ErhVErVSAkADEmI SjæLLAnD DESIGnGUIDE

easj.dk

ErhVErVSAkADEmI SjæLLAnD DESIGnGUIDE

ErhVErVSAkADEmI SjæLLAnD

DESIGnGUIDE

prInT OG wEb

UDGIVELSESDATO 1. oktober 2012

VErSIOn 2.0


InTrODUkTIOn

InTrODUkTIOn

Designguiden skaber en fælles visuel identitet for de

uddannelsescentre, der hører til Erhvervsakademi Sjælland

(EASj).

Guiden erstatter tidligere håndbøger og gælder fra september

2012. Dog gælder logoet fra maj 2009 stadigvæk.

SåDAn brUGEr DU GUIDEn

Guiden er et værktøj til leverandører af grafiske ydelser,

trykkerier og bureauer, og den giver inspiration og anbefalinger

til, hvordan designet kan anvendes i det daglige.

på enkelte punkter er der klare regler, som skal overholdes.

på andre områder er det en guide, der anviser

mulige veje.

Vi anbefaler, at alle arbejder seriøst med designguiden,

så den visuelle kommunikation er sammenhængende og

genkendelig.

kommunikationsafdelingen på Erhvervsakademi

Sjælland står naturligvis til rådighed med assistance og

rådgivning i brugen af designguiden og med hensyn til

relevante filer.

kontakt os, hvis du er i tvivl og send altid dine produktioner

til kommunikationsafdelingen til orientering og

godkendelse.

God fornøjelse.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

2

© Cumuli 2012


InDhOLD

InDhOLDSfOrTEGnELSE

Grundelementer

• Eksisterende logo .......................................................... 4

• ny form: Diamanten .....................................................5

• nyt element: Cirklen .....................................................7

• farvepalette ...................................................................8

• Typografi ........................................................................9

Illustrativt sprog

• billedstil: foto ...............................................................10

Brevlinje

• Visitkort ........................................................................11

• brevpapir ......................................................................12

• kuverter .......................................................................13

• Samlemappe ................................................................14

Skabeloner

• E-mail signatur ............................................................15

Annoncer

• Uddannelsesannoncer .................................................16

• jobannonce ..................................................................19

• faktaark .......................................................................20

• webbannere ................................................................21

Publikationer

• brochure .......................................................................22

• folder ............................................................................23

Hjemmeside: easj.dk

• forside ..........................................................................24

• Undersider ....................................................................26

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

3

© Cumuli 2012


GrUnDELEmEnTEr · EkSISTErEnDE LOGO

brUGEn Af EkSISTErEnDE LOGO

Erhvervsakademi Sjællands logo anno maj 2009 er stadigvæk

EASjs officielle logo. Dog er det blevet nedtonet

i den grafiske brug på hjemmeside og i tryksager.

Logoet bruges nu i sort eller hvidt alt efter baggrunden.

I særlige tilfælde kan logoet bruges i én af de fem nye

grundfarver.

Det anbefales altid at logoudgaven, hvor teksten står

til højre for formen, anvendes. I særlige tilfælde bruges

logoet hvor teksten er placeret under formen.

Der findes både et dansk og et internationalt logo.

brug kun logoet, som det er vist og beskrevet her.

Al anden brug skal godkendes af EASjs rektorat.

nuværende brug af logoet

Logoet anno 2009 / oprindeligt logo

Zealand Institute

of Business and Technology

Zealand Institute

of Business and Technology

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

Zealand Institute

of Business and Technology

Zealand Institute

of Business and Technology

4

© Cumuli 2012


GrUnDELEmEnTEr · ny fOrm: DIAmAnTEn

DEn nyE fOrm: DIAmAnTEn

Den nye form udspringer af Erhvervsakademi Sjællands

geografiske placering, hvor hver campus udgør et punkt

i den endelige form. Disse er forbundet af linjer som

viser sammenhæng og netværk.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

5

© Cumuli 2012


GrUnDELEmEnTEr · ny fOrm

DIAmAnTEn

Den nye form i positiv og negativ.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

6

© Cumuli 2012


GrUnDELEmEnTEr · nyT ELEmEnT

brUGEn Af DIAmAnTEn

Diamanten bruges på mange forskellige måder i sammenspil

med tekst og billeder. Den kan enten stå alene,

som den bl.a. gør på brevpapiret og i e-mail signaturen,

eller den kan interagere med billeder eller tekstfelter.

Diamanten må skaleres op og ned som det ønskes og

den må desuden croppes så det kun er et udsnit der

bruges, dog må de forskellige dele (prikker og streger)

aldrig skilles ad. I tryksager og på hjemmesiden bruges

diamanten altid fra den oprindelige vinkel, den må ikke

roteres.

nyT ELEmEnT: CIrkLEn

Endnu et nyt element er cirklen der som regel er rød

eller orange. Denne bliver både brugt som tekstfelt og

som rent grafisk element i sammenspil med diamanten.

EASJ – din vej til job

når cirklen bruges som tekstfelt skal diamanten altid

ligge bag cirklen. når cirklen bruges som grafisk element

bruges diamanten som et ekstra lag ovenpå cirklen.

Eksempler på sammenspil mellem cirkel og diamant

Uddannelsessteder:

Campus Køge

Campus Nykøbing F

Campus Næstved

Campus Roskilde

Campus Slagelse

Eksempler på sammenspil mellem foto og diamant

Eksempler på sammenspil mellem tekstfelt og diamant

uddannelser nyheder

Erhvervsakademi Sjælland udbyder

videregående uddannelser inden for:

AUTOMATION OG TEKNIK

BYGNINGER OG INSTALLATION

Søg inden

5. juli og

start 1. sep.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

7

© Cumuli 2012


GrUnDELEmEnTEr · fArVEpALETTE

fArVEpALETTE

bruges både til web og trykte materialer.

pantonefarverne vælges til tryk af t-shirts,

klistermærker, skilte etc.

Cmyk: 11 / 96 / 100 / 2

pantone 485 C

rGb: 213 / 43 / 30

web: d5 / 2b / 1f

3m: 100-466 / Esso red

rAL: 3020

Cmyk: 0 / 85 / 100 / 0

pantone 1655 C

rGb: 255 / 75 / 00

web: ff / 4b / 00

Cmyk: 87 / 57 / 58 / 44

pantone 5473 C

rGb: 27 / 67 / 71

web: 1b / 43 / 47

Cmyk: 79 / 38 / 58 / 18

pantone 5483 C

rGb: 54 / 112 / 104

web: 37 / 71 / 69

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

Cmyk: 42 / 14 / 73 / 0

pantone 577 C

rGb: 159 / 184 / 108

web: 9f / b8 / 6c

8

© Cumuli 2012


GrUnDELEmEnTEr · TypOGrAfI

TypOGrAfI

GOThAm

I alle skabeloner og trykt materiale anvendes

skrifttypen Gotham.

Ved tilfælde hvor Gotham ikke er tilgængelig

anvendes Arial.

ArIAL

Arial bruges som online system font bl.a. i office

programmer inkl. mails, word og power point.

Arial ligger som standart på alle pC’er og er specielt

velegnet til elektroniske medier.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

GotHAm Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

GotHAm medIum

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

GotHAm Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

AriAl regulAr

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

AriAl itAlic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

AriAl Bold

ABcdeFgHiJKlMNoPQrStuWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

9

© Cumuli 2012


ILLUSTrATIVT SprOG · bILLEDSTIL: fOTO

fOTO

når der skal udvikles nye fotos, så tænk i disse retningslinjer:

for alle fotos gælder det, at vi ønsker at vise verden,

som den er. Ingen kunstigt opstillede eller specielt

farvetonede fotos. Tænk i enkle, stærke og direkte fotos.

Undgå oversigtsfotos i et forsøg på at få alt med.

AnVEnDELSE

fotos må beskæres frit. Undgå for kraftige beskæringer,

der kan ødelægge billedkompositionen.

Ved valg af foto til forsiden, bør man udvælge det enkle

og forståelige, frem for et foto med mange detaljer.

Læg mærke til at placeringen af den røde cirkel samt

diamanten stiller krav til det valgte billede i forhold til

komposition. Se side 24 for illustrationseksempel.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

10

© Cumuli 2012


EVLInjE · VISITkOrT

VISITkOrT

på visitkortet bruges begge sider aktivt. Én dansk side

med hvid baggrund og rød diamant, og én engelsk side

med rød baggrund og hvid diamant/skrift.

personlige oplysninger er placeret øverst til venstre.

Under navnet står der titel, direkte telefonnummer og

direkte mailadresse.

på visitkortet er Erhvervsakademi Sjællands oplysninger

placeret i nederste venstre hjørne.

Visitkortet kan også laves i en grøn version til internationalt

brug.

Navn Navn Navnsen

Marketingskoordinator

+45 XXXX XXXX

xxx@easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland

Campus Køge

Lyngvej 19-25

4600 Køge

www.easj.dk

Zealand Institute

of Business and Technology

Navn Navn Navnsen

Marketing Coordinator

+45 XXXXXXXX

xxx@easj.dk

Zealand Institute of

Business and Technology

Campus Køge

Lyngvej 19-25

4600 Køge

Denmark

+45 50762600

easj@easj.dk

+45 50762600

zibat@zibat.dk

www.zibat.dk

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

11

© Cumuli 2012


EVLInjE · brEVpApIr

brEVpApIr

brevpapiret findes i både fortrykt version og som

skabelon. Desuden findes det både i en dansk

og en engelsk udgave.

brevpapir Dk udgave

(50% størrelse)

97

25

Firmanavn

Gadenavn 00

0000 By

Att.: Navn Navnsen

Vedr. Designguide til EASJ

Tem ra consequias sendit velis intiusantem volut voluptat accus maximax ima-ximil

eum nullecu ptatia si consequi tem faccat la voluptur aut facestiist, sa do-lectus in

peliquatem dolorit, comnit re, omnisse rionse volorio nsequodit estrum que as dolorpo

rporernatus num esseque optate res disinti aliamet eroreperro expligent landa

voluptatem venem ad modicipit aborempor aborionsenim rerio-re rem estis ullamus

tianim sed quam niet, que doluptate con re vitincime volo-repedias re sitetur re odi

tet labo.

Dus doluptam et lant, temquis estia cus res volupti sciatur, verro volo blaccatem que

magni adit volenda derem. Ut aut atiatur? Rae saeptae di consed qui ommo-luptatae

mo eum esto occab ipsum aut et aut eatus por sum elibus rem audi cum, vendi

omnis int lique dem ea voloratempos autem quis minvere perum, ute in po-rumquo

et molorpo sanducit deribus apicto vid ut officias alibus, nosam, acerro et, consecto

que sus asit, qui blaudant exceatinum facestor sin pre eture, soluptatem quia dolenet

est esciet eos aped et et entionse dolorum qui sincide ea dolor aceste pratur,

ullorem untiunt pelendaero quaepra qui dolorit everepe lignamus si torum, utenime

cus repudit pro id moluptatem aspis naturit desecta tionescia do-luptaest moluptat

ducit doluptiamet quunt et quate pre ni consequo mi, que num hil miliate mpossint

etur sequodistium ipsam, as rem velluptur sitiatur sandit, offi-cia nducitius, tem. Itatis

velluptam quaspedigni rerspella di berci que dus maximus dantintur?

Uda vitemporum nos eturem volupitio experferum in cullata earibus sernatempel

inihiciendi ventest am quunt earundi squodit amus et quodi a ium eiur ad molorro

rerferrorere voluptios ventibe arciat eaqui niscius aut rem nos minisim usantint.

Med venlig hilsen

Navn Navnsen

mail@mail.com

tel 23456789

125

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

Erhvervsakademi Sjælland

Campus Køge

Lyngvej 19-25

4600 Køge

tel 5076 2620

campus-koge@easj.dk

www.easj.dk

Køge, 01.05.12

60

46

12

© Cumuli 2012


EVLInjE · kUVErTEr

kUVErTEr

C4 med og uden rude

C5 med og uden rude

Erhvervsakademi Sjælland│Lyngvej 19-25│4600 Køge│tel +45 5076 2600│easj@easj.dk│www.easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland│Lyngvej 19-25│4600 Køge│tel +45 5076 2600│easj@easj.dk│www.easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland│Lyngvej 19-25│4600 Køge│tel +45 5076 2600│easj@easj.dk│www.easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

13

© Cumuli 2012


EVLInjE · SAmLEmAppE

SAmLEmAppE/OmSLAG

findes i både A5 og A4 format.

Køge

Nykøbing F

Næstved

Roskilde

Slagelse

Erhvervsakademi Sjælland

Lyngvej 19-25

4600 Køge

www.easj.dk

+45 50762600

easj@easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

14

© Cumuli 2012


SkAbELOnEr · E-mAIL SIGnATUr

E-mAIL SIGnATUr

Obligatorisk e-signatur, der anvendes i e-mails.

findes i både dansk og engelsk version.

Med venlig hilsen

Navn Navnsen

Titel titel titel

+45 XXXX XXXX

xxx@easj.dk

www.easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland

Campus Nykøbing

Bispegade 5

4800 Nykøbing F

+45 5076 2660

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

15

© Cumuli 2012


AnnOnCEr · UDDAnnELSESAnnOnCEr

UDDAnnELSESAnnOnCEr: kVArTSIDE højfOrmAT

Eksempel på kvartside (3 spalte) højformat uddannelsesannonce.

Designes individuelt, i henhold til krav og

muligheder i mediet.

mål: 131 mm. (3 spalter) x 180 mm.

HVAD ER DIN

DRØMMEUDDANNELSE?

Kom til åbent hus på Erhvervsakademi Sjælland

Automation og teknik

Bygninger og installation

Handel, marked og finans

Jordbrug og have/park

Mad og medicin

Management og logistik

Medier og kommunikation

Læs mere på easj.dk

Campus

Nykøbing

Falster

Erhvervsakademi Sjælland, Lyngvej 19, 4600 Køge

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

Fredag

16.03.12

19-20

16

© Cumuli 2012


AnnOnCEr · UDDAnnELSESAnnOnCEr

UDDAnnELSESAnnOnCEr: hALVSIDE TVærfOrmAT

Eksempler på halvside tværformat uddannelsesannonce.

Designes individuelt, i henhold til krav og muligheder i

mediet.

findes i to størrelser:

øverst: 265 mm. x 180 mm.

nederst: 208 mm. x 135 mm.

Læs mere

på easj.dk

På Erhvervsakademi

Sjælland bliver du skarp

til alt det tekniske.

Samtidig bliver du top-

tunet i innovation og

nye forretningsområder.

Vi tilbyder også

fjernundervisning.

Bliv EL-installatør på Erhvervsakademi Sjælland

– det tidligere CELF – i Nykøbing Falster

Søg inden

5. juli og

start 1. sep.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

Kontakt:

Studieleder

Claus Pedersen

tlf 61 63 28 96

mail clp@easj.dk

Elinstallatør_final.indd 1 21/03/12 16.29

17

© Cumuli 2012


AnnOnCEr · UDDAnnELSESAnnOnCEr

UDDAnnELSESAnnOnCEr: hELSIDE

Eksempel på helsides uddannelsesannonce. Designes

individuelt, i henhold til krav og muligheder i mediet.

mål: 258 mm. x 365 mm.

EASJ – din vej til job

Erhvervsakademi Sjælland udbyder

videregående uddannelser inden for:

AUTOMATION OG TEKNIK

BYGNINGER OG INSTALLATION

HANDEL, MARKED OG FINANS

JORDBRUG OG HAVE/PARK

MAD OG MEDICIN

MANAGEMENT OG LOGISTIK

MEDIER OG KOMMUNIKATION

SUNDHED

Åbent hus

i maj

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

Søg inden

5. juli og

start 1. sep.

Læs mere

på easj.dk

Find din drømmeuddannelse

18

© Cumuli 2012


AnnOnCEr · jObAnnOnCE

jObAnnOnCE

kvartside (3 spalte) højformat jobannonce findes i to

farve varianter.

mål: 131 mm (3 spalter) x 180 mm.

VI SØGER NYE

UNDERVISERE

• Obis vit explabo, onsequis sapienimi,

• Conse pro berum velis consequunt prepuda

• Untur audae nobitiur acienis di cus simillo

• Stiorum fugia arum faccum res ulparum ressi

• Cus sequi odi dolor aute voluptam es

• Obis vit explabo. Consequis sapienimi,

• Conse pro berum velis consequunt prepuda

• Untur audae nobitiur acienis di cus simillo

• Stiorum fugia arum faccum res ulparum ressi

• Cus sequi odi dolor aute voluptam es

Læs hele jobopslaget på: www.easj.dk

Vi søger

undervisere

VI SØGER NYE

UNDERVISERE

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

• Obis vit explabo, onsequis sapienimi,

• Conse pro berum velis consequunt prepuda

• Untur audae nobitiur acienis di cus simillo

• Stiorum fugia arum faccum res ulparum ressi

• Cus sequi odi dolor aute voluptam es

• Obis vit explabo. Consequis sapienimi,

• Conse pro berum velis consequunt prepuda

• Untur audae nobitiur acienis di cus simillo

• Stiorum fugia arum faccum res ulparum ressi

• Cus sequi odi dolor aute voluptam es

Læs hele jobopslaget på: www.easj.dk

Vi søger

undervisere

19

© Cumuli 2012


AnnOnCEr · fAkTAArk

fAkTAArk

faktaark findes i to varianter, én på grøn baggrund og

én på hvid. Størrelsen er A5 med tryk på begge sider.

forside

bagside

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

20

© Cumuli 2012


AnnOnCEr · wEbbAnnErE

wEbbAnnErE

webbannerne findes i to versioner i to forskellige

størrelser.

1: Topbanner i størrelsen 930px x 180px.

2: Sidebanner i størrelsen 300px x 250 px.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

21

© Cumuli 2012


pUbLIkATIOnEr · brOChUrE

brOChUrE

brochuren er kvadratisk og måler 210 mm x 210 mm.

brødteksten sættes i Gotham book, 9 pt / 10,8 pt.

Overskrift sættes i Gotham bold, versaler, 28 pt / 31 pt.

Citat sættes i Gorham bold, 28 pt / 31 pt.

forside

VELKOMMEN TIL

ERHVERVSAKADEMI

SJÆLLAND

Eksempel på opslag 2

FØDEVARETEKNOLOGEN

Fødevareteknologen vil bl.a. blive fremtidens designer

af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale

som internationale marked, eller også den, der på

samfundets vegne, sikrer og kontrollerer en høj standard

inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet.

UDDANNELSENS INDHOLD

Som Fødevareteknolog bliver du ved at tage det inspirerende

og praksisorienterede 2-årige studium inkl. 10

ugers praktik i en virksomhed. Studiet omhandler emner

som: fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarelovgivning,

fødevarekvalitet, produktudvikling, sundhed

og ernæring.

UDDANNELSESSTED

Erhvervsakademi Sjælland udbyder uddannelsen som

fødevareteknolog på Campus Roskilde.

Uddannelsessted:

Campus Roskilde

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om

optagelse på procesteknologuddannelsen med studieretningerne

procesteknologi, ernæringsteknologi og

fødevareteknologi:

• Studentereksamen (stx)

• Højere handelseksamen (hhx)

• Højere teknisk eksamen (htx)

• Højere forberedelseseksamen (hf) – alle med matematik

C og enten kemi C eller bioteknologi A.

• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør,

bager og konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter

med speciale eller ernæringsassistent.

• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og

Enten kemi C eller matematik C og naturfag C.

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, så kontakt studievejleder

Anne Marie Fuglsang-Damgaard for at få dine

kompetencer vurderet.

Hvis du trænger til lidt opfriskning af din viden inden for

kemi og matematik, udbyder vi et 3 ugers studieforberedende

kursus umiddelbart inden studiestart.

Mulighed for at læse videre

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at høre nærmere om uddannelsen, kan du

henvende dig til vejledningen eller til en sekretær.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, så

kontakt studievejleder Anne Marie Fuglsang-Damgaard

e-mail amf@ucr.dk eller tlf. 50 76 26 00 om torsdagen

mellem 8:00 og 11:30.

bagside

Uddannelsessteder:

Campus Køge

Campus Nykøbing F

Campus Næstved

Campus Roskilde

Campus Slagelse

Erhvervsakademi

Sjælland

Lyngvej 19-25

4600 Køge

tel 50762600

www.easj.dk

“På skolen har vi bedre tid til

at være kreative. Det er noget

af det bedste ved at være på

skoleforløbene.”

Kim Hansen

FAG OG EKSAMEN

• En eksamen ved udgangen af 2. semester

Uddannelsen til fødevareteknolog tager 2 år, dvs 4 seme- • En eksamen, der er placeret før 3. semesters slutning

stre (120 ECTS points).

• Bedømmelse af praktikken (godkendt/ikke godkendt)

På 4. semester ligger en praktikperiode på 10 uger. • Afslutningsprojekt

FÆLLES FØRSTE SEMESTER

Det første semester er fælles for uddannelserne til fødevareteknolog,

ernæringsteknolog og procesteknolog.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde.

EKSAMENER

Uddannelsen indeholder 4 eksamener:

Eksamensdatoer i dette semester

AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT

Afslutningsprojektet gennemføres oftest i samarbejde

med praktikvirksomheden, men kan også være en idé, du

selv har, som du gerne vil afprøve. Projekterne kan f.eks.

omhandle udarbejdelse af egenkontrol for en virksomhed,

udvikling af nye produkter og tilpasning af recepter.

2 3

Eksempel på opslag 1

FØDEVARETEKNOLOGEN

Fødevareteknologen vil bl.a. blive fremtidens designer

af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale

som internationale marked, eller også den, der på

samfundets vegne, sikrer og kontrollerer en høj standard

inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet.

UDDANNELSENS INDHOLD

Som Fødevareteknolog bliver du ved at tage det inspirerende

og praksisorienterede 2-årige studium inkl. 10

ugers praktik i en virksomhed. Studiet omhandler emner

som: fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarelovgivning,

fødevarekvalitet, produktudvikling, sundhed

og ernæring.

UDDANNELSESSTED

Erhvervsakademi Sjælland udbyder uddannelsen som

fødevareteknolog på Campus Roskilde.

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om

optagelse på procesteknologuddannelsen med studieretningerne

procesteknologi, ernæringsteknologi og

fødevareteknologi:

• Studentereksamen (stx)

• Højere handelseksamen (hhx)

• Højere teknisk eksamen (htx)

• Højere forberedelseseksamen (hf) – alle med matematik

C og enten kemi C eller bioteknologi A.

• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør,

bager og konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter

med speciale eller ernæringsassistent.

• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og

enten kemi C eller matematik C og naturfag C.

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Uddannelsessted:

Campus Roskilde

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, så kontakt studievejleder

Anne Marie Fuglsang-Damgaard for at få dine

kompetencer vurderet.

Hvis du trænger til lidt opfriskning af din viden inden for

kemi og matematik, udbyder vi et 3 ugers studieforberedende

kursus umiddelbart inden studiestart.

Mulighed for at læse videre

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at høre nærmere om uddannelsen, kan du

henvende dig til vejledningen eller til en sekretær.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, så

kontakt studievejleder Anne Marie Fuglsang-Damgaard

e-mail amf@ucr.dk eller tlf. 50 76 26 00 om torsdagen

mellem 8:00 og 11:30.

FAG OG EKSAMEN

Uddannelsen til fødevareteknolog tager 2 år, dvs 4 semestre

(120 ECTS points).

På 4. semester ligger en praktikperiode på 10 uger.

FÆLLES FØRSTE SEMESTER

Det første semester er fælles for uddannelserne til fødevareteknolog,

ernæringsteknolog og procesteknolog.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde.

EKSAMENER

Uddannelsen indeholder 4 eksamener:

• En eksamen ved udgangen af 2. semester

• En eksamen, der er placeret før 3. semesters slutning

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

• Bedømmelse af praktikken (godkendt/ikke godkendt)

• Afslutningsprojekt

Eksamensdatoer i dette semester

AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT

Afslutningsprojektet gennemføres oftest i samarbejde

med praktikvirksomheden, men kan også være en idé, du

selv har, som du gerne vil afprøve. Projekterne kan f.eks.

omhandle udarbejdelse af egenkontrol for en virksomhed,

udvikling af nye produkter og tilpasning af recepter.

4 5

Eksempel på opslag 3

FØDEVARETEKNOLOGEN

“På skolen har vi bedre tid til

at være kreative. Det er noget

af det bedste ved at være på

skoleforløbene.”

Kim Hansen

Fødevareteknologen vil bl.a. blive fremtidens designer

af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale

som internationale marked, eller også den, der på

samfundets vegne, sikrer og kontrollerer en høj standard

inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet.

UDDANNELSENS INDHOLD

Som Fødevareteknolog bliver du ved at tage det inspirerende

og praksisorienterede 2-årige studium inkl. 10

ugers praktik i en virksomhed. Studiet omhandler emner

som: fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarelovgivning,

fødevarekvalitet, produktudvikling, sundhed

og ernæring.

UDDANNELSESSTED

Erhvervsakademi Sjælland udbyder uddannelsen som

fødevareteknolog på Campus Roskilde.

Uddannelsessted:

Campus Roskilde

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om

optagelse på procesteknologuddannelsen med studieretningerne

procesteknologi, ernæringsteknologi og

fødevareteknologi:

• Studentereksamen (stx)

• Højere handelseksamen (hhx)

• Højere teknisk eksamen (htx)

• Højere forberedelseseksamen (hf) – alle med

matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør,

bager og konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter

med speciale eller ernæringsassistent.

• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk

C og Enten kemi C eller matematik C og naturfag C.

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, så kontakt studievejleder Anne Marie Fuglsang-Damgaard for at få dine kompetencer

vurderet.

Hvis du trænger til lidt opfriskning af din viden inden for kemi og matematik, udbyder vi et 3 ugers studieforberedende

kursus umiddelbart inden studiestart.

Mulighed for at læse videre

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at høre nærmere om uddannelsen, kan du henvende dig til vejledningen eller til en sekretær.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, så kontakt studievejleder Anne Marie Fuglsang-Damgaard e-mail

amf@ucr.dk eller tlf. 50 76 26 00 om torsdagen mellem 8:00 og 11:30.

6 7

22

© Cumuli 2012


pUbLIkATIOnEr · fOLDEr

fOLDEr

3-fløjs folderen er kvadratisk og måler 210 mm x 210 mm.

brødteksten sættes i Gotham book, 9 pt / 10,8 pt.

Overskrift sættes i Gotham bold, versaler, 28 pt / 31 pt.

Citat sættes i Gorham bold, 28 pt / 31 pt.

yderside (foldes to gange)

FØDEVARETEKNOLOGEN

Fødevareteknologen vil bl.a. blive fremtidens designer

af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale

som internationale marked, eller også den, der på

samfundets vegne, sikrer og kontrollerer en høj standard

inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet.

UDDANNELSENS INDHOLD

Som Fødevareteknolog bliver du ved at tage det inspirerende

og praksisorienterede 2-årige studium inkl. 10

ugers praktik i en virksomhed. Studiet omhandler emner

som: fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarelovgivning,

fødevarekvalitet, produktudvikling, sundhed

og ernæring.

UDDANNELSESSTED

Erhvervsakademi Sjælland udbyder uddannelsen som

fødevareteknolog på Campus Roskilde.

Inderside (foldes to gange)

FÆLLES FØRSTE SEMESTER

Det første semester er fælles for uddannelserne til fødevareteknolog,

ernæringsteknolog og procesteknolog.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde.

Uddannelsessted:

Campus Roskilde

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om

optagelse på procesteknologuddannelsen med studieretningerne

procesteknologi, ernæringsteknologi og

fødevareteknologi:

• Studentereksamen (stx)

• Højere handelseksamen (hhx)

• Højere teknisk eksamen (htx)

• Højere forberedelseseksamen (hf) – alle med matematik

C og enten kemi C eller bioteknologi A.

• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør,

bager og konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter

med speciale eller ernæringsassistent.

• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og

Enten kemi C eller matematik C og naturfag C.

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, så kontakt studievejleder

Anne Marie Fuglsang-Damgaard for at få dine

kompetencer vurderet.

Hvis du trænger til lidt opfriskning af din viden inden for

kemi og matematik, udbyder vi et 3 ugers studieforberedende

kursus umiddelbart inden studiestart.

Mulighed for at læse videre

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at høre nærmere om uddannelsen, kan du

henvende dig til vejledningen eller til en sekretær.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, så

kontakt studievejleder Anne Marie Fuglsang-Damgaard

e-mail amf@ucr.dk eller tlf. 50 76 26 00 om torsdagen

mellem 8:00 og 11:30.

FÆLLES FØRSTE SEMESTER

Det første semester er fælles for uddannelserne til fødevareteknolog,

ernæringsteknolog og procesteknolog.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde.

Uddannelsessteder:

Campus Køge

Campus Nykøbing F

Campus Næstved

Campus Roskilde

Campus Slagelse

Erhvervsakademi

Sjælland

Lyngvej 19-25

4600 Køge

tel 50762600

www.easj.dk

“På skolen har vi bedre tid til

at være kreative. Det er noget

af det bedste ved at være på

skoleforløbene.”

Dorte Hansen

FAG OG EKSAMEN

Uddannelsen til fødevareteknolog tager 2 år, dvs 4 semestre

(120 ECTS points).

På 4. semester ligger en praktikperiode på 10 uger.

FÆLLES FØRSTE SEMESTER

Det første semester er fælles for uddannelserne til fødevareteknolog,

ernæringsteknolog og procesteknolog.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde

EKSAMENER

Uddannelsen indeholder 4 eksamener:

• En eksamen ved udgangen af 2. semester

• En eksamen, der er placeret før 3. semesters slutning

• Bedømmelse af praktikken (godkendt/ikke godkendt)

• Afslutningsprojekt

Eksamensdatoer i dette semester

AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT

Afslutningsprojektet gennemføres oftest i samarbejde

med praktikvirksomheden, men kan også være en idé, du

selv har, som du gerne vil afprøve. Projekterne kan f.eks.

omhandle udarbejdelse af egenkontrol for en virksomhed,

udvikling af nye produkter og tilpasning af recepter.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

BLIV FØDEVARETEKNOLOGEN

HVAD INDEHOLDER

UDDANNELSEN

Fødevareteknologen vil bl.a. blive fremtidens designer

af sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale

som internationale marked, eller også den, der på

samfundets vegne, sikrer og kontrollerer en høj standard

inden for fødevaresikkerhed og -kvalitet.

UDDANNELSENS INDHOLD

Som Fødevareteknolog bliver du ved at tage det inspirerende

og praksisorienterede 2-årige studium inkl. 10

ugers praktik i en virksomhed. Studiet omhandler emner

som: fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarelovgivning,

fødevarekvalitet, produktudvikling, sundhed

og ernæring.

UDDANNELSESSTED

Erhvervsakademi Sjælland udbyder uddannelsen som

fødevareteknolog på Campus Roskilde.

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om

optagelse på procesteknologuddannelsen med studieretningerne

procesteknologi, ernæringsteknologi og

fødevareteknologi:

• Studentereksamen (stx)

• Højere handelseksamen (hhx)

• Højere teknisk eksamen (htx)

• Højere forberedelseseksamen (hf) – alle med matematik

C og enten kemi C eller bioteknologi A.

• Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør,

bager og konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter

med speciale eller ernæringsassistent.

• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk C og

Enten kemi C eller matematik C og naturfag C.

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Uddannelsessted:

Campus Roskilde

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, så kontakt studievejleder

Anne Marie Fuglsang-Damgaard for at få dine

kompetencer vurderet.

Hvis du trænger til lidt opfriskning af din viden inden for

kemi og matematik, udbyder vi et 3 ugers studieforberedende

kursus umiddelbart inden studiestart.

Mulighed for at læse videre

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at høre nærmere om uddannelsen, kan du

henvende dig til vejledningen eller til en sekretær.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen, så

kontakt studievejleder Anne Marie Fuglsang-Damgaard

e-mail amf@ucr.dk eller tlf. 50 76 26 00 om torsdagen

mellem 8:00 og 11:30.

FAG OG EKSAMEN

Uddannelsen til fødevareteknolog tager 2 år, dvs 4 semestre

(120 ECTS points).

På 4. semester ligger en praktikperiode på 10 uger.

FÆLLES FØRSTE SEMESTER

Det første semester er fælles for uddannelserne til fødevareteknolog,

ernæringsteknolog og procesteknolog.

Formålet er, at du får en bred naturvidenskabelig basisviden

inden for mikrobiologi, kemi og fysik og desuden

lærer at indsamle og bearbejde data - og at formidle

resultaterne på en ordentlig måde.

EKSAMENER

Uddannelsen indeholder 4 eksamener:

• En eksamen ved udgangen af 2. semester

• En eksamen, der er placeret før 3. semesters slutning

23

© Cumuli 2012


hjEmmESIDE · EASj.Dk: fOrSIDE

ForSIde

SkrIfTTypE OG fArVEkODEr

på hjemmesiden bruges skrifttypen Arial.

farvekombinationen af de forskellige bokse på forsiden

er låste, men indholdet kan ændres efter behov.

forsiden består af syv indholdsfelter:

STOrT bILLEDfELT

karakteriseret af diamant og cirkel.

De to grafiske elementer er altid placeret i dette felt.

Som det eneste sted på sitet er cirklen taget i brug, den

signalerer forside og er altid markeret med rød.

Læg mærke til at placeringen af den røde cirkel samt

diamanten stiller krav til det valgte billede i forhold til

komposition.

feltet er aktivt (der linkes videre fra det) og billederne

kan loope med op til flere fotos.

InfObOkSE

Tre infobokse er placeret i højre spalte. Indholdet kan

ændres alt efter behov.

nyhEDEr

De tre bokse nederst på siden er alle dedikeret til

nyheder. Den grønne boks til venstre i oversigtsform.

De to andre med billede angiver vigtigt/seneste nyt.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

24

© Cumuli 2012


hjEmmESIDE · fOrSIDE

DrOpDOwn

menuen er placeret som dropdown, der har den fordel

at det giver total oversigt over sitet.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

25

© Cumuli 2012


hjEmmESIDE · EASj.Dk: UnDErSIDEr

UnDErSIDEr

Generelt er alle undersider opbygget, så der kan placeres

et billede øverst i det brede midterfelt. nogle har én

bred spalte til tekst derunder. Andre undersider har to

spalter (ex. ’uddannelsesoversigter’) eller tre/fire spalter

(ex. ’campusser’), der kan vælges efter behov.

øverst til venstre i den grønne boks ligger en sekundær

navigation, i tilfælde af at dette er nødvendigt.

fArVEVALG OG bOkSE

Orange er en alarmfarve til det vigtigste. Det der evt.

skal læses først. Derfor anbefales det, at der kun bruges

én orange boks på hver enkelt underside, som placeres

øverst i højre side.

Grå bokse bliver udelukkende brugt til adresser og

kontaktinfo.

Det anbefales at boksene kun bruges til links og

punktopstilling af eks. uddannelsesinfo, kontakt etc.

fArVEænDrInG

I tilfælde af at man ønsker at ændre farverne på de

forskellige bokse ændres den grønne menu øverst til

venstre, den grå boks til studievejleder og campusadresse

samt den orange boks til højre i CSS’en. Alle øvrige bokse

ændres på hvert enkelt indlæg.

nyhEDEr

Vær opmærksom på, at nyheder skal oprettes med billede,

da nyheden ellers vil slå igennem andre steder på

sitet som en uforståelig sort bjælke.

Det anbefales at overskriften er på max 24 tegn, der kan

dog laves en alternativ overskrift via ”egne felter”.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

26

© Cumuli 2012


hjEmmESIDE · EASj.Dk: UnDErSIDEr

brUG Af bILLEDEr på hjEmmESIDEn

billedstilen på hjemmesiden er tilsvarende brugen i tryk,

dvs. direkte og ikke manipuleret, der bruges ikke effektfiltre

eller lignende. Ligesom der ikke tilføjes bånd eller

tekstfelter indenfor billedrammen.

I indholdsfeltet på hjemmesiden er topbilledet altid i

fuld bredde. bruges der billeder længere nede i feltet er

det ligeledes fuld bredde, dog er det muligt at benytte

to billeder ved siden af hinanden her tilføjes et mellemrum

på 10 px. Se eksempel her på siden.

bILLEDhIErArkI

målsætningen på hjemmesiden er, at det første billede

på uddannelsessiderne illustrerer erhverv og længere

nede i teksten bruges billeder, der illustrerer studiemiljø.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

27

© Cumuli 2012


hjEmmESIDE · EASj.Dk: UnDErSIDEr

mIDTErfELT

I det brede midterfelt er det foruden tekst muligt at

placere billeder (som beskrevet tidligere), skemaer, citatbokse

og interviews.

SkEmA

Det anbefales at skemaer opbygges udelukkende med

vandrette linjer og rigeligt med luft. Skemaerne laves

som grafikker og sættes ind som et billeder. Se eksempel

her på siden.

InTErVIEwS

Er der brug for en anden opsætning af teksten i midterfeltet

fx. til interviews anbefales det, at skriftstørrelsen

på brødteksten bevares (13 pkt.), men at der bruges

kursiv til tydeligt at adskille spørgsmål fra svar.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

28

© Cumuli 2012


hjEmmESIDE · EASj.Dk: UnDErSIDEr

CITATbOkS

når citater placeres i det brede midterfelt består citatboksen

af en mørk boks med hvid tekst og et kvatratisk

billed. Se eksempel her på siden.

for at undgå en ekstra sort bjælke i bunden af citatboksen

anbefales det at der bruges max. 290 anslag pr. citat.

fILm

Ved brug af film på hjemmesiden anbefales det, at

intro- og outroskilte holdes neutrale i farvevalg. brug fx.

hvid tekst på sort eller mørkegrå baggrund, så der ikke

introduceres helt nye farver, der kan virke malplacerede i

forhold til det overordnede design.

Erhvervsakademi Sjælland · Designguide

29

© Cumuli 2012

More magazines by this user
Similar magazines