De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges

oecdpisa.dk

De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges

1. Indledning og sammenfatning

Den faldende ledighed har medført, at antallet af langtidsledige er blevet mindre.

Flere undersøgelser har imidlertid vist, at andelen af ledige, der har svært ved at

finde beskæftigelse, er steget. Det samme gælder andelen af langtidsledige, der har

problemer ud over ledighed. Tilsvarende har den faldende ledighed har medført et

faldende antal kontanthjælpsmodtagere, men en stigende andel af kontanthjælpsmodtagerne

med problemer ud over ledighed.

Dette arbejdsnotat giver et overblik over en række aspekter vedrørende langvarige

modtagere af kontanthjælp. I notatet beskrives kontanthjælpens varighed samt

kontanthjælpsmodtagernes karakteristika og kontakt til andre offentlige ordninger.

Desuden belyses udviklingen i gruppen over tiden.

Arbejdsnotatet bygger på Danmarks Statistiks IDA-register, Den Sammenhængende

Socialstatistik og Sygehusbenyttelsesregistret. I Den Sammenhængende Socialstatistik

indgår personer på overførselsindkomster, og oplysningerne herfra er koblet

med oplysninger fra IDA og Sygehusbenyttelsesregistret. Perioden, der belyses, er

1984-1998.

1.1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere og varighedsudvikling

Kapitel 2 belyser, hvor mange der modtager hjælp og i hvor lang tid. Udviklingen

over tid i antal personer og antal kontanthjælpsperioder samt varighed bliver beskrevet.

Analysen viser, at der er færre og færre personer, der modtager kontanthjælp til

forsørgelse hvert år. Siden 1994 er tallet faldet fra 298.823 til 253.805 i 1998, altså

med omkring 15 procent og af de personer, der modtager en offentlig ydelse, udgør

kontanthjælpsmodtagere en lavere og lavere andel. I samme periode er den samlede

ledighed imidlertid faldet betydeligt mere, med 47 procent. Kontanthjælpsmodtagerne

er således mindre påvirket af konjunkturudviklingen end andre ledige.

Antallet af sammenhængende kontanthjælpsperioder er ligeledes faldet siden perioden

1988-1992 og frem til 1994-1998. Det lavere antal kontanthjælpsperioder er

derimod blevet længere, og langvarige kontanthjælpsperioder udgør en større pro-

More magazines by this user
Similar magazines