28.04.2013 Views

Press release to download (PDF-format) - KUKA Roboter

Press release to download (PDF-format) - KUKA Roboter

Press release to download (PDF-format) - KUKA Roboter

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Presse-Information Press release Communiqué de presse

- 1 -

Samarbejde mellem KUKA og

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet først i Norden med 2 stk KUKA

Light Weight Robotter.

I forbindelse med to EU projekter skal KUKA Nordic AB leverer to KUKA

LWR robotter til Aalborg Universitet. Projekterne skal afdække

mulighederne for at robotter kan køre rundt i produktionen blandt

medarbejderne og udføre monotone opgaver såsom opfyldning og

forefaldende arbejde.

KUKAs LWR4+ robot er en 7 akset letvægtsrobot med en rækkevidde på

790mm. Robotten kan håndtere op til 7 kg i payload og alt sammen med en

total egenvægt på 16 kg. Robottens unikke funktioner med integreret

sensorik og torque sensorer gør robotten interessant i mange applikationer

hvor man normalt skal bruge medarbejderens følelese i hånden.

”For KUKA er dette en viktig milstone. KUKA’s LWR4+ er antagelig det

absolut mest sofistikerede som nogenside er skabt indenfor området

industrirobotter. At denne fremstidsrobot nu skal stå på Aalbort Universitet

betyder at KUKA samt universitetet skaber en fantastisk platform for

fremtidens robotløsninger i Danmark. siger Jacob Vierö, Nordisk Salgschef

ved KUKA Nordic.

KUKA Nordics Systempartner QRS A/S deltager på Værktøjsmaskinermessen

i Odense den 22-25 marts 2011. Her vil KUKA´s LWR4+ vise

sensorisk montering af gear med koblingsplader.

KUKA Nordic AB

Market responsible

Carola Andersson

A Odhners Gata 15

S-421 30 Västra Frölunda

Sweden

Phone + 46 (0)31 726 62 68

Fax +46 (0)31 726 62 01

carola.andersson@kuka.se

news@kuka.se

www.kuka.se

KUKA Roboter GmbH

Corporate Communications

Global Sales Center

Hery-Park 3000

86368 Gersthofen, GERMANY

Telefon +49 821 4533-3795

Fax +49 821 4533-2129

press@kuka-robotics.com

www.kuka.com


Evt. spørgsmål kan rettes til:

Salgschef Jacob Vierø, KUKA Nordic AB, tlf +46 31 726 62 00

Professor Ole Madsen, Aalborg Universitet, tlf +45 99 40 71 17

KUKA NORDIC AB

KUKA Nordic AB er en leverandør af fleksible, robot-baserede systemer til automatisering inden for

bilindustrien, luft-og rumfart, solenergi og fremstillingsindustrien og har sine kernekompetencer inden for

udvikling, fremstilling og salg af industrielle robotter, kontrollerer, software og lineare enheder. KUKA

Nordic AB som har base i Göteborg, er et svensk datterselskab af KUKA Robotter GmbH, beliggende i

Augsburg, Tyskland. I alt har virksomheden mere end 5 500 medarbejdere på verdensplan. I 2009

udgjorde KUKA AG´s omsætning 945 mio. euro.

- 2 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!