FAABORG HAVN

pageflip.dk

FAABORG HAVN

Faaborgs Træskibe

Yndet mål for store sejlskibe

Faaborg er en by med mange og stolte søfartstraditioner. For

et par hundrede år siden havde byen en af Danmarks største

udskibningshavne, og mange skibe, kuttere og både er søsat

fra byens værfter. Faaborg er stadig hjemhavn for en mindre

flåde af træskibe, og hver sommer er Faaborg et yndet mål for

mange af de smukke, restaurerede sejlskibe.

Fyn Rundt

Omkring 30 af de største sejlskibe lægger til samme dag, når

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe kommer til Faaborg. I

år ankommer skibene torsdag den 25. juli, hvor havnen, efterhånden

som de smukke skibe fylder havnebassinerne op, omdannes

til én stor folkefest, som alle er velkomne til at deltage

i. Kapsejladsen fortsætter fredag den 26. juli, hvor skibene i

løbet af formiddagen fortsætter til Svendborg, som er mål for

kapsejladsen. Se mere på www.fyn-rundt.dk

The Wooden Ships of Faaborg

Visited by many tall ships

Faaborg is a harbour of many and proud maritime traditions.

A few hundred years ago the town had one of the busiest

harbours in Denmark, and many ships, cutters and boats are

launched from the local yards. Faaborg still has a small fleet of

wooden ships, and every summer Faaborg is visited by numerous

beautifully restored wooden sailing ships.

Around Funen

Approximately 30 of the tallest wooden ships arrive on the

same day, when the race Around Funen for Ships worth Preserving

calls at Faaborg. This year the ships arrive on Thursday

July 25, and as the beautiful ships fill up the basins, the harbour

turns into one big folk party, in which everyone is most wel-

De Japanske Haver

Find den indre ferie ro

Dyk jer ned og lad jer overvælde

af havekunst når det er bedst. Havens

nyhed i år er en tempelhave, hvor man

hjælpes til at finde den indre ro. Haven,

som består af 5 andre haver, ligger i det

smukke sydfynske, og er anlagt på basis

af 25 års erfaring med japansk have

design. Midt i den havearkitektoniske

perle, er der en café hvor man kan blive

fristet af alt fra Sushi, japanske frikadeller

til friskbagte boller – udsøgt frokost

mål. Her kan maven blive lige så mæt

som øjnene. De Japanske Haver er virkelig

et besøg værd.

Tag Fynbus rute 111 fra havnen

til Vøjstrup ca. 25 min.

Derefter ca. 7 min. gang til

De Japanske Haver.

Find your inner holiday peace

Enjoy and be overwhelmed by great

garden art. The new garden this year is the

Temple Garden, where you can find your

inner peace. The garden, which contains

5 others gardens, is placed in Southern

Funen, and the Japanese design is created

with more than 25 years of experience.

In the middle of the architectural

pearl, there is a café where you can

enjoy Sushi, Japanese meat balls and

fresh made bread – an excellent place for

lunch. Your stomach and your eyes can

be equally filled up. The Japanese Gardens

are really worth visit.

Take the Fynbus no. 111 from the

harbour to Vøjstrup approx. 25 min.

Then a walk of approx. 7 min. will

take you to the Japanese Gardens.

www.dejapanskehaver.dk

come to participate. The race will continue on Friday July 26,

where the ships during the morning will head for Svendborg -

the goal for the race.

For more information, please visit www.fyn-rundt.dk

Die Faaborger Traditionssegler

Ein beliebtes Ziel für große Segelschiffe

Faaborg ist eine Stadt mit vielen stolzen Seefahrertraditionen. Vor

einigen hundert Jahren war Faaborg eine der größten Ausschiffungshäfen

Dänemarks und viele Schiffe, Kutter und Boote liefen

in den Werften vom Stapel. Faaborg ist noch heute Heimathafen

einer kleinen Flotte von Holzschiffen und jeden Sommer ist Faaborg

ein beliebtes Ziel für viele der schönen und restaurierten

Traditionssegler.

Rund um Fünen

Etwa 30 der größten Segelschiffe legen am gleichen Tag an,

wenn die Regatta „Rund um Fünen für erhaltenswerte Holzschiffe“

Faaborg besucht. In diesem Jahr kommen die Schiffe am

Donnerstag den 25. Juli. Der Hafen wird, wenn die Schiffe nach

und nach den Hafen füllen, in ein großes Volksfest verwandelt wo

alle herzlich eingeladen sind. Die Regatta geht am 26. Juli weiter

wo die Schiffe im Laufe des Vormittags zum Zielhafen Svendborg

aufbrechen. Weitere Infos unter www.fyn-rundt.dk

Finde die innere Ferienruhe

Tauche ein und lasse dich von der

schönsten Gartenkunst überwältigen. Die

Neuigkeit des Gartens dieses Jahr ist der

Tempelgarten, wo man sich gegenseitig

hilft die innere Ruhe zu finden. Der Garten,

der aus 5 anderen Gärten besteht,

befindet sich in dem Südfünischen, und

das japanische Gartendesign wird mit

25 jähriger Erfahrung angelegt. Inmitten

der gartenarchitektonischen Perle, gibt

es ein Café, wo man alles von Sushi,

japanischen Frikadellen bis frischgebackene

Brötchen genießen kann – ausgezeichnetes

Mittagsziel. Der Magen wird

dort genauso gesättigt wie die Augen.

Der Japanische Garten ist wirklich ein

Besuch wert.

Nehmt den Fynbus Route 111 vom

Hafen bis Vøjstrup ca. 25 min.

Danach ca. 7 min zu Fuß bis zu den

Japanischen Gärten.

Faaborg Havnemagasin 2013 9

More magazines by this user
Similar magazines