27.02.2013 Views

Dansk bogfortegnelse - It works! - DBC

Dansk bogfortegnelse - It works! - DBC

Dansk bogfortegnelse - It works! - DBC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tidligere: 1. udgave. 2000.

ISBN 87-23-00698-6 ib. : kr. 206,25.

2 319 785 5

Dybbro, Tommy: Fugle / Tommy Dybbro ; redaktør:

Anita Ettrup ; tegninger Henning Anthon. - 1. udgave,

1. oplag. - •Kbh. : Politiken, 2005. - 232 sider : ill. i farver.

- DK 58.86.

På smudsomslaget: Danmarks fugleliv.

ISBN-13: 978-87-567-7889-3 ib. : kr. 129,00.

ISBN 87-567-7889-9.

2 619 410 5*

Dødens købmand → Nagashima, Yo\ichi

Edrén, Kristina → Skoleveje i Danmark

Edwards, Linda → Mit første dyreatlas

Egholm, Anna → Genbrugsdesign på den glade måde

Egnshistorisk Studiecenter, Ulfborg-Vemb → Lokalhistorisk

årsskrift (Ulfborg)

Eksotiske kæledyr → Manning, David

Elbæk, Kristine → Politikens kattebog

Elmeland, Karen: Alkoholforebyggende indsatser på lokalt

plan : en undersøgelse i tre danske kommuner / Karen

Elmeland. - •Århus (Nobelparken, Bygn. 1453,

Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 C) : Center for Rusmiddelforskning,

Aarhus Universitet, 2005. - 187, 6 sider. -

DK 66.83.

ISBN 87-89029-60-7 hf. : kr. 125,00.

2 619 488 1

Elävä kirjasto : järjestäjän käsikirja / Ronni Abergel ... [et

al.]. - Kbh. : Pohjoismaiden ministerineuvosto, 2005. -

70 sider : ill.. - (ANP ; 2005:762). - DK 02.1.

Originaltitel: Don’t judge a book by its cover.

ISBN 92-893-1205-X hf. : gratis.

2 615 904 0

Emmanuel (ånd) → Emmanuels bog

Emmanuels bog : en vejledning til et godt liv i universet

/ introduktion af Ram Dass ; samlet af Pat Rodegast og

Judith Stanton ; oversat af Hanne Steinicke. - 2. udgave,

1. oplag. - •[Valby] : Borgens Bogklub, 2006. - 286 sider

: ill.. - DK 14.3.

Originaltitel: Emmanuel’s book.

ISBN 87-7895-638-2 hf. : kr. 169,00 : kun for medlemmer.

2 618 822 9

Enegang → Vad Møller, Søren

Enevoldsen, Lavra: Læs og forstå : [opgavebog] / [af]

Lavra Enevoldsen og Anton Nielsen

- - Løsningshæfte. - •Kbh. : Alinea. - 25 bind ; 19 cm.

- DK 89.69.

1994-1996 udgivet: Kbh. : Gad & Grafisk. - 1990-

1994 udgivet: Kbh. : Grafisk. - 1952-1990 udgivet:

Kbh. : Aschehoug.

2, 2. del. - 1. udgave, 48. oplag. - 2006. - 12 sider.

Tidligere: 1. udgave. 1952.

ISBN 87-23-97003-0 hf. : kr. 12,50.

ISBN 87-22-97015-0 (37.-38. oplag).

ISBN 87-11-00285-9 (til 36. oplag).

0 503 674 7

2, 3. del / ved Nis Andersen og Knud Nymand. - 1. udgave,

22. oplag. - 2006. - 11 sider.

Tidligere: 1. udgave. 1977. (1.-9. oplag: Kbh. :

Aschehoug, 10.-11. oplag : Grafisk).

ISBN 87-23-97015-4 hf. : kr. 12,50.

ISBN 87-22-97028-2 (12.-13. oplag).

ISBN 87-11-02225-6 (1.-11. oplag).

0 515 178 3

Engelsk → Frandsen, Per (f. 1950)

Enggaard, Karsten → Café Det Gode Navn

Engle & dæmoner → Brown, Dan

Enlig → Damsø, Jens

Erik Menneskesøn → Olsen, Lars-Henrik (f. 1946)

Eriksen, Dan B. (f. 1954) → Matematiktak for 1. klasse

Ernærings- og fødevareleksikon / Niels Lyhne, Elin Kirkegaard.

- 4. udgave, 1. oplag. - •Kbh. : Gad, 2006. -

256 sider : ill.. - DK 61.38; 66.8.

Tidligere: 3. udgave, opstillet under: Lyhne, Niels

med titel: Ernærings- og levnedsmiddelleksikon,

1997. 229 sider.

ISBN-13: 978-87-12-03639-5 ib. : kr. 275,00.

ISBN 87-12-03639-0.

2 619 185 8*

Esrum Kanal → Friis, Bendt

Estudio diacrónico y sincrónico del objeto indirecto en el

español peninsular y de América → Becerra Bascuñán,

Silvia

Evaluering af funktionsevnemetoden : rapport / for Styrelsen

for Social Service ; af: Institut for Serviceudvikling

a/s. - 1. udgave, 1. oplag. - Odense : Styrelsen for

Social Service, 2005. - 144 sider : ill. ; 30 cm. - DK

38.7.

ISBN 87-91247-59-4 hf. : gratis.

2 620 458 5

Evig energi? → Trinhammer, Ole

Exit B5 : kunst og eternit / redigeret af Bruno Kjær og

Nils Sloth ; fotos Niels Fabæk ... Nils Sloth. - Aalborg

(Rantzausgade 5, 9000) : Artbreak Hotel, [2006]. - Ca.

70 sider : ill. (nogle i farver) ; 11×15 cm. - DK 70.02.

Udgivet i forbindelse med kunstprojekt i Dansk Eternits

fabrikshaller i Aalborg 27.8.-18.9.2005.

ISBN 87-91883-00-8 hf. : kr. 75.00 net..

2 618 635 8*

Experiences of being disabled and of being diagnosed /

Birgitte Ravn Olesen and Kirsten Jansbøl ; translation

by Ability Top Translations. - Herlev (Generatorvej 2

A, 2730) : The Information Center for Acquired Deafblindness,

2005. - 38 sider. - (Experiences from people

with deafblindness ; 2/6). - DK 38.71.

Oversat fra dansk. - Omslagstitel: Receiving a diagnosis.

- På titelsiden: A five-year Nordic project focusing

on the personal experiences or persons with

acquired deafblindness.

ISBN 87-990212-5-0 hf. : gratis.

2 619 157 2

Experimental and numerical investigations of pneumatic

venting in unsaturated soils → Høier, Camilla Kruse

Exploratory visual data mining in spatio-temporal virtual

reality → Nagel, Henrik R.

Fahrtwind : Textbuch / [redaktion] Mette Grønvold og

Per Præstekjær. - 1. udgave, 2. oplag. - •[Kbh.] : Gyldendal,

2006. - 132 sider : ill.. - DK 89.4.

Tidligere: 1. udgave. Kbh. : Munksgaard, 1998. -

Hertil findes cd.

ISBN-13: 978-87-00-41318-4 (korrigeret) hf. : kr.

206,25.

ISBN 87-00-41318-6.

ISBN 87-16-12083-3 (1. oplag).

2 219 725 8*

Falkenberg, Cecilie → Café Det Gode Navn

Familie- og arbejdsliv på landet → Hansen, Bodil K. (f.

1941)

Fanget i ilden → Jensen, Jørn (f. 1946)

Ugefortegnelse / bøger 2006 nr. 19 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!