28.04.2013 Views

Press release to download (PDF-format) - KUKA Roboter

Press release to download (PDF-format) - KUKA Roboter

Press release to download (PDF-format) - KUKA Roboter

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Presse-Information Press release Communiqué de presse

- 1 -

KR C4 – en all-in-one løsning

Med KR C4, lancerer robot teknologisk leder KUKA et kontrolsystem på

markedet, der integrerer robot, motion, sekvens og processtyring. Men det

er ikke alt. Endnu vigtigere er det, at den komplette sikkerhedscontroller

problemfrit integreres i KR C4 kontrolsystemet. Med andre ord udfører

KR C4 alle opgaver på én gang.

I det nye kontrolsystem, har KUKA systematisk undladt brug af

begrænsende hardware og erstattet den med intelligente software

funktioner. Konceptet er således kendetegnet ved sin absolutte åbenhed og

fremtidige kompatibilitet.

Konventionelle grænseflader erstattes af intelligente, sammenkædede data

streams, hvilket muliggør en direkte kommunikation mellem de enkelte

kontrol moduler i KR C4.

KR C4 – kontrol systemet for fremtiden

Det revolutionerende koncept for KR C4 giver et solidt grundlag for

automatisering i morgen. Den systematiske udelukkelse af begrænsende

hardware og erstatning af denne med almindeligt anvendt, åbne

branchestandarder, såsom multi-core og Ethernet-teknologi, rummer

enorme muligheder og udviklingspotentiale. Baseret på disse teknologier,

kan Ethernet-baserede feltbus systemer, såsom PROFINET eller Ethernet /

IP, blot blive integreret som software-funktioner. På denne måde vil KR C4

konceptet automatisk drage fordel af de fremtidige spring i udvikling og

samtidig øges præstationerne. Denne nye systematiske tilgang til

gennemførelse af de kontrolprocesser som software-funktioner muliggør,

reducerer antallet af hardware moduler med 35%, og stik og kabler med

50%.

Sikkerheden om bord

For første gang er den komplette sikkerheds controller problemfrit

integreret i KR C4 kontrolsystemet uden proprietær hardware.

KUKA Nordic AB

Market responsible

Sara Tobiasson

A Odhners Gata 15

S-421 30 Västra Frölunda

Sweden

Phone + 46 (0)31 726 62 66

Fax +46 (0)31 726 62 01

sara.tobiasson@kuka.se

news@kuka.se

www.kuka.se

KUKA Roboter GmbH

Corporate Communications

Global Sales Center

Hery-Park 3000

86368 Gersthofen, GERMANY

Telefon +49 821 4533-3795

Fax +49 821 4533-2129

press@kuka-robotics.com

www.kuka.com


Sikkerhedsfunktioner og sikkerhed orienteret kommunikation er gennemført

på grundlag af Ethernet-baserede protokoller.

Sikkerheds begrebet i KR C4 er centreret omkring multi-core teknologi,

hvilket sikrer det redundante system, der kræves for

sikkerhedsapplikationer. Desuden tilbyder systemet langt mere end blot

overvågnings funktioner. I stedet muliggøres det at påvirke bevægelse og

hastighed på robotten sikkert. Fjernelsen af restriktive hardware

komponenter og ubegrænsede udvidelsesmuligheder af software-baserede

sikkerhedssystemer baner vejen frem for gennemførelse af

revolutionerende nye sikkerheds-koncepter indenfor automation. Især

indenfor området for menneske-robot samarbejde, vil nye sensorer i

fremtiden kræve et stort antal af input og output, alt dette muliggøres med

arkitekturen i det nye KR C4 sytem og demed også fleksibiliteten til at

integrere dem.

KUKA – pioner inden for sikkerhed.

Når det kommer til sikkerhed, tager KUKA Roboter GmbH et yderligere

skridt i retning af sikker kontrol med arkitekturen i KRC4. Med omkring

5000 Safe-robots der allerede er installeret, har KUKA mange års erfaring

på dette område. Safe-Robot konceptet er ved at etablere sig som en

industri standard, der sparer produktionsområde, forenkler manuelle

ilægnings stationer uden behov for ekstra sikkerhedsudstyr, og er et krav

for direkte menneske-maskine samarbejde. Baseret på dette kontroller

koncept, præsenterer KUKA også den nye WorkVisual udviklingsplatform

og den nye KUKA smartPAD kontrolpanel.

Simpelt og smart: Den nye KUKA smartPAD operatør panel

Vejer kun omkring 1000 gram, KUKA smartPAD tilbyder ikke kun

veltestede og velkendte operatør betjeningselementer såsom 6D mus, men

også en lang række nye brugervenlige funktioner, såsom en USB-port til

praktisk at gemme og indlæse data direkte på kontrolpanelet. Dybest set

betjenes smartPAD ved hjælp af en stor, høj opløsning, 8,4 "antireflektions

touch screen og få taster. Det er nu muligt at styre otte akser bekvemt, i

modsætning til seks tidligere. Når man arbejder med KUKA smartPAD,

- 2 -


tilbydes brugeren kun de betjeningselementer, som han faktisk behov på et

givet tidspunkt, hvorved muliggøres intuitivt og effektivt arbejde.

KUKA.WorkVisual - den universelle platform for integreret

udviklingsarbejde

Den modulære opbygning af KUKA.WorkVisuals softwarearkitektur kæder

alle trin i et projekt sammen i et homogent software miljø, og kan bruges

som et planlægningsværktøj, for celle konfiguration og som et universelt

programmerings miljø. Fra konfiguration til programmering og optimering,

forenkler WorkVisual alle automatisering opgaver med en ensartet look &

feel for alle værktøjer. De enkelte værktøjer WorkVisual tilbyder kan til en

vis grad sammenlignes med MS Office, med samme brugervenlighed og

med en standardiseret brugergrænseflade og menu navigation, f.eks

Kopier & Indsæt, Træk og slip eller kodestumper. Kataloger og projekt data,

der ikke er program-specifikke sikrer dataernes konsistens og den

problemfrie integration. Med den afgørende fordel, at programkodens logik

allerede er kontrolleret, mens disse funktioner bruges i baggrunden. Dette

betyder, at projekt fejl bliver kvalt i fødslen.

KUKA NORDIC AB

KUKA Nordic AB er en leverandør af fleksible, robot-baserede systemer til automatisering inden for

bilindustrien, luft-og rumfart, solenergi og fremstillingsindustrien og har sine kernekompetencer inden for

udvikling, fremstilling og salg af industrielle robotter, kontrollører, software og lineære enheder. KUKA

Nordic AB som har base i Göteborg, er et svensk datterselskab af KUKA Systems GmbH og KUKA

Robotter GmbH, begge beliggende i Augsburg, Tyskland. Tilsammen har virksomheden mere end 5

500 medarbejdere på verdensplan. I 2009 udgjorde KUKA Systems omsætning 615 mio. euro, KUKA

Robotters omsætning var 330 mio. euro.

- 3 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!