GLlSbg

tbkaas

GLlSbg

Kaas & Mulvad | 13.2.12 | Internet | Google | Geokodning med Google Fusion

HUSKESEDDEL

Geokod Under ”File” vælges punktet ”Geocode”

Vælg om nødvendigt den rigtige kolonne og Tryk så Start:

Manel

geokodning

Når geokodningen er færdig (når de 100% er nået), trykkes Stop og

Close.

Når vinduet med tabellen opdateres, skulle den gule farve gerne

forsvinde.

Er der stadig nogle gule, er de ikke genkendt – og ikke placeret på

kortet endnu:

For at gekode manuelt, bevæges musen til højre for den gule adresse.

Klik på jordklodesymbolet:

Et lille vindue dukker op, og man kan søge sig frem, til man ser den

rigtige placering. Man klikker nu på en grøn markør, og denne

placering vil blive valgt.

4

2

Similar magazines