Workshopkatalog

socialstyrelsen.dk

Workshopkatalog

Workshopkatalog

Workshopkatalog 2012

tema 1: introducerende viden om unges brug af

rusmidler

Hvad sker der med kroppen og adfærden, når unge tager stoffer? Hvornår skal

man være bekymret? Og hvordan kan man gå til den unge med sin bekymring?

Disse udfordringer kan håndteres på en række måder. Oplæggene inden for dette

tema har fokus på differentiering mellem brug og misbrug, forståelse af unges

motiver, herunder gevinst og risici ved forbrug af rusmidler, og på hvordan man

som institution kan opfange signaler og gå i dialog med de unge.

tema 2: Metoder til at fremme samarbejde og udvikle

en fælles forståelse

Arbejdet med unge med rusmiddelproblemer involverer ofte flere parter – internt

i den enkelte institution eller på tværs af institutioner. Men i samarbejdet kan

der være mange holdninger eller usikkerheder på spil: Hvem skal involveres og

hvornår? Hvad er en "hensigtsmæssig" hjælp? Og hvor går snitfladerne mellem de

involverede parter, institutioner og strukturer? Oplæggene inden for dette tema

har fokus på at finde gode veje til at få et fælles sprog, til at udarbejde politikker

til fælles retningslinjer og til at skabe muligheder for tværfaglige netværk.

tema 3: Metoder til at arbejde motiverende med den

unge

Den unge er ekspert i sit eget liv. Det er kernen i det motiverende arbejde, hvor

din rolle som fagperson er at være nysgerrig og konstruktiv: For du skal hjælpe

den unge med selv at formulere sine ønsker og sine egne forslag til, hvordan

hans/hendes situation og rusmiddelforbrug kan forandres. Kun ved at møde

de unge med en anerkendende tilgang, kan man som voksen og professionel

motivere en ung til at gøre noget ved sit rusmiddelforbrug. Oplæggene inden for

dette tema præsenterer både en teoretisk forståelse af det motiverende arbejde

og giver jer konkrete, brugbare redskaber til at arbejde motiverende – både med

en enkelt ung og i grupper af unge.

More magazines by this user
Similar magazines