Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 - Boligkontoret ...

bk.aarhus.dk

Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 - Boligkontoret ...

Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83

B LIG

NYT Nr.42010

Et trygt samfund

er et fælles ansvar

SIDE 4

Det er beboermøderne

der er demokratiet

SIDE 10

BL: Et fornuftigt

boligforlig

SIDE 13


INDHOLD

ARTIKLER ADRESSER

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Et trygt samfund er et fælles ansvar 4

Det er beboermøderne

der er demokratiet . . . . . . . . . . . . . 10

BL: Et fornuftigt boligforlig . . . . . . . 13

Nyt fra afdelingerne . . . . . . . . . . . . . 16

2 •BOLIGNYT

Formænd for afdelingsbestyrelsen . . 32

Håndværkere . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ejendomsfunktionærer . . . . . . . . . 36


Der er bevægelse

i boligforeningerne

Af Søren Høgsberg

Bo83 og Højbo har for nylig haft møder med deres

respektive repræsentantskaber. Dagsorden for møderne

var at nedsætte et undersøgelsesudvalg i forbindelse

med fusion med de øvrige foreninger i Boligkontor

Århus' administration. Vi ønsker at undersøge

konsekvenserne af en fusion, så vi ikke kommer

til at stå med nogle uafklarede spørgsmål når og hvis

der skal tages politisk stilling til fusion.

Det er en debat vi tidligere har haft i foreningerne.

Det nye er, at også Vesterbo og Fagbo er begyndt at

drøfte fordele og ulemper ved en større organisation.

Når vi gentager debatten er det dels for ikke at

glemme hvad vi tidligere har diskuteret. Det er og

fordi der i mellemtiden er valgt nye beboerdemokrater

ind i vores repræsentantskaber og bestyrelser.

Disse stemmer skal også bidrage til et beslutningsgrundlag.

Det tager lang tid at diskutere et sådant spørgsmål.

Det er ikke nok at sammenligne økonomier, lave

overgangsordninger, spare moms på administration

og forenkle 'forretningen'.

Følelser er på spil blandt beboerdemokraterne. En

identitet som beboerdemokrat og politiker i Fagbo,

Vesterbo, Bo83 og Højboog skal bearbejdes. Eller

med andre ord: Dem I har valgt til jeres repræsentantskab

skal også kunnen se sig selv i projektet. Det

er jo os I har valgt til at tage sådanne beslutninger.

Som almindelig beboer i en afdeling vil en fusion ikke

få de store konsekvenser. Afdelingen vil fortsat

have sin suverænitet. De umiddelbare ændringer vil

begrænse sig til, at der i brevhovedet ikke længere

står Bo83 eller Højbo og sådan noget. Vi vil have de

samme ansatte viceværter, gårdmænd og kontorpersonale

som vi kender i dag.

Der vil uvægerligt komme nye politiske signaler fra

organisationen – også til afdelingen. Det sker hele

tiden. Enten er det folketinget der beslutter et eller

andet der har indflydelse på vores drift og dagligdag,

eller det er repræsentantskab og bestyrelse, der

oplever en udskiftning og giver nye signaler. En fusion

vil i sig selv over tid betyde ændringer i repræsentantskabet.

Den interne oprykningsret i egen afdeling vil heller

ikke blive påvirket. Derimod vil vi få flere boliger at

søge i når vi bruger oprykningsretten på foreningsniveau.

På samme måde vil der være flere der kan

bruge deres oprykningsret til vore nuværende boliger.

Der vil ganske enkelt blive flere afdelinger med

enkelt- eller rækkehuse med haver, flere etagelejemål

med udsigt, flere store og flere små boliger.

Med disse nye tangenter på tastaturet er der kun tilbage

at ønske alle beboere og personaler

En god hvid jul og nytår.

BOLIGNYT •3


Et trygt samfund

er et fælles ansvar

En ny bydel på havnen. Aktiviteter på det

tomme Bispetorv. Forskønnelse af Store Torv.

Omlægning af Hasle Torv. Nye højhuse på

Søren Frichs Vej. Flytning af brandstationen

i Ny Munkegade. Batteriopladere til elbiler.

Regler for affaldsskakter i etageejendomme

og sprøjtegift i indkørsler. Omfattende renoveringer

af ghettoområder. Prisen på månedskort

for børn i busserne. Og så et budgetforlig

i byrådet med besparelser for 362 mio. kr.

næste år.

Af Jørn Rasmussen

Der er lidt af hvert i Laura Hays kalender, og opremsningen

her er kun et udsnit af de emner, der har optaget

hende siden sommerferien. Rådmanden for

teknik og miljø, som formentlig bliver Venstres kommende

borgmesterkandidat i Århus, har rigeligt at

se til. Men boligpolitik ligger hende også på sinde.

”Det er afgørende for den enkelte at have et godt

og trygt sted at bo. Sådan er det ikke alle steder, og

som kommune må vi gøre, hvad vi kan for at skabe

rammerne for livskvalitet. Det kan give et løft i boligområderne,

men kommunen kan ikke løse alle problemer.

Det er et fælles ansvar, som andre også må

tage på sig”, mener Laura Hay, der som liberal tager

politisk udgangspunkt i det enkelte menneske frem

for systemet og hylder friheden til forskellighed.

bb Kommunen kan ikke løse

alle problemer bb

Hun peger på, at en samlet indsats har virket i Rosenvang

i Viby og forventer også, at de planlagte

4 •BOLIGNYT

LAURA HAY

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

33 år, født i Horsens, opvokset med to brødre på

Hjarnø i Horsens Fjord. Moderen Birte Hay er tidligere

skolelærer, nu uddannet psykolog. Faderen

Jens Grøn er landmand og freelancejournalist.

Medlem af Århus Byråd siden 1. januar

2006, fra 1. januar 2010 rådmand for

teknik og miljø.

Tidligere socialrådmand, vikar som politisk ordfører

for Venstre og medlem af økonomiudvalget.

Landspolitisk medlem af partiets styregruppe for

energi, miljø og klima. Opstillet som folketingskandidat,

men valgte at trække sig i forbindelse med

kommunalvalget sidste år. I dag Venstres leder og

formentlig kommende borgmesterkandidat i

Århus.

Uddannelse og erhverv

Matematisk student fra Horsens Amtsgymnasium.

Jurastuderende med bachelorgrad ved Aarhus Universitet.

Tidligere stud. jur. på advokatkontor, juridisk

konsulent på projekt for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

som skulle kortlægge administrative

byrder for erhvervslivet. I sin pure ungdom

avisbud, rengøringsassistent og kirkesanger som

15-årig. Klummeskriver til Århus Stiftstidende i tillægget

”Motion og velvære”.

Tillidshverv

I studietiden medlem af bestyrelsen på Juridisk Institut,

bestyrelsen for et fagligt forlag, repræsentantskabet

for Danmarks Jurist og Økonomforbund,

repræsentant i Foreningen af Advokater og

Advokatfuldmægtige og en hel del mere.

Boligforhold

Lejet, nyanskaffet lejlighed i det centrale Århus.

Har tidligere boet på kollegium og i ungdomsbolig

i byen. Hun bor alene, er ugift og har ingen børn.

E-mail: raadmand@mtm.aarhus.dk


Set fra

Rådhuset

Et nyt byråd er trådt til på Århus Rådhus

efter valget i november 2009. Det almene

boligområde er et af de emner, der trænger

sig på i byrådssalen – på godt og ondt.

Fra ønsker og visioner om nybyggerier

og kulturelle aktiviteter til ghettodannelser

og sociale problemer.

Hvad vil politikerne sætte øverst på

dagsordenen, og er der initiativer på vej?

I artikelserien her gør fire yngre

byrådspolitikere med forskellig partifarve

rede for deres syn på boligpolitikken. En

debat, der handler om dig og dine vilkår

i hverdagen – nu og i fremtiden.

fornyelser i Gellerup vil have en gavnlig virkning på

sociale udfordringer der. Byrådet og Brabrand Boligforening

er efter længere tids debat blevet enige om

nedrivning af tre boligblokke for at give plads til en

bygade med varieret liv og op til 1000 nye arbejdspladser.

Planerne skal dog til afstemning blandt beboerne,

som har strittet en del imod.

Det drejer sig om at finde

bb en fornuftig balancebb Laura Hay ser ikke noget forkert i, at Landsbyggefonden

må til lommerne for at finansiere en stor del

af udgifterne til renoveringer af de 29 ghettoområder,

som regeringen har udpeget landet over.

”Det er ikke rigtigt, at det kun er lejernes penge, der

skal bruges til det formål. Kommunerne bidrager også,

og regeringen har skabt mulighed for, at vi kan

sælge ud af grunde og ejendomme for at kunne

være med til at finansiere f.eks. helhedsplanen for

Gellerup og renoveringer af de ældre bygninger i

den almene sektor, så det er vel rimeligt nok. Mange

skatteydere i andre boliger kunne også spørge, hvor-

for de skal betale. Det drejer sig om at finde en fornuftig

balance i tingene”.

Kulturchok

Laura fik med egne ord et kulturchok, da hun som

19-årig flyttede til Århus for at læse jura på universitetet.

Med en opvækst på en gård på Hjarnø i Horsens

Fjord, fem minutters sejlads fra Snaptun og

med omkring 110 beboere, var omvæltningen stor,

selv om hun i skole- og gymnasietiden havde været

forbi Glud, Juelsminde og Horsens undervejs.

bb I Århus oplevede jeg hjemløse

på gaden, som folk bare gik forbi bb

”Jeg var vant til et lille samfund, hvor alle drager omsorg

og tager hånd om hinanden. Det var nødvendigt,

at alle engagerede sig, lige fra strandrensning

til biograf eller badminton i forsamlingshuset. I

Århus oplevede jeg pludselig hjemløse på gaden,

som folk bare gik forbi. Det havde jeg svært ved at

forstå”, siger hun.

Måske var det årsagen til, at hun blev politiker for at

BOLIGNYT •5


”Jeg regner med at have 40 gode arbejdsår i mig endnu”, lyder det

optimistisk fra Laura Hay. Hun holder sig også i god form.

(Foto: Peter Andreas Ebbesen)

gøre en forskel. I hvert fald blev hun hurtigt synlig i

studenterpolitik og i fagforbundet DJØF, hvor hun

bl.a. har arbejdet med at skabe flere studierelevante

job, arbejdsmarkedspolitik og sygefravær.

Jeg havde aldrig regnet med

bb at blive politikerbb Ved siden af studierne tog hun desuden frivilligt arbejde

med retshjælp og vandt med fire medstuderende

en procedurekonkurrence i Stockholm, altså

en slags turnering om, hvordan en advokat bedst og

skarpest argumenterer for en sag. Hun er stadig i

gang med sine studier, har været på Harvard Law

School i Boston, USA i sommerferien for at studere

forhandlingsteknik og håber at kunne afslutte de

sidste tre fag for at blive cand.jur. til næste år, selv

om jobbet som rådmand nærmest kræver alle døgnets

timer.

”Egentlig havde jeg aldrig regnet med at blive politiker,

men har altid har interesseret mig for politik. Det

greb bare om sig”, forklarer Laura Hay, der dog øvede

sig i barndommen. Hun kunne finde på at lege

6 •BOLIGNYT

politisk parti med sin fætter Jacob, og det er vist lidt

usædvanligt.

Grønnere by

”Som socialrådmand kom jeg tæt på historier og

skæbner fra det virkelige liv, og de sætter deres

præg. Det er så vigtigt, at der i alle bydele bliver

skabt rammer for et trygt familieliv, at børnene får

en god opvækst og en skolegang, der kan føre dem

sikkert videre. Alle skal have lige adgang til at udleve

drømmen om det liv, de ønsker sig”, understreger

rådmanden.

Alle skal have lige adgang

bb til at udleve deres drømmebb ”Jeg har en stor passion for arkitektur, som ikke bare

kan forandre byens udseende, men også give nyt liv

i byrummet. Selve bybilledet kan være med til at skabe

sammenhængskraft og øge fællesskabet. Og

med min baggrund tror jeg på, at dannelsen af mindre

enklaver, hvor folk får en stærkere fornemmelse

af ejerskab og ansvar, vil styrke en fælles identitet. Øgadekvarteret

er et eksempel, mens f.eks. Gellerup

kan virke for stort og uoverskueligt, selv om mange

gode kræfter kæmper for samhørighed der”.

Laura er en ivrig forkæmper for en grønnere by, og

det kommer måske Store Torv til gode efter den folkelige

succes med en midlertidig skov i årets festuge.

Men træer og buske, græsplæner og grønne oaser

skal tænkes ind i byudviklingen generelt, mener hun.

”Det kan også gælde Bispetorv og byens gader. Noget

af det mest attraktive ved Århus er jo parkerne,

skovene, stranden og den frilagte å. Se, hvilket liv

den har skabt. At have let adgang til et grønt område,

til fysiske aktiviteter og motion må være et fokusområde,

når vi taler folkesundhed. Og ifølge undersøgelser

modvirker det oven i købet stress”, tilføjer

hun.

bb Se hvilket liv, åen har skabt bb

Fra det grønne er der ikke langt til energiforbrug, og

Laura Hay er på det rene med, at der er et stort behov

for miljørenoveringer i den eksisterende boligmasse.

40 procent af forbruget stammer fra boliger,


fastslår hun, og det skal der gøres noget ved. Både

for at gavne klimaet og på længere sigt mindske afhængigheden

af udemokratiske stater, som hun udtrykker

det.

40 procent af energiforbruget

bb stammer fra boligerbb Foreløbig skal alle nybyggerier forsynes med lavenergi,

og der er en pulje, som der kan søges penge fra.

Socialministeriet, som byfornyelsesloven hører under,

kan hvert år bevilge syv mio. kr., hvis den enkelte

kommune giver et tilsvarende beløb. Så der er altså

14 millioner at hente for de hurtige, og det forventes

at være uændret i 2011, selv om riget fattes penge.

Det gør Århus som bekendt også.

Flere boliger

362 millioner kroner skal kommunen spare i 2011 og

forsøger at klare hovedparten via effektiviseringer,

men det kan ikke undgås, at det kommer til at gøre

ondt nogle steder, erkender Laura Hay. Hun synes

også, at det er en barsk omgang, men er dog fortrøstningsfuld

på de almene boligselskabers vegne,

selv om det er for tidligt at udtale sig om konkrete

besparelser.

Det er fristende at nævne, at syv boligforeninger i

hendes gamle hjemby Horsens efter sigende har planer

om at bygge 600 nye andelsboliger til en samlet

sum af en milliard kroner, at fodboldholdet er i superligaen,

og at byen også har overhalet Århus eftertrykkeligt

med store koncerter.

bb Vi bruger 40 mio. kr. om året

på alment boligbyggeri bb

Den lattermilde Laura kommer til at grine, men har

dog et forsvar og synes i øvrigt, at det er til gavn for

alle med samarbejde over kommunegrænserne.

”Hvis vi holder os til boligerne, så har vi da også ambitioner

her. Vi bruger rundt regnet 40 mio. kr. om

året på alment boligbyggeri, og der ligger konkrete

BOLIGNYT •7


planer om nye byggerier til næste år. Boligforeningen

Ringgården opfører ungdomsboliger i den nye

bydel på havnen, hvor Arbejdernes Andelsboligforening

også går i gang med almene familieboliger

ved det kommende Lighthouse”, siger hun.

Desuden har Kollegiekontoret fået grønt lys til at opføre

ca. 250 kollegieboliger i det centrale Århus, og

det opfatter Laura Hay også som meget opmuntrende.

”Der skal skrues op for antallet af ungdomsboliger,

så studerende ikke mangler et sted at bo, når de

kommer til byen. Vi har brug for dem. De er det

råstof, vi skal leve af i fremtiden. Dem, der kan skabe

arbejdspladserne”.

Der skal skrues op for

bb antallet af ungdomsboligerbb En nylig opgørelse har vist, at der på landsplan er

819 ledige familieboliger i den almene sektor på

landsplan, en stor del i Sønderborg, Holstebro og

8 •BOLIGNYT

København. I Århus, hvor ventelister er velkendte, viser

seneste tal fra 1. november 18 ledige familieboliger,

heraf 12 i Gellerup.

Folk fra boligselskaber og andre kyndige formoder,

at den højlydte ghetto-debat er med til at få beboere

til at fortrække eller holde sig væk fra almene boliger

i almindelighed. Laura Hay forsikrer, at hun med

næb og kløer vil gøre sit til at gøre op med den forestilling,

især ved at gøre boligområderne mere rummelige

og attraktive.

Rådhuset og Borgen

Laura Hay er en rødhåret raket i århusiansk politik.

Ved sit første kommunalvalg i 2005 var hun opstillet

som nr. 12 på partiets liste, men fik fjerdeflest stemmer.

I 2007 blev hun politisk ordfører, da hendes

partifælle og tidligere borgmester Louise Gade gik

på barselsorlov.

Hun var partiets hovedforhandler på kulturområdet,

hvor hun bl.a. gjorde en indsats for Granhøj Dans og

Vikingemuseet, og hun spillede et par bolde ind over

i Aarhus Fremad som sponsorkoordinator. Ved valget

i 2009 tog karrieren for alvor fart, da hun opnåede

7.800 personlige stemmer og sprængte listen nok en

gang. Den daværende partileder, Gert Bjerregaard,

valgte at gå og efterlod posten til Laura Hay, som

dermed er partiets borgmesterkandidat.

På det tidspunkt var hun også folketingskandidat,

men valgte at koncentrere sig om Århus og jobbet

som rådmand, der som antydet også er tidskrævende

nok.

bb Borgerne kan ikke være tjent

med store besparelser år efter år bb

Nu er situationen så, at socialdemokraten Nicolai

Wammen har bebudet sin afgang som borgmester

for at vende tilbage til Christiansborg, formentlig da,

i forbindelse med næste folketingsvalg, som senest

finder sted i november 2011. Hans efterfølger bliver

efter planen den nuværende rådmand for børn og

unge, Jacob Bundsgaard Johansen.

Ifølge Århus Stiftstidende ligger den lige til højrebenet

for Laura, fordi hun er mest kendt. Det kan ændre

sig før næste kommunalvalg om tre år, men hun

vil gerne være borgmester.


Som politiker har man og

ret til et privatliv bb

”Det er jo vælgernes afgørelse, men vi står over for

vigtige udfordringer, ikke mindst med økonomien.

Det er ikke så populært, når regningerne skal betales,

men vi må også kigge ud i fremtiden og have

mod til at tage de nødvendige beslutninger i god tid.

Det kan være alt fra infrastrukturen til kloaksystemet,

som trænger til at blive renoveret med øgede

mængder regnvand, men borgerne kan ikke være

tjent med store besparelser år efter år”, siger Laura

Hay, som dog ikke vil udelukke, at hun ad åre vil følge

Wammens eksempel og skifte til landspolitik.

”Jeg regner med at have 40 gode arbejdsår i mig

endnu”, tilføjer hun med et optimistisk smil.

Drillepind

Der er mange måder at blive kendt på, og for Lauras

vedkommende blev oplevelsen ret overvældende, da

hun tidligere på året var til overrækkelse af teaterverdenens

Reumert-priser i København i selskab

med partifællen, udviklingsminister Søren Pind. Den

kulørte presse svælgede sig i historien om de to unge,

charmerende politikere, som straks blev udnævnt

til kærester, da de svarede undvigende på

nærgående spørgsmål.

”Vi sagde dengang, at vi var gode venner og kolleger,

og sådan er det stadig. Men det var helt surrealistisk

pludselig at være i den mediemølle, og at selv

Se & Hør dukkede op til politiske møder. Som politiker

har man også ret til at have et privatliv. Vi behøver

ikke at stå til regnskab for, hvem vi spiser middag

med. I det hele taget er det trist, hvordan personsager

af enhver art kommer til at overskygge den

regulære politiske debat. Det svækker både demokratiet

og samfundsudviklingen”, erklærer Laura

Hay.

Det har tilsyneladende ikke slået skår i venskabet, at

Søren Pind udtrykte sig temmelig bramfrit i DR2programmet

”Hjælp – min kone er skidesur”: ”Kvinden

har nok ikke helt fundet sig selv og sin plads.

Hun ved ikke, hvad hun skal bruge al den frihed til.”

Men han er vist også lidt af en filur.

BOLIGNYT •9


På sporet af beboerdemokratiet...

Hvordan kan det være, at mange mennesker gerne engagerer

sig i børnenes skole og fritid, men ikke i eget boligområde?

Giver det mening at måle beboerdemokrati på hvor mange

der deltager i afdelingsmøder? Pia Frederiksen fra afdeling 15

i Bo83 besøger forskellige afdelinger i foreningen og ser, om

hun kan blive klogere på beboerdemokratiet, og hvordan det

praktiseres rundt omkring. Se hvad hun finder ud af i denne

artikelserie i BoligNyt.

Det er beboermøderne

der er demokratiet

I afdeling 2, Højbo kan det betale sig at komme til

beboermøder, for det er dér tingene besluttes, siger

Børge Sørensen, formand for afdelingsbestyrelsen.

På det seneste beboermøde var 62 % af afdelingens

lejemål repræsenteret.

Af Pia Frederiksen

Der skal være plads til alle

Da jeg satte mig for at undersøge hvordan det står

til med beboerdemokratiet, fandt jeg det naturligt

at tage udgangspunkt i ”min egen” boligforening,

Bo83. Men Børge Sørensen har været aktiv i beboerarbejde

i 40 år, han brænder for beboerdemokrati-

10 •BOLIGNYT

Pia Frederiksen

et – og han vil gerne snakke med mig. Så hvad gør

det, at han bor i Højbo – ?

”Da jeg var ung, var jeg meget rød, og når jeg bor i

boligforening, så er det meget båret af politiske

holdninger”, siger Børge – ”jeg ville ikke ud og have

et parcelhus. Men det er også en fordel at der er en

meget stor grad af fleksibilitet, det er billigt – og

er der beboerdemokrati”.

Børge fik sin første lejlighed i Højbo omkring 1974

og har været aktiv i beboerdemokratiet næsten lige

så længe. Han har boet i fem forskellige afdelinger i

Højbo, været med til at starte en hobbyforening, der

kørte godt i mange år, siddet i flere afdelingsbestyrelser,

i hovedbestyrelsen – og meget mere... De sidste

20 år har Børge boet på Haugesundsvej i afd. 2,

hvor han er formand for afdelingsbestyrelsen.

”Jeg sidder i bestyrelsen fordi jeg gerne vil være med

til at give beboerne muligheder”, fortæller Børge.

”Jeg vil gerne dele med en jeg ikke lige kender. Hvis

min nabos tag falder ned, vil jeg gerne være med til

at ordne det i fællesskab. Hvis det er misligehold, må

han selvfølgelig selv betale, men jeg er formand for

alle beboerne – ogfor dem der ikke lige opfører


sig ordentligt eller misligeholder deres lejlighed. De

skal også have skiftet deres varmtvandsbeholder ud,

bekæmpet rotter eller hvad det nu kan være. Der

skal være plads til alle, og vi er jo også boligforening

for dem der ikke er så ressourcestærke”, pointerer

Børge.

Det skal kunne betale sig

at komme til beboermøderne

Afdelingsbestyrelsen i afd. 2 lægger rammerne, men

vælger bevidst at lægge mange beslutninger ud til

beboermøderne. ”Det er derfor folk kommer til afdelingsmøderne”

mener Børge, ”det er fordi de er

med til at diskutere et affaldsstystem, det er fordi de

er med lige fra starten når vi beslutter at vi skal have

en ingeniør til at se vores huse efter så vi kan få løst

vores fugtproblemer, de er med til at beslutte at vi

skifter alle vores postkasser ud på én gang”.
BOLIGNYT •11


Det er beboermødet der er demokratiet, det er dér

tingene besluttes. Afdelingsbestyrelsen forvalter bare

tingene imellem beboermøderne.”Vi har tradition

for at det kan betale sig at komme til beboermøderne”,

fortæller Børge. ”Du er ikke bare taget til

beboermøde for at bestemme datoen for sommerfesten,

du er taget til mødet fordi dér er der en reel

indflydelse på din bosituation. Jeg tør næsten love

dig at vi er den afdeling i hele bevægelsen der har

det største fremmøde til beboermøder. Sidste gang

var 62 % af lejemålene repræsenteret. Det er fordi vi

engang imellem har nogle gevaldige skænderier –

om højden på hække og husorden og...” .

Beboermødet bliver altid holdt om lørdagen. ”Vi

starter kl. halv ti med rundstykker og kaffe, og klokken

ti slår vi på bægeret”, fortæller Børge og fortsætter:

”Vi forsøger at være færdige klokken et, og

den sidste halve time er der måske noget brændevin

der går rundt. Der er plads til allesammen, men nogen

bliver måske sure, og de går jo hjem. Men så er

der mere smørrebrød til vi andre”, smiler Børge og

konkluderer: ”Det kalder jeg et levende demokrati”.

Ideerne skal komme fra os,

og så skal vi sparre med de ansatte

Både hovedbestyrelse, repræsentantskab, afdelingsmøde

og afdelingsbestyrelse trækker i den samme

retning, mener Børge: ”Vi vil gerne ha det godt. Vi

vil gerne ha et ejerskab, og vi vil gerne vedligeholde

vores ting så det er rart at bo her. Og så vil vi holde

en sommerfest engang imellem. De ansatte trækker

også i samme snor, men det er deres levebrød. Hvis

alle afdelingerne f.eks. pludselig ville til at rydde deres

egen sne, så ville der være nogle ansatte som ville

have en interesse i at det ikke skete, for det er jo

deres levebrød. Det er der ikke noget unaturligt i,

men folk i demokratiet skal bare vide, at de ansatte

måske nogle gange har en anden agenda”.

”Man skal selvfølgelig sparre med de ansatte”, siger

Børge. ”Den direkte sparringspartner er vores inspektør,

og i langt de fleste tilfælde så træffes der da

også beslutninger i en dialog med en inspektør, men

jeg vil gerne have at ideerne kommer fra os. Jeg kunne

godt tænke mig at demokratiet var så voksent og

12 •BOLIGNYT

så stort at det var beboerdemokratiet der selv kunne

se når der var behov for handling på et eller andet

område”, siger Børge.

”Det kan selvfølgelig være et problem med manglende

ekspertise i en afdelingsbestyrelse, der måske

ikke altid kan se betydningen af at få en løbende udskiftning

af tekniske installationer og sådan noget,

og der kan inspektøren komme til at fylde meget”,

mener Børge: ”Så sker der demokratisk det, at hvis

han kommer til at fylde rigtigt meget, så er det eneste

afdelingsbestyrelsen kommer til at beslutte hvad

der skal være af pålæg når vi holder beboermøde,

og om vi kan arrrangere noget fastelavn for børnene,

og det er ikke nok, så gider folk ikke komme til

afdelingsmøderne.

Afdelingsmøderne har utroligt meget at skulle have

sagt, så det er et demokratisk problem hvis der ikke

kommer nogen til møderne. Man kan risikere, at der

sidder en meget lille håndfuld mennesker og beslutter

at en hel afdeling skal have nye køkkener eller

noget tilsvarende. Det er derfor ikke nødvendigvis

det faglige, der er en inspektørs største kvalifikation,

mener Børge, - det vigtigste er måske at han har en

demokratisk indstilling.


BL: Et fornuftigt boligforlig

Palle Adamsen. Foto: Mikal Schlosser

Det indgåede boligforlig mellem regeringen,

Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti vil

forbedre boligstandarten for mange tusinde

lejere og vil fortsætte den boligsociale indsats i

udsatte boligområder.

Renoveringen af de mest nedslidte almene boligområder

kan begynde.

“Med en bevillingsramme der gør det muligt at gennemføre

renoveringsarbejder for fem milliarder kroner

de kommende år, kan Landsbyggefonden sætte

gang i en væsentlig del af de allerede godkendte

projekter, der venter på støtte,” siger Palle Adamsen,

der er formand for Boligselskabernes Landsforening.

“Men vi kommer ikke i bund med fem milliarder. Jeg

hæfter mig dog ved, at det i aftalen er klart formuleret,

at køen til støtte fra Landsbyggefonden skal

afvikles, at forligspartierne løbende skal følge udviklingen

og – når nødvendigt – sikre, at renoveringsrammen

øges,” siger Palle Adamsen.

I alt er renoveringskøen til støtte i Landsbyggefonden

på otte milliarder kroner fordelt på over 200 boligområder.

Den indgåede aftale indeholder mange elementer.

Et af dem er, at Landsbyggefonden fortsat skal refundere

25 procent af statens udgifter til nybyggeri.

“Det er ikke rimeligt, at almene beboere skal bidrage

mere til bygning af eksempelvis nye plejehjem

end andre. Og det er bekymrende, fordi der faktisk

er brug for alle Landsbyggefondens penge, hvis den

almene sektor skal holdes i god stand, og ghettoisering

også på lang sigt skal undgås,” siger Palle

Adamsen.

Vejen til forligsaftalen har været brolagt med meget

hårde forhandlinger. Både Det Radikale Venstre og

Dansk Folkeparti gik til forhandlingsbordet med en

målsætning om, at de almene lejeres opsparing i

Landsbyggefonden skal støtte renoveringer for ekstra

otte milliarder kroner. Indtil videre er det blevet

fem milliarder.

“Vi ser frem til, at begge partier står fast på målsætningen

om ekstra otte milliarder, når udviklingen i

køen til Landsbyggefonden årligt skal vurderes i forligskredsen,”

siger Palle Adamsen.

BOLIGNYT •13


Din afdeling har fået ny hjemmeside!

Af Mette Larsson, Boligkontoret Århus

Som du måske allerede har set, så har din afdeling

fået en ny hjemmeside. Du finder den via

14 •BOLIGNYT

www.bk-aarhus.dk

som er den fælles indgang til alle afdelingshjemmesider

i VesterBo, Højbo, Fagbo og Bo83.

Find din afdelings hjemmeside ved at søge på adresse

forsiden af www.bk-aarhus.dk.

Du kan også klikke dig ind på din forening og herfra

finde din afdeling via adresseoversigt eller nummer

på afdelingen. Gem den herefter evt. som bogmærke

i din browser.

Opstartsfase

Siderne er som udgangspunkt bygget op over samme

skabelon. Og det er nu afdelingens eget ansvar

at bygge på og vedligeholde sin egen hjemmeside.

Flere afdelinger er i gang. De har fundet redaktører

– enten i afdelingsbestyrelsen eller blandt beboere. I

skrivende stund har ca. 25 personer allerede været

på redaktørkursus hos Boligkontoret Århus.

Hvis din afdelings hjemmeside ser lidt ”død” ud, og

hvis du gerne vil arbejde med siden, ja så vil vi foreslå

dig at tage en snak med din afdelingsbestyrelse

om muligheden for at hjælpe. En afdeling kan sagtens

have flere redaktører og dele ansvar/opgaver

mellem sig.

Muligheder

Sammen med bestyrelsen og ideer fra dig som beboere

kan redaktøren tilpasse og udvikle siden til netop

din afdelings behov og ønsker. Som standard har

den nye hjemmeside allerede en del at byde på, fx:

•En beboermappe med vedtægter, afdelingens husorden

mv. Den vedligeholder BKÅ.

•En side til dagsordner og referater fra afdelingsmøder

og afdelingsbestyrelsesmøder.

Nyhedsfunktion

Et forum – en digital opslagstavle – hvor tilmeldte

beboere frit kan skrive indlæg, kommentere på andres

indlæg og abonnere på nye indlæg.

Vi håber, at den nye hjemmeside bliver et nyttigt og

værdifuldt værktøj i din afdeling.


Kablet skal kunne mere

Af John Christensen, Stofa

Antenneforeningen Aarhus og Stofa

er gået i gang med en større ombygning

af fællesantenne-anlægget

Vi ombygger anlægget frem til begyndelsen af 2012

og i den periode vil der være risiko for driftsforstyrrelser

og kortvarige afbrydelser.

Ombygningen skal sikre en firedobling af kapaciteten

i anlægget og udgør samtidig forberedelserne til

en yderligere fordobling af kapaciteten. Dermed er

antenneanlægget for alvor gjort klar til fremtidens

krav for digital-tv og bredbånd.

Vi anstrenger os meget for, at afbrydelserne kommer

til at forstyrre så lidt som muligt. Vi forsøger blandt

andet at sikre, at regulære afbrydelser kun kommer

til at vare få minutter om natten, hvor der er færrest,

der bruger deres tv og internet. Til gengæld kan vi

love antenneforeningens mere end 64.000 medlemmer,

at der i fremtiden vil være plads til det hele.

Det vil sige, at fremtiden kommer til at byde på endnu

flere tv-kanaler i knivskarp HD – både i basispakken

og som tilvalg. Det betyder også endnu mere

plads til lynhurtigt bredbånd og telefoni uden hverken

abonnement eller minimumsforbrug.

Hele ombygningen er planlagt til at være afsluttet

ved begyndelsen af 2012. Det er muligt løbende at

holde sig orienteret om ombygningerne helt ned på

gadeplan på antenneforeningenaarhus.dk og stofa.dk

– begge steder ved at klikke på punktet

”Driftsinformation”.

Bendtsen Bo Vestre Ringgade 178 86 12 87 10

tandlæge

bo bendtsen

Vestre Ringgade 178

86 12 87 10

Vi udfører alle former for moderne tandbehandling.

Speciale i kroner, broer og proteser.

Ved større regninger er afbetalingsordning mulig, de første 3 mdr. rentefrit.

konsultation

mand. – onsd. – fred. 8.00 – 16.00, eller efter aftale

tirsd. – torsd. 8.00 – 17.00, eller efter aftale

BOLIGNYT •15


Højbo afdeling 1

Referat fra afdelingsmøde/

beboermøde Højbo afdeling 1

tirsdag den 28. september 2010

Fremmødte:

Egon Pedersen, varmemester

Per Hasager, hovedbestyrelsen

Aksel Jensen, boligkontoret

29 beboer fremmødt

1. Velkomst

Velkomst ved formanden Gert Hansen.

2. Valg af dirigent og referent

Per Hasager fra hovedbestyrelsen bliver valgt til dirigent

og Hans Henriksen fra afd.-bestyrelsen til referent.

Dirigenten konstaterer at mødet er lovligt indvarslet.

3. Fremlæggelse og godkendelse

af beretning

Gert Hansen fremlægger afdelingsbestyrelsens beretning

for det sidste halve år:

Der har været årsgennemgang med deltagelse af

Egon Pedersen, Aksel Jensen og afdelingsbestyrelsen.

Lamperne i opgangene og lyset over opgangsdørene

skal udskiftes.

Legepladsen i blok 1 er blevet nedlagt.

Der bliver anlagt to pétanquebaner i blok 2.

De øvrige legepladser er blevet rengjort og malet. Til

foråret vil der komme nyt sand i sandkasserne.

De nye emhætter er nu monteret med en del forsinkelse.

Afdelingsbestyrelsen har været til repræsentantskabsmøde

den 3. juni 2010.

Dagsorden og referat fra afd. bestyrelsesmøder skal

offentliggøres til beboerne. Det er endnu ikke besluttet

i hvilken form.

Plankeværk omkring affaldsøerne er blevet malet.

Der er i øjeblikket ved at blive monteret en mobilsendemast

på taget ved J.B. 64, som ejes af TDC.

Afdelingsbestyrelsens beretning bliver godkendt.

16 •BOLIGNYT

NYT FRA AFDELINGERNE

4. Godkendelse af afdelingens

driftsbudget for det kommende år

Aksel Jensen fremlægger og gennemgår i store træk

driftsbudget for 2011.

Budget ser alt i alt fint ud. Det nye budget medfører

en lejeforhøjelse på 3 %, hvilket ligger indenfor almindelig

prisstigning.

Budgettet bliver godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

1. Opsætning af masterør til montering af parabol:

Kim fra afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag

fra bestyrelsen, om en evt. opsætning af masterør til

paraboler efter behov.

Afdelingsbestyrelsen har gennem længere tid drøftet,

hvad man kan gøre ved de paraboler, som efterhånden

er blevet opsat på ydersiden af nogle altaner.

Som løsning fremsætter bestyrelsen det forslag,

at hvis der er et behov vil afdelingen opsætte master,

som beboerne kan fastgør deres paraboler på.

Forslaget kommer til afstemning:

20 stemmer for.

1 imod.

8 blanke/hverken for eller imod.

2. Udvidelse og lukning af altaner:

Da forslagsholderen ikke er til stede, og ingen af de

tilstedeværende beboer ønsker at fremføre forslaget,

bortfalder forslaget.

3. Ændringen af fordelingen af udgifter i varmeregnskabet:

Aksel Jensen fremlægger forslaget og der uddeles et

skriftlig materiale.

Med forslaget bliver de kommende varmeafregninger

mere retfærdig og overskuelig, for hver enkel

beboer i afdelingen.

Forslaget bliver vedtaget.

4. Knallertrum:

Vita Jørgensen fremlægger sit forslag om anskaffelsen

af et knallertrum.

Beboermødet har en længere drøftelse, af det problem,

at afdelingen ikke har et rum til knallert.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og regnet ud, at et


sådant rum vil medfører en udgift på ca. kr.

150.000,-.

Da beløbet er af en så stor størrelse skal det på budgettet.

Det kan ikke nås for 2011, men bestyrelsen vil

tage forslaget med ind i budgettet for 2012.

Vita Jørgen trækker forslaget, med det klare løfte fra

bestyrelsen, at den vil tage det med på budget til

næste efterår.

6. Eventuelt

Beboermødet har en længere almen debat om forskellige

emner.

•Fjernelse af hækkene foran gadedørene så der bliver

plads til evt. bænke.

•Træer som burde beskæres og i nogle tilfælde fældes.

•Nye låse til de udendørs cykelskure.

•Forskellige løsningsforslag på det problem, at afdelingen

er præget af en mangle på indendørs cykelrum.

Til slut takker Gert Hansen for fremmødet.

Nordre Strandvej 37 - 8240 Risskov - Tlf. 86 17

Arkitektfirma Gudnitz & Partnere A/S

Nytænkning af tagrenovering:

TV2 Østjylland var med, da de nye penthouselejligheder blev hejst på

plads i Katrinebjergparken i Århus

Se nyhedsudsendelsen på vores hjemmeside www.gudnitz-tegnestue.dk

86 17 12 22

BOLIGNYT •17


Højbo afdeling 2 & 3

Højbo afdeling 2

Afdelingsbestyrelsen mødes den 1. onsdag i måneden

kl. 16.

Højbo afdeling 3

skifter vinduer

De nu ca. 30 år gamle plastvinduer er udtjente. Ikke

bare på grund af alder og slidte bevægelige dele.

Konstruktionen er også fra før en tid hvor varmen

blev dyr og kuldebroer i vinduesrammen ikke var noget

problem. Derfor har vi også gennem flere år hørt

at ’det trækker ind’. Der var heller ikke noget slinger

i valsen, da afdelingsmødet traf beslutning om udskiftning

af vinduer.

De nye vinduer er aluminium udvendig og træ indvendig.

Selve vinduesrammen er lidt smallere, så der

kommer mere lys ind i lejligheden. Kuldebroer er elimineret.

Alt det er meget godt i sig selv, og tilmed er håndværkergenerne

minimale. Det er ikke mange timer

tømrerne bruger i lejligheden. Derfor skal de og

have ros herfra!

På den æstetiske side er der også gevinst. Smag er

ganske vist individuel og subjektiv, så denne bemærkning

må blive for egen regning: Vinduerne

med den lidt smallere ramme giver bygningen et lettere

udtryk.

Afdelingsbestyrelsen ønsker hermed beboere, ansatte,

administration og håndværkere god jul og

godt nytår.

18 •BOLIGNYT

Fire timer og færdigt arbejde. Det passer ikke helt, men det rimer.


Højbo afdeling 4

Referat af beboermøde Højbo

afd. 4 den 23. september 2010

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste

møde

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det

kommende år

4. Behandling af indkomne forslag

1. Forslag af bestyrelsen – udvidelse af køkkener

ved fraflytning

2. Forslag af afdelingsbestyrelsen – udskiftning af

stuegulve

3. Forslag af Hanne Stormfeldt – udskiftning af

hoveddøre

5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen: Jesper

Rasmussen afgår efter tur

6. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: Steen

Langlo afgår efter tur

7. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen

8. Eventuelt

Referat:

Mødet startede med spisning med 30 deltagere. Vi

fik en 3 retters menu. Det var særdeles hyggeligt.

21 husstande var repræsenteret på beboermødet.

Ad. 1. Børge Sørensen blev valgt til dirigent.

Ulla Skaarenborg blev valgt til referent.

Ad.2. Jesper Rasmussen fremlagde beretningen:

Vores hidtidige inspektør Ole Kleis overgår til projektafdelingen.

Vores nye inspektør er Michael Andersen,

som samtidig er chef for teknisk afdeling. Vi

byder ham hjertelig velkommen og ser frem til et

frugtbart samarbejde.

En del nye love indenfor almene boliger er trådt i

kraft:

Forrentning af afdelingens midler tilfalder nu fuldt

ud afdelingen som til gengæld skal tage del i evt.

kursnedskrivninger.

Mødeindkaldelser og referater fra bestyrelsesmøder

skal nu offentliggøres. Bestyrelsen har derfor opsat

en opslagstavle på skuret ved Slangestien.

Hjemmeboende børn over 18 år eller andre med

adresse i afdelingen har møderet på beboermøderne,

men hver husstand har stadigvæk kun 2 stemmer

uanset antal fremmødte.

Bestyrelsen har arbejdet med blandt andet

Udflugt

Fjernelse af graffiti og muren imprægneret – pris

5000 kr.

Låsene i skuret er omkodet. Så dem som tidligere har

haft nøgler til skuret nu kan komme ind til stole, borde

m.m. Men hvis man vil låne redskaber, skal man

henvende sig til Jesper, Anders eller Ulla. Ønsker man

en nøgle til skuret kan en sådan fås ved henvendelse

til Jesper

Murværk på alle husene er gennemgået. Der er opdaget

flere problemer bl.a. sålbænke, forskalling og

muligvis murankre som ruster. Michael Andersen vil

kontakte med byggeskadefonden. Den anslåede pris

ligger noget over budgettet, men det er noget, der skal

laves, da der ellers kan ske yderligere skader. Mureren

har lavet et forsigtigt overslag på 43-47.000 kr.

Jord/sand på Dalstien og Sæterstien er igen diskuteret,

men ingen løsning er fundet. Bestyrelsen snakker

videre med gartneren.

Maling af fordøre skulle have været igangsat i år,

men de indkommende tilbud var for høje (86.000),

så der er lavet endnu en udbudsrunde, som vi ikke

har fået det sidste nye tal fra.

Asfalt på Opdalsvej og Nordalsvej. Vi har bedt vores

nye inspektør tage hånd om dette. Bestyrelsen mener

ikke, vi kan acceptere, at kommunen kun lapper

Opdalsvej. Nordalsvej er igangsat, og beboerne på

Hardangergade er blevet bedt om at klippe deres

hække ind, så asfaltfirmaet kan komme til.

Bestyrelsen har ikke som tidligere gennemgået haverne

i år grundet den megen modstand på sidste

beboermøde. Der har været enkelte klagesager, som

har været overgivet til administrationen. Føler nogle

beboere sig generet af naboens ukrudt, bedes de

klage skriftligt til administrationen. Fremover vil vi fra

bestyrelsens side udsende generelle remindere til alle,

når der er ting som halter med vedligeholdelsen

af haverne. De som falder helt igennem, vil uden varsel

blive overgivet til administrationen.

Vores skur på Slangestien trænger til en kærlig hånd,

og der er basis for en arbejdslørdag, hvor vi får det

malet. Bestyrelsen vil invitere til arbejdslørdagen.

BOLIGNYT •19


Vores bindingsperiode til TDC Kabel TV ophører maj

2011. Der er fra forskellige sider ytret ønske om, at vi

prøver at kigge på alternative leverandører, da You

See er forholdsvis dyr. Bestyrelsen vil undersøge markedet

og komme med mere info på næste beboermøde.

På repræsentantskabsmøde var der stillet forslag

om, at G-indskuddene til landsbyggefonden, som vi

hidtil selv har haft trækningsret af, fremover skulle

fordeles af HB og administrationen. Samtidigt skulle

også de afdelinger, som ikke betaler G-indskud, kunne

søge midlerne.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der er fra administrationens side indført et differentieret

administrationsbidrag. Vi er på den baggrund

pålagt en ekstra omkostning på 27.000 kr. årligt svarende

til et forbrug på 72 timer, da vi ingen varmemester

har. Dette medfører en huslejestigning.

Der er imidlertid flere ting, som vi i bestyrelsen ikke

mener hænger helt rigtigt sammen, og der pågår

p.t. en større diskussion med HB.

Spørgsmål til beretningen:

Hvem rydder sneen om vinteren? Det er et problem,

at al sand og sne fejes ind i forhave og ikke over i

hækken, så blandt andet bilerne ikke kan komme

ud.

Svar: Bestyrelsen vil nævne det over for gartneren.

Vil administrationsbidraget falde, når vi ikke benytter

inspektøren til beboermøder?

Svar: Bestyrelsen har forespurgt, men har ikke fået

svar.

Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

Ad. 3. Ejendomsskatter stiger 9,39kr pr. m 2

Administrationsbidraget til boligselskabet stiger

27.000kr + 25% moms = 11.80kr pr. m 2

G-indskud: 60% kan vi trække tilbage til renoveringer

= 140.000kr pr. år

Renholdelse og snerydning: 20.000kr = 3,55kr pr. m 2

Henlæggelser: 2.50kr pr. m 2

Stigning på huslejerne ialt: 20,94kr = 4½%

Driftsbudgettet blev godkendt med det forbehold,

at beboermødet ikke kan godkende det differentierede

administrationsbidrag.

20 •BOLIGNYT

Ad.4. Forslag 1: Forslag om udvidelse af køkkenerne

ved fraflytninger – at det gøres konsekvens og

ikke frivilligt.

Huslejestigningen påregnes den enkelte nye beboer.

Den faktiske husleje er dermed kendt af den nye beboer.

Spørgsmål: Kan det gøres valgfrit, om man vil have

det som en huslejeforhøjelse eller engangsbeløb?

Svar: Ja, sådan er det nu.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Forslag 2: Bestyrelsen ønsker at få tilladelse til i samarbejde

med administrationen at igangsætte projektet

med udskiftning af stuegulvene, da lånebetingelserne

pt. er særdeles fordelagtige.

Vi kan dermed evt. starte op i 2011 i stedet for 2012.

Bestyrelsen vil holde informationsmøde, når der er

noget konkret om projektet.

Bestyrelsen planlægger, at der i forbindelse med de

nye stuegulve skal opsættes nye radiatorer og flere

stikkontakter.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3: Udskiftning af fordøre til døre med 3

punkts-lukninger, fordi de er utætte og det er koldt

om vinteren.

Bestyrelsen oplyser, at en finansiering af dørene koster

ca. 450.000kr og vil skulle tages som en huslejestigning

her og nu, vil det koste op mod 1000 mere

om måneden pr. lejemål. Bestyrelsen har planlagt, at

når vi igen har trækningsret i landsbyggefonden, efter

vi har fået lavet gulve, vil man kigge på om det er

muligt at få nye fordøre lagt ind i budgettet.

Der er afsat 55.000kr til maling af yderdøre.

Forslagsstiller trak forslaget.

Ad.5. Jesper Rasmussen blev genvalgt til formand

Anders Isaksen blev valgt til bestyrelsen.

Ad.7. Sten Langlo blev valgt som 1. Suppleant.

Hanne Stormfelt blev valgt som 2. Suppleant.

Ad.8. Jesper Rasmussen takkede Steen Langlo for

arbejdet i bestyrelsen.

En beboer oplyste, at hun betaler husleje for 99 m 2 ,

mens der i lejekontrakt står 96 m 2 .

Bestyrelsen lovede at undersøge sagen.

Referent: Ulla Skaarenborg


Højbo afdeling 5

Referat fra beboermøde i

Højbo afd. 5, 1. september 2010

Formanden bød velkommen til beboerne, vicevært

John, Ole Kleis , Aksel Jensen og Elin Thorvaldsen fra

administrationen samt Hans Jørgen Riis fra hovedbestyrelsen.

Tilstede var 18 beboere fordelt på 13 lejemål.

Dagordenen:

1: Valg af dirigent og referent

2: Fremlæggelse af formandens beretning

3: Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det

kommende år

4: Behandling af indkomne forslag

1: Forslag fra afd. bestyrelsen, ændring af fordelingen

i varmeregnskabet

2: Forslag fra afd. bestyrelsen, isolering af sydgavl

3: Forslag fra Elmer Pedersen, skift fra Stofa til

YouSee

4: Forslag fra Torben Hansen og Birthe Thomsen,

forbedring af klimaskærm

5: Valg af formand

6: Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen, Helle H.

Pedersen afgår efter tur

7: Valg af 2 suppleanter

8: Evt.

Referat:

1. Valgt som dirigent: Hans Jørgen Riis og Mia Falck

blev valgt til referent.

2. Formanden fremlagde beretning siden sidste ordinære

møde.

3. Elin fremlagde budgettet for 2011.

En enkelt bekymret lejer synes der bliver henlagt for

meget og at dette overskud kunne bruges til at finansiere

de nye køkner. Elin ville vende tilbage med

en 30 års oversigt, som viser hvorfor henlæggelsen

har den størrelse som den har. Endvidere kom det

frem at fremtidige renoveringer skal klares uden lån.

Herefter blev budgettet sendt til afstemning og godkendt:

2 imod og 16 for.

Ole Kleis kunne herunder berolige en enkelt bekymret

lejer med, at der med hensyn til fordelingen af de

øgede udgifter i forbindelse med de nye køkner vil

blive taget hensyn til, hvad den enkelte lejer har til-

købt/fravalgt således at fordelingen sker ud fra et

retfærdighedsprincip.

4.1. Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne: 1

for 17 imod. Der ønskes mere information gerne af

en repræsentant fra Brunata.

4.2. Isolering af gavl blev ikke vedtaget da alle stemte

imod.

4.3. You see: blev ikke vedtaget da der var stemmelighed

: 12 for 12 imod.

4.4. Forslaget blev trukket

5. Valg af formand. Knud var villig til genvalg og Torben

Hansen stillede også op. Efter skriftlig afstemning

med stemmerne: 13 – 13, blev der omvalg og

det endte også: 13 – 13. Herefter trak Torben Hansen

sig.

6. Helle H Pedersen blev genvalgt

7. Dorthe Petersen, Vestre Ringgade 184 3. th og Josef,

Vestre Ringgade 186 3. tv blev valgt til suppleanter.

8. Under eventuelt blev følgende drøftet:

Om det var muligt af fjerne nogle cykelstativer ved

postkasserne. Der var ikke umiddelbart nogen forståelse

for problemet.

Der blev udtrykt bekymring for om låsene i postkasserne

kunne fryse til – det må vinterens komme vise,

men ellers er der mulighed for at anvende låsespray

– større er problemet ikke.

Bekymring omkring det store antal cykeltyverier fra

cykelkælderen og foran ejendommen. Vi må se på

en løsning om nye låse, og evt. en ordning med at

det kun er brugere af cykelrummet, der har en nøgle.

En del øvrige spørgsmål blev henvist til Viceværterne.

Formanden huskede på, at man kan henvende

sig til viceværterne eller kontoret og få svar på mange

af de mindre spørgsmål, som i det daglige ikke

nødvendigvis sorterer under bestyrelsen.

BOLIGNYT •21


Højbo afdeling 6

Formand: Kirsten Jensen, Stockholmsgade 5,

1.th.

Bestyrelsen:

Per Guldbrandsen, Norges Allé 6, 1.th.

Kirsten Wedel, Stockholmsgade 7, 1.tv.

Hanne Parylewicz, Stockholmsgade 9, st.th.

Helle Didriksen, Stockholmsgade 5, 2.th.

Varmemester:

John Hansen, Stockholmsgade 1, kldr.

Tlf: 86 10 64 55. E-mail: vmnorgesparken@pc.dk

Træffetid på hverdage mellem kl. 9.00 og 9.30.

Afdelingsbestyrelsen træffes:

Stockholmsgade 7, kldr.

E-mail: norgesparken@youmail.dk

1. tirsdag i hver måned mellem kl. 18.30 og

19.00.

Fra afdeling 6, Højbo

Så blev den store renovering af køkkener – og badeværelser

endelig færdig i afd. 6. Det er blevet et rigtigt

flot resultat, som har højnet standarden i vores

boliger. Det er meget forskellige køkkener, som vi har

fået, da den enkelte beboer selv har kunnet vælge

imellem flere forskellige køkkenlåger, greb, bordplader

og gulvbelægning. Vores badeværelser ser alle

ens ud men de er blevet et rigtig flotte med hvide fliser

på væggene og grå klinker på gulvet.

Det har været en ”hård omgang” med toilet og bad

i vogne i gården, ingen rindende vand i lejlighederne

og ingen afløb. Madlavning på små kogeplader og

22 •BOLIGNYT

støv og murbrokker overalt, men det har været hele

besværet værd med det flotte resultat, som der er

kommet ud af det.

Der mangler dog stadig at bliver lavet fejl og mangler.

For nogle af vores beboer har det desværre taget

meget lang tid og nok ikke alle beboer har i skrivende

stund fået udbedret fejl – og mangler i deres bolig.

Kontakt endelig varmemester John, så vi kan få

det sidste lavet færdigt.

Vi har i forbindelse med renoveringen ”slået to fluer

med et smæk” på den måde, at vi også får køkkenet

i beboerhuset udskiftet. Det gamle køkken var efterhånden

nedslidt og opvaskemaskinen var ikke helt

stabil mere. Så vi får et nyt lækkert køkken med en

bedre opvaskemaskine. Vi glæder os til at kunne udleje

huset igen med et flot nyistandsat køkken.

Som oplyst på beboermødet i september 2010 tages

der primo 2011 hul på at få istandsat vores opgange,

som har lidt en del skade under renoveringen. Vi skal

have nye hoveddøre og væggene skal males. Vi skal

også have opfrisket vores indgangspartier. Når dette

arbejde er færdigt, vil det yderligere højne kvaliteten

af vores boliger. Vi skal ligeledes have genetableret

vores grønne områder. Gartnerne er småt gået i

gang men vi kan ikke forvente, at arbejdet bliver helt

færdigt før til foråret. Vi glæder os til det hele står

færdigt.

Afdelingsbestyrelsen vil slutte med at ønske alle vores

beboere i afd. 6 en rigtig glædelig jul samt et

godt nytår.


Højbo afdeling 7 Højbo afdeling 9

Beboermøde Højbo afdeling 7

torsdag d. 23. september 2010

Tilstede: Fra administrationen Ole Kleis Elin Thorvaldsen,

fra hovedbestyrelsen, Per Hassager Mia Falck

Helle Pedersen , 12 Beboer (11 husstande)

Valg af dirigent og referent

Per Hassager valgt til dirigent Helle H Pedersen referent

Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidst.

Per fremlagde beretningen.

Hertil kom der spørgsmål ang. Entredørene om de

kommer inden køkkenrenoveringen , det gør de ikke

– først efter .

Der blev foreslået en nøgle brik til fælles døre i stedet

for en nøgle.

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det

kommende år

Elin fremlagde budgettet, Ole og Elin svarede på

spørgsmål.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag: Forslag fra afd. Bestyrelsen,

ændring af fordelingen i varmeregnskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Valg af formand for afd.bestyrelsen

Ulla Frislev blev genvalgt

Valg af medlem til afd. Bestyrelsen

Kirsten Zachariasen blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter

Tim Høj Johansen

Merete Pilegaard Rasmussen

Illerupvej 19 2,-1

Tim: timjohnson@hotmail.com

Merete: elgrico@hotmail.com

Eventuelt

Ole Kleis fortalte om køkkenrenoveringen

Herefter takkede Per for god ro og orden.

Ref: Helle H Pedersen

Referat af beboermøde i Højbo

afdeling 9 den 23.09.2010

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden

sidste møde.

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det

kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag:

1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen, flytning af

skralde-/papircontainere

2. Forslag fra Lone G. Agerschou, overvågning i

cykelkældrene

3. Forslag fra Pernille Mogensen, antenneforhold

5. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen:

Lone Nedergaard, afgår efter tur

6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

7. Eventuelt.

Formand Elise Dalgaard bød velkommen.

Ad 1:

Lars blev ordstyrer og Pernille referent.

Ad 2:

Formand Elise Dalgaard fremlagde bestyrelsens beretning

og den medførte kommentarer omkring:

Nye komfurer – ikke alle tilfredse

Gulvet er malet i tørrerum

Hobbyrum er færdig

Sommertur aflyst p.g.a. for få tilmeldinger

Når folk flytter ind og ud er nogle lyddæmpere ødelagt

Trappevasken er beboere trætte af. Der er nogen steder

beskidt

En beboer beklager sig over roderiet i kælderen

Måske har Fagbo stadig værelser man kan leje

Er der noget omkring altaner

Solfanger på taget var det muligt

Støjdæmpende vinduer

Snakken gik på hvad der sker med altanerne

Vinduer utætte

Strømmen var gået i vaskerummet + rullen

BOLIGNYT •23


Er der et team der tager ud og tilser området

Beretningen blev godkendt.

Ad 3:

Peter Nielsen fra administrationen gennemgik afdelingens

budget.

Budget godkendt.

Ad 4.1:

Der vil komme en huslejestigning hvis vi selv gør det,

og ved én tømning er der også en prisstigning.

Forslaget blev nedstemt.

Ad 4.2:

For 5, imod 6.

Ikke godkendt.

Ad 4.3:

For 4, imod 10

Ikke godkendt.

Ad 5:

Lone Nedergaard blev genvalgt.

Ad 6:

Pernille Mogensen blev valgt.

Ad 7:

Afslutningsvis var der følgende kommentarer:

Klude i vaskerummene

Knallertrum i nr. 23

Mikael rydde op i kælderen

Hobbyrum med værktøj, kan ikke være i fred

Rum hvad bliver de brugt til, især Mikaels

Skilte ”Begræns farten”, ”Legende børn”

Parkeringsplads i gavlen, hvad sker der. Indtil videre

2 år.

Der må være en grundskitse over vores areal

Der blev takket for god ro og orden.

24 •BOLIGNYT

Højbo afdeling 10

Referat fra beboermøde i afdeling

10 den 6. september 2010

Tilstede: bestyrelsen, Aksel Jensen og Elin Thorvaldsen

fra administrationen, Hans Jørgen Riis fra organisationsbestyrelsen

samt 10 beboere fra afd 10.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste

møde.

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det

kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag:

1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr. ændring

af fordelingen i varmeregnskabet.

2. Forslag fra afdelingsbestyrelsen om adgangskontrol.

5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen:

Mette Lynnerup, afgår efter tur (indtrådt i stedet

for Lars A. til rest 1 år)

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Tinna Agergaard, afgår efter tur.

7. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

8. Eventuelt.

1.

Hans Jørgen Riis blev valgt som dirigent og Birgitte

som referent.

2.

Bestyrelsen fremlagde beretning fra sidst, og den

blev godkendt.

3.

Driftsbudget blev fremlagt af Elin og godkendt.

4.1

Forslag fremlagt af Elin ang. ny beregningsmetode

af varmeregnskab – forslaget blev godkendt.

4.2

Forslag fremlagt af Aksel ang. låsesystem. Forslag

nedstemt og beboeren vedtog at der ikke skulle arbejdes

videre med nyt låsesystem.


5.

Mette Lynnerup blev genvalgt.

6.

Tinna Agergard blev genvalgt.

7.

Michael Rud blev valgt som 1 suppleant og René

Lynnerup som 2 suppleant.

8.

Der blev spurgt til legepladsen som går i gang til efteråret.

De redskaber som kan genanvendes bliver

det.

FRK75 bliver renoveret og når dette er færdig bliver

der lavet tørrerum i bestyrelsen gamle lokale.

Pga. plads mangel bliver der lavet et system med inddeling

af tørresnore da man ikke ønsker et aflåst

tørrerum. bestyrelsen arbejder videre med dette.

Parkering pladsen blev vendt igen og beboere ønsker

bom. Vil hellere have huslejestigning til en bom end

låsesystem. Bestyrelsen arbejder videre med dette

med afd 5 og 13.

Der skal strammes op på de områder hvor der er rygning

forbudt. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Dirigenten og bestyrelsen takker for god ro og orden.

Herefter fik man en bid brød.

Højbo afdeling 11

Referat af beboermødet i Højbo

afd. 11 d. 28. september 2010

Formand Eva Madsen bød indledningsvis velkommen

og foreslog Kjeld Søndergaard som dirigent og

Anne Jørgensen som referent.

Punkt 1.

Referat: Anne Jørgensen

Ordstyrer: Kjeld Søndergaard

Punkt 2.

Formand Eva Madsens beretning:

SSee vveeddllaaggttee..

Beretningen sættes til afstemning og vedtages.

Punkt 3.

Anne Jørgensen, boligsocial medarbejder beretter:

En af de første projekter i det boligsociale arbejde

var teaterugen, som blev afholdt igen i år, og nu med

de ældste unge som instruktører.

Pigeklubben startede op i efteråret 2009 – der blev

læst op fra en stil, der handler om pigeklubben i Kalmargade.

Madklubben startede i november sidste år, og har

kørt med stor opbakning. Der har været en journalist

på besøg, som vil skrive et indlæg om madklubben

til en bog om fællesskaber i alment boligbyggeri.

Der har været over 100 forskellige beboer fra Kalmargade

i madklubben.

Der berettes om banko, foredragsaftener, rap-skole,

gymnastik, IT-kursus – og vigtigheden af, at alle får

mulighed for at lære at bruge internettet/PC.

Lektiecaféen holder nu åbent man-, tir-, ons- og

torsdag eftermiddag. Det er meget vigtigt, at unge

for hjælp til deres lektier og dermed får et positivt

forhold til skolen, så de kan komme videre i uddannelsessystemet.

Der vises en lille film om grill-arrangementet i aktivitetsugen

med Christianskirken, hvor mange bebo -

ere i Kalmargade mødtes og lærte deres naboere

bedre at kende.

I år var der sommeferieaktiviteter i Kalmargade, så

de unge i området var beskæftiget i deres sommer-

BOLIGNYT •25


ferie. Det var en succes og starten på et godt og forhåbentlig

langt samarbejde med fritidsklubberne og

ungdomsskolen i området.

Der blev reklameret for jule-banko den 6. december

i beboerhuset.

Punkt 4.

Peter Nielsen, Økonomikonsulent v/Boligkontoret

Århus beretter:

Vi får ikke huslejestigning i 2011. Udgifter og indtægter

svarer altså overens. Lånene er ikke betalt tilbage

fra renoveringen i 80’erne, da ydelsen er stigende

over tid. Kreditforeningen beregner udgiften

for os. Sådanne lån kan løbe op til 50 år, hvis inflationen

er stigende. Renovationslånene gør, at vi ikke er

kreditværdige i dag.

Køkkener: Hvis de skal laves, så vil huslejen stige.

Egentlig er udgifterne i år højere, men fordi vi får tilskud

fra Landsbyggefonden (816.000), stiger hus -

lejen ikke. Tilskuddet skal ikke betales tilbage.

Der spørges fra beboer: Administrationen foreslog i

2001, at der blev henlagt til køkkener, men nu er der

alligevel ikke penge til køkkener, hvorfor? Det kommer

frem, at der er stor usikkerhed – også blandt

afd. bestyrelsen – om, hvad henlæggelser vil sige.

Peter Nielsen forklarer: Når man henlægger penge,

så er det ikke til mange år frem. Man henlægger til

et år frem. Det skyldes, at der er beboere, der flytter,

og de skal ikke være med til at betale for fremtidsplaner.

I alment boligbyggeri betales der ikke til noget,

der sker om 10 år, det ville være synd for dem,

der flytter ud inden. Man må simpelthen ikke. Når

der ”henlægges” til mere end 1 år frem, er det kun

gisninger, og pengene kan nemt bruges til noget andet,

det afgøres fra år til år. Man kan således ”gisne”

(en vag planlægning) om udgifter til forskellige

ting, men der er stadig kun en ”kasse” hvorfra pengene

kommer. Pengene er ikke øremærkede.

Bestyrelsen føler, at de ikke har fået det forklaret

godt nok, bestyrelsen troede, at der blev sparet op

til køkkener. En beboer foreslår, at vi finder en måde

at få nye køkkener på. Administrationen siger, at det

er en opgave, som de tager på sig – dvs. at finde en

forholdsvis billig løsning. Det er muligt at søge forskellige

fonde om støtte. Beboer spørger, om man

26 •BOLIGNYT

selv kan investerer i et nyt køkken? Svar: Ja, råderetten

gør, at man selv kan investere i nyt køkken. Beboer

foreslår, at hvis vi laver en skitse, kunne vi få ens

nye køkkener.

Bestyrelsen fortæller, at hvis der skal laves nye køkkener

nu, får vi en huslejestigning på 500,-. det er

bestyrelsen ikke fortaler for.

Budgettet sættes til afstemning og vedtages.

Punkt 5.

Punkt 5 viser sig at være en lovpligtig ændring, og

derfor trækker afdelingsbestyrelsen ”forslaget” tilbage.

”Forslaget” er ikke stillet af afdelingsbestyrelsen,

men af administrationen på bestyrelsens vegne.

Punkt 6.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

Steen Sunesen, Kalmargade 41, st. tv. genvalgt.

Lise Ryde, Kalmargade 45, 1, th. nyvalgt.

Fadume Hersi, Kalmargade 39, 1. th nyvalgt.

Suppleanter:

Anders Hansen, Kalmargade nr. 51, 3 th. 1. suppleant

Else Vang, Kalmargade 49, st. th. 2. suppleant.

Repræsentantskabet: Bente Andersen W. S. H, Eva

Madsen, Lise Ryde, Sten Sunesen, Else Vang er valgt

til repræsentantskabet.

Punkt 9.

Eventuelt:

Beboer spørger: Er der penge tilbage til maling i vaskekælderne?

Varmemesteren Johnny F. Andersen

svarer: Der er 50.000 kr. tilbage, for det får man desværre

kun 2 ½ kælderrum malet. Der er således ikke

penge nok til at male for.

En beboer mener, at det er et meget ringe fremmøde:

Han pointerer desuden, at der mangler en mikrofon

og højttaler. Det pointeres desuden, at fnugbakkerne

i de nye vaskemaskiner er meget hårde at

få af. Vejbumpene ved Kalmargade er alt for høje,

det er hårdt for bilen.

Der er 23 beboere og 20 husstande repræsenteret.

Tak for i aften!


Højbo afdeling 14-15

AFDELINGS mail adresse:

afd14-15@hotmail.com

Formand og sekretær: Søsser Petersen

Attikavej 54, Hårup, 8530 Hjortshøj

Næst formand og udlejning af trailer

John Skriver, Attikavej 62, Hårup, 8530 Hjortshøj

Kassere: Jane Jensen

Salonikivej 63 , Hårup, 8530 Hjortshøj

Bestyrelsesmed: Charlotte Leth

Salonikivej 31, Hårup, 8530 Hjortshøj

Lokale ansvarlig: Sandie Vandbæk

Attikavej 66, Hårup, 8530 Hjortshøj

Suppleanter: Lisbet Kjeldsen

Attikavej 12, Hårup, 8530 Hjortshøj

Danny Agerup, Salonikivej 73, Hårup

8530 Hjortshøj

Referat af afdelingsmødet 9/9

2010, Højbo afd. 14 og afd. 15

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jesper (medlem af repræsentantskabet)

Referent: Lisbet Kjeldsen (Attikavej 12)

Oplysning om brug af råderetten

Heidi og Tom fra Vesterbo fortalte om muligheder

der er i at bruge den frie råderet til fornyelser i lejlighederne.

Vesterbo har brug råderetten siden 2003.

Højbos hovedbestyrelse har endnu ikke taget stilling

til det.

Fremlæggelse af beretning for perioden

siden sidste møde

Beretning for afdeling 14 og 15 for sep. 09 til aug. 10

Sidste år på beboer mødet, var der en aftale om at

bestyrelsen skulle arbejde på at finde en løsning på

vores antenne problem, bestyrelsen indstilling var at

det skulle være op til hver enkelt husstand.

Vi blev dog gjort opmærksom på fra kontoret at der

de næste år vil være en udgift på 40 pr mdr. pr lejemål,

til udgift på antenne. Bestyrelsen synes ikke at

det overfor nye folk der skal flyttet ind og sige at der

er en udgift på 40 kr. pr til antenne, men de ikke får

noget for de 40 , så tror vi at lejemålene vil være

endnu svære at leje ud . Så bestyrelsen besluttede at

lad antenne ligge som det var. Bestyrelsen har lavet

nogle retningslinjer omkring opsætninger af paraboler.

Bestyrelsen har det sidst år arbejde en del med at

forsørge at holde omkostningerne ned, således at vi

ikke stiger mere i husleje end nødvendigt. Vi deler

bla selv seddel ud fra boligkontoret, eller ret vi har

givet udtryk for at det er det vi ønsker at gøre, så -

ledes at varmemesteren ikke skal bruge tid på det. Vi

har afholdt arbejdsdag (mere om det lidt senere i beretningen)

Vi har været en del inde omkring hvor

meget arbejdskraft der bliver brugt udefra. Vi har

været inde og skære en del i budget og det der

egentligt var planlagt, bla med p pladserne på Atti -

ka vej 8 til 26 bagved, lys på P pladsen ved Attikavej

40 til 54.

Vi har afholdt arbejdsdage både sidste år og i år. På

disse dage har vi valgt at få slået højene således at

børnene har mulighed for at lege på højene, samt at

de ser pænere ud, grund til at varmemesteren ikke

slå højene er at han ikke må køre på højene. Vi har

også på disse dage fået malet vores affalds øerne,

gjort vaskehusene hovedrent. Det er altid super hyggelig

dage og en god måde at lære hinanden at kende

på. Det er også med til at holde omkostningerne

nede. Vi slutter altid af med fælles spisning for dem

der har deltaget i arbejdsdagen. Sidste gang vi holdt

arbejdsdag, fik vi både flødeboller, øl og sodavand,

vi siger mange tak, det er dejligt at vores arbejde bliver

påskønnet. Tak til alle dem der har været med til

at hjælpe på disse arbejdsdage.

Rengøring af vaskehusene har bestyrelsen valgt at sige

at det behøver vi ikke nogen udefra til at gøre, da

de bliver gjort hovedrent på vores arbejdsdag og hvis

BOLIGNYT •27


alle så ellers lige tager en kost efter sig, feks når der

er slæbt græs ind og lige tørre vaskemaskinerne og

borde af efter brug, så vil vaskehusene altid være

pæne og rene.

Bestyrelsen har også valgt at nedlægge store skrald

med den begrundelse at der ofte blev sat andet affald

på pladsen og det gav oprydnings arbejde. Der

blev fra husene udenom også sat stor skrald. Så nu

er det sådan at alle selv skal sørge aflevering eller afhentning

af storskrald. Den grønne Container fungerer

som den hidtil har gjort.

Haveaffald er også kun for beboere i boligforeningen.

Ved affalds ørene har vi desværre oplevet at der er

stillet affald der ikke høre hjemme, udenfor containerne.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at affalds -

øerne kun bruges til at komme husholdnings affald i

lukket poser i containerne samt avis og blade i den

container der er beregnet til det.

Vi har en trailer som kan lejes for 25,- pr dag , henvendelse

til John.

Bestyrelsen havde i år planlagt en have vandring

først i juli mdr. Denne have vandring måtte vi desværre

aflyse, da vi ikke som bestyrelse mente at vi

kunne lave havevandring når fælles arealerne ikke

var klippet. I år er hækkene blevet klippet meget

sent, vi fra bestyrelsen side opfordre til at der til

næste år bliver klippet fælles hække noget før, dvs at

der gælder de sammen regler for hække klipning for

fælles areal som for hver lejemål. Der bliver altså ingen

havevandring i år, dette er vi i bestyrelsen selvfølgelig

ikke helt tilfredse med, da vi gerne vil have

at området ser pænt ud.

I år har der til nogen af vores arg ikke været så stor

tilslutning, derfor har vi måtte aflyse et par stykke,

hvilket selvfølgelig er meget ærgerligt, da det er en

god måde at komme lære hinanden at kende på. Vi

er meget modtagelige for nye ideer til arg. Vi vil helt

sikkert prøve med et efterårs arg også i år.

En af de ting som igen i år var en succes var vores

Sankt hans aften, der var rigtigt mange deltager, en

hyggelig tradition der er forhåbentlig er kommet for

28 •BOLIGNYT

at blive. Vi starter ud med fælles spisning, derefter

leg eller spil. Næste år vil vi dog efter opfordringer

starte bålet lidt før, således at også familie med helt

små børn har mulighed for at deltage.

I det kommende år vil der være en del snak omkring

råde retten og hvad vi skal bruge den til, oplægget

starter i aften.

Bestyrelsen vil forsat arbejde på at Hårup parken er

et skønt område at bo i.

Bestyrelsen vil gerne have at fælleshuset bliver brugt

mere, det kunne være at nogen havde ideer til afholdelse

af emne aftener, sammenkomst m.m Vi er meget

modtagelig for nye ideer til brugen af fælleshuset,

vi vil gerne i bestyrelsen bakke op omkring ideer,

men vi kan som bestyrelse ikke stå for udførelsen af

ideen, men vil gerne være behjælpelig i det omfang

vi kan.

Bestyrelsen vil også prøve og finde en dag for afholdes

af endnu en arbejdsdag her i efteråret.

I år har vi måtte sige farvel til en suppleant i bestyrelsen

nemlig Knud Holmelund som fraflyttet området,

Knud var en aktiv person at have i bestyrelsen. Knud

og hans familie har efterfølgende deltaget aktiv i arbejdsdagen.

Tak til Knud og hans familie.

Vi skal også i aften sige tak til to bestyrelse medlemmer

nemlig Lisbet og Bjarne som begge har valgt at

sige nej tak til genvalg. I har begge to deltaget i bestyrelse

arbejde og de aktiviteter der har været i det

omfang det har været muligt for jer. Tak for jeres arbejdsindsats

i bestyrelsen.

Spørgsmål: Kan vi ikke få nogle flere kanaler?

Eventuelt bare de gratis kanaler?

Svar: Der er kun muligt at modtage et begrænset antal

kanaler. Da vi jo har mistet kanal 6 lovede Peter

fra kontoret at undersøge om der er plads til nye kanaler.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

Godkendelse af afdelingens budget

for det kommende år

De udsendte budgetter blev gennemgået.

Da vi fra januar 2011 skal betale moms af vores ad


ministration ender vi med på en huslejestigning på

godt 4 %.

Budget for afd. 14 blev enstemmig godkendt.

Budget for afd. 15 blev godkendt med 4 stemmer for

og 2 imod.

Behandling af indkomne forslag:

1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen: tilføjelse

til husdyrreglement

Efter en lille ændring „– en attestation af en dansk

dyrlæge” blev forslaget vedtaget med 11 stemmer

for og 1 imod.

Valg af medlemmer

til afdelingsbestyrelsen:

Bjarne Jensen og Lisbet Kjeldsen afgår efter tur og

ønsker ikke at genopstille.

Nyvalg: Charlotte Leth (Salonikivej 31)

Sandie D.Vandbæk (Attikavej 66)

Valg af 2 suppleanter

til afdelingsbestyrelsen

Forslag: Stemmer:

Danni Agerup (Salonikivej X) 17

Lisbet Kjeldsen (Attikavej 12) 19

Mette Jakobsen (Salonikivej 81) 4

Lisbet og Danni er valgt

Eventuelt:

Det blev til en snak om vaskemaskiner og hundehår.

Vi endte med at opfordre dem der vasker hundetæpper

i vaskeriet både tørrer maskinen af indvendig

med en klud og kører en „tom” vask.

Højbo afdeling 18

Referat fra beboermøde i Højbo

afdeling 18 den 06.09.2010

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden

sidste møde.

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2010.

4. Indkomne forslag: ingen indkommet.

5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen:

Ole Burmeister, afgår efter tur.

6. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen:

Lis B. Jensen, afgår efter tur.

7. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

8. Eventuelt.

Ad 1

Jesper Rasmussen og Peter Nielsen blev foreslået og

valgt som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede at første indkaldelse var udsendt

et par dage for sent. Dagsordenen blev gennemgået

og der var ingen indsigelser mod hverken

indkaldelsen eller dagsordenen hvorfor dirigenten

erklærede mødet lovligt og beslutningsdygtigt.

Ad 2

Formand Ole Burmeister aflagde bestyrelsen beretning.

Afdelingen har nu fået nye emhætter der suger væ -

sent ligt mere end det der kræves og en isolering af

motorerne har betydet en stor nedsættelse af støjen

fra disse.

Der har været problemer med tv-signalerne. De har

været for svage men det skulle nu være løst sammen

med signalleverandøren.

Der er nogle problemer med revner i loftet, det tages

op til foråret.

Maling af skurene, der er indhentet tilbud herpå og

disse skal vurderes.

Nogle beboere har klaget over, at der går lang tid in-

BOLIGNYT •29


den der kommer varmt vand ud af hanen. Her drejer

det sig om, at indstille en ventilregulator i teknikrummet.

Man er velkommen til at henvende sig til formanden

der vil være behjælpelig med indstillingen.

Da der ingen bemærkninger var til beretningen, satte

dirigenten denne til afstemning.

Enstemmigt godkendt.

Ad 3

Peter Nielsen fra administrationen forelagde budget

2011.

Efter enkelte opklarende spørgsmål blev budget

2011 enstemmigt godkendt.

Ad 4

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 5

Ole Burmeister blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 6

Lis B. Jensen var ikke tilstede, men havde skriftligt tilkendegivet

at hun modtog genvalg.

Derudover stillede Keld Nydén op til bestyrelsesposten.

En skriftlig afstemning gav følgende resultat:

Keld Nydén – 12 stemmer

Lis B. Jensen – 4 stemmer

Keld Nydén nyvalgt for 2 år.

Ad 7

Torkild N. Christensen blev valgt som 1. suppleant.

Irene K. Behrmann blev valgt som 2. suppleant.

Ad 8

Under punktet nævntes dyrehold, luftning af tøj på

altanerne, rotteproblemer, planter ved gavlene, affaldshåndtering,

døre til skurene.

Da der ikke var yderligere indlæg, afsluttede dirigenten

mødet med tak for god ro og orden.

30 •BOLIGNYT

Højbo afd. 19 og Bo83 afd. 27

Referat fra afdelingsmødet 8/8

På møde blev gennemgået nogle foretag, som blev

godkendt:

Beboerblad

•Trappetårn rengjort

•Oprydning i cykler, (mærker er sendt rundt til alle

beboere)

•Basknap taget af musikanlægget i festlokalet

Driftsøkonomien:

Budgetterne for både BO’83 og Høj for 2011, blev

begge godkendt

Højboforvente en stigning i husleje på ca. 125

kr.

BO’83 må forvente en stigning i husleje på ca. 160

kr.

En ny bestyrelse blev valgt:

For BO’83 bestyrelse:

Mikkel valgt for 1 år (3.sal, nr. 6) Formand

Johanne valgt for 1 år (2.sal, nr. 8)

Mia valgt for 2 år (4.sal, nr. 5)

Suppleanter:

Thomas L. (3.sal, nr. 6)

Thomas (2.sal, nr. 8)

For Højbo bestyrelse:

Rune valgt for 2 år (3.sal, nr. 20) Formand

Steffen valgt for 1 år (3.sal, nr. 19)

Kamilla valgt for 1 år (3.sal, nr. 14)

Suppleanter:

Martin (3.sal, nr. 14)

Rikke (3.sal, nr. 20)

Igangværende/nye emner:

•TV på 60” til festlokalet (godkendt)

•Telefon til vores visevært (René)

•Mere opbakning til bestyrelsen

•”Manual” til boligforeningen

•Ændring af Husorden vedrørende ”larm i festlokalet”.


BRUG PÆREN!

SKIFT TIL

ENERGISPAREPÆRER!

Referater fra afdelingsmøder, foreningens repræsentantskabs- og

bestyrelsesmøder samt boligkontorets repræsentantskabs- og

bestyrelsesmøder er tilgængelig på http://www.bk-aarhus.dk

under menuen:

-> Boligkontoret Århus -> Møder.

BOLIGNYT •31


Højbo

Formænd for afdelingsbestyrelsen

Afdeling 1: Gert Hansen, Jens Baggesensvej

80,1.tv. 8210 Århus V.

40 19 29 20.

Mail: hoejbo-afd1.bst@stofanet.dk

Afdeling 2: Børge Sørensen, Haugesundsvej 21,

8200 Århus N.

86 16 87 19.

Mail: borge-b-sorensen@mail.dk

Afdeling 3: Per Hasager, Otto Benzonsvej 3, st.th.

8210 Århus V.

86 10 11 53.

Mail: p.hasager@stofanet.dk

Afdeling 4: Jesper Rasmussen, Dalstien 11,

8200 Århus N.

Afdeling 5: Knud Bendtsen, Vestre Ringgade 186,

1.th. 8000 Århus C.

28 34 63 30.

Mail: kulturrevision@stofanet.dk

32 •BOLIGNYT

Afdeling 6: Kirsten Jensen, Stockholmsgade

5,1.th. 8200 Århus N.

Mail: norgesparken@youmail.dk

Afdeling 7: Ulla Frislev, Illerupvej 33,1.tv.

8200 Århus N.

Afdeling 9: Elise V. Dalgaard, Kirke dammen 17,

1.tv. 8000 Århus C.

Afdeling 10: Mette Lynnerup, Vestre Ringgade

190, 2.th. 8000 Århus C.

86 13 63 23

Mail: bestyrelsen10@gmail.com

Afdeling 11: Eva Madsen, Kalmargade 35, st.tv.

8200 Århus N.

Mail: best.kalmargade@stofanet.dk

Afdeling 13: Ole Hobolth, Gustav Wiedsvej 9,

st.th. 8000 Århus C.

60 62 70 63

Afdeling 14-15: Søsser Petersen, Attikavej 54,

Hårup 8530, Hjortshøj,

42 27 18 05

Mail: afd14-15@hotmail.com

Afdeling 16: Brian Kristensen,

Skæring Parkvej 488, 8250 Egå.

Afdeling 17: Mogens Nielsen,

Skæring Parkvej 336, 8250 Egå.

Afdeling 18: Ole Burmeister, Skæring Parkvej 3 G.

8250 Egå.

Afdeling 19: Rune S. Laursen,

Herningvej 1,3.lej. 20. 8000 Århus C.


Bo83

Formænd for afdelingsbestyrelsen

Afdeling 1-2: Jens Rimestad, Viggo Stuckenbergs

Vej 27, 1.th. 8210 Århus V. 61 67 60 00

Mail: jens@rimestad.net

Afdeling 3: Allan Sauer, Bethesdavej 79,

8200 Århus N. 86 10 15 15

Mail: allan.sauer@mail.dk

Afdeling 4: Formand: André Skriver, Vilh. Bergsøesvej

61, st.th. 8210 Århus V.

22 71 26 11

Mail: ask@aarhustech.dk

Afdeling 5-7-8: Hanne Bang, Trøjborgvej 60, 4.th.

8200 Århus N. 86 16 81 65/28 18 45 64

Mail: hannestampe@mail.tele.dk

Afdeling 6-9: Birgitte Mostrup, Maj dalen 9, 1.th.

8210 Århus V. 86 16 94 04/28 66 48 59

Mail: bogsmostrup@stofanet.dk

Afdeling 10: Kirsten Hillebrandt, Visbjerg Hegn

22, 8320 Mårslet.

86 29 74 54/26 29 72 54

Mail: kirsten_hillebrandt@webspeed.dk

Afdeling 13: Per Jensen, Hjulby Hegn 134,

Spørring 8380, Trige.

Mail: arneche@gmail.com

Afdeling 14: Malene G. Nielsen, Julsøvej 34 B,

8240 Risskov.

26 13 17 37.

Mail: malene.george@gmail.com

Afdeling 15: Karen K. Henneberg, Julsøvej 50,

8240 Risskov. 86 17 24 01

Mail: karenhenneberg@gmail.com

Afdeling 16: Esben B. Michelsen, Fredensgade 30

C, 2.th. 8000 Århus C. 20 68 93 76

Mail: esbenbm@gmail.com

Afdeling 17: Mads Hegelund, Brendstrupvej 6,

2.tv., 8200 Århus N. 22 42 60 84

Mail: mads.hegelund@gmail.com

Afdeling 18: Peter H. Mortensen, Fredericiagade

18, 2.th. 8000 Århus C. 20 81 14 86

Mail: phybers@hotmail.com

Afdeling 19: Kirsten Overgaard, Viborgvej 49 K.

8210 Århus V. 86 15 32 16/51 53 65 15

Mail: nadjak@stofanet.dk

Afdeling 20: Ane M. Lönneker, Norsgade 7 C 2.,

8000 Århus C.

Mail: anemartine@hotmail.com

Afdeling 21:

Afdeling 22: Keld Danielsen, Åvænget 93,

8250 Egå.

50 93 93 58

Mail: ritaogkeld@webspeed.dk

Afdeling 23: Casper Larsen, Høegh Guldbergsgade

49, 1.lej.1, 8000 Århus C.

Afdeling 25: Bergdis Prastard Öttir, Paludan Müllersvej

46A, 1, lej. 3, 8200 Århus N.

22 82 63 98

Mail: rockfairy@simnet.is

Afdeling 26: Torben Kjølhede, Palu dan Müllersvej

44, st. lej. 2. 8200 Århus N.

20 81 47 74.

Mail: torbenk@gmail.com

Afdeling 27: Mikkel Lundgreen, Herningvej 1,

3.lej. 6. 8000 Århus C.

23 31 72 26

Mail: mikl@fennefoss.dk

Afdeling 29: Peter Nelson, Hørretløkken 411A,

8320 Mårslet.

86 29 27 72

Mail: pn@lindab.dk

BOLIGNYT •33


Få mere ud af skærmen

med YouSee PlusBestil på yousee.dk/plus, 80 80 40 40 eller

hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert


YouSee Plus

89,-pr. md.

Pris i 6 mdr. v/BS 534 kr.


T L F. H Å N D V Æ R K E R E

– når viceværten ikke træffes!

Højbo:

VVS-INSTALLATØR Telefon

Afd. 1-3-4-5-6-7-8-9- Byggeriets VVS Forretning,

10-11-13-14-15-16-17-18 Skt. Paulsgade 25C, 8000 Århus C 86 12 31 26

Afd. 2 Nordbyens Energi og VVS A/S 27 20 40 21

Lyshøjen 13, 8520 Lystrup ell. 23 46 17 98

Afd. 19 Carl C. Hansen ApS

Jens Juuls vej 17, 8260 Viby J 86 28 21 00

EL-INSTALLATØR

Afd . 1-2-11-14-15 P.L. El-installation

Præstehaven 8, Hasle, 8210 Århus V 86 15 13 00

Afd. 3-4-5- Keld Valbæk

6-7-8-9-10-13 Klamsagervej 7, 8230 Åbyhøj 86 25 35 45

Afd. 16-17-18 Henrik Bock

Stavneagervej 39, 8250 Egå 86 22 22 99

Afd. 19 Vinkler El

Hovedgaden 1, 8220 Brabrand 86 26 10 66

Bo83:

VVS-INSTALLATØR

Afd. 1, 2, 6, 9 og 27 Carl C. Hansen ApS

Jens Juuls vej 17, 8260 Viby J 86 28 21 00

Afd. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, Byggeriets VVS Forretning

19, 20, 21, 23, 25, 26 og 28 Skt. Paulsgade 25C, 8000 Århus C 86 12 31 26

Afd. 14, 15 og 22 Nordbyens Energi og VVS A/S 27 20 40 21

Lyshøjen 13, 8520 Lystrup ell. 23 46 17 98

EL-INSTALLATØR

Afd. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, Jens Bisgaard/Kemp og Lauritzen A/S

18, 19, 20, 23, 27, 28 og 29 Vejlbjergvej 27, 8240 Risskov 87 46 70 00

Afd. 6, 9, 13, 14, 15, 19, 21, P.L. El-installation

22, 25 og 26 Lægårdsvej 5b, 8520 Lystrup 86 15 13 00

Ved akutte uopsættelige skader som ikke kan udbedres af håndværkerne, kan du kontakte

Polygon & Munters, telefon 70110044. De arbejder med: afdækning efter indbrud, rengøring

og afdækning efter brand, skybrud og vandskader eller andre former for skadestop.

BOLIGNYT •35


BRENDSTRUPGÅRDSVEJ 7

8200 ÅRHUS N

TLF. 87 39 39 39

ÅBNINGSTIDER

Ugedag Telefontider Ekspeditionstider

Ugedag Åbningstider

Mandag 9.00 - 15.00 9.30 - 15.00

Mandag 10-15

Tirsdag 9.00 - 15.00 9.30 - 15.00

Tirsdag 10-15

Onsdag 9.00 - 15.00 9.30 - 15.00

Onsdag Lukket

Torsdag 13.00 - 17.00 13.00 - 17.00

Torsdag 10-17

Fredag 9.00 - 12.00 9.30 - 12.00

Fredag 10-12

BOLIGNYT REDAKTION:

Søren Høgsberg

Tlf. 26 87 48 16

Elmer Pedersen

Peter Andreas Ebbesen

Mia Falck

Stig Ramløv Frandsen

Helle M. Jensen

BOLIGNYT distribueres til alle husstande

i boligforeningerne.

Ekstra eksemplarer kan fås ved henvendelse

til kontoret.

TILRETTELÆGNING, LAYOUT OG TRYK

Kannike Holding A/S

Tlf. 86 93 62 23 / 42 79 88 03

FORSIDEFOTO

Peter Andreas Ebbesen

NÆSTE NUMMER

kan forventes at udkomme

i marts måned 2010

DEADLINE for indlæg til

nr. 1 2011:

11. marts 2011

soho@stofanet.dk

Højbo:

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

AFDELING 1: Egon Pedersen, J.Baggesensv. 40, kld., 8210 Århus V

Mobil 26874831 – Kontor 86106683 – E-mail hoejbo-afd1@stofanet.dk

Kim Pedersen – Mobil 26874877

Velimir Lakicevic – Mobil 26874876

AFDELING 3: Claus Schmidt, Peter Fabersv. 1, kld., 8210 Århus V

Mobil 26874833 – Kontor 86105232 – E-mail vm.afd3hojbo@stofanet.dk

Gert Frederiksen – Mobil 26874834

AFDELING 5, 10, 13: Lars Kjær, Vestre Ringgade 192, kld., 8000 Århus C

Mobil 26874757 - Kontor 86191240 - E-mail vm192@pc.dk

Frank N. Hansen - Mobil 26874837

AFDELING 6: John V. Hansen, Stockholmsgade 1, kld., 8200 Århus N

Mobil 26874838 – Kontor 86106455 – E-mail vmnorgesparken@pc.dk

AFDELING 7: Svend Erik Madsen, Illerupvej 17, kld., 8200 Århus N

Mobil 26874851 – Kontor 86162022 – E-mail hojboafd7@stofanet.dk

Lars Laursen - Mobil 26874843

AFDELING 9: Michael Vithen, Kirkedammen 19, kld., 8000 Århus C

Mobil 26874839 – Kontor 86112355 – E-mail vmkirkedammenafd9@pc.dk

AFDELING 11: Johnny F Andersen, Kalmargade 51, st.tv., 8200 Århus N

Mobil 26874845 – Kontor 86106279 – E-mail vmkalmargade@stofanet.dk

Niels Mortensen - Mobil 26874879

Flemming Bak – Mobil 26874848

AFDELING 14: Carsten Pedersen, Attikavej 70, 8530 Hjortshøj

Mobil 26874846 – Kontor 86999880 – E-mail vm.haarup@mail.dk

AFDELING 16, 17, 18: Tommy Eriksen, Skæring Parkv. 336, 8250 Egå

Mobil 26874847 – Kontor 86740087 – E-mail vmskpv@mail.dk

Jesper L. Nielsen – Mobil 26874828

AFDELING 19: Rene Nielsen, Herningvej 1, 8000 Århus C

Mobil 26874840 – Kontor 86193813 – E-mail vmherningvej1@sol.dk

Bo83:

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

AFDELING 1-2: Lars Sommer, V.Stuckenbergsv.29, kld., 8210 Århus V

Mobil 26874821 – Kontor 86166692 – E-mail bo83sommer@stofanet.dk

AFDELING 3, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28: John Hansen, Høegh Guldbergsg.49,

8200 Århus N

Mobil 26874827 – Kontor 86189142 – E-mail jdh@fiber.dk

AFDELING 4: Flemming Pedersen, V.Bergsøesv.53, kld., 8210 Århus V

Mobil 26874822 – Kontor 86168996 – E-mail vm.bo83.afd4@gmail.com

AFDELING 5, 7, 8: Mogens Holst, Aldersrovej 17, kld., 8200 Århus N

Mobil 26874823 – Kontor 86168993 – E-mail bo-83-trojborg@hotmail.com

AFDELING 6, 9: Per Elmstrøm, Majdalen 5, kld., 8200 Århus N

Mobil 26874824 – Kontor 86169485 – E-mail vm6og9@stofanet.dk

Søren Krogh – Mobil 26874835

AFDELING 10: Denny Toft, Visbjerg Hegn 90, 8320 Mårslet

Mobil 26874826 – Kontor 86298084 –

E-mail varmemesterdennytoft@hotmail.com

AFDELING 13: Carsten Pedersen, Hjulby Hegn 94, 8380 Trige

Mobil 26874846 – Kontor 86999880 – E-mail vm.haarup@mail.dk

AFDELING 14, 15: Peter Fragstrup Pedersen, Julsøvej 28C, 8240 Risskov

Mobil 26874844 – Kontor 86172226 – E-mail vv83peter@gmail.com

AFDELING 21: Per Pedersen, Katrinebjergvej 56, 8200 Århus N

Mobil 26874825 – E-mail perskontor@stofanet.dk

AFDELING 22: Peter Fragstrup Pedersen, Åvænget 111, 8240 Risskov

Mobil 26874844 – Kontor 86222153 – E-mail vv83peter@gmail.com

AFDELING 25, 26: René Toustrup, Paludan Müllersvej 46A, 8200 Århus N

Mobil 26874829 – E-mail vmchokoladen@post.tele.dk

AFDELING 27: Rene Nielsen, Herningvej 1, 8000 Århus C

Mobil 26874840 – Kontor 86193813 – E-mail vmherningvej1@sol.dk

Afløsere, Højbo og Bo83: Finn Ole Nielsen, 26874856 –

Jørgen Lind, 26874873 – Jesper Rasmussen, 26874863

Torben Jakobsen, 26874841

More magazines by this user
Similar magazines