Kræft, Kulturforståelse og Kasketter - indsigt som et redskab

dsr.dk

Kræft, Kulturforståelse og Kasketter - indsigt som et redskab

Kræft, Kulturforståelse &

Kasketter


Udgangspunktet

1. I sidder her, fordi I på et eller andet tidspunkt

har sagt eller tænkt at I gerne vil arbejde med

mennesker

2. I arbejdet med mennesker er kulturforståelse

et grundvilkår

3. Ingen er født med evnen til at kunne håndtere

kulturforskelle optimalt

4. Alle kan blive bedre til det


Fordomme…


Santa Claus

”Saint Nicholas of Myra is the

primary inspiration for the Christian

figure of Sinterklaas. He was a 4th

century Greek Christian bishop of

Myra (now Demre) in Lycia, a

province of the Byzantine Anatolia,

now in Turkey”

Kilde: Wikipedia


Hvem & Hvor mange ?


Hvem taler vi om ?

Flygtninge

Indvandrere samt disses efterkommere

Asylansøgere

Udlændinge på tålt ophold

Uledsagede flygtningebørn

Flygtninge efter specielle paragraffer

Hip-hoppere

(!)

Jyder/Sjællændere

Fiskere

Pensionister

(!!)

ALLE med en anderledes (sub)kultur end vores egen !


578052 personer i DK har

indvandrer- eller

flygtningebaggrund

(10,1 % af befolkningen)

Januar 2012, Danmarks Statistik


Top 7

Kilde:

Danmartks Statistik 2012


Etnicitet - tilhørsforhold

• Kan defineres ud fra:

– Objektive karakteristika; såsom fødeland,

nationalitet, religiøst tilhørsforhold eller

generationel indvandrerstatus

eller

– Subjektivt; det enkelte menneskes

opfattelse af egen etnicitet


Sundhedskulturelle begreber


”Takt og tone”

Danmark

”...Patienten må ikke kræve mere end det højest

nødvendige af pasning og underholdning, idet han eller

hun må forstå at Livet trods alt må gå sin gang for de

Andre (...) Patienten bør også afholde sig fra at tale om

sin mulige nært forestående Død af hensyn til de Andre,

for hvem det er vanskeligt at drøfte Æmnet i den lyse

tone, som man helst vil anslå...”

(Gad, 1918)


”Takt og tone”

Tyrkiet

”...I Istanbul forvandler sygdom ethvert hjem til et

skrækindjagende og stille bedested. Alt kommer til at

handle om patienten. Madlavning, borddækning, alt og

alle undtagen den syge bliver forsømt. Selv det at sove

betragtes som en synd for de raske medlemmer af

familien. Derfor holder alle sig vågne nat og dag, de går

rundt i en døs, og er ude af stand til at præstere en

fornuftig tanke eller et rimeligt stykke arbejde...”

(Bayri, 1947)


Den biologiske

apparatfejlsmodel

Den bio-psyko-sociale eller

holistiske sygdomsmodel


Yin Yang


Bygger på teorien om en naturlig balance i

mennesket.

Sygdom anses som forstyrrelse af denne

balance.

Helbredelse sker ved tolkning og påvirkning

af energistrømme med massage,

akupunktur, speciel føde, urter o.s.v


Unani-traditionen

Klassisk arabisk medicinsk tradition - og

balanceteori, dog her mellem 4 kropsvæsker.

Hver af disse væsker associeres til enten

fugtighed, tørhed, varme eller kulde.

Sygdom opstår ved ubalance.

Behandlingen består i genoprettelse af denne

ved indgift af føde og medicin, der inddeles i

”varme” og ”kolde” ting jf. ovenstående.

Udøves af hakim’er, som ofte har en lang

teoretisk uddannelse bag sig.


Sygdomsforklaringer

• Sygdom er en biologisk, social såvel som kulturel

proces under indflydelse af etniciteten

• Forklaringsmodeller dækker over 5 sygdomsaspekter:

1) Ætiologi

2) Timing af symptomer samt manifestation

3) Patofysiologiske processer

4) Udvikling og alvorlighed

5) Behandling


Referencerammer

(Helman 2001, s. 85)

Individet

Den naturlige sfære

Den sociale sfære

Den overnaturlige sfære


•Fatalisme

PATIENTEN

•Åndelighed/Spiritualitet

•Pårørendes vrede/frustration

•Overvejelser om døden

Kræftpatienten

BEHANDLEREN

•Meningsfyldt 1:1 dialog

•Støt op om evt. religiøse

aktiviteter

•Vær kreativ og udfordr

afdelingens vaner

•Inddrag relevante

kompetencer


Kulturrelaterede brudflader i

• Sundheds- og

sygdomsopfattelser

• Autoritet

• Kostvaner

• Familiemønsteret

• Kønsroller

• Den motiverende samtale

sundhedsvæsenet

• Blufærdighed &

seksualitet

• Brugen af

sundhedsvæsenet

• Medicin

• ”Etniske smerter”

• Religion/Døden


Spørgsmål ?


Politiken,

27. januar 2006


Kulturforståelse i

praksis”

2007


To små film...


Kommentarer, artikler

samt yderligere info...

www.sundkultur.dk


”For i sandhed at kunne hjælpe en anden må

jeg forstå mere end han, men dog først og

fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke

gør det, så hjælper min merforståelse ham slet

ikke.”

(Søren Kierkegaard, 1813-1855)

More magazines by this user
Similar magazines