Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 - Boligkontoret ...

bk.aarhus.dk

Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 - Boligkontoret ...

På sporet af beboerdemokratiet...

Hvordan kan det være, at mange mennesker gerne engagerer

sig i børnenes skole og fritid, men ikke i eget boligområde?

Giver det mening at måle beboerdemokrati på hvor mange

der deltager i afdelingsmøder? Pia Frederiksen fra afdeling 15

i Bo83 besøger forskellige afdelinger i foreningen og ser, om

hun kan blive klogere på beboerdemokratiet, og hvordan det

praktiseres rundt omkring. Se hvad hun finder ud af i denne

artikelserie i BoligNyt.

Det er beboermøderne

der er demokratiet

I afdeling 2, Højbo kan det betale sig at komme til

beboermøder, for det er dér tingene besluttes, siger

Børge Sørensen, formand for afdelingsbestyrelsen.

På det seneste beboermøde var 62 % af afdelingens

lejemål repræsenteret.

Af Pia Frederiksen

Der skal være plads til alle

Da jeg satte mig for at undersøge hvordan det står

til med beboerdemokratiet, fandt jeg det naturligt

at tage udgangspunkt i ”min egen” boligforening,

Bo83. Men Børge Sørensen har været aktiv i beboerarbejde

i 40 år, han brænder for beboerdemokrati-

10 •BOLIGNYT

Pia Frederiksen

et – og han vil gerne snakke med mig. Så hvad gør

det, at han bor i Højbo – ?

”Da jeg var ung, var jeg meget rød, og når jeg bor i

boligforening, så er det meget båret af politiske

holdninger”, siger Børge – ”jeg ville ikke ud og have

et parcelhus. Men det er også en fordel at der er en

meget stor grad af fleksibilitet, det er billigt – og

er der beboerdemokrati”.

Børge fik sin første lejlighed i Højbo omkring 1974

og har været aktiv i beboerdemokratiet næsten lige

så længe. Han har boet i fem forskellige afdelinger i

Højbo, været med til at starte en hobbyforening, der

kørte godt i mange år, siddet i flere afdelingsbestyrelser,

i hovedbestyrelsen – og meget mere... De sidste

20 år har Børge boet på Haugesundsvej i afd. 2,

hvor han er formand for afdelingsbestyrelsen.

”Jeg sidder i bestyrelsen fordi jeg gerne vil være med

til at give beboerne muligheder”, fortæller Børge.

”Jeg vil gerne dele med en jeg ikke lige kender. Hvis

min nabos tag falder ned, vil jeg gerne være med til

at ordne det i fællesskab. Hvis det er misligehold, må

han selvfølgelig selv betale, men jeg er formand for

alle beboerne – ogfor dem der ikke lige opfører

More magazines by this user
Similar magazines