Uponor Push 22A Electronic

uponor.dk

Uponor Push 22A Electronic

Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme

Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er

pumpe- og shuntgrupper, som er beregnet til brug ved

installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push

22A leverer en konstant fremløbstemperatur, mens

Uponor Push 22A Electronic er forsynet med udetemperatur-kompensering.

Ligesom alle andre varmesystemer kræver et gulvvarmesystem

regulering af vandtemperatur og gennemstrømning.

Hvis gulvvarmesystemet bygges sammen

med et andet varmesystem, f.eks. radiatorvarme, er

shuntgruppen som regel nødvendig, fordi gulvvarme

normalt kræver større gennemstrømning og lavere

vandtemperatur end andre varmesystemer. Shuntene

begrænser fremløbstemperaturen til gulvvarmesystemet

ved sammenkobling med f.eks. et system til 80/60°C

eller 55/45°C.

Uponor Push 22A er forsynet med en reguleringsventil,

der kan bruges til at justere sekundærkredsløbets trykfald

i forhold til primærkredsløbets.

Bemærk! Kontrollér altid primærkredsløbets trykkonfi -

guration nøje.

Cirkulationspumpen i sekundærkredsløbet har indbygget

regulering afhængigt af differenstrykket, hvilket gør

det muligt at tilpasse pumpen til de gældende anlægskrav;

dermed kan omløb i sekundærkredsløbet som

oftest undgås.

Uponor Push 22A har kapacitet til at forsyne et sekundærkredsløb

på op til 175 m² ved et varmebehov

på 50 W/m²; for Uponor Push 22A Electronic er de

tilsvarende specifi kationer 220 m² ved samme forudsætninger

(Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2,0 mm, c/c 300

mm og maksimal kredslængde på 120 m).

Afstanden mellem sekundærtilslutningerne er tilpasset,

så shuntgruppen kan sluttes direkte til en gulvvarmefordeler.

For at shuntgruppen kan monteres spejlvendt,

sidder der et ekstra udtag til termometer på bagsiden af

fremløbsrøret.

Integreret reguleringsventil

Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er

forsynet med integreret reguleringsventil og kontraventil,

som er placeret i omløbet mellem det primære fremløb

og det primære returløb. Ved at indstille ventilen til

en passende værdi kan man styre, hvor stor en andel

af returløbet fra gulvvarmeslangerne der ledes tilbage i

henholdsvis sekundærkredsløbet og primærkredsløbet.

Det gør det muligt også at anvende shuntgruppen i

mindre systemer uden primærpumpe.

Uponor Push 22A/Uponor Push 22A Electronic

I systemer med primærpumpe, hvor primærpumpen

leverer et tryk, der ligger væsentligt under det ønskede,

kan reguleringsventilen bruges som hjælp til at fremskaffe

en tilstrækkelig mængde primærvand, men dette

bør gøres med forsigtighed, så dette ikke forstyrrer de

øvrige dele af primærkredsløbet.

Hvis Uponor Push 22A (sekundærkredsløbet) arbejder

op mod en akkumulatortank (primærkredsløb uden

pumpe), skal der udvises særlig forsigtighed ved lukning

af reguleringsventilen. Hvis gennemstrømningen gennem

akkumulatortanken er for stor, kan det forstyrre

lagdelingen mellem varmt og koldt vand, hvilket medfører

en hurtigere afkøling og en ringere virkningsgrad.

Uponor Push 22A

3

More magazines by this user
Similar magazines