06.03.2013 Views

ATTIX 751-61 / 751-71 - Nilfisk-ALTO

ATTIX 751-61 / 751-71 - Nilfisk-ALTO

ATTIX 751-61 / 751-71 - Nilfisk-ALTO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>ATTIX</strong><br />

<strong>751</strong>-<strong>61</strong> / <strong>751</strong>-<strong>71</strong><br />

Kraftige vådsugere<br />

med lænsepumpe


Højeffektive vådsugere til<br />

oversvømmelser, spildulykker m.m.<br />

”Liquid Vac” og ”Fire Brigade”<br />

I forlængelse af vores kraftfulde <strong>ATTIX</strong> 7 serie finder du ”Liquid Vac” modellen<br />

(<strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>61</strong>) - en vådsuger udviklet specielt til vandopsamling efter oversvømmelser og<br />

”Fire Brigade” modellen (<strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>71</strong>) - en vådsuger til oprydning efter brande og spildulykker<br />

- begge med lænsepumper.<br />

Endvidere findes <strong>ATTIX</strong> 7 i en ”EasyDisposal” model, en tør-støvsuger med høj kapacitet og<br />

bundtømning. Se separat produktblad for oplysning om <strong>ATTIX</strong> 7 ED.<br />

Tekniske specifikationer <strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>61</strong> <strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>71</strong><br />

Luftmængde (l/min.) 3600 3600<br />

Vakuum (mbar/kPa) 230/23 230/23<br />

Effekt Pmax (W) 1500 1500<br />

Effekt, Piec (W) 1200 1200<br />

Støjniveau (dB(A)) 57 57<br />

Beholdervolumen (l) 70 70<br />

Suge-/pumpekapacitet (l/min.) 200/300 200/300<br />

Spænding/antal faser/frekvens (V/~/Hz) 230/1~/50-60 230/1~/50-60<br />

Dimensioner, L x B x H (mm) 605 x 580 x 970 510 x 480 x 875<br />

Vægt (kg) 33 31<br />

Elkabel (m) 7,5 10<br />

Egenskaber<br />

SoftStart • •<br />

Sugestyrkeregulering • •<br />

Sikkerhedsafbryder på elkabel •<br />

Aftagelig tipbar rustfri stålbeholder • •<br />

Robust ramme med 2 transporthjul •<br />

Tilbehørsholder og værktøjsbakke • •<br />

Standardtilbehør<br />

Sugeslange (dia. x lgd.) mm x m Ø36 x 4 Ø36 x 3,5<br />

Forlængerrør Rustfrit stål Rustfrit stål<br />

Rørbøjning Rustfrit stål Rustfrit stål<br />

Opbevaringskasse til tilbehør •<br />

Opsamlingskurv • •<br />

Metalfilter til vådsugning Rustfrit stål Rustfrit stål<br />

Gulvmundstykke til vådsugning Alu Alu<br />

Fugemundstykke Plast Plast<br />

Polstermundstykke m. børste Plast<br />

Børstemundstykke Plast<br />

Bestillingsnr. 302001528 302001530<br />

Forhandles af:<br />

Bredt program af tilbehør<br />

<strong>ATTIX</strong> 7 er udstyret med universal-koblingssystem, der gør det muligt at<br />

tilslutte forskellige tilbehørsdele fra det brede <strong>Nilfisk</strong>-<strong>ALTO</strong> tilbehørsprogram<br />

- let og hurtigt.<br />

<strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>61</strong><br />

”Liquid Vac”<br />

<strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>71</strong><br />

”Fire Brigade”<br />

<strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>61</strong> og <strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>71</strong><br />

• Vådsugere<br />

• 70-liters rustfri stålbeholder<br />

• Kan opsamle 200 liter væske i minuttet<br />

• Sprøjte væske 9 meter op eller 50 meter væk<br />

fra rengøringsstedet<br />

• SilentPower: Lavt støjniveau<br />

• Sugestyrkeregulering<br />

• Aftagelig tipbar beholder for nem tømning<br />

• Rustfri metalfilter, der beskytter pumpen<br />

• Sikkerhedsafbryder på elkabel (<strong>ATTIX</strong> <strong>751</strong>-<strong>71</strong>)<br />

• Automatisk, kontinuerlig udpumpning af væske<br />

• SoftStart: Blød opstart<br />

• Praktisk tilbehørsholder og værktøjsbakke<br />

• MultiFit tilbehørsystem giver optimal fleksibilitet<br />

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.<br />

<strong>Nilfisk</strong>-Advance Danmark<br />

Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund<br />

Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11<br />

www.nilfisk-alto.dk<br />

Lænsepumpe<br />

Produktion: <strong>Nilfisk</strong>-Advance Danmark - 06.11.2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!