Læseudviklende undervisning - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net

Læseudviklende undervisning - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

Læseudviklende undervisning

20. april 2012

Den udvidede læseformel

Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet


Manchet

• Den udvidede læseformel beskriver flere af de faktorer, der indgår i

læseforståelse, fx fokus på læserens projekt, forestillinger om

situationen og læsemåder.

• Oplægget præsenterer læseformlen og giver eksempler på,

hvordan formlen kan bruges, både til at forstå læsning og til at

tilrettelægge en læseundervisning, der er motiverende,

mangefacetteret og lærerig.

• Der vil være fokus på læsning af autentiske tekster på nettet, i

arbejds- og fritidslivet og i det offentlige rum.

• Formen vil være oplæg, små gruppearbejder og diskussion.


• Med sidemanden:

Daglig undervisning

● Skriv nogle stikord ned med eksempler fra jeres

daglige undervisning hvori der indgår

undervisning i læsning


Hvad er der galt med

”Den gamle læseformel”?

• Læsning = Afkodning x Sprogforståelse

● ”The simple view presumes that, once the

printed matter is decoded, the reader applies

to the text exactly the same mechanisms which

he or she would bring to bear on its spoken

equivalent”. (Gough & Tunmer 1986:9)

Et sociokulturelt syn på læsning

Paulo Freire:

● reading the word and the world

David Barton

● Literacy: An introduction to the ecology of written language:

James Paul Gee

• Kress

• Schmidt

• Lieberg

– learning to read it is not primarily about the story, but is about the interaction between parents and

children and how they talk to each other during story time

● ”… argues that words and the world are given meaning by simulations of courses of

situated action and interaction (including dialogue) in the world

● Literacy in the New Media Age

● ”Each mode forces me into making certain kinds of commitments about meaning, intended

or not. The choice of mode has profound effects on meaning”

• Kjertmann


Den nye læseformel

Læseforståelse =

(Forlæsning + Aflæsning + Medlæsning)

x

Ordforståelse x Tekstforståelse x

Scenarieforståelse x Kontekst x

Læseform x Eget projekt


• Jeg skal til Sofies

fødselsdag!

• ”Skal man sove i den her

lille pølse eller hvad?”

● Hvad betyder

sætningen?

• Den næste sætning/ord

forstås i forhold til den

forrige – og de

efterfølgende

Forlæsning


• Læsning af billede før

tekst

• Læsning af kontekst

før tekst

Forlæsning


• Læsning af

● skrifttegn,

● ordbilleder,

● ikoner,

● billeder,

● layout

Aflæsning


• Læse billeder og

andre udtryk som

indskrænker de

mulige tolkninger

Medlæsning


Ordforståelse: Røvere

Sofie læser Folk og Røvere


Læsning forudsætter

ordforståelse

• Sofie læser avisoverskrift

• Sofie forklarer ”hærværk” og ”tyve” og ”røvere”

• Sofie læser volapyk

● Faste urg libe politeren nubelig rebe, un run ham

pir a kub kupikken er dutigate po nerverne

lavedø sur up vrebet rode krinke ur krinka po

suffer ur sulfer.


Aflæsning af skrift

Fra afkodning til ordidentifikation

• Bogstaverne afkodes

• Men ordet identificeres ikke

• Man siger først ordet rigtigt når man har

genkendt hvad det betyder – hvilket afhænger

af forlæsning, medlæsning, scenarieforståelse


Ordforståelse: Optøjer og

hærværk

• Mubarak beordrer natligt udgangsforbud

● Myndighederne i Egypten indfører

natligt udgangsforbud i flere

storbyer og indsætter militæret

for at skabe ro

● Egyptens præsident, Hosni Mubarak,

har besluttet at indføre natligt

udgangsforbud i flere af landets

storbyer, rapporterer statsligt tv.

● Forbuddet gælder fra klokken 18 til

klokken syv i Kairo, Alexandria og

Suez.

● Præsidenten har desuden besluttet at

indsætte militæret i bestræbelserne

på at få stoppet "optøjer, lovløshed,

angreb og ødelæggelse af offentlig

og privat ejendom", lyder meldingen

fra Mubarak.

• Ambassadør: Ballademagere er simple tyve

● Den fungerende danske ambassadør i London

fortæller, at bøllerne kopierer det, de ser i

fjernsynet.

● De voldsomme optøjer hærgede i nat for fjerde døgn i

træk store dele af England.

● Blandt andet i landets tredjestørste by, Manchester, som

oplevede de værste uroligheder i 30 år.

● Men at opstanden på den måde breder sig som en

steppebrand er ifølge Danmarks fungerende

ambassadør i London, Karen Melchior, ikke længere

et udtryk for en egentlig manifestation af en generel

utilfredshed.

● - Mange steder ser det nu ud som simpel

berigelseskriminalitet mere end noget, som er politisk

motiveret.

● - Metropolitan Police taler om såkaldt copy catkriminalitet,

hvor folk simpelthen går ud og kopierer

det, de har set i fjernsynet, siger Karen Melchior.

● Både den britiske premierminister, David Cameron, og

indenrigsminister Theresa May var i går ude at kalde

de scener, der nu udspiller sig, for simpelt tyveri og

hærværk.


Ordforståelse


• Tekststrukturs

betydning for indhold

● Relationer mellem

sætninger

● Interne henvisninger

(deiksis)

● Teksttyper, genrer,

fremstillingsformer

● Tekstens relation til

konteksten (deiksis)

Tekstforståelse


• Tredje klasse skal på tur til

Børnekulturhuset Fyrtøjet i

Odense.

● Eleverne er selv med til at

planlægge turen.

● Sofie, Janne og Søren har

hørt at man kan blive

ansigtsmalet på Fyrtøjet.

Læsemåde/-form

● Deres lærer viser dem Fyrtøjets hjemmeside og beder dem finde ud af hvor

og hvornår det kan ske.

● De klikker sig ind på Fyrtøjet (www.fyrtoejet.com).


• Sofie: Øj, det er efterår. Se bladene falder. Se bøgerne.

• Janne: Eventyrskolen. (Kører musen op og ned over

bøgerne til venstre, de vokser en for en når

musen er ovenover dem) Hop, hop, hop…

• Sofie: Prøv Tommelise (Janne klikker derind. Her er en

bog med teksten til og højtlæsning af H.C.

Andersens Tommelise).

• Søren: Nej, det er ikke der (Janne klikker tilbage).

• Janne: Hvad skal vi så?

• Sofie: Skal vi prøve nyheder?

• Janne: Ja, det kan vi godt.

• Søren: Det skulle jo stå der på sedlen.

• Janne klikker ind på nyheder. De går i gang med at læse. Efter en tid

skroller de siden nedad og bliver utålmodige – der er for meget at

læse, og det er for svært. Sofie kalder på læreren.


Surfesøgning fordrer at man…

1. Forbereder sin surfing, dvs. at man skal

gøre sig klart

a. hvad man vil eller skal finde, og

b. hvordan man forestiller sig at en given side som

man har et link til, kan bidrage til denne opgave.


• Læreren kommer gruppen til hjælp:

● Er der andre ord for ansigtsmaling?

• Efter lidt diskussion når eleverne frem til

sminke.

● Hvornår bruger man ansigtsmaling eller

sminke?

• Eleverne foreslår: Når man leger, når der er

fest, når man spiller teater...

● Læreren spørger: Hvad kunne man så kigge

efter på hjemmesiden?

• Eleverne kigger igen på siden…


• Søren: Dér, under Drama (han peger på et menupunkt i

topmenuen).

• Sofie: Klik på den (Janne klikker, en tekst kommer frem med et

billede af en pige der er sminket til skuespil).

• Søren: SÅ! Nu har vi fundet det!

• Lærer: Ved I nu, hvad vi skal gøre for at blive ansigtsmalet når vi

kommer ind på Fyrtøjet?

• Sofie: Der, på siden! Nåe… nej. Vi må hellere læse det.

• Sofie læser teksten højt fra en ende af. Janne overtager, så Søren.

De er tydeligvis ved at gå i stå, da Søren ser en emailadresse og

et telefonnummer og herefter en henvisning til at man skal læse

videre på to andre sider. De klikker ind på dramorløb og kan her

læse om priser og forløb for forskellige klassetrin og om, hvordan

man bestiller. Endelig er de ved vejs ende!


Surfesøgning fordrer at man…

3. Kan gennemgå en række links

(menupunkter, kategorier i søgeregister

osv.)

a. ved at prøve sig frem, og/eller

b. ved at vurdere om den forestilling man gør sig,

kan omfatte det fænomen man er på udkig efter.

Herunder

• vurdere generelle beskrivelser af et site – kan det

søgte falde ind herunder,

• vurdere den nære kontekst til et link.


At læse – og at lade være!

• Navigation er:

● At vurdere hvad der er bag et link

● At kunne fravælge tekster – så hurtigt som muligt!

● At danne sig et hurtigt overblik over en side

– Hvor er den information jeg forventede at finde?

– Var det alligevel ikke her?

● At vurdere informationen

– Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk? For svært?

● Hvordan kommer jeg videre?


At læse (indtil videre…)

• Læs med formål

● Hvad er mit formål?

● Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit

læseformål – så jeg skal kun læse det jeg skal

bruge – og så videre

• Læs foreløbigt

● Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision,

kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det

alligevel ikke her?)


Læsemåde

• Er at vælge at læse en tekst på en måde som

passer til ens projekt og til tekstens indhold

● Fx skal man ikke læse al tekst grundigt hvis man

blot skal finde en information

● Hvis man skal finde et link, skal man læse og

forestille sig hvad der er bag linket

● Hvis man skal lave en kage, skal man først læse

hele opskriften og finde ingredienserne frem, og

så skal man læse en instruktion ad gangen og

gøre som der står

● Osv.


Scenarieforståelse

• At kunne skabe sig et forestillingsbillede af

indholdet

● Erindr Sofies læsning af Folk og Røvere.

– Forfærdelig → for alvor

– Stjålet → stjæle


Kontekst

• At forbinde tekstens indhold med

kommunikationssituationen

● Når Mubarak citeres for at sige at det er

– ”optøjer, lovløshed, angreb og ødelæggelse af offentlig og

privat ejendom”

● … så læser vi: Diktator

● Når Cameron citeres for at kalde

– ”de scener, der nu udspiller sig, for simpelt tyveri og

hærværk.”

● … så læser vi: Det er en gyldig opfattelse (men vi kan

mene at der er andre tolkninger af situationen også).


Eget projekt

• Vi læser en tekst for at gøre noget med den.

● Få en oplevelse gennem en fortælling

● Finde en oplysning vi skal bruge

● Få forståelse af et fænomen

● Høre nyt om verdens gang

● Bage en kage

● Få en opgave

● Se hvad en person mener om et fænomen (for at blive klogere,

inspireret til at modsige, mere oprørt eller vredere)

● Osv. osv.

• På den baggrund vælger vi læsemåde, og på den baggrund

vælger tekster at læse


5. og 6. klasse læser om kroppen


• Mål

● Lære noget om kroppen

• Læs hele teksten

Lær om kroppen

● De kunne sagtens læse teksten

● Streg ord under I ikke forstår – de stregede ingen af dem under

● De fattede ingenting og var ved at ”dø” over at skulle læse den lange

tekst

• De fik et afsnit hver i grupper

● Skulle lave en planche om deres afsnit

● De var flotte, men ikke godt nok forstået

● Næste timer: Redigere planchen så de med den kunne forklare til 2.

klasse hvordan kroppen fungerede

• Ved fremlæggelsen var alle imponerede


Hvad gik galt?

• Problemet var scenarieforståelse

● Man kan ikke læse manualer – for man kan ikke

forstå dem før man har spillet spillet

● Når man har forståelse/erfaring med et emne, så

kan man forstå forklaring af det

• Da de skulle forberede til 2. klasse fik de et eget

projekt og derved et læseformål


• Den nye formel

● Dialektiske relationer

● ”Hjernen” indeholder

– Situationserindringer

Videnskabsteori

– Erfaringer med handlinger

– Mønstre i disse

● Læring er

– Erfaringer med situationer

så mønstre kan udvikles

– Læren kan tilrettelægge

situationer

– Læreren kan udpege

opmærksomhedspunkter

• Den gamle formel

● Uafhængige variable

● Hjernen indeholder

– forråd af elementer

(”ordforråd” og

ordsprogsforråd) og

– procedurer for

sammensætning

● Læring er

– Tilegnelse af elementer og

procedurer

– Læreren kan tilrettelægge

en hensigtsmæssig proces

for alle på en gang


Læseundervisning

• Autentisk kommunikation

● Skriv breve, ønskesedler, invitationer,

indkøbssedler, indholdssedler på skuffer,

historier, erindringer, billedtekster osv.

● Storyline!

• Sørg for meget korrekt input

● Børnestavning er fint – men sørg for at børnene

ser de korrekte ord

• Inddrag forældre


Skrive sig til læsning

http://vimeo.com/35253220


Første klasses bog om skolen

https://www.hunderupskolen.odense.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Sid


WriteReader


Skrive sig til læsning

• Skrive små fagbøger


Finde viden

• Inspiration: Faglig læsning i bøger efter eget

valg

● inspirationsudstilling på biblioteket med

fagbøger

● DanskeDyr.dk

● Frilaesning.dk

• Overemnet præsenteres

● brainstorm, ”det ved vi”, valg af underemne,

probemformulering

• Informationssøgning

● i udvalgte sider på nettet og i faglitteratur


• Eleverne fremlægger

deres arbejde ved at

skrive en fagbog på

nettet.

• Bogen skal formidle

Fagbog på nettet

● den viden eleverne

har fået om deres

emne, og

● der skal sættes

flotte billeder ind

der kan illustrere

det de skriver

om.


Fremlæggelse

• Elevernes bøger vises på det interaktive

whiteboard

● eleverne vælger noget vigtig ny viden ud, som

de vil fortælle deres klassekammerater om.

• Til sidst går eleverne på opdagelse i

hinandens fagbøger.


Den nye læseformel

Læseforståelse =

(Forlæsning + Aflæsning + Medlæsning)

x

Ordforståelse x Tekstforståelse x

Scenarieforståelse x Kontekst x

Læseform x Eget projekt


Kig på jeres

undervisningsbeskrivelser

• Hvilke aspekter af læsning har I fokus på?

• Er der noget af jeres øvrige undervisning som

også er eller kunne blive læseundervisning?


Et åbent spørgsmål – nej flere...

• Hvilken undervisning skal der til?

• Hvordan sikrer vi at eleverne, også de ”svage”,

faktisk lærer at afkode?

• Skal eleverne lære ”de basale færdigheder”

først?


Tak for nu

www.jeppe.bundsgaard.net

jebu@dpu.dk

Spørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines