06.05.2013 Views

Forårsnummer Maj 2003 - Silkeborg Rideklub

Forårsnummer Maj 2003 - Silkeborg Rideklub

Forårsnummer Maj 2003 - Silkeborg Rideklub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

<strong>Forårsnummer</strong><br />

<strong>Maj</strong> <strong>2003</strong><br />

1


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

2<br />

Drømmen om det<br />

personlige badeværelse<br />

Tilværelsen er for kort til kedelige badeværelser. Et<br />

smukt og velfungerende bad er den rene, skære<br />

velvære for krop og sjæl. Og hvem har ikke fortjent<br />

at begynde og afslutte dagen i de bedst tænkelige<br />

omgivelser?<br />

Start med at hente inspiration til dit nye badeværelse<br />

i Badeland i Århus med over 40 forskellige<br />

bademiljøer.<br />

Vi realiserer både små og store drømme!<br />

Møllevangs Allé 144 8200 Århus N Tlf. 86 16 93 54 www.badeland.dk<br />

Åbningstider: Mandag 10.00-1900, tirsdag - fredag: 10.00-17.30, lørdag: 10.00-13.00


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

LÆS I DETTE NUMMER 2/<strong>2003</strong><br />

En glad legatmodtager 4<br />

Leder: Sikke et dejligt forår 5<br />

Virtuos i SIR 5<br />

Banebygger 6<br />

PR udvalg 6<br />

Præsentation af Nanna og Frida 7<br />

Tur til Lykkeshøj 8<br />

Onsdagshygge 8<br />

Hilsen fra Lykke og Morten 9<br />

Fastelavn 10, 11, 12<br />

Man skulle have været berider 13<br />

Ridelejer <strong>2003</strong> 13<br />

Military 14<br />

Medlemssystem 15<br />

Grooming 16<br />

Lossepladsen 17, 18<br />

SIR vågner af vinterhi 19<br />

Præsentation af Birgitte og Anja 20<br />

Indvielse af køkkenet 21<br />

Ponyen Bandit 22<br />

Marie og Chanti 23<br />

Priser i SIR 24<br />

Aktivitetskalender 25<br />

Telefonliste 26<br />

Vores Sponsorer 27<br />

ANNONCEPRISER<br />

Inde i bladet (sort/hvid) Bagsiden (4-farvet)<br />

1/6 side: 500 kr. 1/6 side: 350 kr.<br />

1/4 side: 850 kr. 1/3 side: 700 kr.<br />

1/3 side: 1000 kr. 2/3 side: 1400 kr.<br />

1/2 side: 1500 kr. Priserne er pr. blad<br />

1/1 side: 2500 kr. excl.moms. Ved køb af<br />

Priserne er for 4 blade annonce i 4 blade<br />

(ét år) excl. moms. gives 10 procent rabat.<br />

Foto på forsiden:<br />

Det pibler frem overalt ......<br />

Forårsstemning fotograferet i Funderholme.<br />

Officielt organ for<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Funderholmevej 31<br />

8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

E-mail: sir@datadan.dk<br />

Hjemmeside: www.silkeborg-rideklub.dk<br />

Udgiver<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Redaktion:<br />

Sven Iversen<br />

86851413<br />

Jette Dreier<br />

86822001<br />

Medlemmer:<br />

Sisse Tolstrup 26 84 64 94<br />

Marie Skårup 22 62 62 23<br />

Laura Schou 26 74 47 84<br />

Annoncer:<br />

Lone Rasmussen 86 81 17 40<br />

Louise Birkholm 27 22 10 43<br />

Indlevering af artikler<br />

Redaktionen vil gerne have alle artikler<br />

elektronisk - enten pr. email eller på diskette.<br />

Skriv helst direkte mails til<br />

sven@iversen.com eller aflever din artikel til<br />

Jette, som så mailer videre til Sven.<br />

I så fald må artiklen gerne være håndskrevet.<br />

Vil du gerne have et billede med, så kontakter<br />

du Louise Birkholm, som tager et rigtigt godt<br />

billede af dig/din hest/hund eller hvad det<br />

måtte være.<br />

Har du selv billeder eller tegninger må du<br />

gerne sende dem direkte til Sven Iversen.<br />

Oplag:<br />

400 eksemplarer<br />

Tryk:<br />

From Grafisk, Kolding<br />

3


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

En glad<br />

legatmodtager<br />

Skrevet af Marie Skårup<br />

Det var søndag d. 1. December<br />

2002 at jeg var så<br />

heldig at få tildelt ét af de<br />

6 legater på 4.000 kr. Men<br />

jeg tænkte at det måske<br />

også var i jer andres interesse<br />

at høre lidt om<br />

hvad disse penge bliver<br />

brugt til. I min ansøgning<br />

havde jeg skrevet at hvis<br />

jeg var så heldig at komme<br />

i besiddelse af disse<br />

penge, ville jeg tage hul på<br />

et nyt kapitel i min ridekarriere,<br />

nemlig at<br />

komme ud til noget terrænridning/military.<br />

Der gik ikke mange dage<br />

efter jeg havde modtaget<br />

pengene før end at jeg var<br />

meldt til et militarykursus<br />

i Viborg. Kurset var delt<br />

4<br />

ud over 4 gange. Først en<br />

aften med teori, derefter<br />

ridning hvor der blev gået<br />

meget op i at vi lærte at<br />

bruge de 3 begreber<br />

grundigt grundtempo,<br />

balance og overblik. Til<br />

næste afdeling af kurset<br />

skulle vi bruge det vi<br />

havde lært sidst til at<br />

springe nogle ikke normale<br />

forhindringer. Til<br />

den sidste (og sjoveste) del<br />

af kurset skulle vi ud på<br />

terrænbanen i Ålborg. Det<br />

var rigtig sjovt, spændende<br />

og lærerigt.<br />

Efter at Preben er kommet<br />

til rideskolen, er jeg også<br />

begyndt at få dressurundervisning,<br />

og det går da<br />

også vældig godt, så nu<br />

synes jeg at jeg var rustet<br />

til at komme ud og starte<br />

mit første militarystævne.<br />

Det blev den 6. april i en<br />

lille by Fårup ved Randers.<br />

Her red jeg mit<br />

første dressurprogram på<br />

Chianti, og det gik da også<br />

nogenlunde, selvom han<br />

ikke var til at drive frem i<br />

den stride blæst. Ridebanespringningen<br />

gik også<br />

nogenlunde, og efter lang<br />

ventetid kunne vi så<br />

komme i gang med at ride<br />

terrænbanen igennem.<br />

Det gik rigtig godt. Og det<br />

endte da også med at jeg<br />

kom hjem med en grøn<br />

sløjfe og et ur.<br />

Ja, det er jo sådan i korte<br />

træk hvad mine penge er<br />

gået til ind til vidrer, men<br />

jeg regnede med at jeg<br />

skulle ud og prøve noget<br />

mere til military har i<br />

sommerperioden, for det<br />

er i hvert fald noget både<br />

mig og Chianti synes er<br />

rigtig sjovt...


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Formanden for <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Lone Rasmussen<br />

Anemonerne er i fuldt flor og<br />

skoven omkring vores rideklub<br />

står snart lysende grøn. Hvornår<br />

har vi sidst haft så dejligt et<br />

forår? Nu jeg tænker nærmere<br />

over det, havde vi også et dejligt<br />

Virtuos i SIR<br />

Erik Nørgaard spiller på de store strenge.<br />

Af Nils F.<br />

Violinen har sine store virtuoser<br />

i bl.a. Kim Sjøgren, Anne-<br />

Sophie Mutter, Flyglet har Daniel<br />

Barenbaum, fodbolden<br />

havde Michael Laudrup osv. -<br />

osv. Men i SIR står vi ikke<br />

tilbage for disse personer, vi<br />

har vor egen virtuos.<br />

Erik Nørgaard er med sin<br />

motorsav som en Kim Sjøgren<br />

på sin violin. Det er simpelthen<br />

imponerende hvad Erik kan<br />

med denne maskine.<br />

I slutningen af marts fældede<br />

han en række træer rundt om<br />

Sikke et dejligt forår<br />

forår sidste år, og måske også<br />

forrige år. Men det ligger vist<br />

til vores menneskelige natur at<br />

glemme, for så igen at blive glad<br />

og overrasket over naturens<br />

kræfter som bringer lys og liv<br />

hvert forår – forårets evigt<br />

tilbagevendende frodige skønhed.<br />

Foråret bringer energi og godt<br />

humør. Den spirende fornemmelse<br />

smitter af på både dyr og<br />

på rideskolen. Dette blev gjort<br />

med en sådan nøjagtighed at<br />

alle var imponeret.<br />

Han lod os lægge en pind hvor<br />

vi ville have træet til at falde,<br />

og bang så lå træet der med<br />

mennesker, vi får lettere til smil<br />

og det smitter – et smil er ofte<br />

startet med et andet smil.<br />

Man hører ofte beklagelser over<br />

den danske vinter, men netop<br />

fordi vi har vinter, sætter jeg så<br />

stor pris på foråret. Markante<br />

forskelle giver mulighed for at<br />

sammeligne og dermed sætte<br />

pris på det, vi hver især finder<br />

bedst – sådan er det med alting<br />

her i livet.<br />

Tillykke<br />

SIR ønsker alle vore konfirmander i år et rigtigt stort:<br />

Tillykke!!<br />

Vi håber I må få en rigtig dejlig dag.<br />

Ingen nævnt - ingen glemt!<br />

en nøjagtighed så man troede<br />

det var løgn.<br />

Vi kan nu alle nyde Erik´s<br />

Virtuositet på rideskolen. Kig<br />

jer omkring. En lang række<br />

træer og buske er blevet gjort<br />

forårsklar, så det er en fryd for<br />

øjet Erik Nørgaard med sin motorsav<br />

5


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

6<br />

Banebygger<br />

Er der nogle som går rundt og har lyst til at<br />

blive aut. banebygger til springstævner? Så<br />

kontakt undertegnede.<br />

I dag det der kun 1 banebygger i distrikt 12<br />

foruden mig, Og det er forlidt, når man med<br />

ved at der p.t. ikke er nogle nye banebyggere<br />

på vej.<br />

Har du lyst til at få mere at vide om<br />

uddannelsen til banebygger eller lyst til at<br />

følge mig til et distrikt stævne som<br />

banebygger assistent, hører jeg gerne fra dig.<br />

Du vil møde en masse rare mennesker, få<br />

masser af frisk luft og brugt hele kroppen.<br />

Så tag springet og kontakt<br />

Jørgen Dreier<br />

86 82 20 01<br />

PR. Udvalg<br />

Som ny valgt formand for PR udvalget vil jeg<br />

forsøge at holde pressen orienteret, om hvad der<br />

sker i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>, og hvad klubbens<br />

medlemmer deltager i af arrangementer. Dette vil<br />

jeg gøre ved dels selv at opleve diverse stævner<br />

m.m. og dels ved, at opfordre alle medlemmer til, at<br />

kontakte mig, når I har været til stævne eller<br />

deltaget i andre aktiveter. Jeg vil gerne have alle<br />

resultater fra alle slags stævner, uanset om det kun<br />

er en placering i LC til et klubstævne eller en første<br />

plads til et landsstævne. Vi skulle gerne blive ved<br />

med at følge den aktive linie, som min forgænger<br />

Erik Nørgård lagde, således at omverdenen kan<br />

følge med i, hvad der sker i og omkring <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong>.<br />

Det er lettest at kontakte mig på : dreier@os.dk<br />

eller telefon 86822001. Og husk jeg skal have<br />

resultaterne med dette samme, så det er friske<br />

nyheder der kommer i aviserne. Hvis nogle vil sende<br />

brev til mig er min adresse :<br />

Jørgen Dreier, Sølvgade 3, 8600 <strong>Silkeborg</strong>.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Nanna Sørensen, beriderelev.<br />

See copy of upload notification.<br />

Mit navn er Frida......Frække Frida. Efter en lang, tung<br />

og hård opgave på Fyn besluttede jeg mig for at prøve<br />

det noget omtalte Jylland. - Min chef havde fundet en<br />

"nem" lille opgave til mig. Som fra starten syntes mig<br />

noget mystisk og udefinerbar.. Alene tanken om, at det<br />

var i Jylland gjorde mig noget mistænksom. Men<br />

argumentet om nye udfordringer og landlig idyl ramte<br />

mig dybt i mit eventyrlystne hjerte. Så jeg sagde ja til<br />

opgaven.. Opgaven har vist sig at være let og<br />

overskuelig - ja, faktisk så let at jeg er nødt til selv at<br />

lave lidt ravage eller spænding ind imellem. Men på<br />

den anden side er jeg jo også nødt til at holde mig selv<br />

igang - at være beredt til kamp. Og skulle det ske, at<br />

der skulle være en udbryder er jeg jo også nødt til at<br />

være i god form. Det kan gøres på flere måder. F. eks.<br />

kan jeg grave "forbudte" våben ned i hallen eller lede<br />

efter spor i skoven. Men det største kick får jeg, når en<br />

udbryder er sluppet løs i indhegningen - og DET er god<br />

træning. Der er bare lige det, at der sætter min chef<br />

grænsen. Jeg har heldigvis en god kontrakt, så udsigten<br />

til fyring ligger langt borte, men - man skal aldrig sige<br />

aldrig. Jeg har det godt, der er bare et dagligt<br />

irritationsmoment. Jeg arbejder jo helst alene, men der<br />

er en anden vægter på stedet. Ansat på andre vilkår.<br />

Han sørger for, at udefrakommende ikke kommer<br />

uvisiteret ind. Men jeg synes nu han overdriver lidt, for<br />

han overlader ikke så meget til mig - jo,<br />

parkeringspladsen... Men altså, inden de kommer ud af<br />

bilerne er jeg jo videre på dagens togt. Det hele skal jo<br />

gåes efter flere gange om dagen. Og udbryderne suser<br />

frem og tilbage over gårdspladsen hele tiden. Fra bås til<br />

indhegning, fra indhegning til bås, fra bås til hal<br />

osv.osv. Jo, der er masser af små opgaver dagen<br />

igennem. Heldigvis er der tid til en lang<br />

eftermiddagslur hver dag. Hilsen fra Frida/Nanna<br />

Frida dirigerer, det skal I slet ikke være i tvivl om !<br />

7


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Tur til Lykkeshøj, skærtorsdag.<br />

Vi starede kl. 9.00 med at læsse vores ponyer. Louise<br />

havde Timmy Boy med og jeg havde Golden Charm<br />

med. Vi havde sat god tid af, da vi er vant til at læsse<br />

Bailando/Frede (som I måske ved, er Frede ikke så<br />

flink til at gå i trailer, men han er flink til at blive smit<br />

op!!). Vi startede med Timmy og han gik lige op - det<br />

samme gjorde Charm, meget dejlig.<br />

Da vi kom til Lykkeshøj, satte vi ponyerne i deres bokse<br />

og gik op og meldte os til start. Louise og Timmy skulle<br />

starte LB 1 og LB 3 og Charm og jeg skulle starte LB 1<br />

og LA1. Desværre var der kun mig i LA 1 for de<br />

2 andre i klassen havde meldt fra, så jeg red i LB3’en i<br />

stedet for.<br />

I LB1 red Louise med 59,70% og jeg fik en rød sløjfe<br />

for at ride 69,68%<br />

I LB3 gik det også fint for os begge, og Charm klarede<br />

igen en rød sløjfe med 72,1%<br />

Ud over Louise og jeg var også Nanna ”beriderelev”,<br />

Louise Birkholm, Mette Birkholm og Thomas Gam i<br />

Lykkeshøj og nogle af dem fik også sløjfer med hjem.<br />

Med venlig hilsen Katrine Hjorth og Louise Jensen<br />

8<br />

Onsdagshygge<br />

Så er der igen ved at komme gang i<br />

Holmehus om onsdagen, der jo er<br />

vores ugentlige springdag. Dette<br />

betyder at der er masser af<br />

mennesker, og at netop du jo også<br />

er meget velkommen. Der er åbent<br />

i cafeteriet samt fællesspisning<br />

såfremt der er én der har givet sit<br />

tilsagn om at påtage sig<br />

kokkejobbet. I rytterstuen hænger<br />

en liste man skel skrive sig på<br />

senest tirsdag hvis man vil være<br />

sikker på at få det ønskelige måltid.<br />

MEN alt dette kan jo kun fortsætte<br />

hvis der er nogen der gider at lave<br />

mad og holde cafeteriet åbent. Så<br />

kig op i rytterstuen og skriv dig på<br />

listen med kokke.... Vi glæder os<br />

ale sammen til at se dit ansigt :-)<br />

Laura


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Hilsen til alle fra Lykke og Morten<br />

Lang Fredag kørte vi en tur til Kongsdal og<br />

Tørring for at aflægge et lille visit hos Lykke<br />

og Morten. Vi skulle se Nanna Sørensen<br />

springe i Lykkeshøj sidst på eftermiddagen, så<br />

vi kørte til middag, så vi kunne nå at komme<br />

lidt længere nord på først. Vi besøge først<br />

Lykke. Hun arbejder nu hos Hans Ley i<br />

Kongsdal et par kilometer udenfor Mariager<br />

lige ned til fjorden. Fra dressurbanen er der en<br />

dejlig udsigt, og Lykke fortalte at en gang i<br />

mellem føles det, som om man rider lige ud i<br />

vandet. Steder er vist på alder med SIR, gule<br />

kalkede bygninger og bygget sammen af flere<br />

omgange. Der var plads til omkring 50 heste,<br />

men kun 7 var pensionærer. Der var 8-9<br />

rideskoleheste og resten var Hans' egne heste<br />

eller nogle han havde i ridning. Vi så en hest<br />

gå på løbebåndet, og Louise og Katrine var<br />

noget betaget - sådan én mente de, vi skulle<br />

have i SIR.<br />

Herfra gik turen videre til Morten. - Lykke<br />

havde forklaret os vejen - den skulle være nem:<br />

"først op til vejen, så til venstre, så til højre, så<br />

8-10 km ligeud og så et par gange til både<br />

højre og venstre" - Ja ret nemt, hvis man altså<br />

kender vejen. Efter en 20-30 kilometers kørsel<br />

eller der omkring nåede vi hovedvejen mod<br />

Randers og fandt vej til først Gjerlev og<br />

derefter Tørring - nu ved vi hvor Ommersyssel<br />

ligger. Familien Frandsens ridecenter var en<br />

noget anden oplevelse - stedet er helt nyt og<br />

ALT var rent og pænt.Der var ingen hestepærer<br />

overhovedet - så vidt vi kunne se, heller ikke i<br />

boksene - gad vide om de får noget at æde ?<br />

Hestene var nu ikke magre, men superblanke<br />

og i flot stand. Morten var ude at ride på<br />

hingsten Milano, da vi kom, så vi måtte vente<br />

lidt på en rundvisning. Da vi havde set Torben<br />

Frandsens afdeling (stalde og ridehal) gik vi<br />

over i elevafdelingen. I Tørring går de 40<br />

elevheste i løsdrift og bliver taget ind, når de<br />

skal burges. Her bliver de bundet i spiltov og<br />

bliver striglet og sadlet op. Sadelrummet var et<br />

helt kapitel for sig. Hver elevhest har sin egen<br />

striglekasse, fine sadler med<br />

lammeskindsunderlag og igen var ALT pænt og<br />

ryddeligt. Morten fortalte at alle vinduerne -<br />

også dem i staldene bliver pudset hver<br />

fjortende dag både indvendig og udvendig.<br />

Tilskuerpladserne bliver fejet hver eneste dag<br />

og om fredagen blev den kommunale vej, som<br />

er asfalteret fejet, så det så indbydende ud.<br />

Stedet var som sagt helt nyt og meget stort og<br />

der var total orden overalt. Hvis vi havde smidt<br />

lidt affald på parkeringspladsen, ville det være<br />

meget synligt. Det var ikke efterladt affald<br />

nogen steder og overalt var der orden - Morten<br />

forslog os, at vi skulle lave en klubtur derop en<br />

dag. Morten fortalte også, at det havde ændret<br />

Lykke og ham meget, at de var kommet til<br />

private steder, hvor orden var et must. Nu har<br />

de det sådan i deres fælles lejlighed, at hvis der<br />

roder med lidt vasketøj, kan de næsten ikke<br />

holde det ud.<br />

Det var en god dag, men også mærkeligt at<br />

opleve to ridesteder, hvor der overhovedet<br />

ingen børn eller unge var til stede - selvfølgelig<br />

var det en helligdag vi kom, men forskellen<br />

mellem en rideklub som vores og et privat sted<br />

var også meget tydelig. Vi skulle give jer alle<br />

mange hilsner fra Lykke og Morten.<br />

Louise, Katrine og Lone<br />

9


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Fastelavn<br />

Den 2. marts var <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> rammen omkring et fastelavns<br />

arrangement med flot opvisning, duel - springning og flotte gaver fra<br />

InterPhoto.<br />

Af Nils F.<br />

Søndag den 2. marts var der<br />

klovne, riddere, nonner<br />

julemænd, cowboy osv. osv. i<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

SIR afholdt fastelavns arrangement<br />

med et stort og<br />

flot indlagt show.<br />

Par duel springning.<br />

Først startede arrangementet<br />

med en par – duel<br />

springning, og den blev lige<br />

så spændende som vi havde<br />

turdet håbe på.<br />

Jørgen Dreier havde bygget<br />

2 helt ens baner, hvor 2 hold<br />

duellerer, og det drejer sig i al<br />

sin enkelthed om at de to<br />

ryttere på hvert hold kommer<br />

banen igennem på hurtigste<br />

tid.<br />

Jørgen Dreier informerer de<br />

deltagende ryttere om reglerne<br />

i par-duel springning.<br />

10<br />

II heat 1 mødtes hold 1:<br />

Laura Skov, Emos – Louise<br />

Jensen, Timi Boy og hold 2:<br />

Sidse, Peenelope – Kirsine<br />

Munch, <strong>Maj</strong>a. Her vandt<br />

Laura og Louise i tiden 83.88<br />

Heat 2 – Hold 3 Charlotte<br />

Fenst, Amadeus – Linette<br />

Hjort, Ugarno og hold 4 Maria<br />

Andreasen, Bjørn – Sara<br />

Møller, Citat Slut. Her vandt<br />

Charlotte og Linette i tiden<br />

70.19.<br />

Heat 3 – Hold 5 Marie<br />

Skårup, Chianti Classico –<br />

Marie Restrup og hold 6<br />

Anne Munch, Cheval –<br />

Christian Fenst, My Lady. Her<br />

vandt 2 x Marie I tiden 70.25<br />

Den bedste 2èr gik med<br />

videre til mellemrunden, og<br />

det var Maria Andresen og<br />

Sara Møller.<br />

Mellemheatene kom til at se<br />

således ud:<br />

Heat 5: Laura Skov, Emos –<br />

Louise Jensen, Timmy Boy<br />

Mod Charlotte Fenst,<br />

Amadeus- - Linette Hjort,<br />

Ugarno. Atter engang var<br />

Charlotte og Linette helt<br />

suveræne og vandt i den flotte<br />

tid 65.64<br />

I næste mellemheat mødtes<br />

Marie Skårup, Chianti Classico<br />

– Marie Resstrup og de bedste<br />

2‚ere Maria Andreasen, Bjørn –<br />

Sara Møller, Citat Slut.<br />

På papiret en overkommelig<br />

opgave for 2 x Marie, men<br />

Maria og Sara ville det helt<br />

anderledes. De vandt i den<br />

forrygende tid 52.79 medens 2<br />

x Marie red i dagens<br />

næstbedste tid 57.50<br />

Nu var vi så nået frem til<br />

finalen, som stod mellem<br />

Charlotte Fenst, Amadeus –<br />

Linette Hjort, Urgano og<br />

overraskelsen Maria<br />

Andreasen, Bjørn – Sara<br />

Møller, Citat Slut.<br />

Og om ikke de gjorde det igen.<br />

Med dagens bedste tid satte<br />

Maria og Sara tingene grundigt<br />

på plads. De vandt i dagens<br />

hurtigste tid 52.35 mod Charlotte<br />

og Linette på 2. pladsen i<br />

tiden 64.06.<br />

FLOTTE GAVER FRA<br />

INTERPHOTO.<br />

Til hver af parrene i finalen var<br />

der en flot gave fra InterPhoto.<br />

En kanon spændende parduel<br />

springning hvor samtlige<br />

deltagere virkeligt leverede en<br />

flot ridning.<br />

Uha hvor var det spændende.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Sprang banen på alle fire.<br />

IInden banen blev taget ned<br />

præsterede en af ponyrytterne,<br />

Sofie Sandemoon, at<br />

løbe banen igennem på alle 4,<br />

og vel og mærke springe alle<br />

springene. Jeg har stadig ikke<br />

fundet ud af hvordan hun kom<br />

over springene.<br />

Ryddede banen på tid.<br />

Som noget nyt havde vi to hold<br />

på banen som skulle rydde<br />

banen på tid. Der blev gået til<br />

vaflerne og i løbet af nul<br />

komma fem var banen ryddet.<br />

Vi var så imponerede at vi i bar<br />

iver helt glemte at tage tid, så<br />

det nå vi have til gode til næste<br />

gang.<br />

Voltige med Josefine og<br />

Cirkeline.<br />

Josefine er 8 år, og har<br />

sammen med sin pony<br />

Cirkeline og sin mor leget lidt<br />

med Voltige. En dag da de er i<br />

gang kommer Nanna Haslund<br />

ind i hallen og kigger på.<br />

Pludselig siger hun det hedder<br />

det og det, og derved kom et<br />

lille samarbejde i gang. Nanna<br />

fortalte nu Josefine hvordan de<br />

forskellige øvelser skulle se ud<br />

samt hvad de hed.<br />

Det viste Josefine og Cirkeline<br />

nu for publikum medens Nanna<br />

over højtaleranlæget fortalte<br />

publikum hvad de så.<br />

Det kunne være spændende<br />

om dette lille flotte indslag<br />

kunne sætte lidt skub i Voltige<br />

ridning på rideskolen.<br />

Det var en flot opvisning af<br />

Josefine og Cirkeline.<br />

Præsentation af den nye<br />

berider Preben Ørts.<br />

Som et ekstra indslag havde vi<br />

fået <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>s nye<br />

berider Preben Ørts til at ride<br />

ind og vise lidt af det inden for<br />

dressuren som han mestrer så<br />

flot.<br />

Da vi havde bedt publikum<br />

komme ned i ridehallen, blev<br />

den store port blev åbnet, og<br />

til musik af Peter Westh kom<br />

Preben Ørts næsten svævende<br />

ind klædt i høj hat og<br />

hele herligheden.<br />

Man kunne høre en knappenål<br />

falde til jorden da Preben Ørts<br />

blev præsenteret. Alle var<br />

imponerede over den lille<br />

opvisning Preben havde sat<br />

sammen.<br />

For at Preben Ørts skulle få<br />

den største glæde ved sin<br />

kommende ridning i vore flotte<br />

skove omkring <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong>, havde SIR´s sponsor<br />

InterPhoto skænket en flot<br />

gave form af en kikkert, så<br />

han kunne få det hele med.<br />

Senere snakkede jeg med en<br />

mor til to af vore ponyryttere<br />

og hun fortalte mig at da jeg<br />

præsenterede Preben Ørts fik<br />

hun gåsehud og nu viste hun<br />

at den nye tid var startet i<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

Med H.C. Lumbye og<br />

Mette Birkholm i Tivoli.<br />

Der skulle noget særligt til for<br />

at komme lige efter denne<br />

præsentation og ridning, men<br />

det klarede Pjerrot, Harlekin<br />

og Columbine til UG.<br />

Mette Birkholm havde sammen<br />

med fire af sine elever<br />

sammensat et program over<br />

emnet H.C. Lumbye og Tivoli.<br />

Mette selv var klædt som<br />

Pjerrot og dirigerede Harlekin<br />

og Columbine som en bedre<br />

H.C. Lumbye.<br />

Vi håber fremover at se<br />

mange flere af den slags<br />

indslag.<br />

Mette Birkholm som Pjerrot var<br />

helt i sit es.<br />

Helle Knop‘s ”Knopskud”<br />

sprang til Creamy‘s<br />

Æblemand.<br />

Helle Knop havde sammen<br />

med sine ”Knopskud” Sofie<br />

Hahn-Pedersen, Blackie og<br />

Sophie Back Simonsen, Fritz<br />

lavet en springserie, hvor de<br />

viste hvad man efter 3 års<br />

ridning kan vise til et<br />

fastelavns-show. Det var flot<br />

og modigt af Sofie og Sophie.<br />

Laura (klædt som klovn)<br />

og hendes elevryttere.<br />

Så var turen kommet til Laura<br />

der havde to dygtige ryttere<br />

med. Det var Laura Sørensen<br />

og Matilde. Til musikken med<br />

Creamy og ”jeg er en glad lille<br />

cowboy” viste de en flot<br />

ridning.<br />

Nu skulle vi så til bryllup. To<br />

piger fra Århus, Lina, Toscana<br />

og Freia, Martini havde taget<br />

turen til <strong>Silkeborg</strong> for at vise<br />

os deres flotte bryllup. Begge<br />

piger er 13 år. De var klædt<br />

som henholdsvis brud og<br />

brudgom. De gav os virkelig<br />

en stor og flot opvisning til et<br />

stort og dejligt bryllup. En stor<br />

tak til de to piger fra Århus.<br />

Alle krafter blev lagt i da Peter<br />

Pan/Amalie Knop gav tønden<br />

en på frakken.<br />

Så var turen endelig kommet<br />

til at vi skulle slå katten af<br />

11


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

tønden. Og her kom<br />

selvfølgelig kattekonger og<br />

dronninger.<br />

Oscar og Josefine er klar ved<br />

tønden.<br />

12<br />

Bedste udklædning.<br />

Så var der hygge i rytterstuen<br />

med fastelavnsboller og kakao,<br />

og her skulle vi så kåre de<br />

bedste udklædninger.<br />

Den sødeste blev Amalie Knop<br />

som Peter Pan.<br />

Partsponyer og heste<br />

Den sjoveste blev Kirstine<br />

Munch der havde en fugl på<br />

skulderen og medaljer overalt<br />

på jakken.<br />

Sidst men ikke mindst gik mest<br />

originale udklædning til Charlotte<br />

Fenst. Hun var en tro<br />

kopi af Cruella fra 101 dalmatiner.<br />

Under par duel<br />

springningen var hendes hest<br />

sminket som en dalmatiner.<br />

I det hele taget var det flot at<br />

alle der var med i Par-duel<br />

springningen var klædt ud.<br />

Men toppen var Charlotte.<br />

Man kan godt selv som<br />

indianer virke lidt overvældet.<br />

Til SIRs generalforsamling i marts måned havde vi i handlingsplanen et emne, som hed<br />

partsponyer. Planen er, at vi i SIR køber nogle ponyer og heste, som kan gå med i<br />

rideskolen nogle dage om ugen og blive passet at en eller to ryttere resten af tiden. Som<br />

partsrytter forpliger man sig til at sørge for, at ponyen eller hesten bliver passet og redet<br />

de dage, hvor den ikke går med i rideskolen. I bestyrelsen har vi arbejdet videre med<br />

emnet og inden længe køber vi den første partspony.<br />

Vi gør det for at få nogle ponyer i rideklubben, som vores elevryttere også kan få med<br />

ud til stævner i andre klubber, men også for at de børn og unge, som gerne vil prøve<br />

hvordan det er at være pony-/hesteejer, kan finde ud af at det ikke kun handler om at<br />

ride, men at der også følger et ansvar og noget arbejde med, når man får sin egen pony<br />

eller hest.<br />

Som partsrytter betaler man en del af opstaldningsprisen afhængig af, hvor meget man<br />

har ponyen/hesten til rådighed. Hvis en partspony/hest er noget for dig, så snak med<br />

dine forældre om det og kontakt Preben, så vurdere vi sammen med ham, hvor mange<br />

partsponyer og partsheste vi har behov for i SIR.<br />

Hvis du har lyst til at prøve at være hestepasser først, kan du passe en af de ponyer eller<br />

heste, vi allerede har i rideskolen. Du skal komme og passe ponyen/hesten i ferier, ride<br />

lidt på den og sørge for at den bliver børste og vasket og har det rart. De ponyer/heste<br />

SIR ejer er Narnia, Frits, Rollo, Cheval, Matilde og Katinka.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Man skulle have været berider.<br />

Da tanterne rykkede ind og malede Preben Ørts‘s bolig fra kælder til kvist.<br />

Af Nils F.<br />

En søndag hvor jeg gik og<br />

vaskede væggene ned på den<br />

gamle ridehal, og Erik Nør-<br />

tante efter den anden, alle med<br />

en pensel i hånden.<br />

syntes at SIR´s medlemmer<br />

skulle se hele TANTE malerholder.gaard<br />

fældede træer rundt om Her har jeg lige gået og sat mit Hele tante malerholdet, der<br />

beriderboligen så træerne fløj hus i stand, og ingen tanter gjorde sit til at Preben Ørts<br />

om ørerne på os, undrede det mødte op af sig selv, men man kunne flytte ind i en nymalet<br />

mig at der var så stor aktivitet skulle selvfølgelig have været bolig.<br />

inde i berider boligen, og min berider, så vælter de åbenbart<br />

nysgerrighed måtte derfor ind, og så godt ser han da Fra venstre: Nanna, Vivi,<br />

stilles.<br />

heller ikke ud.<br />

Lone, Helle, Charlotte ( i<br />

skulle have set farven på<br />

Da jeg kom ind så jeg den ene Nå spøg til side, men jeg hendes T-shirt) forrest<br />

Benedicte og Anette.<br />

Ridelejr <strong>2003</strong><br />

Kom og vær sammen med andre hesteglade piger og drenge til nogle spændende<br />

dage med sjove og lærerige oplevelser. Vi starter onsdag den 25. juni kl. 12.00 og<br />

slutter lørdag d. 28. juni kl. 15.00. Pris for SIR medlemmer 750,00 kr. Ikke<br />

medlemmer 1.000,00 kr. Foldere med tilmeldingslister kommer snarest. Nærmere<br />

oplysninger kan fåes hos Helle Knop på tlf. 23 64 37 56.<br />

13


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Military<br />

Marie Skårup og Chianti Classico på Military kursus.<br />

Af Marie Skårup og Nils F.<br />

Legatmodtager Marie Skårup<br />

valgte at bruge nogle af sine<br />

legatpenge til et kursus under<br />

Dansk Rideforbund i Military.<br />

Kurset løb over tre gange<br />

med start 11. Januar i Viborg,<br />

hvor det var teorien der var i<br />

højsæde. Kurset blev ledet af<br />

Kim Løve og hans mor<br />

Marianne Løve. To dejlige,<br />

kompetente undervisere.<br />

Ingen store og provokerende<br />

armbevægelser. Ingen<br />

dumme bemærkningen. De<br />

er simpelt hen perfekte for en<br />

begynder som Marie i denne<br />

svære disciplin.<br />

Marie og Chianti var som en<br />

fisk i vandet på terrænbanen<br />

i Aalborg.<br />

14<br />

Derefter fortsatte kurset den<br />

15. februar atter i Viborg men<br />

denne gang lagt an på<br />

ridebanespringning.<br />

Som toppen på kransekagen<br />

skulle rytterne den 22 marts<br />

til Aalborg og springe den<br />

rigtige military bane. Det var<br />

for Marie og Chianti en<br />

oplevelse ud over det<br />

almindelige. For det første<br />

var Marie eneste rytter der<br />

gennemførte programmet<br />

uden stop eller væringer. Alle<br />

huller som rytter og hest<br />

skulle ned i og op af bagefter,<br />

var Marie den eneste der<br />

klarede til UG.<br />

Under kurset havde jeg en<br />

samtale med Dansk<br />

Rideforbunds repræsentant<br />

for dette military kursus, Bent<br />

Nedergaard, han kunne<br />

fortælle at DRF havde lavet<br />

dette kursus ene og alene for<br />

at skaffe nye military ryttere,<br />

Tidlige havde man sagt at<br />

hvis blot man fik en rytter<br />

med til OL ja,så ville det<br />

strømme ind med nye ryttere.<br />

DRF fik 2 ryttere med til OL<br />

sidst, men resultatet var<br />

nedslående bagefter, DRF<br />

mistede simpelt hen ryttere.<br />

Derfor valgte man i stedet at<br />

satse på kurser hvor nye<br />

ryttere kunne komme ud og<br />

prøve sig med denne<br />

spændende diciplin inden for<br />

ridesporten.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Medlemssystem<br />

af Rasmus Hjorth, økonomiudvalget, april <strong>2003</strong><br />

Nyt medlemskartotek<br />

Henover foråret er der opbygget et<br />

nyt medlemskartotek i SIR.<br />

Formålet med det nye medlemssystem<br />

er at etablerer et ajour og<br />

aktivt værktøj til brug for i klubbens<br />

daglige drift. Systemet skal anvendes<br />

af personale, undervisere, udvalg<br />

og bestyrelse og på sigt også<br />

af alle medlemmer, der måtte ønske<br />

at anvende systemet.<br />

Her i første omgang kommer<br />

medlemsystemet til at indholde en<br />

fortegnelse over alle med-lemmer,<br />

hesteejere, sponsorer, hjælpere,<br />

leverandører, naboer og pressekontakter.<br />

Det er planen, at systemet<br />

senere udbygges med oplysninger<br />

om forældre og evt. andre<br />

kontakt-personer til alle medlemmer<br />

under 18 år. I første omgang<br />

koncenteres indsatsen om at få en<br />

korrekt og ajour registering af de<br />

basale medlemsoplysnin-ger, altså<br />

eksempelvis navn, adresse, fødselsdato,<br />

telefon-nummer, email,<br />

medlemsstatus, m.v. Senere er det<br />

tanken, at systemet skal anvendes<br />

som værktøj i den daglige drift af<br />

klubben til de traditionelle administrative<br />

rutiner som blandt andet<br />

kontingentopkræv-ning, udsendelse<br />

af klubblad, osv - ligesom systemet<br />

skal blive et hjælpemiddel i klubbens<br />

sportslige virke.<br />

Sikkerhed<br />

Systemet er tilgængeligt via<br />

internettet og placeret på en server,<br />

der er tilgængelig 23 timer i døgnet<br />

året rundt. Det er derfor muligt for<br />

medlemmer med adgang til medlemssystemet<br />

at lave kartoteksrettelser<br />

og hente/søge oplysninger<br />

uanset hvor man befinder sig, blot<br />

der er adgang til internettet.<br />

I øjeblikket er adgangen til at bruge<br />

systemet begrænset til bestyrelsen<br />

og udvalgte udvalgsmedlemmer. Så<br />

snart de nødvendige sikkerhedsmæssige<br />

opsætninger er etableret,<br />

vil alle der har brug for medlemsoplys-ninger<br />

få adgangskode til<br />

medlemssystemet. Samtidig med at<br />

adgangen øges, vil der blive differencieret<br />

på, hvilke personoplysninger<br />

der kan vises med<br />

udgangspunkt i brugerrettigheder.<br />

Eksempelvis vil kun kassereren,<br />

økonomiudvalgs-medlemmer og<br />

formand kunne se oplysninger af<br />

økonomisk karakter.<br />

Nyhedsbreve<br />

Det er et stort ønske fra<br />

bestyrelsen, at både bestyrelse,<br />

udvalg og andre, der tager<br />

initiativer i SIR, er i stand til af<br />

informere bedre og oftere. Det er<br />

naturligvis et positivt problem at vi<br />

skal udsende information og<br />

nyheder til nu ikke mindre en 250<br />

medlemmer, men det er også en<br />

betydelig omkostning med<br />

kopiering, kuvert, porto og<br />

forsendelse, ligesom det er en ikke<br />

helt ubetydeligt arbejdsind-sats der<br />

skal til med pakning og forsendelse.<br />

Ofte er det totalset et<br />

resourceforbrug, der i praksis<br />

umuligør en ønsket udsendelse af<br />

nyheder, annoncering af<br />

arangementer osv. Hestejere og<br />

andre med næsten daglig fær-den<br />

på Funderholme kan infor-meres<br />

via opslag, men både SIR og vores<br />

medlemmer, som ikke kommer<br />

dagligt i klubben, kan få nytte af<br />

systemet mulighed med udsendelse<br />

af elektroniske nyhedsbreve.<br />

Din email adresse<br />

En lille “markedundersøgelse” har<br />

vist, at en rigtig stor del af SIR’s<br />

medlemmer faktisk har en<br />

fungerende emailadresse -<br />

tilsyneladende mere en 80%.<br />

Desværre kender vi ikke<br />

emailadressen på ret mange<br />

medlemmer. I forbindelse med<br />

udsendelse af<br />

kontingentopkrævning for <strong>2003</strong> var<br />

der vedlagt et skema med<br />

opfordring til udfyldelse og<br />

returnering - denne opfordring skal<br />

her gentages. Har du ikke<br />

returneret skemaet endnu og er det<br />

blevet væk, kan oplysningerne også<br />

sendes via email til<br />

rhjorth@datadan.dk. Husk tydelig<br />

angivelse af det fulde navn du<br />

ønker påført forsendelser fra SIR,<br />

fødselsdato, evt. fast-telefon, evt.<br />

mobil-telefon, evt. arbejdstelefon<br />

(hvis du må kontaktes på arbejde)<br />

og emailadresse. Har du ikke selv<br />

en emailadresse, kan du<br />

selvfølgelig benytte dig af et andet<br />

familiemedlems emailadresse. Vi<br />

går ud fra at de medlemmer, der<br />

giver SIR deres emailadresse også<br />

ønsker at modtage elektroniske<br />

nyhedsbreve. På forhånd tak !<br />

15


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

16<br />

Det er så lækkert at blive groomet og nusset


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Lossepladsen - en varm hestepære.<br />

Debatindlæg af Erik Nørgaard<br />

Da Hovslagets redacteur, Sven Iversen, har<br />

indført en debatside, hvor SIRs medlemmer<br />

kan komme med indlæg til den standende<br />

debat i klubben, (kritiske og positive<br />

indlæg, så længe de er saglige, konstruktive<br />

og ikke personfikserede,) er det faldet i<br />

min lod at være den første skribent på disse<br />

sider.<br />

Da jeg for nylig har erfaret, at en kreds af<br />

personer i SIR arbejder med planer om at<br />

genindføre hestemøgsdepot på den gamle<br />

losseplads og at der skulle være lavet<br />

udregninger, der betyder, at denne metode<br />

vil være billigere end den nuværende<br />

containermodel, finder jeg det naturligt at<br />

åbne debatsiden med et indlæg om dette<br />

emne.<br />

Jeg er ikke tilhænger af lossepladsmodellen,<br />

så der er således åbnet op for en god og<br />

forhåbentlig konstruktiv debat, som gerne<br />

skulle udmønte sig i lavere omkostninger<br />

for bortskaffelse af hestemøg fra <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong>.<br />

Lossepladsen tømt<br />

Som mange medlemmer i forvejen ved, var<br />

SIR tæt på en politianmeldelse sidste forår,<br />

fordi hestemøget ifølge miljøingeniør ved<br />

<strong>Silkeborg</strong> Kommune, Aage Ebbesen, havde<br />

hobet sig op gennem flere år og i øvrigt<br />

gennem længere tid havde henligget på en<br />

ulovlig måde på arealet.<br />

Derfor valgte daværende næstformand,<br />

Lone Rasmussen, og jeg, at nu skulle den<br />

ski.. losseplads tømmes en gang for alle.<br />

Det blev gjort og det blev også meget dyrt.<br />

Da den blev tømt, fik vi fra Aage Ebbesen<br />

den præcise udmelding, at der ikke var<br />

lukket for, at bruge den gamle losseplads til<br />

formålet; men at det var under den meget<br />

klare forudsætning, at alle, alle regler<br />

vedrørende de miljømæssige forordninger<br />

uden undtagelse blev overholdt.<br />

Jeg skal efterfølgende kort skitsere hvilke<br />

regler Aage Ebbesen præciserede for<br />

opbevaring på pladsen:<br />

Regler for opbevaring<br />

Hestemøget skal oplægges i miler på samme<br />

måde og med samme udseende som<br />

roekuler, altså i en lang tagformet stak.<br />

I bunden af denne lægges rughalm i ca. 20<br />

centimeters tykkelse og rughalmen lægges<br />

ligeledes i denne tykkelse op ad de skrå<br />

sider og for enden af milen.<br />

Grunden til at rughalmen anbefales er, at<br />

den ifølge Ebbesen kan opsuge mere fugt<br />

end anden halm.<br />

På oversiden kan eventuelt bruges presenninger<br />

i stedet for rughalm. Presenningerne<br />

skal være monteret og fastgjort på en<br />

sådan måde, at regnen ikke kan løbe ind i<br />

hestemøget og derved give anledning til<br />

udvaskning af materiale til omgivelserne.<br />

Der lægges en mile for hvert år og den<br />

første henligger et - to år, hvor materialet<br />

til en vis grad formulder.<br />

Når mile nummer to det andet år er<br />

afsluttet og mile nummer tre påbegyndes,<br />

begynder man at fjerne mile nummer et.<br />

Dette vil altså sige, at der kan være op til<br />

tre miler på pladsen ad gangen; men det er<br />

selvfølgelig kun kortvarigt.<br />

Mit argument<br />

Min private modstand mod ordningen går<br />

på følgende:<br />

Rughalmen skal købes ind til cirka 7 - 8 øre<br />

pr. kg. fra den nyhøstede rugmark. (Det vil<br />

være adskillige tons, der skal anvendes for<br />

hvert års mile).<br />

Det er dyrt at få presset halmen ude på<br />

marken. (Måske 2.000 – 2.500 kr. pr. time.)<br />

Årets forbrug af rughalm skal herefter<br />

transporteres til lossepladsen, hvilket<br />

betyder en udgift på adskillige tusinde<br />

kroner til vognmand.<br />

På lossepladsen skal rughalmen stables og<br />

opbevares og ganske givet overdækkes.<br />

Der er formentlig ingen, som tør påtage sig<br />

at angive nøjagtigt, hvor stort forbruget af<br />

rughalm vil være på et år; men vi er nødt<br />

til at kalkulere med et skønnet årsforbrug<br />

og herefter bestemme os for hvor mange<br />

tons, vi vil aftage, på det tidspunkt hvor<br />

rugen høstes ellers kan vi næppe være<br />

sikre på at få suppleret hen over året.<br />

Vi skal have købt en aflæssevogn for at<br />

17


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

kunne læsse det af på den ovenfor<br />

beskrevne måde og denne repræsenterer<br />

selvsagt en udgift af en nærmere angivet<br />

størrelse. (Det vil være ret umuligt for<br />

personalet at læsse af fra en almindelig<br />

fladvogn, uden at bruge en stor del af<br />

arbejdstiden dernede på lossepladsen !)<br />

Hestemøg og brun sovs<br />

Der hvor milerne skal ligge, skal der være<br />

kørefast da bunden på visse tidspunkter af<br />

året er at sammenligne med brun sovs !<br />

Der kan lægges køreplader ud; men de<br />

repræsenterer også en udgift både til<br />

indkøb (evt. leje) og til udlægning på<br />

arealet.<br />

Bygningsaffald kan være et alternativ; men<br />

her taler vi om mange, mange kubikmeter,<br />

som skal bulldozes ud over arealet og<br />

murbrokker må absolut ikke komme med<br />

hestemøget, når det skal køres bort. - En<br />

lokal landmand i omegnen har allerede fået<br />

ødelagt maskineri på grund af murbrokker<br />

for 10.000 kr. !<br />

Når der skal lægges rughalm op ad siderne<br />

på milen, er man nødt til at gå eller køre<br />

mellem milerne, hvilket vil give mange<br />

problemer for de personer, der skal udføre<br />

denne operation netop på grund af bundens<br />

beskaffenhed.<br />

På toppen af milen kan der som ovenfor<br />

anført anvendes en presenning i stedet for<br />

halm; men det kræver, at den dækker<br />

hestemøget fuldstændigt og er komplet<br />

sikret mod, som en stor fugl, at flagre i<br />

retning af Vesterskov under stormvejr. Der<br />

må nemlig p.g.a. nedsivningsrisiko<br />

overhovedet ikke komme regn til<br />

hestemøget.<br />

Den hestemøg der køres bort fra pladsen,<br />

vil være mindre attraktiv for landmænd at<br />

bruge, da den indeholder 20 – 25 % mere<br />

halm end ved containerløsningen. Det er<br />

nemlig ikke ligefrem halmen som<br />

bestanddel, landmændene er mest<br />

interesserede i.<br />

18<br />

Er et ton et ton ?<br />

Hestemøget vil ikke kunne aftages af<br />

champignonproducenter, idet rughalm<br />

indeholder en sygdom, som angriber<br />

champignon.<br />

Vejen bag staldene og forbi foldene bliver<br />

opkørt og vi har i forvejen klager over<br />

vejens tilstand.<br />

Personalet vil komme til at bruge alt for<br />

megen tid dernede. Tid det kan bruge på<br />

undervisning, ridning og andre primære<br />

opgaver.<br />

Når hestemøget deponeres i op til to år,<br />

falder det sammen og begynder en<br />

nedbrydningsproces. Derfor svinder det<br />

meget volumenmæssigt; men kun meget<br />

lidt vægtmæssigt. Når der så tilføres<br />

rughalm, har vi en vægtforøgelse, der alt<br />

andet lige bevirker, at den totale mængde<br />

der skal køres bort, - en årsproduktion, er<br />

mindst ligeså stor eller sandsynligvis større,<br />

når den køres bort fra lossepladsen, end når<br />

den samme årsproduktion køres bort fra<br />

staldende i containere.<br />

Og så er det jo, at jeg til slut gerne vil<br />

spørge modparten i debatten:<br />

Hvorfor skulle det være dyrere at køre et<br />

ton væk fra staldene end at køre et ton væk<br />

fra lossepladsen ?<br />

Frem med ideer og visioner<br />

Det var så mit indlæg til den nye debatside.<br />

Måske kommer der et indlæg i næste<br />

Hovslaget fra tilhængerne.<br />

På denne måde kan vi få gang i debatten og<br />

forhåbentlig nå frem til nogle resultater der<br />

begunstiger <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

Må jeg lukke siden ved at opfordre alle, der<br />

har noget på sinde til at komme frem med<br />

det.<br />

Noget der kan forbedre eller lette<br />

hverdagen eller måske gøre vort sociale liv<br />

og samvær i klubben endnu bedre.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Formanden for <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Lone Rasmussen<br />

SIR er vågnet af sin vinterhi. Der<br />

er aktivitet overalt i vores klub og<br />

den gode stemning kan ikke undgå<br />

at smitte af. Den energi og det<br />

humør vi nu har på stedet, har en<br />

enorm selvforstærkende virkning -<br />

og den energi personalet lægger for<br />

dagen, giver mange frivillige lyst til<br />

at komme og give et nap med.<br />

En tidlig morgenstund kommer tre<br />

muntre piger skyndsomt ud på<br />

gårdspladsen. At morgenritualet ikke<br />

har taget flere timer, ses i både<br />

øjenkroge og på frisuren, men<br />

humøret fejler bestemt ikke noget.<br />

Efter er par minutter lyder både<br />

munter fløjten og en kvik<br />

bemærkning. Nanna, Anna og<br />

Birgitte er i gang med morgenarbejdet<br />

og Frida har smidt sig dovent<br />

på gårdspladsen og følger pigernes<br />

arbejde med et vågent øje. Der<br />

arbejdes ihærdigt med at rengøre<br />

bokse og inden længe dukker Anja<br />

og Billy op i kælderstalden - de skal<br />

gøre klar til "mesters" første<br />

morgenridt. Solen er for længst stået<br />

op, så denne morgen er det en af de<br />

udendørs baner, der rides på -<br />

arbejdsdagen er i fuld gang for alle i<br />

SIR.<br />

Ved 9-tiden er pigerne ved at være<br />

færdige, der bliver tid til en pause,<br />

inden de starter med at ride. Alle rider<br />

sammen i den store ridehal, og<br />

selvom der bliver tid til en drillende<br />

bemærkning fra Preben, er det<br />

tydeligt, at det der foregår her er<br />

målrettet træning til alle. Op ad<br />

formiddagen dukker flere op, nogle<br />

der har dagen eller et par timer fri -<br />

og lige vil tage del i fællesskabet. Det<br />

er en fornøjelse at se, hvordan alle<br />

går til den og vi får efterhånden klaret<br />

en del af de projekter, som frivillige<br />

har lovet at tage sig af. Parkeringspladsen<br />

fremstår nu lys og venlig, en<br />

del af de store træer ud mod Funderholmevej<br />

er blevet fældet og<br />

smågrenene er ændret til flis, som er<br />

lagt ud langs ridehallen. Også den<br />

lille ridehal har fået en ordenlig<br />

omgang udvendig, så væggen lyser<br />

ren og pæn i solen. Hegnet omkring<br />

parkeringspladsen er blevet malet,<br />

vandingsanlægget er blevet sat op,<br />

men virker desværre ikke endnu på<br />

grund af vores vandtilførsel, foldene<br />

er blevet gødet og hegnet på<br />

løbefoldene virker efter hensigten<br />

igen. For alle der kommer i SIR, må<br />

det være tydeligt, at der er sket en<br />

forandring.<br />

Middagsstunden nærmer sig og<br />

inden anden halvleg starter, er det tid<br />

til en pause. Først på eftermiddagen<br />

kommer nogle piger cyklende ned til<br />

rideskolen, de morer sig højlydt over<br />

en sjov oplevelse i skolen og på<br />

parkeringspladsen begynder<br />

forventningsfulde børn at møde op til<br />

dagens første time i rideskolen. Jeg<br />

snakker med en pige, der kommer for<br />

at få sin første ridetime, og det er<br />

tydelig at både mor og datter er<br />

spændte på den kommende time.<br />

Flere kommer til og snart summer<br />

Holmehus af glade stemmer. Nogle<br />

slår sig ned på en bænk i solen, mens<br />

andre går i gang med at gøre klar til<br />

at ride. Jeg går rundt og samler<br />

indtryk, nyder stemningen og får en<br />

snak med en ny pensionær, som for<br />

nylig har valgt at flytte til <strong>Silkeborg</strong>.<br />

Vi bliver enige om, at SIR må være<br />

den rideklub i Danmark, der er aller<br />

smukkest beliggende. Uanset hvilken<br />

vej man kommer fra, er det tydeligt,<br />

at foråret er kommet. Anemoner og<br />

violer vrimler i skovbunden og langs<br />

grøftekanter og skoven er begyndt at<br />

få sin flotte grønne forårsfarve.<br />

Nu begynder undervisningen i den<br />

nye ridehal og et par stykker har<br />

allerede sat sig til rette på<br />

tilskuerpladserne. Sådan fortsætter<br />

eftermiddagen - de rytter der har fået<br />

undervisning skridter udenfor med<br />

røde kinder og trætte heste for at give<br />

plads til nye ekvipager. I den gule<br />

stald lyder der høj musik, mens nogle<br />

piger er ved at gøre deres ponyer klar.<br />

De hygger sig og får en snak om den<br />

kommende konfirmation, ønsker,<br />

festen og noget mere privat "tøsesnak".<br />

Ved 20-tiden begynder der at falde<br />

lidt aftenro over SIR. Rideskolen har<br />

netop afsluttet dagens undervisning<br />

og det tynder ud på parkeringspladsen.<br />

Jeg går en tur i sekretariatet<br />

og får ordnet lidt papirarbejde - sidder<br />

lidt og glæder mig over, hvor dejligt<br />

det er at færdes et sted, hvor alle ser<br />

ud til at have det rart. Da jeg kommer<br />

ned, er Nanna og Frida i gang med<br />

aftenens lukkerunde. Sadelrummene<br />

bliver låst, lys slukkes og porte<br />

lukkes. Anne og Birgitte har gang i<br />

gryderne - det dufter sådan - og Anja<br />

og Billy er vist også gået "hjem". På<br />

vej over mod bilen, møder jeg Preben<br />

på aftenrunde - klokken nærmer sig<br />

22 og en dag er ved at være til ende.<br />

Da jeg kører hjem, tænker jeg på, at<br />

det faktisk ikke kun er et arbejde, men<br />

en livsstil at bo på et sted som SIR og<br />

på hvordan alle os, der kan køre hjem,<br />

har et medansvar for, at SIR er et godt<br />

sted at føre den livsstil..<br />

19


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Præsentation af Birgitte.<br />

Hejsa, jeg hedder Birgitte og er<br />

20 år gammel - forhåbentlig<br />

kommende beriderelev her i<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>. Det vil blive<br />

opklaret efter sommerens<br />

Præsentation af Anja.<br />

Hej, jeg hedder Anja, jeg er 22<br />

år og fra Fanø. Jeg har haft med<br />

heste at gøre i ca 19 år, de<br />

sidste 4 for Preben Ørts. I 1998/<br />

99 var jeg på højskole og derfra<br />

kom jeg i huset på Stald Sesam<br />

i Bording. Jeg skulle passe hus<br />

og heste og jeg var der i et halvt<br />

år. Så gik turen til Ikast, hvor<br />

jeg blev ansat som hestepasser<br />

for Preben og siden har jeg fulgt<br />

Preben, først til Vejle og nu til<br />

20<br />

optagelses prøver på<br />

Vilhelmsborg, hvor jeg skal til<br />

aspirantprøve her i sommer. Jeg<br />

kommer oprindeligt fra Odense<br />

på fine Fyn. Men siden jeg<br />

afsluttede 10. klasse har jeg<br />

flyttet rundt på forskellige<br />

rideskoler. - Jeg startede som<br />

staldpige i Holstebro i 99 og var<br />

der i 8 måneder. Derefter tog jeg<br />

til Hückeswagen i Tyskland, hvor<br />

jeg arbejdede i en salgsstald i et<br />

år. På det tidspunkt var jeg<br />

stadig ikke sikker på, at det var<br />

hestene, jeg ville arbejde med<br />

fremover. Så jeg gik i gang med<br />

at uddanne mig til ortopædist -<br />

men det blev meget kortvarigt,<br />

for jeg savnede ridningen<br />

skrækkeligt meget. Så jeg valgte<br />

at starte hos Arly Gundersen i<br />

Lyngby Tårbæk med henblik på<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>. Her er jeg<br />

glad for den gode modtagelse, jeg<br />

har fået og glæder mig til at<br />

fortsætte i lang tid på samme<br />

måde. Udover at stå for hestenes<br />

velfærd, vil jeg afholde Grooming-kurser<br />

hvor alle er velkomne,<br />

børn som voksne. Der vil<br />

læreplads. Da Arly desværre gik<br />

bort efter længere tids sygdom,<br />

var jeg tvunget til at finde en ny<br />

læreplads. Jeg har altid været en<br />

stor beundrer af Preben Ørts (på<br />

den gode måde) og ville<br />

selvfølgelig gerne have en<br />

læreplads hos ham. Derfor søgte<br />

jeg her til <strong>Silkeborg</strong>, hvor jeg<br />

håber at blive ihvertfald de næste<br />

3 år. Jeg er sikker på, at både<br />

Absalon (min hest) og jeg vil få<br />

en super sjov og lærerig tid her.<br />

Indtil videre vil jeg sige mange<br />

tak for den fine modtagelse. Alle<br />

har været enormt hjælpsomme,<br />

udadvendte og søde ved os. Vi<br />

har virkelig følt os velkomne. Jeg<br />

glæder mig til at fortsætte<br />

samarbejdet med jer allesammen.<br />

Knus og vrinsk fra Birgitte og<br />

Absalon<br />

komme opslag med nærmere<br />

information i rytterstuen. Jeg<br />

glæder mig til at se jer. Hilsen<br />

Anja<br />

PS - hvis du møder en gris på din<br />

vej så træk den i halen og tænk<br />

på mig!


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Indvielse af køkkenet<br />

Indlæg af Sidse Tolstrup<br />

Lørdag den 5. april var den<br />

store aften for indvielse af<br />

SIR´s nye køkken. Kim Hjort,<br />

Steen Rønne og Bent<br />

Andersen havde arbejdet<br />

ihærdigt hele dagen på en flot<br />

5 retters menu. Mange nye og<br />

gamle SIR folk var mødt op.<br />

Vi var ca 50 mennesker<br />

samlet i rytterstuen ved et<br />

flot dækket bord.<br />

Efter middagen fortsatte<br />

resten af aftenen med<br />

musik og dans i rytterstuen.<br />

Humøret var højt og alle<br />

kom ud og fik sig en<br />

svingom på dansegulvet (af<br />

den ene eller anden art.....)<br />

De sidste natteravne forlod<br />

festen omkring kl. 03.00 Det<br />

var en utrolig hyggelig og<br />

rar aften, hvor folk havde<br />

mulighed for at lære de nye<br />

mennesker i SIR at kende.<br />

Og til Kim, Steen og Bent -<br />

Det var en rigtig flot og<br />

lækker menu! Vi glæder os<br />

allerede til næste gang, I<br />

lader os smage jeres<br />

specialiteter!<br />

21


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

22


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Marie og Chianti‘s<br />

debut i Military<br />

Debut som military rytter søndag den 6. april <strong>2003</strong> i Faarup.<br />

Af Nils F.<br />

Lørdag var der kursus og<br />

gennemgang af terrænbanen,<br />

samt teori herom.<br />

Søndag gik det så løs. Marie<br />

skulle for første gang prøve<br />

sig ud i Militaryens kunst.<br />

Dagen startede ikke allerbedst.<br />

Chianti havde under<br />

turen skrabet sig op ad<br />

bagklappen i traileren således<br />

at han havde en kæmpe<br />

hudafskrabning, og det var<br />

tydeligt at det ikke bekom<br />

ham vel. I første øvelse<br />

dressuren var han svær for<br />

Marie at sparke frem og<br />

resultatet blev derefter, ikke<br />

alt for gode karakterer.<br />

På terrænbanen var Marie og<br />

Chianti som en fisk i vandet<br />

Marie havde hjælperne i<br />

orden ved sin debut i Military<br />

Marie og Chianti under<br />

dressuren<br />

Marie ved præmieoverrækkelse<br />

efter sin flotte 4. plads.<br />

Derefter skulle Marie og<br />

Chianti på springbanen der<br />

var en meget lille bane og<br />

med nogle meget smalle<br />

spring. Her opnåede Marie og<br />

Chianti en 2. plads og rykkede<br />

frem i det samlede resultat til<br />

en 6. plads.<br />

Efter tre timers ventetid var<br />

turen endelig kommet til<br />

terrænbanen og nu vågnede<br />

Chianti op.<br />

Marie og Chianti vandt<br />

terrænspringningen og ikke<br />

nok med det, som eneste<br />

ekvipage red de på ideal tiden<br />

og modtog herfor en flot gave<br />

i form af et ur. Sammenlagt<br />

rykkede Marie op på 4.<br />

pladsen. Et flot resultat i sin<br />

debut.<br />

23


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Priser i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Priser for opstaldning pr. måned pr. 1. april <strong>2003</strong><br />

Boks i boksstalde 1950 kr<br />

Boks i gl. boksstald 1500 kr<br />

Spiltov pony kat. II og III 925 kr<br />

Spiltov pony kat. I 1200 kr<br />

Tillæg for spåner 250 kr<br />

Opsigelsesfristen for opstaldede heste i SIR<br />

er løbende måned 30 dage<br />

Priser for reservation pr. måned<br />

Nummereret boks i juli måned 700 kr<br />

Unummereret boks i juli måned 600 kr<br />

Nummereret boks i øvrige måneder 850 kr<br />

Unummereret boks i øvrige måneder 750 kr<br />

Tidspunktet for hestens/ponyens tilbagekomst oplyses<br />

ved afrejse.<br />

SIR kan disponere over pladsen til anden side i den<br />

periode, hvor pladsen er reserveret, men den skal være til<br />

rådighed for ejeren fra den oplyste returneringsdato.<br />

Priser for medlemskontingent pr. år pr. 1. april <strong>2003</strong><br />

For personer under 18 år<br />

Medlemskontingent - børn 225 kr<br />

For personer over 18 år<br />

Medlemskontingent - voksne 325 kr<br />

Medlemskontingent - passive 125 kr<br />

Medlemskontingent - SIR´s støtteforening<br />

“GYNGEHESTEN”<br />

Personligt medlemsskab 175 kr<br />

Familie medlemsskab 450 kr<br />

For alle som modtager undervisning, har hest/pony<br />

opstaldet i SIR eller er udefra kommende ekvipager og<br />

bruger af faciliteterne i SIR gælder det, at SIRmedlemsskab<br />

er<br />

obligatorisk.<br />

Priser for elevundervisnng pr måned pr. 1. april <strong>2003</strong><br />

For ryttere under 18 år på SIR´s elevheste<br />

1/2 times undervisning pr uge 155 kr<br />

1 times undervisning pr uge 215 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 380 kr<br />

For ryttere over 18 år på SIR´s elevheste<br />

1/2 times undervisning pr uge 165 kr<br />

1 times undervisning pr uge 240 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 405 kr<br />

24<br />

For ryttere under 18 år på privat hest/pony<br />

1 times undervisning pr uge 175 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 300 kr<br />

For ryttere over 18 år på privat hest/pony<br />

1 times undervisning pr uge 200 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 325 kr<br />

Privatundervisning ved ex. berider -<br />

holdundervisning<br />

Ryttere under 18 år - hest opstaldet i SIR<br />

1 times undervisning pr uge 250 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 500 kr<br />

1 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 400 kr<br />

2 dressur/springtimer pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 600 kr<br />

Ryttere over 18 år - hest opstaldet i SIR<br />

1 times undervisning pr uge 300 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 600 kr<br />

1 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 500 kr<br />

2 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 700 kr<br />

Ryttere under 18 år - udefra SIR hest<br />

1 times undervisning pr uge 300 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 600 kr<br />

1 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 500 kr<br />

2 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 700 kr<br />

Ryttere over 18 år - udefra SIR hest<br />

1 times undervisning pr uge 350 kr<br />

2 timers undervisning pr uge 700 kr<br />

1 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnastikspringning 600 kr<br />

2 dressur/springtime pr uge<br />

samt 1 times gymnasstikspringning 800 kr<br />

Priser for ridehuskort<br />

pr. måned 525 kr<br />

pr uge 150 kr<br />

weekend 100 kr<br />

dag 50 kr


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Aktivitetskalender for<br />

22. maj kl. 19.00<br />

Medlemsmøde i rytterstuen<br />

Den 8. og 9. juni<br />

Bymesterskab i dressur<br />

13. juni<br />

Ridemærkeprøve<br />

14. juni<br />

Arbejdsdag<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

25. til 28. juni<br />

Ridelejr<br />

Se mere på www.silkeborg-rideklub.dk<br />

14. til 20. juli<br />

Jysk Rideuge<br />

Se mere på hjemmesiden<br />

8. og 9. november<br />

Distriktsstævne i pony spring<br />

<strong>2003</strong><br />

29. og 30. november<br />

Distriktsstævne hest spring<br />

Husk også<br />

Djursland <strong>Rideklub</strong>s Distriktstævne i<br />

Bededagsferien<br />

Og i øvrigt - følg med på vores<br />

hjemmeside<br />

www.silkeborg-rideklub.dk<br />

25


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Medlemsnavn Pony/heste Telefon Mobil<br />

Preben Ørts 86851056 40312142<br />

Jenny Aabostad Romanov<br />

Maria Norge Andreassen Fazette 51701474<br />

Tenna Annet Andersen Sârôn van den Beckput 22618952<br />

Susanne Anthony Scarlett 75782363<br />

Ragnhild Jørgensen Bager Ronja 86845833<br />

Louise Birkholm Scarlett (hp) 86851413 27221043<br />

Pernille Bjørn Thøgersen Rambo 86815837 23315294<br />

Susanne Bjørn Thøgersen Shandor 86815837 27499401<br />

Clara Boesen Krumme 86803092 20825233<br />

Marie Louise Brandt Starlight 86844203<br />

Louise Brix Barbette 40261906<br />

Nanna Damgaard Jensen Maxine 86849964 28116745<br />

Lars Peter Dons Larsen Lukas 86859144<br />

Linette Færch Madonna 86821549<br />

Charlotte Fenst Amadeus III 86848677 40171558<br />

Christian Fenst My Lady 86848677 40171558<br />

Josefine Frederiksen Cirkeline 86800794<br />

Nils Frederiksen Chianti Classico 86800794<br />

Doris Gasbjerg Viktoria, Plet 86851117<br />

Mette Hahn-Pedersen Phoenix Alfarvad 86851413<br />

Betina Lund Hansen Esan<br />

Birgitte Hansen Absalon 22291761<br />

Susan Hansen Naduc 86859555 61189170<br />

Torben Hansen Donau, Nitouche 75771436<br />

Lienette Hjort Andersen Ugarno 86812270<br />

Katrine Hjorth Bailando 86811740 21679617<br />

Hans Hvid Satalitte 86888001<br />

Gerd Illum Passepartout 59328148 24612024<br />

Louise Jensen Timmy Boy 86859604 22636261<br />

Johan Jeppesen Carat 86851155 20315755<br />

Susanne Kjeldsen La Reine 21806423<br />

Amalie Knop Blackie 86826776 23643756<br />

Helle Knop Penelope 86826776 23643756<br />

Berit Knudsen Chamant 86816159<br />

Josephine Knudsen Lotte 86851712 20604822<br />

Ida Kristensen Ronja (hp) 86824436<br />

Solveig Kristensen Citat Slut (hp) 86824436 51683003<br />

Charlotte Laursen Voila Z 21434332<br />

Therese Lindegaard Hjorth Sanne 86869174 26144740<br />

Sara Mejlvang Møller Citat Slut 86837460<br />

Helene Midtskau Landor<br />

Nanna Nørgård Sørensen Bounty 27448303<br />

Camilla Nielsen Kashmir 23345044<br />

Christina J.D. Nilson Aloe 22808223<br />

Anne Katrine Restrup Chariff 86836367 60620053<br />

Marie Louise Restrup Bogard 86836367<br />

Søren O. Sørensen Casiro 97172828<br />

Benedicte Sebbelov Emos 40417935<br />

Anita Sehsted Nielsen Cantate<br />

Marie Skårup Chianti Classico (hp) 86814831 22626223<br />

Bjarne Skøde Tito Teglgården 86844559<br />

Marie Willadsen Tullemor 86813702<br />

Katinka Lund Zeiner Golden Charm, Macody<br />

(hp) : halvpart/rytter opgjort pr 24.4.<strong>2003</strong><br />

26


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

Støt vore sponsorer - de støtter os!<br />

Gennem <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>s Støtteforening "Gyngehesten" støtter en lang række<br />

virksomheder <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>. Vore sponsorer, som vi hermed opfordrer ALLE<br />

medlemmer til at støtte, omfatter følgende virksomheder:<br />

AZ huse A/S, <strong>Silkeborg</strong><br />

Arnolds Have og Boligservice, Them<br />

BDO Scanrevision, <strong>Silkeborg</strong><br />

Beslagsmed Tom Nørgaard, <strong>Silkeborg</strong><br />

BG Bank, <strong>Silkeborg</strong><br />

Brødrene Dahl, <strong>Silkeborg</strong><br />

BRIX Smedeforretning, <strong>Silkeborg</strong><br />

Danmarks Hesteforsikring G/S, København<br />

Dan Rosett APS, Viby<br />

DLG, <strong>Silkeborg</strong><br />

Folke Sparekassen, Lysbro<br />

From Grafisk, Kolding<br />

Gjessø El-Service A/S, Them<br />

GJ Design, Them<br />

Grovvarecentret, <strong>Silkeborg</strong><br />

HBL Vine, <strong>Silkeborg</strong><br />

Hjorts Autolak, Knudlund - Them<br />

Jyske Bank, <strong>Silkeborg</strong><br />

Kingo Karlsen, <strong>Silkeborg</strong><br />

Lynge Papir & Kontor, <strong>Silkeborg</strong><br />

Malermester Claus M. Jensen, <strong>Silkeborg</strong><br />

Midtjysk Traktorlager v/Harder & Søgaard A/S, <strong>Silkeborg</strong><br />

Nordea, <strong>Silkeborg</strong><br />

Rider Sport, <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Silkeborg</strong> Køreskole v. Tom Kisbye, <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Silkeborg</strong> Pallefabrik A/S, <strong>Silkeborg</strong><br />

Special-Butikken, <strong>Silkeborg</strong><br />

Stens Haveservice / Stald Mejse<br />

27


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> maj <strong>2003</strong><br />

28<br />

Benzin<br />

Fyringsolie<br />

Tips/Lotto<br />

Videoudlejning<br />

Dagligvarer til nettopriser<br />

Tlf. 8682 7962<br />

Vestre Ringvej 24, 8600 <strong>Silkeborg</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!