Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 - Boligkontoret ...

bk.aarhus.dk

Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 - Boligkontoret ...

den der kommer varmt vand ud af hanen. Her drejer

det sig om, at indstille en ventilregulator i teknikrummet.

Man er velkommen til at henvende sig til formanden

der vil være behjælpelig med indstillingen.

Da der ingen bemærkninger var til beretningen, satte

dirigenten denne til afstemning.

Enstemmigt godkendt.

Ad 3

Peter Nielsen fra administrationen forelagde budget

2011.

Efter enkelte opklarende spørgsmål blev budget

2011 enstemmigt godkendt.

Ad 4

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 5

Ole Burmeister blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 6

Lis B. Jensen var ikke tilstede, men havde skriftligt tilkendegivet

at hun modtog genvalg.

Derudover stillede Keld Nydén op til bestyrelsesposten.

En skriftlig afstemning gav følgende resultat:

Keld Nydén – 12 stemmer

Lis B. Jensen – 4 stemmer

Keld Nydén nyvalgt for 2 år.

Ad 7

Torkild N. Christensen blev valgt som 1. suppleant.

Irene K. Behrmann blev valgt som 2. suppleant.

Ad 8

Under punktet nævntes dyrehold, luftning af tøj på

altanerne, rotteproblemer, planter ved gavlene, affaldshåndtering,

døre til skurene.

Da der ikke var yderligere indlæg, afsluttede dirigenten

mødet med tak for god ro og orden.

30 •BOLIGNYT

Højbo afd. 19 og Bo83 afd. 27

Referat fra afdelingsmødet 8/8

På møde blev gennemgået nogle foretag, som blev

godkendt:

Beboerblad

•Trappetårn rengjort

•Oprydning i cykler, (mærker er sendt rundt til alle

beboere)

•Basknap taget af musikanlægget i festlokalet

Driftsøkonomien:

Budgetterne for både BO’83 og Høj for 2011, blev

begge godkendt

Højboforvente en stigning i husleje på ca. 125

kr.

BO’83 må forvente en stigning i husleje på ca. 160

kr.

En ny bestyrelse blev valgt:

For BO’83 bestyrelse:

Mikkel valgt for 1 år (3.sal, nr. 6) Formand

Johanne valgt for 1 år (2.sal, nr. 8)

Mia valgt for 2 år (4.sal, nr. 5)

Suppleanter:

Thomas L. (3.sal, nr. 6)

Thomas (2.sal, nr. 8)

For Højbo bestyrelse:

Rune valgt for 2 år (3.sal, nr. 20) Formand

Steffen valgt for 1 år (3.sal, nr. 19)

Kamilla valgt for 1 år (3.sal, nr. 14)

Suppleanter:

Martin (3.sal, nr. 14)

Rikke (3.sal, nr. 20)

Igangværende/nye emner:

•TV på 60” til festlokalet (godkendt)

•Telefon til vores visevært (René)

•Mere opbakning til bestyrelsen

•”Manual” til boligforeningen

•Ændring af Husorden vedrørende ”larm i festlokalet”.

More magazines by this user
Similar magazines