Brochure (pdf) - VIA University College

viauc.dk

Brochure (pdf) - VIA University College

10

ADGANGSKRAV

Du kan søge optagelse på pædagoguddannelsen gennem både KVOTE 1 og KVOTE 2, med studiestart enten 1. september eller 1.

februar. Du skal opfylde et af de gældende adgangskrav for at blive optaget, men har du uddannelse eller anden erfaring, som kan

sidestilles med de generelle adgangskrav, er der mulighed for at søge om Realkompetencevurdering (dispensation). Realkompetencevurderingen

behandles af fagpersoner på uddannelsen.

Kontakt optagelsesvejleder Inge Thomsen på tlf. 8755 1413 for at høre om dine muligheder for optagelse.

KVOTE 1

Du kan søge optagelse via kvote 1, hvis du har en af følgende

uddannelser:

• Studentereksamen (stx)

• Hf-eksamen

• Højere handelseksamen (hhx)

• Højere teknisk eksamen (htx)

• Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

• Dansk/ fransk/ international/ europæisk Baccalauréat eller

sammenlignelig udenlandsk eksamen

Gennem kvote 1 optages der efter eksamenskvotient.

ANSØGNING

Du skal søge om optagelse til uddannelsen gennem

den koordinerede tilmelding (KOT)

Ansøgningsfrister

Kvote 2: Den 15. marts klokken 12.00

Kvote 1: Den 5. juli klokken 12.00

KVOTE 2

Du kan søge optagelse via kvote 2

med en af følgende muligheder:

1. Gymnasial uddannelse

2. Fire gymnasiale fag:

• Dansk A

• Engelsk B

• Samfundsfag C

• Et valgfrit fag C

3. Pædagogisk assistentuddannelse (PAU):

• Med dansk C

• Samfundsfag C

• Engelsk E

4. Social- og sundhedsassistentuddannelsen:

• Med dansk C

• Naturfag C

• Engelsk D

5. Godkendt udenlandsk eksamen

6. Realkompetencevurdering:

Pædagoguddannelsen i Holstebro vurderer både

uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer,

der kan sidestilles med fastsatte krav.

JOBMULIGHEDER -

OG KARRIEREMULIGHEDER

Efter uddannelsen kan du søge arbejde i vuggestuer, børnehaver, børnehaveklasser,

SFO, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, døgninstitutioner, børne-,

ungdoms- og voksenpsykiatri med videre.

Du kommer til at arbejde med opdragelse og udvikling, omsorg og pleje, undervisning

og kulturformidling i forhold til børn, unge eller voksne. Arbejdet sker

ofte i samarbejde med andre personalegrupper, familie og andre pårørende. Via

pædagoguddannelsen kan du kvalificere dig til en bred vifte af efteruddannelsesmuligheder.

Samtidig opnår du studiekompetencer til at kunne videreuddanne dig

på fx master- eller kandidatniveau.

11

More magazines by this user
Similar magazines