Ugeavisen i nyt snit

e.pages.dk

Ugeavisen i nyt snit

14

4stk.

Michelin

EnergySaver

3395,-

205/55 16V

inkl.moms,montering og ventiler

ekskl.afbalancering

Vi støtter

OUH´sbørneafdeling

Ugeavisens malekonkurrence 2011

4stk. 16” fælge

Dezent L

2995,-

TÜV-godkendte

kvalitetsalufælge

✪ På sin vejgennem Odense

bugter OdenseÅsig forbi flere

markantebygninger.Her er det

Industriepalæetset fraAlbanibroen

omkring 1895.Bygningen stod færdig

isommeren 1891.Palæets vinterhave,veranda

og have vendteud

mod OdenseÅ,sågæsterne kunne

nydeudsigten. Foto Fraudstillingen

✪ Industripalæethar,som omtalt

vedflerelejligheder,veget

pladsen formoderne byggeri.

Igen giver domkirken forankring i

historien. Foto:HasseFrimodt

4stk. 16” fælge

Dotz Mugello

3995,-

TÜV-godkendte

kvalitetsalufælge

Kandugætte,hvorvierinæsteuge?

Onsdag den 3. august 2011

ÅbyenOdense

Odense

før og nu

tekst: Hanne

Kaarsted

redaktion

@uao.dk

Odense Åogbyen Odense

er tæt forbundet. Åen tegner

byen, den er dens puls og nerve.

Da Odense imodsætning til

andrekøbstæder ikke ligger ved

vandet, har åen haft en særlig

betydning for byen ogdens

udvikling.

Åen gav mulighed for at

sejle fra Odense Fjord og ind

til Odense, hvor der ivikingetiden

opstod en by,som fik

en vikingeborg og fra 988 også

blev bispesæde.Byenlåpåen

tør banke langs nordsiden af

Odense Å, og fra midten af

1800-tallet sprang byen over

åen, da Albani-kvarteret blev

anlagt.

Idag breder byensig på begge

sider af åen, men åens forløb

gennem Odense er næsten

uændret.

Odense Åeretfantastisk

stykke natur midt ibyen. Det

myldrermed liv iden overdådige

natur, der ligger blot et

stenkast fra byens larm og jag.

Iårerdet 100 år siden, Danmarks

Naturfredningsforening

blev dannet. IOdense har naturfredning

fortrinsvis handlet

omOdenseÅogå-dalen,derfor

har Historiens Husvalgt at lave

en udstilling, der fortæller om

åens natur og kulturhistorie.

Det erblevet til udstillingen

”Opadåen -ennatur og

kulturhistorisk udstilling om

Odense Å”, som for tiden kan

ses på Historiens Hus..

Udstillingen er blevet til i

samarbejde med blandt andre

netop Danmarks Naturfredningsforening.

Man kan se den på Historiens

Hus, Klosterbakken 2,

5000 Odense C, mandag: kl.

12-16, tirsdag: kl. 12-16, onsdag:

10-16, torsdag: 14-19.

Fredag: lukket.

Kilder: Odense Stadsarkiv,

DenStoreDanske Encyklopædi,

Wikipedia,m.m. Indsamling

af kilder: Odense

Stadsarkiv.

➜ Her er billedetfra næsteugesFør og Nu. Holsedoreløb tidligeredirekte ud ibagåen, men da Munke

Mølle flyttede blevbagåen fyldt op med jord. Børnene på billedether står nogenlunde,hvorenaf

Odenses atraktivebygader ligger idag. Hvad er navnetpådenne gade?

➜ Hvis du har brug forlidt hjælp,kan vi oplyse,atdenne gade beboesafbåde en forhenværende og

en nuværende borgmester,nemlig Jan Boye og Anker Boye.

➜ Mail dit svar til konkurrence@uao.dksammen med dit navn og din adresse.Skriv ”før og nu” iemnefeltet

på mailen -ogdeltag ilodtrækningen om to flasker vin. Du kanogså skrivetil os på adressen

Banegårdspladsen, 5100 OdenseC.Mærk kuverten ”før og nu”.

➜ Denne ugesvinder er:HennyPedersen, Arevænget20, der ganskerigtigt svarede: Industripalæet.

HennyPedersenkan hente to flasker vin ireceptionen iMediehuset.

Vi støtter

OUH´sbørneafdeling

Ugeavisens malekonkurrence 2011

More magazines by this user
Similar magazines