27.02.2013 Views

Spaniel 1/2007.indd - Klubben for Field Trial Spaniels

Spaniel 1/2007.indd - Klubben for Field Trial Spaniels

Spaniel 1/2007.indd - Klubben for Field Trial Spaniels

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

F.T. <strong>Spaniel</strong><br />

& Jæger<br />

Nr. 1 jan. 2007 - 14. årgang<br />

ISSN 1397-3258<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 1 06/01/07 17:58:32<br />

1


2 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

<strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s<br />

Navn Adresse By Tlf. nr. Mobil E-mail adresse<br />

Bestyrelsen<br />

Formand Karin Meulengrath Brokhøjvej 3 A, Boeslum 8400 Ebeltoft 86 34 45 41 21 72 32 11 karin@meulengrath.dk<br />

Næst<strong>for</strong>mand Benny Larsen Orebygaard 24 4990 Sakskøbing 54 77 21 26 20 44 21 26 haycook@post.tele.dk<br />

Kasserer Lars Lang Østervang 15, Assendrup 7120 Vejle Øst 75 89 58 32 51 80 58 32 l.lang@privat.dk<br />

Brian Madsen Fruentoften 104, Brøndsted 7000 Fredericia 75 86 83 72 25 37 00 36 dbgm@post7.tele.dk<br />

Thomas Odbjerg Søhusvej 189 5270 Odense N 65 97 80 90 29 92 92 97 tdodbjerg@mail.tele.dk<br />

Sekretariat<br />

Karin Meulengrath Brokhøjvej 3 A, Boeslum 8400 Ebeltoft 86 34 45 41 21 72 32 11 info@ftspaniels.dk<br />

Økonomiudvalg<br />

Lars Lang Østervang 15, Assendrup 7120 Vejle Øst 75 89 58 32 51 80 58 32 l.lang@privat.dk<br />

Karin Meulengrath Brokhøjvej 3 A, Boeslum 8400 Ebeltoft 86 34 45 41 21 72 32 11 karin@meulengrath.dk<br />

Helle Baaring Tyrsbjergvej 47, Villestofte 5210 Odense NV 66 16 06 35 40 55 99 60 baaring@mail.dk<br />

Trænerudvalg<br />

Poul L Jørgensen (kontaktpers) Egebæksvej 45 7000 Fredericia 75 94 06 58 plr@fmts.dk<br />

Benny Larsen (best.rep.) Orebygaard 24 4990 Sakskøbing 54 77 21 26 20 44 21 26 haycook@post.tele.dk<br />

Thomas Jørgensen Egevej 21 8541 Skødstrup 86 99 16 90 hagelund@familie.tele.dk<br />

Børge Nissen Degneløkkevej 71, Kølstrup 5300 Kerteminde 65 39 17 16 b-nissen@get2net.dk<br />

Leif Munk-Christensen Bjergebakkevejen 10 3700 Rønne 56 96 33 65 leifmc@worldonline.dk<br />

Markprøveudvalg<br />

Poul Houe Sejersen (kontaktp.) Sogneskellet 20 8732 Hovedgård 75 66 14 90 20 92 64 25 psejersen@mail1.stofanet.dk<br />

Ole Vilhelm Jensen (<strong>for</strong>mand) Frederikssundsvej 3 3550 Slangerup 47 31 63 83 ovj@nykredit.dk<br />

Frank Storgård Åmosevej 18 4450 Jyderup 59 29 47 75 23 46 73 86 hannefrank@mail.dk<br />

Brian Madsen (best.rep.) Fruentoften 104, Brøndsted 7000 Fredericia 75 86 83 72 25 37 00 36 dbgm@post7.tele.dk<br />

Morten Bøgeskov Brok Dalsgårdsvej 13, Oustrup 8963 Auning 86 99 79 80 kennelwillow@mail.dk<br />

Dommerudvalg<br />

Ole Geert Dam (kontaktperson) Tyrsbjergvej 47, Villestofte 5210 Odense NV 66 16 06 35 23 20 68 12 fuglevig@mail.dk<br />

Benny Larsen (<strong>for</strong>mand) Orebygaard 24 4990 Sakskøbing 54 77 21 26 20 44 21 26 haycook@post.tele.dk<br />

Thomas Odbjerg Søhusvej 189 5270 Odense N 65 97 80 90 29 92 92 97 tdodbjerg@mail.tele.dk<br />

Sundhedsudvalg<br />

Knud Fick (kontaktperson) Elvedgårdsvej 20 5474 Veflinge 64 80 17 40 40 30 12 40 knud.fick@mail.dk<br />

Dyrlæge Lars Christoffersen Vordingborgvej 171 4682 Tureby 54 87 72 87 29 98 84 80 l.christoffersen@vetnet.dk<br />

Dyrlæge Peter Kierk Islandsvej 18 8700 Horsens 75 61 14 44 20 81 94 44 pmkierk@stofanet.dk<br />

Alan Mattison Langbyvej 9 8581 Nimtofte 86 44 00 12 mattison@kennelchaser.dk<br />

Brian Madsen (best.rep. Fruentoften 104, Brøndsted 7000 Fredericia 75 86 83 72 25 37 00 36 dbgm@post7.tele.dk<br />

PR-udvalg<br />

Ole Geert Dam (kontaktperson) Tyrsbjergvej 47, Villestofte 5210 Odense NV 66 16 06 35 23 20 68 12 fuglevig@mail.dk<br />

Hans-Jørgen Kirstein (<strong>for</strong>mand) Frederiksdalsvej 21 2830 Virum 45 85 95 55 30 11 95 55 kirstein@adr.dk<br />

Karin Meulengrath Brokhøjvej 3 A, Boeslum 8400 Ebeltoft 86 34 45 41 21 72 32 11 karin@meulengrath.dk<br />

Flemming Lorentzen Strandvejen 2 A, Hørby 4300 Holbæk 59 18 86 77 40 15 96 43 fllor@hydrogtexaco.dk<br />

Hvalpeliste<br />

Kontakt DJR 54 77 23 67 info@djr.dk<br />

Redaktion<br />

Ole Geert Dam Tyrsbjergvej 47, Villestofte 5210 Odense NV 66 16 06 35 23 20 68 12 fuglevig@mail.dk<br />

Hjemmeside: http://www.ftspaniels.dk Forsidebillede: Christian Blegvad<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 2 06/01/07 17:58:33


Kære medlemmer !<br />

Når dette blad rammer postkassen vil jagt og markprøvesæsonen<br />

være <strong>for</strong>bi. Vi håber, at alle har haft en god jagtsæson og har haft<br />

god brug <strong>for</strong> deres FT <strong>Spaniel</strong>.<br />

Hvad markprøverne angår, har det uden tvivl været den bedste i<br />

klubbens historie. Vi har set hunde af høj standard og selve markprøvemesterskabet<br />

satte et flot punktum på sæsonen. Som sædvanligt<br />

var det springerne, som antalsmæssigt fyldte mest, selv om<br />

cockerne også burde kunne møde talstærkt op. Det er vores håb, at<br />

cockeravlerne vil slå et slag <strong>for</strong>, at nye hvalpekøbere vil interessere<br />

sig <strong>for</strong> både træning og deltagelse på markprøve. Og at ejerne af<br />

disse charmerende jagthunde vil deltage og vise deres hundes <strong>for</strong>træffeligheder.<br />

Jeg vil også gerne byde de mange nye medlemmer velkommen.<br />

Medlemsskaren er nu oppe på 1902, godt hjulpet af de nye hvalpekøbere.<br />

Til jer skal der lyde en ekstra op<strong>for</strong>dring om at møde op<br />

på træningspladserne, når træning starter til <strong>for</strong>året. Det er mens<br />

hunden er ung, at træningen skal på plads og skabe grundlaget <strong>for</strong><br />

en god jagthund. Følg med på klubbens hjemmeside <strong>for</strong> at se de<br />

<strong>for</strong>skellige træningstilbud.<br />

Foråret er også tid til avl. Vi har de sidste par år set et stort udbud<br />

af hvalpe. Mange har ikke kunnet sælges, <strong>for</strong>di markedet har været<br />

mættet og <strong>for</strong>di de har været avlet efter <strong>for</strong>ældre, som ikke var præmieret<br />

på markprøver. Husk at vi avler FT <strong>Spaniel</strong>s på egenskaber,<br />

som testes på en markprøve. Derved sikrer vi kvalitet i avlen til<br />

glæde <strong>for</strong> fremtidige hvalpekøbere.<br />

Som det har kunnet læses på klubbens hjemmeside, søgte klubben<br />

i efteråret Justitsministeriet om dispensation fra <strong>for</strong>buddet om at<br />

fremvise halekuperede hunde således, at FT <strong>Spaniel</strong>s med reduceret<br />

hale kan deltage i markprøver. Ansøgningen omfattede importerede<br />

hunde, der lovligt har fået kuperet halen i oprindelseslandet<br />

og hunde, der af veterinære årsager har fået amputeret halen.<br />

Justitsministeriet lægger til grund <strong>for</strong> sit afslag, at udstillings<strong>for</strong>buddet<br />

bl.a. (herunder hører også markprøver), der blev indført i 1996,<br />

har til <strong>for</strong>mål at understøtte halekuperings<strong>for</strong>buddet.<br />

Det er klart, at bestyrelsen er ualmindeligt skuffede over Justitsministeriets<br />

afgørelse. Dog mener vi, at dele af afslaget har sin grund i<br />

<strong>for</strong>kerte <strong>for</strong>modninger. Vi vil der<strong>for</strong> komme med et nyt udspil, som<br />

<strong>for</strong>håbentlig får ministeriet til at kikke på sagen igen.<br />

General<strong>for</strong>samlingen står <strong>for</strong> døren og derved er der også udskiftning<br />

i de <strong>for</strong>skellige udvalg. Mange af klubbens tillidsfolk har lagt et<br />

stort stykke arbejde i at arrangere træning, markprøver og meget<br />

andet. Nogle vil have behov <strong>for</strong> at bruge deres tid til noget andet og<br />

det kræver, at der er andre, som vil træde til. Skulle du have lyst til<br />

at gøre et stykke arbejde <strong>for</strong> klubben, er din indsats mere end velkommen.<br />

Det kræver ikke andet end interesse og lidt tid. Hold dig<br />

ikke tilbage – der er brug <strong>for</strong> mange hænder <strong>for</strong> at holde klubben<br />

i gang.<br />

Rigtigt godt nytår<br />

Bestyrelsen<br />

Læs i dette nr. af<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger<br />

Kære medlemmer ! ....................................................... side 3<br />

Nye Danske <strong>Field</strong> <strong>Trial</strong> Champions ............................ side 4<br />

General<strong>for</strong>samling 2007 ............................................... side 5<br />

Orientering fra Trænerudvalget .................................. side 5<br />

Kollektive privat øjenlysninger 2007 ........................... side 6<br />

The World arround us .................................................. side 7<br />

Halekuperingssagen .................................................. side 8-9<br />

Markprøvemesterskab 2006 ...................side 11-12-13-14-15<br />

Svensk Markprøvemesterskab 2006 ......................... side 16<br />

Irsk Championship 2006 ............................................ side 17<br />

Spørgsmål til Niels Egelund Faddersbøll ............ side 18-19<br />

Priser i <strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s .............................. side 20<br />

Portræt af årets Cocker Markprøvemester .............. side 20<br />

Portræt af årets A.V. Markprøvemester .............. side 21-22<br />

ID-mærkere ................................................................. side 23<br />

Registrering og mærkning i Dansk Hunderegister side 23<br />

Dansk Jagthunde Registrering .................................. side 23<br />

Træningsmarkprøver 2007 ........................................ side 25<br />

Hvad er Træningsmarkprøver ? ................................ side 25<br />

Træningstilbud 1 halvår 2007 .................................... side 27<br />

Kommende numre af<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger<br />

Nr. Deadline Udkommer<br />

2/2007 1. marts uge 13<br />

3/2007 1. maj uge 21<br />

4/2007 1. juli uge 30<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 3 06/01/07 17:58:36<br />

3


DK.F.T.Ch. Freja of Dashhill<br />

(Chester of Dashhill – Jagtcocker Gina)<br />

Engelsk Cocker <strong>Spaniel</strong> tæve<br />

Opdrætter: R.W. van Stuyvenberg, Holland<br />

Ejer/fører: Carsten Ovesen<br />

4 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

Nye Danske <strong>Field</strong> <strong>Trial</strong> Champions<br />

DK.F.T.Ch. Langelinies Silli<br />

(Rytex Rapper af Brookmoor – Nikki)<br />

Engelsk Springer <strong>Spaniel</strong> tæve<br />

Opdrætter: Per Nørgård Jensen<br />

Ejer/fører: Per Nørgård Jensen<br />

TRÆULD<br />

Førsteklasses redemateriale til din hund<br />

Brug kvalitets træuld fra Nymosegård TRÆULD,<br />

som redemateriale til din hund<br />

TRÆULD skaber et tørt og sundt redemiljø<br />

TRÆULD er økonomisk i brug<br />

TRÆULD er naturligt og miljøvenligt<br />

Forhør nærmere hos:<br />

Tlf. 86 88 62 38 - www.traeuld.dk<br />

træuldann. 1 24/02/05 8:05:12<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 4 06/01/07 17:58:42


General<strong>for</strong>samling 2007<br />

Som det er medlemmerne bekendt fik <strong>Klubben</strong><br />

<strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s nye vedtægter her i<br />

<strong>for</strong>året 2006.<br />

De nye vedtægter indeholder mange ændringer,<br />

men en af de vigtigste er nok, at nu<br />

er general<strong>for</strong>samlingen klubbens øverste<br />

myndighed, bortset fra bestyrelsesvalget,<br />

som <strong>for</strong>egår ved urafstemning.<br />

Der<strong>for</strong> er det vigtigt <strong>for</strong> det enkelte medlem<br />

at <strong>for</strong>stå, at ønsker man mulighed <strong>for</strong> indflydelse<br />

på beslutningsprocessen er det nødvendigt<br />

at møde op på general<strong>for</strong>samlingen.<br />

I klubbens vedtægter §5 General<strong>for</strong>samling<br />

stk. 2 står der:<br />

“Ordinær general<strong>for</strong>samling afholdes en<br />

gang årligt inden udgangen af februar<br />

måned, og indkaldes med mindst 1 måneds<br />

varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering<br />

i medlemsbladet og <strong>for</strong>eningens<br />

hjemmeside.”<br />

På den baggrund skal vi oplyse at general<strong>for</strong>samlingen<br />

2007 afholdes søndag den 25.<br />

februar 2007 kl. 13.00 på Bregentved Gods.<br />

Bregentved er beliggende på Sydsjælland<br />

ved byen Haslev.<br />

De medlemmer der har været på klubbens<br />

markprøvemesterskab kender udemærket<br />

Bregentved, og når det samtidig oplyses, at<br />

selve general<strong>for</strong>samlingen skal afholdes i<br />

jagtstuen vil mange nikke genkendende til<br />

stedet.<br />

Det har hidtig været en tradition, at general<strong>for</strong>samlingen<br />

afholdes skiftevis øst og vest<br />

<strong>for</strong> Storebælt, og da vi sidste gang holdt<br />

general<strong>for</strong>samling i Fredericia, har vi denne<br />

gang valgt Sjælland.<br />

I henhold til vedtægterne §5 stk. 4 skal<br />

general<strong>for</strong>samlingen mindst indeholde følgende<br />

dagsorden.<br />

1. Valg af stemmetællere.<br />

2. Valg af dirigent<br />

3. Bestyrelsens beretning om <strong>for</strong>eningens<br />

virksomhed i det <strong>for</strong>løbne år.<br />

4. Det reviderede driftsregnskab og status<br />

<strong>for</strong>elægges til godkendelse.<br />

5. Behandling af indkomne <strong>for</strong>slag.<br />

6. Fastsættelse af kontingent.<br />

7. Foreningens budget <strong>for</strong>elægges til<br />

godkendelse.<br />

8. Eventuelt.<br />

Vi kan allerede nu oplyse, at der vil komme<br />

et ekstra punkt på dagsordenen, idet der<br />

skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen (se<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger nr. 6/2006).<br />

De nye vedtægter betyder flere nye punkter<br />

på general<strong>for</strong>samlingens dagsorden, og<br />

det er bl.a. første gang, at medlemmerne<br />

skal fastsætte kontingentet <strong>for</strong> 2007 ligesom<br />

bestyrelsen skal fremlægge budget til godkendelse<br />

<strong>for</strong> første gang.<br />

Forslag der ønskes behandlet på general<strong>for</strong>samlingen,<br />

skal skriftligt være bestyrelsen<br />

i hænde senest 14 dage før general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Trænerudvalget orienterer<br />

Sæsonen 2006 er nu definitiv slut.<br />

Selvom trænerudvalget ikke endnu har lagt<br />

sidste hånd på årsberetningen, til den kommende<br />

general<strong>for</strong>samling, er, 2006 sæsonen<br />

helt klart den der har haft størst aktivitet<br />

på trænepladserne. 500-600 kursister er det<br />

blevet til.<br />

En hver succes har dog sin pris. Enkelte af<br />

klubbens trænere og udvalgsmedlemmer<br />

har meddelt, at de har behov <strong>for</strong> en pause<br />

med klubarbejde. Heldigvis ser det ud til at<br />

de fleste huller bliver fyldt ud af nye kræfter.<br />

Så tak til dem der har ydet en indsats <strong>for</strong><br />

klubben og held og lykke til de nye.<br />

Udvalget vil dog være glade <strong>for</strong> en yderlig<br />

tilgang af kvalificerede hundeførere der<br />

kunne indtræde som trænere. Der findes<br />

stadig huller på landkortet, især på øerne.<br />

Det kunne også være andre aktiviteter at<br />

man kunne tænke sig at tilbyde klubben.<br />

Som f.eks. vores træningsdage med udenlandske<br />

trænere. Havde det ikke været <strong>for</strong><br />

folk uden <strong>for</strong> trænerudvalget. havde de sikker<br />

ikke kunnet afvikles. Så her skal også<br />

lyde en tak til dem der har ydet en indsats i<br />

den <strong>for</strong>bindelse.<br />

Ovenstående er en kort status over situationen<br />

i trænerudvalget, en mere uddy-<br />

Vi skal også gøre opmærksom på, at i henhold<br />

til vedtægterne §5 stk. 3 kan et stemmeberettiget<br />

medlem ved sit fravær lade<br />

sig repræsentere ved sin skriftlige fuldmagt<br />

udstedt på navn til en anden myndig person.<br />

Den befuldmægtigede person skal kunne<br />

fremvise gyldig legimitation på general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Ingen kan som fuldmægtig på<br />

general<strong>for</strong>samlingen repræsentere mere<br />

end et stemmeberettiget medlem.<br />

General<strong>for</strong>samlingen træffer sine beslutninger<br />

med simpelt flertal (en over halvdelen<br />

af de gyldigt afgivne stemmer) og ved<br />

håndsoprækning. Skriftlig afstemning<br />

an-vendes dog, når det begæres af blot en<br />

mødedeltager.<br />

Alle medlemmer er velkomne på general<strong>for</strong>samlingen,<br />

dog skal vi gøre opmærksom<br />

på, at man kun er stemmeberettiget efter<br />

et halvt års ubrudt medlemsskab under<br />

<strong>for</strong>udsætning af, at man har betalt <strong>for</strong>falden<br />

kontingent inden general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Dette betyder, at de såkaldte “gratis medlemmer”<br />

- nye hvalpekøbere med 6 måneders<br />

gratis medlemsskab - ikke er stemmeberettiget<br />

på general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Vi håber at se mange af klubbens medlemmer<br />

på general<strong>for</strong>samlingen, og bestyrelsen<br />

ser frem til en livlig og konstruktiv debat.<br />

Bestyrelsen<br />

bende årsberetning vil blive lagt frem på<br />

general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Trænerudvalget<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 5 06/01/07 17:58:47<br />

5


Kollektive private øjenlysninger 2007<br />

Sted Dato Tid Dyrlæge Tilmelding Tlf/Fax<br />

Jylland<br />

Dyrehospitalet Hobrovej 40, 9000 Aalborg 01.02 14-17 Susanne Kaarsholm 62621760/62625474<br />

Dyrehospitalet Hobrovej 40, 9000 Aalborg 12.04 14-17 Pia Bjerre Pedersen 86623294/86614892<br />

Dyrehospitalet Hobrovej 40, 9000 Aalborg 10..06 14-17 Gunnar Gram 74841315/74842659<br />

Dyrehospitalet Hobrovej 40, 9000 Aalborg 28.10 14-17 Claus Bundgaard 86282788/86288080<br />

Hjørring Dyrehospital, Sct. Cathrinevej 31 02.12 16-18 Niels Stadsvold 86282788/86288080<br />

Morsø Dyreklinik, Øster Møllevej 11, 9900 N.M. 29.04 13-16 Claus Bundgaard 86282788/86288080<br />

Center Dyreklinik, Livøvej 7 H, 8800 Viborg 14.03 . 12-17 Pia Bjerre Pedersen 86623294/86614892<br />

Center Dyreklinik, Livøvej 7 H, 8800 Viborg 07 .11 12-17 Pia Bjerre Pedersen 86623294/86614892<br />

Herningvejens Dyreklinik 21 A, 6950 Ringkøbing 17.10 16-18 Niels Stadsvold 86282788/86288080<br />

Rødding Dyrehospital, Ålykke 3, 6630 Rødding 29.03 14-18 Gunnar Gram 74841315/74841316<br />

Rødding Dyrehospital, Ålykke 3, 6630 Rødding 04 .10 14-18 Gunnar Gram 74841315/74841316<br />

Varde Dyrehospital,, Ndr. Boulevard 96, 6800 Va 05.03 15-18 Mogens Frismodt 75220988/75210581<br />

Varde Dyrehospital, Ndr. Boulevard 96, 6800 Va 05 .11 15-18 Mogens Frismodt 75220988/75210581<br />

Aarhus Dyrehospital, Viaduktvej 9, 8260 Viby J. 12.05 09-12 Niels Stadsvold 86282788/86288080<br />

Aarhus Dyrehospital, Viaduktvej 9, 8260 Viby J. 12.09 15-18 Claus Bundgaard 86282788/86288080<br />

Fyn<br />

Ringe Dyrehospital, Gørtlervej 5, 5750 Ringe 15.03 14-17 Susanne Kaarsholm 62621760/62625474<br />

Ringe Dyrehospital, Gørtlervej 5, 5750 Ringe 13.09 14-17 Susanne Kaarsholm 62621760/62625474<br />

Dyreklinikken Hunderupvej 112, 5230 Odense M 12.04 14-17 Jens Erik Sønderup 66120323/66120353<br />

Dyreklinikken Hunderupvej 112, 5230 Odense M, 04.10 14-17 Jens Erik Sønderup 66120323/66120353<br />

Sjælland<br />

Sallingvej Dyreklinik, Sallingvej 26, 2720 Vanlø. 20.02 17-20 Marianne Aalund 38869697/38869515<br />

Sallingvej Dyreklinik, Sallingvej 26, 2720 Vanlø. 25.09 17-20 Marianne Aalund 38869697/38869515<br />

Frederiksværk Dyrehospital, Hermannsgade 16, 26.02. 14-17 Pernille Engraff 46151525/46154625<br />

Karlslunde Dyreklinik, Karlslunde Strandvej 76 25.04 16-20 Mogens Aalund 46151525/46154625<br />

Karlslunde Dyreklinik, Karlslunde Strandvej 76 21.11 16-20 Pernille Engraff 46151525/46154625<br />

Taastrup Dyreklinik, Taastrup Hovedgade 154 08.03 16-19 Flemming Obling 43991761/43997289<br />

Taastrup Dyreklinik, Taastrup Hovedgade 154 06.09 16-19 Flemming Obling 43991761/43997289<br />

Finn Boserup,Klinikken i Holte, Rudemarken 37 20.03 14-18 Finn Boserup 45410071/45413071<br />

Finn Boserup,Klinikken i Holte, Rudemarken 37 30.10 14-18 Finn Boserup 45410071/45413071<br />

Kværkeby Dyreklinik, Køgevej 148, 4100 Ringst. 22.03 16-19 Dennis Speake 57525588/57525885<br />

Kværkeby Dyreklinik, Køgevej 148, 4100 Ringst. 25.10 16-19 Dennis Speake 57525588/57525885<br />

Næstvedegnens Dyrehospital, Skelby, 4160 Herl. 10.05 15-19 Jens Kai Knudsen 55450018/55450510<br />

Næstvedegnens Dyrehospital, Skelby, 4160 Herl. 15.11 15-19 Jens Kai Knudsen 55450018/55450510<br />

Odsherred Dyrehospital,Vestervang 25, 4550Asn. 07.11 14-17 Marianne Aalund 38869697/38869515<br />

Vordingborg Dyrehospital, Kværnvej 8, 4760 Vo. 08.03 15-19 Nerry Kamstrup 55344949/55375811<br />

Vordingborg Dyrehospital, Kværnvej 8, 4760 Vo. 08.11 15-19 Nerry Kamstrup 55344949/55375811<br />

Værløse Dyreklinik, Kr. Værløsevej 26, 3500 Væ 22.05 16-19 Ib Engelhard 44482712/44482879<br />

Værløse Dyreklinik, Kr. Værløsevej 26, 3500 Væ 04.12 16-19 Ib Engelhard 44482712/44482879<br />

Lolland og Falster<br />

Nykøbing Falster Dyrehospital,Københavnsvej 21 25.04 17-20 Dennis Speake 57525588/57525885<br />

Sakskøbing Dyrehospital, Fabriksvej 1, 4800 N.F 08.08 17-20 Nerry Kamstrup 55344949/55375811<br />

Bornholm<br />

Åkirkeby Dyreklinik, Almindingsvej 28, 3720 Å. 28.08 16-18 Ib Engelhard 44482712/44482879<br />

Tilmelding skal ske pr. telefon til den undersøgende dyrlæge og efterfølgende fremsendelse af kopi af stambogens <strong>for</strong>side.<br />

Pris: 425,- kr. incl. moms. Resultatet af øjenlysningen registreres i DJR<br />

6 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

Den Danske Dyrlæge<strong>for</strong>enings panel - Takster ved øjenlysninger i 2007<br />

Nedennævnte takster er gældende fra 1. Januar 2007.<br />

Øjenlysninger: 1. Hund: 625,- kr. incl. moms. 2. Hund: 525,- kr. incl. moms 3. Hund: 425,- kr. incl. moms. 4. og efterfølgende hunde<br />

samme pris som 3. patient.. Alle hunde tilhørende samme ejer.<br />

Kollektive øjenlysninger: 425,- kr. incl. moms.<br />

Øjenlysning af hvalpekuld: 1. hvalp: 625- kr. incl. moms.Øvrige hvalpe: 305,- kr. incl. moms.<br />

Gonioskopi. 625- kr. incl. moms.<br />

Tilmelding skal ske pr. telefon til den undersøgende dyrlæge og efterfølgende fremsendelse af kopi af stambogens <strong>for</strong>side.<br />

Resultatet af øjenlysningen registreres i Dansk Jagthunde Registrering.<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 6 06/01/07 17:58:47


<strong>Spaniel</strong>s til jagt eller markprøver ?<br />

Igennem, ihvert fald det sidste år, har de<br />

førende engelske jagtblade Shooting Gazette<br />

og Shooting Times haft mængder af<br />

artikler, hvor man først og fremmest har kritiseret<br />

de engelske retriervermarkprøver <strong>for</strong><br />

ikke at være jagtrealistiske, og især bedømmelserne<br />

af samme er blevet beskyldt <strong>for</strong>, at<br />

de ting man vægter mest, intet har at gøre<br />

med at fi nde de bedste jagthunde.<br />

Retrievermarkprøver i England er blevet en<br />

sport i sig selv, frem <strong>for</strong>, som det der oprindeligt<br />

var tanken, nemlig at fi nde de bedste<br />

jagthunde til avlen.<br />

I et af december numrene af bl.a. Shooting<br />

Times, har man nu taget fat på <strong>Spaniel</strong>s også,<br />

og her især Springer <strong>Spaniel</strong>s, hvor man<br />

som hovedpunkt beskylder markprøvehundene<br />

<strong>for</strong> at være blevet alt <strong>for</strong> små og spinkle<br />

til at have fysik nok til, at kunne holde en hel<br />

jagtdag. Man angriber især markprøverne<br />

<strong>for</strong> manglen på at teste hundene <strong>for</strong> deres<br />

udholdenhed (stamina).<br />

Vi vil i næste nr. af F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger<br />

prøve at gå i dybden med med problemet<br />

med baggrund i situationen i England, men<br />

også se på <strong>for</strong>holdene her i Danmark. Er der<br />

også ved at opstå et problem her i landet ?<br />

Jagten er under større pres i<br />

England.<br />

England har altid være regnet <strong>for</strong> at være et<br />

jagtland, hvor stort set alt var tilladt, ja de<br />

engelske jægere har stort set aldrig kendt<br />

til restriktioner i deres jagtudøvelse eller i<br />

deres bekæmpelse af f.eks. rovvildt.<br />

Bl.a. mange jagt<strong>for</strong>mer, som har været <strong>for</strong>-<br />

“The World<br />

around us”<br />

budt i andre lande gennem mange år, har<br />

været tilladt i England.<br />

Men nu er der ved at komme andre boller<br />

på suppen.<br />

Sidste år mistede englænderne en af deres<br />

mest traditionelle jagt<strong>for</strong>mer, nemlig det<br />

såkaldte “Hunting”, som især <strong>for</strong> overklassen<br />

i England har været en endog meget<br />

yndet jagt<strong>for</strong>m.<br />

Hunting <strong>for</strong>egår fra hesteryg, hvor man følger<br />

et stort kobbel hunde (som oftest 50-60<br />

stk) - de specielle “Hounds”, som jager ræv,<br />

og når den bliver indhentet, slår hundene<br />

simpelthen ræven ihjel.<br />

Bl.a. er den, i Danmark kendte hubertusjagt,<br />

som hvert år bl.a. holdes i Dyrhaven,<br />

en udløber fra de engelske huntings, men<br />

i stedet <strong>for</strong> at bruge hunde og jage en ræv,<br />

bruge man blot nogle ryttere som ridder i<br />

<strong>for</strong>vejen, hvorefter resten skal følge efter.<br />

Flere kender måske også Hubertusjagten<br />

som jagtridning.<br />

En anden meget barsk jagt<strong>for</strong>m, som efterhånden<br />

udelukkende drives i England er nu<br />

også ved at komme i søgelyset. Jagt<strong>for</strong>men<br />

hedder “Coursing”, og har især i Skotland<br />

og det nordlige England, været dyrket i<br />

mange mange år.<br />

Jagt<strong>for</strong>men går ud på, at man har en stor og<br />

myndelignende hund, som man går med i<br />

snor ud over markerne eller hederne. Når<br />

man får øje på en harer, så slipper man simpelthen<br />

hunden, hvorefter det er meningen<br />

hunden skal løbe haren op, og slå den ihjel.<br />

En barsk jagt<strong>for</strong>m, som <strong>for</strong> vi danskere virker<br />

fuldstændig urealistisk, men som, i England<br />

har været en fast bestanddel af det at<br />

gå på jagt, og som tidligere var helt naturlig,<br />

når menigmand skulle skaffe mad på bordet<br />

til en sulten familie.<br />

Jagtmodstanderne i England ønsker (<strong>for</strong><br />

vi danskere med rette) denne jagt<strong>for</strong>m <strong>for</strong>budt,<br />

og når det var muligt at få <strong>for</strong>bud mod<br />

den indfl ydelsesrige overklasses Hunting,<br />

ville det undre meget om ikke man også får<br />

succes med et <strong>for</strong>bud mod Coursing inden<strong>for</strong><br />

meget kort tid.<br />

Min hund brækker sig når<br />

den har spist.<br />

I Shooting Times læserbrevkasse, har en<br />

læser skrevet ind, <strong>for</strong> at få et godt råd. Han<br />

<strong>for</strong>tæller, at hver gang hans hund har spist,<br />

så brækker den maden op igen, hvorefter<br />

det endnu engang <strong>for</strong>tæres.<br />

Den kendte spanielsmand Paul Rawlings<br />

svarer:<br />

Forudsat din hund ikke fejler noget, hvilket<br />

kun en dyrlæge kan konstatere, så har jeg<br />

tit oplevet, at især meget madglade hunde<br />

(som f.eks. Labradors) meget tit sluger deres<br />

mad i lyntempo, især hvis fl ere hunde<br />

bliver fodret samtidig kan dette være et<br />

problem.<br />

Enkelte af disse hurtigspisere og grovædere,<br />

har p.g.a. den hurtige fødeindtagelse,<br />

tendens til at brække foderet op igen, og<br />

spise det endnu engang.<br />

Hvis jeg kommer ud <strong>for</strong> sådan en hund, så<br />

lærer jeg den simpelthen at spise langsomt. I<br />

begyndelsen fodre jeg den alene, og hvis den<br />

begynder at sluge maden hurtigt, så stopper<br />

jeg den simpelthen med at spise øjeblikkeligt.<br />

Når den er faldet lidt til ro, lader jeg<br />

den spise igen, men begynder den igen at<br />

sluge maden, bliver den igen stoppet. Som<br />

regel lærer hundene meget hurtigt, hvad<br />

<strong>for</strong>målet er med denne fremgangsmåde, og<br />

udover, at hunden lærer at spise langsommere,<br />

så er sådan en træning også vældig<br />

god <strong>for</strong> den almindelige lydighed.<br />

The Dummy Shot<br />

I de engelske jagtmagasiner annoncerer<br />

man i øjeblikket <strong>for</strong> en ny slags dummy som<br />

hedder “The Dummy Shot”.<br />

Mange kender den gamle dummyskyder,<br />

man ladede med en lille patron, hvorefter<br />

man kunne skyde de løse dummier af. Det<br />

var noget dyrt at købe både dummyskyder<br />

og løse dummies<br />

Ideen med den nye dummy er, at selve dummyen<br />

indeholder et eget ladesystem med en<br />

lille 6 mm patron, når man kaster dummien<br />

skulle dette afgive et skud.<br />

Interesserede kan se mere på hjemmesiden:<br />

www.thedummyshot.co.uk, prisen <strong>for</strong> herligheden<br />

er 50 engelske pund.<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 7 06/01/07 17:58:56<br />

7


Halekuperingssagen<br />

<strong>Klubben</strong>s medlemmer, både de nye og gamle,<br />

har utallige gange hørt om halekuperingssagen,<br />

både i disse spalter, men sagen<br />

har også været oppe i dagspressen.<br />

For at klubbens medlemmer kan få deres<br />

viden ”up to date” vil vi nedenstående<br />

<strong>for</strong>søge at klarlægge sagen helt fra begyndelsen.<br />

Selve lovgivningen.<br />

Vi skal helt tilbage til 1991, hvor en ny<br />

dyreværnslov blev vedtaget. I loven blev<br />

bl.a. bestemt, at det var <strong>for</strong>budt at halekupere<br />

hunde i Danmark uden, at der <strong>for</strong>elå<br />

en konkret veterinær begrundelse. Det var<br />

altså tilladt at halekupere hunde, hvis en<br />

dyrlæge fandt det nødvendigt.<br />

Begrundelse <strong>for</strong> indførelse af loven var, at<br />

mange hunderacer blev halekuperet alene<br />

af eksteriørmæssige årsager, kaldet en ”kosmetisk<br />

halekupering”.<br />

Efter seriøst lobbyarbejde af bl.a. Danmarks<br />

Jæger<strong>for</strong>hund, blev der i <strong>for</strong>bindelse med<br />

loven lavet en dispensation <strong>for</strong> hunde der<br />

blev brugt til jagt, og man nævnte specifikt<br />

fem følgende racer som blev undtaget <strong>for</strong><br />

halekuperings<strong>for</strong>budet: Ruhåret hønsehund,<br />

Korthåret hønsehund, Weimaraner,<br />

Vizla og Breton.<br />

Det blev endvidere fastslået, at halekupering<br />

<strong>for</strong> de fem ovennævnte racer skulle<br />

<strong>for</strong>etages af en dyrlæge inden hunden var 4<br />

dage gammel.<br />

I 1996 ændrede man dyreværnlovens, og<br />

omkring halekupering skærpede man loven,<br />

så det nu også var <strong>for</strong>budt ”at udstille” halekuperede<br />

hunde. Denne skærpelse af loven<br />

gik især ud over udstillingshundene, idet<br />

der blev et total<strong>for</strong>bud mod at udstille hunde<br />

der var halekuperede, selvom halekuperingen<br />

var <strong>for</strong>etaget af veterinære årsager. Dog<br />

var de 5 ovennævnte jagthunderacer stadig<br />

undtaget af <strong>for</strong>buddet.<br />

I 2003 blev vedtaget en ny dyreværnslov, og<br />

her blev teksten omkring <strong>for</strong>bud mod ”at<br />

udstille” halekuperede hunde skærpet og<br />

præciceret yderligere til følgende:<br />

Halekuperede hunde må ikke udstilles eller på<br />

anden måde fremvises med henblik på bedømmelse<br />

af hundens ydre, dens brugsegenskaber<br />

eller færdigheder, med mindre de tilhører en<br />

af de fem jagthunderacer, der er undtaget fra<br />

<strong>for</strong>buddet mod halekupering eller hundene er<br />

født før den 1. juni 1996. Udstillings- og fremvisnings<strong>for</strong>buddet<br />

gælder der<strong>for</strong> også, selv om<br />

halekuperingen har været lovlig. F.eks. <strong>for</strong>di<br />

hunden er blevet importeret med kuperet hale<br />

fra udlandet, eller <strong>for</strong>di halekuperingen har<br />

været nødvendig af veterianære årsager.<br />

Det er altså dyreværnsloven fra 2003 der er<br />

gældende i dag.<br />

8 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong>s og<br />

halekuperingssagen<br />

Da dyreværnsloven blev vedtaget i 1991,<br />

var der endnu kun få <strong>Spaniel</strong>s af ren jagtafstamning<br />

(populært kaldet F.T. <strong>Spaniel</strong>s) i<br />

Danmark, og de som var, var på daværende<br />

tidspunkt underlagt Dansk Kennel Klub,<br />

hvor flertallet af <strong>Spaniel</strong>s blev betragtet<br />

næsten udelukkende som udstillings- og/<br />

eller familiehunde.<br />

Heller ikke i Danmarks Jæger<strong>for</strong>bund blev<br />

<strong>Spaniel</strong>s seriøst betragtet som jagthunde,<br />

og dette var begrundelsen <strong>for</strong>, at da man fik<br />

vedtaget undtagelsen <strong>for</strong> halekuperings<strong>for</strong>buddet<br />

(de 5 hunderacer i 1991) blev <strong>Spaniel</strong>s<br />

ikke nævnt.<br />

I 1994 dannede fremsynede jægere og hundesportsfolk<br />

”Interessegruppen <strong>for</strong> F.T.<br />

<strong>Spaniel</strong>s”, og dette bevirkede, at den almindelige<br />

jæger og Danmarks Jæger<strong>for</strong>bund<br />

hurtigt blev opmærksomme på og anerkendte,<br />

at <strong>Spaniel</strong>s af ren jagtafstamning<br />

(F.T. <strong>Spaniel</strong>s) var fremragende jagthunde,<br />

som var med til at højne standarden af den<br />

almindelige jagtudøvelse i Danmark.<br />

Interessegruppen <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s var dog<br />

i starten stadig underlagt Dansk Kennel<br />

Klub, hvor<strong>for</strong> <strong>for</strong>handlinger uden<strong>for</strong> jægerkredse<br />

ikke kunne gennemføres, og det var<br />

først i 1996, da ”<strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s<br />

blev stiftet med egen stambogsføring i Dansk<br />

Jagthunde Registrering, at man virkelig<br />

kunne tage fat omkring bl.a. halekuperingsproblematikken.<br />

Dyreværnsloven af 1996 var ikke udpræget<br />

imod F.T. <strong>Spaniel</strong>s. Selv om det stadig var<br />

<strong>for</strong>budt at halekupere i Danmark af ikke<br />

veterinære årsager, så omhandlede lovteksten<br />

og <strong>for</strong>buddet kun ordet ”at udstille”<br />

halekuperede hunde, hvor<strong>for</strong> det stadig var<br />

lovligt at fremvise halekuperede hunde på<br />

markprøver og Working Tests.<br />

Samarbejdet med Danmarks Jæger<strong>for</strong>bund<br />

Den daværende bestyrelse i <strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T.<br />

<strong>Spaniel</strong>s startede et yderst seriøst samarbejde<br />

med Danmarks Jæger<strong>for</strong>bund, herunder<br />

især DJ’s daværende <strong>for</strong>mand Kristian<br />

Raunkjær og DJ’s hovedbestyrelsesmedlem<br />

og advokat Jørgen Damgård.<br />

Man ønskede sammen, at få F.T. <strong>Spaniel</strong>s<br />

indføjet på listen over de jagthunderacer som<br />

var undtaget halekuperings<strong>for</strong>buddet. Man<br />

drev på daværende tidspunkt et seriøst lobbyarbejde<br />

<strong>for</strong> at ændre holdningen i Folketinget,<br />

og også <strong>for</strong> at få politikernes øjne op<br />

<strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s anvendelse som jagthunde.<br />

Dette lobbyarbejde <strong>for</strong>egik bl.a. gennem<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 8 06/01/07 17:58:58


megen korrespondance og afholdelse af<br />

flere møder med daværende justitsminister<br />

Frank Jensen.<br />

Man nåede endog så langt, at man i 1998<br />

afholdte to såkaldte ”haleskadejagter” hvor<br />

man bl.a. havde inviteret Dyreetisk Råd<br />

samt justitsministeren til at overvære en<br />

jagtdag med både halekuperede og ikke<br />

halekuperede F.T. <strong>Spaniel</strong>s. På jagterne blev<br />

det tydeliggjort, at der hos de ikke halekuperede<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong>s opstod haleskader<br />

efter kort tids jagt, hvor imod der blandt de<br />

halekuperede hunde ikke var nogen synlige<br />

skader.<br />

Med henblik på dyrenes generelle kropsprog<br />

omkring især haleføringen, gjorde man også<br />

opmærksom på, at der var stor <strong>for</strong>skel på en<br />

halekupering og en halereducering, idet<br />

<strong>Spaniel</strong>s med deres ”halereducering” stadig<br />

kunne udtrykke deres fulde kropsprog bl.a.<br />

med halen.<br />

Lobbyarbejdet bevirkede, at justitsminister<br />

Frank Jensen i 1999 bad Dyreetisk Råd<br />

om en udtalelse om halekupering af hunde,<br />

herunder navnlig om F.T. <strong>Spaniel</strong>s. Efter udtalelsen<br />

lovede Frank Jensen, at han ville se<br />

på om der var grundlag <strong>for</strong> at ændre reglerne<br />

på området, og i givet fald tage spørgsmålet<br />

op med Folketingets øvrige partier.<br />

Dyreetisk Råds udtalelse kom i <strong>for</strong>året 2000,<br />

og til stor overraskelse <strong>for</strong> mange, lød anbefalingen<br />

nu på, et total<strong>for</strong>bud mod halekupering,<br />

dog udtalte rådet, at hvis justitsministeren<br />

stadig ønskede en dispensation<br />

<strong>for</strong> enkelte racer, så rådet ikke umiddelbart<br />

nogen grund til ikke at føre F.T. <strong>Spaniel</strong>s og<br />

evt. også andre racer til listen.<br />

Reaktionen fra klubben og Danmarks Jæger<strong>for</strong>bund<br />

(DJ) udeblev ikke, og DJ’s udsendte<br />

bl.a. pressemeddelser, hvori man modsage<br />

Rådets begrundelser <strong>for</strong> at anbefale<br />

et total<strong>for</strong>bud mod halekupering. Ligeledes<br />

fremsendte <strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s en fyldig<br />

redegørelse til justitsministeriet i august<br />

2000, omkring klubbens syn på sagen.<br />

Herefter gik sagen lidt i stå, mest p.g.a.<br />

Folketingsvalget i 2001, hvor regeringen<br />

blev udskiftet, og dette betød, at de personer<br />

man tidligere havde haft kontakt til, nu pludselig<br />

var væk.<br />

Der skete herefter ikke yderligere i sagen<br />

før i slutningen af 2002, hvor regeringen lavede<br />

en høring over <strong>for</strong>slag til lov om ændring<br />

af dyreværnsloven.<br />

Igen reagerede klubben promte, og sendte<br />

i januar 2003 endnu en redegørelse over sagen<br />

til Justitsministeriet, hvor man sag-ligt<br />

fremkom med sine synspunkter.<br />

Redegørelsen blev yderligere understreget<br />

ved brev afsendt ultimo februar 2003, og<br />

man prøvede et sidste <strong>for</strong>søg den 3. marts<br />

2003, hvor man skrev til Folketingets Retsudvalg<br />

om <strong>for</strong>etræde <strong>for</strong> udvalget, <strong>for</strong> at<br />

fremlægge sine synspunkter yderligere inden<br />

lov<strong>for</strong>slaget blev behandlet endeligt i<br />

Folketinget.<br />

På trods af meget ihærdigt arbejde,<br />

måtte man konstatere, at ændringerne til<br />

dyreværnsloven, blev vedtaget af Folketinget<br />

i maj 2003 med en ordlyd som nævnt<br />

ovenstående, altså uden hensyntagen til<br />

<strong>Klubben</strong>s ønsker og argumenter.<br />

I juli 2003 indhentede den daværende bestyrelse<br />

af <strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s en juridisk<br />

udtalelse fra en advokat, hvordan klubben<br />

skulle <strong>for</strong>holde sig til den nye lovgivning.<br />

Advokaten udtalte skriftligt, at det var hans<br />

vurdering, at overholdelse af Dyreværnloven<br />

af 2003 ikke, rent juridisk, var et klubansvar,<br />

men et ansvar den enkelte hundeejer havde.<br />

Ved afholdelse af markprøver påhviler det<br />

ikke arrangøren at kontrollere om deltagerne<br />

der ankommer i bil har kørekort,<br />

og det skal heller ikke kontrolleres om en<br />

deltager parkerer ulovligt og der skal heller<br />

ikke kontrolleres om de deltagende hunde<br />

er chipsede eller øretatoverede (loven siger,<br />

at alle hunde i dag skal være mærkede), og<br />

der<strong>for</strong> skal man heller ikke kontrollere om<br />

hundenes haler har den rigtige længde. Dog<br />

skal den enkelte deltager være opmærksom<br />

på, at man risikere, at der rejses en sag, såfremt<br />

man stiller med en hund på markprøve<br />

med reduceret hale. Sagen vil i sådanne tilfælde<br />

kunne rejses af politiet såfremt de er<br />

til stede.<br />

På denne baggrund <strong>for</strong>tsatte <strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T.<br />

<strong>Spaniel</strong>s sine markprøveaktiviteter, selvfølgelig<br />

efter at have gjort medlemmerne opmærksomme<br />

på den nye dyreværnslov.<br />

Mediestorm<br />

Efter et lidt turbulent bestyrelsesvalg i efteråret<br />

2004, hvor et flertal af den tidligere<br />

bestyrelse blev udskiftet, oplevede klubben<br />

en sand mediestorm omkring halekuperingen<br />

i januar 2006.<br />

Et tidligere bestyrelsesmedlem af klubben<br />

(afsat ved det demokratiske bestyrelsesvalg<br />

i 2004) havde medvirket til en artikel i dagbladet<br />

BT, hvor klubben og dets medlemmer,<br />

blev beskyldt <strong>for</strong> dyremishandling.<br />

I artiklen påstod det tidligere bestyrelsesmedlem,<br />

at et stort flertal af klubbens opdrættere<br />

halekuperede deres hunde ulovligt,<br />

og at klubben tillod denne halekupering<br />

og samtidig tillod de selvsamme hunde at<br />

deltage på klubbens markprøver.<br />

Artiklen medførte endvidere yderligere<br />

henvendelser fra lokal TV og radio, og sagen<br />

blev endda taget op i Folketingets spørgetid.<br />

<strong>Klubben</strong> var noget u<strong>for</strong>beredt på denne<br />

udvikling, idet man ikke havde ændret et<br />

komma i den procedure de tidligere bestyrelser<br />

havde haft i henhold til afholdelse af<br />

markprøver jvf. tidligere advokatudtalelse<br />

fra juli 2003. Ligeledes havde det tidligere<br />

bestyrelsesmedlem, som stod bag artiklen,<br />

selv sørget <strong>for</strong> afviklingen af markprøvesæsonen<br />

2004, hvor<strong>for</strong> han her havde haft rig<br />

mulighed <strong>for</strong> at stoppe de, af ham, påståede<br />

ulovligheder, hvilket han ikke havde gjort.<br />

Smædekampagnerne mod klubben <strong>for</strong>satte<br />

desværre, bl.a. igennem debatten på hjemmesiden<br />

Netnatur, hvor eksbestyrelsesmedlemmet<br />

og et par andre tilhængere <strong>for</strong>søgte,<br />

at ansvarliggøre bestyrelsen <strong>for</strong> de påståede<br />

og ikke beviste ulovligheder.<br />

Dette bevirkede, at klubben følte sig nødsaget<br />

til endnu engang at søge advokatbistand<br />

<strong>for</strong> at få klarlagt ansvaret <strong>for</strong> overholdelse af<br />

Dyreværnsloven af 2003.<br />

Denne gang spurgte man en anden advokat,<br />

og han kom frem til nøjagtig samme vurdering<br />

som advokaten fra 2003. Altså, at klubben<br />

ikke, rent juridisk, kan gøres ansvarlig<br />

<strong>for</strong> om medlemmerne overholder loven. Det<br />

er ene og alene det enkelte medlems ansvar.<br />

Dog blev det anbefalet, at medlemmerne<br />

inden tilmelding til markprøver, skrev under<br />

på deres kendskab til Dyreværnsloven<br />

af 2003 omkring <strong>for</strong>bud mod halekupering.<br />

Dette trådte i kraft ved begyndelsen af markprøvesæsonen<br />

2006.<br />

Den nyeste udvikling<br />

Den sidste udvikling i sagen har været den,<br />

at bestyrelsen den 27. september 2006, har<br />

skrevet til Justitsminister Lene Espersen <strong>for</strong><br />

at søge om dispensation <strong>for</strong> deltagelse på<br />

markprøver <strong>for</strong> hunde, der af veterinære årsager<br />

(hunde som har fået <strong>for</strong>etaget halekupering<br />

ved en dyrlæge, grundet haleskader)<br />

samt <strong>for</strong> importerede hunde, der i deres<br />

oprindelsesland har fået <strong>for</strong>etaget halekupering<br />

lovligt. Det blev fremført, at det var<br />

yderst vigtigt <strong>for</strong> det videre seriøse avlsarbejde,<br />

at få disse 2 kategorier af <strong>Spaniel</strong>s<br />

afprøvet på markprøver i konkurrence med<br />

det øvrige danske opdræt.<br />

Justitsministeren svarer i et brev dateret<br />

den 17. november 2006, at der desværre<br />

ikke kan gives en generel dispensation til de<br />

2 ovennævnte grupper af <strong>Spaniel</strong>s. Dog gør<br />

justitsministeret opmærksom på, citat:<br />

Efter dyreværnslovens § 11, stk. 4, kan Justitsministeriet<br />

i ganske særlige tilfælde efter<br />

en konkret vurdering meddele undtagelse<br />

fra <strong>for</strong>buddet i § 11, stk. 3. Det fremgår af<br />

bemærkningerne til bestemmelsen, at denne<br />

dispensationsadgang <strong>for</strong>udsættes anvendt<br />

i meget begrænset omfang, f.eks. hvor det af<br />

veterinære årsager har været nødvendigt at<br />

halekupere en hund, der i øvrigt er ved at<br />

gennemgå et trænings<strong>for</strong>løb med henblik på<br />

aflæggelse af en brugsprøve og efterfølende<br />

anvendelse som f.eks. politihund eller servicehund<br />

<strong>for</strong> handicappede.<br />

I det omfang en ejer af en field trial spaniel<br />

ønsker en individuel dispensation efter den<br />

beskrevne bestemmelse i dyreværnslovens §<br />

11 stk. 4, må Justitsministeriet henvise den<br />

pågældende hundeejer til at sende konkret<br />

ansøgning herom. Justitsministeriet skal understrege,<br />

at der som beskrevet er tale om en<br />

meget begrænset undtagelsesbestemmelse.<br />

På trods af dette sidste negative svar, vil<br />

klubben dog stadig ikke opgive, at få ændret<br />

dyreværnsloven, og vi arbejde videre<br />

med mulighederne, men indtil da, gælder<br />

dyreværnsloven af 2003, og vi skal selvfølgelig<br />

op<strong>for</strong>dre vore medlemmer til at overholde<br />

loven.<br />

Sker der nyt i sagen, vil klubbens medlemmer<br />

selvfølgelig blive orienteret.<br />

Bestyrelsen<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 9 06/01/07 17:58:59<br />

9


Go Get It jagtcockere<br />

3 importerede hanner til avlstjeneste<br />

alle markprøvepræmierede og øjenlyste<br />

Stamtavler<br />

på alle<br />

3 hanner kan ses<br />

på vor hjemmeside<br />

(se nederst på siden)<br />

10 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

Anahoe Jinks af Go Get It (Buddie)<br />

(F.T.Ch. Mallowdale Rackatear . IR.F.T.Ch. Knockmany Muffin)<br />

Buddie er opdrættet i Irland, og repræsenterer den<br />

stærkeste avlslinie i England. Buddie har opnået en 2.<br />

vinder på markprøve vinderklasse A.V.<br />

Buddie har allerede bevist sine store avlsegenskaber,<br />

idet han er far til Cocker markprøvemesteren 2005<br />

samt 2. vinder på Cocker Markprøvemesterskab 2006.<br />

Buddie er endvidere far til yderligere 2 markvindere i<br />

vinderklassen og 2 i åben klasse.<br />

Clynneparc Black Jack<br />

af Go Get It (Jack)<br />

(F.T.Ch. Maesydderwen Scimitar - Rowston Blu)<br />

Jack er opdrættet i Wales, og repræsenterer også nogle<br />

meget stærke avlslinier som allerede har bevist deres store<br />

værdi.<br />

Jack har opnået 1. vinder på åben klasse markprøve A.V.<br />

Jack har allerede avlet hvalpe af god type.<br />

Holmarsh Griffen af Go Get It<br />

(Mike)<br />

(F.T.Ch. Maesydderwen Scimitar - F.T.W. Cinmarsh Fee)<br />

Mike er opdrættet I England, og repræsenterer<br />

ligeledes nogle meget stærke avlslinier som har bevist<br />

deres store værdi.<br />

Mike har opnået 2. vinder på markprøve åben kl. A.V.<br />

Mike har allerede avlet hvalpe af god type.<br />

www.gogetitjagtspaniels.dk<br />

33 års erfaring med Cockere - træning - jagt - avl.<br />

Marianne og Niels Egelund Faddersbøll - tlf. 4640 2846<br />

Go Get It <strong>2007.indd</strong> 1 31/12/06 8:44:27<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 10 06/01/07 17:59:03


Markprøvemesterskab 2006 Tekst: Ole Geert Dam<br />

Billeder: Christian Blegvad, Benny Larsen og Ole Geert Dam<br />

Med fare <strong>for</strong> at gentage sig selv fra tidligere år, så bliver jeg alligevel nød<br />

til det.<br />

Et fremragende Mesterskab, perfekte terræner, stor fuglemængde, god skydning,<br />

god organisation og sidst men ikke mindst helt igennem toparbejde<br />

af hundene, hvor jeg, uden at rødme, vil fastslå – det er aldrig set bedre !<br />

Jeg ved godt, at jeg i mine tidligere reportager<br />

fra <strong>Klubben</strong>s årlige topbegivenhed,<br />

nærmest har væltet superlativer ned over<br />

hundene, men lad det være slået fast – det<br />

er fuldt <strong>for</strong>tjent.<br />

Det er nærmest som en skrue, man kan<br />

blive ved med at dreje på, kvaliteten af hundearbejdet<br />

stiger konstant, og når man tror,<br />

at nu kan det ikke blive meget bedre, ja så<br />

giver hundene den blot en tand til.<br />

Jeg har fulgt alle markprøvemesterskaber<br />

siden 1996 på tætteste hold, og lad det være<br />

slået fast, der har altid været vist toppræstationer<br />

på Mesterskabet, men tidligere så vi<br />

måske 4-5 hunde af topkvalitet, nu til dags,<br />

vrimler det med dem, og her i 2006 var der<br />

måske 20 hunde, som viste <strong>Spaniel</strong>arbejde<br />

af aller højeste karat.<br />

Bundniveauet på vore <strong>Spaniel</strong>s har aldrig<br />

været højere, og <strong>for</strong> den almindelige jæger,<br />

som skulle have være så heldig at overvære<br />

årets Mesterskab, måtte det have været en<br />

sand fryd <strong>for</strong> øjet. Kvalitetet understreges<br />

også af, at <strong>for</strong> første gang nogensinde stillede<br />

skytterne sig op under præmieoverrækkelse,<br />

og uddelte kæmpe roser til hundene.<br />

Som de sagde, havde de aldrig prøvet<br />

at skyde på en markprøve eller jagt hvor<br />

kvaliteten af hundearbejdet havde været så<br />

høj – det havde simpelthen været en oplevelse<br />

af de store.<br />

Over de 2 dage blev der ialt skudt 83 stykker<br />

vildt – heraf alene de 65 stk. på første dagen<br />

– og det er helt ”vildt”, når man tænker på, at<br />

kun 2 hunde ad gangen arbejder i kæden, og<br />

at der ialt var 36 hunde til afprøvning.<br />

Foruden et helt <strong>for</strong>rygende førskudsarbejde,<br />

hvor hundene piskede rundt i terrænet,<br />

og bankede fugle op til skytterne, så vi også<br />

i år et helt utrolig godt efterskudsarbejde<br />

– altså apporteringer.<br />

Hundene bragte anskudte fugle hjem, som<br />

man faktisk ikke troede mulige, og selv om<br />

vi lægger mest vægt på førskudsarbejdet<br />

hos <strong>Spaniel</strong>s, er det fantastisk at se, hvor<br />

fremragende vore hunde også er til efterskudsarbejdet.<br />

Jeg vil her tillade mig at nævne en situation<br />

fra første dagen, som <strong>for</strong>tæller om det utrolig<br />

gode efterskudsarbejde.<br />

Man går i kanten af en højskov ud mod en<br />

mark, op mod et hegn. På venstre side af<br />

kæden lettes og skydes en fasanhøne, som i<br />

det øjeblik den rammer jorden styrter af sted<br />

op langs hegnet – tydelig vingeskudt. Der er<br />

lidt <strong>for</strong>viring omkring at få sendt en hund,<br />

idet de 2 dommere ikke kan se hinanden.<br />

Efter lidt tid, sendes hunden fra højre side af<br />

kæden, <strong>for</strong>di kæden er tømt til venstre. Hunden,<br />

som har haft meget dårlige oversigts<strong>for</strong>hold,<br />

og som ikke har flushet fuglen,<br />

må alligevel have <strong>for</strong>nemmet hvor fuglen<br />

var faldet, <strong>for</strong>di den hurtigt når nedfaldsstedet.<br />

Der sker imidlertid det uheldige, at en<br />

ny fugl rejses inde fra kæden, og den bliver<br />

dødskudt rimelig tæt på hunden. Hunden ignorerer<br />

fuldstændig den dødskudte fugl, og<br />

arbejder videre på nedfaldsstedet <strong>for</strong> anskydningen,<br />

og kort tid efter tager den foden op<br />

på fuglen, og går måske 100 meter op langs<br />

hegnet. Her ender hegnet i en bøgeskov,<br />

hvor hunden drejer skarpt til højre, og følger<br />

en lige linie ca. 30 meter igennem bøges-<br />

koven, hvorefter den <strong>for</strong>tsætter u<strong>for</strong>trødent<br />

over en bred skovvej, og <strong>for</strong>svinder ind i en<br />

grantykning måske 130 meter ude. Herefter<br />

venter man måske i 3-4 minutter, hvorefter<br />

hunden dukker op endnu længere ude med<br />

den sprællevende høne i munden. Selv om<br />

jeg også er Retrieverdommer, skal jeg helt<br />

tilbage til Det Engelske Retrievermesterskab<br />

1987, <strong>for</strong> at have set en lignende apportering<br />

på en markprøve – ”det var fand’me<br />

uhyg’ligt do”.<br />

Officials<br />

Som sædvanlig var Kristian Stenkjær<br />

prøveleder på Mesterskabet, og med Brian<br />

Madsen som assistent fungerede alt optimalt.<br />

Skytte Peter Bissøe på Bregentved havde,<br />

som sædvanligt, <strong>for</strong>beredt terrænet og<br />

fuglene helt fantastisk, hvilket også ovennævnte<br />

antal skudte fugle bevidner.<br />

Dommerne var begge fra Skotland, og det<br />

var 4. gang, at Eion Robertson var i landet<br />

<strong>for</strong> at dømme og hans meddommer, Eddie<br />

Scott, var her <strong>for</strong> 2. gang. Begge viste deres<br />

store overblik og rutine, og de var begge<br />

meget behagelige at blive afprøvet under,<br />

Med deres store lune og humor, <strong>for</strong>stod de<br />

at begrænse nervøsiteten hos de deltagende<br />

hundeførere.<br />

Men jeg kan endnu engang ikke lade være<br />

med at bemærke, at vi igen – igen oplevede<br />

den ”flimmer” det giver, når hunde som<br />

umiddelbart går 2 flotte og fejlfrie slip, ikke<br />

bliver præmieret, og vel at mærke ikke bliver<br />

præmieret uden nogen begrundelse.<br />

Rent personligt, tror jeg dette problem<br />

kunne løses ved, at man lod Mesterskabet<br />

dømme af en dansk og en engelsk dom-<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 11<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 11 06/01/07 17:59:06


De 2 skotkse dommere. Eion Robertson til venstre og Eddie Scott til højre.<br />

mer, idet det simpelthen ikke, under danske<br />

<strong>for</strong>hold, er fair over<strong>for</strong> deltagerne ikke at<br />

få en begrundelse som sin evt. manglende<br />

præmiering.<br />

Sponsorer<br />

<strong>Klubben</strong> havde skaffet 3 sponsorer til Mesterskabet.<br />

Det var henholdsvis Pets Direct<br />

og Nykredit, som <strong>for</strong>uden et pengebeløb,<br />

havde givet præmiegaver, og Bøssemager<br />

Barfoed & Krabbe som havde sponseret<br />

jagtbeklædning til præmier. Alle 3 skal have<br />

en stor tak <strong>for</strong> deres bidrag til det flotte arrangement.<br />

Herudover gav de 2 terrænværter (Bregnetved<br />

og Vennerslund) drikkevare til de<br />

tilstedeværende, hvilket var en yderst flot<br />

gestus.<br />

Cocker Mesterskabet<br />

Også i år startede Cockerne med deres<br />

Mesterskab, og det ser ud som om de små<br />

charmetrolde er ved at komme ind i en rigtig<br />

god stime, hvor kvaliteten er høj.<br />

Der var kvalificeret/tilmeldt 8 Cockere, men<br />

det er stadigvæk en gåde <strong>for</strong> undertegnede,<br />

at vi ikke ser flere på vore markprøver af de<br />

mange fremragende Cockere der bliver opdrættet.<br />

Jeg er hvert år på adskillige jagter<br />

og har flere træninger, hvor jeg ser mange<br />

super Cockere, som bestemt ikke halter<br />

efter Springerne på nogen områder. Det<br />

kunne være sjovt den dag, hvor klubbens<br />

Mesterskab skulle afholdes over 3 dage.<br />

Dag 1 med 16 Cockere og dag 2 og 3 med<br />

32 Springere. Lad os håbe dette ønske ikke<br />

12 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

ligger langt ude i fremtiden.<br />

De 8 deltagende Cockere viste dog flot<br />

arbejde, som blev understreget af mange<br />

nedlagte fugle, og brug af meget terræn på<br />

Bregentved. To hunde røg ud i første runde.<br />

En på et lille pip og en blev eyewipet (anden<br />

hund finder apportering).<br />

I anden runde udgik yderligere en hund på<br />

en knaldapport, og en hund på en first dog<br />

down (bringer ikke anskudt og løbende<br />

fugl), hvilket betød, at der var 4 hunde tilbage<br />

som gennemførte de 2 slip i en kvalitet,<br />

der gjorde dem værdige til en præmiering.<br />

Cocker Mesterskabsvinder 2006 i aktion.<br />

Efter de 2 dommere havde konfereret bestemte<br />

de, at de ikke havde brug <strong>for</strong> et runoff,<br />

men som sædvanligt, måtte Cockerne<br />

vente til sidst på dagen, før de fik spændingen<br />

udløst, <strong>for</strong> umiddelbart efter Cockerne<br />

havde afsluttet deres to slip, gik man i gang<br />

med A.V. Mesterskabet.<br />

Cockerne placerede sig som følgende:<br />

1. vinder og markprøvemester 2006<br />

(og dermed også DK.F.T.Ch)<br />

Freja af Dashhill (Chester af Dashhill<br />

– Jagtcocker Gina) ejet og ført af Carsten<br />

Ovesen<br />

2. vinder: Cocktail’s Sam (Anahoe Jinks<br />

af Go Get It – Jackpot Miss Soffy) ejet og<br />

ført af Niels Per Hjortnæs.<br />

3. vinder: DK.F.T.CH. Roughshooters<br />

Amber (Maesydderwen Swift – S.F.T.CH.<br />

Maesydderwen Squaw) ejet af Jörgen Andersson<br />

og ført af Christina Ingvarsson.<br />

Bestået: Llefennis Aberdeen (S.F.T.Ch.<br />

Sealpin Peckless – Creignant Llefennis) ejet<br />

og ført af Janne Hedward.<br />

Freja og Carsten havde 2 flotte slip på Mesterskabet,<br />

hvor alle situationer blev løst til<br />

ug. Under sin takketale ved præmieoverrækkelsen,<br />

sagde Carsten, at han synes<br />

det var dejligt, at en lidt gammel (Freja er<br />

6 år) og godt brugt jagthund, kan trænes tilbage<br />

til også at kunne gøre sig gældende på<br />

markprøver.<br />

Niels Per Hjortnæs og Sam havde også et<br />

flot mesterskab, hvor de bl.a. i første runde<br />

eyewipede den <strong>for</strong>svarende mester fra sidste<br />

år. I øvrigt blev Sam og Niels 4. vinder sidste<br />

år, så hvis de <strong>for</strong>tsætter på markprøver,<br />

kunne det måske være, at de kom de sidste<br />

trin op ad skamlen i 2007.<br />

Christina, der som bekendt er svensker, fører<br />

normalt ikke Amber, idet Christinas mand<br />

Jörgen, normalt tager sig af dette, men at det<br />

ikke var nogen helt dårlig ide, bevidnes af<br />

parrets flotte 3. vinder.<br />

Jane Hedvard er også svensker, og hun<br />

og Aberdeen, har i år haft en flot sæson<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 12 06/01/07 17:59:11


Dommerne og de præmierede hunde på Cocker Mesterskabet 2006.<br />

i Sverige, hvor de bl.a. har vundet en A.V.<br />

vinderklasse markprøve, og det var der<strong>for</strong><br />

ikke uden grund, at parret på <strong>for</strong>hånd blev<br />

regnet blandt de absolutte favoritter. Det<br />

var dog som om, at Aberdeen ikke var helt<br />

oppe i gear, selv om hun løste de opgaver<br />

hun blev budt, så parret måtte denne gang<br />

”nøjes” med et bestået.<br />

Tillykke til de præmierede hunde.<br />

A.V. Mesterskabet.<br />

Vi nævner det tit, men <strong>for</strong> de nye, så er <strong>for</strong>kortelsen<br />

A.V. dækkende <strong>for</strong> ”alle varianter”.<br />

Det er faktisk noget pjat, <strong>for</strong>di når der er en<br />

speciel Cocker klasse er det udelukkende<br />

Springere som deltager i A.V. klassen – så<br />

man kunne lige så godt kalde det Springer<br />

Mesterskabet.<br />

Som nævnt startede Springerne umiddelbart<br />

efter Cocker klassen var afsluttet, og<br />

jeg har jo allerede røbet, hvilke fremragende<br />

præstationer vi blev vidner til. Det var excellent<br />

her på første dagen.<br />

Den ene fremragende præstation blev afløst<br />

af den næste fremragende præstation, og<br />

det krævede helt sikkert meget orden i<br />

dommerbøgerne <strong>for</strong> at kunne skille hundene<br />

ad.<br />

I første runde starter man med alle ulige<br />

katalognumre på venstre side og alle lige<br />

katalognumre på højre side. I anden runde<br />

bytter man om, sådan at begge dommere får<br />

set alle hundene (hvis de altså ikke har fejlet<br />

i første runde).<br />

Det gik til tider lidt stærkt på højre, side<br />

hvor<strong>for</strong> alle de lige numre blev færdigdømt<br />

på førstedagen, og man nåede endda også af<br />

få 2 hunde (af de ulige numre) igennem i deres<br />

anden runde her på første dagen. Af de<br />

ulige numre nåede man også igennem første<br />

runde, bortset fra 2 hunde, som skulle have<br />

begge deres slip på Vennerslund på dag nr.<br />

to.<br />

Ialt udgik 9 af de startende 28 Springere her<br />

i første runde. 2 hunde på lidt lyd (piberi), 2<br />

hunde på knaldapportering og 4 hunde på<br />

problemer omkring apporteringen.<br />

Men der blev også leveret superpræstationer.<br />

Langebjerg Laika imponerede flere, hvor<br />

hun sluttede sit første slip af med at bringe<br />

en god løber bagud i terrænet, men hendes<br />

søg <strong>for</strong>egik i nogle høje siv, og hun nåede<br />

også sit 2. slip her på første dagen, men igen<br />

i nogle høje siv, så det var umiddelbart svært<br />

at overskue den samlede præstation grundet<br />

terrænets beskaffenhed.<br />

Bircotes Fly By Night havde et overbevisende<br />

første slip, hvor han sluttede af med<br />

at bringe en flot løber (vingeskudt fugl)<br />

fremad i terrænet. Fly nåede også igennem<br />

2. slip her på første dagen, og også her så<br />

han godt ud.<br />

Roughshooters Abbey imponerede mange<br />

under sit søg i en masse kvasdynger, hvor<br />

hun havde adskillige flush med overbevisende<br />

apporteringer.<br />

Clanicker Freewind havde op til Mesterskabet<br />

vundet 3 prøver, og gentog disse fremragende<br />

præstationer med et første slip helt<br />

oppe i ”det røde felt”, hvor han gik <strong>for</strong> fuld<br />

skrue med gode flush (dog lidt uro på det<br />

ene) og klokkeklare apporteringer.<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 13<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 13 06/01/07 17:59:17


Imperial Bollenger af Chaser imponerede<br />

også mange, men hun var lidt uheldig og<br />

kom ind i et område der var tyndt med fugle,<br />

hvor<strong>for</strong> hun havde et meget langt første slip,<br />

som dog til sidst resulterede i flush og apportering.<br />

Chaser Westgate Walnut af Meadows var<br />

også blandt de absolutte favoritter efter et<br />

super 1. slip med 2 klasseflush med efterfølgende<br />

rene apporteringer.<br />

Man må betegne Fuglevig Ocean som feltets<br />

”dark horse” idet det var hende som havde<br />

den allerede omtalte ”superapportering”<br />

herudover havde hun en dobbelt eyewipe<br />

(teknisk), men det var meget lidt man havde<br />

set til hendes søg grundet hendes mange<br />

apporteringer.<br />

Herefter var der mange hunde som lavede<br />

flotte og rene præstationer, dog uden at<br />

være oppe i de helt høje ”skylag”, som de<br />

ovennævnte.<br />

Anden dag på Vennerslund kostede yderligere<br />

4 hunde deres deltagelse her i blandt<br />

2 af første dagens <strong>for</strong>modentlige tophunde.<br />

Chaser Westgate Walnut af Meadows havde<br />

et 2. slip uden fugle, og dette betød et meget<br />

langt tomt slip, hvor hun desværre gik<br />

meget ned i kadance til sidst.<br />

Feltets dark horse, Fuglevig Ocean lagde<br />

også ud med manglende fugle, og dette<br />

14 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

bevirkede, at hun til sidst begyndte at pulle<br />

(trække frem i terrænet), hvor<strong>for</strong> hun<br />

udgik.<br />

Yderligere 2 hunde udgik begge på problemer<br />

med deres apporteringer.<br />

Ellers gentog de andre tophunde fra første<br />

dagen deres overbevisende præstationer.<br />

Langelinies Silli havde også et super 2. slip,<br />

men problemer omkring en blind apportering<br />

på første dagen kostede hende <strong>for</strong>modentlig<br />

en præmiering.<br />

Efter dommerne havde sat sig sammen <strong>for</strong><br />

at konferere, valgte de at lave et run-off mellem<br />

Bircotes Fly by Night og Clanicker Freewind,<br />

og dette faldt hurtigt ud til Freewinds<br />

<strong>for</strong>del, da Fly virkede som om han var gået<br />

”tør” på dette tidspunkt, og ligesom havde<br />

mistet koncentrationen.<br />

Der var dog ingen (bortset fra de 2 dommere)<br />

der på <strong>for</strong>hånd kunne sige, om runoffet<br />

var om 1. vinderen eller blot lavere<br />

placeringer, men det er jo en af de ting der er<br />

med til at gøre det ekstra spændende under<br />

præmieoverrækkelsen.<br />

Herefter var 2 dages fremragende afprøvning<br />

<strong>for</strong>bi, og alle gik tilbage til skyttehuset<br />

på Vennerslund <strong>for</strong>, i første omgang at<br />

spise frokost, og dernæst <strong>for</strong> at få spændingen<br />

udløst.<br />

Ialt gennemførte 16 hunde de 2 runder (slip)<br />

uden nogle umiddelbare diskvalificerende<br />

fejl, af disse valgte dommerne at præmiere<br />

9 hunde. Mest overraskende <strong>for</strong> mange, var<br />

det nok, at Langebjerg Laika ikke blev præmieret.<br />

Præmieringerne blev som følgende:<br />

1. vinder og markprøvemester 2006:<br />

DK.F.T.Ch. Clanicker Freewind af<br />

Brookmoor (F.T.Ch. Moonreed Flush<br />

– F.T.Ch. Broomfield Pleat), ejer og fører<br />

Frank Storgård.<br />

2. vinder: Bircotes Fly By Night (F.T.Ch.<br />

Cheweky Wolf – Taransay Girl), ejer og fører<br />

Jens Schødt Hansen<br />

3. vinder: Roughshooters Abbey (DK.<br />

F.T.CH. Drumagrove Bruce af Twinoaks<br />

S.F.T.Ch. Sportmans Lina), ejer og fører:<br />

Christina Ingvarsson.<br />

Bestået til følgende hunde:<br />

Edgegrove Flax (Halaze Hickory of Edgegrove<br />

– Rhyddcastle Dusty), ejer og fører<br />

Larissa Hakansson<br />

Chaser Tuneside Tuppence af Willow<br />

(F.T.Ch. Moonreed Flush – Rytex Reogh af<br />

Chaser) ejer og fører Morten Brok<br />

Imperial Bollenger af Chaser (F.T.Ch.<br />

Whitehope Revel – Follybreeze Nelly) ejer<br />

og fører Alan Mattison<br />

DK.F.T.Ch. Chaser Manor Park Molly<br />

af Fetch (Malverndale Macarick af Chaser<br />

– Drury Hunting af Chaser) ejer og fører<br />

Anders Løntoft.<br />

DK.F.T.Ch. S.F.T.Ch. Ryefield Alma<br />

(DK.F.T.Ch. Drumagrove Bruce af Twinoaks<br />

– Wyndhill Fudge af Ryefield) ejer og<br />

fører Kaj Hjarl Petersen.<br />

Langebjerg Vipp (DK.F.T.Ch. Toonarmy<br />

Tattoo af Chaser – DK.F.T.Ch. Langebjerg<br />

Ella) ejer og fører Benny Larsen.<br />

Clanicker Freewind havde et fremragende<br />

Mesterskab, og alene det at vinde en prøve<br />

af så ekstrem høj kvalitet <strong>for</strong>tæller alt om<br />

Freewinds præstation, og det skal understreges,<br />

at han virkelig vandt Mesterskabet,<br />

Markprøvemester 2006, DK.F.T.Ch. Clanicker<br />

Freewind af Brookmoor og Frank Storgård.<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 14 06/01/07 17:59:21


De 3 vinderplacerede hunde på A.V. Mesterskabet. Placeringer fra højre.<br />

og ikke bare stod tilbage <strong>for</strong>di konkurrenterne<br />

havde fejlet. Det var samtidig 3. gang<br />

Frank vandt selvsamme Mesterskab – imponerende.<br />

Bircotes Fly by Night havde især et fremragende<br />

1. slip, hvor han fuldstændig<br />

selvstændig, og uden indblanding fra Jens<br />

løste opgaverne til UG. Fly kunne desværre,<br />

<strong>for</strong> Jens, ikke holde sit meget høje koncentrationsniveau<br />

da det galdt under run-offet,<br />

men ellers en virkelig <strong>for</strong>nem præstation.<br />

Vor svenske veninde Christina Ingvarsson<br />

må siges at have haft et fremragende og<br />

minderigt Dansk Markprøvemesterskab<br />

2006. Hun blev 3. vinder både hos Cockerne<br />

og Springerne – en meget flot og <strong>for</strong>tjent<br />

præstation.<br />

På Mesterskabet blev endvidere uddelt følgende<br />

pokaler:<br />

Årets mest vindende Markprøvehund<br />

2006: DK.F.T.Ch. Clanicker Freewind<br />

af Brookmoor.<br />

Guns Choice på Mesterskabet (skytternes<br />

valg af den hund de synes var bedst<br />

at skyde over): Imperial Bollenger af<br />

Chaser.<br />

Kennel Chasers vandrepokal til årets<br />

sammenlagt bedste danskopdrættede<br />

hund: Langebjerg Vipp.<br />

Den opmærksomme deltager på Mesterskabet,<br />

vil opdage, at denne pokal på dagen<br />

blev uddelt til Ryefield Alma, men dette var<br />

desværre en fejl, som undertegnede begik,<br />

og først opdagede senere samme aften. Vipp<br />

havde samlet 21 point til pokalen, mens Alma<br />

”kun” 20 point. Jeg vil gerne beklage fejlen,<br />

især over<strong>for</strong> Benny og Kaj som er ejer/fører<br />

af de 2 hunde.<br />

Lidt malurt i bægeret !<br />

Inden vi nu alle sammen løfter armene alt<br />

<strong>for</strong> højt i jubel, og måske har svært ved at få<br />

dem ned igen, så skuffede en ting mig ved<br />

Mesterskabet.<br />

Jeg har i mine tidligere reportager fra<br />

selvsamme begivenhed altid fremhævet<br />

det danske opdræt, og siden 1999, har de<br />

dansk opdrættede hunde også været meget<br />

dominerende, men hov, hvad var det lige der<br />

skete i år !!!<br />

Alle 3 vinderplacerede hunde er udenlandsk<br />

opdrættede, og blandt de 9 hunde der blev<br />

præmieret var der kun 4 dansk opdrættede,<br />

og bedste dansk opdrættede hund opnåede<br />

altså ”kun” et bestået.<br />

Årets mest vindende hund samt Gun Choice<br />

på Mesterskabet var også udenlandsk opdrættede.<br />

Det kunne umiddelbart se ud som om, at<br />

de dansk opdrættede hunde som har domineret<br />

vores markprøver gennem de sidste 6<br />

år, ikke helt har slået igennem i avlen endnu,<br />

eller også er de brugt <strong>for</strong>kert, men samtidig<br />

nytter der heller ikke noget at blive urolig<br />

p.g.a. en sæsons resultater. Vi må prøve og<br />

se hvad kommende sæson bringer.<br />

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at med den<br />

standard der blev vist på dette Mesterskab<br />

har vi alle meget at glæde os til i 2007.<br />

Vi ses igen til Markprøvemesterskab 2007<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 15<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 15 06/01/07 17:59:28


Svensk Markprøvemesterskab 2006<br />

Sidste år vandt en dansk hund det svenske<br />

A.V. Mesterskab (Ryefield Alma), men i år<br />

var det lidt begrænset med danske hunde på<br />

det svenske mesterskab, selvom der selvfølgelig<br />

deltog nogle, og en af dem nåede en 3.<br />

vinder på Cocker Mesterskabet og en anden<br />

et bestået på A.V. Mesterskabet.<br />

Måske var årsager, at Det Svenske Mesterskab<br />

2006, blev afholdt lidt længere oppe i<br />

Sverige, nemlig på Engaholms Gods i weekenden<br />

den 9. og 10. december 2006.<br />

Lig det danske mesterskab, havde svenskerne<br />

også invitreret 2 skotske dommere.<br />

Det var, den i Danmark også meget kendte,<br />

Mike Smith samt et helt nyt bekendtskab<br />

Gordon Sutherland.<br />

Om lørdagen afholdte man Cocker Mesterskabet<br />

og om søndagen A.V. Mesterskabet.<br />

Rygterne siger, at man om lørdagen arbejdede<br />

i terræner som var meget sparsomme<br />

med vildt, og hvor man skulle gå endog<br />

rigtig langt <strong>for</strong> at finde fugle, og flere oplevede<br />

“tomme” slip. Søndagen der i mod blev<br />

afholdt i noget der til tider kunne minde<br />

om rene hønsegårde, og det betød, at flere<br />

hunde havde problemer med dette.<br />

Det blev der<strong>for</strong> et noget ujævnt Mesterskab,<br />

som også gav sig udslag i få præmiede<br />

hunde. Hos Cockerne fandt man en Mester,<br />

Skal din Cocker tæve parres<br />

Odbjerg Joey<br />

til avlstjeneste<br />

Joey er en super jagthund og apportør.<br />

I hans stamtavle ligger de bedst<br />

tænkelige engelske og skotske<br />

Cockere, bl.a. 2. vinder på det<br />

engelske Markprøvemesterskab.<br />

På markprøver har Joey bl.a.<br />

opnået:<br />

2. vinder<br />

Dansk Markprøvemesterskab<br />

2005<br />

3. vinder<br />

Svensk<br />

Markprøvemesterskab<br />

Ring og hør nærmere.<br />

16 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

Flemming Lorentzen<br />

tlf. 59 18 86 77 / 40 15 96 43<br />

men hos Springerne blev der ikke udnævnt<br />

nogen 1. vinder.<br />

Resultatet blev som følgende:<br />

Cocker Mesterskabet:<br />

1. vinder og dermed S.F.T.CH. Lleffenis<br />

Aberdeen (SFTCH Sealpin Reckless<br />

- Creignant Llefenni), ejet og ført af Jane<br />

Hedvard<br />

2. vinder Highland Tawny Fern af Vagnmakarens<br />

(Norleigh Clune af Kingkott-<br />

GBFTCH Lar<strong>for</strong>d Elma) ejet af Hans-Erik<br />

Sjöblom og ført af Henrik Andersson<br />

3. vinder Timsgarry Seaton (GBFTCH<br />

Maesydderwen Scimitar - GBFTCH Timsgarry<br />

Kelly) ejet og ført af Niels Hjortnæs<br />

Guns´Choice: Highland Tawny Fern af<br />

Vagnmakarens<br />

Bedste hanhund år 2001<br />

2 x 1. vinder markprøve vinderkl.<br />

3 x 2.vinder markprøve vinderkl.<br />

3 x 3.vinder markprøve vinderkl.<br />

3 x 4. vinder markprøve vinderkl.<br />

11 x bestået markprøve vinderkl.<br />

1. vinder Jæger<strong>for</strong>bundets udv.<br />

apporteringsprøve med ræv,<br />

max. point<br />

HD status: A1<br />

Mor:<br />

DK.F.T.Ch. Birdrowe Shauna<br />

2 x 1. vinder Markprøvemesterskab<br />

Far:<br />

DK.F.T.Ch. Drumagrove Bruce<br />

2. vinder markprøvemesterskab<br />

DK.F.T.Ch. Brookmoor Jonty<br />

bruges også meget til praktisk<br />

jagt og som apportør<br />

Skal der stå DK.F.T.Ch. i dine<br />

hvalpes stambog eller hva’<br />

A.V. Mesterskabet<br />

2. vinder Roughshooters Abbey<br />

(DKFTCH Drumagrove Bruce af Twinoaks<br />

- SFTCH Sportsmans Lina) ejet og ført af<br />

Christina Ingvarsson<br />

3. vinder SFTCH SJ(j)CH Jaktviljans<br />

Bright Dawn (SFTCH DKFTCH Flowbog<br />

Yank of Brackendale - SJ(j)CH Jaktviljans<br />

Duck Fly) ejet og ført af Magnus Nilsson<br />

4. vinder Minväns My (Sammart Lad -<br />

SJ(j)CH Jaktfalkens Dämba) ejet og ført af<br />

Johan Persson<br />

Bestået til Langebjerg Laika (DKFTCH<br />

Pyecross Paddy - SFTCH DKFTCH Langebjerg<br />

Ella) ejet og ført af Ole Madsen<br />

Guns´Choice: Roughshooters Abbey<br />

Skal du parre<br />

DK.F.T.Ch. Brookmoor Jonty<br />

til avlstjeneste<br />

Flemming Lorentzen<br />

tlf. 59 18 86 77 / 40 15 96 43<br />

Brookmoor Jonty.indd 1 06/01/07 11:24:55<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 16 06/01/07 17:59:31


Irsk <strong>Spaniel</strong> Championship 2006<br />

Tekst: Ole Geert Dam<br />

Billede: Paul Anderson<br />

Baggrundsstof<br />

Vi har ikke tidligere bragt direkte reportager<br />

fra det Irske <strong>Spaniel</strong> Championship, hvilket<br />

måske har været en fejl, <strong>for</strong>di de Irske <strong>Spaniel</strong>s<br />

faktisk har haft en stor betydning <strong>for</strong> det<br />

danske opdræt. Her kan jeg som eksempel<br />

nævne hanhunden DK.F.T.Ch. Drumagrove<br />

Bruce af Twinoaks og tæven DK.F.T.Ch. og<br />

dobbelt mesterskabsvinder Birdrowe Shauna<br />

af Brookmoor, som begge er opdrættet i<br />

Irland.<br />

Flere af de velklingende og kendte kennelnavne,<br />

som Flowbog, Birdrowe og Anahoe<br />

er også Irske.<br />

Vi har også haft adskillige Irske dommere<br />

ovre <strong>for</strong> at dømme vore markprøver og<br />

Markprøvemesterskaber. Dommere som<br />

Robin Young. Damien Kelly og Tim Crothers<br />

er alle fra den smukke grønne ø.<br />

De fleste tophandlere fra den grønne ø kommer<br />

fra Nordirland, men bl.a. den kendte<br />

spanielfører Norman Blakeney, som bl.a. har<br />

vundet det Engelske Championship med sin<br />

supertæve, Phillips Girl, kommer fra Eire.<br />

Omkring jagt og terræner minder Irland<br />

meget om England og Danmark, og de har<br />

også store jagtmæssige traditioner. Der<br />

findes ligeledes mange terræner i Irland<br />

som er yderst hårde med rene brombærskove,<br />

og det betyder, at mange af de Irske<br />

<strong>Spaniel</strong>s er kendt <strong>for</strong> at være meget hårdtgående,<br />

netop <strong>for</strong> at kunne tackle de ud<strong>for</strong>dringer<br />

de Irske jagtterræner byder på.<br />

Gennem de senere år er det også blevet<br />

mere og mere populært, blandt de engelske<br />

tophandlere, at rejse til Irland <strong>for</strong> at deltage<br />

på deres markprøver, og især Det Irske<br />

<strong>Spaniel</strong> Championship er efterhånden blevet<br />

yderst attraktivt og prestigefyldt at deltage<br />

på.<br />

Hvis man gennemgår vindernavnene fra de<br />

senere års Irske Championship, er det da<br />

også tydeligt, at englænderne har sat deres<br />

klare aftryk på begivenheden, og det er efterhånden<br />

mere reglen end undtagelsen, at<br />

en af de engelske tophandlere vinder det Irske<br />

Championship.<br />

Det Irske Championship har i nogen grad<br />

også haft afsmittende virkning på Det Engelske<br />

Championship, idet man i Irland altid<br />

afholder sit Chamionship kort tid før nytår,<br />

hvilket betyder, at når man afholder Det Engelske<br />

ditto, ca. 14 dage senere, så har man<br />

fået en indikation af, hvilke hunde som er i<br />

top<strong>for</strong>m.<br />

Igennem de senere år, har den Irske Championshipvinder<br />

altid klaret sig godt 14 dage<br />

senere på Det Engelske Championship,<br />

selvom vinderen af de 2 britiske mesterskaber<br />

meget sjælden er den samme.<br />

En anden markant ting omkring Irland er<br />

også, at Cockerne ikke er særligt udbredt,<br />

og der<strong>for</strong> afholder man aldrig et Irsk Cockermesterskab<br />

men udelukkende et A.V.<br />

Mesterskab, hvor de Cockere som så evt.<br />

kvalificerer sig, må deltage og konkurrerer<br />

på lige fod med Springerne.<br />

Championship 2006<br />

Det var 31. gang man kunne afholde Irsk<br />

Championship, og torsdag og fredag den 28.<br />

og 29. december 2006 mødtes 34 kvalificerede<br />

springere på Slane Castle. For første<br />

gang i flere år, var der ingen Cockere som<br />

deltog.<br />

Dommerne på årets mesterskab var begge<br />

Irske, idet Robin Young og Brian O’Hara var<br />

inviteret, og her ud over har man den tradition<br />

i Irland (hvilket man også tidligere<br />

havde i England), at man også har en slags<br />

overdommer (som skal skride ind, hvis de<br />

2 andre dommere bliver uenige) - dette var<br />

Dermott Dunne.<br />

Flere af de kendte Engelske førere deltog,<br />

og her kan nævnes David Lisett (tidligere<br />

dobbelt Irsk Championshipvinder) som kom<br />

med sine 2 supertæver, den <strong>for</strong>svarende Irske<br />

mester og tidligere engelsk championshipvinder<br />

F.T.Ch. Annicksview Anna, og<br />

F.T.Ch. Annickview Breeze, som han vandt<br />

det Engelske Championship med i 2005.<br />

Eddie Scott (som dømte vort Mesterskab<br />

2006) havde også kvalificeret 2 hunde, og<br />

de kendte Irske førere Damien Kelly og Tim<br />

Crothers deltog også med hver 2 hunde.<br />

Den <strong>for</strong>svarende mester, F.T.Ch. Annickview<br />

Anna lagde ud som om hun nærmest<br />

ejede prøven, men efter en strålende 1. slip<br />

mistede hun til sidst, en løber, som betød<br />

hun udgik.<br />

Herefter overtog Norman Blakeney (Eire)<br />

med sin tophanhund Int.F.T.Ch. Hattonswood<br />

Broc scenen, og han havde 2 fremragende<br />

og meget hårdtgående slip med<br />

mængder af flush og apporteringer. Mange<br />

var enige om, at hvis han ikke havde haft lidt<br />

handling på en af sine apporteringer, havde<br />

han været “lagt på is” (vinder uden run-off)<br />

som sikker 1. vinder.<br />

Men denne ekstra handling betød, at Norman<br />

og Broc måtte i run-off med 2 andre hunde<br />

som havde gjort det aldeles strålende.<br />

Disse 2 var F.T.Ch. Annicksview Breeze med<br />

David Lisett og Broomfield Rosie med Eddie<br />

Scott.<br />

Run-offet startede med at Breeze og Rosie<br />

skulle konkurrere, og hurtigt blev det klart,<br />

at Breeze var den bedste af disse 2.<br />

Herefter skulle Breeze og Broc konkurrere<br />

om den endelig topplacering.<br />

Disse 2 superhunde havde et længere run-<br />

Irsk Championshipvinder 2006, Int.F.T.Ch.<br />

Hattonswood Broc med ejer/fører Norman<br />

Blakeney.<br />

off, hvor de begge startede <strong>for</strong>rygende,<br />

men til sidst gik Breeze lidt ned i kadance,<br />

hvorefter det Irske Championship 2006 var<br />

afgjort.<br />

Resultatet blev.<br />

1. vinder Int. F.T.Ch. Hattonswood<br />

Broc (Int.F.T.Ch. Millshadow Aster - F.T.Ch.<br />

Merlinsbrook Evita) ejet og ført af Norman<br />

Blakeney.<br />

2. vinder F.T.Ch. Annickview Breeze<br />

(F.T.Ch. Clarburgh Art - F.T.Ch. Edwardiana<br />

Tweed) ejet af The Duke of Buccleuch og<br />

ført af David Lisett.<br />

3. vinder Broomfield Rosie (Int. F.T.Ch.<br />

Anahoe Dusty - F.T.Ch. Broomfield Bonnet)<br />

ejet og ført af Eddie Scott.<br />

4. vinder Wyndhill Lana (Birdrowe Hector<br />

- Wyndhill Fizz) ejet og ført af Mr. M.<br />

Morgan.<br />

Bestået til følgende 10 hunde:<br />

F.T.Ch. Belvden Collingwood ejet og ført af<br />

M. Clif<strong>for</strong>d.<br />

Broomfield Sunbeam, ejet og ført af Eddie<br />

Scott.<br />

F.T.Ch. Cindy af Clones, ejet og ført af Damien<br />

Kelly<br />

Shotgun Rob, ejet og ført af W. Edgar<br />

F.T.Ch. Glasscnoc Cuira ejet og ført af P.<br />

Greene.<br />

Castlego Juniper, ejet og ført af D. Donnelly<br />

Awbeg Muffin, ejet og ført af M. Walsh<br />

Clonduff Flagship, ejet og ført af P. Brennan<br />

F.T.Ch. Carrigaunroe Bushwacker, ejet og<br />

ført af J. Butler<br />

Kidnans Saxon of Birdrowe, ejet og ført af<br />

Tim Crothers.<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 17<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 17 06/01/07 17:59:32


Spørgsmål til<br />

Niels Egelund<br />

Faddersbøll<br />

Med stor respekt <strong>for</strong> andre, kan der ikke stilles<br />

spørgsmåltegn ved, at Niels Egelund Faddersbøll er<br />

den person i Danmark, som har længst og størst erfaring<br />

med vore <strong>Spaniel</strong>s, både som opdrætter, markprøvedommer<br />

og jagt- og markprøvedeltager.<br />

Niels har nu i 33 år intenst dyrket <strong>Spaniel</strong>s. Han dømte<br />

sin første markprøve i 1982, og han er stadig den eneste<br />

danske dommer som har opnået det privilegium at<br />

dømme en officiel markprøve i vor racers hjemland.<br />

Niels har ligeledes haft en lang og succesfuld karriere<br />

som opdrætter, specielt af Cockere. Han har ligeledes<br />

deltaget på markprøver gennem næsten 30 år, hvor det<br />

er blevet til mange successer, men hvor højdepunkterne nok har været de 2 vundne markprøvemesterskaber hos Cockerne. At Niels ikke kun er<br />

<strong>for</strong>tid, bevidnes af, at han så sent som i 2005, vandt en A.V. markprøve med sin nye Cockerhan. Niels har ligeledes skrevet et utal af artikler<br />

til diverse blade, herunder også de nyeste artikler i “Jæger” samt udgivet bøger som omhandler netop, opdræt, træning og jagt med <strong>Spaniel</strong>s.<br />

Niels er ligeledes en af medstifterne af vor klub, og han har også i rigtig mange år, stået i første række når det galdt hundepolitikken. Han har<br />

gennem tiden, måtte modtage mange “tæsk” <strong>for</strong> sine holdninger, og udkæmpet mange “slag”, og der kan ikke herske tvivl om, at Niels har sine<br />

meget store andel i, at <strong>Spaniel</strong>s har den høje status, de i dag har, blandt de danske jægere.<br />

Niels’es største glæde gennem alle årene har dog været og er stadig, at træne og dyrke jagtens lyksageligheder med sine hunde, og han har aldrig<br />

lagt skjul på, at <strong>for</strong>målet med alle sine aktiviteter simpelthen er det, at en velavlet og veltrænet <strong>Spaniel</strong> giver større jagtoplevelser.<br />

Ovennævnte kunne måske få nogen til at tro, at Niels efterhånden er “en gammel sag” som er på retur, men nej han er kun 53 år, og er stadig i<br />

fuld vigør og ligeså videbegærlig og enthusiastisk som han altid har været, men alligevel har Niels nu, efter denne sæson, besluttet “at stille knappen<br />

lidt på stand-by”, hvor<strong>for</strong> han har valgt at træde tilbage fra sin dommergerning. En <strong>for</strong>ståelig beslutning efter de mange år i første række, og<br />

også en beslutning der har baggrund i, at han ønsker mere tid at gå på jagt med sine <strong>Spaniel</strong>s i sin fritid. Niels har dog på ingen måder tænkt sig<br />

at stoppe med <strong>Spaniel</strong>s generelt, og han (og hans kone Marianne), vil stadig være med til at præge udviklingen af især Cockerne gennem deres<br />

succesfulde “Go Get It” opdræt ligesom vi stadig ind i mellem vil kunne finde Niels og Marianne blandt deltagerne på klubbens markprøver. Og<br />

hvem ved, måske får Niels en dag lyst til igen at træde frem i <strong>for</strong>reste række omkring bl.a. sin dommergerning.<br />

Med baggrund i Niels’es meget store viden og erfaring har redaktionen der<strong>for</strong> valgt, at stille Niels nogle “store” spørgsmål omkring vore <strong>Spaniel</strong>s,<br />

og det vil nok være en god ide <strong>for</strong> alle “at lytte godt efter”, <strong>for</strong> her taler en person om noget han har <strong>for</strong>stand på.<br />

Hvordan synes du vor klub har udviklet sig<br />

siden starten, først som Interessegruppen <strong>for</strong><br />

F.T. <strong>Spaniel</strong>s i september 1994 og frem til<br />

nu?<br />

Interessegruppen og siden klubben blev<br />

stiftet som en ideologisk <strong>for</strong>ening, med<br />

det ene <strong>for</strong>mål at sikre <strong>Field</strong> <strong>Trial</strong> <strong>Spaniel</strong>s<br />

eksistens som racerene jagthunde i Danmark.<br />

Det var en kamp mod den samlede hundeverden,<br />

og sejren betød, at f.eks kennelklubbens<br />

monopol på stambogsføring blev<br />

brudt.<br />

Jeg har stor respekt <strong>for</strong> indsatsen fra de personer,<br />

der sammen med mig selv, kæmpede<br />

denne kamp, som krævede store tidsmæssige<br />

og økonomiske ressourcer fra alle der<br />

tog del i den.<br />

Der blev gjort op med tidligere tiders fejltagelser<br />

og indført en stram styring, så<br />

personlige interesser ikke kom til at præge<br />

udviklingen.<br />

I dag er der ikke mange der ved, at en 6<br />

mands gruppe tog initativet, og at vi <strong>for</strong>lod<br />

en klub med 1200 medlemmer, og stiftede<br />

en klub med et start medlemstal på 35.<br />

I dag er den ”gamle” klub mere end halveret,<br />

og har slået sig sammen med Amerikanerklubben,<br />

og Dansk Jagthunde Registrering<br />

stambogsfører mere end fire gange<br />

18 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

så mange Springer <strong>Spaniel</strong>s som Dansk<br />

Kennel Klub.<br />

<strong>Klubben</strong>, i dens nuværende <strong>for</strong>m, har<br />

gennemgået en udvikling som mest har<br />

været præget af succes og vokseværk,<br />

men desværre også de sidste år af personspørgsmål<br />

og tilhørende stridigheder.<br />

Man kan vel sige, at udviklingen har været<br />

fra en ideologisk <strong>for</strong>ening til en aktivitets<strong>for</strong>ening.<br />

Det er <strong>for</strong>mentlig, i dag, langt sværere at<br />

fastholde en ideologisk kurs hvor hundenes<br />

interesser er de vigtigste, alene af den<br />

grund, at så mange <strong>for</strong>skellige mennesker<br />

er involveret i driften af en stor klub, mange<br />

med <strong>for</strong>skellige meninger og interesser.<br />

Allerede fra starten vidste vi, at det var nødvendigt<br />

med en vis talmæssig succes, <strong>for</strong> at<br />

skabe opmærksomhed omkring hundene<br />

og <strong>for</strong> at skabe et økonomisk fundament <strong>for</strong><br />

en klubs eksistens.<br />

Men set i <strong>for</strong>hold til hundene så vidste vi<br />

jo også, at popularitet sjældent, hvis ikke<br />

aldrig, nogen sinde har bragt en hunderace<br />

noget godt.<br />

Med popularitet følger jo en større kreds<br />

af opdrættere, der bliver en vis økonomisk<br />

interesse involveret, og det bliver meget<br />

sværere at sikre og fastholde de principper<br />

der er vigtige <strong>for</strong> kvaliteten i en jagthunderace.<br />

Hvad med hundestandarden i samme periode,<br />

henholdsvis Cockerne og Springerne ?<br />

<strong>Klubben</strong> har jo alene bestået af ”working<br />

spaniels” eller FT <strong>Spaniel</strong>s, som er den populære<br />

betegnelse i Danmark.<br />

Der er der<strong>for</strong> ikke tale om en revolutionerende<br />

udvikling fra 1994 til 2006.<br />

For cockernes vedkommende kan man sige,<br />

at cockere i 1994 var præget af større <strong>for</strong>skel<br />

i typer.<br />

Mange linier havde store cockere i afstamningen<br />

og det gav sig udslag i, at det var vanskeligt<br />

at undgå størrelse i avlen.<br />

Cockerne blev ikke betragtet som særlig<br />

hårdtgående i <strong>for</strong>hold til springerne, og lige<br />

som med springerne, så var der ikke tale om<br />

en decideret markprøvetype, hvor stil og<br />

aktion, tog udspring i en <strong>for</strong>etrukken markprøvehund.<br />

Udviklingen, som afspejler den engelske i<br />

nogen grad, har betydet, at man avlsmæssigt<br />

har drejet på den knap, med mere fart<br />

og stil, og en større grad af linieavl, specielt<br />

på de walisiske cockere, har givet en mere<br />

cockeragtig type og en bedre størrelse.<br />

Når man skruer op <strong>for</strong> farten og jagtegenskaberne,<br />

får man også andre ting med, og<br />

cockerne er faktisk blevet bedre på de fleste<br />

punkter, men de er blevet mere iltre, og nogen<br />

har en tendens til ”lyd.”<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 18 06/01/07 17:59:37


Der er ikke tale om lyd som man kendte det<br />

fra de ”gamle” cockere, som både kunne<br />

give hals og meget mere, men et piv her og<br />

der når ophidselsen bliver <strong>for</strong> stor.<br />

I midlertid er det en fejl som diskvalificerer<br />

en hund på markprøve, og som der<strong>for</strong> ikke<br />

er så heldig <strong>for</strong> en markprøvehund..<br />

Det vil helt sikkert lykkes at få dette begrænset,<br />

eller kontrolleret via avlen.<br />

I den nuværende situation kan der anbefales<br />

en vis <strong>for</strong>nuft i omgang med både cockere<br />

og springere, <strong>for</strong> at kontrollere lyden,<br />

<strong>for</strong>stået på den måde, at de skal trænes<br />

grundigt, ikke startes <strong>for</strong> tidligt på jagt eller<br />

markprøve og frem <strong>for</strong> alt føres roligt og<br />

behersket.<br />

Et andet godt råd er aldrig at fodre hyperaktive<br />

hunde med foder hvor indholdet af fedt<br />

og protein er højt, idet den ekstra energi,<br />

kan være en faktor i <strong>for</strong>hold til at udvikle<br />

lyd.<br />

For springernes vedkommende er der også<br />

sket en udvikling.<br />

Først og fremmest er der kommet en type<br />

som i endnu højere grad end cockerne er<br />

deciderede markprøvehunde.<br />

Springerne i dag er meget smarte og stilfulde,<br />

og viser sig meget fascinerende på<br />

markprøverne.<br />

De har ikke udviklet nogle fejl, men det er<br />

klart, at hvis man bliver ved med at skrue<br />

på den knap, der giver hurtigere og mere<br />

hyperagtige hunde, så kan man risikere, at<br />

få lidt problemer.<br />

Typen på springerne har <strong>for</strong>andret sig en<br />

del.<br />

Tidligere var springerne en relativt kraftigt<br />

bygget hund, ikke særlig høj, men muskuløs,<br />

og med et godt spanielhoved, og kraftige<br />

farvemarkeringer.<br />

I sammenhæng med den beskrevne udvikling<br />

er de blevet mindre og meget lettere<br />

i typen.<br />

Både cockere og springere er blevet lettere<br />

at dressere og er blevet meget bedre på<br />

efterskudsarbejdet , bl.a. er de blevet utrolig<br />

gode til at tage løbere (bringe anskudt<br />

vildt)<br />

Hvordan har markprøverne udviklet sig<br />

herunder bedømmelsen af samme ?<br />

Man kan sige, at med det stigende antal<br />

tilmeldte hunde, og den store interesse der<br />

er <strong>for</strong> at træne og gå på markprøve, så er<br />

konkurrencen blevet større.<br />

En klar tendens har været, at hundene generelt<br />

bliver prøvet i større vildtmængder,<br />

og det stiller jo større krav til lydigheden.<br />

Sjovt nok tror mange, at på alle engelske<br />

prøver vrimler med vildt, men det gælder<br />

langtfra alle.<br />

Jeg har f.eks dømt en 16 hundes ”novice<br />

stake” i Skotland og der blev vel nedlagt 24<br />

kaniner.<br />

Den vindende hund, havde et flush og en<br />

apportering under mig og en apportering<br />

under min meddommer.<br />

Der er også blevet langt mindre <strong>for</strong>skel<br />

på bedømmelsen af åben og vinderklasse<br />

hunde, igen set i <strong>for</strong>hold til de vildtmængder<br />

hundene skal kunne håndtere.<br />

I markprøvereglerne står der, at der i åben<br />

klasse kræves den <strong>for</strong> jagt nødvendige effektivitet<br />

og lydighed, mens der i vinderklassen<br />

stilles skærpede krav.<br />

Det er altså ikke reglerne der har <strong>for</strong>andret<br />

sig, men der er derimod tale om, at<br />

reglerne er blevet bøjet, eller <strong>for</strong>tolket på en<br />

ny måde.<br />

Endelig så er terrænerne med til at påvirke<br />

hvilke typer hunde der vinder.<br />

Før i tiden i England og også i nogen grad<br />

herhjemme, var det almindeligt at afprøve<br />

hundene i rigtig hårdt terræn, f.eks brombær,<br />

og det krævede selvfølgelig en hårdtgående<br />

hund <strong>for</strong> at kunne gennemføre en<br />

prøve i sådan et terræn.<br />

Men hverken jagt eller prøveterræner er<br />

særlige hårde i dag, så det er ikke længere<br />

af samme betydning.<br />

Med dine mere end 30 års erfaring med<br />

<strong>Spaniel</strong>s, hvordan ser du så fremtiden med<br />

udgangspunkt i den udvikling du allerede har<br />

oplevet. Er der ting man skal være opmærksom<br />

på, ting der måske er på vej i <strong>for</strong>kert/eller<br />

rigtig retning ?<br />

Jeg vil gerne give et kvalificeret bud på<br />

fremtiden, men om udviklingen vil være en<br />

god eller dårlig ting, det må den enkelte selv<br />

tage stilling til.<br />

Jeg tror, at den store udbredelse vil give racerne<br />

et tilbageslag på et tidspunkt.<br />

Rigtig mange jægere anskaffer sig i dag en<br />

spaniel uden at have den <strong>for</strong>nødne <strong>for</strong>udsætning<br />

<strong>for</strong> at kunne træne den ordentligt.<br />

Med et udbud der er større end efterspørgslen,<br />

så vil der ikke være den rådgivning om<br />

valg af race, som indebærer, at opdrætterne<br />

anbefaler uegnede hvalpekøbere, at købe en<br />

anden race.<br />

Samtidig bliver det svært at skaffe kvalificeret<br />

træningstilbud til alle de nye spanielejere.<br />

Med hensyn til markprøverne, så vil de<br />

<strong>for</strong>mentlig et stykke tid endnu, opleve en<br />

stigende popularitet, men der vil være et stigende<br />

antal hundeførere som er i sporten<br />

<strong>for</strong> at vinde, mere end <strong>for</strong> at finde en god<br />

jagt- eller avlshund.<br />

Denne udvikling betyder, at det ikke længere<br />

er hunden der er det vigtigste, men derimod<br />

de resultater den kan skabe <strong>for</strong> dens<br />

ejer.<br />

Man kan sige, at det i højere grad vil blive en<br />

sport <strong>for</strong> sportens skyld, og det vil udvikle<br />

sig fra den gamle situation med en jæger<br />

hvor hunden er hans bedste jagtkammerat,<br />

til en hundesportsmand hvor hunden er<br />

midlet, ikke målet.<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 19<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 19 06/01/07 17:59:43


Priser i<br />

<strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s<br />

Medlemsgebyrer<br />

1 års løbende medlemsskab ............... 350,-<br />

Tillæg <strong>for</strong> familiemedlemsskab ......... 125,-<br />

Træninger<br />

8 gange træning .................................. 300,-<br />

6 gange træning .................................. 250,-<br />

Hvalpetræning ..................................... 200,-<br />

Working Test gebyrer<br />

Begynderklasse ................................... 200,-<br />

Åben klasse .......................................... 250,-<br />

Markprøve gebyrer<br />

Åben klasse .......................................... 350,-<br />

Vinder klasse ....................................... 350,-<br />

Markprøvemesterskab ....................... 700,-<br />

Klubeffekter<br />

T-shirts med klublogo uanset str.<br />

Stykpris ved køb af 1 stk. ..................... 80,-<br />

Stykpris ved køb af min. 2 stk. ............. 75,-<br />

Klistermærke med klublogo ................ 10,-<br />

(fås i 2 udgaver - klæber på <strong>for</strong>- eller bagside)<br />

Kasket med klublogo<br />

(føres kun i kaki) ................................70 kr.<br />

Kasket med klublogo ved køb af 2 stk.<br />

portofrit leveret ................................150 kr.<br />

Videoer/DVD<br />

DK <strong>Spaniel</strong> 2005 DVD: .............. 395,00 kr.<br />

DK <strong>Spaniel</strong> 2005 VHS: ...............370,00 kr.<br />

DK Cocker 2005 DVD: ..............320,00 kr.<br />

DK Cocker 2005 VHS: ...............290,00 kr.<br />

GB <strong>Spaniel</strong> 2006 DVD: ...............420,00 kr.<br />

GB <strong>Spaniel</strong> 2006 VHS: ...............395,00 kr.<br />

GB Cocker 2006DVD: ................370,00 kr.<br />

GB Cocker 2006 VHS: ...............340,00 kr.<br />

Videoer fra tidligere års mesterskaber,<br />

også både danske og engelske, ligesom<br />

årgange af det Irske mesterskab vil<br />

ligeledes være tilgængelige.<br />

Alle priser er excl. evt. <strong>for</strong>sendelsesomk.<br />

Køb af klubeffekter - kontakt klubbens<br />

sekretariat på tlf. 75 89 58 32 eller<br />

E-mail: info@ftspaniels.dk<br />

Annoncepriser i<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger<br />

1/4 sidet annonce ................................ 700,-<br />

1/2 sidet annonce ............................. 1.000,-<br />

1/1 sidet annonce ............................. 1.400,-<br />

Bagsideannonce ............................... 2.100,-<br />

Rabatter:<br />

Indrykning i 3 numre ..........................-10%<br />

Indrykning i 6 numre .........................- 20%<br />

20 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

Portræt af årets<br />

Cocker Markprøvemester<br />

Tekst Carsten Ovesen<br />

Billede: Christian Blegvad<br />

Cockerne er ved at komme ind i en god stime. Efter nogle magre år, har Cockerne de 2 sidste<br />

år vist både høj klasse og hård konkurrence på årets markprøvemesterskab, hvilket burde få<br />

de danske Cockerejere op af stolene <strong>for</strong> at skærpe konkurrencen yderligere.<br />

Vanen tro protrætterer vi årets Cocker Markprøvemester, og hvad er mere naturligt end lade<br />

Freja’s ejer og fører Carsten Ovesen selv berette om hendes meritter.<br />

Freja er født d. 8/3 2000 hos opdrætteren<br />

R.W. van Stuyvenberg fra Holland, men Frejas<br />

mor og morfar kommer fra kennel jagtcocker<br />

i Danmark.<br />

Hun kom til Danmark 8 uger gammel, og da<br />

hun var fra Holland, med en FCI stambog, er<br />

hun blevet stillet i den svenske spanielklub<br />

SSSR.<br />

Efter at havde bestået begynderklassen hos<br />

en engelsk dommer, skulle hun bestå en<br />

vand og slæb prøve <strong>for</strong> at kunne stille i åbenog<br />

vinderklasse. Åben klassen fik hun på en<br />

ren kaninprøve under den svenske dommer<br />

Gunnar Petersson og derefter fulgte 7 vinderklasser,<br />

som hun alle kom igennem. 3 af<br />

dem udløste certifikater.<br />

Den første hos den engelske dommer Victor<br />

Mcdevitt, hvor hun blev 1. vinder i en A.V.<br />

prøve. Den tredje var hos den svenske dommer<br />

Jørgen Sandberg, hvor hun ligeledes<br />

blev 1. vinder i en A.V. prøve. Dette udløste,<br />

at Freja blev Svensk Jagtchampion.<br />

Freja er stillet 3 gange i England i novice<br />

stake, hvor hun d. 25/11 2002, blev den første<br />

spaniel fra Skandinavien, der fik en ”bestået”<br />

på en engelsk markprøve. Prøven blev dømt<br />

af mr. Coldclub. På den efterfølgende prøve<br />

vandt Freja tilmed skyttens pris.<br />

I 2003 blev hun stillet i Belgien hos irske<br />

dommere, hvor hun fik en 2. vinder. Det blev<br />

<strong>for</strong>søgt igen i 2004 og her gik det bedre, da<br />

Freja blev 1. vinder på en stor international<br />

prøve i Belgien og fik tildelt et cert med cacit<br />

(internationalt cert).<br />

Derefter blev Freja pensioneret som prøvehund,<br />

indtil hun i 2005 blev flyttet til DJR og<br />

fik en 2. vinder på en A.V. prøve på Vennerslund<br />

efter at hun havde fået sin åben klasse<br />

i den svenske jagtspanielklub, hvor hun blev<br />

1. vinder i en A.V. prøve som Frank Storgaard<br />

dømte.<br />

Udover markprøver har Freja vundet 2 jagt<strong>for</strong>enings<br />

apporteringsprøver, hvor hun,<br />

efter at havde fået 30 point i disciplinerne,<br />

har matchet og vundet over ruhår og labrador<br />

på tid.<br />

Frejas ”dårligdomme” ligger i, at hun er <strong>for</strong><br />

blødmundet og ofte behøver hjælp i <strong>for</strong>m af<br />

”hold fast” kommandoer. Hendes <strong>for</strong>del er,<br />

at hun har en særdeles flot evne til at koble<br />

til og fra og har altid haft en god markeringsevne.<br />

Og nu bliver hun altså pensioneret<br />

som prøvehund.<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 20 06/01/07 17:59:47


Portræt af årets A.V.<br />

Markprøvemester og<br />

årets mest vindende<br />

Markprøvehund.<br />

Historien om Pip, som Freewind bliver kaldt<br />

til dagligt, starter på vej hjem fra dyrehospitalet<br />

i Skelby.<br />

Jeg havde i en årrække importeret flere<br />

spaniels hanhvalpe fra England, <strong>for</strong> at finde<br />

en ny avls-, jagt- og markprøvehund.<br />

Det havde været en række skuffelser, selvom<br />

jeg havde købt efter det bedste af det<br />

bedste. Jeg havde prøvet at købe efter <strong>for</strong>skellige<br />

blodlinier, men enten var de ikke<br />

gode nok eller også havde de hængeøjne,<br />

viste sig at være sterile eller pådrog sig en<br />

kronisk halsinfektion.<br />

Da jeg var på vej hjem fra dyrehospitalet efter<br />

en undersøgelse på en lovende hanhund,<br />

som havde pådraget sig en slem halsinfektion<br />

som vi ikke kunne få bugt med, jeg<br />

ringede og klagede min nød til Ian Openshaw.<br />

Ian havde på det tidspunkt en ung hanhund<br />

(Pip) som han ville sælge til udlandet.<br />

Den var efter hans egen mesterskabsvinder<br />

F.T.Ch. Moonreed Flush, der vandt mesterskabet<br />

som en meget ung hund, og som er<br />

blevet brugt meget i avlen i Storbritannien,<br />

hvor<strong>for</strong> Ian på dette tidspunkt ikke var interesseret<br />

i at beholde en han efter Flush.<br />

Moderen var F.T.Ch. Broomfield Pleat, en<br />

tæve som jeg havde lagt mærke til, da jeg<br />

havde bemærket at både hende og hendes<br />

søster F.T.Ch. Broomfield Bonnet så fine ud<br />

og var af god afstamning. De var begge efter<br />

F.T.Ch. Superscud Swank of Stagsden som<br />

havde avlet godt i hans korte karriere som<br />

avlshund.<br />

Med en afstamning efter F.T.Ch. Broomfield<br />

Pleat og F.T.Ch. Moonreed Flush, som<br />

havde gået et imponerende mesterskab og<br />

vundet det sikkert, så linierne bag den unge<br />

hund ud til at være de helt rigtige <strong>for</strong> mig.<br />

Ydermere var Flush efter F.T.Ch. Ketlestang<br />

Comet, en han som også havde avlet godt<br />

og som jeg selv havde haft <strong>for</strong>nøjelsen af, at<br />

Tekst: Frank Storgård<br />

Billede: Ole Geert Dam<br />

Det er efterhånden reglen, mere end undtagelsen, at årets mesterskabsvinder<br />

og årets mest vindende markprøvehund er den samme, således også i år,<br />

hvor DK.F.T.Ch. Clanicker Freewind af Brookmoor med ejer og fører Frank<br />

Storgård har haft en fantastisk sæson. 4 x 1 vinder i vinderklassen her i<br />

blandt vinder af Mesterskabet - hvad kan man ønske sig mere ?<br />

Redaktionen har bedt Frank Storgård, som jo er den som kender bedst til<br />

Freewind, om at <strong>for</strong>tælle “the history behind the Champion”.<br />

skyde kaniner over under et<br />

besøg i England.<br />

Mr. Openshaw var stresset<br />

på det tidspunkt, så det<br />

kneb lidt med at få en vurdering<br />

af hundens evner. Til<br />

sidst tog jeg chancen og fik<br />

fløjet ham ubeset hjem til<br />

Danmark.<br />

Inden jeg fik ham over, blev<br />

jeg advaret af Ian om at<br />

passe på mine ædlere dele,<br />

da hunden havde <strong>for</strong> vane<br />

at springe op i skridtet på én i lutter begejstring.<br />

Jeg tænkte ikke videre over det før<br />

jeg lå og vred mig på en skovvej mens Pip<br />

sprang <strong>for</strong>nøjet rundt og slikkede mig i ansigtet.<br />

Da vi fik Pip hjem var min kone meget begejstret<br />

<strong>for</strong> ham med det samme. Jeg kunne<br />

også godt lide ham, men synes dog, at der<br />

var meget lang vej før han var som jeg ville<br />

have ham.<br />

Han var fra starten eksemplarisk i kennelen,<br />

altid rolig, renlig og afslappet. Vi var også<br />

meget begejstrede <strong>for</strong> hans stil, da han var<br />

ligeså stilfuld som tæverne, noget der er<br />

ret sjældent <strong>for</strong> hanner. Han var meget kontaktsøgende<br />

og lydig, og viste gode markeringsevner.<br />

Han havde i det hele taget ikke<br />

nogen fejl, men havde bare ikke nogen stor<br />

selvtillid. Det var ligesom han sagde ”Lær<br />

mig hvad jeg skal gøre og jeg vil gøre alt <strong>for</strong><br />

dig”.<br />

Da jeg begyndte at jage med ham viste det<br />

sig hurtigt, at han var en fantastisk all round<br />

jagthund, som samtidig kunne vinde en<br />

markprøve. Jeg bruger ham meget til både<br />

klapjagt, trækjagt og roughshooting.<br />

Der har allerede været mange gode jagtoplevelser<br />

med ham, men jeg har dog en klar<br />

favorit som jeg aldrig vil glemme.<br />

Min chef, Peter Kjær, og jeg har haft en tradi-<br />

tion, som går ud på, at vi hvert år inden den<br />

første klapjagt går ud sammen på en dags<br />

roughshooting på kanterne af terrænet.<br />

Vi havde været i gang det meste af dagen og<br />

skudt pænt med agerhøns, fasaner og skovsnepper.<br />

Vi var på vej ned gennem et meget<br />

smukt stykke mose, hvor Pip jagtede hurtigt<br />

og energisk da han ramte fært i noget<br />

højt græs. Jeg var helt tæt på ham mens han<br />

sprøjtede rundt i det høje græs. Jeg havde<br />

allerede gjort mig klar til at skyde fasanen<br />

når den rejste, da to røde dyr pludselig væltede<br />

rundt mellem hinanden <strong>for</strong> fødderne af<br />

mig. Jeg stopfløjtede Pip, der stivnede, og af<br />

sted sprang en stor ræv, som jeg lige nåede<br />

at få hold på og skyde. Det er den eneste<br />

gang jeg har skudt en ræv over en springer<br />

spaniel.<br />

Pip er en dejlig hund at jage med <strong>for</strong>di han<br />

er god til at omstille sig til de <strong>for</strong>skellige<br />

jagt<strong>for</strong>mer. Man kan lade ham gå dybt på<br />

et andetræk om aftenen og skyde kaniner<br />

over ham næste dag. Han er <strong>for</strong> øvrigt den<br />

af mine spaniels jeg har skudt flest kaniner<br />

over.<br />

Pip er blevet ført gennem 3 markprøvesæsoner.<br />

Den første sæson var han to år. Det er<br />

lidt tidligt <strong>for</strong> en han, da hannerne efter min<br />

erfaring er senere modne end tæverne.<br />

Jeg startede <strong>for</strong>sigtig op på en åben klasse<br />

som han vandt. Det var i oktober, og han<br />

havde gået udmærket, men manglede dog<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 21<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 21 06/01/07 17:59:49


noget inden han var klar til vinderklasse, så<br />

jeg stillede ham først på en enkelt vinderklasse<br />

i november som han også vandt. Jeg<br />

var meget i tvivl om jeg skulle stille ham på<br />

mesterskabet det år, da den prøve er noget<br />

anderledes end en almindelig vinderklasse.<br />

Hundene (og førerne) bliver presset mentalt<br />

og jeg kunne mærke på vinderklassen i november,<br />

at der var grænser <strong>for</strong> hvor meget<br />

pres jeg kunne ligge på den unge hund.<br />

Jeg valgte dog at tage ham med og han fik<br />

et bestået. Et resultat jeg var meget tilfreds<br />

med.<br />

Året efter startede han markprøvesæsonen<br />

ret kaotisk idet han knaldapporterede på<br />

den første prøve, noget han normalt ikke har<br />

brugt meget tid på. Han skulle have været på<br />

prøve dagen efter, men jeg valgte at afmelde<br />

ham. Dygtige engelske hundetrænere har<br />

<strong>for</strong>søgt at lære mig, at det hedder ”træning,<br />

træning, træning og så prøve” ikke omvendt.<br />

Så dagen efter tog jeg i stedet ud i et hegn<br />

og da han rejste en fasan, skød jeg med vilje<br />

<strong>for</strong>bi til den. Straks da skuddet lød kom der<br />

en lille hund drønende ud af hegnet, <strong>for</strong> at se<br />

hvor fasanen blev af. Jeg havde meget svært<br />

ved at holde op med at grine af ham, <strong>for</strong> han<br />

så meget <strong>for</strong>bavset ud, da han opdagede, at<br />

han var blevet snydt. Vi tog en snak om situationen<br />

og problemet var løst.<br />

De næste prøver gik han sådan set udmærket,<br />

men en tynd løber, han ikke kunne<br />

bringe, ødelagde hver gang muligheden <strong>for</strong><br />

at han kunne gå helt til top på disse markprøver,<br />

så det blev til tre 2. vindere den sæson.<br />

På mesterskabet smuttede der også en<br />

stærk løber <strong>for</strong> ham og han fik et bestået.<br />

Jeg begyndte at tage ham endnu mere med<br />

DK.F.T.Ch. Clanicker Freewind af Brookmoor<br />

Mest vindende markprøvehund i 2006<br />

Din foderleverandør<br />

Vi giver dig og din hund mest <strong>for</strong> pengene<br />

Har <strong>for</strong>uden mesterskabet vundet 4 vinderklasser.<br />

Far: F.T.Ch. Moonreed Flush (vinder af UK mesterskab) Mor: F.T.Ch. Broomfi eld Pleat<br />

Han bruges til mange <strong>for</strong>skellige jagt<strong>for</strong>mer og har et godt temperament.<br />

Der er allerede præmierede afkom i vinderklasse efter ham.<br />

Frank Storgård tlf. 59 29 47 75 mobil 23 46 73 86<br />

22 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

på klapjagter <strong>for</strong> at kunne sende ham på<br />

stærke løbere, så han fik selvtillid og rutine<br />

nok til at klare opgaven.<br />

2006 har været et meget specielt år <strong>for</strong> os<br />

idet vi har flyttet og bygget hus om. På jobbet<br />

har det også været anderledes, idet vi<br />

ikke har sat fasaner ud i år. Det har været<br />

meget lærerigt <strong>for</strong> mig at se hvordan det er,<br />

at arbejde fra 7 til 16 og samtidigt ville træne<br />

hund til topniveau.<br />

Da vi startede på de første prøver i år, var<br />

Pip ikke helt i <strong>for</strong>m, men prøverne blev<br />

brugt som træning til at gøre ham skarp. I<br />

slutningen af oktober fandt han top<strong>for</strong>men,<br />

og vandt de 4 sejre i træk, som gav ham titlen<br />

årets mest vindene markprøvehund samt<br />

markprøvemester i 2006.<br />

Mesterskabsvinder 2006<br />

Til avlstjeneste<br />

<strong>Spaniel</strong> Freewind 1/<strong>2007.indd</strong> ann. <strong>2007.indd</strong> 22 1 06/01/07 01/01/07 17:59:53<br />

11:54:53


ID mærkere<br />

Leif Munk Christensen tlf. 56 96 33 65<br />

Bjergebakkevejen 10, 3700 Rønne<br />

Uffe Bromose tlf. 48 14 13 00<br />

Rosenvej 28, Tulstrup<br />

3400 Hillerød Ubrhesselholt@mail.dk<br />

Janne Vendelbo tlf. 26 23 14 47<br />

Gedehavevej 39, 4230 Skælskør<br />

Martin Lunau tlf. 59 27 27 84<br />

Åmosevej 53, Brokøb<br />

4450 Jyderup nelholtgaard@post.tele.dk<br />

Peder Hansen tlf. 23 46 30 07<br />

Bygaden 56<br />

4735 Karrebæksminde LPH@stofanet.dk<br />

Jørgen Lycik tlf. 54 77 02 18<br />

Kystvej 7, Hjelm<br />

4990 Sakskøbing lycik@mail.tele.dk<br />

Leif Klimek tlf. 65 38 28 01<br />

Gl. Langeskov 74, 5550 Langeskov<br />

Niels Henrik Hansen tlf. 40 92 89 16<br />

Akkerupvej 91, 5683 Haarby<br />

Brian Madsen tlf. 75 86 83 72<br />

Fruetoften 104<br />

7000 Fredericia dbgm@post7.tele.dk<br />

Jørgen Grau Soll tlf. 74 46 78 92<br />

Langballe 14, Nybøl, 6400 Sønderborg<br />

Torben Bjerregaard tlf. 86 49 67 37<br />

Hannebjergvej 3, Langkastrup<br />

8900 Randers bjerregaard@mail.tele.dk<br />

Peter Vejen tlf. 98 99 92 77<br />

Møllegårde 57, 9800 Hjørring<br />

Registrering og mærkning<br />

i Dansk Hunderegister<br />

Dansk Jagthunde Registrering har en samarbejdsaftale<br />

med Dansk Hunderegister omkring<br />

registrering og mærkning af hunde/<br />

hvalpe i <strong>for</strong>bindelse med stambogsregistreringen.<br />

Prisen <strong>for</strong> at få registreret en hvalp i Dansk<br />

Hunderegister er kr. 85,- pr. hvalp.<br />

Det samlede beløb skal indbetales til DJR<br />

sammen med betaling af ordinært registreringsbeløb<br />

kr. 250,- pr. hvalp.<br />

Bemærk, at en <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> at få stambogsregistreret<br />

hvalpekuld i DJR er, at hvalpene<br />

er ID-mærket inden de bliver 8 uger.<br />

Når DJR har modtaget anmeldelsen og betalingen,<br />

vil opdrætteren kort tid efter modtage<br />

en ID-blanket, der skal bruges ved IDmærkningen.<br />

Opdrætteren kontakter selv ID mærkeren<br />

(se nedenstående ID-mærkeroversigt).<br />

Vi skal gøre opmærksom på, at betalingen<br />

<strong>for</strong> selve mærkningen ikke er indeholdt i<br />

ovennævnte beløb, men skal afregnes, af opdrætteren,<br />

direkte til ID-mærkeren.<br />

Hvis der ikke er nogen ID-mærker lige i<br />

nærheden af, hvor du bor, kan dyrlægen<br />

selvfølgelig bruges som ID-mærker.<br />

Hvalpene kan chipmærkes uden problemer<br />

fra de er 5 uger gamle.<br />

Dansk Jagthunde Registrering<br />

Når chipningen er <strong>for</strong>etaget, returnerer opdrætteren<br />

ID blanketten til DJR.<br />

Kort tid efter, at DJR har modtaget ID blanketten,<br />

fremsendes stambøger m.m. til opdrætteren.<br />

For at det beskrevne <strong>for</strong>løb skal kunne<br />

lykkes tidsmæssigt er det essentielt, at hvalpekuld<br />

anmeldes til DJR senest inden de er<br />

3 uger.<br />

Dansk Jagthunde Registrering<br />

Barløsevej 4, Salbrovad, 5610 Assens, tlf. 54 77 23 67 - fax 54 77 23 68<br />

Giro 1-646-5968 - Bankkonto: Reg. nr.: 3223 kontonr. 3223 138 705 - E-mail adresse: info@djr.dk - hjemmeside: www.djr.dk<br />

Stambøger m.v.<br />

Stambogsregistrering pr. hund<br />

<strong>for</strong> medlemmer af specialklub ................ kr. 250,-<br />

Registreringsafgift Dansk Hunderegister<br />

(betales til DJR) ........................................ kr. 85,-<br />

(Betaling <strong>for</strong> selve chipmærkningen afregnes<br />

direkte med ID-mærker)<br />

Registrering pr. hund <strong>for</strong> ikke medlemmer af<br />

specialklub ................................................ kr. 500,-<br />

Ny stambog<br />

Medlemmer af specialklub ...................... kr. 250,-<br />

Ikke medlemmer af specialklub ............. kr. 500,-<br />

Kennelmærke og navneændring<br />

Køb af kennelmærke ............................... kr. 500,-<br />

(påkrævet ved registrering af hvalpekuld)<br />

Stambogsføring af jagthunde tilbage til jægerne !<br />

Påførelse af kennelnavn<br />

på indkøbt hund (af...) ............................. kr. 100,-<br />

Ændring af hundens navn i stambogen<br />

(inden hunden er 6 mdr.) ......................... kr. 100,-<br />

Ejerskifte<br />

Første ejerskifte<br />

fra opdrætter til første ejer ..........................gratis<br />

Andet ejerskifte og pr. efterfølgende ..... kr. 100,-<br />

Hvalpeliste<br />

Optagelse på listen .......................................gratis<br />

Hvalpekuld optages automatisk på listen når anmeldelsen<br />

er kuldet samt betaling er DJR i hænde.<br />

Kuldet slettes når hvalpene er 8 uger.<br />

Hvalpekuld på mere end 8 uger kan optages/<br />

<strong>for</strong>tsætte på listen - Pris pr. uge.................kr. 50,-<br />

Liste <strong>for</strong> salg af<br />

unghunde/trænede hunde<br />

Startgebyr ................................................. kr. 100,-<br />

Herefter pris pr. uge ................................ kr. 50,-<br />

Listen omhandler salg af hunde fra 6 mdr. og opefter.<br />

Åbningstider<br />

Mandag, tirsdag, onsdag ............ kl. 09.00 - 15.00<br />

Torsdag ........................................ kl. 15.00 - 19.00<br />

Fredag .......................................... kl. 09.00 - 15.00<br />

DJR’s bestyrelse<br />

Formand<br />

Niels Egelund Faddersbøll .......... tlf. 46 40 28 46<br />

Sekretær: Jens Paaby .................. tlf. 54 77 23 67<br />

Kristian Stenkjær .......................... tlf. 54 45 31 31<br />

Peter Smærup ............................... tlf. 46 48 00 55<br />

Henrik Bjerregaard ...................... tlf. 58 54 30 37<br />

Thomas Odbjerg ........................... tlf. 65 97 80 90<br />

Hanne Hansen ............................... tlf. 59 29 47 75<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 23<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 23 06/01/07 17:59:57


24 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

Ekstraordinær<br />

avlshan<br />

Lycik Batwin af Meadows<br />

(DK.F.T.Ch. Pyecross Paddy af Lycik - DK.F.T.Ch. Slippery Sue af Lycik)<br />

Ekstraordinære <strong>for</strong>ældre<br />

Far: Mesterskabsvinder 1998 - Mor: Mesterskabsvinder 1996<br />

Ekstraordinære jagtegenskaber<br />

Ekstremt hårdtgående med stor udholdenhed.<br />

Hunden der altid finder den sidste fugl på andetrækket.<br />

Markprøveresultater<br />

2. vinder åben klasse -<br />

3. vinder vinderklasse - 5 x bestået vinderklasse<br />

Kennel Meadows<br />

Ole Vilhelm Jensen<br />

Frederikssundsvej 3, 3550 Slangerup<br />

tlf. 47 31 63 83 - mobil 40 11 67 75<br />

Batwin ann..indd 1 Tophanner til avlstjeneste<br />

30/12/06 18:08:48<br />

Robinsmoor Lane af Fuglevig Fuglevig Vodka<br />

Int. F.T.Ch.<br />

Trawsgoed Lad<br />

of Caldyview<br />

F.T.Ch.<br />

Castlings Fly<br />

F.T.Ch.<br />

Windmillwood Shot<br />

Megan of Ceredigion<br />

F.T.Ch. Readhead Riley<br />

F.T.Ch. Tops of Castlings<br />

Inden<strong>for</strong> de 2 sidste<br />

markprøvesæsoner er Lane<br />

blandt de 2 bedste, nulevende<br />

avlshanner i Danmark.<br />

Lane er nu far til 11 <strong>for</strong>skellige<br />

afkom som er blevet ført på<br />

markprøver - alle er præmieret<br />

med flg. resultater:<br />

Åben klasse:<br />

3 x 1. vinder<br />

1 x 2. vinder (prøvens bedste hund)<br />

3 x 3. vinder<br />

2 x 4. vinder<br />

Vinder klasse:<br />

4 x bestået<br />

F.T.Ch. Hamers Hale<br />

Windmillwood Super Skeet<br />

F.T.Ch. Cortman Lane<br />

Windmillwood Snoweflake<br />

F.T.Ch. Gorsty Gester<br />

Castlings Delight<br />

Black Rod of Gwibernant<br />

Am.F.T.Ch. Geiros Bluebell<br />

Robinsmoor Lane<br />

af Fuglevig<br />

F.T.W.<br />

Fuglevig Mae<br />

F.T.Ch. Trawsgoed Lad<br />

of Caldyview<br />

F.T.Ch. Castlings Fly<br />

DK.F.T.Ch.<br />

Pyecross Paddy af Lycik<br />

Lycik Amy af Fuglevig<br />

Power<br />

Råstyrke<br />

Nervefasthed<br />

Udstråling<br />

1. vinder<br />

åben kl.<br />

markprøve<br />

F.T.Ch. Windmillwood Shot<br />

Megan of Ceridigion<br />

F.T.Ch. Readhead Riley<br />

F.T.Ch. Tops of Castlings<br />

F.T.Ch. Readhead Rex<br />

F.T.Ch. Pyecross Smut<br />

Bursgreen Maple af Lycik<br />

DK.F.T.Ch. Trebla Kydd af Lycik<br />

Kennel Fuglevig<br />

v/Ole Geert Dam, Tyrsbjergvej 47, Villestofte, 5210 Odense NV, tlf. 23 20 68 12 - e-mail: fuglevig@mail.dk<br />

Lane-Vodka.indd 1 22/12/06 15:05:38<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 24 06/01/07 18:00:08


05:38<br />

Træningsmarkprøver 2007<br />

For nedenstående træningsmarkprøver gælder følgende procedurer: Tilmelding sker til prøvelederen, starttidspunktet er i alle tilfælde<br />

kl. 9.00, gebyret (150,00 kr.) betales til prøvelederen på dagen.<br />

Dato Sted Prøveleder Tilmelding Dommer<br />

18.03.07 Sæbygård (Sjælland) Frank Storgård 59 29 47 75 Flemming Lorentzen<br />

23 46 73 86<br />

24.03.07 Møllerup (Jylland) Per Nørgård Jensen 86 36 77 51<br />

max. 12 hunde 22 11 27 51<br />

25.03.07 Føns Skov (Fyn) Ole Geert Dam 23 20 68 12<br />

66 16 06 35<br />

31.03.07 Tornsbjerg (Jylland) Lars Jacobsen 86 56 05 03<br />

max. 12 hunde 20 92 64 25<br />

Hvad er træningsmarkprøver ?<br />

<strong>Klubben</strong>s aktiviteter, når vi taler om selve<br />

afprøvningen af hundens/førerens evner,<br />

består af 3 <strong>for</strong>skellige tilbud, nemlig working<br />

tests, træningsmarkprøver og markprøver.<br />

Forskellen på disse 3 aktiviteter er først<br />

og fremmest, at resultaterne fra de 2 førstnævnte<br />

ikke stambogsføres hvor imod<br />

markprøveresultaterne er stambogsførende,<br />

og, som der anbefales fra officiel side, er<br />

sidstnævnte, også avlsvejledende. Altså, at<br />

klubben først og fremmest anbefaler avl på<br />

markprøvepræmierede hunde.<br />

Træningsmarkprøve er vel det som kommer<br />

tættest på, hvad man kan kalde “en uofficiel<br />

markprøve”.<br />

Afviklingen <strong>for</strong>egår nøjagtigt som på en<br />

markprøve, hvor man går frem i terrænet,<br />

<strong>for</strong>stået på den måde, at alle hunde får nye<br />

terræner.<br />

Flush af fugl/fugle <strong>for</strong>ekommer i det omfang<br />

fuglene er på terrænet, dog har klubben<br />

selvfølgelig tilset, at træningsmarkprøver afholdes<br />

på steder, hvor muligheden <strong>for</strong> flush<br />

af fugl er stor.<br />

Der skydes til evt. fugle, dog selvfølgelig<br />

med løse skud, idet træningsmarkprøver afholdes<br />

uden <strong>for</strong> jagtsæsonen.<br />

I stedet <strong>for</strong> nedlagt fugl, kan der kastes en<br />

dummy, sådan hunden også får mulighed<br />

<strong>for</strong> apportering.<br />

Den helt store og afgørende <strong>for</strong>skel til både<br />

working tests og marprøver er, at dommeren<br />

undervejs i afprøvningen, vil/kan give<br />

hundeføreren evt. træningsråd og vejledning<br />

omkring, hvordan og hvad der evt. skal<br />

ændres ved hund eller/og fører, <strong>for</strong> at opnå<br />

et måske bedre resultat.<br />

Ligeledes vil føreren have mulighed <strong>for</strong><br />

at stille spørgsmål før, under og efter afprøvningen.<br />

En anden <strong>for</strong>skel, i <strong>for</strong>hold til de 2 øvrige<br />

omtalte aktiviteter, er, at dommeren ikke<br />

placerer eller præmierer hundene, idet dagen<br />

er tiltænkt som en træningsdag under<br />

jagt- og markprøverelaterede <strong>for</strong>hold, hvor<br />

både hund og fører får en <strong>for</strong>smag på både<br />

jagt og markprøver.<br />

Hvem kan deltage ?<br />

Træningsmarkprøver er et fremragende tilbud<br />

til de urutinerede hunde/førere, som<br />

efter endt grundtræning, har brug <strong>for</strong> større<br />

ud<strong>for</strong>dringer <strong>for</strong> at komme videre i træningen.<br />

Ligeledes er træningsmarkprøver rigtig<br />

gode til at få afprøvet problemer som er opstået<br />

i jagtsæsonen, og som man måske har<br />

lidt svære ved at få løst, eller modsat, mener<br />

at have fået løst problemet gennem mere<br />

træning, og kun mangler at få dem afprøvet<br />

under jagtrelaterede <strong>for</strong>hold.<br />

Der er ingen umiddelbare krav til at stille<br />

på en træningsmarkprøve, dog <strong>for</strong>ventes<br />

det selvfølgelig, at hunden er kommet igen-<br />

nem grunddressuren, idet totalt utrænede<br />

hunde ikke hører hjemme på en træningsmarkprøve,<br />

men i stedet må henvises til en<br />

af klubbens mange træningspladser rundt<br />

omkring i landet.<br />

Hvis du er i tvivl om din hunds træningsniveau,<br />

i <strong>for</strong>hold til at deltage på en træningsmarkprøve,<br />

kan du jo spørge din træner om<br />

råd inden du tilmelder.<br />

Som man vil kunne se på de annoncerede<br />

træningsmarkprøver er der på flere prøver<br />

adgangsbegrænsning (max. antal hunde).<br />

Der<strong>for</strong> skal du skynde dig at tilmelde til<br />

prøvelederen, idet deltagerne normalt udtages<br />

efter “først til mølle” princippet, modsat<br />

markprøver, hvor der trækkes lod efter<br />

endt tilmeldingsfrist, ved overtegning.<br />

Må jeg ønske knæk og bræk med <strong>for</strong>årets<br />

træningsmarkprøver.<br />

Ole Geert Dam<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 25<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 25 06/01/07 18:00:12


DK.F.T.Ch.<br />

Toonarmy Tattoo af Chaser<br />

Årets mest vindende markprøvehund 2004<br />

Til avlstjeneste<br />

Kennel Chaser<br />

Alan Mattison<br />

www.kennelchaser.dk - tlf. 86 44 00 12<br />

Tattoo ann.-1.indd 1 04/01/07 14:51:35<br />

26 F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007<br />

HVALPE<br />

til JAGT og MARKPRØVE<br />

avlet på Top Markprøvehunde af kvalitetsafstamning<br />

Vi modtager <strong>for</strong>håndsbestillinger på følgende hvalpekuld<br />

DK.F.T.Ch. Craighaar Kate af Chaser<br />

x<br />

UK F.T.Ch Whitehope Revel<br />

DK F.T.Ch. Edwardiana Thrush af Chaser<br />

x<br />

UK F.T.Ch. Whitehope Revel<br />

FT.W. Imperial Bollenger af Chaser<br />

x<br />

Åben F.T.W. Chaser Gos<strong>for</strong>th Gaffer<br />

(se hundende på hjemmesiden)<br />

Kennel Chaser<br />

Alan Mattison<br />

www.kennelchaser.dk - tlf. 86 44 00 12<br />

UK.F.T.Ch.<br />

Whitehope Revel<br />

Bedste hanhund på Eng. <strong>Spaniel</strong>championship 2006<br />

Til avlstjeneste<br />

Kennel Chaser<br />

Alan Mattison<br />

www.kennelchaser.dk - tlf. 86 44 00 12<br />

SVENSK PREMIUM FODER<br />

Whitehope Revel ann..indd 1 27/12/06 11:39:1<br />

DK.F.T.Ch Brookmoor Jonty & Odbjerg Joey<br />

Ejer/fører Flemming Lorentzen udtaler :<br />

I over 2 år har jeg fodret mine F.T.<strong>Spaniel</strong>s med CANAMI. Hundene<br />

anvendes som jagthunde, som drivere og apportører på godsjagter<br />

samt deltager på markprøver.<br />

CANAMI har fungeret meget tilfredsstillende, selv når hundene har<br />

arbejdet hårdt i sæsonen. Hundenes maver har været i orden og<br />

foderstanden har været optimal. Når CANAMI samtidig er økonomisk<br />

i brug, kan man jo ikke <strong>for</strong>lange mere.<br />

Så kontakt os<br />

Professionel kvalitet – direkte leveret til din hjemmeadresse<br />

www.hjem-foder.dk<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 26<br />

Canima ann. <strong>2007.indd</strong> 1<br />

06/01/07<br />

02/11/06<br />

18:00:15<br />

14:15:15


Træningstilbud 1. halvår 2007<br />

<strong>Klubben</strong> arrangerer træning over hele landet og alle medlemmer er velkomne. Træningen deles typisk op i hvalpetræning, grunddressur og<br />

jagttræning.<br />

Trænerne står frit stillet til at organisere træningen, som det passer med deres tid og terrænmuligheder. Der<strong>for</strong> kan antallet af træningsgange<br />

og prisen være <strong>for</strong>skellig. Kontakt den enkelte træner <strong>for</strong> nærmere aftaler.<br />

Trænerne har mulighed <strong>for</strong> at få eget program på hjemmesiden. Se info knappen under trænernes navne.<br />

Nedenstående kan du se, hvem der i øjeblikket er aktive trænere.<br />

Enten med et aktuelt træningstilbud på klubbens hjemmeside eller ved at man tager personligt kontakt til den enkelte trænere.<br />

Disse personer har enten gået aspirant hos en træner eller bestået en markprøve i vinderklasse, samt deltaget i klubbens seminarer <strong>for</strong><br />

træneraspiranter.<br />

Som beskrevet andet sted i bladet <strong>for</strong>ventes flere at komme til i løbet af <strong>for</strong>året.<br />

Lokalitet Træningsart Tilmelding Telefon<br />

Bornholm Hvalpetræning Leif M. Christensen 56 96 33 65<br />

Grunddresur Jens Christiansen 56 97 26 35<br />

Jagttræning Hans Jørn Hansen 56 44 20 18<br />

Ole Madsen 56 48 02 98<br />

Nordsjælland Slangerup Hvalpetræning Ole Vilhelm Jensen. 47 31 63 83/40 11 67 75.<br />

Grunddressur<br />

Vestsjælland Hvalpetræning Helge Jørgensen 58 25 00 07<br />

Grunddresur Jesper Frandsen 59 50 00 66<br />

Fyn - Otterup Hvalpetræning Kaj Johansen 64 82 21 65<br />

Grunddressur<br />

Fyn - Kerteminde Hvalpetræning Børge Nissen 65 39 17 16<br />

Grunddressur 21 72 20 71<br />

Fyn - Glamsbjerg Hvalpetræning Brian Kristensen 29 61 11 52<br />

Grunddressur<br />

Sydjylland - Vamdrup Hvalpetræning Jørgen Skovbølling 51 38 89 41<br />

Grunddressur<br />

Jylland<br />

Trekantsområdet<br />

Brøndsted Hvalpetræning Brian Madsen 75 86 83 72<br />

Viuf Hvalpetræning Lars Lang 75 89 58 32<br />

Grunddresur Poul L. Jørgensen 75 94 06 58<br />

Jagttræning Jacob Frank 75 56 19 22<br />

Midtjylland<br />

Frisholtvej 108 Hvalpetræning Ove Jakobsen 86 94 50 21<br />

Sahl. Grunddresur Jens Schødt 22 40 58 26<br />

Jagttræning Morten Bjørn 86 94 18 44/20 25 64 44<br />

Robert Trane 87 62 80 90/20 13 64 31<br />

Silkeborg Hvalpetræning Dan & Karin Larsen 86 81 14 27<br />

Grunddresur 40 36 14 27<br />

Jagttræning<br />

Horsens Hvalpetræning Poul Hove Sejersen 75 66 14 90<br />

Grunddresur<br />

Jagttræning<br />

Hinnerup Grunddressur Jens Sørensen 86 96 45 13/40 96 17 58<br />

Østjylland - Djursland Hvalpetræning Karin Meulengrath 86 34 45 41/21 72 32 11<br />

Grunddresur<br />

Jagttræning<br />

Følg med på klubbens hjemmeside: www.ftspaniels.dk - under træninger.<br />

Her kan du se nærmere og tid og sted samt se yderligere træningstilbud.<br />

F.T. <strong>Spaniel</strong> & Jæger jan. 2007 27<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 27 06/01/07 18:00:16


<strong>Klubben</strong> <strong>for</strong> F.T. <strong>Spaniel</strong>s<br />

Gråskegårdevej 10<br />

8400 Ebeltoft<br />

Denmark<br />

M A K I N G P R E M I U M N U T R I T I O N A F F O R D A B L E<br />

Din foderleverandør<br />

Vi giver dig og din hund mest <strong>for</strong> dine penge !!!<br />

VI BRUGER OGSÅ PRISM<br />

Dansk Markprøvemester 2006<br />

Mest vindende markprøvehund 2006<br />

DK.F.T.Ch. Clanicker Freewind<br />

af Brookmoor<br />

ejer/fører: Frank Storgård<br />

Dansk Markprøvemester 2006<br />

Mest vindende markprøvehund 2006<br />

DK.F.T.Ch. DK TM Aspijana Eagle Eye<br />

Cherry af Timberline<br />

ejer/fører: Janne Vendelbo<br />

Kontakt os <strong>for</strong> nærmere in<strong>for</strong>mation<br />

Telefon 76 52 10 10 - Fax 76 52 10 25 www.petsdirect.dk<br />

ANN. 2006.indd 1 04/01/07 13:07:49<br />

<strong>Spaniel</strong> 1/<strong>2007.indd</strong> 28 06/01/07 18:00:21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!