Dansk Neuro Onkologisk Register - Sundhed.dk

sundhed.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register - Sundhed.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register

_________________________________________________________________________________________

Årsrapport 2011

b. Eventuelle postoperative komplikationer

2) Som udgangspunkt for senere kontrol eller evaluering af respons på radiokemote-

rapi

3) Planlægning af eventuel postoperativ strålebehandling.

En tredjedel af alle patienter i Danmark får ikke lavet den anbefalede postoperative MR

scanning til tiden. De neurokirurgiske afdelinger har planlagt at denne scanning bl.a. skal

anvendes til vurdering af resttumor efter operation, hvilket således ikke kan gøres for en

meget stor del af patienterne. Ingen afdeling opfylder målet på, at mindst 90 % af de

resecerede patienter får udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnet efter ope-

ration. Neurokirurgisk afdeling i Ålborg og Århus afviger dog ikke signifikant fra tærskel-

værdien. Derimod bliver denne kvalitetskontrol udført i for få tilfælde på neurokirurgisk

afdeling i Odense og især alt for sjældent på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet.

Tabel 7-4: Ventetid til postop MR Figur 7-5: Ventetid til postoperativ MR scanning

Ventetid (dage) Antal patienter

0 2

1 54

2 74

3 39

4-5 5

>5 26

Ikke udført (Afkryds i "Nej") 44

Manglende udfyldelse 1

Tabellen viser at de MR-scanninger der bliver lavet til tiden hovedsageligt udføres en til

to dage efter operation. Kun fem scanninger bliver udført på fjerde og femte dagen, og

således er det næppe det snævre tidsvindue, der er problemet for manglende udførelse.

Det er meget utilfredstillende at en så stor del af patienterne ikke får lavet den

postoperative MR-scanning eller får lavet denne med betydelig forsinkelse, hvilket

forværrer kvaliteten.

Neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet og på OUH har tidligere angivet at der er

logistiske og kapacitetsmæssige problemstillinger ifm. udførelse af den postoperative MR-

scanning.

Antal

0 20 40 60 80

Ventetid i dage fra operation til MR-scannning

0 1 2 3 4-5 >5 Ikke udført Ikke udfyldt

Antal dage

Side 29

More magazines by this user
Similar magazines