restaurering og bygningskultur? - Realdania Byg

realdaniabyg.dk

restaurering og bygningskultur? - Realdania Byg

Interesseret

i arkitektur,

restaurering og

bygningskultur?


På forsiden ses:

Bispebjerg Bakke,

øverst t.v.

Arne Jacobsens

eget hus, øverst t.h.

Bolig+, nederst t.v.

Detalje fra

Tårnborg i Ribe,

nederst t.h.

Scan koden med din

smartphone og se

alle ejendommene på

Realdania Bygs

hjemmeside.

Realdania Byg A/S

Nørregade 29

5000 Odense C

Tlf. 70 11 06 06

Fax 32 88 52 79

info@rdbyg.dk

www.realdaniabyg.dk

Layout: e-mergency. Tryk: OAB-Tryk

Foto: Arkitema: Forside(bund, tv.), side 4. Jakob Bekker-

Hansen: Forside(top, tv.), side 3. Helene Høyer Mikkelsen:

Side 8 og 9. Realdania Byg: Øvrige. Christian Richters: Side

6 og 7. Per Munksgaard Thorsen/Lars Degnbol: Forside(top

th.). Kira Ursem: Forside(bund th.).


Vi viser nye veje

for byggeriet og

bygningsarven


Slangen på Bispebjerg Bakke

stod færdig i 2008. Byggeriet er

formgivet af billedkunstneren

Bjørn Nørgaard. Ambitionen med

byggeriet har været at integrere

kunst, arkitektur og håndværk.

På denne side ses en af Bjørn

Nørgaards første skitser til byggeriet.

Modsatte side: Et udsnit

af det færdige byggeri.


Realdania Byg

Realdania Byg (tidligere Realea) har til formål at

opbygge og formidle en samling af enestående

ejendomme. På de følgende sider kan du læse

om, hvordan vi arbejder med udvikling og eksperimenter

indenfor dansk byggeri og bygningsarv.

Formidling af ejendommene og deres kvaliteter

spiller en væsentlig rolle for Realdania Byg

uanset om det er funkishusets stramme æstetik

eller energibesparende tiltag i et nybyggeri.

På vores hjemmeside, i film og bogudgivelser, ved

åbent hus-arrangementer og gennem Realdania

Bygs arkitektur- og oplevelsesklub deler vi de

mange historier, som ejendommene rummer.

I folderen her kan du se et udsnit af Realdania

Bygs ejendomme. Se alle ejendommene på

www.realdaniabyg.dk

Velkommen til Realdania Byg

3


Nørre Vosborg.

Den fredede herregård

består af bygninger

opført i perioden 1542-

1951. I forbindelse med

restaureringen blev en

118 meter ny hotelfløj

tilføjet det historiske

anlæg. Taget på den

nye hotellade anes i

baggrunden.


Realdania Byg viser nye veje

Vi udvikler og bevarer nybyggeri og bygningsarv

Arne Jacobsens egen funkisvilla nord for København,

den vestjyske herregård Nørre Vosborg med

den 500 år lange historie og Bispebjerg Bakke

formgivet af billedkunstneren Bjørn Nørgaard

er nogle af bygningsværkerne i Realdania Bygs

samling af enestående ejendomme.

Realdania Byg udvikler eksperimenterende

nybyggeri - konkrete eksempler, der kan inspirere

til udvikling af moderne byggerier. Og vi køber og

restaurerer bygningsværker, der repræsenterer

væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur

fra forskellige tidsperioder og egne i Danmark.

Nogle bygninger forbliver en del af Realdania

Bygs ejendomssamling, mens andre afhændes

efter en endt projektperiode.

5


Tietgens Ærgrelse.

Moderne arkitektur i samspil

med kulturhistorisk følsomme

omgivelser. Huset fra 2010,

der har Marmorkirken som

nærmeste nabo, er tegnet af

den internationalt anerkendte

arkitekt Tony Fretton (UK).


Inspiration og viden til dansk byggeri

I nye ejendomme og historiske huse

Når Realdania Byg bygger nyt eller tilføjer nye

facetter til historiske huse, er målet at inspirere

og tilvejebringe ny viden til byggeriet. Projekterne

skal have høj arkitektonisk kvalitet og være

eksperimenterende i for eksempel materialer,

beliggenhed eller samarbejdsform.

I restaureringsprojekter kombinerer vi ny

teknologi og viden med historisk byggeskik og

traditionelle håndværksmetoder for at sikre

fortidens huse for fremtidige generationer.

Er en fredet eller bevaringsværdig ejendom

truet af forfald eller forandring, kan det være

en opgave for Realdania Byg.

Gennem ejerskab forsøger vi at gøre en forskel

i forhold til, hvad andre på markedet kan og vil.

Samtidigt er det vigtigt, at ejendommene

fremadrettet kan huse moderne aktiviteter –

boliger, kulturhus, erhvervslejemål eller meget

andet.

7


Projektet

Energiparcel viser,

at energiforbruget i

et parcelhus kan reduceres

30 procent uden at

øge den månedlige ydelse.

Fire 70er parcelhuse blev i

2008-2010 energirenoveret

for at vise muligheder

og begrænsninger for

energirenovering.


Bæredygtighed i byggeri og bygningsarv

Økonomi, miljø og sociale forhold spiller sammen

Når Realdania Byg bygger nyt, eller erhverver en

historisk ejendom, er det helt afgørende, at der

kan sikres en bæredygtig drift. Det betyder, at

ejendommen på sigt skal kunne anvendes, så den

giver et afkast, der som minimum dækker drift og

fremtidig vedligeholdelse.

Men hos Realdania Byg handler bæredygtighed

om meget mere end ejendommens snævre

økonomi. Når vi går ind i et projekt, ser vi og

på, hvordan det kan hjælpe til at løfte et område

socialt, afdække nye måder at bygge energi- og

miljøvenligt eller finde nye teknikker til at

minimere ressourceforbruget.

Ved at integrere mange forskellige aspekter af

bæredygtighed i projekterne ønsker Realdania

Byg at bidrage til at udvikle og bevare nye

ejendomme og dansk bygningsarv til glæde for

nuværende og kommende generationer.

9


Oluf Bagers Mødrene Gård

i hjertet af Odense er en

af byens ældste verdslige

huse. Den gamle renæssancekøbmandsgård

fra 1586

er restaureret af Realdania

Byg og fungerer i dag som

selskabets hovedsæde.


Varige resultater

Gennem langsigtede investeringer i det byggede miljø

Realdania Byg (tidligere Realea) er stifteti 2003

som et datterselskab af foreningen Realdania,

der støtter og igangsætter projekter inden for

det byggede miljø til gavn for almenvellet.

For midler, der investeres med et filantropisk

islæt, udvikler vi eksperimenterende nybyggeri

og sikrer en vigtig del af bygningsarven

– begge dele på et langsigtet og økonomisk

bæredygtigt grundlag.

Ejendommene skal have væsentlige kvaliteter

af eksperimentel, arkitektonisk, kulturel eller

historisk karakter. Typisk går Realdania Byg kun

ind i projekter, hvor vi kan gøre en forskel.

Realdania Byg udlejer sine ejendomme på

almindelige markedsvilkår. Dog beder vi fra tid

til anden vores lejere om at åbne dørene, så flest

muligt kan få glæde af de mange spændende

bygningsværker.

11


Kom indenfor

Bliv medlem af Realdania Byg Klubben

Realdania Byg Klubben går bag facaden på dansk

arkitektur og bygningskultur og følger på helt tæt

hold Realdania Bygs arbejde med at restaurere

historiske ejendomme og opføre eksperimenterende

nybyggeri.

Vi inviterer til arrangementer over hele landet,

der kombinerer indblik i ny arkitektur og restaurering

med spændende kulturoplevelser.

Som medlem kan du komme indenfor i J.F. Willumsens

ateliervilla i Hellerup, Odense Adelige

Jomfrukloster, Brorsons gamle bispebolig i Ribe

og mange andre enestående bygningsværker.

På vores hjemmeside kan du se mere om medlemskab.

Det er også muligt blive erhvervsmedlem.

Meld dig ind på

www.realdaniabygklubben.dk

5


Medlemsfordele Velkomstpakke

• Invitationer til rundvisninger, foredrag

og særarrangementer

• Gæstebillet til medlemsarrangementer

• Særtilbud på slotsophold på Hindsgavl

og herregårdsferie på Nørre Vosborg

Realdania Bygs årbog tilsendt hvert år

i december måned

• 2 bøger i velkomstgave efter eget valg

blandt Realdania Bygs udgivelser

Læs mere på

www.realdaniabygklubben.dk

2 valgfri bøger.

Værdi op til kr. 400,-


Vi åbner døre

Rundvisninger, foredrag og arkitekturoplevelser

Se Arne Jacobsens egen villa. Hør arkitekten bag

Bispebjerg Bakke fortælle om visionerne, eller

oplev en temaweekend på det idylliske Hindsgavl

Slot.

Realdania Byg Klubben åbner dørene til en verden

af oplevelser med arkitektur, bygningsarv og

kulturhistorie – fra statelige renæssancegårde til

minimalistiske funkishuse og eksperimenterende

nybyggeri.

Sammen med Realdania Bygs projektledere,

arkitekter og andre fagfolk fortæller vi historierne

bag arkitekturen og åbner dørene til oplevelser,

foredrag og rundvisninger i dele af dansk kulturarv,

der normalt ikke er åben for offentligheden.

Arrangementerne giver indblik i arbejdet med

arkitekturen, men også de idéer, idealer og

begivenheder, der ligger bag - både det moderne

byggeri og den historiske bygningsarv.

3


Edvard Heibergs

villa fra 1924 er

Nordens første

funkisvilla. Husets

form, konstruktion

og farvesætning var

et markant nybrud i

nordisk arkitekturhistorie.


Interesseret

i arkitektur,

restaurering og

bygningskultur?


På forsiden ses:

Detalje, Arne Jacobsens

eget hus,

top t.v. Åbent hus,

J.F. Willumsens

villa, top t.v. Arne

Jacobsens eget

hus, bund t.h.

Rundvisning

Tietgens Ærgrelse,

bund t.v.

Scan koden med din

smartphone og bliv

medlem på Realdania Byg

Klubbens hjemmeside.

Realdania Byg A/S

Nørregade 29

5000 Odense C

Tlf. 70 11 06 06

Fax 32 88 52 79

info@rdbyg.dk

www.realdaniabyg.dk

Layout: E-mergency

Tryk: OAB-Tryk

Foto: Per Munksgaard Thorsen/Lars Degnbol:

Forside(top, tv. og bund, th.). Realdania Byg: Øvrige.


Interesseret

i arkitektur,

restaurering og

bygningskultur?

More magazines by this user
Similar magazines