FAKTA - Skive.dk

skive.dk

FAKTA - Skive.dk

[ kommunikation ]

[ medarbejder.skivekommune.dk ]

GNIST

Giv din kommunikation

et »servicetjek«

Som opfølgning på lanceringen af

Skive Kommunes kommunikationspolitik

giver vi nu institutioner /

afdelinger mulighed for at få konsulentbistand

til at lave et »servicetjek«

på områdets kommunikation.

Kommunikationspolitikken skitserer en

række grundlæggende principper for

kommunikationen i Skive Kommune

og danner dermed den overordnede

ramme for vores kommunikation. Politikken

spænder over et meget bredt

felt – faktisk kan man argumentere for,

at kommunikation er en væsentlig del

af alt hvad vi gør. På den baggrund er

det selvfølgelig vigtigt, at hver enkelt

organisation får mulighed for at zoome

ind på lige præcis de kommunikationsudfordringer,

der fylder mest på de enkelte

områder.

Vi tilbyder at medvirke i en 2-timersworkshop

i afdelinger, lederteams eller

MED-udvalg. Her tager vi udgangspunkt

i kommunikationspolitikken og hjælper

med at få taget hul på diskussionen i

organisationen og få udpeget eventuelle

indsatsområder.

Overordnet set ser workshoppens forløb

sådan ud:

• Præsentation af Skive Kommunes kommunikationspolitik

Tekst:

Konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation

• Kortlægning og diskussion af, hvor

man møder de største kommunikationsmæssige

udfordringer i hverdagen.

• Idéer til indsatsområder der kan

styrke kommunikationen i den enkelte

institution / afdeling og mulighed for

kommunikationsfaglig sparring med

konsulenten.

Hvis I allerede har arbejdet med kommunikationen

i jeres organisation, og

primært ønsker at få sparring til på et

specifikt emne, beder vi jer om at gøre

opmærksom på det ved henvendelse,

så vi kan bemande workshoppen bedst

muligt i forhold til jeres organisations

behov.

Henvendelse

Workshoppen tilbydes i et samarbejde

mellem Kultur og Markedsføring og HR

og Kommunikation, og det er gratis at

benytte tilbuddet. Henvendelse kan ske

til konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation.

3

More magazines by this user
Similar magazines