RADIOGRAFEN - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

RADIOGRAFEN - Foreningen af Radiografer i Danmark

FORMANDEN HAR ORDET

Fik du brugt

DIN DEMoKRatISKE

REt – og pLIgt?

AF cHARLOttE GRAuNGAARD BEcH, FORMAND

FRD er en organisation der bygger på

demokrati og demokratiets værdier. Det

er skrevet i vores vedtægter, at aktive

medlemmer er valgbare og har stemmeret

til organisationens tillidsposter

i henhold til disse love. I FRD tolker vi

demokratiet således, at vi gør det muligt

for alle interesser frit at komme til orde og

blive konfronteret på en ligeværdig måde

med henblik på at etablere en løsning.

Hvorfor nu al denne demokratisnak?

Jo, I har som medlemmer lige haft en

gylden mulighed for at benytte jer af jeres

demokratiske rettigheder, at komme til

orde og være med til at radiografernes

krav og ønsker om et bedre arbejdsliv og

en bedre løn vil blive hørt. Du har modtaget

et debatoplæg, du er inviteret til

dialog med mig og du har haft mulighed

for – fuldstændigt uden forbehold – at

indsende krav elektronisk. Krav, som alle

vil blive behandlet ligeværdigt og seriøst.

Jeg har været på min første runde rundt

i landet. Og det har som vanligt været en

stor fornøjelse at være ude og hilse på

radiograferne og høre om de forestillinger

de har gjort sig om de næste overenskomstforhandlinger.

Jeg fik mange steder

en fin dialog, og det gav nogle steder et

godt indtryk af hvor medlemmerne står

med disse spørgsmål. Det har været inte-

ressant at føje virkelighedens elementer

som den økonomiske krise, resultatet

på det private arbejdsmarked og den

negativt udmøntende reguleringsordning

til debatten og de, der mødte frem på

roadshow gav også deres meninger til

kende her.

I min demokratiopfattelse er det jer, medlemmerne,

der er i centrum i FRD’s gøren

og laden. Uden medlemmer intet FRD, og

uden medlemmerne er der ingen til at varetage

radiografernes interesser særskilt.

Derfor vil jeg også have lov til at forvente

at mange medlemmer, gerne alle, det er

mit ubeskedne mål, har indgivet deres

krav og givet deres repræsentanter bedst

mulige arbejdsbetingelser for at sende

kravene videre i systemet. Det er nu

medlemmernes krav er blevet hørt. Den

videre bearbejdelse står de repræsentanter

I har valgt for.

FRD står jo ikke alene og den videre

behandling af kravene fra medlemmerne

går gennem FRD’s regioner,

Hovedbestyrelsen, DSR’s hovedbestyrelse,

og Sundhedskartellets

Forhandlingsudvalg inden detaljerne

forhandles på plads af Sundhedskartellets

og Danske Regioners formænd. Derefter

trimler resultatet ned af stigen for at I,

medlemmerne, skal vende tomlen op

eller ned. Det er medlemmerne kravene

kommer fra, og det er medlemmerne der

skal godkende dem.

Det er direkte demokrati. I stiller kravene

og I tager beslutningen om godkendelse

direkte via en urafstemning.

Derved er det jer medlemmer, der bestemmer

hvordan slaget skal afvikles. I er

garantien for at f.eks. jeg gør mit arbejde

ordentligt. Med rettigheder følger pligter!

Charlotte Graungaard Bech

Formand, FRD

LEDER

MAJ 2010 | RADIOGRAFEN | 3

More magazines by this user
Similar magazines