Militærhistoriske rejser 2010 CULTOURS

cultours.dk

Militærhistoriske rejser 2010 CULTOURS

Militærhistoriske rejser

2010

CULTOURS


2

Kære militærhistorisk interesserede

Vi har i vort 20 års jubilæumsår udvidet antallet af militærhistoriske rejser. Vi er glade for, at så

mange synes om vore militærhistoriske rejser og vi forsøger at leve op til de mange roser, som tidligere

deltagere har givet rejserne og rejselederne. Den største ros er, at så mange deltagere melder

sig til nye militærhistoriske rejser, nogle endda til den samme rejse flere gange.

Vi modtager løbende reaktioner, forslag, ros og kritik. Det er vi meget glade for, det hjælper os til at

gøre rejserne endnu bedre.

Jeg og alle rejselederne glæder os hver gang over den gode, hyggelige og positive stemning på rejserne.

Mødet med alle vore spændende, interessante, vidende og venlige deltagere gør det berigende

at være rejseleder på rejserne.

Vi takker for godt samvær i det forløbne år og ser frem til at møde tidligere og nye rejsedeltagere i

2009.

På Cultours og rejseledernes vegne

Med venlig hilsen

Torsten Granov, direktør, rejseleder m.m.

REJSELEDERE

KOMMANDØR

POUL GROOSS

Kommandør Poul Grooss er pensioneret søofficer

og er nu ansat på Forsvarsakademiet

som militærhistoriker på Institut for Militærhistorie.

Han underviser tillige som lærer på Søværnets

Officersskole i moderne

søkrigsoperationer. Han har gennemgået et

stabskursus ved Royal Navy i Greenwich og

har været dansk forsvarsattaché i Storbritannien

i mere end 4 år

CAND.MAG.

TORSTEN GRANOV

Torsten Granov er cand. mag. i fransk og historie

og har bl.a. undervist i fransk historie

på Århus Universitet. Han er grundlægger af

rejsebureauet Cultours og har ledet mange

ture verden over. Torsten Granov har besøgt

Normandiet og invasionskysten mange

gange og beskæftiger sig indgående med

invasionshistorien og er forfatter til bogen

“D-Dag · optakten, dramaet og efterspillet“

og en stor ekspert i militærhistorie.

OBERSTLØJTNANT

HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen er

pensioneret fra Hæren. Han har bl.a. været

ansvarlig for planlægningen af invasionsforsvaret

af Sjælland, chef for en panserbataljon

og ansvarlig for den taktiske uddannelse

på Hærens Officersskole. Han har dyrket

krigshistorie som hobby i mange år, og er en

særdeles rutineret og vidende rejseleder.

PH.D.

PETER HAMBRO MIKKELSEN

Ph.d. Peter Hambro Mikkelsen er doktor i Forhistorisk

Arkæologi og med suppleringsfag i

Historie. Afdelingsleder ved Konserverings og

Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum

med mangeårig interesse i, og stort

kendskab til, militærhistoriske forhold.

CAND.MAG.

MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

Martin Cleemann Rasmussen er cand.mag. i

russisk og historie. Han taler flydende russisk

og har boet og rejst flere år i Rusland,

Ukraine og andre Østeuropæiske lande.

Martin Rasmussen har solid erfaring som

rejseleder og foredragsholder og har mangeårig

interesse i militærhistoriske forhold.

CULTOURS APS · DR. MARGRETHESVEJ 11 · DK-8200 AARHUS N · TLF. 86 10 86 05 · FAX 86 10 86 48

E-MAIL REJSER@CULTOURS.DK · WWW.CULTOURS.DK


NORMANDIET D-DAG SIDE 4

ØSTPRØJSEN SIDE 8

ENGLAND 1940-44 SIDE 12

DEN FINSKE VINTERKRIG SIDE 16

VESTFRONTEN 1944-45 SIDE 20

SLAGMARKERNE SIDE 6

DET 3. RIGES HJERTE SIDE 10

STALINGRAD OG MOSKVA SIDE 14

NORMANDIET II SIDE 18

BERLIN 1933-45 SIDE 22

BERLIN II SIDE 24 JAPAN OG PEARL HARBOR SIDE 26

3


4

Normandiet · D-dag

Invasionskysten med mere

3. - 9. MAJ 2010 (AFGANG FRA JYLLAND)

REJSELEDER: CAND.MAG. TORSTEN GRANOV

6. - 12. SEPTEMBER 2010 (AFGANG FRA JYLLAND)

20. - 26. SEPTEMBER 2010 (AFGANG FRA JYLLAND OG KØBENHAVN)

REJSELEDER: OBERSTLØJTNANT HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

Landgangen på Omaha Beach blev den blodigste af de fem steder, hvor de allierede gik i land. Omaha var den strand med de bedst udbyggede tyske stillinger

og med de bedste tyske tropper. På grund af skrænterne bag stranden, var det også det sted der var nemmest at forsvare. Amerikanernes modvilje mod at

bruge de engelske mineryddere og andre opfindelser gjorde det vanskeligt for dem at kæmpe sig væk fra stranden. Da landgangsfartøjerne skulle sejle mere

end dobbelt så langt som de engelske og canadiske var scenen sat til det blodbad, der blev resultatet.

Den 6. juni 1944 gik de allierede i land på Normandiets

kyst. Kodenavnene for invasionsstrandene:

Utah, Juno, Sword, Gold og ikke

mindst Omaha gik over i historien. Men stederne

findes endnu, og der er stadig mange

minder om kampene og spændende museer at

se. På turen skal vi se stederne hvor det fandt

sted, og undervejs bliver der fortalt indgående

om baggrunden for Invasionen, hvorfor den

fandt sted i Normandiet, om forberedelserne,

om hvad der gik galt, og hvad der gik godt, og

ikke mindst skal vi høre om, hvorledes begivenhederne

blev oplevet af dem, der var med. På

turen til Normandiet skal vi også se stranden

ved Dunkerque, hvorfra englænderne i juni 1940

evakuerede 350.000 soldater, og Dieppe, skuepladsen

for den fatale fiasko i 1942, der fortalte

de allierede, hvordan man ikke skulle

foretage invasionen.

TURENS PROGRAM

1. DAG:

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45

og fra Frederica banegård kl. 7.15. Deltagere

fra Sjælland/Fyn tager toget til Fredericia (ankomst

kl. 7.04). Der er opsamling langs motorvejen

gennem Jylland. Vi fortsætter gennem

Nordtyskland forbi Hamburg og videre gennem

Belgien til vi når vort første overnatningssted

Dunkerque, umiddelbart efter vi kommer ind i

Frankrig.

2. DAG:

Vi begynder med at se stranden, hvorfra evakueringen

skete i 1940. Der er ikke meget at

se, men når man har været her, forekommer

det helt utroligt, at det var muligt at udskibe

350.000 mand herfra i løbet af få dage. Fra

Dunkerque fortsætter vi til Dieppe. Raidet på

Dieppe var de allieredes første prøve på tyskernes

evne til at forsvare fastlandet, og det kata-

strofale resultat blev afgørende for de allieredes

valg af Normandiet som skueplads for Invasionen.

Efter frokost fortsætter vi sydpå til

Caen, hvor vi skal se museet, Memorial de la

Paix. Museet dækker ikke kun Invasionen, men

tager udgangspunkt i Versaillesfreden og fortæller

om optakten til 2. verdenskrig, besættelsen og invasionen.

Museet er meget instruktivt og moderne.

Vi fortsætter herfra til Bayeux, hvor vi

skal bo de næste 3 nætter.

3. DAG:

Vi begynder dagen med at køre til Cherbourg.

Det var af afgørende betydning for de allierede

at erobre en forsyningshavn. Efter meget heftige

kampe blev Cherbourg erobret 26. juni,

stærkt ødelagt. Vi ser museet i byens fort, hvorfra

vi har et vidt udsyn over havnen, hvor

meget lidt minder om dens afgørende bytydning

for de allieredes succes. Syd for Cherbourg

ligger resterne af en affyringsstation for

V-1 raketter. Den ligger på privat grund, men vi

har fået tilladelse til at besøge anlægget, der er


et velbevaret. Vi tager nu til Ste. Mére-Eglise,

hvor amerikanske faldskærmssoldater blev kastet

ned natten til den 6. juni. Det var her en af

faldskærmssoldaterne blev hængende i kirketårnets

spir. Vi ser også det spændene airborne

museum. Efter frokost besøger vi Utah Beach,

hvor 4. US Infanteri Division gik i land 6. juni

1944. På vejen dertil gør vi holdt ved mindesmærket

for de 800 danske søfolk, der deltog i

Invasionen. Efter hjemkomsten til Bayeux ser vi

Bayeux-tapetet, der beretter om en anden invasion,

nemlig Vilhelm Erobrerens togt til England

i 1066. Bayeux-tapetet er en enestående historisk

kilde, fyldt med detaljer og spændende historier.

4. DAG:

Dagens tur går til invasionsstrandene Gold og

Omaha. Vi tager os god til at at standse og se

stederne, hvor verdenshistorien blev skrevet. Vi

står på stranden og hører om de mest afgørende

timer i dette århundrede. Vi begynder

dagen med et besøg på den tyske soldaterkirkegård

med 21.000 faldne. Derefter til Pointe

du Hoc, hvor amerikanske rangere kæmpede

sig op ad klinten for at uskadeliggøre store

tyske kanoner. Vi gør holdt på Omaha Beach

og går en lille tur. Bag Omaha Beach besøger

vi den amerikanske soldaterkirkegård, hvor

mere end 9000 amerikanere ligger begravet.

Efter besøget kører vi til et tysk kystbatteri, hvor

kanonerne stadig kan ses, nogle sønderrevne,

andre næsten intakte. Vi slutter dagen i Arromanches,

hvor der stadig er rester af den store

havn, Port Winston, som de allierede sejlede til

og samledes. Vi ser museet for havnen, inden

vi returnerer til Bayeux. Vi slutter dagen med invasionsmuseet

i Bayeux, der giver et godt samlet

overblik over invasionen og tiden før og

efter. Her vises også dokumentarfilm optaget

under kampene.

5. DAG:

Vi forlader Bayeux og kører langs Gold, Juno

og Sword strandene mod øst. Vi gør holdt ved

huset, hvor Montgomery havde sit hovedkvarter

under invasionen. Vi ser den store bunker, den

tidligere tyske ildledercentral, der nu er museum.

Vi besøger også Pegasus Bridge, der var skuepladsen

for en af de mest bemærkelsesværdige

operationer på D-dag. Broen blev erobret i

løbet af få minutter af engelske soldater, der landede

i glidefly få meter fra broen. Ved siden af

Pegasus Bridge ligger Café Gondrée i første

hus, der blev befriet under invasionen, og som vi

Den amerikanske kirkegård bag Omaha Beach. Det sidste hvilested for over 9000 amerikanske soldater.

besøger. Vi kører herfra til området omkring Falaise.

Her led de tyske tropper det endelige nederlag

i slaget om Normandiet i august 1944.

Enorme mængder materiel gik tabt og ca.

25.000 soldater blev taget til fange. Stedet er

også blevet kaldt „Stalingrad i vest“. Efter besøget

her kører vi igen nordpå til vort overnatningshotel

ved Amiens.

6. DAG:

Vi forlader Amiens og få kilometer herfra befinder

vi os på skuepladsen for Somme-Offensiven i

1916, en af de blodigste nogensinde for den engelske

hær. Vi besøger mindesmærket ved Thiepval

med navnene på mere end 76.000 faldne

ved Somme-slaget. Vi fortsætter nordpå gennem

Frankrig og Belgien, til vi når frem til Arnhem sidst

på eftermiddagen. Her ser vi først museet for

kampene ved Arnhem, hvor de allierede led deres

største nederlag i krigens sidste år. Vi ser broen,

der ikke blev erobret i september 1944 og soldaterkirkegården,

inden vi overnatter nord for Arnhem.

7. DAG:

Vi kører nordpå gennem Tyskland til Danmark

med stop ved grænsesupermarkederne. Vi regner

med at være i Fredericia kl. ca. 17.00. I

Århus kl. ca. 18.30 og i Aalborg kl. ca. 20.30.

Landsætningen ved landsbyen St. Aubin-sur-Mer.

Bag soldaten med briller ses losningen af en minimotorcykel,

der oprindeligt var beregnet til at

blive kastet ned med faldskærmstropper.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.985,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning med bad og toilet på værelserne.

Morgenmad og 3 retters menu hver

aften, alle de i programmet nævnte udflugter

og entréer. Alle skatter og afgifter. Historisk

og Militærhistorisk kyndig rejseleder.

AFGANG FRA KØBENHAVN

Afgang kl. 05.45 fra Ny Ellebjerg station,

ad motorvejen til Rødby.

AFGANG FRA JYLLAND OG KBH

Opsamlingsbus fra København over fyn til

Fredericia, og hér samling i én bus.

5


6

Normandiet II

– den længere fortælling

Villers-Bocage · Mortain · Jersey og Guernsey

4. - 12. JUNI 2010

REJSELEDERE: OBERSTLØJTNANT HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

OG CAND. MAG. TORSTEN GRANOV

Efter kampene i Villiers-Bocage, en af de mest berømte træfninger under kampene i Normandiet. Det

tyske panser-es Mikael Wittmann ødelagde her 25 engelske køretøjer og kampvogne, inden hans egen

kampvogn blev ødelagt, og han selv måtte forlade stedet til fods.

Vi har i mere end ti år arrangeret militærhistoriske

rejser til Normandiet, og flere hundreder

har deltaget i rejserne. Mange har spurgt, om

ikke vi kunne arrangere en forsættelse, hvor vi

så noget af det, man ikke når på en uge. Det

ønske har vi nu imødekommet med denne

rejse, der bl.a. inkluderer et ophold på øerne

Guernsey og Jersey – to slagskibe i beton i den

engelske kanal. Det er blevet beregnet at ca.

en ottendedel af al den beton tyskerne brugte

på Atlanterhavsmuren fra Spanien til Nordnorge,

blev brugt på Kanaløerne. De største,

mest velbevarede og mest spændende bunkerog

forsvarsanlæg i Atlanterhavsvolden findes

på Guernsey, Jersey og Alderey. På turen besøger

vi både Guernsey og Jersey, sammen

med lokale eksperter. Der er fine museer og

godt restaurerede anlæg. Besøget på øerne, er

et af turens højdepunkter, men vi besøger også

Wolffslucht, Hitlers hovedkvarter under Frankrigsfelttoget,

stedet, hvor Rommel krydsede

Meuse floden, Eisenhowers hovedkvarter i

Reims, Villiers-Bocage, hvor Mikael Wittmann

ødelagde 25 engelske panserkøretøjer, den

amerikanske kirkegård i St. James. kap Griz-

Nez med Batteri Todt, V-2 affyringsstedet La

Coupole.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aarhus kl. 5.45 og fra Fredericia kl.

7.15 (tog fra Sjælland/Fyn ankommer kl. 7.04,

bussen afventer evt. sen togankomst). Der er

opsamling langs motorvejen til grænsen. Under

turen gennem Tyskland bliver der introduceret

til de steder, vi skal se undervejs, og de bliver

sat ind i en større militær og historisk ramme.

Sidst på eftermiddagen når vi ftem til det store

belgiske grænsefort Eben Emael. Det skulle

beskytte grænsen mod Tyskland. De var tænkt

som en forlængelse af Maginotlinjen og blev

stærkt udbygget mellem 1. og 2. verdenskrig.

Det er et bunkeranlæg med lange forbindelsesgange

til de forskellige kanonstillinger i fortet.

Fortet blev erobret på under 48 timer umiddelbart

efter tyskernes overfald på Belgien 10. maj

1940. Der blev her for første gang anvendt

svævefly til militært angreb. Vi ser fortet udefra

og går op til området, hvor de tyske glidefly landede.

Vi overnatter i byen Namur.

2. DAG

Vi kører herfra via Dinant ved Meuse floden, vi

ser stedet, hvor Rommel krydsede Meuse floden,

og derfra til Brûly-de-Peche til det be-

Batterie Todt ved Kap Griz Nez. Kanonerne i

Batterie Todt kunne beskyde England hen over

Kanalen, og blev brugt fligtigt i propagandaen

for Atlanterhavsvolden.

skedne Førerhovedkvarter Wolfsschlucht, hvor

Hitler opholdt sig under en del af Frankrigsfeltoget

i 1940. Vi fortsætter til Sedan, hvor vi skal

se stedet, hvor Guderian krydsede Meuse. Fra

en højtbeliggende punkt ved en tysk soldaterkirkegård

kan vi se ud over hele terrænet. Det

var den succesfulde operation, der var med til

at afgøre Frankrigsfelttogets første fase. Fra

Sedan kører vi sydpå til Reims, hvor vi ser det

rum i genneral Eisenhowers hovedkvarter hvor

han modtog tyskernes overgivelse efter 2. Verdenskrig.

Stedet er i dag indrettet som et lille

museum. Vi fortsætter til Compiégne skoven,

hvor vi ser togvognene og stedet, hvor tyskerne

overgav sig efter 1. Verdenskrig og franskmændene

i 1940. Vi overnatter vest for Compiégne.

3. DAG

Vi fortsætter mod vest, hvor vi skal se nogle af

de steder, hvor der blev kæmpet hårdt omrking

Caen. Vi begynder ved artilleribatteriet ved Merville,

hvor oberst Otway natten til d. 6. juni 1944

med en alt for lille styrke gjorde det næsten umulige:

at erobre det vigtige artilleribatteri der kunne

være farligt for invasionsskibene og soldaterne

på Sword invasionsstranden. Vi passerer også

Carpiguet flyvepladsen på vej til Villers-Bocage,

hvor vi vil stå på det sted, hvor det tyske panser-


es Michael Wittmann holdt med sin Tiger d. 13.

juni, inden han begyndte beskydningen af de engelske

kampvogne. Hans angreb resulterede i

engelske tab af 25 kampvogne. Vi tager herfra til

byen St. Lo. I og omkring St. Lo fandt nogle af

de hårdeste og mest langvarige kampe i Normandiet

sted. Det var et traffikknudepunkt af stor

militær betydning, og byen blev næsten helt ødelagt.

Vi ser også i byens omegn nogle af de minder,

der er tilbage, bl.a. en tysk kirkegård med

ca. 30.000 faldne. Vi ser stedet, hvorfra general

Bradley begyndte udbruddet fra Normandiet,

Lokale beboere i den stærkt ødelagte by St. Lo

hilser amerikanerne som befriere.

operation Cobra, og vi kører gennem de land

skaber, der blev fuldstændigt sønderbombede

som forberedelse til offensiven. Vi overnatter i

nærheden af byen Coutances.

4. DAG

Vi kører om morgenen til Carteret hvor vi tager

færgen til Guernsey. Kanaløerne var den eneste

del af det engelske territorium, der var

besat af tyskerne under 2. verdenskrig. Øerne

blev under krigen kraftigt befæstet, og der var

en stor tysk garnison. Der er mange tyske installationer,

bunker- og befæstningsanlæg at se

både på Jersey og Guernsey.

Vi tilbringer dagen på Guernsey, der byder på

spændende museer, befæstninger og bunkeranlæg.

Vi tager til øens nord- og vestside og

ser Museet for den tyske besættelse og det

store underjordiske museum, der er inrettet i et

af øens udstrakte tunnelsystemer. Om eftermiddagen

tager vi færgen til Jersey, hvor vi skal bo

to nætter.

5. DAG

Der er meget at se på Jersey, vi tager med bus

rundt på øens vestside, hvor vi skal se nogle af

tyskernes mest imponerende forsvarsværker.

Bunkere, panserværn m.v. er forbavsende velbevarede.

Der er ikke gjort mange forsøg på at

fjerne det tyske kystforsvar. Vi besøger The

Channel Islands Military Museum, hvor dele af

den spændende samling er til salg. Vi besøger

også det fremragende Jersey War Tunnels museum,

indrettet i de gange, som var tænkt som

hospital for de tyske soldater. Der bliver også

lidt tid på egen hånd i byen St. Helier.

6. DAG

Vi ser mange flere af øens militærinstalationer,

og tager om eftermiddagen færgen tilbage til

St. Malo, hvor vi overnatter.

7. DAG

Vi begynder dagen med at besøge den amerikanske

kirkegård ved St. James. Den er mindre

end kirkegården ved Omaha Beach, men den

gør også indtryk. Vi kører nordpå til byen Avranches.

Vi besøger museet ved Avranches og

ser broen, hvor Patton personligt var til stede

for at skynde på sine panserdivisioner. Herefter

kører vi mod Mortain, hvor tyskernes forsøg på

modangreb og afskæring af de fremrykkende

panserstyrker mislykkedes. Det endte med katastrofen

ved Falaise og tyskernes fuldstændige

nederlag i Normandiet. Ved Mortain kører

vi op på det højdedrag, der blev hårdnakket forsvaret

af en lille amerikansk enhed, der var

medvirkende til, at det tyske modangreb blev

en fiasko. Vi fortsætter nordpå i Frankrig, hvor

vi overnatter.

8. DAG

Vi begynder dagen med at besøge den store

kystartilleribunker i Batterie Todt ved Kap Griz

Nez mellem Boulogne-sur-Mer og Calais. Det

var Batterie Todt, der altid blev afbildet i tyske

propagandablade, når man ønskede at fremstille

Atlanterhavsvoldens styrke. Selvom batteriet

oprindeligt var planlagt før nogen tænkte på

Atlanterhavsvolden, indgik det i befæstningen.

Kanonerne i Batterie Todt kunne beskyde Eng-

land hen over Kanalen. Der er i dag et spændende

museum i kanonstillingen. Fra Batterie

Todt kører vi til La Coupole, en kæmpemæssig

betonhal, hvor V-2 raketterne blev klargjort,

inden de blev trukket udenfor og affyret mod

London. Kuplen huser i dag et museum om de

hemmelige tyske våben, og om den franske befolknings

livsvilkår under den tyske besættelse.

Vi fortsætter nu nordpå gennem Belgien til

Tyskland, hvor vi overnatter.

Kanaløerne var den eneste del af det engelske territorium, der var besat af tyskerne under 2. verdenskrig.

Øerne blev under krigen kraftigt befæstet, og der var en stor tysk garnison. Der er mange tyske

installationer, bunker- og befæstningsanlæg at se både på Jersey og Guernsey.

9. DAG

Vi kører gennem Tyskland nordpå og regner

med at være i Fredericia kl. 18.00 og i Aarhus

kl. 19.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 10.845,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.300,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på gode hoteller med bad og

toilet på værelserne, morgenmad og 3-retters

menu hver aften, alle de i programmet

nævnte entréer, udflugter og arrangementer,

færgebilletter St. Malo – Guernsey – Jersey

– St. Malo, alle skatter og afgifter og to militærhistorisk

kyndige rejseledere.

7


8

Østprøjsen

Königsberg · Wolfsschanze · Danzig · koncentrationslejren Stutthof

10. - 17. APRIL 2010

REJSELEDERE: KOMMANDØR POUL GROOSS OG

CAND.MAG. MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

I Østprøjsen lå Reichehrendenkmal Tannenberg, der var et symbol på Østprøjsens tilknytning til det

øverige Tyskland og på en af Tysklands største sejre under 1. Verdenskrig, Tannenberg-slaget. Billedet

viser sejrherren fra Tannenberg, Hindenburgs bisættelse i krypten i Tannenberg-monumentet.

Begivenheden blev af nazisterne benyttet til en stor national og nationalsocialistisk propagandaceremoni.

Efter 2. Verdenskrig blev monumentet sprængt af polakkerne. Vi besøger under rejsen stedet,

hvor monumentet lå og ser de få rester.

Det tyske kejserrige nåede før 1. verdenskrig

helt ud på den anden side af Kaliningrad, der i

dag er en russisk enklave mellem Polen og Litauen.

Byen hed dengang Königsberg og var

tysk med et berømt universitet, hvor blandt

mange andre fremragende videnskabsmænd

Emmanuel Kant underviste. Det, der i dag er

det nordlige Polen langs med Østersøen, hørte

også til Kejserriget. Her lå den gamle tyske

hansestad Danzig, i dag Gdansk, og Stettin, i

dag Szczein, samt en række større og mindre

tyske byer. Den østligste del af Tyskland hed

Østprøjsen. Herfra udgik gennem århundreder

angrebene mod de slaviske folk, og herfra kom

angrebene østfra mod Tyskland. Byerne var

derfor befæstede, og der lå flere store fæstninger

i området. På turen skal vi koncentrere os

om områdets betydning under 1. og 2. verdenskrig.

Det var her, ved Tannenberg, at den russiske

hær led et stort nederlag allerede i august

1914. Vi passerer området ved Tannenberg. Vi

skal også besøge Königsberg og se, hvad der

er tilbage af den historiske by, og vi skal til Danzig,

der spillede en afgørende rolle ved 2. verdenskrigs

udbrud. Under Tysklands store

angreb mod øst under 2. verdenskrig etablerede

Hitler sit hovedkvarter i Østprøjsen. Fra

sommeren 1941 og til november 1944 opholdt

Hitler sig mere end 800 dage i Wolfsschanze,

som førerhovedkvarteret blev kaldt. Vi skal besøge

området, hvor vi skal se de forskellige

bunkere, eller resterne af dem, bl.a. Hitlers

egen bunker med betondæk, der er 10 meter

tykt.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Århus kl. 5.45 og

Fredericia banegård kl. 7.15. (Deltagere fra

Sjælland/Fyn tager toget til Fredericia, det er

også muligt at stå på bussen andre steder

langs motorvejen videre mod den tyske grænse

og gennem Nordtyskland mod Berlin. Vi kører

nord om Berlin. Inden vi passerer den polske

grænse, besøger vi et museum ved Seelower

Höhe, hvorfra marskal Zhukov rettede sit angreb

mod Berlin. Vi overnatter i Polen.

2. DAG

Vi kører mod øst og passerer stedet, hvor Tannenbergslaget

fandt sted i august 1914. Her

vandt Hindenburg og Ludendorf en af 1. verdenskrigs

største sejre. Vi finder også stedet,

hvor det nye store Tannenberg monument lå.

Her blev Hindenburg gravsat i 1935. I dag er

kun lidt af fundamentet synligt, da selve monumentet

blev sprængt i forbindelse med krigsafslutningen.

Ved Wolfsschanze skal vi bo på

hotellet, der er indrettet, hvor officererne for

SS-Führerbegleitkommando fra Leibstandarte

Adolf Hitler engang boede. Vi når et første

besøg i området ved „banegården“, hvor bl.a.

Mussolini, Mannerheim og mange flere blev

modtaget af „Føreren”.

3. DAG

Formiddagen er afsat til rundvisning i Wolfsschanze,

Hitlers hovedkvarter i lange perioder

under 2. verdenskrig. Området blev udvalgt i

september 1939, og byggearbejdet begyndte i

sommeren 1940. Under dække af at der skulle

opføres en kemisk fabrik, lukkede man hele

skoven. Til de naturlige hindringer, som de

mange søer i området udgjorde, tilføjede man

pansergrave, minefelter og pigtrådsspærringer

for at gøre området helt utilgængeligt. Wolfsschanze

blev anlagt fjernt fra de store færdselsårer,

dog med en jernbane i nærheden. På den

stærkt hemmelige og stærkt bevogtede byggeplads

opstod efterhånden Førerhovedkvarteret.

Området var inddelt i 3 zoner. Den inderste

zone var forbeholdt Hitler og hans nærmeste

medarbejdere. Her havde Føreren selv, Bormann,

Keitel, Göring og nogle få andre nære

medarbejdere deres personlige bunkere. I zone

2 boede hærstaben, der var officersmesse,

fjernskrivercentral og forbindelsesstab til flåde

og luftvåben. Zone 3 omfattede området omkring

zone 1 og 2. Her var panserværnsstillinger,

luftværnskanoner m.v. Vi får en

rundvisning af en lokal ekspert på området, og

vi vil besøge en række af de bunkere, der kan

besøges uden fare for liv og lemmer. Medbring

en lommelygte, da der ikke er indlagt lys. Vi ser

bl.a. Speers og Görings huse, eller rettere det,

der er tilbage af dem, og vi skal stå på stedet,

hvor oberst Claus von Stauffenbergs mislykkede

attentat mod Hitler fandt sted 20. juli

1944. Efter frokost fortsætter vi mod grænsen

mellem Polen og Rusland. Efter grænseformaliteterne,

der godt kan tage noget tid, fortsætter

vi mod byen Kaliningrad, hvor vi overnatter.


4. DAG

Vi tager på byrundtur i Kaliningrad og forsøger

at finde, hvad der er tilbage af Königsberg.

Byen blev stærkt ødelagt under de allieredes

angreb i 1944 og siden under kampene i foråret

1945. Byen blev efter krigen overtaget af Sovjetunionen,

der her havde sin stærkeste flådebase

ved Østersøen. Byen var derfor i mange

år stort set lukket for udlændinge, og det er

først i de sidste år, at det igen er blevet muligt

at besøge den gamle historiske by. Mange af

de gamle tyske bygninger, der blev beskadiget

under krigen, blev fjernet, og i selve midtbyen

er der kun lidt tilbage. Meget af det forsøger

man nu at restaurere, bl.a. den historiske domkirke,

der rummer et museum for byens store

søn, filosoffen Emmanuel Kant. Om eftermiddagen

har vi fået mulighed for at besøge den tidligere

tyske flådebase Pillau, nu den russiske

Baltijsk. Området har været lukket og dele af

baseområdet er stadig utilgængeligt. Vi ser

havnen og de få tilbageværende skibe fra den

engang så stolte Østersøflåde. Vi overnatter

igen i Kaliningrad.

5. DAG

Efter at have spist morgenmad forlader vi Kaliningrad

og kører tilbage til Polen. Vi kører til

Marienburg, (i dag Malbork), som var den tyske

Ridderordens hovedkvarter. Det enorme fæstningsværk

dækker over 21 ha og har en tagflade

på over 5 ha. I middelalderen blev

borgen, der er omgivet af en 4,5 m høj ringmur

kaldt „Det største bjerg af tegl nord for Alperne“.

Vi får en rundvisning på borgen. Derefter går

turen til Koncentrationslejren Stutthof, hvor en

del danske fanger sad. I bogen „Rapport fra

Stutthof“ giver Martin Nielsen, der selv var

fange i lejren, en realistisk og rystende skildring

af livet i Stutthof. Vi kører herfra til

Danzig/Gdansk, hvor vi skal bo midt i byen i to

nætter. Danzig blev stærkt beskadiget af bombardementer

og artilleribeskydning i krigens

slutfase, men den er nu helt genopbygget.

6. DAG

Vi begynder dagen med at køre til Westerplatte

i udkanten af byen. Det var her det tyske slagskib

„Schleswig-Holstein“ affyrede det første

skud i 2. Verdenskrig den 1. september 1939.

Vi ser resterne af befæstningen, hvor der blev

Hitler på gåtur udenfor Wolfsschanze, hans hovedkvarter i lange perioder under 2. verdenskrig. Området

blev udvalgt i september 1939, og byggearbejdet begyndte i sommeren 1940. Under dække af at der

skulle opføres en kemisk fabrik, lukkede man hele skoven.

kæmpet hårdt i den første uge af krigen. Herfra

tager vi tilbage til midtbyen i Gdansk/Danzig.

Efter 1. verdenskrig blev byen en fristad under

Folkeforbundet, og byen var et af Hitlers påskud

for at begynde 2. verdenskrig. Vi får en

rundvisning i den gamle bydel med bl.a. rådhuset,

der er genopbygget i sin oprindelige skikkelse

fra 1750. Vi ser Neptunbrønden, der

symboliserer byens tætte tilknytning til havet,

og vi ser også Postkontoret, hvor hårde kampe

og de første tyske krigsforbrydelser fandt sted

under 2. Verdenskrig. Vi går en tur i Mariacka

gaden, der består af 45 fine gamle borgerhuse,

minutiøst genopført efter 2. verdenskrig. Eftermiddagen

er fri i Gdansk. Vi overnatter igen på

vort hotel i Gdansk.

7. DAG

Vi forlader byen og kører mod vest. Vi spiser

frokost undervejs. Vi besøger Wolin, hvor der

er et lille museum med minder fra vikingetiden,

da byen var en af Europas største og muligvis

identisk med sagaernes Jomsborg. Herfra

kører vi til Stettin. Byen blev stærkt ødelagt

under 2. verdenskrig, men er nu helt genopbygget,

enkelte dele ser ud som før ødelæggelserne.

8. DAG

Efter morgenmaden er der afgang ad den nordlige

motorvej mod Danmark. Vi passerer Rostock

i løbet af formiddagen, og deltagere fra

Sjælland/Københavnsområdet kan blive kørt til

færgen i Rostock og blive sat af her. Herfra

tager det kortere tid for deltagerne øst for Storebælt

at nå hjem. Vi passerer ikke Rostock på

udrejsen. Påstigning for deltagere øst for Storebælt

er i Fredericia på udrejsen.

Vi regner med at være i Fredericia ca. kl. 18.00,

i Århus ca. kl. 19.30 og i Aalborg ca. kl. 21.00.

I Polen besøger vi Marienburg, som var den tyske

Ridderordens hovedkvarter. Det enorme fæstningsværk

dækker over 21 ha og har en tagflade

på over 5 ha. I middelalderen blev borgen kaldt

„Det største bjerg af tegl nord for Alperne“.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 7.785,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.800,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

Visum, der betales sammen med indbetaling

af depositum kr. 400,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på hoteller med bad og toilet

på alle værelser. Da der kun kommer få turister

til Kaliningrad er hotellerne her af jævn

standard. Alle de i programmet nævnte

udflugter og entréer. Helpension dvs. alle

måltider, fra aftensmad den første dag og til

morgenmad sidste dag, dog er frokost én

dag ikke indbefattet. Drikkevarer til måltiderne

er ikke inkl.

VISUM

Cultours sørger for ansøgning, og øvrige

formaliteter vedrørende visum.

9


10

Det 3. Riges Hjerte

Nürnberg · München · Berchtesgaden med “Ørnereden”

18. - 23. MAJ 2010

REJSELEDER: CAND.MAG. TORSTEN GRANOV

Adolf Hitler „indvier“ en ny fane ved at berøre den med „blodfanen“, der var med ved kupforsøget 9. november 1923 i München. Denne ceremoni fandt sted hvert

år ved Reichparteitage i Nürnberg på Luitpoldshain en del af det kæmpestore område, Reichparteitagsgelände, hvor partidagene fandt sted. Vi besøger stedet

under rejsen.

I Nürnberg fandt de store partidage sted med

kæmpeparader, som er kendt fra dokumentarfilm

fra 30’erne. Det var i Nürnberg, Hitler mødtes

med partimedlemmerne, og man kan stadig

se stederne og ruinerne af de enorme anlæg,

der vidner om fordums storhed. Det var også i

Nürnberg, at efterspillet, krigsforbryderprocesserne,

fandt sted, og højtstående Naziledere

blev stillet til regnskab for deres gerninger. Hitlers

„Ørnerede“ i bjergene over Berchtesgaden

kan stadig besøges. Huset er fuldstændig intakt,

og dens belligenhed på en klippe i 1800

meters højde er ganske unik. I byen findes

også et museum med adgang til det aldrig færdiggjorte

underjordiske bunkerkompleks, samt

det tilbageværende fundament for Berghof, Hitlers

andet hjem, og andre Nazilederes residenser.

I München begyndte Adolf Hitlers karriere

som politiker, og her fandt nazisternes forsøg

på statskup sted, der i 1923 gjorde Hitler landskendt.

Det var også i München, nazipartiet

blev grundlagt, og her, partihovedkvarterets

mange bygninger lå og stadig ligger. På turen

besøger vi steder, der var helt centrale i det nazistiske

Tyskland.

TURENS PROGRAM

1. DAG:

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus kl. 5.45

og fra Federicia banegård kl. 7.15. Deltagere

fra Sjælland/Fyn ankommer med tog kl. 7.04,

og vi afventer evt. sen togankomst. Vi fortsætter

sydpå over grænsen ind i Tyskland til Nürnberg,

hvor vi bor midt i byen.

2. DAG:

Vi begynder dagen med at tage til „Reichparteitagsgelände“

området, hvor partimedlemmerne

mødtes til de store partidage. Vi ser Zeppelinfeld,

hvor mange af paraderne fandt sted, og

hvor meget er bevaret. Vi ser den store kongresbygning,

der skulle kunne rumme 50.000

mennesker, men som aldrig blev færdigbygget.

vi besøger museet i bygningen og går en tur på

området, hvor der stadig er meget at se. Om eftermiddagen

besøger vi lokalet, hvor krigsforbryderprocesserne

fandt sted mod

Nazitysklands ledere efter krigen. Sidst på eftermiddagen

er der lejlighed til at gå en tur i

Nürnbergs gamle bymidte, der er genopbygget

efter krigens næsten totale ødelæggelse.

3. DAG:

Vi forlader Nürnberg og kører til Berchtesgaden.

I nærheden i landsbyen Obersalzberg lå

Hitlers Berghof, hvor han ofte opholdt sig, og

hvor et utal af besøgende berømtheder er fotograferet.

Huset er væk, og der er på stedet

plantet træer så tæt, at det er umuligt for nynazisterne

at lave et mindested. Vi ser stedet,

hvor Berghof lå, og kører forbi nogle af de

huse, som andre af Nazitysklands topfolk

havde. Der er dog ikke mange tilbage, idet det

meste er revet ned. Vi besøger også det nyåbnede

museum, hvorfra der er adgang til en lille

del af det kæmpemæssige tunnel- og hulekompleks,

der blev sprængt ud i klipperne under

Obersalzberg, den berømte „Alpefæstning“. Det

meste står i dag under vand, er lukket eller

bortsprængt. Vi ser den del, der er tilgængelig.

Til sidst kører vi med bus op til „Ørnereden“, et

hus bygget på en bjergtop. Ørnereden var en

gave fra folket til Føreren på hans 50 års dag i

1939. Vi kører op til toppen med Hitlers egen

elevator. Huset er intakt, og der er nu indrettet

restaurant med en fantastisk udsigt. Fra Berchtesgaden

kører vi til München, hvor vi skal bo i

2 nætter.


4. DAG:

Vi begiver os til fods gennem byen, en tur i Nazismens

fodspor. Vi går forbi huset, hvor Hitler

for første gang deltog i et møde i det, der skulle

blive til Det Tyske Nationalsocialistiske Arbejderparti.

Vi passerer Hofbräuhaus, hvor Hitler

talte ved politiske møder. vi ser Feldherrenhalle,

hvor kupmagerne i 1923 blev stoppet, og

hvor Nazipartiets første „helte“ faldt. Vi ser nazipartiets

Gauhaus og universitets forhal, hvor

søskendeparret Scholl fra modstandsgruppen

„Hvide Rose“ blev arresteret. Vi fortsætter til

området, hvor partiet havde sit hovedkvarter i

over 30 bygninger, hvoraf langt de fleste eksisterer

endnu, bl.a. Hitlers eget store sekretariat,

hvor Münchenaftalerne blev forhandlet og underskrevet

i 1938. Resten af dagen er til fri disposition.

Middag spiser vi på Hofbräuhaus, hvor

Adolf Hitler holdt sin første store, offentlige tale.

Eftermiddagen er fri til at opleve München

5. DAG:

Vi besøger om formiddagen bymuseets meget

spændende udstilling om nazismen i München,

inden vi tager afsted ved frokosttid. Vi besøger

koncentrationslejren Dachau. Meget er forsvundet,

men fløjen med celler til de prominente

fanger eksistere endnu lige som indgangspartiet

og krematoriet. De fleste af fangernes barakker

er markeret med sten i terrænet. En er

rekonstrueret, så man får et indtryk af forhol

dene i lejren. Det er desuden et fint museum

Königsplatz i München. Alle bygninger på billedet tilhører Nazipartiet. De to ens pavilloner rummer

„blodvidnerne“, dvs. de faldne under Hitlers kupforsøg i München 9. november 1923. Mellem dem ses

„Det brune hus“, nazipartiets første bygning,, det er det eneste af de mere end 30 huse, hvor det nazistiske

parti havde sin ledelse, der ikke eksisterer idag. Til venstre for pavillonerne ses huset, hvor Hitler

havde sit kancelli som fører for nazipartiet. Det var her Münchenaftalen blev indgået i 1938.

Mussolini besøger Hitler på Berghof, Hitlers hus ved

Berchtesgaden, Berghof blev fuldstændigt jævnet

med jorden efter 1945, vi kan dog stadig finde sporene

af det i skoven ved Obersalzberg, når man ved

hvor det lå.

på stedet, der ikke kun giver et indblik i forfærdelighederne

på stedet, men også gennemgår

Nazismen gennerelt. Fra Dachau fortsætter vi

nordpå til vort hotel ved Fulda.

6. DAG:

Vi forlader hotellet og kører gennem Tyskland.

Vi regner med at være i Fredericia kl. 18.00, i

Århus kl. 19.30 og i Aalborg kl. 21.30.

Vi kommer på turen helt ind i selve retssalen

hvor Nürnbergsprocessen mod de nazistiske

krigsforbrydere fandt sted. Salen har været brugt

som retssag indtil sidste år, men er nu blevet reetableret

som under processerne.

Luitpold Arena til Reichparteitage. Her er det SA

og SS der er opmarcheret for at høre Føreren

tale. Inden da vandrer Hitler ned gennem mængden

til Æres Hallen for at ære de faldne fra 1.

Verdenskrig og kampen for Nationalsocialismen.

Hele det kæmpemessige område der udgjorde

Reichparteitagsgelände og de mange bygninger

Hitler fik opført til formålet, står overraskende

intakt den dag i dag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.485,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Bustransport i moderne langtursbus. Overnatning

på, i forhold til turens seværdigheder,

centralt beliggende hoteller med bad og toilet

på alle værelser. Morgenmad og 3 retters

menu hver aften. Alle de i programmet

nævnte entréer og udflugter. Historiekyndig

rejseleder og lokale specialguider.

11


12

Slagmarkerne fra

1. og 2. Verdenskrig

Flandern, Ypres, Verdun, Maginotlinien og Ardennerne

14. - 19. SEPTEMBERI 2010

REJSELEDER: CAND. MAG. TORSTEN GRANOV

Maginotlinien var en række forter og mindre befæstninger, der strakte sig gennem Frankrig 800 km fra

den schweiziske grænse til den belgiske grænse. På billedet ses den engelske kong Georg VI på besøg i

det største af forterne, Hackenberg, sammen med den franske øverstkommanderende general Gamelin.

De kører i et af de elektriske tog, der forbinder fortets forskellige afdelinger. Togene eksisterer stadigvæk

og vi skal køre med toget under vort besøg i Hackenberg.

På denne tur skal vi besøge kendte og mindre

kendte slagmarker, befæstninger, museer med

mere fra 1. og 2. verdenskrig - fra Flanderns

mudder til Ardenneroffensiven i 1944-45. Vi ser

nogle af stederne, hvor afgørende slag fandt

sted, vi hører om, hvad der skete og prøver at

forstå baggrunden. Vi begynder i Flandern,

hvor flere hundrede tusinde englændere døde i

mudderet fra 1914-18, men det var blandt

andre steder også her julefreden brød ud i

1915. Vi skal besøge frontlinjen fra 1. verdenskrig

ved Vimy med bevarede skyttegrave, vi besøger

Verdun og området omkring, og vi skal

på besøg i Maginotlinjens største militære

anlæg, hvor et lille elektrisk tog bringer os rundt

i det kæmpemæssige anlæg. På vejen tilbage

besøger vi området i Ardennerne, hvor tyskernes

sidste store offensiv fandt sted i 1944-45.

På turens sidste dag besøger vi borgen, Wewelsburg,

hvor SS kulten havde sit åndelige hovedkvarter.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aalborg kl. 4.00, Århus kl. 5.45, Fredericia

kl. 7.15 (tog fra Sjælland/Fyn ankommer

7.05). Opsamling ved byerne langs motorvejen

til grænsen. Under turen gennem Tyskland vil

der blive givet en introduktion til de steder, vi

skal se, og der vil blive fortalt om den historiske

sammenhæng, som de indgår i. Vi kører gennem

Tyskland og Holland til Belgien, hvor vi

skal bo to nætter i den berømte by Iper eller

Ypres. Vi regner med at være fremme kl. 19.30

så vi kan nå at høre „The Last Post“ blive blæst

i Menin Gate, som det er sket hver aften siden

1928.

2. DAG

Vi begynder dagen med at besøge slagmarkerne

nord for Ypres. Vi ser monumentet for de

canadiere, der faldt ved et af 1. verdenskrigs

mange giftgasangreb. Vi fortsætter til den tyske

kirkegård ved Langemarck, hvor „barnemordet“

fandt sted i 1914 og hvor ca. 47.000 faldne lig-

Amerikanske soldater i Ardennerne. Det var

tyskernes sidste store offensiv omkring årsskiftet

1944-45, og resulterede i et hårdt slag for de

amerikanske tropper, der mistede 19.000 mand.

ger begravet. Herfra tager vi til den engelske

kirkegård ved Tyne Cot, inden vi besøger Paschendale

museet. Vi krydser Menin Road og

kører til Kremmelberg syd for Ypres. Det er områdets

højeste punkt, som der blev kæmpet

hårdt om flere gange. Vi besøger også nogle

restaurerede skyttegrave. Om eftermiddagen

besøger vi det meget spændende museum „In

Flanders Field“ indrettet i Ypres gamle klædehal,

det fortæller på en meget levende måde

om især de engelske soldaters indsats under 1.

verdenskrig. Sidst på dagen ser eller genser vi

Menin Gate og hører The Last Post.

3. DAG

Fra Ypres kører vi ind i Frankrig til området

nord for byen Arras. Her ligger Notre-Dame-de-

Lorette, hvor der fandt voldsomme kampe sted.

Her finder vi Frankrigs største soldaterkirkegård

med mere end 20.000 grave og benhuse med

resterne af 26.000 uidentificerede soldater. Her

ligger også et lille museum med et område,

hvor man har bevaret en del af frontlinjen fra 1.

verdenskrig med næsten helt sammenfaldne


skyttegrave. Ved museet findes også en samling

af meget realistiske billeder fra 1. verdenskrigs

skyttegrave. I kort afstand herfra finder vi

Vimy højden, hvor voldsomme kampe fandt

sted i 1915 og i 1917. Her er et monument for

de mere end 76.000 faldne canadiere fra 1.

verdenskrig. I nærheden er en del af frontlinjen

bevaret og restaureret, og både canadiske og

tyske skyttegrave kan ses. Der findes stadig

kratere efter granatnedslag og miner. Inden ankomsten

til Verdun, hvor vi skal bo to nætter,

besøger vi den danske kirkegård i Braie, hvor en

del sønderjyder ligger begravet.

4. DAG

Verdun er et af de mest berømte steder fra 1.

verdenskrig. På mindre end 2 år faldt her over

800.000 franskmænd og tyskere under nogle af

krigens voldsomste kampe. Vi ser på byen Verdun

med minderne fra kampene, og vi besøger

bl.a. en del af de 7 km. gange og kassematter

under citadellet. Her er der nu indrettet et museum

med tableauer, der bl.a. fortæller om soldaternes

livsbetingelser. Besøget foregår i små

vogne, der bringer os rundt i citadellets kassematter.

Vi kører derefter en rundtur over slagmarkerne

nord for byen bl.a. til Douaumont,

hvor vi besøger det store ossuaire (benhus)

med resterne af tusindvis af uidentificerede

døde. Vi besøger også det indre af et af forterne,

hvor først franskmændene siden tyskerne

forsvarede sig. Overalt i området findes

granathuller og spor efter kampene, bl.a. ruiner.

Vi besøger også Verdun mindemuseet, der ligger

midt i området, inden vi returnerer til Verdun.

5. DAG

Vi begynder dagen med at køre til området

nord for Thionville, hvor det største af Maginotlinjens

støttepunkter lå. Her er en række befæstninger

og bunkere nogle forbundet med

kilometerlange underjordiske gange, flere af

dem med en smalsporet elektrisk jernbane. Vi

skal køre med toget langt ind i befæstningerne,

og vi giver os god tid under besøget, således at

vi får en fornemmelse af tankerne bag Maginotlinjen,

og det kæmpearbejde det var at bygge

den. Vi hører om, hvorfor dette mesterstykke i

militærarkitektur, Frankrigs stolthed, viste sig

Evakuering af sårede foregik effektivt på engelsk side, men behandlingen af de sårede var ofte relativ

primitiv med mange amputationer. Her er en engelsk hesteambulance fra begyndelsen af krigen.

værdiløst, da det skulle stå sin prøve.

Maginotlinjen blev opført mellem 1930 og 1940

og er beregnet til at have kostet det astronomiske

beløb af 36 milliarder guldfrancs til datidens

kurs. Man kan konstatere at pengene havde

været anvendt bedre til anskaffelse af andre

former for krigsmateriel. Der vil blive fortalt om

selve forsvarsværket, men også baggrunden

for, at man valgte at prioritere sine ressourcer

på denne måde. Hvad lå der bag de beslutninger,

der for eftertiden forekommer indlysende

forkerte? Der kan under besøget i de underjordiske

rum være steder, hvor der kun er adgang,

hvis man er fuldt mobil.

Fra Maginotlinjen kører vi nordpå gennem

Luxembourg til byen Diekirch i Ardennerne i

den nordligedel af Luxembourg. Vi befinder os i

området, hvor tyskernes sidste store offensiv,

Ardenneroffensiven fandt sted ved årsskiftet

1944-45. Vi skal se det spændende museum i

byen, inden vi kører ud af Luxembourg til vort

overnatningshotel i Tyskland.

6. DAG

På vor tur nordpå i Tyskland gør vi holdt ved

Wewelsburg, der under nazismen var SS-skole

og var tænkt som germanerkultens højborg.

Her havde Heinrich Himmler sit private kontor

og i borgens krypt skulle SS’s vigtigste rituelle

handlinger foregå. Borgen er i dag museum, og

der er næsten intet tilbage fra dens tid som SS

kultens center. Men selv set udefra fornemmer

man borgens særegne atmosfære. Fra Wewelsburg

fortsætter vi nordpå gennem Tyskland.

Vi regner med at være i Fredericia ca. kl.

19.00, Århus kl. 20.30 og Aalborg ca. kl. 22.00.

Verdun er et af de mest berømte steder fra 1.

Verdenskrig. På mindre end 2 år faldt her over

800.000 franskmænd og tyskere, under nogle af

krigens voldsomste kampe. Her ses en fransk

soldat ved batteri.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.185,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.200,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på gode hoteller med bad og

toilet på værelserne, morgenmad og 3 retters

menu hver aften, alle de i programmet

nævnte arrangementer og entréer. Alle skatter

og afgifter. Historisk og Militærhistorisk

kyndig rejseleder.

13


14

England 1940-44

Slaget om England · Blitzen · Forberedelserne til D-dag

30. AUGUST - 4. SEPTEMBER 2010

REJSELEDER: KOMMANDØR POUL GROOSS

En Spitfire lynklargøres til en ny indsats i Slaget om England.

Efter Frankrigs nederlag og våbenstilstand

med Tyskland i juni 1940, var Det Britiske Imperium

Tysklands eneste modstander indtil

Tysklands overfald på Sovjetunionen i juni

1941 og Tysklands krigserklæring til USA i december

1941. I denne periode planlagde tyskerne

en invasion af England, rettede

voldsomme bombeangreb mod britiske militære

installationer og senere mod Storbritaniens

store byer, især London.

Storbritaniens kapacitet til at imødegå en invasion

og bombeangrebene var begrænsede.

Den mandlige befolkning, der ikke var i hæren,

blev organiseret i Home Guard, og store forberedelser

til at modstå et tysk angreb blev gjort i

Sydengland. De få britiske jægerfly bekæmpede

med stor succes de tyske bombefly. En

af grundene til succesen var det for den tid

avancerede engelske luftmeldesystem og koordineringen

af jagerindsatsen. Til sidst opgav

Hitler drømmen om en invasion af England og

vendte sig mod Sovjetunionen. Tysklands to

nye, store modstandere, Sovjetunionen og

USA, blev to værdifulde allierede for Storbritanien.

Allerede i 1942 begyndte forberedelserne

til det, der skulle blive historiens største militæroperation,

Invasionen i Normandiet. Inden Invasionen

gik igang 6. juni 1944 var store dele

af Sydengland omdannet til en stor militærlejr

og opmarchområde med over en million solda-

ter i forskellige lejre og flere hundrede tusinde

køretøjer. Hele operationen blev ledet fra

Southwick House, hvor den øverstkommanderende

for invasionshæren, general Eisenhower,

havde sit hovedkvarter. Det var herfra, at

igangsættelsesordren blev givet 4. juni 1944.

På turen skal vi besøge Eisenhowers hovedkvarter

og mange andre steder og museer, der

er relevante i forhold til Storbritaniens indsats i

2. Verdenskrig og i forbindelse med Invasionen

i Normandiet.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Århus Lufthavn og Københavns lufthavn

med ankomst i Stansted om formidagen.

En bus venter os for at køre os direkte til det

nærliggende Imperial War Museums afdeling i

Duxford. Duxford var en vigtig flybase under

krigen, og fly herfra spillede en betydelig rolle i

Slaget om England. Museet indeholder over

100 fly. Der er en britisk og en amerikansk flysamling.

Der er specialudstillinger for marinefly,

for Royal Anglian Regiment, for landkrigen og

for krigen i det fjerne Østen, og Montgomerys

beboelsesvogn er udstillet her. Det er omfattende

udstillinger, så vi tilbringer resten af eftermiddagen

her. Vi overnatter nord for London.

2. DAG

Vi besøger om formiddagen Bletchley Park,

hvor det britiske efterretningsvæsen under 2.

Verdenskrig arbejdede med at bryde tyskernes

koder. Det var her excentriske matematikere arbejdede

med bl.a. dekryptering af meddelelser

fra „Enigma“ maskinen. Vi får en rundvisning på

stedet, der var lukket område helt frem til midten

af 1990’erne. Herefter er der besøg på Flymuseet

i Hendon og National Army Museum i

Chelsea. Vi overnatter de næste to nætter inde

i London.

3. DAG

Vi starter dagen med at besøge The Cabinet

War Rooms. Vi går derhen til fods, og passerer

på vejen Westminster Bridge, Big Ben, The Cenotaph,

Ministry of Defence, war office, Admiralty,

Horse Guards, Downing street 10 mmm.

Efter besøget, fortsætter vi med metroen ( alle

udstyres med et Day Pass - et dagskort til al offentlig

transport i centrum) til Winston Churchills

Britain at War Experience. Efter frokost

besøger vi Imperial War Museum. Der vil i løbet

af dagen også være mulighed for at besøge

den krydseren, HMS Belfast, anvendt i 2. Verdenskrig

og Koreakrigen, med rejseleder Poul

Grooss


4. DAG

Vi forlader London og kører til Portsmouth.

Byen var centrum for opbygningen af invasionshæren,

og det var her i Southwick House,

at den øverstkomanderende for Invasionen, general

Eisenhower havde sit hovedkvarter.

Southwick House ligger i dag på militært område

og kan kun besøges efter særlig tilladelse.

Det har vi fået, og vi besøger det rum, hvor situations-kortet

hænger, nøjagtigt som under in

vasionen for 60 år siden. Vi skal også besøge

det store D-Dags museum i Portsmouth, som

bl.a. har en moderne pendant til Bayeuxtapetet,

som viser invasionshistorien fra 1944. I Portsmouth

skal vi også se flådemuseet med admiral

Nelsons flagskib „Victory“ fra slaget ved Trafalgar

i 1805, og havnen hvor mange skibe lå,

inden de sejlede til Normandiet. Efter besøget

her forsætter vi til Brighton på den engelske

sydkyst, hvor vi overnatter.

5. DAG

Vi fortsætter langs kysten til Hastings, hvor vi i

nærheden af landbyen Battle finder skuepladsen

for slaget efter en anden invasion, nemlig

Wilhelm Erobrerens i 1066. Vi fortsætter til

Hawkinge, hvor vi efter frokost besøger Battle

og Britain Museum. RAF flyvestationen i Hawkinge

var den flyvestation under slaget om

England, som lå nærmest fjenden, og derfor

havde tab fra såvel voldsomme bombeangreb

som artilleriild fra kanonstillinger på den franske

Allerede fra 1943 var de amerikanske styrker, der skulle deltage i invasionen, begyndt at komme til England. I tiden, der gik frem til invasionen, nåede de amerikanske

styrker i England op på omkring 950.000. Invasionstropperne blev indkvarteret i barakbyer og telte i den sydlige del af landet, hvor også de enorme

mængder af køretøjer, jeeps, kampvogne, lastbiler, kanoner osv. hobede sig op. Der skulle også findes plads til de store lagre af forsyninger, der skulle forsyne

invasionshæren med mad, tøj, benzin, ammunition og meget mere. På billedet ses amerikanske tropper på vej til indskibningen før D-dag.

Der blev oprettet Observatør Korps rundt om i

England, som havde til opgave at hølde øje med

himlen, og spotte efter tyske fly i luftrummet. Her

spottes der over London.

kyst. Fra Hawkinge kører vi til Canterbury, hvor

vi overnatter. Det er en hyggelig by, med den

berømte domkirke. Vi besøger det lille museum

for The Buffs. Da der ikke var nogen egentlig

dansk enhed på allieret side, blev de fleste

danske frivillige samlet i det samme regiment,

„The Buffs“, hvor Frederik den 9. og Christian

den 10. var æresoberster, og Dronning Margrethe

stadig er det i dag. The Buffs har deres

eget kapel i Canterbury Cathedral. Her bliver Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 9.785,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.600,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

Winston Churchill besøger bombeofre i London.

Winstons Churchills viljefasthed, var en af årsagerne

til at England ikke opgav kampen, selv da

det så allermest håbløst ud i vinteren 1940/41.

der hver dag ved en lille ceremoni bedt for de

faldne og sårede danskere. Vi lægger blomstser

inden vi hører “Evensong”.

6. DAG

Der er afgang fra Gattwick til Københavns Lufthavn,

og fra København videre til Århus.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse Århus – Stansted eller Kastrup –

Stansted og retur Gattwick – Kastrup – Århus.

Overnatning på gode hoteller i England med

bad og toilet på alle værelser. Bustransport i

henhold til programmet, alle de i programmet

nævnte udflugter, entréer og specialarrangementer,

alle skatter og afgifter.

Der er halvpension (morgenmand og aftensmad),

undtagen dag 2 og 3 i London, hvor

aftensmad er på egen hånd. Rejselederne

giver gerne råd med hensyn til spisesteder,

som der er mange af nær hotellet i London.

15


16

Berlin 1933-45

Hitlers Berlin. Fra triumf til tragedie

22. - 25. OKTOBER 2009 | 28. - 31. OKTOBER 2010

REJSELEDER: PH.D. PETER MIKKELSEN

Hitlers Berlin i triumf. Brandenburger Tor som det så ud under den Nazistiske storhedstid. Her er det SS-

Leibstandarte "Adolf Hitler" i paraden til ære for føreren på hans 50 års fødselsdag.

Berlin er igen blevet en vigtig by i Europa og

verden. Folk strømmer til for at se den nye verdensby.

På denne tur vil vi især beskæftige os

med den periode, hvor Berlin sidste gang var

et verdenspolitisk centrum; 1933-45.

Vi vil også se på tiden før og efter, men det er

historien og historierne om Berlin og berlinerne

under nazismen der er hovedemnet,og deltagerne

bringes til nogle af de største seværdigheder

fra den nazistiske tid. Med en solid

historisk indføring besøges, blandt meget

andet, bunkerne i Zossen, Rigsdagsbygningen,

kvarteret omkring Wilhelsstrasse, hvor

Rigskanceliet lå, Bendlerblok, hvor ikke kun

Oberkommando der Wehrmacht havde til

huse, men også var stedet kupmagerne fra d.

20. Juli havde hovedkvarter..

TURENS PROGRAM

1. DAG

Vi tager afsted fra Aalborg kl. 4.00, fra Århus

kl. 5.45 og fra Fredericia banegård kl. 7.15.

Deltagere fra Sjælland/Fyn tager toget til Fredericia.

Der er mulighed for påstigning langs

motorvejen. Undervejs til Berlin vil der blive

orienteret om Tysklands og Berlins historie og

specielt om perioden 1933-45. Vi kører direkte

til Zossen syd for Berlin. Her havde ledelsen af

den tyske hær, Oberkommando des Heeres og

Oberkommando der Wehrmacht, sine store

bunkere, hvor bl.a. alle telefonsamtaler mellem

hærenhederne over hele Europa gik igennem.

Vi besøger den største af bunkerne, der også

blev benyttet af russerne som hovedkvarter for

hæren i Tyskland frem til murens fald. Bunkeranlægget

er først for nyligt blevet tilgængeligt.

Vi overnatter i nærheden af Zossen.

Rigsdagsbranden 27. februar 1933 blev begyndelsen

til nazisternes organiserede undertrykkelse af

alle anderledes tænkende i Tyskland. Branden var

påsat, og det har været hævdet, at nazisterne selv

var ophavsmændene til branden.

2. DAG

Vi kører til Berlin. På vejen mod midtbyen passerer

vi Tempelhof Lufthavnen, et af Nazitidens

prestigebyggerier, og vi fortsætter til kvarteret

ved Brandenburger Tor, Rigsdagen og Wilhelmsstrasse.

Her vil vi bl.a. se Rigsdags-bygningen,

der brændte i 1933 (renoveret med ny

kuppel). Ved siden af ligger bygningen, hvor

Görings kontorer lå. Tæt ved finder vi Brandeburger

Tor, hvor Unter den Linden ender, her

finder man også det nye monument for Europas

myrdede jøder. Vi kører ad Unter den linden,

hvor vi på vejen østpå mod det kejserlige

Berlins centrum passerer Ruslands (tidligere

Sovjetunionens) ambassade, nye og nyrenoverede

regeringsbygninger, Humboldt Universitet

med skudhuller, mindelser om de sidste

dages kampe om Berlin. De russiske styrker


stod her mindre en en kilometer fra førerbunkeren,

da Hitler begik selvmord. Tæt ved Staatsoper

ligger pladsen, hvor de store

bogbrændinger fandt sted. Også på Museumsøen

bærer husene præg af de sidste kampe.

Alexanderplatz med fjernsynstårnet er helt ombygget

i DDR tiden, og fra den tid finder vi også

en af de få tilbageværende statuer af Marx og

Engels. I det tidligere Østberlins centrum findes

ikke meget fra nazitiden, til gengæld kan man

se kommunist arkitektur fra arbejder- og bondeparadiset,

f.eks. den tidligere Stalin Allée. Vi

spiser forkost i et af de gamle Østkvarterer,

hvor mange restauranter og caféer er skudt op

i løbet af de sidste ti år. Efter frokost besøger vi

det eneste af de kæmpestore luftforsvarstårne,

som endnu eksisterer. Tårnene blev bygget for

at beskytte Berlin mod de allieredes luftangreb,

og ud over at have talrige antiluftskytsbatterier

fungerede tårnene også som beskyttelsesrum

for tusindvis af Berlinere. Herfra tager vi til museet

i Karlshorst i en af Berlins forstæder. Det

var her, underskrivelsen af kapitulationen overfor

russerne fandt sted. Det er et meget interessant

museum opbygget efter murens fald af

russiske og tyske historikere i fællesskab. På

vejen tilbage til vort hotel i Berlins centrum besøger

vi det store russiske mindesmærke for de

faldne i Trepkow.

3. DAG

Vi vil til fods besøge Berlins militære og politiske

centrum i nazitiden. Vi vil besøge den store

bygning, hvor Oberkommando der Wehrmacht,

OKW havde til huse. Det var i gården til dette

kompleks, at von Stauffenberg blev skudt efter

det mislykkede attentat på Hitler den. 20. juli

1944. I bygningen findes et museum for den

tyske modstand mod nazisterne. Ikke langt herfra

finder vi Admiralitetets bygning. her blev

overfaldet på Danmark og Norge, „Operation

Weserübung“, planlagt i 1939-40. Af Hitlers

Hitlers Berlin i tragedie. Brandenburger tor ses i forgrunden, omringet af en by i total ruin. Det præcise

dødstal for slaget om Berlin kendes ikke.

Rigskancelli er der ikke noget tilbage, men man

kan se stedet, hvor det lå, og stå ovenpå stedet,

hvor førerbunkeren ligger. I kort afstand

herfra ligger bygningen hvor Goebbels havde

sit propaganda-ministerium. I samme kvarter

finder vi ruinerne af Gestapo og SD hovedkvarteret

i Prinz Albrechtstrasse med museet for nazisternes

terror „Topografie des Terrors“. Vi

passerer også Görings luftfartsministerium, nu

finansministerium. Sidst på dagen kører vi til

Potsdam, hvor vi skal se Cecilien-hof, hvor

Potsdamkonferencen mellem Churchill (senere

Attlee), Stalin og Truman fandt sted i august

1945. Det var her, Tysklands og Europas historie

blev fastlagt for mange år frem.

4. DAG

Vi forlader vort hotel og kører til Plötzensee,

hvor vi ser fængslet og stedet, hvor skyldige og

uskyldige i attentatet mod Hitler den 20. juli

1944 blev hængt i tynde snore. Herfra kører vi

til koncentrationslejren Sachsenhausen lige

nord for Berlin. Vi besøger lejren, inden turen

går tilbage til Danmark. Hjemkost til Fredericia

ca. kl. 19.30 og til Århus kl. ca. 21.00.

Berlin april/ maj 1945. Under slaget om Berlin

kæmpede de resterende tyske tropper fanatisk

fra hus til hus. Billederne stammer fra gaderne

omkring regeringskvarteret.

Stalin, Truman og Churchill ved Potsdam-konferencens

begyndelse. Konferencen fandt sted i

perioden 17. juli – 2. august 1945 på slottet

Cecilienhof i Potsdam sydvest for Berlin.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 3.845,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 950,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse med moderne langtursbus. Overnatning

med morgenmad på centralt beliggende

hoteller med bad og toilet på alle

værelser. Alle de i programmet nævnte

udflugter og entreer. Middag på turens 1. og

4. dag. Alle skatter og afgifter.

Militærhistorisk kyndig rejseleder.

17


18

Berlin II

Olympiaden 1936, Bunkerne under Berlin,

V-1 og V-2 forsøgsområdet på Peenemünde

26. – 30. MAJ 2010

REJSELEDER: CAND. MAG. TORSTEN GRANOV

Hitler ankommer til Olympia Stadion under olympiaden i 1936. Menneskemasserne hilser ham med øredøvende

bifald. Olympiaden var en succes for den nazistiske prpaganda, der viste legenes storhed over

hele verden.

Da der findes en mængde ting at se i Berlin,

har vi planlagt en ny Berlin rejse, hvor intet af

det, der ses på Berlin 1933-45 er på programmet.

Vi skal bl.a. se Den olympiske landsby fra

1936, Olympiastadion, Gattow flymuseum, De

store civile beskyttelsesbunkere, Stasihovedkvarteret

i Normannenstrasse, det nye Historische

Museum, og uden for Berlin, Peenemünde

området med V-1 og V-2 museerne og det

store Kraft durch Freude hotel på Rügen.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afgang fra Aarhus kl. 5.45 og fra Fredericia kl.

7.15. (Tog fra Sjælland/Fyn ankommer kl. 7.05,

bussen afventer evt. forsinkelse). Opsamling

langs motervejen gennem Jylland. Gennem

Nordtyskland med forkostpause på rasteplads i

nærheden af den gamle zonegrænse. Midt på

eftermiddagen ankommer vi til Den olympiske

Landsby fra Olympiaden i 1936. Den bærer

spor af tidens tand, men der er meget at se, da

den blev benyttet af det russiske militær og i

DDR tiden lå på militært område. Vi får en

rundvisning i landsbyen, som man forsøger at

restaurere. Den olympiske Landsby var en del

af alle de olympiske nyskabelser, som nazisterne

imponerede verden med i 1936. Vi får

historien om de nazistiske olympiske lege. Fra

Den olympiske Landsby kører vi mod Berlin. Vi

gør holdt ved den store kirkegård for engelske

og amerikanske faldne, her ligger især besætninger

fra fly begravet.

Vi besøger også det Det olympiske Stadion,

der dannede rammen om nazisternes mest vel-

Plakatsøjle i Berlin med nazivalgplakat fra et af

valgene i 1932, de sidst frie valg inden nazisternes

magtovertagelse.

lykkede propaganda kampagne. Stadion er restaureret,

men mange bygninger og anlæg står

i dag stadig med tydelige nazistiske spor. Herfra

kører vi til vort centralt beliggende hotel.

2. DAG

Vi kører om formiddagen til en af de store beskyttelsebunkere,

der blev bygget til Berlins befolkning

under krigen. Mange af disse store

underjordiske rum er stadig intakte og kan

under kyndig vejledning besøges. Vi besøger

også det indre af det sidste tilbageværende af

de store FLAK tårne, der skulle beskytte Berlin

mod allierede bombeangreb. I forbindelse med

frokost standser vi på eller ved Kastanie Allé, et

af det nye Berlins mest populære strøg, med

stort udvalg af steder, der tilbyder frokost. Efter

frokost besøger vi det tidligere hovedkvarter for


Østtysklands hemmelige politi, Stasi, beliggende

i Normannenstrasse. Mange af lokalerne

står som da medarbejderne forlod kontorerne. I

huset er der er udstilling om Stasi og Stasis

omfattende aktiviteter. Herfra kører vi til det nyåbnede

og nyindrettede Deutsche Historische

Museum i Tøjhuset på Under den Linden. Det

er et fremragende museum, der har afdelinger

for alle dele af Tysklands historie, især er samlingerne

om tiden 1914-1945 meget interessante.

FLAK tårnene skulle beskytte Berlin mod

Alierede luftangreb.

3. DAG

Vi besøger Lichterfelde kasernen, hvor Leibstandarte

Adolf Hitler havde til huse, og hvor en

del af Hitlers modstandere blev myrdet i forbindelse

med De lange knives Nat i 1934. Det var

også her Istedløven, der i dag står ved Tøjhuset

i København, stod indtil 1945. Herfra kører

vi til flymuseet i Gatow, den nu nedlagte lufthavn,

hvor man efter sigende kan se alle de fly,

som Tyskland har benyttet i luftvåbenet siden

dets oprettelse omkring 1. Verdenskrig. Vi besøger

også øen, hvor de ledende nazister som

Goebbels, Göring og Speer havde deres private

villaer. Vi besøger monumentet for Berlins

deporterede jøder på Grünewald station. Det

var fra perron 17 på stationen, at transporterne

blev sendt af sted, og sporet er omdannet til et

mindesmærke. Inden vi vender tilbage til vort

hotel besøger vi Alliertenmuseet. Museet om de

allieredes tilstedeværelse i Berlin.

4. DAG

Vi forlader Berlin og kører nordpå til øen Usedorm,

hvor afprøvnings- og udviklingsanlæggene

for nazisternes gengældelsesvåben V-1

og V-2 var placeret på Peenemünde, øens

nordlige spids. Her er i dag indrettet et stort, interessant

museum og resterne af forsknings og

afprøvningsanlæggene kan beses. Det dækker

et stort område, så vi tilbringer det meste af

dagen her. Sidst på eftermiddagen kører vi til

vort overnatningshotel ikke langt fra Peenemünde

til turens sidste overnatning.

Kraft Durch Freude Hetellet på Rügen skulle

have været feriecenter for 20.000 gæster.

5. DAG

Vi forlader vort hotel om morgenen og kører til

Rügen, hvor vi skal se den største tilbageværende

ruin fra Det tredje Rige, Kraft Durch

Freude Hotellet. Det kæmpemæssige kompleks

skulle have været et feriecenter til intet mindre

end 20.000 gæster. Herefter kører vi ad motorvejen

langs Østersøkysten mod Danmark. Vi

kører til havnen i Rostock, hvor deltagere, der

ønsker det, kan tage færgen til Gedser. Vi

andre forsætter mod Jylland, og vi forventer at

være i Fredericia kl. 18 og i Aarhus kl. 19.30.

Tyskland udviklede under krigen de frygtede

gengældelsesvåben V-1 og V-2. På billedet ses

en V-2, som var en raket der kunne nå London.

Våbnene blev udviklet på forsøgsstationen på

Peenemünde, en stærkt hemmelig forskningsinstitution

på øen Usedom. Peenemünde blev

bombet af de allierede, men produktion og

udvikling af V-våbnene fortsatte i underjordiske

fabriksanlæg.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger:

Turens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 4.645,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse med moderne langtursbus.

Overnatning med morgenmad på centralt

beliggende hoteller med bad og toilet på

alle værelser. Alle de i programmet nævnte

udflugter og entreer. Middag på turens 1. og

4. dag. Alle skatter og afgifter.

Militærhistorisk kyndig rejseleder.

19


20

Stalingrad og Moskva

Vendepunktet på østfronten

31. MAJ - 6. JUNI 2010

REJSELEDERE: KOMMANDØR POUL GROOSS

OG CAND.MAG. MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

En Sovjetisk soldat vejer den røde fane over Stalingrad som symbol for Den Røde Hærs sejr.

Stalingrad - alene navnet frembringer billeder

af kulde, desperate kampe og en stor hær, der

går til grunde på grund af den øverstbefalendes

hensynsløshed. Ved Stalingrad blev den

tyske 6. armé i november 1942 omringet af

Den Røde Hær, og i begyndelsen af februar

1943 overgav resterne af de belejrede styrker

sig til russerne. Det var et afgørende nederlag

for den tyske hær på Østfronten, og det var

her, at krigen på Østfronten for alvor vendte.

Det var her, en tysk feltmarskal for første gang

i historien blev taget til fange. Den øverstkommanderende,

general Paulus, blev i belejringens

sidste dage af Hitler udnævnt til

feltmarskal. Det var et forsøg på at få Paulus til

at begå selvmord, da ingen tysk feltmarskal

nogen sinde var blevet taget til fange af fjenden.

På trods af udnævnelsen valgte Paulus at overgive

sig, og Hitler blev rasende. Men hvordan

var det at opholde sig i Stalingrad under belejringen?

Hvordan så situationen ud fra tysk

side? – og fra russisk? Hvor fandt kampene

sted, og hvordan ser det ud i dag? Det skal vi

se i Volgograd, som Stalingrad hedder i dag.

Vi besøger museer, kamppladser, mindesmærker

og kirkegårde, og vi møder veteraner, som

selv var med. På tilbageturen gør vi ophold i

Moskva, og vi besøger Kreml og nogle af de

museer, der fortæller om 2. verdenskrig og

Ruslands indsats.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Vi flyver fra København og ankommer til

Moskvas internationale lufthavn om eftermiddagen

(to timers tidsforskel). Her gennemgår vi

visumformaliteter og kører derefter med bus til

indenrigslufthavnen, hvorfra vi med indenrigsfly

fortsætter til Volgograd (Stalingrad). Vi ankommer

til byen om aftenen. Vi indkvarteres på

vort hotel midt i byen lige ved siden af De faldne

Heltes Plads. Her er et stort monument med

en evig flame. I kælderen til et af husene på

pladsen havde feltmarskal Paulus sit hovedkvarter,

og her kapitulerede han i februar 1943.

Vi regner med at få tid til at gå en tur på pladsen

før aftensmaden.

2. DAG

Vi begynder dagen med en tur til fods gennem

byen. Vi går ad De faldne Heltes Allé ned mod

floden. Her ligger en portal, der er bygget som

Tyske krigsfanger foran den såkaldte kornsilo i

Stalingrad. I og omkring siloen fandt hårde

kampe med tusindvis af faldne sted. I dag benyttes

kornsiloen til sit oprindelige formål.

mindesmærke for et af de vigtigste overgangssteder

over floden. Det var på dette sted, at

hovedparten af forsyningen til Stalingrads forsvarere

blev sejlet over Volga. Floden danner

grænse mellem Europa og Asien, og man kan

ad floden sejle til Det Kaspiske Hav. Vi besøger

det store varehus (Univermag), hvor der i

kælderen findes et museum, hvor Feltmarskal

Paulus havde sit hovedkvarter. Herfra går vi til

Stalingrads hovedbanegård. Bygningen skiftede

hænder flere gange samme dag, og der

fandt i ugevis hårde kampe sted omkring bygningen.

Vi befinder os her kun 500 meter fra

Volga, og tyskerne nåede frem til bredden på

dette sted. Det hører vi om, inden vi spiser

frokost. Frokosten indtages under en sejlads

på Volga. Det er nok ikke verdens mest naturskønne

sejltur, men fra floden kan vi se et

mindesmærke i selve floden, og vi kan se de

strimler af flodbrinken, som russerne holdt,

selv da de var mest pressede af tyskerne i

november 42. Efter sejlads med frokost kører

med bus til den nordlige bydel til Mamayev

Kurgan, kaldet Højde 102. På toppen findes

en 52 meter høj statue, Moder Rusland. Den

vejer over 5.500 ton, og er verdens største

statue. Neden for statuen findes en mindehal


med navnene på de regimenter, der forsvarede

højdedraget. I hallen står soldater vagt ved en

fakkel med en evig flamme. Vi vil afpasse vort

besøg, så vi kan overvære vagtskiftet. Højen

blev erobret i 1942 af tyskerne

3. DAG

Vi besøger en del seværdigheder, mindesmærker

mm. med relation til slaget om Stalingrad.

Vi begynder med at besøge den såkaldte kornsilo,

hvori og omkring der fandt hårde kampe

sted, herefter kører vi til den eneste tilbagevæ-

rende ruin i midtbyen, Pavlovs hus og besøger

panorama-museet ved siden af, hvor der findes

en stor samling materiel, våben og uniformer

fra både russisk og tysk side. Her findes

også den berømte snigskytte, Vasilij Saitzevs

riffel. Han skulle ifølge russiske opgivelser

have dræbt over 200 tyskere med denne riffel.

Spillefilmen „Enemy at the gate“ handler om

Vasilij Zaitzev. På museet findes også det bord,

hvor Paulus underskrev kapitulationen og hermed

gjorde en ende på 6. armés historie. Ca.

300.000 tyskere blev omringet, og omkring

200.000 omkom. I byens kældre lå næsten

30.000 sårede soldater. 90.000 blev taget til

fange, og af dem vendte kun ca. 5.000 tilbage

efter op til 12 års fangenskab. Et stort maleri

viser slutkampen på Mamayev Kurgan. Efter

Panoramamuseet ser vi Ludnikovs ø,

Traktorfabrikken Felix Dzerzhinsky og fabrikken

Røde Oktober hvor vi spiser frokost i

gæstekantinen. Herefter fortsætter vi med bus

til Rossoshka vest for byen. I og omkring de

mange slugter var der hårde kampe, da tyskerne

erobrede området og senere, da de forsvarede

det. Her findes store soldatergrave for

både tyskere og russere. I området findes stadig

rester af både faldne tyskere og russere,

og på og under jorden findes rester af materiel

efterladt efter kampene.

4. DAG

Vi kører efter morgenmaden mod Sovjetisk,

hvor et monument markerer stedet, hvor de

russiske tropper mødtes og dermed lukkede

knibtangen om Stalingrad i november 1942.

Her ligger også kanalen, der forbinder Volga

med Don, og dermed giver adgang til havet.

Kanalen blev bygget under Stalin og skulle

have kostet mere end en million arbejdere livet

under opførelsen. Vi fortsætter til Don, hvor

tyskerne angreb i sommeren 1942 og satte

over floden flere steder. Vi ser stederne, og

Den eneste tilbageværende ruin i Stalingrads midtby er bygningen på billedet. Den ligge ved siden af

Panoramamuseet, der har kampene om byen som tema.

området ved Kalach, hvor der i efteråret 1942

fandt store kampvognsslag sted. Ved tilbagekomst

til Volgograd er eftermiddagen fri.

5. DAG

Vi forlader Volgograd/Stalingrad og flyver med

indenrigsfly til Moskva. Vi skal på besøg i

Kreml, se Den Røde Plads, De væbnede styrkers

Museum og besøge andre seværdigheder

i det centrale Moskva.

6. DAG

Vi besøger museet for Den Store

Fædrelandskrig. De Væbnede Styrkers

museum som har en meget spændende samling

fra 2. verdenskrig. Muligvis får vi tilladelse

til (det har vi fået før) at besøge deres arkiver,

hvor de har ting fra Rigskancelliet i Berlin og

meget andet interessant, bl.a. tyske faner og

standarter. Vi skal i løbet af dagen også se den

berømte metro m.m.

7. DAG

Formiddagen er fri til at få de sidste indtryk af

Rusland med sig hjem. Vi kører fra hotellet til

lufthavnen sidst på formiddagen, hvor der er

afgang mod København. På grund af tidsforskellen

er vi i København først på eftermiddagen.

Veteranen Vladimir i fabrikken „Røde Oktober“

fortæller om de kampe her, som han selv deltog

i.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 13.445,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.600,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

Visum, der betales sammen med indbetalingen

af depositum kr. 400,-

Indenrigstilslutning fra Århus, Ålborg eller

Billund kr. 1.000,-

- Indenrigstilslutning skal bestilles ved tilmelding.

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse København - Moskva t/r, indenrigsfly

Moskva - Volgograd retur. Alle transfers.

Overnatning på hotel med bad og toilet på

alle værelser. Hotellet i Volgograd har (som

mange russiske hoteller i provinsen) ikke

nogen høj standard. I Moskva er hotellet

bedre, men i øjeblikket er der i Rusland

intet forhold mellem pris og kvalitet, når det

gælder hoteller. Maden er til gengæld

bedre, end de fleste forestiller sig.

Alle de i programmet nævnte udflugter og

entréer. Alle måltider, dvs. morgenmad, frokost

og aftensmad, fra aftensmad på turens

første dag til morgenmad på turens sidste

dag. Alle skatter og afgifter. Dansk ekspertrejseleder,

der er med på hele turen, og

lokale russiske, engelsktalende rejseledere.

VISUM

Cultours sørger for ansøgning og øvrige formaliteter

vedrørende visum.

21


22

Den Finske Vinterkrig

og Leningrads belejring

Fortsættelseskrigen og kampene ved Narva

28. SEPTEMBER - 6. OKTOBER 2010

REJSELEDER: KOMMANDØR POUL GROOSS

Sovjetiske soldater i kamp ved Narva.

Denne militærhistoriske rejse vil bringe deltagerne

til de steder rundt om Den Finske Bugt,

hvor nogle af de mest kendte kampe fandt sted

fra 1939-1944. Danskere var engageret som frivillige

i kampene i Finland og som Waffen SS

frivillige i de hårde kampe ved Narva. Vi skal se

nogle af stederne, hvor der blev kæmpet, vi

skal se hvad der er tilbage af forsvarsværker i

terrænet. Vi skal også se nogle af de mange

museer og mindesmærker, der holder mindet

om kampene levende. Vi tager afsted på et

tidspunkt, hvor vejret stadig er tåleligt, og hvor

myggene ikke længere generer. Vi kører turen

med bus, så vi får lejlighed til at opleve landskaberne

og stederne, og der fortælles og

introduceres til stederne i bussen, inden vi når

frem.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Vi tager afsted fra Århus kl. 5.00, fortsætter til

Fredericia, over Fyn og Sjælland til Helsingør.

Der er mulighed for påstigning langs motorve-

jen ved de byer vi passerer. Vi kører gennem

Sverige til Stockholm, hvorfra vi tager færgen til

Åbo. Vi spiser og overnatter på færgen.

2. DAG

Vi kører fra Åbo over Salo sydpå til landtangen

ved Hangø. Vi ser frontmuseet, hvor grænsen

gik, efter at finnerne ved fredsslutningen efter

Vinterkrigen måtte overlade russerne halvøen

Hangø som base. På begge sider af vejen er

der stadig rester af skyttegrave. Vi besøger

også en af de bunkers, der blev bygget som

forsvar mod et eventuelt fornyet russisk angreb.

På vej mod Helsinki passerer vi Porkala-området,

som Sovjetunionen „lejede“ efter fredsslutningen

i 1944. De beholdt området til 1956. Vi

besøger det lille museum, der beretter om forholdene,

da russerne havde besat området.

Efter ankomsten til Helsinki indkvarteres vi på

vort centralt beliggende hotel.

3. DAG

Vi begynder dagen med en lille byrundtur, og

derefter besøger vi det spændende Krigsmuseum,

hvor der bl.a. er en afdeling om Vinterkri-

To danske Waffen-SS frivillige i Rusland. Danske

frivillige deltog i de voldsomme kampe ved Narva

i 1944.

gen og Fortsættelseskrigen. På museet opbevares

de danske Finlandsfrivilliges fane, men

den er ikke udstillet. Om eftermiddagen besøger

vi Sveaborg, en stor fæstning, der ligger på

en ø ud for Helsinki. Fæstningen blev bombarderet

af den britiske flåde under Krimkrigen. På

øen findes flere museer med militærhistorisk interesse,

inklussiv en finsk ubåd fra krigen.

4. DAG

Vi forlader Helsinki med kurs mod det tidligere

Leningrad. Vi kører over grænsen, og i Viborg

stiger vor russiske guide på bussen. Vi besøger

sammen med ham stedet, hvor den berømte forsvarslinje

Mannerheimlinjen lå. Den er stadig tydelig

gennem terrænet, selvom området er

blevet bevokset med træer. Vi følger Mannerheimlinjen

gennem terrænet til nogle af de punkter,

der er befæstede med betonbunkere. Vi

hører om kampene og baggrunden for dem. På

vej videre mod Skt. Petersborg passerer vi frontlinjen

fra belejringen af Leningrad 1941-44. Belejringen

varede i næsten 900 dage og kostede

ca. 1 million af byens befolkning livet. Vi ankommer

til hotellet sidst på eftermiddagen.


5. DAG

Vi tager på byrundtur i Skt. Petersborg. Vi besøger

Peter-Paul fæstningen, hvor tårnet på

Zarens gravkirke var et af det tyske artilleris

sigtepunkter i byen. Vi spiser frokost i byen. Vi

besøger Hotel Astoria, stedet hvor tyskerne

havde planlagt, at sejrsbanketten for Adolf Hitler

skulle finde sted, inden byen skulle jævnes

med jorden. Om eftermiddagen besøger vi den

store mindekirkegård i Piskarevskoye, hvor en

stor del af ofrene for belejringen er begravet. Vi

besøger også belejringsmuseet, der beskriver

forholdene omkring belejringen, kampene osv.

6. DAG

Vi kører mod syd og gør holdt ved Pulkova højdedraget,

hvor frontlinjen gik, og hvor der stod

hårde kampe. Vi fortsætter over frontlinien til

Pusjkin, hvor vi ser slotsparken og hører om

dens betydning under belejringen, hvor tyskerne

havde besat området. Slottet blev ødelagt

under hårde kampe, men er nu

genopbygget.

7. DAG

Vi forlader Skt. Petersborg og på vej mod øst,

på sydsiden af Den Finske Bugt, passerer vi

igen frontlinjen fra belejringen. Vi fortsætter

over grænsen og når hurtigt Narva, hvor resterne

af frikorpset, der indgik i Regiment Danmark

i Division Wiking, kæmpede i efteråret

1944. Vi skal se nogle af de steder, hvor kampene

fandt sted, og som er beskrevet i kampberetningerne,

bl.a. Børnehjemshøjen, hvorfra

der er en storslået udsigt over landskabet. Vi

overnatter i grænsebyen Narva i Estland

Under Den finske Vinterkrig mødte russerne uventet hård modstand fra finnerne. Billedet er far Raatee

vejen, hvor talmæssigt lang underlegne finske styrker udslettede en russisk division.

8. DAG

Vi fortsætter mod Tallin, hovedstaden i Estland.

Undervejs hører vi om Valdemars Sejers togt til

Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen.

Vi når et besøg i den velbevarede middelalderby,

inden vi tager færgen til Stockholm.

Under Leningrads belejring opstilledes troppestyrker af civile, der efter en nødtørftig “uddannelse” blev

sendt direkte til fronten.

9. DAG

Vi ankommer om morgenen til Stockholm og

kører gennem Sverige til Helsingbrog og

samme rute gennem Danmark, som på udturen.

Vi regner med at være i Århus kl. ca.

21.00.

Under Leningrads belejring døde mange af indbyggerne

af sult.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 9.845,

Tillæg for enkeltværelse (ikke på færgen) kr.

1.300,

Enkeltkahyt på færgen. kr. 400,

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,

Visum, der betales sammen med indbetaling

af depositum kr. 400,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus, to-køjeskahyt

på færgen frem og tilbage til Stockholm.

Overnatning på gode og centralt beliggende

hoteller med bad og toilet på alle værelser.

Aftensmad og morgenmad på færgen (stort

ta’ selv bord). Morgenmad og aftensmad i

Helsinki, morgenmad, frokost og aftensmad

i Skt. Petersborg og aftensmad i Estland.

Alle de i programmet nævnte udflugter, specialarrangementer

og entréer er ligeledes

inkluderet. Militærhistorisk kyndig dansk rejseleder

og lokale eksperter ved besøgene

på museer og slagmarker. Alle skatter og

afgifter.

VISUM

Cultours sørger for ansøgning, og øvrige

formaliteter vedrørende visum.

23


24

Vestfronten

Efteråret 1944 – foråret 1945

27. - 31. OKTOBER 2009 | 8. - 13. OKTOBER 2010

REJSELEDERE: OBERSTLØJTNANT HANS JÜRGEN JÜRGENSEN

OG CAND. MAG. TORSTEN GRANOV

Broen over Waal ved Nijmegen Der var mange desperate kampe om denne overgang, for hele operationens

succes stod og faldt med, at 30. Korps kunne nå frem til Rhinen ved Arnhem og hjælpe de engelske

luftbårne styrker der.

Efter nederlaget ved Falaise i august 1944 er

de tyske styrker på hastigt tilbagetog mod nord

og øst. Paris bliver befriet, den 3. september

befries Bruxelles, den 4. september falder Antwerpen

uskadt i de engelske styrkers hænder.

Sejren vinker lige om hjørnet. Bare fremad. Et

lille nøk mere...så er den der. Men tyskerne er

ikke slået endnu. Montgomerys gambling i

Operation Market Garden slår fejl.

Samtidig har 15. Tyske Armé lukket Scheldeflodens

udløb, så Antwerpens havn alligevel

ikke kan bruges. Tilsejlingen skal først åbnes

igen. Efteråret er ved at være fremskredent.

Det lykkes omsider for canadierne. Den første

transport kan losses den 28. november – mens

V-1 og V-2 bomber regner ned over havnen, og

de belgiske havnearbejdere strejker. Kort efter,

i midten af december, bryder tyske styrker overraskende

frem i et storstilet angreb gennem Ardennerne

med kurs mod Antwerpen. Den

allierede offensiv – hvis der overhovedet har

været tale om det, efter den mislykkede Operation

Market Garden – går nu helt i stå og kan

ikke vækkes til live igen før i marts 1945.

TURENS PROGRAM

1. DAG

fgang fra Aalborg kl. 4.00, Aarhus kl. 5.45, Fredericia

kl. 7.15 (tog fra Sjælland/Fyn ankommer

kl. 7.05). Yderligere opsamling langs motorvejen

til grænsen.

Under turen gennem Tyskland vil der blive givet

en gennemgang af den generelle situation i efteråret

1944, herunder den allierede strategi,

der er aftalt på Jalta-konferencen. På vejen

passerer vi i nærheden af Osnabrück museet

for Varusslaget år 9 e. K. ved Kalkrieser Berg.

Det er i år netop 2000 år siden, at slaget fandt

sted, og der er åbnet en ny museumsafdeling i

den anledning. Vi gør holdt og ser stedet og

museet. Inden vi når vort overnatningssted ved

Nijmegen gennemgås Operation Market Garden

- men på denne tur er vægten lagt på de

luftlandsætninger og kampe, der fandt sted

sydligere end Arnhem mellem de tyske styrker,

de amerikanske luftlandestyrker og det engelske

30. Korps, som rykkede frem ad landevejen

fra Belgien.

I september 1944 bliver hundredevis af allierede

faldskærmstropper sendt ned i Holland som et

led i operation Market Garden.

2. DAG

Denne dags hovedtema er luftlandsætningerne

ved Nijmegen (broen over Waal) og Graves

(broerne over Maas). Nogle af broerne blev

erobret intakt, mens andre blev sprængt eller

forsvaret af tyskerne. Der var mange desperate

kampe om disse overgange, for hele operationens

succes stod og faldt med, at 30. Korps

kunne nå frem til Rhinen ved Arnhem og

hjælpe de engelske luftbårne styrker der. Vi vil

besøge de steder, hvor kampene var hårdest.

Vi vil også besøge det store Nationale Krigsmuseum

i Overloon, og i Best et andet museum,

som har fokus på de luftbårne operationer.

Derefter fortsætter turen mod syd til Belgien og

vi passerer startlinien for Operation Market

Garden ved den belgisk-hollandske grænse.

Undervejs bliver der givet en introduktion til

kampene omkring Scheldeflodens delta i oktober

- november 1944. Det var meget hårde og

komplicerede kampe, som var helt afgørende

for de allieredes forsyningssituation og deres

muligheder for at fortsætte offensiven mod

Tyskland. Vi passerer Liège og er nu i Arden-


nerne, skuepladsen for tyskernes sidste offensiv.

På vej til Ardennerne er der introduktion til

Ardenner-offensiven, der begyndte 16. december.

Vi passerer Malmedy, her er et monumentet

på stedet, hvor tyskerne nedskød 92

amerikanske krigsfanger. Vi passerer Stavelot,

hvor det lykkedes snarrådige amerikanske vagter,

at sætte ild til et stort brændstofdepot lige

inden tyskerne ankom. Det bevirkede, at den

tyske Kampgruppe Peiper løb tør for brændstof

og måtte sprænge sine kampvogne og køretøjer

den 24. december, hvorefter de til fods gik

tilbage til Tyskland. Vi besøger museet i Le

Gleize, som har en af de eneste tilbageværende

Königstiger kampvogne udstillet. Vi kører

også ad den snævre vej, hvor Peiper forsøgte

at komme vestpå, men blev stoppet ved en

mindre bro, som var blevet sprængt umiddelbart

inden han nåede frem. Vi gør et kort holdt

ved broen, inden vi fortsætter til vort overnatningshotel.

3. DAG

Vi fortsætter mod Luxembourg gennem Ardennerne.

Vi gør holdt i Bastogne, hvor vi besøger

det amerikanske monument, men ikke museet.

Vi ser på de angrebsakser, som tyskerne angreb

ad i december 1944. I Luxembourg besøger

vi det fremragende Nationale

Militærmuseum i Diekirch inden vi passerer

grænsen til Tyskland. Ardenneroffensiven førte

ikke til det resultat, Hitler havde håbet på, og

var med til at svække de tyske styrker betragteligt

og derved forkorte krigen med måneder. Vi

fortsætter ind i Tyskland, hvor vi på den anden

side af grænsen besøger en af de få bevarede

bunkere fra Vestvolden. Vestvolden blev påbe-

gyndt i 1936, som en tysk parallel til den franske

Maginotlinie. Som denne fik heller ikke

Vestvolden stor betydning for krigens forløb,

men blev dog i et vist omfang anvendt i efteråret

44 og foråret 45. Herfra kører vi til området

ved Koblenz, hvor vi overnatter 2 nætter.

4. DAG

Vi begynder dagen med et besøg på

"Wehrtechnische Studiensammlung" i Koblenz,

som rummer en mængde interessant militært

materiel fra 2. verdenskrig. Derfra fortsætter vi

Tyske soldater under fremrykning i Ardenneroffensivens første dage, hvor tyskerne havde

stor fremgang. Senere gik offensiven i stå, og de kræfter, som tyskerne havde brugt på

offensiven viste sig spildte.

mod nord langs Rhinen til Remagen og ser resterne

af den berømte Rhinbro, som US opklaringsenheder

var så heldige at erobre intakt i

1945. Ikke langt fra Remagen findes et spændende

minde fra Den kolde Krigs dage, den

enorme atombeskyttelsesbunker. Den skulle i

tilfælde af atomkrig rumme den tyske regering

og landets øverste embedsmænd. Der er over

700 rum godt beskytte af panserdøre og beton

dybt under jorden. Bunkeren er nu åben for offentligheden

og vi besøger anlægget. Herfra

kører vi til hotellet.

5. DAG

Vi besøger en af de største tilbageværende, intakte

byggerier fra nazitiden, Ordensburg Vogelsang.

Vogelsang blev mellem 1936 og 1939

anvendt til skole for kommende nationalsocialistiske

ledere. Hele området blev overtaget af

de belgiske besættelsestropper i 1946 og var

militært område uden offentlig adgang. I 2006

blev området åbnet for offentligheden. Vi får en

rundvisning på dele af det enorme område, og

vi ser mange af de intakte bygninger i umiskendelig

naziarkitektur. Herfra kører vi til det om-

råde ved Rhinen, hvor Montgomery gennemførte

sin offensiv i marts 1945 med overgang

over Rhinen og luftlandsætninger nord for floden.

Vi kører langs med Rhinen fra Reichswald

over Kleve , Kalkar og Xanten til overgangen

ved Wesel og derfra mod nord til Hamminkeln,

hvor en stor luftlandsætningsoperation fandt

sted. Herfra til vort overnatningshotel.

Som det ses på billedet tog Nijmegen

meget skade af de store kampe der foregik

i og omkring byen. I baggrunden står

broen over Waal.

6. DAG

På hjemturen besøger vi i nærheden af Bremen

den store intakte u-bådsbunker bygget under 2.

verdenskrig for at beskytte u-bådene og deres

værftsfaciliteter. Herfra går turen tilbage til Danmark.

Vi regner med at være i Fredericia omkring

kl. 18.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 6.085,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.400,-

Depositum ved tilmelding kr. 1.000,-

PRISEN INDBEFATTER

Busrejse i moderne langtursbus.

Overnatning på gode hoteller med bad og

toilet på alle værelser, morgenmad og 3 retters

menu hver aften, alle de i programmet

nævnte arrangementer og entréer. Alle skatter

og afgifter. Historisk og Militærhistorisk

kyndige rejseledere.

25


26

Japan og Pearl Harbor

Tokyo, Hiroshima Okinawa og Pearl Harbor

7. december 1941 overfaldt japanske flyv den amerikanske flådebase Pearl Harbor på Hawaii. Angrebet

skulle sætte den amerikanske stillehavsflåde ud af spillet, inden Japan begyndte sin erobingskrig i

Stillehavet. På billedet ses et eksploderende merikansk krigskib i Pearl Harbor.

9. - 22. NOVEMBER 2009 | 8. - 21. NOVEMBER 2010

REJSELEDER: KOMMANDØR POUL GROOSS

D. 7. december 1941 angreb japanske fly uden

varsel den amerikanske militærbase på Hawaii,

Pearl Harbor (se klip længere nede). Det japanske

angreb kom som en fuldstædig overraskelse,

selvom der havde været stigende

spænding mellem USA og Japan siden amerikanerne

vedtog en embargo mod japanerne i

juli 1941. Den omfattede bl.a. olie, der var livsvigtigt

for Japan. Overfaldet var et hårdt slag

for den amerikanske flåde, der mistede 3 slagskibe

og fik yderligere fem beskadiget. Angrebet

satte japanerne i stand til at ekspandere ud

over store dele af Stillehavet og i Sydøstasien.

Mange øer blev besat, herunder Philipinerne,

Indonesien, Vietnam osv. Japen havde allerede

været i krig med Kina i flere år og havde besat

Korea. Det var en formidabel militær succes,

men allerede fra slaget ved Midway i juni 1942,

begyndte det at gå tilbage for japanerne. Flere

og flere af deres erobringer gik tabt. Ø efter ø

blev invaderet, og jo nærmere kampene kom

de japanske hovedøer, jo mere voldsomme

blev de. Den 1. april 1945 gik amerikanerne i

land på øen Okinawa, den sidste større ø inden

kampen om hovedøerne skulle begynde. Kampene

varede til slutningen af juni, og tabstallene

for amerikanerne var ca. 8.000 faldne,

medens man regner med, at over 50.000 japanske

soldater faldt under kampene, og over

12.000 civile mistede livet på Okinawa. Ved ud-

sigten til, at disse tabstal kunne blive mangedoblet

ved angreb på de japanske hovedøer

valgte præsident Truman at give tilladelse til at

anvende atombomben mod Hiroshima og Nagasaki.

Bombernes virkning fik japanerne til at

kapitulere.

På turen skal vi i Japan se de militærhistoriske

seværdigheder, men vi får også lidt tid til at

stifte bekendtskab med landet, dets historie og

nutid. På Hawaii skal vi se de mange militærhistoriske

seværdigheder, men der bliver også tid

til at slappe af.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Afrejse fra Kastrup

2. DAG

Ankomst til Tokyo. Transfer til vort hotel i et af

Tokyos livlige kvarterer, Shinyuku, med restauranter

og forretninger og stormagasiner. Efter

indkvartering og frokost tager vi undergrundsbanen

til et af byens mest moderne japanske

kvarterer med utroligt mange mennesker, og

kæmpemæssige lysreklamer, caféer og forretninger.

Her får vi et godt indtryk af det moderne

Japan. Vi spiser tidligt og går tidligt i seng.

3. DAG

Vi tager til kejserpaladsets park, hvor vi går en

tur og ser på den gamle befæstning og får et

glimt af kejserpaladset, hvor kejseren stadig

bor ret isoleret med sin familie. Herfra går vi til

den nærliggende Yasukuni helligdom. Det er et

slags mindetempel for de faldne i Japans krige.

Alle japanske premiereministre har siden 1975

besøgt stedet. Det skaber hvert år bitterhed i

de lande, der led under Japans besættelse

under 2. verdenskrig. Besøget ses som en benægtelse

af de uhyrligheder, japanske soldater

var involveret i og en anerkendelse af deres

indsats. Yasukuni er mindested for 2,5 millioner

soldater, der dyrkes som helte. Ved siden af

helligdommen ligger det nærmeste Japan kommer

på et militærmuseum. Det er både et museum

og et mindested for de faldne. Museet

genåbnede nyrenoveret i 2002 og er særdeles

interessant. Det giver bl.a. et indblik i den militære

japanske tankegang, og i den japanske

opfattelse af krigsårsager, ansvar og krigsforløb.

Man kan roligt sige, at ens meninger om

Stillehavskrigens årsager og forløb bliver udfordret

af udstillingen og dens tekster.

4. DAG

Vi tager med bus til den gamle hovedstad Kamakura

udenfor Tokyo. Her får vi lejlighed til at

se templer og haveanlæg. Herfra tager vi til flådebasen

i Yokosuka, hvor vi skal se admiral

Togos flagskib, Mikasa, fra den Russisk-Japanske

Krig i 1905. I slaget ved Tsushima ødelagde

den japanske flåde først den russiske

Stillehavsflåde og derefter Østersøflåden. Mikasa

er engelsk bygget i slutningen af 1800 tallet,

og er et af de eneste (måske det eneste?)

af de berømte dreadnoughts, der eksisterer i

dag. Skibet er i tørdok og er meget velbevaret.

Det fungerer som museumsskib med forskellige

udstillinger, der bidrager til forståelsen af Japans

syn på sine krige i det 20. århundrede.

5. DAG

Vi tager med tog til Hiroshima. Vi besøger

byens genopbyggede borg, der var hjemsted

for hovedkvarteret for en af japans hære under

2. verdenskrig. Den ligger i et område, der blev

totalt ødelagt af atombomben. Vi ser lidt mere

på byen.

6. DAG

Vi tager til Fredsparken, der er anlagt umiddelbart

under det sted, hvor den første atom-


ombe sprang over Hiroshima. Der er rejst forskellige

mindesmærker, og der er ruiner, som

stadig minder om mange ofre. Der er også et

museum, der fortæller historien om atombombeangrebet

og dets konsekvenser både på kort

og på længere sigt, og andre rædselsscener,

En af de eneste bygninger i en radius af flere

kilometer, der stod efter atombomben eksploderede

over Hiroshima, næsten 800 meter lodret

over bygningen. Den er i dag bevaret som mindesmærke

for ødelæggelserne under atomangrebet

på byen.

der udspillede sig i byen lige efter angrebet og i

dagene, månederne og årene efter. Hele anlægget,

mindesmærkerne og museet er gribende.

Det er et museum, som ingen går

upåvirkede fra. Vi kører evt. med sporvogn til

banegården, hvor vi tager toget til Fukuoka.

Toget standser i lufthavnen, hvorfra vi flyver til

Okinawa.

7. DAG

Vi tager på rundtur på Okinawa under ledelse

af en lokal kender af krigen, kampene og

kamppladserne på Okinawa. Okinawa har udviklet

sig til en mellemting mellem japansk

Costa Brava og Las Vegas. Når man ser bag

facaden, er der mange ting bevaret fra kampene

på øen. Huler, hvor lokalbefolkningen

gemte sig, de japanske hærenheders underjordiske

hovedkvarter, hvorfra kampene blev

ledet. Stedet hvor mange civile japanere

sprang i døden i slutningen af krigen som ofre

for den officielle skrækpropaganda om amerikanernes

grusomheder. På øen findes også et

stort spændende museum, der fortæller om

øen og kampene. Vi skal se museet, der ligger

ved en mindepark med navnene på mange

amerikanske faldne.

8. DAG

Vi flyver fra Okinawa via Tokyo til Honululo. Vi

flyver om eftermiddagen og lander først på formiddagen

i Honululo. Byen ligger på øen Oahu,

hvor også Pearl Harbor ligger. Datoen er stadig

den samme, som da vi rejste, da vi har passeret

datolinien. Vi tager det med ro den første

dag og ser lidt på øen og på byen, slapper af,

spiser tidligt og går tidligt i seng.

9., 10. OG 11. DAG

Vi skal rundt på øen og se alle de største seværdigheder.

I Pearl Harbor USS Arizona Memorial

ved slagskibet Arizona, der sank under

angrebet d. 7. december 1941 med 1.177

mand, der stadig befinder sig i skibet. Her er

også et museum, der er en af øens store seværdigheder.

Vi skal også se det meget spændende

USS Bowfin Submarine Museum and

Park. Museet fortæller især om ubådskrigen i

Stillehavet. Her findes også den særdeles velbevarede

ubåd, Bowfin, der sænkede 43 japanske

skibe. Hele ubåden kan besøges og alt

interiør er intakt. Vi skal også besøge slagskibet

Missouri, der i dag er museumsskib. Det er

næsten 300 meter langt, og det største af alle

de slagskibe amerikanerne byggede. Det deltog

i beskydningen af Iwo Jima og Okinawa

under kampene her. Det var på dækket af USS

Missouri at general MacArthur modtog Japans

kapitulation d. 2. september 1945. Ud over

disse seværdigheder skal vi på ture rundt på

øen, hvor vi skal se steder, der har mindelser

fra angrebet, og vi skal se forskellige museer.

En del museer på øen kræver særlig tilladelse

til besøg, da de ligger på militært område. Tidligere

var det ikke noget problem, men efter 11.

september, er sikkerheden blevet væsentligt

skærpet. Vi regner med, at vi kommer til at se

det mest interessante museum som Schofield

Barracks ved en af flypladserne, her findes Tropic

Lightning Museum og også Ft. DeRussy

Museum og U.S. Army Museum of Hawaii står

på programmet.

Vi skal bo i alt 4 nætter på Hawaii. Der er således

også lejlighed til at stifte bekendtskab med

øens natur og øvrige attraktioner ud over de

militærhistoriske, heriblandt den verdensberømte

Waikki strand og det højtliggende udsigtspunkt

ved kysten Nuuanu Poli Lookout ca.

400 m.o.h. På Hawaii samarbejder vi med særdeles

kompetente lokale militærhistorikere, der

bringer os til steder, hvor almindelige besøgende

ikke kan komme, hvilket gør opholdet til

noget helt specielt.

12. DAG

Vi forlader Hawaii og flyver tilbage til Tokyo,

hvor vi på grund af tidslinien lander på dag 13.

Vi overnatter i Narita, hvor der bliver tid til

sightseeing og besøg ved de gamle templer

inden turen fortsættes til Danmark.

14. DAG

Vi flyver fra Tokyo om formiddagen og er tilbage

i København samme eftermiddag.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 34.445,

Tillæg for enkeltværelse kr. 3.600,

Depositum ved tilmelding kr. 2.500,

Indenrigstilslutning fra Århus, Ålborg eller

Billund kr. 1.000,

– Indenrigstilslutning skal bestilles ved tilmelding.

Der er mulighed for at forlænge opholdet på

Hawaii. Pris pr. ekstra dag på Hawaii i dobbeltværelse

kr. 500,- pr. person inkl. morgenmad.

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse Kastrup-Tokyo. Togrejse med Shinkansen

Tokyo-Hiroshima-Fukoka. Flyrejse

Fokuoka-Okinawa. Flyrejse Okinawa-Tokyo,

Tokyo-Honolulo, Honolulo-Tokyo-Kastrup.

Overnatning på gode hoteller med bad og

toilet på værelserne (NB hotelværelserne i

Japan er små efter vore forhold, det er priserne

ikke). Der er helpension under opholder

i Japan dvs. morgenmad, frokost og

aftensmad, undtagen frokost en dag og aftensmad

en dag.

På Hawaii er der halvpension dvs. morgenmad

alle dage og enten frokost eller aftensmad.

Alle de i programmet nævnte udflugter,

entréer og arrangementer, gode lokalguider,

transfers til og fra lufthavne og banegårde,

alle skatter og afgifter.

27


28

Den amerikanske

Borgerkrig

Slagmarkerne, stederne og menneskerne

1. - 12. SEPTEMBER 2010

REJSELEDERE: CAND.MAG. TORSTEN GRANOV

OG CAND.MAG. MARTIN CLEEMANN RASMUSSEN

Syv-dages slaget fandt sted i slutningen af juni og begyndelsen af juli i 1862. Det var her, at Sydstaternes

legendariske leder Robert E. Lee formåede at forsvare Richmond mod den talmæssigt meget stærkere

nordstatshær under general George B. McClellan.

Den amerikanske Borgerkrig er blevet kaldt

den første moderne krig. Her anvendte man for

første gang mange af de moderne opfindelser,

der siden fik stor militær betydning: Jernbaner,

telegraf og moderniserede våben. Den teknologiske

udvikling muliggjorde transport af store

troppestyrker og forsyningen af dem. Derved

voksede hærenes størrelse dramatisk og krigen

kom til at involvere langt flere soldater og

langt større styrker end man før havde set.

Industrien sørgede for, at der til stadighed var

store mængder våben og ammunition til dem,

der havde adgang til disse industriprodukter

dvs. hovedsageligt Nordstaterne. Plejen af

sårede var præget af ukendskab til smitteveje,

og infektioner slog mange ihjel. Det var også

den første krig, som i stor målestok blev fotograferet.

I fremragende fotos gengives krigens

gru og ødelæggelser, og de centrale personer

såvel som de ukendte aktører ser i dag på os

fra gulnede fotografier. Den amerikanske

Borgerkrig er også historien om kompetente og

inkompetente generaler og ledere. Om opofrelse,

heroisme og fejhed. Om Konføderationen

og Unionen, hvor barndomskammerater kom til

at kæmpe på hver sin side, om menneskelig

storhed og nederdrægtighed. Om store blodige

slag og menneskelige tragedier. Om slaveriets

ophævelse og skabelsen af det moderne

Amerika. Vi skal på denne rejse høre om det

hele og se stederne, hvor det skete.

TURENS PROGRAM

1. DAG

Der er afgang fra København ved middagstid

og ankomst til Washington sidst på eftermiddagen.

Fra Washington kører vi direkte til

Richmond. Vi ankommer først på aftenen til

vort hotel, hvor vi skal bo i tre nætter.

I maj 1861 bestemte Konføderationens kongres,

at hovedstaden skulle flyttes fra

Montgomery i Alabama til Richmond. Byen blev

hermed Konføderationens hovedby, farligt tæt

på Washington, Unionens hovedstad. Selvom

byen ikke havde stor militærstrategisk betydning,

blev der brugt mange ressourcer på at

undgå en erobring. Byen blev først indtaget i

Borgerkrigens sidste fase, efter at General

Ulysses S. Grant i flere måneder havde udmattet

den forsvarende sydstatshær. Selvom Grant

tabte en række slag, var virkningen på sydstatshæren

ødelæggende. Til sidst måtte den

rømme Richmond, der blev sat i brand af plyndrende

menneskemængder inden nordstaternes

hær ankom.

2. DAG

Vi begynder dagen med et besøg på Museum

of the Confederacy, der rummer den største

samling af genstande fra Sydstaterne. Det er

det bedste museum om Konføderationen, dens

opståen og død. Et fremragende museum med

store samlinger af våben, uniformer og fotografier.

Vi giver os god tid til besøget.

Vi skal om eftermiddagen besøge Richmond

National Battlefield Park Visitor Center, som er

en introduktion til besøgene på slagmarkerne

rundt om Richmond. Vi besøger også Virginia

Historical Society, der har spændende genstande

som blodvædede uniformer og en samling

af alle våben fremstillet i konFøderationen.

3. DAG

Syv-dages slaget fandt sted i slutningen af juni

og begyndelsen af juli i 1862. Det var her, at

Sydstaternes legendariske leder Robert E. Lee

formåede at forsvare Richmond mod den talmæssigt

meget stærkere nordstatshær under

general George B. McClellan. Det var også

her, at Thomas ”Stonewall” Jackson og Lee

arbejdede sammen for første gang. Slaget

bestod af en række kampe nord og øst for

Richmond. Kampene resulterede i 20.000

døde og sårede på Sydstaterne side og ca.

16.000 på Nordstaternes, men da nordstaterne

trak sig tilbage betragtes det som en sejr for

Systaterne. Området spillede også en afgørende

rolle i 1864, og det var ved Cold Harbor, at

Grant begik en af sine største militære fadæser,

da han sendte bølge efter bølge af sine

soldater i nytteløse frontalangreb mod sysstaternes

befæstede stillinger. Vi skal på en rundtur

på slagmarkerne, hvor vi bl. a. besøger

Gaines Hill, Cold Harbor og Malvern Hill.

Under kyndig vejledning fra lokale eksperter

fortælles om slagene og deres forløb på stederne,

hvor de fandt sted.

Battlefield. Vi returnerer til Richmond for den

sidste overnatning.

4. DAG

Vi kører mod syd til Petersburg – et centralt

vej- og jernbaneknudepunkt under krigen. Da

byen ligger syd for Richmond, var den under

krigen beskyttet mod angreb fra nord, men i

1864 omgik Grant Richmond og prøvede at

isolere Richmond ved at indtage Petersburg..

Byen blev ikke erobret, men belejret i resten af

krigen. Vi besøger byen og nogle af slagmar-


5. DAG

Vi forlader Richmond og kører til

Fredericksburg. I december 1862 forsøgte

Nordstaterne et overraskelsesangreb i retning

mod Sydstaternes hovedstad Richmond.

Fredericksburg ligger på vejen, og hvis man

erobrede byen regnede man med, at

Richmond kunne nåes inden Sydstaterne fik

organiseret et forsvar. Fremrykningen skete

langsomt, og Sydstatshæren fik lejlighed til at

befæste højdedraget over Fredericksburg.

Byen blev plyndret af Nordstatshæren, men da

de senere angreb højdedragene over byen led

de et sviende nederlag og måtte trække sig tilbage

nordpå igen. I kampene ved

Fredericksburg havde Norstatshæren ca.

Ca. 50.000 amerikanere døde ved

slaget i Gettysburgh, og det gjorde

slaget til det mest blodige i Den

amerikanske borgerkrig.

12.000 sårede og faldne medens Sydtaterne

”kun” havde 5.000. Vi besøger Frederickburg

Visitors Center og slagmarkerne udenfor byen.

Vi overnatter i Fredericksburg.

6. DAG

Vi forlader Fredericksburg og kører mod

Shenandoah dalen. Dalen var under borgerkrigen

en strategisk ”genvej” imellem Washington

og Sydstaternes hovedstad Richmond og et

frodigt ”forrådskammer” for begge sider, som

da også kæmpede indæt for kontrol over

dalen. Her ligger byerne Harpers Ferry og

Winchester, hvor bl.a. ”Stonewall” Jackson

legede kispus med de langt mere talrige

Nordstatsstyrker, og hvor mange af de legender

og den romantik blev skabt, som mange

amerikanere selv i dag forbinder med borgerkrigen.

Vi besøger slagmarken ved Cedar

Creek og Stonewall Jacksons hovedkvarter i

Winchester inden vi fortsætter til området i

nærheden af Sharpsburg og Antietam slagmarken,

som vi besøger inden vi overnatter.

7. DAG

Vi fortsætter mod Gettysburg, hvor det største

og mest afgørende slag stod under

Borgerkrigen. Vi begynder med Visitors center

og fortsætter med en rundtur på slagmarkerne.

Blandt nogle af de mange steder, som vi skal

se er Little Round Top, Pickets Charge og

Cementary Hill. Vi bruger resten af dagen her

og overnatter i nærheden.

8. DAG

Vi ser flere af de interessante steder og over

middag sætter vi kursen mod turens sidste

stop: Washington DC. Vi skal bo centralt i byen

ikke langt fra Det hvide Hus.

9.DAG

Vi tager på en byrundtur i Washington. Her er

det ikke kun Borgerkrigen, der er temaet. Vi

skal se Arlington Militærkirkegården, som før

Borgerkrigen tilhørte sysstatsgeneralen Robert

E. Lee, Flådemuseet, og Capiton Hill, Vietnamog

Koreamonumentet, osv.

10. DAG

Vi holder fri i Washington. Her bliver der mulighed

for sammen eller på egen hånd at besøge

museer eller spændende steder i byen. Afslutningsmiddag

om aftenen.

11. DAG

Vi skal fra hotellet ved middagstid og herfra

kører vi til det enestående flymuseum ved John

Foster Dulles lufthavnen. En række berømte fly

findes her, bl. a. Enola Gay, hvorfra atombomben

over Hiroshima blev kastet. Her er også raketter

bl. a. V-1 og V-2 fra den nazistiske

udviklingscentral på Peenemünde , men også

mindre raketter, der ikke findes andre steder i

verden. Herfra til lufthavnen og med fly mod

København.

Tid til et hvil. En gruppe soldater tager sig et hvil, og fik tiden til at gå med

at læse og skrive breve eller tage et spil

kort.

General Ulysses S. Grant

12. DAG

Ankomst København om morgenen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejsens pris pr. person

i dobbeltværelse kr. 22.545,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 3.600,-

Depositum ved tilmelding kr. 2.200,-

Indenrigstilslutning fra Århus, Ålborg eller

Billund kr. 1.000,-

– Indenrigstilslutning skal bestilles ved tilmelding.

PRISEN INDBEFATTER

Flyrejse København-Washington DC retur.

Overnatning på gode hoteller med bad og

toilet på alle værelser. Alle transfers. Halvpension,

dvs. morgenmad og aftensmad (aftensmad

dag 3, 4, og 9 er ikke inkl.).

Transport i vor egen bus mellem byerne.

Rundtur i bus til museer seværdigheder og

slagmarkerne i henhold til programmet. Byrundtur

i Washington DC. Alle entréer, alle

skatter og afgifter. To erfarne og vidende militærhistoriske

rejseledere og lokale ekspertguider

på slagmarkerne.

29

More magazines by this user
Similar magazines