand til at styre velfærden for produktionsdyrene

virkede stramningerne krænkende for

retsbevidstheden. Kort fortalt, at loven ville være

til skade for såvel bredden som for respekten for

myndighederne.

Nu hentede jeg så lovteksten hjem fra nettet,

eftersom jeg selv har haft store og små heste i

mere end 50 år som bruger og som avler. Selvom

jeg stoppede for et par år siden, da jeg blev alene,

er hjertet stadig med.

Det er da også ganske rigtigt meget alvorlige

opstramninger der er tale om, især på det bygningsmæssige

område. Umiddelbart ser det ret

uskyldigt ud, blandt andet fordi det er udtrykt i

beregningsmodeller, f.eks. skal en hesteboks

Heste må ikke opstaldes i spiltove, hvis loven om hestehold gennemføres i sin nuværende ordlyd. Her den smukke herskabsstald

på Vilhelmsborg. Foto: Ib Møller.


have et areal der svarer til ( xhestens højde)

m . Hestens højde er det såkaldte 'stangmål' dvs

højden fra jorden til ryggens højeste punkt ved

skulderen. Dernæst skal enhver stald have en

loftshøjde på 60 cm, og et volumen på 30 m pr.

hest. Det var først, da jeg brugte modellerne til

at se på min egen – nu tomme stald, at det gik op

for mig, at der vist var noget galt. (Man må tilgive

mig de mange regnestykker i det følgende,

og trøste sig med, at jeg også oplyser facit.)

Jeg bor på et statshusmandsbrug fra 19 9. Her

er staldbygningen indvendigt 7x10 meter, og

loftshøjden er 10 cm. Her stod oprindeligt seks

køer + tillæg, to heste og fire grisesøer. Mens vi

brugte det, var rummets sydligste halvdel stald

for syv islandske heste. Resten af vores heste

havde adgang til en anden bygning.

Nyt i lovforslaget er som nævnt kravet om en

loftshøjde på 60 cm i enhver stald. Justitsministeren

kan ganske vist dispensere, så en stald

med 10 cm til loftet, muligvis bliver godkendt

til mindre heste, f.eks islændere, der i snit er

omkring 140 cm i stangmål . Tager man nu formlen

fra før skal hver hest have et areal på ( x140)

m = 7,84 m . Da staldens grundareal er 70 m

skulle der altså være plads til 8,9 hest. Der skal

selvfølgelig også være noget gangareal, - så lad

os sige 7 islændere. Problemet er imidlertid, at

rumfanget i stalden er ca. 140 m , og da forslagets

§ 6 stk.3 kræver et staldvolumen på 30 m

pr. hest (uanset hestens størrelse) kan der i dette

rum - af samme størrelse som husmandsstedets

hele stuehus - kun opstaldes fire heste, uanset

hvor små de er.

Man skal altså søge dispensation for loftshøjden

for at få lov til at opstalde fire islandske

heste i et rum på 70 m med 10 cm til loftet.

Undskyld jeg spørger så direkte: Hvor er proportionssansen?

For at få lov til at stille et par heste ekstra ind

i stalden skal man forhøje bygningen med en

meter, udtage det brandsikre loft og ændre konstruktionen,

så huset alligevel kan bære et tag og

på ny blive stabilt. Der skal altså også skiftes tag.

Der skal derved investeres noget i retning af en

halv million, og det vil se hæsligt ud, fordi hele

grundformen af det samlede anlæg bliver malproportioneret.

Måske er størrelsen ikke helt gennemtænkt?

Af Danmarks 175.000 heste ejes 70.000 af familier,

der bor på landet. Mange på et af de tusindvis

af husmandssteder, der i tidens løb er nedlagt

som landbrug, idet hovedparten af jorden er

opkøbt af de større landmænd, først og fremmest

for at komme af med gyllen. Disse hesteejere

landet over vil være nødt til at se bort fra æstetikken,

hvis de skal overholde loven – til stor skade

for kulturlandskabet og vores bygningskultur.

Måske er tanken om de 30 m pr. hest - uanset

størrelsen - ikke helt gennemtænkt. Der er jo en

betydelig forskel i lungekapacitet mellem en shirehest

og en shetlandspony. Et gæt ud fra længde,

bredde og højde er et forhold større end 8 til 1.

Det skal jo heller ikke være gold kritik alt

sammen. Problemet ved udregningen af de bygningsmæssige

proportioner er, at man kun har

taget hensyn til sammenhængen mellem hestens

stanghøjde og det vandrette areal, men ikke til

det lodrette mål, og heller ikke til volumen. Hvis

man kan finde enkle omregninger også her, kan

man måske løse en del problemer ved de eksisterende

bygningers tilpasning.

Vi ser på de store heste først. En pæn stor en

på 175 cm i stang har 85 cm over sig til loftet.

Hvis man tager stangmålet og ganger med 1,5 får

man 6 ,5 cm altså godt de 60 cm, som i forslaget

er sat til minimum. Det er formodentligt

ret rimeligt, idet et rideetablissement jo faktisk

også kan komme ud for rigtig store heste op til

185 cm. Med hensyn til arealerne i boksene kan

man jo ikke 'skræddersy' boksene til de enkelte

heste, men må vel indrette sig mere på 'stangtøj',

altså nogle få variationer omkring mål som ,90

x 4, og lidt over og lidt under.

Vender vi os lige til volumenet i stalden er

der heller ikke stillet proportionale krav, men

et absolut på 30 m pr individ uanset størrelse.

Også her kunne der regnes med faktiske værdier,

især i de raceorienterede stalde. Volumenet af det

enkelte dyr svarer i liter stort set til deres vægt

– heste kan jo svømme. Tager vi en hest på 175

cm i stang vejer den omkring 1.000 kg, og sætter

vi nu staldvolumnet til 30 gange hestens vægt får

vi netop de 30 m , der i forslaget er det generelle

krav.

Køresporten 3· 007

9


Tager vi ponyer (alle heste under 148 cm i

stang), er der højt sat en gennemsnitsvægt på

omkring 500 kg, hvilket ganget med 30 vil

give et volumenkrav på 15 m pr. dyr. Det må

være muligt at få specialforbundene til at give

de fornødne oplysninger om gennemsnitsvægt,

stangmålsmaksimum og minimum af hensyn til

stalde beregnet på enkeltracer, inden den videre

behandling af lovforslaget.

Ponyer udgør halvdelen af Danmarks

hestebestand

Nu vender vi tilbage til ponyernes opstaldning.

Disse heste udgør halvdelen af Danmarks hestebestand.

Deres stangmål er traditionelt sat til

max. 148 cm. Ganger vi her med samme faktor

som før: 1,5 får vi cm. I ældre bygninger

med 0 cm til loftet kunne man altså godt

sænke gulvet et par cm, indrette en ponystald og

have bibeholdt lige så gode forhold for ponyerne,

som for de store heste. Ser man på stutterier vil

de som regel beskæftige sig med én enkelt race.

En stald som den jeg beskrev højere oppe med

en rumhøjde på 10 cm og et areal på 70 m ville

umiddelbart kunne tages i brug som stald for

islandske heste hvis gennemsnits stangmål ligger

på 140 cm, hvilket ganget med halvanden giver

netop 10. Volumenet af rummet skulle nu være

som for ponyerne 15 gange antallet af heste,

hvor arealberegningen fra før gav plads til 7.

Volumenbehovet ville så være 105 m . Det faktiske

volumen var, som man husker 140 m . Ved

nybyggeri kunne man jo fastholde 30 cm til loftet

som minimum – svarende til standardhøjden i

rum der benyttes af mennesker, og derved undgå

at gøre vold på vores kulturlandskab ved voldsomme

til- og ombygninger ved de mange velbevarede

husmandssteder. Har man brug for 10

cm ekstra loftshøjde vil det mange steder kunne

ordnes med en afgravning.

Tilbage burde der måske være en diskussion

om ( xstangmål) m i al almindelighed er

et rimeligt udgangspunkt for beregningen af en

hests pladsbehov, hvad er der i vejen med (1,9x

stangmål) m ? Men den diskussion lader vi ligge

her, selvom den bør tages, blandt andet under

hensyn til rideskolernes overlevelseschancer.

30 Køresporten 3· 007

Herudover har jeg en enkelt bemærkning til

det bygningsmæssige. Man undersøgte under

udvalgsarbejdet landbrugets bygningsstandarder,

og fik at vide, at loftshøjder var steget fra 40cm

til 60cm i de senere år. Derfor mener jeg, at

loftshøjden for store heste i loven må fastholdes

som 60 cm fra gulvet og ikke fra strøelsens

overside, idet strøelsens tykkelse ikke kan være

defineret i et lovforslag. Så ved ingen jo hvordan

de skal forholde sig ved opførelse af en lovlig

stald.

Der er mange udmærkede anvisninger i loven

på, hvordan man med godt 'horsemanship'

behandler sine heste. Der mangler dog et enkelt

punkt: forbudet mod opstaldning af én enkelt

hest - som arbejdsgruppen lagde stor vægt på -

har ministeriet ikke ment sig i stand til at medtage,

med den bemærkning, at kravet forekom for

vidtgående og vanskeligt at administrere i retslig

forstand.

Alle ryttere, der har blot nogen erfaring fra

stævner og fællesture, kender udmærket den type

autistiske heste, der aldrig er blevet socialt præget

i samvær med artsfæller. De er livsfarlige

både for mennesker og dyr (inklusive dem selv).

Burde genovervejes!

En mindre velovervejet bestemmelse er forbudet

mod opstaldning i spiltov (bås). Jeg forstår

udmærket, at forestillingen om en forsømt hest,

der står i sit eget skidt det meste af en vinter,

bundet op i et for lille spiltov, kalder indignationen

op i enhver. Heste, der er ude det meste

af dagen eller som bliver motioneret og brugt

næsten hver dag, har ikke påviselige problemer

med at stå bundet op om natten i et rigeligt spiltov.

Den staldform bruges stadig i De Kongelige

Stalde på Christiansborg – og det bliver man

sandsynligvis ved med i en vis udstrækning.

Bl.a. fordi bygningen er fredet, hvilket er helt

rimeligt, idet stalden er den sidste rest af et formidabelt

prestigeanlæg, ibrugtaget 1746. Efter

reglementet i midten af 1700-årene skulle der stå

5 hingste i seks forskellige farver opbundet i

bygningerne omkring ridebanen. For sikkerhed

ved kørsel med heste er der i øvrigt en stor fordel

ved opstaldning i spiltov. Hestene kan nemlig

opstaldes to og to, som de skal stå for vognen

- som stangeheste, mellemheste og forløbere


- således at de kender deres makker ud og ind,

når de spændes for. Vi må jo tænke sikkerhed når

kronprinseparret næste gang holder barnedåb.

Unge mennesker måtte hellere lugte af hest

end af hash

Da Gladsaxe i sin tid blev bebrejdet, at man skød

penge i et rideetablissement – sagde borgmesteren

Erhard Jacobsen som forsvar for investeringen,

de bevingede ord, at de unge mennesker

hellere måtte lugte af hest end af hash. Og siden

er der sket en voldsom demokratisering af ridesporten,

der ikke længere betragtes som et 'naragtigt'

overklassefænomen. Langt de fleste af de

familier, der har heste på landet, er jo under den

grænse hvor der betales topskat. De har valgt at

bo derude, hvor et familieliv kan baseres på en

fælles hobby med heste i centrum. Et fortræffeligt

middel til at lære unge mennesker at omgås

dyr med ansvarlighed, idet man jo ikke lige så let

kan tilgive sine børn, hvis de glemmer at lukke

ind og ud, fodre eller vande hestene, som hvis

de bare har glemt at sætte deres cykel ind. For

pigerne er det samtidig en fremragende måde at

lære sig at styre noget, der er større og dummere

end de selv.

Al respekt for hestenes velfærd og for kyndig

og omsorgsfuld håndtering af dem. Det er jo allerede

fastslået i dyrevelfærdsloven. Men det foreliggende

forslag vil i sin nuværende form, enten

være ødelæggende for den brede brug af disse

vidunderlige dyr, eller føre til civil ulydighed i

hidtil uset omfang, subsidiært til meget ubehagelige

tv-billeder af hestetransporter til Italien af

de mange heste, som lovlydige borgere finder det

nødvendigt at skille sig af med. Jeg håber ikke,

jeg ved en sådan lejlighed får øje på den smukke

brogede hest fra Hadsund.

Sidste nyt

Jytte Witt

Svanfolkvej 19, 9293 Kongerslev

Loven om hold af heste er vedtaget af Folketinget.

Læs mere i lederen side 3.

Køresporten 3· 007

31


Suzanne Berdino

Hestekunster

- Lær din hest at lave sjove tricks

Gyldendals forlag

96 sider, indbundet, 199,- kr.

Både hest og rytter

har stor glæde

af at træne tricks.

Mange tror, at

man skal have

specielle raceheste

for at kunne

udføre disse

øvelser, men det

er bestemt ikke

tilfældet. Denne

form for træning

er for alle, og ud

over at fungere

som afveksling

fra den sædvanlige træning, er den også med til at

skabe et tættere bånd mellem menneske og hest,

idet øvelserne kræver stor opmærksomhed fra

begge parter omkring kropssprog og signaler.

Bogen viser først de grundlæggende lydighedsøvelser,

som hesten skal kunne, inden den kan

lære at lave cirkustricks. Hesten skal bl.a. lære at

gå i longe og at gå frem eller tilbage på kommando.

Bagefter kan du gå videre med de forskellige

tricks.

Med Hestekunster i hånden kan du bl.a. lære din

hest

• at lave spanske skridt

• at knæle

• at stå postament

• at rulle et tæppe ud.

Suzanne Berdino er hestetræner og kunstnerisk

leder af Cirkus Arena. Hun hører også til blandt

verdens dygtigste hestetrænere inden for frihedsdressur.

Hun træner selv sine 43 hingste, som

optræder i maneger både herhjemme og i udlandet.

Når hun ikke har travlt med hestene, træner

hun sine papegøjer, hængebugsvin, hunde og ikke

mindst zebraerne Zindy og Bongo.

3 Køresporten 3· 007

Nye bøger

Randi Lintrup

Hesteejerens håndbog om tandpleje

Magasinet Hest

40 sider,

rigt illustreret, 169,- kr.

Denne håndbog er tiltænkt ryttere, kuske og avlere

for at fremme forståelsen for hestens tandproblemer

og give et indblik i, hvordan tandpleje kan

understøtte hestens velbefindende og præstation

under rytter, for vogn eller ved arbejde fra jorden.

Håndbogen er udarbejdet af dyrlæge Randi

Lintrup i samarbejde med Mai K. Nicholaisen,

Lalla Zidaric og Carina Reimer, der alle er IAEDuddannede

hestetandplejere, samt dyrlæge Mathilde

Kuch Canals, der ligeledes er IAED-uddannet

hestetandplejer.


Svein Magne Olsen

Hesteredskab i norsk jordbruk

Landbruksforlaget, Norge

447 sider, rigt illustreret i s/h og farve

448,- NKR

Endnu en gang

har Svein Magne

Olsen skrevet en

enestående bog.

Denne gang om

hesteredskaber

i norsk jordbrug

fra ældste tider

og frem til traktoren

overtog

trækkraften.

Med mere end

800 illustrationer

vises både konstruktion

af redskaberne og deres brug. Bogen er

et smukt opslagsværk, som bør stå i bogreolen hos

enhver med interesse for hestetrukne redskaber.

Tidligere har forfatteren udgivet bogen Hestekjøretøy,

og i Sverige er bøgerne vurderet så

væsentlige, at Olsen er tildelt Vagnhistoriska

Sällskapets stipendium.

Svein Magne Olsen, f. 1946, er uddannet cand.

mag. i samfundsfag og etnologi. Han har været

ansat i den norske stats vejvæsen som administrationschef

og trafikchef i omkring 40 år og har

engageret sig stærkt i det kulturhistoriske arbejde.

Bogen kan bestilles via www.boktunet.no.

Illustration fra bogen.

Illustration fra bogen.

Køresporten 3· 007

33


Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

e-mail jens@get vet.dk

Så har vi igen taget hul på en ny udendørssæson

efter en af de mildeste vintre, vi nogensinde har

haft. Til gengæld var det en vinter med endnu flere

indendørs kørestævner end tidligere år. Et bevis

på, at interessen for at holde hestene (og kuskene)

i gang året igennem bliver mere og mere populært.

Der er i skrivende stund allerede afholdt mange

træningskørestævner, top-cuppen er i gang og der

har allerede været to åbne brugskørselsstævner.

Det internationale kørestævne på Dorthealyst

blev afholdt sidste weekend med deltagelse af

godt 70 spand heste fra mange forskellige lande.

Et enkelt spand så langt væk fra som USA. Der

blev vist flot kørsel og mange spand kvalificerede

sig, så de har muligheden for at blive udtaget til at

deltage i VM til juli.

Endnu bedre var det, at både Peter Koux, Henrik

Høper, Arnild Arp-Hansen og Lars Dau kørte

så suverænt, at de uden tvivl vil snakke med om

medaljefordelingen til VM.

Det var en fornøjelse at være til stede ved stævnet

og konstatere, hvordan alting klappede og høre,

hvor tilfredse de udenlandske deltagere var med

arrangementet på alle planer. Særligt skal bemærkes,

hvordan stewardfunktionen under ledelse af

den internationalt erfarne Jan Devaere har udviklet

sig til at blive uundværlig ved alle større stævner.

Dagen før stævnet på Dorthealyst blev der

afholdt et stewardkursus med 1 deltagere fra

hele verden under Jans ledelse, og vi kan glæde os

over, at vi nu har i alt fem danske FEI-stewards,

der kan stille deres nyerhvervede viden til rådighed

for vores stævnearrangører i fremtiden.

Også den kommende tid byder på store begivenheder

køremæssigt. Allerede i den kommende

weekend arrangerer SKS åbent stævne. Det er lykkedes

at få stævnet opgraderet til at være et kvalifikatiosstævne

til de verdensmesterskaber, der finder

sted i år og næste år, og det betyder, at en lang

række af vore bedste kuske stiller op her.

34 Køresporten 3· 007

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

Samme weekend afholdes de danske og de nordiske

mesterskaber i brugskørsel på Holtegård,

arrangeret af VK. Også her vil eliten indenfor

denne sportsgren selvsagt stille op.

Og så kan vi se frem til VM i kørsel med pony

i juli og til de danske mesterskaber i pløjning på

Thy i oktober.

Hold af heste

Vi har alle været noget betænkelige ved lovforslaget

om hold af heste. Der har nu været førstebehandling

af forslaget, og til de flestes store forbavselse

var forslaget om, at et hestehold skal bestå

af mindst to heste gledet ud. Lige nu forhandles

partierne imellem om de ændringer, der vil blive

nødvendige, før forslaget skal til . og 3. behandling,

og der ser ud til, at det vil blive indføjet i den

endelige lov, at heste ikke må opstaldes alene.

Desuden ser det ud til, at der ændres en del på de

meget restriktive krav til lofthøjder. Oprindeligt

var foreslået, at lofthøjden skulle være ens for alle

heste, nemlig ,6 m over strøelse. Det forventes

ændret til stangmålet + 75 cm, dog mindst , m.

Til gengæld ser det ud til, at spiltovene bliver forbudte.

Også implementeringstiderne er der ændret på i

forhold til det oprindelige forslag: alle stalde, der

indrettes eller bygges efter 1. juli 007, skal opfylde

den nye lovs krav, men for eksisterende stalde

gælder, at spiltovene skal være fjernede senest 1/1

011, reglerne om folde og daglig motion indføres

fra 1/1 016 og de nye regler om boksstørrelse

og staldrumfang træder i kraft 1/1 0 0. Alt i alt

en lov, der er opblødt betydeligt i forhold til det

oprindelige forslag og som indføres over en tidshorisont,

der kan virke rimelig.

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen


Resultat i CUP 2007 for brugskørsel

Nyt fra Brugskørselsudvalget

Der har været afviklet to åbne brugskørselsstævner

i 007. Et hos Lis og Niels Laumann, MKS og

et hos Jens og Grete Rasmussen, FKS.

Begge stævner viste en kreativitet omkring opbygning

af øvelser, som gav udfordringer for de rutinerede,

men som også gav plads til de nye kuske.

Tak til begge for nogle rigtig gode arrangementer.

Efter afvikling af de to åbne stævner i 007 kan

resultatet opgøres som vist i nedenstående skema.

Godkendte dommere i brugskørsel

På nuværende tidspunkt er følgende godkendt som

dommere ved åbne stævner og mesterskabsstævner

i brugskørsel:

Navn

Køre-selskab

Ole Wistrup, HKR

Gunhild Wolff, ØKS

Judith Kofoed, TKS

Bjørn Poulsen, VK

På nuværende tidspunkt er desuden følgende godkendt

som dommere ved åbne stævner og mesterskabsstævner

i for- og fraspænding:

Lars Bekker, FKS

Jens Peter Pedersen, VK

PLaCeRING I BRUGSKøRSeLS CUP 2007

Klasse

MKS 1-04- 007

PLACERINGSPOINT

Med venlig hilsen

Brugskørselsudvalget

Bjørn Poulsen

Sekretær

Placeringspoint i alt fra

de 3 bedste åbne stævner

Stein Andersen VK 1P 16 16 3 1

Kis Grønkær MKS 1P 4 1 16

Bendt Rosenberg HKR 1P 1 1 3

Gorm Østergård ØKS 1P 1 9 10 4

John Sørensen MKS 1P 9 9 5

Verner Bruun MKS 1P 7 7 6

Kurt Hansen VK 1P 6 U 6 7

Kurt Pedersen MKS 1P 5 5 8

Anker Kristensen HKR 1P 3 3 9

Jens Peder Sørensen MKS 1P 10

Lis Laumann MKS 1H 16 1 8 1

Jens Dall Rasmussen FKS 1H 9 16 5

Kirsten Donslund HKR 1H 1 9 1 3

Kjeld Kryger SKS 1H U 7 7 4

Jens R. Hansen FKS 1H 6 U 6 5

Niels Erik Nielsen FKS 1H 5 U 5 6

Brian Larsen FKS 1H U

Randi Mose Hansen FKS 1H U

FKS 05-05- 007

SKS 4-06- 007

ØKS 04-08- 007

HKR 08-09- 007

Køresporten 3· 007

Placering i CUP 007

35


Kvalifikationskravene til VM 2008

36 Køresporten 3· 007

Nyt fra Uddannelsesudvalget

For enspand gælder, at både kusk og hest skal

have gennemført et stævne for enspændere med

dressurprogram 9 og opnået 65 strafpoint eller der

under.

For firspand gælder det, at både kusk og heste

skal have gennemført et stævne i firspandsklasse

med dressurprogram 8A og opnået 70 strafpoint

eller der under.

Kvalifikation skal fremover ske i egen klasse.

2008 - World Horse Championships (Four in

Hand) – (NeD) Beesd 3rd September – 7th

September.

Drivers and all horses must successfully complete

all three competitions at a combined National or

FEI International Driving Event in their own class

and, in doing so, achieve a result of 70 penalty

points or less in the Dressage Competition -Test

8A, as outlined in art 901 of the FEI Rules for Driving.

This criteria to be achieved in current year of

the Championship, up to the date for nominated

entries, or during 007.

2008 - World Horse Championships (Singles)

– (POL) Jarantow 28th august – 31st august

Drivers and all horses must successfully complete

all three competitions at a combined National or

FEI International Driving Event in their own class

and, in doing so, achieve a result of 65 penalty

points or less in the Dressage Competition - Test

9, as outlined in art 901 of the FEI Rules for Driving.

This criteria to be achieved in current year

of the Championship, up to the date for nominated

entries, or during 007.

Stewards i kørsel

I tilknytning til stævnet på Dorthealyst i bededagene,

blev der afholdt internationalt kursus for

General Stewards med Jan Devaere fra Belgien.

Som arrangør af kurset og med henblik på det

forestående VM fik Danmark lov til at have fem

deltagere, som nu er optaget på FEI’s liste over

stewards i kørsel.

Det drejer sig om Henrik Nakskov, Anne-Marie

Nielsen, Susanne Veierskov, Jane Videbæk og

Anders Hansen.

VOGNHISTORISKe BøGeR

Guldbryllupskareten

168,-

Optryk af katalog

N. Larsens Vognfabrikker

100,-

Jumben og den islandske

hest

198,-

Bestilles hos Ole Jespersen • telefon 099 7880 • mail ole@karetmager.dk


Kørsel i hal

Bornholms Køre Selskab

Formand: Axel Hansen, Sosevejen ,

37 0 Åkirkeby, tlf. 5697 646,

birteaxel@mail.tele.dk

Så er kørsel i hal slut for vinteren, og vi kan se tilbage

på en travl vinter med masser af heste at køre

med. Vi sluttede som sædvanlig med påsketræningen

i VNKR´s ridehal. Jørgen Konge var her fra

de Kongelige Stalde, og det var en stor succes.

Det var rart at se så mange nye kuske. Det lover

godt for fremtiden. Vi sluttede som vanligt af med

påskefrokost.

Tak til Birthe Fält, som stod for den dejlige

mad.

Indlæg om kørsel i hal

Efter 0 år som rytter har jeg i denne vinter forsøgt

mig som kusk, og det har været en sjov og

lærerig oplevelse, som jeg varmt kan anbefale.

Charlotte Jacobsen ringede i begyndelsen af

januar, og spurgte om jeg ikke kunne tænke mig

at tage med til ’noget unghestetræning med køreselskabet’

den kommende mandag aften. Det lød

da spændende, og da jeg har en efterhånden noget

uregerlig teenager i stalden, lød det som en kærkommen

lejlighed til lidt struktureret træning og

opdragelse.

I Vestermarie var parkeringspladsen fyldt med

personbiler og hestetrailere, og indenfor var der

glade mennesker og lettere opstemte ungheste

overalt. Jeg kunne hurtigt se, at Chirocco, der er

en langbenet -årig DV-vallak med ’charme, selvtillid

og lækkert hår’ og uhyggeligt meget krudt

i, skilte sig kraftigt ud fra det øvrige selskab af

mere typiske køreheste. Vi mødtes da også af en

del nysgerrige og undrende blikke og spørgsmål,

der tangerede; ’er du nu helt sikker på, at I ikke er

kørt forkert?’. Jeg må indrømme, at jeg fik samme

tanke, da Chirocco, i bare begejstring over al den

ståhej, eksploderede i en hidtil uset serie af stejlen,

prutten og bukkespring, så snart jeg trak ham ind

på banen. Han fik lynhurtigt hidset de 3-4 andre

Siden sidst

Sekretær: Ayoe V. Hansen, Åsedamsvej 1,

3760 Gudhjem, tlf. 5649 5445,

ayoeogsoeren@mail.tele.dk

ellers så rolige ungheste op, som blev kørt i lange

liner samtidigt, og jeg var klar til at tage hjem

med uforrettet sag, men heldigvis kom Axel mig

til undsætning. Med sit rolige gemyt, gode humør,

lidt brummen og fløjten og megen teknisk snilde,

fik han hurtigt krammet på ’humørbomben’, og

sådan er det gået vinteren igennem. Da undervisningen

sluttede forrige mandag, gik han for vogn

sammen med Axels godmodige Arthur, som end

anden kørehest – det var der vist ikke andre end

Axel, der havde troet på, mig selv inklusive.

Tak for en spændende vinter til alle de gæve

undervisere og flinke og overbærende medkuske

og deres skønne heste. Jeg håber vi ses igen til

næste vinter!

Forårspløjning 14. april

Camilla Gammelgaard Nielsen

Vi afholdt træningspløjning hos Ida og Bent Ole

Marker, i det fineste forårsvejr. Vi havde fået Jørgen

Andersen til at kommer herover, og de der

mødte frem fik en lærerig dag ud af det.

Jørgen giver Ida gode råd ved træningspløjningen.

Køresporten 3· 007

37


Jørgen er en dygtig og habil pløjer, som videregav

sine erfaringer og kunnen til pløjerne. Først

fortalte Jørgen om plovindstillinger og håndtering/

kørsel med hestene. Da fremmødet af pløjespand

ikke var noget at prale af, kunne vi gennemgå en

hel pløjning fra åbningsfuren til slutfuren i afpløjningen.

Pløjerne lavede flere åbningsfurer, flækninger,

sammenkastninger (ryggen), forberedelse

til afpløjning og afpløjningens finish. Pløjerne og

tilhørerne fik at vide af Jørgen, hvorfor han stillede

ploven ind på den måde, og vi fik resultatet

at se med det samme.

Orienteringskørsel 24. juni

Så er det tid til vores årlige orienteringstur. Igen

i år har Jørgen Funch lovet at lave en sjov, udfordrende

og spændende tur rundt i Almindingen.

Der vil i år også være en ’kvajepokal’ til det hold,

som - ja, kvajer sig mest. Vi starter kl. 9.30 ved

kostaldene i Hareløkkerne og prisen er 0 kr. pr.

vogn. Tilmelding senest 17/6 til Jørgen Funch på

tlf. 5697 4037 af hensyn til planlægning.

Sommertræning

Der er sommertræning på banen i Strøby for de,

som har behov for det. Ring til Axel, tlf. 5697

646

Bornholms Dyrskue 6.-8. juli

Den 6.-8. juli afholdes det årlige dyrskue på Bornholm.

Jesper T. Larsen fra Sjælland deltager i

opvisning med Shire -spand.

Grillaften 14. juli

Vi samles til grillaften hos Johannes og Karen på

Simonsgårdsvej , Rutsker. Nærmere oplysninger

i D6.

38 Køresporten 3· 007

Hvad nu

Efter pløjningen i marken samledes vi i Ida og

Bent Oles stue til gule ærter, som Birthe havde

lavet, de høstede stor ros af deltagerne. Efter spisningen

besvarede Jørgen spørgsmål fra deltagerne,

og han fortalte om, hvordan han havde startet

med et helt nyt spand. Det blev en interessant og

lærerig dag for de fremmødte, lidt kedeligt at flere

ikke kunne afse tid til at komme sådan en dag.

Til slut vil jeg rette en tak til alle, der hjalp til og

mødte op.

På pløjeudvalgets vegne

Johnny

Minimaraton 29. juli

Vi har minimaraton, hvor Johnny og Bent H. vil

lave en rute, som skal køres på en ideal tid. Nærmere

oplysninger i D6.


Kørestævne

Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf. 59 7 31 3,

fax 59 7 3187.

76 spand deltog i det internationale kørestævne på

Dorthealyst i Bededagene. Otte lande var repræsenteret,

og man kunne tydeligt se, at VM for

pony nærmer sig. Der var en stor del ponykuske

fra andre lande, der var oppe at se på forholdene.

Vejret var rigtigt med os også denne gang. Det

må vi håbe varer ved også til VM til sommer.

Det var dejligt at få prøvet tingene af ved dette

stævne og finpudset det, inden det går rigtigt løs.

VM for pony 18.–22. juli

Så nærmer tiden sig, hvor det store slag skal

slås med et VM for pony. Vi føler, vi er rigtig

godt med med planlægningen og forberedelsen,

men der kan stadig bruges folk, der vil hjælpe

til under stævnet. Det er især ved forplejningen,

der stadig mangler hænder, så har du planlagt at

komme til VM så tænk over, om du ikke kunne

hjælpe til nogle timer, 1, , 3 eller 4 dage, derfor

kan du jo sagtens også nå at se en hel del.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 596 359, gertrud.dks@mail.dk

Den nye dressurbane bestod sin prøve med megen

ros, og vandforhindringen kunne også holde, så

det skal nok gå alt sammen.

Resultaterne findes andet sted i bladet.

Orienteringtur 17. maj

På grund af manglende tilslutning måtte vi desværre

aflyse orienteringsturen.

Vi henviser til vores hjemmeside, hvor kontaktpersonerne

for de forskellige områder findes.

www.dansk-koere-selskab.dk.

Pløjestævne 6. oktober

Så er det 5. gang, at Gundsø afholder pløjestævne.

Stævnet starter kl. 10.00 hos Arne Henriksen,

Gulddyssevej 60, Gundsømagle.

Alle er velkomne, tilmelding til Erik, tlf. 4678

7047, mobil 635 0 13. Vel mødt.

Køresporten 3· 007

39


Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367, polsemanden@mail.dk

Træning og indendørsstævne i Bovense

Endnu engang et meget vellykket arrangement

hos familien Birkely Ottendal i Bovense. To travle

træningsaftner og et indendørsstævne med 17 deltagende

ekvipager. En kommentar fra én af dem

som modtog undervisning ved Morten: ’han har

altid noget positivt at sige om selv min kørsel – og

så tænker jeg ’yes’, der er da noget jeg har fat i, og

får mod på at øve og lære mere’. Meget kendetegnende

for ånden der på gården, og den stemning,

som hersker f.eks. ved et indendørsstævne, hvor

alle, både helt nye og mere garvede kuske, har en

rigtig fornøjelig og udbytterig dag.

Ikke øvede

1. Birgit Hansen

. Jørgen Neerholt

3. Ida Birkely

4. Liv Neerholt

5. Lone Bøg Nielsen

Øvede

1. Susanne Bommelund

. Mathias Birkely

3. Nethe G. Gerthsen

4. Niels Peder Hansen

5. Anita Bommelund

6. Peter Poulsen

40 Køresporten 3· 007

Siden sidst

Sekretær: Randi Mose Hansen, Hygindvej 14,

Sibirien, 559 Ejby, tlf. 6478 1116, 739 016 ,

mail fks_sekretaeren@mail.dk

7. Jens R. Hansen

8. Morten Birkely

9. John Skaaning

Begynderkusketræning

Et arrangement med en helt overvældende tilstrømning.

Desværre blev der ikke plads til alle

interesserede, men mon dog ikke en gentagelse

kommer på tale.

Rengøring af vognmuseet på egeskov

Beklageligvis var tilstrømningen denne dag meget

let at overse. To medlemmer mødte op! De gjorde

en ihærdig indsats. Det lykkedes, efter megen ringen

rundt, Finn Enggaard at samle lidt flere til at

færdiggøre arbejdet den efterfølgende weekend.

Medlemmerne kan ikke opfordres nok til fremover

at komme og give et nap med rengøringen af

museet. Således kan FKS fortsat nyde godt af at

benytte Egeskovs faciliteter.

Skovkørsel

Arrangementet måtte desværre aflyses pga. manglende

tilmeldinger.

Træning og indendørs kørestævne i Bovense. Foto: Randi Mose Hansen.


Brugskørsels-cup-stævne 5. maj

Atter engang var Grete og Jens værter ved en rigtig

dejlig brugskørselsdag ved deres hjem i Brændeskov.

Ikke blot kuske, men også mange interesserede

publikummer har fundet ud af, at det er et

sted, som er værd at gæste.

Dagens placeringer:

Åbent kørestævne 29. juni-1. juli

For 5. gang afholdes der åbent kørestævne for

kuske fra hele landet hos Grethe og Henri Hage

på Kærsgaard i Brenderup.

Torsdag aften indfinder de fleste deltagere sig

og finder sig tilrette henholdsvis i stald og på

campingplads.

Fredag morgen kl. 8.30 starter bedømmelsen af

den første ekvipage i præsentationen ved hovedbygningen.

Efter præsentationen kører den enkelte

deltager videre for at vise sit bedste på dressurbanen.

Lørdag kl. 8.30 starter første deltager på maratonen,

hvis sidste del køres i området omkring

gårdens bygninger med kørsel i de opstillede forhindringer.

Ofte en stor publikumsmagnet.

Lørdag aften afholdes fællesspisning for alle

med underholdning og musik i FKS´s telt. Der

gøres opmærksom på, at alle FKS´s medlemmer

er velkommen til at deltage denne aften. Spisningen

koster kr. 90,- for voksne og kr. 50,- for børn

under 1 år. Bestil (og betal) gerne i god tid før

stævnets start, hos Jørgen Dam, tlf. 6440 3367

og senest fredag 9. juni kl. 1 i sekretariatet på

Kærsgaard.

Søndag slutter stævnet med toppekørsel på dressurbanen.

Start kl.10. Præmieoverrækkelsen vil

finde sted umiddelbart efter forhindringskørslen.

Hvad nu

Pony

1. Stein Andersen, VK

. Kis Grønkjær, MKS

3. Gorm Østergaard, ØKS

Hest

1. Jens Dall Rasmussen, FKS

. Lis Laumann, MKS

3. Kirsten Donslund, HKR

4. Keld Kryger, SKS

Ferieuge uge 29 på egeskov

Så er der igen mulighed for at deltage i ferieugen

med heste, børn og andet indbo på området ved

Egeskov. Tilmelding og yderligere information se

det blå medlemsblad.

Undervisning og FM i kørsel på Kærsgaard

11.-12. august

11. august er der mulighed for træning og køreundervisning.

1 . august afholdes FM i kørsel. Der

køres i flere klasser og stævnet er tilrettelagt, så

både øvede og mindre øvede kuske har rig mulighed

for at deltage. Man er velkommen til kun at

deltage den ene dag, såfremt man ønsker det. Tilmelding

senest 3. august til Jørgen Dam, tlf. 6440

3367 eller 51 4 8589. Deltagergebyr for undervisning

kr. 100,- pr. ekvipage. FM kr. 150,- pr. ekvipage

Pløjning med instruktør 2. september

Allerede nu husk pløjesæsonen er over os lige

straks efter næste nr. af Køresporten udkommer.

Tilmeldingsfrist til pløjning med instruktør 4.

august. Se det blå blad.

Køresporten 3· 007

41


Indendørs kørestævne 17. marts

4 Køresporten 3· 007

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Anders Overgaard Andersen,

Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533,

mobil 614 4533, aoa@c.dk

Der blev afholdt indendørs kørestævne for første

gang i HKR. Kuskene opfordrede os til at holde

nogle flere af denne slags. Tak til alle for et godt

stævne.

Resultater

1. Michael Nielsen

. Ritva Vesterholm

3. Keld Papsø

4. Torben Christensen

5. Poul Wetterling

På bestyrelsens vegne Anders

Siden sidst

6. Birgitte Jensen

7. Kim Kannegaard

8. Kalle Asp

Sekretær: Lizzie Melby Jespersen, Kærbyvej 8,

Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669 6 45,

mobil 069 1685, lizziemj@post5.tele.dk

Brugskørsel 31. marts

Der blev afholdt brugskørsel i Aalestrup. Der var

tilmeldt 10 kuske.

Resultat øvede

1. Kis Grønkjær, MKS

. Kirsten Donslund, HKR

3. Kurt Hansen, HKR

Resultat rutinerede

1. Thorkild Nielsen, MKS

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg


Juniorkusken Mette Asp prøver at køre 4-spand. Foto: Tove Hansen

Øvrige deltagere.

Bendt Rosenberg, HKR

Stein Andersen, FKS

Gorm Østergård, ØKS

Niels Jørgen Poulsen, VKS

Kurt Møller, HKR

Vi siger tak til alle, som deltog i stævnet, også

en stor tak til de, som har hjulpet til ved stævnet

både før og under stævnet

Juniordag 6. april

På bestyrelsens vegne Anders

Sportsrideklubben Himmerland havde besøg af

Himmerlands Køre- og Rideforening, som havde

arrangeret en juniordag inden for hestevognkørsel

for interesserede.

Køreforeningen stillede op med heste og vogne,

og alle interesserede kunne prøve at køre

hestevogn – både som kusk og som passagerer.

Der var mulighed for at prøve både 1-spand og

-spand. Alle fremmødte benyttede sig af muligheden,

og da det var muligt at køre med både

hest og shetlændere, var der noget for både børn

og voksne.

Det blev til adskillige ture på den opstillede

bane lavet af kegler, og de fleste kørte banen igennem

uden at vælte alt for mange kegler. Det kræver

mere end man lige tror at styre et par ivrige

Nordbakker rundt i en ridehal. Så var det lidt nemmere

for shetlændere for vogn.

Formiddagen sluttede af med en skøn tur i skoven

med alle hestevognene.

En spændende og anderledes dag, som nemt

tåler en gentagelse på et senere tidspunkt, og som

jeg kun kan opfordre interesserede til at deltage i.

HKR’s Naturudvalg

Marianne Strand

Sportsrideklubben Himmerland

Naturudvalget besluttede ved sit første møde at

etablere og beskrive en rute for hestevogne på

tværs af Himmerland med centrum i Rebild. Det

muliggør 4-dages tur mod øst, Vildmosen eller

mod vest Vilsted Sø, Vitskøl Kloster, Løgstør, så

man kan køre i sløjfer tilbage til trailerne.

Vi håber, at vi i juni måned kan have ruterne

indtegnet, så interesserede kan afprøve dem. Kort

og beskrivelser vil blive fremsendt til dem, som

vil på tur denne sommer.

Hjemmeside

HKR er i gang med at anskaffe en hjemmeside.

Navnet på hjemmesiden er www.hkr-koereforening.dk.

Vi håber den er klar inden 1. august.

Køresporten 3· 007

43


Bustur til ringridning i Sønderborg 8. juli

Start fra Shell ved Haverslev kl. 7.30, alle køreselskaber

og rideforeninger er velkommen, Avlsforeningernes

medlemmer er også velkommen.

Påstigningssteder, pris og tilmelding jfr. Køresporten

007.

Bustur til VM for pony på Dorthealyst 21. juli

Påstigningssteder, pris og tilmelding jfr. Køresporten

- 007.

Træningsstævne 12. august

Stævnet er for alle også nybegyndere, der bliver

afholdt på Aalestrup Ridecenter, Borgergade 59,

Aalestrup. Der køres tre klasser: heste, pony og

clear round klasse. Klasse 1- er en konkurrenceklasse,

hvor der køres om placeringer i de forskellige

spands typer. Klasse 3 er en klasse, hvor

der ikke bliver udråbt nogen vindere, men der er

rosetter for gennemført stævne. Klassen er tiltænkt

nybegyndere og kuske, som vil forsøge sig med

nyt spand. Der dispenseres for vogntype og vogn-

44 Køresporten 3· 007

Hvad nu

Ved juniordagen syntes lille Sofie, at mor skulle køre, men senere fik Sofie selv smag for det. Foto: Tove Hansen

bredde, men der skal køres med handsker og køretæppe

ved dressur og forhindringskørsel. Bemærk,

ingen elektronisk tidtagning, derfor bedes kusken

medbringe to stopure til tidtagning på ruten, samt

evt. tidtagning ved ventetid. Der er ingen startere.

Stævnegebyr kr. 175,-. Ved tilmelding skal der

angives dressurprogram, spandstype, vognbredde

og mailadresse. Tilmelding senest 1. august til formanden

for køreudvalget Ole Wistrup, tlf. 8669

6 45 mail ole.wis@email.dk.

Med hestevogn i Rold Skov 19. august

Se Naturguiden Himmerland 007-08, der annoncerer

naturture, naturaktiviteter og naturvejledning

for kommunernes borgere og turister. Her

har HKR budt ind med et arrangement kl. 11-13.

Mødested er Klodholmpladsen for enden af Stendalsvej

i Rebild. Vi håber, at 5- 0 kuske vil møde

frem og køre en tur rundt i skoven med interesserede

skovgæster. Samtidig satser vi på at mødes til

en hyggelig frokost kl. 13 på Klodholmpladsen.

På den måde kan vi skabe lidt velvilje overfor

vores færden i Rold Skov, samtidig med at vi gør

nogle skovgæster glade. Samtidig arrangeres tre


guidede ture på hesteryg i Rold Skov. De holder

også frokost på Klodholmplads, så Hestens Dag i

Rold skov bliver nok en stor oplevelse. Nærmere

om parkering af biler og trailere – henvendelse til

Randi Stub Petersen, tlf. 9839 905.

Arrangeret i samarbejde mellem HKR og Rold

Skov Natur- og Kulturcenter. Se www.naturnet.dk.

Fussingø tur 1. september

Traditionen tro er der igen i år hestevognstur til

Fussingø med udgang fra Betteskjern. Vogne kan

lånes, og der grilles efter turen. Der kan eventuelt

overnattes. Vi kører fra Betteskjern kl. 10.00. Tilmelding

til Kurt, tlf. 4140 98 1 eller 8668 6195

senest 9. august.

Pointgivende åbent cup brugskørselsstævne

8. september

Stævnet køres i 4 kl. 1-spand hest, 1-spand pony,

-spand hest og -spand pony på Ålestrup Ridecenter,

Borgergade 59, Ålestrup. Der køres efter

gældende regler. Startgebyr kr. 150,-. Tilmelding

til Ole, tlf. 8669 6 45 mail ole.wis@email.dk

senest 0. august. Efter stævnet er der brugskør-

selsmøde for kuske og alle, der er interesseret, i

cafeteriaet

Wiffertsholmstævne 15.-16. september

Lørdag kl. 13.00 åbning af stævne, derefter vil der

være orienteringsridning og pløjning. Også for

begyndere, så kom og prøv en plov. Kl. 19.00 hyggemiddag

i teltet

Søndag kl. 9.30 Parade, derefter jagt/skovtur og

orienteringskørsel. Kl. 14.00 forhindringskørsel og

ringridning. Afslutningsparade ca kl.15.30 - finder

sted umiddelbart efter sidste disciplin er afsluttet.

Alle er velkommen. Programmer og tilmeldingsblanketter

kan bestilles fra 1. august ved

Kjeld Papsøe Nielsen, tlf. 9835 5110 eller 5 1

6511. mail. papsoe@ofir.dk.

Indlæg til Køresporten

Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes

til formanden Anders O. Andersen, aoa@c.dk,

senest 5. august.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

� Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 3· 007

45


Juniordag 6. april

46 Køresporten 3· 007

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Ole Kristiansen,

Sejrupvej 34, Sejrup, 73 3 Give,

tlf. 7573 6610, moselund-agentur@mail.dk

Kurt Pedersen og Poul Bloch holdt åbent hus på

denne landsdækkende dag, hvor juniorerne var

midtpunkt. Der var desværre ikke det store fremmøde

hos Poul Bloch, men til gengæld havde Kurt

Pedersen i Tvis et stort fremmøde. Der var mulighed

for at prøve dressur, kegler og en forhindring,

og man kunne tage egne heste med, eller låne et

spand for at prøve hvad det vil sige at køre med

hest og vogn. Der var et par stykker, der fandt ud

af at kørsel med hest ikke kun er for gamle mænd,

men faktisk taget er noget med fart over feltet.

Brugskørsel åbentstævne 21. april

Det første cup-stævne i brugskørsel blev afviklet

hos Lis og Niels Laumann. Et godt tilrettelagt

Siden sidst

Sekretær: Stinne Houlbjerg,

Ulvkjærvej 18, Fly, 7800 Skive,

tlf. 9754 5399, stinne@itsys.dk

stævne blev gennemført uden uheld og i særdeles

god stil, på en meget udfordrende bane, som ikke

alle kunne gennemføre. Vinderen i pony-klassen

blev Stein Rasmussen, FKS. Vinderen af hesteklassen

blev Lis Laumann, MKS på hjemmebane.

Næste store stævne for brugskørsel er DM og NM

på Holtegård i VK 18.-19. maj.

En stor tak til Lis og Niels Laumann for det store

arbejde, både med banen og forplejningen.

Træningsstævne, Birken 22. april

På bestyrelsens vegne

Erling Larsen

Godt dette kun var et træningsstævne, for alt hvad

der kunne gå galt i sekretariatet, gik galt på denne

skønne forårsdag. Jeg beklager dybt specielt til de

Ole Kristiansen står bag på juniorkusk ved juniordagen hos Kurt Pedersen. Foto: Stinne Houlberg


kuske, der ikke fik den kreditering af placeringer,

som de skulle have. De berørte kuske har fået tilsendt

rettede resultatlister.

Resultatlisten blev som følgende:

Junior

1. Richard Pedersen

. Emma Christensen

3. Martin Skov

Kathrine Skov

2- og 4-spand pony III

1. Anne Larsen

. Michael Nielsen

1-spand pony

1. Helle Graves, MKS

. Ingunn Finstad,

3. John Sørensen, MKS

4. Mogens Ruhoff, MKS

5. Torben Christensen, MKS

6. Annette Ruhoff,

7. Marianne Johansen, MKS

Allan Sten Pedersen, VK

Bill Jensen, MKS

2- og 4-spand Pony I

1. Kurt Larsen, VK

. Jens Høgh, MKS

3. Poul Wetterling, MKS

4. Kurt Pedersen, MKS

1-spand hest

1. Ove Larsen, VK

. Anne Grethe Nørgaard, VK

3. Anne-Grethe Qvist, VK

2- og 4-spand hest

1. Poul Erik Pedersen, VK

. Henrik Jensen, MKS

Jørgen Jørgensen, MKS

arbejdsdag på Birken 29. april

Arbejdsdagen blev desværre aflyst, da der kun

mødte tre frem, så vi må finde en anden dag til at

male de nye dommerhuse, samt vaske stakittet til

dressurbanen.

Besøg fra The Carriage Foundation i england

30. april

30 engelske kuske havde taget turen til Danmark,

for at se på dansk kørekultur. Det første stop på

gennemrejsen var et besøg hos MKS. Ejeren af

Rørbæk Hovedgaard, Bo Olesen, stillede sine ca.

900 ha store naturskønne område til rådighed for

besøget. Seks kuske med grooms, havde taget en

fridag for at give de engelske kollegaer en oplevelse.

Turen gik igennem et af Danmarks kønneste

områder og selvfølgelig gik turen forbi et

nedkastningsområde fra . Verdenskrig med tilhørende

historier om RAF piloter. Turen endte

igen på Rørbæk Hovedgaard til rigtig dansk kaffebord

med lagkage. Billeder fra besøget kan ses på

Hovedgaardens hjemmeside www.rbhg.eu.

Køreaften på Birken 9. maj

Stor tilslutning, både gamle og nye kuske mødte

frem denne aften, for at køre lidt træning og høre

andres mening om, hvad der måske kan gøres på

en anden måde. Formen på disse træningsaftener

vil selvfølgelig udvikle sig hen over sæsonen,

således at alle aspekter inden for køresporten vil

blive berørt. Så mød op og vær med til at præge

indholdet af fremtidige aftener. Denne aften sluttede

med en god snak og kaffe sponsoreret af Jens

Høgh.

Engelske The Carriage Fondation besøgte Rørbæk Hovedgaard. Foto: Rørbæk Hovedgaard

Køresporten 3· 007

47


Løvspringstur 12. maj

Dagen startede med kaffe og rigeligt med rundstykker

hos John Fjeldal, da der ikke kom så mange

mennesker som forventet. Efter kaffe og hyggelig

snak, blev hestene spændt for til en køretur

i den 6400 ha. store Klosterhede, som altid er en

stor oplevelse for os, der kommer andre steder fra,

især i solskin, som det var denne dag.

Vel hjemkommet viste sig syv køretøjer, så vi

var lidt flere til at spise vores medbragte frokost.

Efter et par timer, som også blev brugt til at

besigtige alle Johns heste, seler, forskellige vogne

og meget andet udstyr, kunne vi vende næsen

hjemad, enten med hestekøretøj, eller noget så

kedeligt som i bil. Mange tak til Lene og John for

en rigtig god dag.

48 Køresporten 3· 007

Venlig hilsen

Niels Hansen

Hvad nu

Man bliver aldrig for gammel til at køre juniorkørsel. Foto: Stinne Houlberg

Køreaften på Birken 23. maj, 6. og 20. juni

Vi mødes på Birken kl. 19.00 og træner i dressur,

kegler og forhindringer.

Hestens dag på Billund travbane 3. juni

Er du interesseret i at komme til Billund med hest

og vogn skal du kontakte Ole Kristiansen, tlf. 7577

970 eller e-mail ok@rorbaekgaard.com, senest

15. april. Man er også velkommen som tilskuer.

Se også omtalen andet sted i Køresporten.

Sommerferie med hest og vogn i 2007

I uge 9 fra den 14. juli til den . juli afholdes der

sommerferie ved Thrie Nielsen og Birgit Jensen,

Vejlevej 3, 7441 Bording, tlf. 8686 907 , mail:

thrie@nielsen.mail.dk. Vi glæder os og mener

selv, at vi er godt i gang med planlægningen. Desværre

har vi overset deadline på Køresporten. Det

har medført, at vi informerer via denne måde.


Der er indkvartering lørdag 14. juli. Programmet

er som følger:

Søndag: Kører vi en lille tur og spiser ved en lille

skovsø, hvor der er mulighed for at bade.

Mandag: Står den på skovtur.

Tirsdag: Put and take sø, hvor der kan fiskes.

Husk fiskestangen!

Onsdag: Skovtur, og om aftenen vil der være fællesspisning,

der står på stegt pattegris mm.

Torsdag: Fridag.

Fredag: Aflægger vi besøg ved en bekendt i Isenvad.

Lørdag: Hjemrejse.

Der vil være skiltet med indkørsel ved Christianshedevej.

Tilmeldingsfrist er senest 1. juli. PS hø

kan købes.

Med venlig hilsen

Birgit og Thrie Nielsen

Vejenvej 23, 7441 Bording

Tlf. 8686 9072

Brugskørselstræningsstævne 11. august

Lis og Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9, Idom,

7500 Holstebro. Tilmelding til Lis Laumann, tlf.

9748 5165 eller Maja Nielsen, tlf. 9854 8 97/ 830

8 97, mail majaalbrecht@hotmail.com. Tilmelding

senest 4. august. Pris kr. 150,- betales ved

ankomst.

Åbentstævne på Birken 24.-26. august

Se propositionerne på http://www.midtjyskkoreselskab.dk/Propositioner%

0Birken% 0 007.pdf.

Stævnet afholdes som henholdsvis og 3 dags

stævne, alt efter hvor mange deltagere, der tilmeldes.

Ønsker man at køre program 6 med -spand

hest i stedet for program 8, bedes dette skrevet på

tilmeldingsblanketten.

Vi skal bruge mange hjælpere til forhindringer

m.v. Nærmere oplysninger hos Stinne Houlberg,

tlf. 9754 5399 eller e-mail stinne@itsys.dk. Tilmelding

skal ske skriftlig og med betaling, inden

tilmelding er gyldig senest . juli, herefter dobbelt

stævnegebyr. Betaling kan ske til konto 9078-

868009 886 Husk at skrive kusks navn på betalingen.

Køreaften på Birken 5. og 19. september

Succesen forsætter fra foråret, så vi mødes på Birken

kl. 19.00

Kursus seletøj og forspænding 9. september

Basis kursus i seletøj og forspænding. Kurset er

for alle, ung som gammel, som har lyst til at lære

om sikker forspænding.

Vi vil gennemgå forskellige seletøjstyper og

den korrekte pålægning af dette. Derudover gennemgår

vi forskellige lineføringer. Kurset vil være

delvis teori med lidt praktik. Til den praktiske del

stilles der forskellige spand til rådighed. Aktiviteter

er hos Birken rideskole i Skals. Tilmelding

til Per Rothmann, tlf. 9695 4040 eller per@rothmanns.dk

inden 1. september.

Løvfaldstur 16. september

Vi mødes kl. 10.00 til hos Lone og Poul Bloch,

Vestermarupvej 8, Skjern. Tilmelding senest 9.

september til Poul Bloch, tlf. 4045 8883.

Træningsstævne på Birken 22. september

Vi forsøger igen, og denne gang skal det bare

klappe. En dags træningsstævne, hvor der vil være

mulighed for at køre dressur, program efter eget

ønske, en kort maraton samt forhindringskørsel.

Træningsstævnet er for begyndere og øvede. Der

er ingen krav om, at man skal stille med maratonvogn,

det eneste der stilles krav til er sikkerhed

både for vogne, heste samt personerne, som deltager.

Sidste tilmelding 8. september til Stinne Houlberg,

tlf. 9754 5399 eller e-mail stinne@itsys.dk.

Deltagergebyr kr. 150,00 som forfalder ved tilmelding.

Nye medlemmer

Velkommen til Marianne Johansen, Dorthe

Heilskov, Herman Vadstrup, Erik Olsen og Marianne

Randers, samt juniorer Emma Christensen

og Martin Skov.

Køresporten 3· 007

49


Indendørsstævne 18. marts

50 Køresporten 3· 007

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6 30 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get net.dk

Med 19 tilmeldte og 18 til start var der stor opbakning

til stævnet, som blev holdt i de sædvanlige

gode rammer på Revsø Rideskole. Resultaterne

blev:

Klasse 1 – pony I

1. Niels Schelde Petersen, TKS

. Henrik Høper, SKS

3. Lars Dau, SKS

Klasse 2 – heste

1. Henrik Høper, SKS

. Kjeld Kryger, SKS

3. Mads Dau, SKS

Desværre skete der en mindre regnefejl så Henrik

Høper blev vinder af klasse 1 med Niels Schelde

som nummer . Dette er efterfølgende rettet, så

Niels Schelde er nummer 1 og Henrik Høper nummer

– vi beklager!

Vi tror alle havde en god dag i Revsø, og vi

siger tak til vore dommere Herluf Bækgaard og

Orla Andersen, samt til Revsø Rideskole!

Åbent stævne 18.-20. maj

Der er glædeligvis rigtig mange tilmeldinger fra

stort set hele landet. I alt 34 er tilmeldte indenfor

de forskellige klasser.

Det er dejligt, at så mange ønsker at være med her

i det sønderjyske.

Pinsetur i Gråsten 27. maj

Vi ser frem til pinseturen i Gråsten området hos

Hanne og Jørgen Nissen.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf. 7454 7060,

post@hedegaarden.dk

Kørsel i Fårhus 9. april

Otte deltagere mødte op i Fårhus, hos Solveig

og Jørgen Andersen, til dressurkørsel og forhindringskørsel.

Idet kørslen var et led i træningen til

de kommende sommerstævner, kunne deltagerne

vælge mellem dressurprogrammerne 6, 7 og 8.

Resultaterne blev:

Klasse 1- program 7

1. Anette Kiel Kristensen

. Svend Erik Raun

Klasse 2 – program 8

1. Ib Hansen

. Kjeld Kryger

Klasse 3 – program 6

Her var Jørgen Iversen eneste deltager.

Til sidst holdt vi en lille ’Fårhus Cup’, hvor alle

deltagere kørte forhindringsbanen. Vinder blev

Anette Kiel Kristensen med nul straf total. Tak

til vores dommer Inge Luise Ratzow. Til Solveig

Andersen for nogle gode rammer og mulighed for

både forplejning og god varme på en ellers lidt

kold og blæsende dag!

Hestevognstur til Mandø 17. juni

Husk tilmelding omgående til denne spændende

køretur gennem vadehavet til Mandø, tlf. 0 3

4886.

Brugskørselsstævne i Jels 24. juni

Kom og kig på, når der holdes dette stævne hos

Ingermarie og Kjeld Kryger på Haderslevvej 51

ved Jelskrydset.


Tilkørsel af heste

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf. 979 160

Aflyst, da der slet ikke var tilmeldte heste.

Køreinstruktion med Jørgen Konge 21. april

Afholdt på træningsbanen i Skinnerup med ni deltagere.

Kursisterne blev som altid dygtigt ledet

igennem kurset af en veloplagt Jørgen Konge. En

vellykket køreinstruktion og hermed tak til Jørgen

Konge for inspirerende instruktion.

Opstart på træningsbane 29. april

7-8 stykker var mødt til kaffe og opstart.

Polensturen 3.-6. maj

Aflyst.

2-dages tur 13.-15. juli

Der køres med udgangspunkt fra fabrikken Dolle

i Frøstrup. Man starter ud bag ved Dolle lørdag kl.

10.00. Husk tilmelding senest 1. juli til Peter, tlf.

9799 3570 eller Bjarne, tlf. 9799 3305.

Åbent pløjestævne på Skarregaard, Mors

22. september

Lige en lille appetitvækker. Der afholdes åbent

pløjestævne på Skarregaard på Mors, hvor også

Siden sidst

Hvad nu

Forårsturen 12. maj

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, thkseejp@dlgmail.dk

Turen samlede fire ekvipager og knap 30 deltagere.

Der blev kørt på det nordvestlige Mors i højt

solskin, vejrudsigten sagde ellers regn, men den

kom heldigvis først senere. Turen startede med

base hos Ejvind E., hvor vi fik kaffe og rundstykker.

Kl. godt 10 drog vi af sted og godt 1 holdt

vi middag i Flade ved Jytte og Kjelds sommerhus,

hvor der var dejlig plads til både tobenede og firbenede.

Her nød vi det i ca. 1½ time, hvorefter vi

satte snuden hjemover til basen. Her nåede vi til

kl. ca. 16, og der blev spændt fra og gjort klar til

at tage hjem, efter vi havde afsluttet med en kop

kaffe.

En dejlig og hyggelig tur – tak til Jytte, Kjeld og

Ejvind.

veterantraktorpløjerne deltager. For yderligere

information og tilmelding, så kontakt Calle, tlf.

979 3048 senest 8. september.

Nyt medlem

Vi byder velkommen til Hans Jørgen Josefsen,

Solbjerg Mors.

Køresporten 3· 007

51


LOF kurset

5 Køresporten 3· 007

Trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej , 66 1 Gesten,

tlf. 7555 574 , nsp@os.dk

Der var 10 deltagere. Kurset forløb over al forventning.

Denne gang var der mange gengangere,

og vi gjorde meget ud af selve kørslen. Deltagerne

blev utrolig dygtige til at køre. Afslutningen på

kurset var lørdag og søndag.

Lørdag var der tre spand, 1-spand pony I, -

spand pony I og III. Vi havde stillet en toppebane

op med 18 porte. Alle deltagere skulle prøve alle

tre spand. Der måtte ikke galoperes, hvis det var

tilfældet, blev der tildelt 3 sekunder. Væltede bolde

gav 3 sekunder. Derefter blev alle tre ture talt

sammen, og den der havde flest sekunder skulle

bage kage til om søndagen. Søndag blev samme

ponyer spændt for, og vi kørte en tur på ca. 10 km.

Siden sidst

Sekretær: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop,

tlf. 7586 577, holst.irming@mail.dk

Fra LOF-kurset i TKS. Foto: Knud Poulsen

Træningsstævne 22. april

Blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Der

blev i stedet lavet en træningsdag med otte deltagere,

hvor der blev kørt dressur samt toppekørsel.

Køresamling i Vejle Ådal 13. maj

Forårs tur gennem Vejle Ådal. Der står hestevognstur

gennem Vejle ådal på kalenderen, med

udgangspunkt fra Tove og Knuds dejlige hjem, og

endnu engang tilrettelagt af samme.

Er du færdig med at smøre madpakkerne, har du

husket kaffen, kom lige og hjælp mig med at læsse

hestene, vi skal også lige have skubbet hestevognen

ind i kassevognen, er du ikke færdig til at


Køresamling i Vejle Ådal. Foto: Knud Poulsen

køre endnu, hvad går du egentlig og laver, hvor er

mine kørehandsker og min kasket.

Vi skal være der klokken 10. Nu er jeg nødt til

at ringe, vi er forsinket. Hallo!! Nå er det først kl.

11 Nå-hhh - Så har vi jo god tid.

Der passerer mange billeder revy i mit hoved.

Havde jeg ikke sagt aldrig mere hestestævner

mm!

Så er man på vognen igen. Det er forår og hvilken

natur i Vejle Ådal. Man kan kun blive betaget af

det danske forår, 10 spand heste på tur gennem dette

flotte landskab, vel tilrettelagt af Knud og Tove.

Sommertræning hos Lene og Niels Schelde

Igen i år vil der være træningsaftner torsdage i

lige uger med start 16. maj kl. 18.00. Pris DKK

5,-/aften. Alle er velkomne. Ring til Niels, hvis

I kommer.

Kørekursus i juni 16.–17. juni

Kørekursus afholdes hos Lene og Niels Schelde,

Husmandsvej , Gesten. Igen ved Tea Giversen. Prisen

er ikke fastsat. Medbring selv forplejning. Øl og

vand kan købes. Tilmelding til Niels efter først til

mølle princippet senest 10. juni, tlf. 7555 574 .

Kør for sjov dag 4. august

Dette foregår hos Lene og Niels, Husmandsvej ,

Gesten. Gode ideer til aktiviteter modtages gerne.

Dagen er gratis. Tilmelding til Niels Schelde, tlf.

7555 574 .

Hvad nu

Mange andre har også aftalt tur, nogle fisker i

søerne, andre går stavgang, nogle bare en fredfyldt

tur med hunden. Alle steder mødes ekvipagerne

med interesse og venlige nik. Absolut en dejlig tur

som afsluttes med kaffe og Toves hjemmebag, serveret

på deres terrasse.

Endnu engang tak for en dejlig dag, vi vender

gerne tilbage forår 008.

Træningsstævne med Old boys/girls klasse

16. september

Vi afholder årets andet træningsstævne hos Lene

og Niels Schelde, Husmandsvej , Gesten. Vi starter

med dressur programnummer er valgfri. Efter

dressuren kører man direkte over på toppebanen.

Efter at vi har indtaget vores medbragte mad,

køres der maraton, der vil være ca. 10 km. Der er

indlagt fem forhindringer. Start kl. 9.30, pris DKK

150,-. Husk selv forplejning. Tilmelding til Anette

Holst, tlf. 7586 577

Hjemmesiden

Husk at tjekke TKS´s hjemmeside for nyheder

www.trekantenskoereselskab.dk.

Husk VM 18.-22. juli 2007.

Med venlig hilsen

Ernst og Rita Gamst Nielsen

Køresporten 3· 007

53


Toppekørsel 24. marts

54 Køresporten 3· 007

Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Det planlagte indendørs kørekursus blev lavet om

til en konkurrence i toppekørsel. Dette viste sig at

blive en stor succes, idet flere kuske ytrede ønske

om flere af slagsen.

Juniordag 6. april

Køresporten holdt Juniordag med stor succes.

Køresporten har manglet ny tilgang, men efter

et åbent hus arrangement Langfredag, som blev

afholdt på Holtegaard ved Hjallerup, viste det sig

at kørsel med hest og vogn er for alle og har stor

interesse igen.

I løbet af juniordagen kom der mange børnefamilier,

hvor junior først var på som kusk, hvorefter

far eller mor også lige skulle prøve. Her var der en

gruppe af fædre, som blev så tændt på det, at de

kom med mange gode ideer om, bl.a. hvordan de

selv kunne lave en vogn. Som en far sagde: ’Nu må

datterens hest omskoles så jeg også kan bruge den!’

En del ryttere blev temmelig overraskede over

den følelse, det var at køre med hest, at skulle kon-

Siden sidst

Sekretær: Inge Larsen,

Borrisholtvej 60, Astrup, 9800 Hjørring

tlf. 9896 5544, inge.kurt.larsen@hotmail.com

Juniordagen var en succes på Holtegaard. Foto: PCA.

trollere hestene kun med to tynde tømmer og med

mundtlige kommandoer uden at kunne røre eller

påvirke hesten med benene, som en rytter gør.

Vendsyssel Køreforening og Shetlænderforeningen

havde stillet heste og vogne til rådighed,

så alle de fremmødte kunne tage udfordringen op.

Der kunne køres med både 1-spand og -spand i

mange størrelser lige fra 80 cm og op til 165 cm

i stangmål. De små shetlændere var meget populære,

og der var ikke et øje tørt hos forældrene, når

junior suste rundt på en opsat keglebane i en lille

tohjulet sulky med en lille pony foran.

Mange forbinder hestevognskørsel med en ældre

mand, som bruger det meste af sin tid på at køre

rundt med turister og i ny og næ en tur i skoven,

men sådan er det langt fra. Køresporten er for alle

aldre og på mange niveauer. Det kan sammenlignes

med fodbold. Nogle spiller i superligaen og

andre i serie 6, men alle spiller fodbold. Sådan er

det også i køresporten. Her kører alle hestevogn,

selv om man er top elitekusk eller man kører en

tur i skoven med familien om søndagen. Her er det

fællesskabet, udfordringen og frem for alt de mange

uforglemmelige øjeblikke man har, der tæller.


Nu kan man godt sætte kryds i kalenderen ud for

14. oktober. Her holder Vendsyssel Køreforening

’Åben Køre Dag’ igen, som en del af den landsdækkende

kampagne for køresporten. Læs mere

om køresporten på: www.koereforbund.dk eller

www.vendsysselkoreforening.dk

Kørestævne 15. april

Formand for Vendsyssel Køreforening

Flemming E. Nielsen, Tversted

Der blev afholdt kørestævne på Holtegård med følgende

placeringer:

Samlet vinder

Nybegynder

1. Anne Larsen 1 0,66 st.p.

. Anne Grethe Qvist 146,53 st.p.

Rutineret pony

1. Helle Graves 8 ,19 st.p.

. John Sørensen 87,58 st.p.

Rutineret 1-spand hest

1. Ove Larsen 88,51 st.p.

. Anne Grethe Nørgård 106,43 st.p.

Rutineret -spand hest

1. Poul Erik Pedersen 79,88 st.p.

. Morten Kallehauge 148.41 st.p.

arbejdsdag 28. april

Der mødte 15 meget motiverede arbejdsfolk op, og

der blev lavet mange af de ting, som trængte til en

kærlig hånd. Til frokost kom vi ind til Åses dejlige

ta´ selv bord. Tak for det Åse. Og vi fik også lirket

en ’lille en’ ud af hende.

Pløjedag 29. april

Der var samarbejde mellem veterantraktorer og

hestepløjere, og alle havde en god dag. Frokosten

stod Birthe for, og hun er god til at holde de gamle

traditioner i hævd. Stegt flæsk med persillesovs og

kærnemælksvælling til ’ætter ma’.

Orienteringskørsel i Hammer Bakker 12. maj

Vejrudsigten var blevet fulgt med spænding i dagene

op til orienteringskørslen i Hammer Bakker. Det

var ikke de bedste løfter, der blev givet fra vejrgudernes

side af. Men det er jo set før, at forudsigelserne

er blevet gjort til skamme. Og heldigvis også

denne dejlige lørdag.

Poul Erik og Britt havde dækket et dejligt morgen-tagselvbord

ude i det grønne lige ved siden af

deres dejlige ejendom inde i Hammer Bakker.

Ved 10-tiden var alle ved at være samlet og

havde fået hældt kaffe op og smurt rundstykket.

Så det var lidt lettere end ellers at få ro til en orientering

om dagens forløb. Poul Erik fortalte kort

om dagens program efter alle havde fået udleveret

kort og kompas. Der skulle findes seks poster,

og det var med en anelse bæven, at undertegnede

og hjælper kiggede på kortet. Det var et kort der

normalt bruges af orienteringsløbere, så der var jo

ikke meget andet på end nogle streger der skulle

markere stier, veje og højdeforskellene. Ja og så

lidt grønt i forskellige nuancer.

Nåh jo, så fik vi også at vide af vores kære formand,

at vendte man kortet, så man kunne læse

teksten, var nord altså op ad. Det er godt at vide,

især hvis man får brug for kompasset – som vi to

piger altså heller ikke havde den store øvelse i at

bruge.

Så to kvinder der – hvoraf den ene skulle tage

sig af kørslen og den anden, der ifølge eget udsagn

ikke er nogen ørn ’til det der med kort’ – skulle ud

på en ca. 14 km lang køretur igennem Hammer

Bakker med nævnte kort som eneste hjælp, se det

kunne da kun blive spændende!

De syv ekvipager – der var lige fra maratonvogne

til studentervogne – blev sendt af sted med

ca. 10 minutters interval. Den første vogn kørte

omkring kl. 11, og vi skulle alle være tilbage

senest kl. 14.30 til kaffe, Britts hjemmebagte kage

og præmieoverrækkelse.

Vi kørte som den næstsidste vogn og lagde af

sted i godt humør. Heldigvis havde min hjælper

Lise ladet sin sovepose blive hjemme. Dagen før

mente hun nok, det kunne blive nødvendigt med en

sådan, hvis nu det gik helt galt med kortlæsningen.

Posterne var jævnt fordelt over hele turen, og der

var ved hver post lagt en opgave ud med spørgsmål

af varierende indhold og sværhedsgrad. Hvor mange

ved f.eks. hvor meget en lim-musling (vidste

ikke at der fandtes et sådant dyr) vokser på et år?

Der var også nævnt 4 hesteracer, og jeg kan ikke

Køresporten 3· 007

55


i dag huske navnene, men vi skulle afgøre om de

fandtes eller var pure opspind. Vi satsede på at med

så sjove og sære navne, så måtte de findes. Se, det

var mere held end forstand vi fandt det rigtige svar.

Det var nogle både sjove og pudsige spørgsmål,

vi blev udsat for, og vi blev da vist også lidt klogere

af dem.

På turen kørte vi igennem noget af det smukkeste

natur vi har i landsdelen. Op og ned af bakkerne,

ind og ud af skoven. Og pludselig kunne vi ud

gennem træerne se landskabet strække sig mange

kilometer i det flotteste solskin. Små huse og ejendomme

lå spredt ud i landskabet foran os. Og ved

savværket ’Kurts Savværk’ – ja det hedder det,

for det stod på et flot gammelt træskilt på huset

– løb der nogle hængebugsvin med de sødeste små

unger rundt, og de havde det så skønt. De havde al

den plads de kunne bruge, og masser af rødder der

bestemt trængte til at blive gravet op. Et andet sted

løb et dyr over vejen, men det havde ikke travlt, for

der er jo ikke meget at være bange for, når det bare

er en hestevogn der kommer.

Vi kom også forbi to flotte gamle kirker, Hammer

Kirke og Sulsted Kirke. I den forbindelse blev

vi præsenteret for en gammel historie om hvorfor

kirkerne ligger, som de gør. Noget med nogle køer

der havde lagt sig til at sove de to steder. Og det

skulle være ganske vist!

På turen blev der i de forskellige vogne nydt

både medbragt mad og kaffe, og stemningen bar

præg af, at folk hyggede sig på turen.

Sommerferieuge på Holtegård 23.-29. juli

Kom og oplev Vendsyssel og dens natur. Ugen

starter mandag og de forskellige ture planlægges

om aftenen alt afhængig af vejr og hestenes formåen.

Der er mulighed for at benytte VK`s faciliteter

på Holtegård til den store sum af 5 kr. pr. dag pr.

familie. Du bestemmer selv hvor lang din ferie

skal være i ugens løb. Ugen afslutter med grillaften

lørdag, som er gratis dog skal øl, vand og

vin købes på pladsen til rimelige priser. Til denne

aften håber vi alle VK medlemmer møder op til

56 Køresporten 3· 007

Hvad nu

Der var forskellige muligheder for at vælge rute,

og vi to piger valgte – nu var vi jo ligesom ude i

det – at køre ind ad de små veje som kringlede og

krogede sig igennem skoven. Vi var vel på orienteringskørsel!

Der var nu nogle gange, vi troede,

vi var endt i et blindt spor, men tre meter længere

henne, skjult bag nogle buske, drejede vejen skarpt

til venstre. Lidt betænkelige var vi nu engang imellem,

når der ikke kom den forventede vej til venstre.

Men det lettede når Lise så fandt ud af, at hun

da vist var cm for langt fremme på kortet.

Alle vogne fandt alle poster og alle kom velbeholdent

i mål. Her stod den så på kaffe, kage og

præmieoverrækkelser – og morskab over de forskellige

spørgsmål.

Præmierne bestod af både gulerødder, rugbrød

og chokolade, så der var til både de to- og firbenede.

Britt havde, som den kloge kvinde hun er,

sørget for dokumentation for at hesteracerne findes,

og at lim-muslingen gror – ja det fortaber sig i

skrivende stund hvad svaret var.

Det var alt i alt en pragtfuld dag med deltagere

fra Nibe i syd til Tversted i nord, og bliver der, som

der er planer om, en tur igen til efteråret, kan jeg

kun opfordre flere til at deltage, for hvor er livet

som hesteejer og kusk da værd at leve, når man får

lov at få sådanne oplevelser med hjem.

en masse hestesnak. Medbring selv bord, stole og

bestik til denne aften. Tilmelding til Mette Nørgård,

tlf. 094 0057 eller 98 5 0057 mettenorgaard@hotmail.com.

Vesterhavstur 11. august

Mette Nørgaard

Vendsyssel Køreforening

Dagen starter kl. 9.00 med kaffe og rundstykker

derefter køres en tur i Tversted Klitplantage og ca.

8 km på stranden. Turen slutter ved det Blå ishus

med en gufis. Hvis vejret tillader det afsluttes

med fælles grillaften. Tilmelding til Flemming,

tlf. 9893 1094.


Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej ,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 95,

jem@carlf.dk

Staldvandring i det sydvestjyske 24. marts

Turen startede fra Land og Fritid i Herning kl. 8.30

med opsamling i Sdr. Felding og Skjern. Herfra gik

turen til Varde, hvor vi på vejen derned fik serveret

kaffe og rundstykker af Ole, inden vi kom frem

til Per Ibsen i Varde, der havde sine gamle danske

hesteracer gående på fold året rundt. I folden oppe

ved gården gik der tre jyder, mor og to døtre, og

ovre på den anden side af vejen gik der også jyder,

belgier, oldenborgere og en enkelt frederiksborger.

Alle var tilkørte og blev brugt sommeren igennem.

Hestene blev fodret ude med vrap, roer og havre, så

de led ingen nød. Alle var velfodrede og i god huld.

Der blev fremvist de vogne, Per har til de forskellige

gøremål, lige fra turvogne til jumper. Seletøjet

var lagt frem sammen med nogle billeder fra turene.

Det var velplejede seler, og de fyldte lige bunden på

en autotrailer. Imponerende.

Derefter gik turen videre til Hans Kristian Kjær,

der er sadelmager. Her sælges en hel del sadler og

seler, og der foretages reparation af samme. For lige

knapt et år siden overtog de ejendommen i Forum,

så vi så lutter nye ting. Der var lavet ny stald i den

gamle lade med højt til loftet og med rigtig god

luft. I stalden var der lavet plads til seks heste. Der

bliver kørt ture med to af hestene. I butikken blev

der handlet lidt småting, ligesom der blev indleveret

ting til reparation, og vi blev godt beværtet.

Efter 1 times tid kørte vi videre ud til Gerhard

Wiechert i Vrøgum for at se deres belgiervallak

Balder, som for tiden gik sammen med en holstener.

Desforuden var der udlånt to heste. Hestene var

som altid her børstet og soigneret. Vi spiste vores

madpakker i stalden og i deres rytterstue i skønne

omgivelser. Et sted, der egner sig til et klubstævne.

De har alt det, der mangles mange steder: mark,

skov og strand. Vi så også deres hestevogne, der var

stillet frem i dagens anledning.

Siden sidst

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 564,

stald-bormose@privat.dk

Turen sluttede ved Henrik Høper i Oksbøl. Henrik

viste et par oldenborgere, som var færdige til

at komme tilbage til deres ejer. Derefter blev der

fremvist en belgier nede fra Gerhard, der var kørt

til som enspænder, og til slut en Schaggai araber,

også kørt som enspænder. Henrik tilkører først

alle hestene som enspænder, inden de sættes ind i

et spand, for på den måde at få et spand, der arbejder

sammen om opgaven. Et punkt, der blev diskuteret

meget, var tidspunktet for tilkøring. Henrik

vil først tilkøre hestene som 3-årige og helst

som 4-årige.

Derefter kørte bussen hjemad i strålende solskin.

En dejlig dag, som alle tilsyneladende var

tilfredse med, og der var en god stemning.

Juniordag hos Poul Bloch 6. april

Jens Åge Mouritsen

Der blev afholdt juniordag hos Poul Bloch, hvor

alt var vel tilrettelagt med flagalle, filmfremvisning

og meget mere. Desværre var tilslutningen

til arrangementet for lille. Vi må nok konstatere,

at annonceringen var for dårlig. Vi kunne måske

nok have annonceret i aviserne, skønt det er lidt

dyrt. En anden væsentlig årsag er, at arrangementet

blev bestemt, efter at aktivitetskalenderen var

lavet, og deadline for Køresporten var overskredet.

Det håber vi at få mulighed for at gøre bedre

næste år. Beklager Poul.

Bagagerumsmarked 15. april

Markedet foregik ligesom sidste år i Per Christensens

ridehal. I år mødte ca. 5 mennesker op for

at købe eller sælge. Der blev købt, solgt og pruttet

om priserne. Alt i alt et godt lille marked og tak til

værterne.

Køresporten 3· 007

57


Køretræning 16. april

Der blev startet et køretræningsforløb op hos Niels

Jørgen Jensen i Stauning, hvor der mødte 4 kuske

op. Træningsforløbet er planlagt til at foregå hver

anden mandag aften frem til sommerferien.

Brugskørselstræning 16. juni

Der afvikles et brugskørselstræningsstævne hos

Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9 Lilleby, Videbæk.

Mød op og prøv denne, for mange, nye

gren af køresporten. Der vil blive stillet en vogn

til rådighed, så man blot behøver at komme med

hestene. Niels Jørn er vært ved morgenkaffe kl. 9.

Tilmelding senest 8 dage før på tlf. 9717 3535.

Høstdag på Gl. estrup 5. august

Denne dag kan man opleve flere forskellige

markaktiviteter med hest.

Kørsel med hest og vogn for nybegyndere

18.-19. august

Der undervises i kørsel med hest og vogn for

nybegyndere i tidsrummet 10-14 hos henholdsvis

58 Køresporten 3· 007

Hvad nu

Pløjedag 28. april

Der blev afholdt pløjedag hos Leo Hald Vestergård.

Dagen startede som altid med, at Ulla og Leo

beværtede deres gæster med kaffe og rundstykker

fra kl. 9. Der var mødt ca. 30 gæster op, og der blev

arbejdet med 7 spand heste af forskellige racer, fra

kl.10 til kl.15, kun afbrudt af en times frokostpause.

Vejret var godt, og dagen afsluttedes som sædvanlig

med kaffe og Ullas hjemmebagte kringle.

Svend Åge Lauridsen, Stensbjergvej 5 i Lind om

lørdagen og Jens Mouritsen Fyrstenborgvej i

Sædding ved Skjern om søndagen. Har du lyst til

at prøve at køre med hestevogn, så mød op og få

en lærerig dag. Mere herom senere i dagspressen.

Høstfest 31. august

Indbydelse udsendes senere.

Kørsel på Herning museum 2. september

Vi skal bruge tre kuske. Tilmelding til Svend Åge,

tlf. 971 853 , senest 1. august.

�������������

������������������

����

����������������������������������

�������������������

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

53513_plakat.indd 1 06/03/07 14:43:06


Træningsaftner

østjysk Køre Selskab

Formand: Ivan Bak, Ryvej 7 ,

875 Østbirk. Tlf. 7578 46 ,

ivan-bak@post3.tele.dk

Så er vi igen startet op med vores træningsaftner på

Ørskovgård. Det går helt forrygende, mange møder

op, og vi glæder os over alle de gamle, men så sandelig

også over de nye medlemmer der deltager.

For de mange er det ikke nok med hver fjortende

dag, nej de mødes en gang om ugen. Det er vi

glade for, og vi vil gerne takke alle de instruktører,

der møder op og hjælper. Har du lyst til at være

med, men har problemer med at transportere en

vogn, så snak med Vagn Axel. Han kender måske

en, der har en du kan låne at begynde med. Har

du lyst til at være med, så mød op på Kirkevej 5,

Gedved.

Dressurkursus

Vi havde et godt træningskursus med Henrik

Høper. Der var flere tilmeldte, end Henrik kunne

nå, men heldigvis trådte Vagn Axel til, så 1 ekvi-

Siden sidst

Sekretær: Signe Nielsen, Nørregade 8 1. th,

8000 Århus C. Tlf. 6 1 55 9,

muh_ko@mail.dk

pager mødte op til en god undervisningsdag med

god snak hestefolk imellem. Vejret var særdeles

godt, så der blev også hygget på bænken.

Som kusk kan man altid lære noget nyt, og det

var også godt at få en anden vurdering af sine

heste. Vi fik rigtig mange positive tilbagemeldinger,

derfor gentager vi kurset i august.

Langfredag i Sundby

Bød som oftest på solskin og godt tidligt forårsvejr.

Det blev til fem vogne og fem ryttere

på turen, lige fra små ponyer til store schleswigere/jyske

heste. Traditionen tro startede vi med

rundstykker, hvorefter vi stille og roligt spændte

for vognene, og rytterne fik sadlet op. Derefter

kørte vi en tur på ca. 10 km. Da vi kom tilbage

spændte vi fra og indtog vor frokost i haven, alt i

alt en god dag.

Køresporten 3· 007

Jens Carl

Mogens Knudsen og hans ponyspand vandt toppekørslen for rutinerede. Foto: Signe Nielsen.

59


Toppekørsel 29. april

ØKS har afholdt toppekørselsturnering. Vejret var

med os og fremmødet stort. Deltagerne var fordelt

i 3 forskellige klasser, og der blev vist fremragende

kørsel over hele linien.

Vi vil gerne benytte chancen for at takke alle

vores hjælpere, og skulle lysten til at hjælpe til

dukke op til et andet arrangement, så ring eller

mail fluks til et valgfrit bestyrelsesmedlem, vi kan

helt sikkert finde på noget at sætte dig til.

Rutinerede:

1. Mogens Knudsen

. Mia Jakobsen

3. Nicki Trap Jakobsen

4. Asta Axel

5. Ingerlise Thaysen

6. Søren Gade

7. Gorm Østergård

Brugskørsel 4. august

Det er tid til den 4. afdeling af brugskørsels cuppen,

den afholdes hos Hardi Christiansen, Rude

Havvej 117, 8300 Odder. Alle interesserede er velkommen.

Stævnet er åbent for 1- og -spand, hest

og pony. Der bliver også en begynderklasse, ved

mindst tilmeldinger. Stævnet starter med banegennemgang

kl. 9.00 og første start er kl.10.00.

Sidste tilmelding 15. juli til Hardi Christiansen,

tlf. 8655 8005 eller 4011 7809. Stævnegebyr 00.-

kr. Der er mulighed for at komme til stævnet fra

kl. 15 om fredagen. Der er campingplads i haven.

Vi mangler hjælpere til banebygning tirsdag 31.

juli. Vi mødes kl.17.00, tlf. 8655 8005.

Som afslutning på stævnet arrangeres der aftenfest

i laden kl.18.30. Festen er for alle ØKS medlemmer,

alle deltagere til stævnet og andre med

lyst og interesse. Der er grill- og musikmester til

stede. Vin, øl og vand kan købes til moderate priser.

Menu barbecue/pølser (hjemmelavet), salat,

surprice, kaffe. Alt dette for den favorable pris á

110,- kr. Tilmelding senest 15. juli til Hardi, tlf.

8655 8005.

60 Køresporten 3· 007

Hvad nu

Pony II:

1. Helle Handll

. Lasse Mathiassen

3. Torben Andersen

Begyndere

1. Carl Bjarne Pedersen

. Hardi Christiansen

3. Michelle B Jensen

4. Ove Kjær Jensen

5. Ausza Petersen

6. Bo Aagaard

7. Torben Sørensen

8. Bjarne Johansen

9. Erik Poulsen

10. Else Laursen.

Høstdag/historisk dyrskue Gl. estrup

5. august

Traditionen tro er der igen i år høstdag og dyrskue

med gamle husdyrracer. På dagen vil der være

demonstrationer af gamle håndværk og forskellige

køretøjer, hestetrukne såvel som trukket af

veteran traktorer. Der vil også blive vist forskellige

ting fra landbokøkkener, så som ølbrygning.

De forskellige lav fra Gl. Estrup vil også hver især

vise deres formåen, og ting der fremstilles og sælges.

Spørgsmål kan rettes til Carsten Kristensen,

tlf. 8639 8338.

Frijsenborg explorer 19. august

Der vil i år være deltagelse til Frijsenborg Explorer

af ØKS og ungdomsudvalget under DKF. Der

vil blive vist kørsel fra de gængse kørediscipliner

så som dressur, toppekørsel, forhindringskørsel og

brugskørsel. ØKS vil også have en stand på pladsen.

Du kan se mere på hjemmesiden www.storeoplevelser.dk.

Spørgsmål til Jens Carl Grouleff,

tlf. 8639 047.


Dressurkursus 26. august

Vi gentager succesen med Henrik Høper. Der

kan være max ni deltagere til undervisning ved

Henrik. Prisen bliver 350,- kr. Kurset forgår på

Ørskovgård.

Er du nybegynder, men med kørevante heste

og gerne vil være sammen med mange hestefolk,

er der også mulighed for at få undervisning hos

Vagn, pris 150,- kr.

Toppekørsel 9. september

Vi har atter en toppeturnering, og vi håber, at rigtig

mange møder op for at være med, så succesen

fra foråret kan gentages. Det bliver knap så nemt

denne gang, med færre cm imellem toppene, men

frygt ej, det gør det blot ekstra spændende. Tilmelding

senest 8. august til Ingerlise Thaysen.

Pris 150,- kr., som kan indbetales pr. check eller

i banken: Sparekassen Østjylland reg. nr. 6116

konto nr. 0000087 03. Kontoen kan altid bruges

til indbetalinger til ØKS.

Husk navn og arrangement. Så meld til i god

tid og vær med til at kæmpe om det samlede ØKS

mesterskab.

Nye medlemmer

På opfordring fra vores eksisterende medlemmer

vil vi fremover annoncere foreningens nye medlemmer

i Køresporten. Bestyrelsen vil samtidig

benytte lejligheden til at sige tak til alle vores

medlemmer for den store opbakning til vores

arrangementer, og velkommen til alle de nye ekvipager

vi ser i det Østjyske. Vi håber selvfølgelig,

at tendensen fortsætter.

Denne gang siger vi velkommen til syv nye

medlemmer, der ikke nåede at komme med på

adresselisten. Ann-Christine Ellesøe, Horsens,

Hanne G. Jespersen, Høybye, Michelle B. Jensen,

Spørring, Britta Brændbyge, Ørnstrup, Asta Axel,

Gedved, Marianne Kristensen, Holtum, Kristina

S. Skødt, Tranbjerg.

Køresporten 3· 007

61


Dyrepasserelev/staldmesterelev søges af Henrik

Høper. 1. års elev ønskes til start august. Godkendt

læreplads. Tlf. 6175 87 9 (Oksbøl).

Særdeles flotte køreheste. -spand sorte oldenborg

køreheste 7 og 8 år med seletøj, har været med

i 4-spand. Tlf. 9855 4391 eller 6154 5305.

Charabanc til hest, gennemrestaureret 6-personers.

Bredde 148 med skivebremser. Nye lygter.

Bringeseler (154) et sæt hverdagsseler med alt, god

stand, et sæt pæne seler, ligeledes med alt. dækner

st. 145 kun brugt få gange. Sælges pga. ophør. Tlf.

5838 5 01.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

6 Køresporten 3· 007

Køb-Salg-Bytte

Welsh hingst 7 år, 13 cm. Ej tilkørt. Stilles til

rådighed for erfaren kusk. Ring og hør nærmere.

Tlf. 4640 1058.

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives på opsætning

af annoncer.

Alle

priser

er ekskl.

moms

DKF’s kørereglement

kan downloades på www.koereforbund.dk


herning karetkØrsel

Salg af hestevogne.

Alt i restaurering af vogne.

Se vores store udvalg på internettet

www.hestevogne.dk

Svend Aage Lauridsen

Stensbjergvej 25 Lind

7400 Herning

Tlf. 97128532 / bil. 20128532

post@hestevogne.dk

Eneforhandler i Danmark af vogne fra Kutzmann

Køresporten 3· 007

63


KOIeR

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Lager Jylland Sjælland Værksted

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen Torben Dahl

Haderslevvej 109 Slimmingevej 8-30 Slimmingevej 8-30

6760 Ribe 4100 Ringsted 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0 03 Tlf. 4076 5650 Tlf. 4030 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines