PDF-file

dkk.dk

PDF-file

Hjertesygdomme hos hund

”Viden på bordet 2006”

Jørgen Koch

Lektor, dyrlæge ph.d.

Hospital for Mindre Husdyr

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole


Tak for invitation!


Dr. ”Floppy” mitral valves


Collegium Cardiologicum e.V.

Zuchtuntersuchungen werden seit 1997 bei folgenden Rassen durchgeführt:

Irish Wolfhound

Boxer

Neufundländer

PON

Cavalier King Charles Spaniel

Mittelschnauzer

Hovawart

Dobermann

Golden Retriever (nur auf freiwilliger Basis)

Tysk kardiologisk selskab


Normal anatomi - Cor

Hjertet hos hund er sphærisk konisk og er placeret i thoraks,

hvor højre hjertehalvdel er orienteret mod højre og kranialt,

og venstre hjertehalvdel mod venstre og kaudalt.

Hjertebasis er orienteret kraniodorsalt, længdeaksen danner

en vinkel på 40 grader, åbent, anteriort, med sternum.

Hjertevægt er ca. 0.64-0.78 % af legemesvægten.


Hjerte-fysiologi


Hjertefysiologi

Blodets vej gennem hjertet !


4/2

20/4

20/8

Hjertefysiologi

120/8

8/4

Systolisk/diastolisk tryk i mmHg

Ilt-mætning:

Højre hjertehalvdel 70%

Venstre hjertehalvdel 98%

20 kg hund:

100.000 arterier

3 millioner arterioler (D=30 um)

3 milliarder kapillærer

Aorta – 3 cm2

Arterier – 40 cm2

Arterioler – 55 cm2

Kapillærer – 1300 cm2


Kompensatoriske mekanismer

Arterio-venøs iltdifferens

Slagvolumen

Hjertefrekvens


Definition:

Hjerteinsufficiens

Hjerteinsufficiens er et komplekst klinisk syndrom og resultatet af

en hjertesygdom, der kompromitterer hjertets systoliske eller

diastoliske funktion eller begge. Hjertets output er insufficient til at

dække behovet i væv og organer uden at øge det diastoliske tryk.

Hjerteinsufficiens kan manifestere sig ved kliniske tegn på ringe

vævsperfusion (f.eks. træthed, motionsintolerance, blege slimhinder,

forlænget kapillærfyldningstid og synkope) eller ved både kliniske

tegn på nedsat vævsperfusion og kongestion i det systemiske -

og/eller lungekredsløbet (f.eks. dyspnø, rallelyde, pleural effusion,

pulmonær ødem, ascites, udspilede jugularvener og staselever).


Hjertesygdom

1 ud af 10 hunde har

en hjertelidelse


Hjertesygdomme i smådyrspraksis

Kongenitale

25%

Erhvervede

75%


Hjertesygdomme i smådyrspraksis

Kongenitale:

Aortastenose/subaortalstenose

Persisterende ductus arteriosus botalli

Pulmonalstenose

Ventrikelseptumdefekt

Fallots tetrade

Atrioventrikulære dysplasier

Atrieseptumdefekt

Persisterende højre aortabue

Erhvervede:

1. Myxomatøs mitral valvulær sygdom

2. Dilateret kardiomyopati

3. Hypertrofisk kardiomyopati

4. Restriktiv kardiomyopati

5. Arytmogen højre ventrikeldysplasi

6. Myokarditis

7. Endokarditis

8. Aytmier – supra- og ventrikulære

9. Neoplasier

10. Cor pulmonale

11. Perikardiesygdomme

12. Systemisk arteriel hypertension

13. Tromboembolisme

14. Hyperthyreoidisme

15. Parasitære sygdomme f.eks. angiostrongylose


Dødsårsager hos hund i Sverige

1. Trauma 16.3 %

• 2. Neoplasi 11.2 %

• 3. Bevægapparat 9.6 %

• 4. Ingendiagnose 8.8 %

• 5. Hjerte 7.3 %

• 6. CNS 4.9 %

•7. Gastrointestinal 4.8 %

• 8. Urinveje 4.0 %

• 9. Ryg/-marv 3.9 %

• 10. Hud 3.8 %

Bonnet et al, 1997, VetRec 141


Dødsårsager hos hund i DK

Alderdom 20.8 % 12.6 år

• Neoplasi 14.5 % 9.8 år

• Kombinationer 13.2 % 8.9 år

• Ukendt 8.0 % 7.1 år

• Adfærd 6.4 % 4.5 år

• Ulykker 6.l % 5.0 år

• Hjertelidelser 4.6 % 9.1 år

• HD 4.6 % 5.8 år

• Ryglidelser 3.9 % 8.3 år

• Nyrelidelser 3.6 % 9.8 år

• Livmoderbetændelse 2.5 % 9.9 år

• Hudsygdomme 2.0 % 6.7 år

Proschowsky, 2001


Årsager til hjerteinsufficiens

Volumenoverbelastning

Klapinsufficiens,

venstre-højre shunts


Årsager til hjerteinsufficiens

Trykoverbelastning

Stenoser, hypertension


Årsager til hjerteinsufficiens

Myokardieaffektion

Kardiomyopatier, endokrin,

myokarditis


Volumenoverbelastning


Bouvier de Flandres

Kongestiv svigt!


Diagnostiske screeningsværktøjer

Hands on – inspektion, palpation, perkussion og

auskultation

EKG

Blodtryk

Røntgen

Ekkokardiografi

Dopplerundersøgelse

Holtermonitorering

Kontraststudie (angiografi)

Du har tabt

dit hjerte!

Blodprøver (elektrolytter, enzymer, urea m.m.)


Medfødte og erhvervede hjertesygdomme

hos hund


?

?

?

?

?

Aortastenose –

Is there a cause for concern?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


Medfødte hjertesygdomme - prædispositioner

Aortastenose/SAS

Newfoundland, golden retriever, rottweiler, schæfer, boxer, engelsk bullterrier,

mastiffer, tysk hønsehund, grand danois, staffordshire terrier m.fl

Persisterende ductus arteriosus (PDA)

Malteser, pommeranien, sheltie, spaniels, bichon frise, pudler, collie, schæfer,

terriers m.fl.

Pulmonalstenose (PS)

Engelsk bulldog, mastiffer, samojede, terrier, chihuahua, mini schnauzer, boxer

Ventrikelseptumdefekt (VSD) m.fl.

Engelsk bulldog, keeshond, springer spaniel (alle racer?)

Mitral dysplasi (MD)

Bullterrier, schæfer, grand danois, golden retriever, newfoundland, mastiff

Persisterende højre aortabue (PHA)

Schæfer, irsk setter, grand danois


Management

Klinik – auskultation 90% har mislyd, puls, vitale kliniske

tegn hjertesvigt? Højre eller venstre side?

Paraklinik

Ekg

Røntgen

Ekkokardiografi

Hæmatologi

Terapi

Kirurgisk – medicinsk?

Prognose


Genetik

Dominant autosomal nedarvning

Recessivt autosomal/kønsbundet nedarvning

Polygen nedarvning

Fænotype =

funktion (genotype, miljø)


Introduktion

Definition: aortastenose (AS/SAS) er en forsnævring af venstre

ventrikels udløbsdel.

Stenosen kan være – subvalvulært, valvulært og supravalvulært

samt dynamisk (subvalvulært) eller statisk

Aortastenose: Aortaflow hastighed (i hvile) > 2.0-2.5 m/s

Gradinddeling: mild * moderat * svær AS/SAS

Kongenital?/progressiv lidelse

Sano, 6mdr, han

Bordeaux mastiff


Aortastenose hos hund

Prædisponerede racer

Newfoundlands hund, golden retriever, rottweiler,

schæfer, boxer, engelsk bullterrier m.fl.

Sædvanligvis store hunderacer

Arvelighed

SAS er arveligt hos hund

Dominant autosomal arvegang med variabelt penetrans

og ekspressivitet?!


Hypoteser:

Ætiologi

1. Persisterende embryonalt endokardialt væv,

som bibeholder proliferativ kapacitet efter fødsel

2. Anatomiske forhold:

Lang venstre ventrikel udløbstrakt

Lille aorta diameter

Stejl aorta-ventrikular septal vinkel

medfører turbulent blod flow, som øger ”shear stress” på

interventrikulære septum, som inducerer unormal endotel og

muskel proliferativ respons


Patologi

SAS forandringer varierer fra små fibrøse noduli til

en fibrøs ring evt. med involvering af anterior

mitralflig

Type 1 små og hvidlige noduli, der hæver sig over

endokardiets overflade på septum under aortaklap

Type 2 en snæver ¨hvidlig” kant af fortykket

endokardium omkranser delvist udløbsdelen fra VV

Type 3 et fibrøst bånd/kant/ring omkranser udløbsdelen

fra VV (Pyle et al, 1976)


Patologi - Subaortalstenose – SAS

Myokardiel iskæmi og

fibrosering

Calcifikationer

Trykgradient > 35 mmHg

Remodellering af

intramurale arterier og

arterioler


Venstre ventrikel må

generere et unormalt højt

systolisk tryk

En systolisk trykgradient

mellem venstre ventrikel og

aorta udvikles, som er

proportional med stenosens

sværhedsgrad

Venstre ventrikel undergår

koncentrisk hypertrofi og

koronarkredsløbet

kompromitteres

Blodets udløbhastighed i

aorta øges

Patofysiologi


Klinik

Grader af AS/SAS

Mild AS

ofte ingen kliniske symptomer

systolisk mislyd ofte eneste kliniske tegn

Genetisk ”forurening”

Moderat?

Alvorlig SAS

systolisk mislyd og svag puls

motions intolerance/svaghed i bagpart

synkoper

pludselig død


Auskultation

Systolisk mislyd over

hjertebasis

Mislyd-intensitet er

proportional med graden af

AS

EKG

Evt. venstresidigt

forstørrelsesmønster

Ventrikulære arytmier

Thorax-røntgen

Manglende kranial talje

Diagnostik


Ekkokardiografi

Visualisering af obstruktion

Poststenotisk dilatation

Koncentrisk hypertrofi af

venstre ventrikel

Myokardieaffektioner

Fibrosering-calcifikationer

Øget og turbulent

udløbshastighed i aorta

Aortainsufficiens

Diagnostik


Ekkokardiografi – CW-Doppler

Modificeret Bernouille ligning = 4 x Vmax²

mmHg

Mild stenose

< 50 mmHg

Moderat stenose

50 mmHg < trykgradient

< 100 mmHg

Svær stenose

> 100 mmHg


Aortic Bloodflow Velocity in Normal Dogs

Aortic bloodflow

velocity, m/s

4

3

2

1

0

of Different Breeds

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Dog 18 no. 20

Control group

(n = 20)


Beagle med aortastenose


Farve-Doppler - Aortastenose


Mislyd intensitet vs. Flow-hastighed

Boxer-studie Linde et al., 1999


18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Auskultations fund hos boxer

Grad I Grad II Grad

III

Grad

IV

Grad V

Antal hunde

(n=40)

Boxer:

73% med Systolisk mislyd

62% har AS/SAS


Effect of Stress on Auscultation

Cardiac murmur

intensity (+stress)

6

5

4

3

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6

Cardiac murmur intensity (at rest)


Aortic bloodflow velocity,

m/s (+stress)

2

1

Stress-test – CW-Doppler

Stress-testing in

Control Dogs

(n=20)

0

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00

Aortic bloodflow velocity,

m/s (initially)

Aortic bloodflow velocity,

m/s (+stress)

8

7

6

5

4

3

2

1

Stress-testing in

Boxers with AS

(n=16)

0

1 2 3 4 5 6 7

Aortic bloodflow velocity,

m/s (initially)

Maximum increasement 25% Maximum increasement 63%

Mean increasement 9% Mean increasement 28%


Aortastenose hos Dogue de

Bordeaux i Danmark

M. Höllmer, J. Willesen & J. Koch

Hospital for Mindre Husdyr

IMHS, KVL


Formål

Opstille ekkokardiografiske normalværdier for DdB

Undersøge prævalens af aortastenose hos DdB i Danmark

Belyse, hvilken klinisk betydning sygdommen har for racen

Opstille avlsanbefalinger


Materiale og metode - hunde

53 Dogue de Bordeaux

32 voksne hunde (> 1 år)

21 unghunde (< 1 år)

Vægt 10 – 81 kg

Voksne hunde: 51 ± 11 kg

(37.5 – 81 kg)

Alder 2 mdr – 6 år

Voksne hunde: 28 ± 15 mdr

25

20

15

10

5

0


Anamnese

Materiale og metode - undersøgelser

Klinisk Undersøgelse

Auskultation af hjerte

EKG

Ekkokardiografi

M-mode

2-D

Farve- og CW-Doppler


Resultater – klinisk sygdom

Ingen hunde havde symptomer på AS på undersøgelsestidspunktet

Follow-up Follow up:

Hund med AoVmax 5.76 m/s (6mdr)

Hund med AoVmax

3.8 m/s (8mdr)

2 hunde AoVmax > 3.5m/s

5 Mildt afficerede hunde

17 hunde i gråzone

Ved 7mdrs alder:

Synkoper - eutanasi

Ved 11mdrs alder:

Nedsat motionsintolerance

AoVmax 5.7m/s

< 4 mdr ingen symptomer

Ingen symptomer - alle under 2 år

Ingen symptomer - alle under 3.5 år


Resultater – mislyd og aorta

udløbshastighed

Mislydens grad var positivt korreleret med aorta-udløbshastighed

(p< 0.001)

Aortic velocity (m/s

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

-1 0 1 2 3 4

Murmur grade


Resultater – aorta udløbshastighed

Aortastenose – 17%

Gråzone – 32%

Aortic velocity Antal

≤ 2 m/s 27 (51%)

> 2 til 2.5 m/s 17 (32%)

> 2.5 til 3.5 m/s 5 (9%)

> 3.5 m/s 4 (8%)


Resultater - hjertedimensioner

Aortadiameter (Ao-d)

Race DdB Welsh Corgi Grand danois

Vægt (kg) 53 (37.5 – 81) 8-19 52 - 75

Ao-d (cm) 2.0 (1.6 – 2.4) 1.8 (1.5 – 2.2) 3.1 (2.8 – 3.4)

Venstre ventrikel diameter (LVd)

Race DdB Golden retriever Grand danois

Vægt (kg) 53 (37.5 – 81) 32 (23 – 41) 52 - 75

LVd (cm) 4.2 (3.4 – 5) 4.5 (3.7 – 5.1) 5.0 – 5.9


Resultater – aorta-ventrikulær septal vinkel

Hos hunde med moderat og alvorlig AS er aorta-ventrikulær septal

vinklen mere spids end hos normale hunde

Normal hund (< 2m/s) Hund med alvorlig AS (5.7m/s)


Diskussion - ætiologi

Raske DdB havde mindre aortadiameter end hunde med sammenlignelig kropsvægt

En lille aortadiameter er ligeledes observeret hos raske Boxer, Golden Retriever og Engelsk

Bulldog (racer der er prædisponeret for AS) (Abbott 2001, Bussadori 2000, O’Leary 2003)

DdB med moderat og alvorlig AS havde lille aortadiameter og spids aorta-ventrikulær

septal vinkel

Hos børn med SAS er der ligeledes observeret en lille aorta diameter, en spids aortaventrikulær

septal vinkel (130° eller mindre) og en lang venstre ventrikel udløbstrakt


Avlsanbefalinger

DdB bør hjerteundersøges inden anvendelse i avl – tidligst ved 1 års alderen

Hunde med AS bør udelukkes af avlen

En del af DdB i gråzonen har antageligt AS, men 49% af DdB kan ikke udelukkes af

avlen

DdB med en aorta udløbshastighed større end 2.5m/s og en mislyd grad 3 eller højere

anbefales udelukket af avlen

Kun positive fund hos hvalpe er konklusive

Kun dyrlæger med særlig kardiologisk erfaring og interesse bør indgå i et

avlsprogram

Der bør etableres et officielt avlsprogram i specialklubben


Konklusion

DdB har et underdimensioneret hjertekar-system

72% af DdB i Danmark har systolisk mislyd

Mere end 17% af DdB i Danmark har AS

Ca. 8% har AS i alvorlig grad

Lille aorta-diameter og spids aorta-ventrikulær septal

vinkel kan udgøre det prækliniske substrat for udvikling af

fibrøse forandringer under aortaklappen ved SAS

Det anbefales ikke at bruge en DdB med en aorta

udløbshastighed højere end 2.5 m/s og/eller en mislyd

større end grad 3


Dilateret kardiomyopati hos hund


Signalement

Prædisponerede racer

DCM hos hund

Gigantracer, dobermann, boxer, cockerspaniel, flatcoated retriever, old

english sheepdog, schæfer, rottweiler, tysk ruhår, riesen schnauzer o.a.

Unge til midalderende

Gigantracer

Hanhunde hyppigst afficeret

Gigantracer

hanhunde ~ 65 %,

hunhunde ~ 35 %


Global udbredelse

Arveligt?

DCM hos hund

Fænotype = funktion (Genotype, miljø)

Høj prævalens

Familiær sygdom

Patogenese

Forskellig fra race til race

Patologi

Wavy fiber


Genetik

DCM

Intet konklusivt, men autosomal dominant nedarvning nævnes ofte!

Portugisisk vandhund autosomal recessiv nedarvning

Grand Danois mistænkt for en X-bundet recessiv nedarvning m.m.

Teorier

Carnitin mangel

Taurin mangel

(Portugisisk vandhund) +

Mutationer i Actin gen 13

Dystrophin abnormaliteter

Antistoffer mod beta-receptorer

Infektiøse agens

Toxiner

M.m.


DCM hos dobermann

Udvikling

2 år

3 år

5 år

7 år

Alder

Holtermonitorering

VPC < 100/24 t

APC sjældent

Hyppigere

Ventrikulære arytmier > 1000/24 t

Systolisk dysfunktion

Fald i SF% og øget end-systolisk diameter

LVIDS > 38 mm og LVIDD > 46 mm

Pludselig død 25 % af afficerede hunde

Radiologiske forandringer, motions intolerance

Og kongestiv hjerteinsufficiens

MORS…….


Kliniske tegn ved DCM

Dyspnø 86 %

Vægttab 86 %

Nedstemt 81 %

Lungeødem 76 %

Hoste 76 %

Orthopnø 66 %

Mislyd 43 %

Ascites 38 %

Hydrothoraks 24 %

Synkope 19 %

Galoprytme 14 %

Gigant racer


Okkult DCM

Holtermonitorering

Ekkokardiografi

Symptomatisk DCM

Kliniske tegn

Parakliniske fund

DCM - diagnose


Dilateret kardiomyopati hos hund

Elektrokardiografiske fund (gigant racer)

Sinusrytme 33 %

Sinustakykardi 140-180/min

Atrieflimmer 67 %

150-250/min

Ventrikulære arytmier 33 %

Enkelte 11 %

Hyppige 22 %

P-mitrale 33 %, R-tak > 3.0 mV 24 %


DCM hos hund

Ekkokardiografi – M-mode

Per definition ses dilatation af venstre ventrikel og

venstre atrium

Systolisk dysfunktion


Prognose ved DCM


Myxomatøs mitral valvulær sygdom


MMVD hos hund


MMVS hos hund

Signalement

Midalderende til gamle små hunde

Hanner : hunner = 1.5:1

Prædisponerede racer

Cavalier king charles spaniel, chihuahua, gravhund,

puddel, malteser, pekingeser o.lign. hunde


Initielt

Klinik ved MMVS

Mislyd (holosystolisk venstre apex)

Senforløb - kongestiv hjerteinsufficiens

Patologi

Mitralklap 60 % af tilfælde

Mitral- og trikuspidal 30 % af tilfælde


Diagnose

Myxomatøs mitral valvulær sygdom

Auskultation

Ekg

Røntgen

Ekkokardiografi


Prognose


Veterinær Ekkoklub i DK

Ålborg Dyrehospital

Bygholm Dyrehospital

Varde Dyrehospital

Årslev Dyreklinik

Karlslunde Dyreklinik

København Dyrehospital

Westrup consulting

Hospital for Mindre Husdyr

- KVL