Shippinguddannelsen En karriere indenfor shipping? - Shipbrokers.dk

shipbrokers.dk

Shippinguddannelsen En karriere indenfor shipping? - Shipbrokers.dk

Shippinguddannelsen

med skoleophold hos Esbjerg Handelsskole

MBA in Shipping and Logistics

eller Master i Transport og

Maritim Management

HD med shipping

Akademiuddannelse i

International Transport og logistik

Almen Shippinguddannelse

Varighed 2 år, heraf 8 uger på skole

Adgangskrav:

• Dansk - C

• Erhvervsøkonomi E

Engelsk

• Andet fremmedsprog

(Mindst et sprog på C, det andet

på mindst E)

• IT - C

• Salg og Service D

• Samfundsfag D

Indledende merkantilt skoleforløb

på 18 uger (Salg & Service, IT,

Erhvervsøkonomi, Områdefag)

HTX - Højere

Teknisk Eksamen

Almen

Studentereksamen

Amaliegade 33B · DK-1256 København K

Telefon: +45 33 91 44 38 · Telefax: +45 33 91 56 44

info@shipbrokers.dk · www.shipbrokers.dk

Chartered Shipbroker

Valgfag

Logistics and Multi-modal Transport**

Shipping Law**

Economics of Sea Transport &

International Trade*

Shipping Business

Legal Principles in Shipping Business*

Introduction to Shipping*

Udvidet Shippinguddannelse ***

2 Obligatoriske VVU fag:

• Logistik

• Transport distribution og transportjura

Varighed 2 år, heraf 6 uger på skole

Adgangskrav:

• Dansk - C

• Erhvervsøkonomi E

Engelsk

• Andet fremmedsprog (Mindst et

sprog på C, det andet på mindst E)

• IT - C

• Salg og Service D

• Samfundsfag D

HHX - Højere

Handelseksamen

* Elever med den almene shippinguddannelse kan få

fritagelse fra disse fag.

** Elever med den udvidede shippinguddannelse kan

desuden få fritagelse fra et af disse fag

*** Denne uddannelse tilrettelægges, så eleverne samtidig

har mulighed for at læse HD 1. del med Shipping-speciale

Reese Grafi sk · Grafi kkonsulenten

En karriere

indenfor shipping?

En branche med

mange facetterwww.shipbrokers.dk


Hvad er en skibsmægler?

En skibsmægler (ofte omtalt som en

shippingman) er en, der arrangerer

transport af gods og varer, hvor transport

ombord på et skib indgår som en

del af transporten. Det kan også være

en, der sikrer, at skibe har last at sejle

med eller han kan være beskæftiget

med Køb og Salg af skibe på vegne af

sine klienter.

Hvad laver de?

Skibsmæglere optræder som formidlere

af kontakter imellem rederier og

virksomheder, der har et transportbehov

eller imellem købere og sælgere af

skibe. Mægleren er involveret i mange

forskellige opgaver lige fra at fremskaffe

forretningsmuligheder for klienter og

forhandle kontrakter i forbindelse med

transporter eller handel med skibe til

afslutning af kontraktdetaljer og følge

opgaven lige til den er endeligt afsluttet.

Mange skibsmæglere udarbejder

også en bred vifte af markedsrapporter

og anbefalinger til deres klienter.

Skibsmæglere må forvente, at der skal

udvises stor fleksibilitet både med hensyn

til arbejdsområdet og med arbejdstiden.

Danmarks Skibsmæglerforening

- en aktiv del af

www.worldcareers.dk

En succesfuld skibsmægler vil

have et stort kontaktnet over

hele verden – shipping er en

branche, der i stort omfang bygger

på personlige kontakter og

det er derfor af stor betydning,

at man er god til at skabe kontakter

med personer med meget

forskellige baggrunde.

Shipping er en branche med

meget stor konkurrence og en

skibsmægler skal være en dygtig

handelsmand samtidig med at

han skal have et grundigt kendskab

til markedet og i stand til

at give gode konstruktive anbefalinger

til sine klienter og selvstændigt

træffe forretningsmæssige

beslutninger, der ofte har

stor økonomisk betydning.

Hvis man vælger at gøre karriere

i shipping, så skal man være

indstillet på et job, der er både

hårdt og udfordrende, men også

meget spændende og interessant.

Dagen kan starte tidligt

om morgenen, hvor de seneste

nyheder fra Fjernøsten er tilgængelige

og forsætte til sene

aftentimer, hvor det amerikanske

marked stadig er åbent. Det skal

huskes, at skibene sejler over

hele verden og derfor be finder

sig i forskellige tidszoner.

Hvilke kvalifikationer kræves?

Egentlige shipping-kvalifikationer

er ikke påkrævet, hvis

man søger en elevplads. De

virksomheder, der ansætter shipping-elever,

foretrækker normalt

ansøgere, der har afsluttet HHX

og meget gerne også med noget

erfaring efter afsluttet skoleuddannelse.

Elevuddannelsen varer typisk 2

år og omfatter flere skoleophold

udover praktik i virksomheden.

Efter afsluttet elevuddannelse

er der betydelige muligheder

for videreuddannelse og mange

shippingfolk bliver tilbudt

udstationering i udlandet eller

ansættelse i udenlandske firmaer.

Hvordan bliver man

skibsmægler?

Danmarks Skibsmæglerforening

er brancheorganisation for de

mange forskellige virksomheder,

der er involveret i shipping.

Foreningen varetager branchens

interesser indenfor mange forskellige

områder og uddannelse

er et af de højt prioriterede

emner.

Der findes yderligere information vedrørende uddannelse

på foreningens hjemmeside www.shipbrokers.dk

ligesom Danmarks Skibsmæglerforenings sekretariat

gerne giver råd og vejledning på tlf. 33 91 44 38.

Shippinguddannelsen med

skoleophold hos

Esbjerg Handelsskole

Specialets vigtigste elementer

Under uddannelsen beskæftiger eleven

sig med arbejdsopgaver inden

for områder som forsendelses- og

rutetilrettelæggelse, dokumentudfyldelse

samt generelt de opgaver inden

for formidling, service og sagsbehandling,

virksomheden varetager i

forbindelse med serviceydelser inden

for transport. Uddannelsen hos

Esbjerg Handelsskole fokuserer specielt

shipping, men uddannelsen

udbydes også af andre handelsskoler,

der dog i højere grad prioriterer spedition.

Godkendelse som

uddannelsessted

Kontoruddannelse med speciale

i Spedition og Shipping

Virksomheder, der ønsker at uddanne

elever i spedition og shipping,

skal være godkendt til det. For at

blive godkendt som uddannelsessted

skal man henvende sig på den lokale

handelsskole.

Varighed

Som hovedregel er uddannelsestiden

i virksomheden 2 år. Dette gælder,

når eleven har HHX – eller i øvrigt

opfylder de adgangskrav, der er til

uddannelsen.

I uddannelsestiden på 2 år skal eleven

på skole i 7 uger. Desuden er der

yderligere 1 uge til at arbejde med

den afsluttende fagprøve.

I et nært samarbejde imellem Esbjerg

Handelsskole, Erhvervsakademi Vest

i Esbjerg, Danmarks Rederiforening

og Danmarks Skibsmæglerforening

er der udviklet et særligt uddannelsesforløb,

hvor eleven yderligere

læser 2 fag fra ”Akademiuddannelse

i International Transport og

Logistik”.

Desuden er undervisningen på skolen

stærkt komprimeret og der er

udstrakt brug af eftermiddage, aftener

samt i noget omfang weekender.

Skoleopholdende har derfor kunnet

reduceres til 5 uger mod normalt 7

uger. Desuden tilrettelægges undervisningen,

så eleverne samtidig har

mulighed for at deltage i HD 1. del

på Copenhagen Business School,

hvor der oprettes et særligt shipping-hold.

For elever med forudgående studentereksamen,

HF eller HTX er

uddannelsestiden 2 år og 18 uger,

hvor de 18 uger er et indledende

merkantilt skoleforløb. Hvis eleven

allerede har gennemført det særlige

18 ugers merkantile forløb, varer

praktikuddannelsen 2 år.

Adgangskrav

Der gælder en række adgangskrav

for elever, der ønsker at

indgå uddannelsesaftale som

shipping elever. Eleven skal have

bestået følgende grundfag på de

angivne niveauer: Dansk (niveau

C), Erhvervsøkonomi (niveau E),

Engelsk og 2. fremmedsprog

(mindst et af fagene på niveau C,

det andet på mindst niveau E),

IT (niveau C), Salg og service

(niveau D) og Samfundsfag

(niveau D).

Yderligere oplysninger om

uddannelsen

Der er udstrakt brug af skriftlige

tests under opholdene på skolen.

Hele uddannelsen afsluttes med et

skriftligt projekt. Projektet forsvares

ved en mundtlig eksamen med ekstern

censor.

The Institute of Chartered Shipbrokers

i England har evalueret

uddannelsen og accepterer elever

med bestået uddannelse fra Esbjerg

Handelsskole som berettiget til

fritagelse for dele af uddannelsen

til Chartered Shipbroker under det

engelske system.

www.shipbrokers.dk

More magazines by this user
Similar magazines