06.05.2013 Views

December 2004 - Silkeborg Rideklub

December 2004 - Silkeborg Rideklub

December 2004 - Silkeborg Rideklub

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Julenummer<br />

<strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

1


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

2<br />

Drømmen om det<br />

personlige badeværelse<br />

Tilværelsen er for kort til kedelige badeværelser. Et<br />

smukt og velfungerende bad er den rene, skære<br />

velvære for krop og sjæl. Og hvem har ikke fortjent<br />

at begynde og afslutte dagen i de bedst tænkelige<br />

omgivelser?<br />

Start med at hente inspiration til dit nye badeværelse<br />

i Badeland i Århus med over 40 forskellige<br />

bademiljøer.<br />

Vi realiserer både små og store drømme!<br />

Møllevangs Allé 144 8200 Århus N Tlf. 86 16 93 54 www.badeland.dk<br />

Åbningstider: Mandag 10.00-1900, tirsdag - fredag: 10.00-17.30, lørdag: 10.00-13.00


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

LÆS I DETTE NUMMER <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Lederen 4<br />

Klub og Bymesterskaberne i SIR 5<br />

Vejen til en ny hest 8<br />

Halløj ... Gershwin 10<br />

Sagnhestene fra sagaøen 12<br />

Referat fra indskydermødet <strong>2004</strong> 12<br />

Dressur på landsplan 16<br />

Skæve fotos 18<br />

Venskab og juletid 19<br />

Nyt fra to SIR sild 21<br />

Skovtur 23<br />

Ponyspringere 27<br />

Hubertusjagt 31<br />

Fredriks’værk 33<br />

Baldur 35<br />

Priser i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> 36<br />

Aktivitets kalender 37<br />

Telefonliste 38<br />

Vores Sponsorer 39<br />

ANNONCEPRISER<br />

Inde i bladet (sort/hvid) Bagsiden (4-farvet)<br />

1/6 side: 500 kr. 1/6 side: 350 kr.<br />

1/4 side: 850 kr. 1/3 side: 700 kr.<br />

1/3 side: 1000 kr. 2/3 side: 1400 kr.<br />

1/2 side: 1500 kr. Priserne er pr. blad<br />

1/1 side: 2500 kr. excl.moms. Ved køb af<br />

Priserne er for 4 blade annonce i 4 blade<br />

(ét år) excl. moms. gives 10 procent rabat.<br />

Foto på forsiden:<br />

Bymester i dressur, Rikke Lenskjold, Holyfield, SIR.<br />

Bymester i spring, Sine Frederiksen, Sebrina, SIR.<br />

Signe B. Pedersen, Gershwin, SIR.<br />

Officielt organ for<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Funderholmevej 31<br />

8600 <strong>Silkeborg</strong><br />

Telefon: 86 82 58 89<br />

E-mail: sir@silkeborgrideklub.dk<br />

Hjemmeside: www.silkeborgrideklub.dk<br />

Udgiver<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Redaktion:<br />

Sven Iversen<br />

86 85 14 13<br />

Medlemmer:<br />

Sisse Tolstrup 26 84 64 94<br />

Marie Skårup 22 62 62 23<br />

Laura Schou 26 74 47 84<br />

Erik Nørgaard 21 65 73 03<br />

Annoncer:<br />

Louise Birkholm 27 20 02 35<br />

Indlevering af artikler<br />

Redaktionen vil gerne have alle artikler<br />

elektronisk - enten pr. email eller på diskette.<br />

Skriv helst direkte mails til<br />

Sven@Iversen.com eller aflever din artikel til<br />

Erik, som så mailer videre til Sven.<br />

I så fald må artiklen gerne være håndskrevet.<br />

Vil du gerne have et billede med, så kontakter<br />

du Louise Birkholm eller Erik, som tager et<br />

rigtigt godt billede af dig/din hest/hund eller<br />

hvad det måtte være.<br />

Har du selv billeder eller tegninger må du<br />

gerne sende dem direkte til Sven Iversen.<br />

Oplag:<br />

400 eksemplarer<br />

Tryk:<br />

From Grafisk, Kolding<br />

3


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

LEDER<br />

I Peters Jul hedder det:<br />

Jeg glæder mig i denne tid,<br />

nu falder julesneen hvid.<br />

Et andet sted hedder det:<br />

Sikken voldsom trængsel og<br />

alarm.<br />

De første to linier gives der,<br />

selv på denne årstid, ingen<br />

garanti for.<br />

Det gør der til gengæld for den<br />

sidste.<br />

Alle prøver vi at blive klar til<br />

den store højtid.<br />

Særlig meget skal nås, der<br />

skal købes ekstra ind, der skal<br />

pyntes, et glas gløgg hos<br />

familie eller bekendte og alt i<br />

alt er det en lidt stressende og<br />

jagende tid i dagene inden jul;<br />

men også en varmende og<br />

hjertefyldt tid, hvor tingene jo<br />

stort set falder på plads og til<br />

sidst når man det jo alligevel.<br />

Næsten sådan er året også<br />

gået i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

Tusindtallige ting skulle gøres.<br />

Nervøsitet over om det nu<br />

kunne nås eller lade sig gøre;<br />

men tiden viser jo som regel,<br />

at det meste nås og at det der<br />

ikke nås, måske set i<br />

4<br />

bakspejlet slet ikke er så vigtigt<br />

endda.<br />

Der er dog ved rigtig mange<br />

medlemmers aktive indsats i<br />

klubben nået meget og tillige<br />

på mange områder.<br />

Der er ting som trænger sig på<br />

og ting som skal gøres ved<br />

lejlighed, - helt færdige bliver<br />

man jo næppe når man driver<br />

en rideklub; men lad det<br />

foreløbigt blive ved det der er<br />

udført og derfor en stor tak til<br />

alle de mennesker, som har<br />

ydet en aktiv indsats under en<br />

eller anden form.<br />

Det er denne indsats, som<br />

driver klubben videre og som<br />

udbygger fællesskabet og den<br />

gode stemning.<br />

Så lad os i fællesskab bringe<br />

denne holdning med ind i det<br />

nye år.<br />

Hermed ønskes en varmende<br />

og glædelig jul og et godt og<br />

lykkebringende nytår til alle<br />

medlemmer af <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong>, vort personale, vore<br />

forretningsforbindelser, samt<br />

vore mange sponsorer.<br />

Bestyrelsen i <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong><br />

OG HUSK SÅ LIGE AT:<br />

Det er den 24. december klokken 12.00 vi mødes<br />

i rytterstuen og ønsker hinanden glædelig jul og at<br />

DET LIGELEDES ER:<br />

Den 31. december klokken 12.00 at vi mødes<br />

samme sted for at ønske hinanden et godt nytår


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Klub og-Bymester-<br />

skaberne i SIR<br />

Flot stævne for SIR. SIR blev Bymester i Hold<br />

dressur, og i hold spring samt indv. Spring og dressur<br />

for heste. Flot 3. plads til Maj Nyborg i pony spring og<br />

4. plads til Kristina Bjerggaard i pony dressur.<br />

Af Erik Nørgaard og Nils Frederiksen<br />

SIR var rammen omkring<br />

klub og<br />

bymesterskaberne over 2<br />

weekender i oktober.<br />

Den 15. – 17. oktober stod<br />

den på ridebanespringning,<br />

og weekenden efter den 22.<br />

– 24. var det dressurens tur.<br />

I begge discipliner var der<br />

lagt holdkonkurrence ind og<br />

stævnet blev som følge<br />

heraf så omfattende at det<br />

ikke kunne afvikles over en<br />

enkelt weekend. Derudover<br />

kom så samtidig at det blev<br />

afholdt som et klubstævne.<br />

Der var mange tilmeldinger<br />

fra Der var mange<br />

tilmeldinger fra ryttere i<br />

<strong>Silkeborg</strong> og opland.<br />

Under<br />

springkonkurrencerne var<br />

der meget flot besøg af<br />

tilskuere; men begge<br />

weekender var interessen<br />

dog stor og tilskuerne fik<br />

derfor hvad de kom efter:<br />

Flot ridning og<br />

konkurrencelyst.<br />

Tre hold placerede<br />

Særlig tilfreds kunne SIR´s<br />

berider, Preben Ørts dog<br />

være, idet SIR hjemtog<br />

Foto Nr. 3 CD<br />

017 – 17 JPG<br />

Bymester i spring, Sine<br />

Frederiksen/Sebrina, SIR<br />

både første, anden- og<br />

tredje pladsen i dressur for<br />

hold.<br />

I alt besatte SIR halvdelen<br />

af de otte mulige<br />

førstepladser og<br />

Lindegården indtog den<br />

femte førsteplads.<br />

De samlede resultater for<br />

de to weekenders<br />

konkurrencer blev for SIR<br />

følgende: (Bymester<br />

fremhævede):<br />

Springning for pony –<br />

individuelt:<br />

Foto Nr. 4 CD<br />

023 – 23 JPG<br />

Bymester i dressur Rikke<br />

Lenskjold/Holyfield, SIR<br />

1. Stine Holm/Bette Klaus,<br />

Lindegårdens <strong>Rideklub</strong><br />

3. Maj Nyborg/Samantha<br />

Mak , SIR<br />

5


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Dressurridning for pony –<br />

individuelt:<br />

2. Nicoline Filt/Eros<br />

Rosendahl<br />

4. Kristina<br />

Bjerggard/Toffefee, SIR<br />

Dressurridning for hest –<br />

hold:<br />

1. Rikke Lenskjold, Tove<br />

Axelgård, Louise<br />

Birkholm og Agnes<br />

Andersen, SIR<br />

2. Louise Jensen, Kristina<br />

Stokic, Nikka W. Jensen og<br />

Katrine Hjorth, SIR<br />

3. Mette hahn-Pedersen,<br />

Helle Knop, Heidi<br />

Andreassen og Mette<br />

Birkholm, SIR<br />

Dressurridning for hest –<br />

individuelt:<br />

1. Rikke<br />

Lenskjold/Holyfield, SIR<br />

Ridebanespringning for<br />

hest – hold:<br />

1. Stine Dahl, Birgitte<br />

Hansen, Sine Frederiksen<br />

og Louise Birkholm, SIR<br />

3. Marie Skårup, Sidse<br />

Tolstrup, Janni Andersen og<br />

Anette Methmann, SIR<br />

Ridebanespringning for<br />

hest – individuelt:<br />

1. Sine<br />

Frederiksen/Sebrina SIR<br />

2. Stine Dahl/Soffi SIR<br />

6<br />

Foto Nr. 01 CD<br />

Anette Methmann/ SIR<br />

Foto Nr. 02 CD<br />

Louise Birkholm/ SIR<br />

Foto Nr. 08 CD<br />

SIR`s bymestre i hold<br />

dressur Louise Birkholm,<br />

Rikke Lenskjold, Tove<br />

Axelgaard og Agnes<br />

Andersen


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Bymesterskaberne <strong>2004</strong><br />

Her ville vi gerne have vist<br />

resultaterne fra hele klub –<br />

og bymesterskabet men<br />

Desværre har vi ikke<br />

modtaget disse inden<br />

redaktionen deadline.<br />

Vi beklager overfor de<br />

ryttere der gerne ville have<br />

læst disse resultater.<br />

Foto Nr.: CD<br />

LouiseJensen/<br />

Hesselgårdens Rosina, SIR<br />

Foto Nr.: 6 CD<br />

Susanne Bjørn/Rambo, SIR<br />

Foto Nr.: 7<br />

Kristina Bjerggaard/Toffife,<br />

SIR<br />

Gyngehesten<br />

Gyngehesten er SIR´s<br />

støtteforening.<br />

Gyngehesten sælger<br />

reklamer til ridehal og<br />

stævneprogrammer.<br />

Gyngehesten skal have<br />

en ny bestyrelse til<br />

generalforsamlingen<br />

ultimo februar 2005.<br />

Vil du gøre en aktiv<br />

indsats for din klub kan<br />

du blive medlem af<br />

Gyngehesten.<br />

Årskontigent pr. person<br />

er kr. 175.-<br />

Familiekontigent koster<br />

kr. 450.-<br />

Udfyld girokortet (ligger<br />

i rytterstuen) med navn<br />

og adresse samt typen af<br />

medlemskab og betal<br />

inden jul for år 2005.<br />

Som medlem af<br />

Gyngehesten har du<br />

stemmeret – og du er<br />

valgbar – til<br />

generalforsamlingen.<br />

Samtidig støtter du<br />

bredden i SIR.<br />

Med venlig hilsen – den<br />

nuværende bestyrelse.<br />

7


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Vejen til en ny hest<br />

Af Nanna D. Jensen<br />

Nanna som vi alle kender hende. Til daglig så cool;<br />

men ikke når hesten mister livet.<br />

I foråret besluttede vi, at jeg skulle have en ny<br />

hest, da Maxine - min pony - var blevet for lille.<br />

Hende satte vi på græs hjemme hos min<br />

morfar.<br />

Vi søgte en del på nettet og fandt også nogle<br />

emner, vi ville kigge på; men vi fandt ikke lige<br />

den rette.<br />

Men så min mor en annonce på en 5 års<br />

vallak i Gjern. Vi tog ud og kiggede på den, -<br />

jeg skulle selvfølgelig prøve den; men da de<br />

ikke havde nogen ridebane, skulle vi ride<br />

igennem en skov for at komme over til Gjern<br />

Rideskoles gamle ridebane.<br />

Han var bare så sød og jeg blev helt vild med<br />

ham.<br />

Vi havde optaget noget video og det viste vi til<br />

Preben og han syntes, den var okay.<br />

Den 26/6-04 blev Pinn Krogsholm min.<br />

Vi aftalte med Herluf, som har opdrættet Pinn,<br />

at den blev derude til efter sommerferien, da<br />

jeg skulle 3 uger på sommerferie. Jeg var ude<br />

at ride ham, så meget jeg kunne. Jeg red<br />

sammen med Mette, som er hende, vi købte<br />

Pinn af og vi havde nogle rigtige gode timer<br />

sammen og blev meget gode venner.<br />

Men som mange af jer ved, så blev lykken<br />

kort.<br />

Den 25/7-04 døde Pinn min "lille" hest (han<br />

var 175 cm) af tarmslyng. Det var forfærdeligt.<br />

Både min mor og jeg blev meget kede af det.<br />

Min mor spurgte om jeg ville med ud og se<br />

8<br />

Pinn en sidste gang; men det ville jeg ikke, så<br />

min mor kørte selv.<br />

Ved 11-tiden kom min mor hjem igen, hun<br />

syntes jeg skulle køre med ud og se Pinn. Hun<br />

sagde, at jeg ville fortryde på et senere<br />

tidspunkt, hvis jeg ikke gjorde det. Da vi kom<br />

derud, gik vi direkte over i stalden og hen til<br />

hans boks og der lå han så, lige som om han<br />

sov.<br />

Vi gik ind og satte os hos ham, mens tårerne<br />

bare fik frit løb. Det er noget af det værste, jeg<br />

har været ude for. Den ene dag var han<br />

levende og den næste lå han død i den boks,<br />

hvor han 5 år tidligere var blevet født.<br />

Lysten til igen at få en hest var mildest talt<br />

væk.<br />

Jeg kunne bare ikke klare at starte forfra. Men<br />

som tiden gik, begyndte jeg at savne at have<br />

en hest og miljøet på SIR igen.<br />

Så jagten begyndte igen og vi tog ud og<br />

kiggede på nogle forskellige; men de var ikke<br />

noget for mig.<br />

Jeg mødte så Benny Hansen til et stævne i<br />

KOOR. Han fortalte, at han måske havde en<br />

jeg kunne bruge. Min mor og jeg kørte ud til<br />

Benny for at se Rambo. Jeg prøvede ham og<br />

han var rigtig sød. Benny tilbød, at jeg måtte få<br />

Rambo på prøve et stykke tid, så det tog vi<br />

imod.<br />

Rambo var bare alle tiders og min mor var<br />

også vild med ham.<br />

Jeg startede til bymesterskabet og det gik<br />

rigtig godt om fredagen. Jeg delte en<br />

førsteplads med Mette Birkholm i en LC2.<br />

Om lørdagen skulle vi så se, om vi kunne gøre<br />

det igen; men vi nåede ikke så langt, for fem<br />

minutter før jeg skulle ind, tog f..... ved Rambo<br />

og han bukkede helt vildt, så jeg til sidst<br />

"valgte" at stå af.<br />

Så der lå jeg så med jord i hele hovedet. Min<br />

mor og Preben havde svært ved at holde<br />

masken, for jeg så ret komisk, ud siger de. Det<br />

kostede lige en uge hjemme med<br />

hjernerystelse.<br />

Inderst inde vidste jeg jo nok allerede dengang,<br />

at han var lige stærk nok for mig og vi måtte<br />

desværre prøve at finde en anden; men en god<br />

hest var Rambo.<br />

Nu prøver Benny at finde en anden, der er<br />

knap så stærk. Det mente Preben også var<br />

det bedste.<br />

Så jagten fortsætter altså og det skal nok<br />

lykkes til sidst.<br />

Men Pinn vil altid have en plads i mit hjerte.


See copy of upload notification.<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

9


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Halløj….Gershwin<br />

Af Signe B. Pedersen<br />

Jeg er ny i rideklubben - men<br />

mon ikke jeg er ved, at det hele<br />

startede en dag i begyndelsen<br />

af juli, glad var jeg - for jeg<br />

havde fundet et godt sted til<br />

min hest.<br />

MEEEN der skulle ikke gå lang<br />

tid, før jeg fik min FØRSTE<br />

forskrækkelse i min nye<br />

rideklub SIR. ½ time gik der og<br />

min bil var smadret - Tak for<br />

velkomsten ! Siden har jeg kun<br />

fået smadret EN bil mere ude i<br />

SIR - så det er jo ikke så slemt<br />

!<br />

På trods af tragiske historier<br />

om smadrede biler (bilerne har<br />

det bedre nu, men det er som<br />

Signe B. Pedersen og<br />

Gershwin. Smukkere kan det<br />

vel ikke blive.<br />

10<br />

om min bil bremser lidt hele<br />

vejen til SIR - mærkelig bil !) -<br />

Så er jeg glad for at være en<br />

del af SIR.<br />

Jeg er 25 år og går på<br />

<strong>Silkeborg</strong> lærerseminarium på<br />

2. år. Jeg er oprindeligt fra Sdr.<br />

Omme og flyttet til <strong>Silkeborg</strong> i<br />

2003.<br />

Min hest Gershwin på 9 år er<br />

også glad for SIR. Han<br />

hviskede den anden dag - efter<br />

et mudderbad "Det er<br />

hestelivet - på den fede måde!<br />

". Måske det kun er mig der<br />

kan høre hvad han siger ??<br />

Dressur er som regel det, der<br />

står på programmet, når jeg<br />

sadler hesten. Preben<br />

forsøger, at hjælpe mig og det<br />

går faktisk rigtig godt, så mon<br />

ikke vi når OL næste gang ??<br />

Signe og Gershwin efter<br />

dagens træning.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

NYT ANSIGT I SIR<br />

Sidste nyt på<br />

personalefronten er, at SIR<br />

har ansat Laura Lynge som<br />

assistent. Der er en del<br />

spændende ting at fortælle<br />

om Laura.<br />

Hun har erfaringer med<br />

islandsheste, hun har været<br />

ansat hos ingen ringere end<br />

Thomas Velin og inden hun<br />

kom til SIR havde hun været<br />

på togt med skoleskibet<br />

Danmark - og det er slet ikke<br />

for "tøsedrenge".<br />

Mere herom i næste nummer<br />

af Hovslaget.<br />

Indtil da benytter vi<br />

lejligheden til at byde Laura<br />

hjerteligt velkommen i<br />

klubben og håber, at hun må<br />

falde godt til.<br />

Personale i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong><br />

Preben Ørts<br />

Eksamineret berider<br />

Tlf. 40 31 21 42<br />

Jette Blåbjerg<br />

Daglig leder<br />

Tlf. 22 56 13 07<br />

Birgitte Hansen<br />

Beriderelev<br />

Anja Pedersen<br />

Underviser / Stald<br />

11


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

SAGNHESTENE<br />

FRA SAGAØEN<br />

Når vi ikke så Anne Munch til Jysk Rideuge i<br />

sommer, så har det sin helt konkrete<br />

forklaring.<br />

Anne var nemlig på Island.<br />

- Efter hvad ?<br />

- Noget med heste, - selvfølgelig da !<br />

Af Erik Nørgaard<br />

Når der afholdes Jysk Rideuge, er nittenårige<br />

Anne Munch ellers en sikker deltager i en<br />

eller flere af de mange aktiviteter under<br />

stævnet, både som hjælper og som rytter.<br />

I år var det noget anderledes.<br />

Anne var i små to måneder på de gamle<br />

nordboeres sagnomspundne ø for at arbejde<br />

med islandsheste.<br />

En del af hendes erfaringer og store<br />

oplevelser med ”islænderne” deler hun gerne<br />

med os, og Hovslaget viderebringer her en<br />

samtale med Anne.<br />

Job på Island ?<br />

Anne kom via sin fætter under vejrs med, at<br />

der var en mulighed for, at komme til Island<br />

og arbejde med de fine, små heste.<br />

Fætteren vil gerne uddannes som berider<br />

indenfor islænderridning og de mest<br />

anerkendte skoler findes selvsagt på Island.<br />

Da Anne syntes at både landet og hestene er<br />

dybt fascinerende, skaffede hendes fætter<br />

hende en plads hos den familie hvor han var i<br />

lære.<br />

Her arbejder man med turister, der kommer<br />

for at ride om sommeren og med avl, pasning<br />

af heste, tilridning og en lang række andre<br />

gøremål om vinteren.<br />

Der findes en organisation, som hedder<br />

Eldhestar, (Ildheste, red.). Den fordeler små<br />

grupper af udlændinge, der ønsker at arbejde<br />

med hestene til forskellige gårde med<br />

hestehold og disse gårde er så underlagt<br />

Eldhestars tilsyn og kontrol.<br />

Der er selvfølgelig også Internetsider,<br />

hvorigennem man kan søge et regulært job<br />

på Island. Men man skal dog være forberedt<br />

på, at der er rigtig mange unge om budet.<br />

Anne fortsætter:<br />

- ”Da jeg rejste derop, skulle jeg have alle<br />

12<br />

Anne Munch holder pause med et par heste.<br />

desinficeret. Islændingene er næsten<br />

hysteriske med det; men netop derfor kan de<br />

holde deres heste fri for mange sygdomme<br />

og det er også derfor hestene er så robuste<br />

og modstandsdygtige.<br />

Det er dog ikke så lige til at komme derop at<br />

arbejde.<br />

Man skal helst kende nogen, som kender<br />

nogen for at finde nogle steder at arbejde og<br />

det er en betingelse, at man har erfaring med<br />

heste og så er det endda ikke altid nok”<br />

fortæller Anne.<br />

Arbejdet<br />

Gården hvor hun boede og arbejdede hed<br />

Oddsstadirr og er beliggende i den vestlige<br />

del af Island, et godt stykke inde i en fjord i<br />

nærheden af Borrgarnes, ikke - efter<br />

islandske forhold - så langt fra Reykjavik.<br />

Mellem 300 og 400 kilometer !<br />

Anne arbejdede en del med turisterne, som<br />

kom i grupper på 6 – 20 personer.<br />

Den første dag gik stort set med at få<br />

turisterne indlogerede og derefter brugte man<br />

megen tid på, at få hver enkelt turist sat<br />

sammen med en hest, hvis gemyt passede til<br />

turisten og samtidig finde ud af hvordan<br />

gæsternes ridefærdigheder var.<br />

Herefter red man normalt i løbet af to dage ud<br />

til en gård, (et dagsridt på 40 – 60 km. !) med


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

en flok heste på 70 – 80 stykker, som skulle<br />

trænes og på græs på gården.<br />

Normalt med ti ryttere foran og ti bagved og<br />

herefter fulgte de løse heste så blot med.<br />

Anne siger:<br />

- ”Vi har redet lange distancer på lavabund og<br />

over klipper, hvor en hest fra Danmark ville<br />

have brækket alle fire ben, - så de står altså<br />

ret så ”klippefaste” deroppe”.<br />

Når det er tørt og man driver med 70 – 80<br />

heste ad gangen, - ja, så støver det !<br />

Robuste heste<br />

Hvad er det så, som adskiller islændingenes<br />

forhold til deres heste, fra danskernes forhold<br />

til deres ?<br />

- ”De har et mere professionelt forhold til<br />

deres heste. De har dem til fornøjelse; men<br />

også til arbejde. De bliver ikke nusset så<br />

meget om som danske heste. Skal man op<br />

på fjeldet og se til fårene, smider man en<br />

sadel på ryggen af dem og tager uden videre<br />

af sted; men de har alligevel et meget kærligt<br />

forhold til hestene på en sjov, distanceret<br />

måde og de er meget gode ved dem,”<br />

fortæller Anne.<br />

Ejeren på gården, hvor Anne var, havde over<br />

hundrede heste og han kendte dem alle hver<br />

især og kunne fortælle om deres forskellige<br />

afstamningsforhold og om de enkelte hestes<br />

temperament, hvordan deres hove var og<br />

deres helbredstilstand i øvrigt.<br />

Anne opfordrer de, der har mulighed herfor, til<br />

at prøve et lignende ophold:<br />

- ”Man skal næsten en gang i sit liv prøve det.<br />

Jeg har fået et helt andet syn på heste efter<br />

at have været deroppe.<br />

I starten var jeg næsten chokeret over, hvor<br />

hårde og kontante islændingene var overfor<br />

hestene; men lige så forbavset over det nære<br />

og varme forhold de har til dem.<br />

Hestene bliver ikke vaskede, ikke striglede og<br />

der bliver ikke puslet om dem som hos os”,<br />

siger Anne.<br />

At spise hestekød !<br />

- ”Så når man kommer ind i en dansk stald og<br />

ser en hest stå med tre dækkener og fire<br />

bandager, så kan man måske begynde at<br />

overveje, om det er det, en hest er bygget til !<br />

Selvfølgelig er islandske heste mere robuste<br />

og fra naturens side udrustede til det; men<br />

alle heste er stadigvæk heste, så måske er<br />

der lidt for meget pylren omkring den<br />

almindelige danske ridehest,” mener Anne.<br />

Hun beretter videre:<br />

- ”Hingstene er slet ikke så uregerlige som<br />

hingste i Danmark. Der kan selvfølgelig være<br />

lidt, når de kommer i nærheden af hopper;<br />

men de har et helt anderledes gemyt, - også<br />

end islænderheste i Danmark.<br />

De er virkelig ”kolde i hovedet” og der skal<br />

utrolig meget til, før de hidser sig op.<br />

Det er simpelthen noget der er lagt i dem<br />

gennem træning, avl og omgang med andre<br />

heste.<br />

Er der en hest, som sparker eller bider er<br />

islændingene ikke blege for at skyde den og<br />

spise den” !<br />

Og: Jo, - Anne har spist hestekød deroppe !<br />

Grunden til at hun ikke brød sig om det, var<br />

ikke specielt fordi, det var hestekød; men<br />

mere fordi det var meget stærkt røget, - altså<br />

over fårelort !<br />

Det mener Anne nu ikke liiiige er så<br />

charmerende.<br />

13


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Langt ude !<br />

Et par sjove ting Anne også kan berette om<br />

er, at der, stik imod hvad mange tror, er<br />

rigeligt med mad til hestene og andre dyr.<br />

Det er ikke sådan, at det er ene klippe- og<br />

lavagrund. Der er mange grønne marker og<br />

store arealer med græs, så der kan slåes<br />

rigeligt med hø til dyrene.<br />

Skal man ud til enden af en ejendom på<br />

Island, kan der være helt op til tyve timers<br />

uafbrudt ridt !<br />

En dag hvor Anne og den ene søn fra gården<br />

havde været ude at checke hegnet omkring<br />

markerne, viste det sig, at de havde trasket<br />

ikke mindre end 16 kilometer med værktøjet<br />

gennem græs, sump og over klipper og lava,<br />

inden de var nået hele vejen rundt !<br />

En anden gang kom Anne, på en af sine<br />

lange rideture, forbi et skilt, hvorpå der stod:<br />

Herefter er det ingenmandsland !<br />

Herfra dækker ingen forsikringer !<br />

Og så skal man i øvrigt ikke forlade sig på sin<br />

mobiltelefon, end ikke på det allerhøjeste<br />

fjeld. Kun en satellittelefon kan bruges her og<br />

den er meget dyr i indkøb og brug.<br />

På Island er der enorme afstande, i forhold til<br />

hvad vi kender fra Danmark<br />

Anvendt hestepsykologi<br />

Med de islandske heste er der mange ting i<br />

ridningen, der er helt anderledes og ofte<br />

modsat af de metoder, man bruger under<br />

ridning af danske heste. For eksempel<br />

stopper en islandsk hest hvis man læner sig<br />

forover !<br />

En del af Annes arbejde var også at drive<br />

hestene, man kan sige at være islandsk<br />

14<br />

cowboy. Arbejdet har dog intet med<br />

cowboymetoder at gøre.<br />

På Island skal man praktisere psykologi i<br />

stedet og sørge for, såfremt der er optræk til,<br />

at en flok på 80 eller 100 heste belaver sig på<br />

at stikke af, at kunne ride ind og stoppe dette<br />

i opløbet ved at neddæmpe den eller de få,<br />

der som regel starter det hele og hurtigt og<br />

effektivt få dem sat på plads.<br />

Landsmot<br />

Stævner med islandsheste ? Prøv lige at hør<br />

her:<br />

- ”På det tidspunkt hvor jeg opholdt mig<br />

deroppe, afholdtes det ypperste og største<br />

indenfor stævner på Island. Det kaldes<br />

Landsmot og her kan kun deltage absolut<br />

renavlede islandske heste og her kommer<br />

kun de allerbedste, som Island kan fremvise.<br />

Stævnet strækker sig som Jysk Rideuge over<br />

en hel uge, - det er blot mere end 10 gange<br />

så stort.<br />

Når hestene ankommer, sætter man dem<br />

ikke i en boks hver for sig. En lille firkant af<br />

jord hegnes ind med et enkelt reb og herefter<br />

slippes en 10 - 12 heste, som aldrig har set<br />

hinanden før, ind i denne lille fold.<br />

De slås ikke og løber ikke over eller under<br />

snoren. Det forudsættes simpelthen, at det<br />

gør man ikke, hvis man er en ægte islandsk<br />

hest og der ses heller ikke nogen løse heste !<br />

De første fire dage er der indledende<br />

konkurrencer og fredag, lørdag og søndag<br />

løber så alle finalerne af stablen”, fortæller<br />

Anne.<br />

Springning & dressur<br />

Hun fortsætter:<br />

- ”Man har to store ovale baner og det er på<br />

disse finalerne finder sted.<br />

Der er flere klasser, som sportsklasse,<br />

rideklasse m. fl. men det man konkurrerer i,<br />

er primært de mange gangarter hestene har<br />

og der er i lige så høj grad tale om kåringer<br />

eller bedømmelser af deres gangarter”.<br />

Anne fortæller, at under en af de afsluttende<br />

discipliner, kan de bedste heste komme op<br />

på en hastighed på mellem 60 og 65<br />

kilometer i timen!<br />

At de fine små heste fra sagaøen er noget<br />

helt for sig selv, illustrerer hun ved at fortælle,<br />

at man kan binde en islandsk hest til en


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

langsomtkørende bil og så følger den blot<br />

med bilen.<br />

Så de er ”kolde” overfor næsten alt, hvad de<br />

kan blive udsat for.<br />

Hun drager uvilkårligt paralleller, til den hest<br />

hun rider på herhjemme i Danmark og som<br />

kan blive nervøs for en vandpyt, den ikke har<br />

set før.<br />

På spørgsmålet om det så ikke skal være en<br />

islandsk hest i stedet, trækker hun dog<br />

alligevel lidt i land.<br />

Hun ler og siger:<br />

- ”Så kan jeg jo ikke dyrke springning og ride<br />

dressur på samme måde”, slutter Anne<br />

Munch sin beretning om opholdet blandt de<br />

fine små heste, på Njals smukke ø, langt ude<br />

i det nordlige Atlanterhav.<br />

De islandske heste kan lide at løbe omkring<br />

nede på stranden. Her er de på grund af den<br />

salte luft fri for insekter og så er der i øvrigt<br />

meget højt til loftet.<br />

15


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

DRESSUR PÅ LANDSPLAN<br />

I SILKEBORG RIDEKLUB<br />

Af Erik Nørgaard<br />

Det var et flot, flot skue, da <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> i<br />

den sidste weekend i november afholdt<br />

distriktsstævne i dressurridning for ponyer.<br />

Dette stævne var egentlig en fortsættelse af<br />

den foregående weekends<br />

distriktsspringstævne for ponyer, for det er<br />

sådan at en klub helst skal tage lige mange<br />

dressur- og springstævner og derfor kom vi i<br />

klubben rundt ved begge typer stævner<br />

indenfor en uge. Hårdt arbejde men så var det<br />

overstået.<br />

Den sidste novemberweekends afvikling af<br />

dressurstævnet, (denne var i øvrigt også den<br />

første weekend i advent) efterlod nok også en<br />

del tilskuere, som overværede stævnet, med<br />

det indtryk, at de deltagende ponyer for en stor<br />

dels vedkommende i lige så høj grad var på<br />

landsplan som på distriktsplan.<br />

Ponyryttere bærer fremtiden<br />

Det er virkelig fascinerende, at overvære de<br />

fine ponyers indsats. Personligt må jeg tilstå, at<br />

jeg ikke bruger flere timer på at overvære<br />

konkurrencer i dressurridning; men<br />

ekvipagerne som rider på denne weekends<br />

niveau fascinerer meget dybt.<br />

Der er vist ingen tvivl om, at de unge ryttere er<br />

mindst lige så beslutsomme og målrettede i<br />

deres træning som seniorrytterne, hvis man<br />

skal bedømme deres præstationer ud fra de<br />

smukke resultater, de kan præstere.<br />

16<br />

Når man overværer de små ekvipagers<br />

indsats, drager man uvilkårligt en parallel til<br />

samme weekends flotte indsats af Andreas<br />

Helgstrand, Per Sandgaard og Jon D.<br />

Pedersen ved world-cup i dressur i Stockholm.<br />

Jon D. Pedersen stammer fra <strong>Silkeborg</strong> og har<br />

iøvrigt for mange år siden været ponyrytter her i<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>, indtil han kom i lære som<br />

berider.<br />

Kommende dressurmestre<br />

Blandt adventweekendens ponydressurryttere<br />

er det overhovedet ikke svært at forestille sig,<br />

at der på længere sigt, befinder sig en eller<br />

flere kommende danmarksmestre.<br />

Spændende er det under alle omstændigheder<br />

at følge de unge ryttere.<br />

I lighed med den foregående weekend var der<br />

også under ponydressuren indlagt en afdeling<br />

for juniorryttere, - altså ryttere som rider hest<br />

og endnu ikke er fyldt nitten år.<br />

Disse klasser var åbenlyst populære blandt<br />

rytterne i stævnet, sikkert ikke mindst hos<br />

Katrine Hjorth som sammen med opasia<br />

vesterager vandt sin klasse og herudover<br />

scorede en tredjeplads.<br />

Der var mange ryttere repræsenteret ved<br />

stævnet og fra store dele af Jylland og mange<br />

af rytterne kunne drage hjem med rosetter for<br />

nogle flotte placeringer.<br />

Resultaterne af stævnet kan du se på<br />

adressen:<br />

www.silkeborgrideklub.dk


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Livets små og store spørgsmål<br />

Er der et andet ord for synonym ?<br />

Er det en succes hvis en bog om fiasko ikke sælger godt ?<br />

Er det rigtigt at kanibaler ikke spiser klovne, fordi at de smager<br />

sjovt ?<br />

Er dyre-shampoo testet på mennesker ?<br />

Hvad kalder man en kaffe-pause på en te-fabrik ?<br />

Hvad sker der hvis man bliver skræmt halvt til døde ... to gange ?<br />

Hvem bestemmer hvilke ord der er bandeord ?<br />

Hvis det er nul grader udenfor i dag og det bliver dobbelt så<br />

koldt i morgen, hvor koldt bliver det så ?<br />

Hvis du har været halvdød af skræk 2 gange, hvad sker der så ?<br />

17


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

18<br />

Skæve fotos !<br />

Pigen: Er det ikke en tissemyre dernede ?<br />

Hesten: Nej, det er sku’ da en muldvarp, din<br />

klovn !<br />

Hesten: Det er irriterende.<br />

Hvor længe mon vi skal stå sådan her !<br />

Sidse Tolstrup er en pige med fart på; men<br />

vi tror alligevel ikke på, at hun og Penelope<br />

vil til at ride military og derfor træner ved at<br />

springe over havemøblerne foran terrassen.<br />

På redaktionen troede vi egentlig kun, at det<br />

var hunde, der skraber i jorden, når de har<br />

besørget !<br />

Therese og Tenna.<br />

En god grunddressur er grundlaget for alt.<br />

Her er Preben i gang med at lægge<br />

grunddressur ind i Ferguson.<br />

En halv time på volten med fast hånd og<br />

senere lidt oktan 65 gør meget !<br />

-en


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

VENSKAB OG JULETID<br />

Af Erik Nørgaard<br />

Op mellem de snedækkede<br />

bakker, ad den snoede<br />

markvej, kørte Jan i sin<br />

firehjulstrækker. Op til Ejlif's<br />

lille gård som lå og trykkede<br />

sig godt mellem bakkerne og<br />

skovbrynet.<br />

Jan havde været på gården<br />

mange gange. Han var nemlig<br />

beslagsmed og havde nu i<br />

mange år skoet de 6 - 8 heste,<br />

Ejlif til stadighed havde<br />

stående der.<br />

Der var en del børn og voksne,<br />

som red på hestene og plejede<br />

og passede dem på enhver<br />

tænkelig måde. Hestene var<br />

absolut ikke af ædel herkomst.<br />

Det var så langt fra. Sandt at<br />

sige havde Ejlif vel kun en<br />

hest, om hvilken han vidste, at<br />

den var "af ren avl" og det var<br />

en gammel haflingerhoppe,<br />

som hed Polly.<br />

De fleste heste havde han<br />

købt, enten fordi de var blevet<br />

for gamle til konkurrencer, eller<br />

fordi de ikke havde det godt<br />

hos deres ejere, så derfor var<br />

det et sjovt sammensurium af<br />

forskellige heste der stod i<br />

hans stalden. Men Ejlif købte af<br />

og til en hest, der ikke trivedes<br />

og kunne lide at se den få nyt<br />

liv, når der pludselig var nogle,<br />

som tog sig af den med godt<br />

foder, strigling, hovpleje og<br />

daglig motion.<br />

Alt dette tænkte Jan på, da han<br />

kørte op ad den snedækkede<br />

markvej.<br />

Han tænkte også på, at de ikke<br />

havde set noget til hinanden i<br />

det sidste år nu og ligeledes<br />

hvad årsagen hertil egentlig<br />

var.<br />

Det havde jo altid været sådan,<br />

at når en eller flere af Ejlif's<br />

heste skulle beskæres eller<br />

have sko på, så foregik det<br />

sidst på dagen. Så kunne de to<br />

mænd efter arbejdet få det til<br />

at passe med en kop kaffe og<br />

en ostemad, - ja endda ofte<br />

adskillige af begge slags -<br />

inden eftermiddagen var<br />

omme.<br />

Ejlif havde ringet dagen<br />

forinden og sagt, at et par af<br />

hestene skulle have nye sko<br />

på.<br />

Jan havde undslået sig; men<br />

Ejlif havde sagt at:<br />

- "Nu skulle der ikke længere<br />

være noget imellem dem".<br />

Vi springer nu nøjagtig et år<br />

tilbage i tiden.<br />

Forrige jul havde Jan været<br />

ude på gården for at sko en af<br />

hestene.<br />

Ejlif havde indrettet et hjørne af<br />

stalden som vaskeplads. Her<br />

kunne man stå og pleje<br />

hestene og her trak Jan da<br />

også hesten hen for at sko<br />

den.<br />

Op til vaskepladsen var der en<br />

mur, som var et par meter høj.<br />

Bag denne var der indrettet en<br />

anden vaskeplads, som var<br />

spærret af ud mod<br />

staldgangen. Den brugte Ejlif,<br />

når han skyllede kartofler, som<br />

han i øvrigt dyrkede en del af,<br />

og der var derfor lavet spalter i<br />

gulvet, så sten og skidt og<br />

møg kunne forsvinde derned,<br />

når man skyllede kartoflerne.<br />

Da Jan var færdig betalte Ejlif<br />

og Jan stoppede pengene i<br />

tegnebogen som han lagde i<br />

sin baglomme. De to mænd<br />

gik derefter ind i Ejlif's køkken,<br />

for at få deres sædvanlige<br />

kaffe og ostemadder; men<br />

senere, lige inden Jan skulle til<br />

at køre derfra, undrede Ejlif sig<br />

over, om Pollys ene forhov<br />

måske kunne være revnet ?<br />

De derfor trak Polly ind på<br />

vaskepladsen og mens Jan<br />

undersøgte hoven, stod Polly<br />

som sædvanlig og "nuflede"<br />

ham på ryggen af hans<br />

kedeldragt.<br />

Og som han plejede, sagde<br />

han:<br />

- "Du bider ikke"!<br />

Det var nu unødvendigt, for det<br />

kunne Polly aldrig finde på.<br />

Hoven var ikke revnet og Jan<br />

kørte ud af gården efter at<br />

have ønsket glædelig jul og<br />

godt nytår; men en cirka tyve<br />

minutter senere kom han<br />

tilbage.<br />

Han havde glemt sin pung;<br />

men Ejlif havde ikke fundet<br />

den.<br />

Begge mænd ledte og skrabte;<br />

væk var pungen.<br />

De var overalt på<br />

gårdspladsen og i Ejlifs<br />

køkken. Væk var den !<br />

De kiggede i stalden, på<br />

vaskepladsen og på<br />

staldgangen. Væk !<br />

De gennemrodede Jans bil.<br />

Væk !<br />

Jan bad sågar om at måtte se<br />

Ejlifs lommer. Den var der ikke<br />

og det endte endog med, at<br />

Jan fik sagt til Ejlif, at det ikke<br />

var spor morsomt af ham at<br />

gemme pungen.<br />

19


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Da Jan noget senere kørte fra<br />

gården, var stemningen derfor<br />

ret så "knubbet" imellem dem.<br />

Jan var arrig over, at hans<br />

gode ven gennem så mange<br />

år kunne finde på noget sådant<br />

og Ejlif var arrig over, at Jan<br />

overhovedet kunne få den<br />

mistanke, at han kunne finde<br />

på at tage den.<br />

Det var dog for groft !<br />

Der var således henrundet et<br />

år, hvor de to mænd<br />

overhovedet ikke havde talt<br />

sammen og Ejlif havde sågar<br />

brugt en anden beslagsmed i<br />

den mellemliggende tid.<br />

Ingen af dem ville give sig og<br />

der stod "tingene så" !<br />

Altså lige indtil den dag inden<br />

jul hvor Ejlif ringede og bad Jan<br />

komme ud på gården, fordi der<br />

jo som nævnt ikke længere<br />

skulle være noget imellem<br />

dem !<br />

De havde begge syntes, at det<br />

var en træls tid, der var gået<br />

på den måde; men ingen af<br />

dem havde jo villet give sig.<br />

I hvert fald ikke lige indtil denne<br />

dag.<br />

Inde i Ejlifs køkken blev der<br />

snakket fortroligt og også ret<br />

højtideligt. Det var jo trods alt<br />

ikke så let, at rette op på<br />

tingene efter et helt år; men<br />

det hjalp lidt da flasken med<br />

julebjesk blev fundet frem. Og<br />

særlig da Ejlif med en lidt<br />

højtidelig mine fremdrog et<br />

stykke krøllet, sort og mildt<br />

sagt møgbeskidt stykke læder.<br />

Ud af læderet stak et ulæseligt<br />

sygesikringsbevis, noget der<br />

lignede et kontokort i plast, et<br />

fuldstændig ulæseligt kørekort,<br />

samt et par andre plastkort af<br />

udefinerbar art. De 600 kroner<br />

Jan året inden havde fået af<br />

Ejlif, var forandret til en grålig<br />

papmacheagtig masse !<br />

Ja, - for Jans pung var det<br />

nemlig, Ejlif havde lagt op på<br />

20<br />

køkkenbordet mellem<br />

kopperne, tallerkenerne og de<br />

små glas.<br />

Jan var meget overrasket og<br />

undskyldte for sit<br />

vedkommende, at han havde<br />

troet at ……!<br />

Og Ejlif på sin side undskyldte<br />

selvsagt også, at han havde<br />

gjort sig til genstand for, at Jan<br />

skulle havde troet at……!<br />

Ejlif var meget glad og tilpas,<br />

da han fortalte, at han dagen<br />

inden han havde ringet til Jan,<br />

rensede den brønd, der var<br />

under kartoffelvaskepladsen<br />

og der fundet pungen i en mildt<br />

sagt ynkelig forfatning.<br />

Og Jan kunne fortælle Ejlif, at<br />

det værste ved, at den var<br />

væk, ikke var manglen på de<br />

600 kr. den indeholdt; men<br />

mere al det mas med at få<br />

lukket bank- og kontokort og få<br />

lavet nye.<br />

De var begge glade og<br />

opstemte over, at de igen var<br />

venner; men da Jan og Ejlif<br />

ude på trappen ønskede<br />

hinanden en glædelig jul og et<br />

måske netop i år særligt godt<br />

nytår, var der dog en ting de<br />

ikke kunne forstå og sikkert<br />

aldrig nogen sinde kommer til.<br />

Det var hvordan pungen kunne<br />

falde ud af Jans lomme og på<br />

en eller anden mystisk måde<br />

havne inde i brønden under<br />

kartoffelvaskepladsen, som jo<br />

dog trods alt var spærret<br />

grundigt af ind mod<br />

staldgangen.<br />

Og her kunne fortællingen så<br />

slutte, for det vigtigste var jo at<br />

de to mænd kunne holde jul i<br />

bevidstheden om, at<br />

venskabet var genetableret.<br />

Årsagen til alle deres grublerier<br />

og spekulationer gennem året<br />

der var gået, den skal du vide:<br />

Kan du huske at Jan året<br />

forinden havde trukket Polly<br />

hen på vaskepladsen for, at<br />

undersøge om en forhov var<br />

flækket. Mens Jan tog hendes<br />

hov op "nuflede" hun ham på<br />

ryggen, som hun plejede, og<br />

han sagde lidt bestemt:<br />

- "Du bider ikke"!<br />

Nej, - men fuldstændig<br />

ubemærket fik hun fat i hjørnet,<br />

faktisk den alleryderste snip, af<br />

Jans tegnebog, som lå i hans<br />

baglomme. Hun trak den op og<br />

stod med den mellem det<br />

alleryderste af tænderne og<br />

kunne næsten ikke holde den,<br />

fordi hun havde så dårligt fat.<br />

Så slog hun op og ned med<br />

hovedet og også en smule til<br />

siden og da hendes hoved var<br />

på vej opad, mistede hun<br />

pludselig grebet i pungen. Den<br />

sejlede, mens den roterede<br />

om sig selv, i en stor, flot bue<br />

op over den to meter høje mur<br />

ved vaskepladsen og landede<br />

på spalterne i gulvet ved siden<br />

af.<br />

Her lå den et kort sekund og<br />

gled så ned mellem to spalter,<br />

- ned i alt vandet, jorden og<br />

skidtet og møget der var<br />

dernede og væk var den.<br />

Men at det gik sådan for sig,<br />

finder Ejlif og Jan helt sikkert<br />

aldrig ud af og det er jo i<br />

grunden også ganske<br />

ligegyldigt, nu hvor de igen er<br />

gode venner.<br />

Og Polly ?<br />

Ja, - hun vidste jo slet ikke,<br />

hvad hun havde været årsag til<br />

!


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

21


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

22


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Skovtur<br />

Flot skovtur til fods og til hest, afsluttende med en<br />

festlig middag den 18. september.<br />

Af Erik Nørgaard og Nils Frederiksen<br />

Vejret var fantastisk på denne<br />

dejlige lørdag. Tre hold skulle<br />

af sted på skovtur. Et hold<br />

skulle ride under Peter Møllers<br />

ledelse, det var de lidt mere<br />

rutinerede. Et hold bestående<br />

af elevryttere og lidt mindre<br />

rutinerede ryttere skulle ride<br />

under ledelse af Benedicte<br />

Sebbelov. Fodfolket var ikke<br />

glemt, her skulle Erik Nørgaard<br />

være naturvejleder, og han<br />

havde lagt en flot tur til fods.<br />

Alle turene gik godt. På Peter<br />

Møller turen havde man et<br />

enkelt uheld på Kongshusmarken,<br />

hvor en rytter faldt af;<br />

men uden at der skete noget.<br />

Hun var hurtigt på hesten igen,<br />

så man kunne roligt ride<br />

Benedicte og hendes hold fik<br />

en flot tur, hvor alle kom godt<br />

hjem helt uden uheld.<br />

Anette Knudsen og Marie kom<br />

op i skoven med forfriskninger,<br />

og en sød mor kom med kage<br />

der faldt i god jord.<br />

Mange heste var i skoven -<br />

også apostlenes !<br />

På en af de allersmukkeste<br />

dage i efteråret, havde<br />

Benedicte Sebbelov, Nils<br />

Frederiksen og Peter Møller<br />

arrangeret skovtur for meget<br />

øvede ryttere og for lettere<br />

rutinerede ryttere.<br />

Under den forudgående parole,<br />

blev det klart, vurderet ud fra<br />

himlens udseende, at det<br />

kunne risikere at blive en våd<br />

tur. Alle håbede dog på det<br />

bedste og det var med højt<br />

humør, at de to hold drog af<br />

sted. Dog startede de ikke på<br />

samme tid, for at forhindre at<br />

hestene og ponyerne fra de to<br />

hold skulle løbe med hinanden<br />

og lave forvirring.<br />

Det tredje hold var hverken<br />

heste eller ponyer.<br />

Firhjulstrækker/skubber<br />

Det var nogle stykker som<br />

startede skovturen på<br />

apostlenes heste. En enkelt<br />

lille deltager dog i en<br />

firehjulstrækker, hvor moderen<br />

(som udgjorde motoren i<br />

firehjulstrækkeren) med stor<br />

entusiasme og gå-på-mod<br />

23


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Katrine Hjorth, et frisk pust<br />

ved festen.<br />

Formanden Vivi, var i<br />

strålende humør.<br />

Hunde og heste i skoven.<br />

Josefine luftede formandens<br />

hunde.<br />

24<br />

masede op gennem bakkerne<br />

over grene og trærødder til den<br />

store guldmedalje og ligeledes<br />

uden overhovedet at vise tegn<br />

på metaltræthed, i rask tempo<br />

styrede barnets<br />

firehjulstrækker hjem til<br />

Holmehus igen.<br />

At svampene var fremme<br />

gjorde ikke turen ringere, idet vi<br />

både fandt kantareller og<br />

ligeledes et par øvrige stykker,<br />

som kunne spises utilberedt.<br />

Spisningen fortsatte i<br />

grisefolden ovenfor<br />

Kunstcentret <strong>Silkeborg</strong> Bad,<br />

idet Anette Knudsen og Marie<br />

Skårup havde sørget for at<br />

udlægge depot, i form af<br />

tiltrængt kage og sodavand,<br />

hvilket blandt andet to hunde<br />

også nød godt af.<br />

Og regnen kom<br />

Så det var alt i alt en broget<br />

skare af mennesker og dyr,<br />

der havde sat hinanden<br />

stævne ude på ruten og vi<br />

havde været heldige/dygtige til<br />

at få mødetidspunktet<br />

koordineret indenfor fem -<br />

seks minutter.<br />

Dejligt at se så mange af huse<br />

på så flot en efterårsdag, hvor<br />

farverne på bladene i skoven<br />

kappedes om at overgå<br />

hinanden i intensitet.<br />

Blanke blev træernes blade<br />

dog også senere af vand.<br />

Masser af vand. Enorme<br />

mængder vand i en utrolig<br />

gang "stråleregn".<br />

Men dette omslag i vejret<br />

begyndte først, da både ryttere<br />

og gående var nået næsten<br />

hjem til rideklubben, så<br />

ubehaget var ikke så stor. Der<br />

var dog nok nogen som<br />

sadlede lidt hurtigere af end de<br />

plejede, men pyt, vi skulle jo<br />

alligevel have skiftet tøj inden<br />

aftenens fest og her fik vi for<br />

alvor varmen; - men det er<br />

altså en anden historie.<br />

Kristina Lillelund og Maj<br />

Nyborg havde en festlig aften.<br />

Anja og John, flittige dansere.<br />

Susanne Thøgersen, var et<br />

stort smukt


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

OM AFTENEN<br />

Ristaffel<br />

Om aftenen havde Anette lavet<br />

ristaffel.<br />

Det slog atter godt an, skal<br />

man gå efter besøget ved<br />

kødgryderne.<br />

Marie og Sidse havde dækket<br />

et flot bord, med ting fra<br />

skoven som Erik Nørgaard<br />

havde hentet. Flot - flot.<br />

Anjas og hendes kæreste<br />

havde sørget for musik, og det<br />

virkede bare. Jeg tror ikke der<br />

er blevet sunget så meget til<br />

en SIR fest som denne aften.<br />

Anja og kæresten kommer<br />

igen med musik til<br />

julefrokosten, det lover godt.<br />

Ny side af formanden.<br />

Så fik vi set en hel ny side af<br />

vor dejlige formand.<br />

Vivi Bjerggaard viste sine store<br />

evner som refrænsangerinde<br />

og også som show danser.<br />

Der er talent i den dame.<br />

Undertegnede holdt en tale for<br />

bestyrelsen over temaet<br />

"Skide godt Egon"<br />

"Må jeg være fri !<br />

Ti stille ! Så ti dog stille !<br />

Jeg finder mig ikke i det !<br />

Det er det samme hver gang.<br />

Det er det samme hver eneste<br />

gang.<br />

Man har en plan - en genial<br />

plan ! - og så er man omgivet<br />

af hundehoveder og<br />

hængerøve, lusede amatører,<br />

Elendie klamphuggere,<br />

Formanden Vivi og Erik.<br />

Charlotte Brøndum og Torben Vestergaard.<br />

Benedicte Sebbelov og Peter Møller.<br />

25


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

latterlige skidesprællere,<br />

impotente grødbønder,<br />

småbørnspædagoer og<br />

socialdemokrater".<br />

- efter den lille store geniale<br />

mand var gået bort, Egon<br />

Olsen - alias Ove Sprogøe.<br />

Og hvad har det så med<br />

<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> at gøre ?<br />

Jo, det har meget. "Lusede<br />

amatører" er nok det tætteste<br />

jeg kommet på det vor<br />

bestyrelse kaldte sig, efter<br />

generalforsamlingen, blot<br />

minus lusede. Tænke sig at<br />

melde ud: Vi er bare nogle<br />

amatører.<br />

Er det ikke befriende?<br />

Jeg tror også at der er<br />

småbørnspædagoger og<br />

socialdemokrater imellem og<br />

en enkelt klamphugger skal<br />

der nok også være. Men<br />

amatører det var de iflg. dem<br />

selv.<br />

Og hvad var der så kommet<br />

ud af disse amatører efter det<br />

første halve år? Ja kig jer<br />

omkring, her i rytterstuen, ude<br />

på hele området i SIR, så ser i<br />

de synlige beviser på de<br />

"lusede amatører " - derudover<br />

er der uge 29 - bedste stævne<br />

indtil nu sagde TD - og også<br />

overskuddet satte nye<br />

rekorder.<br />

Et enkelt medlem blev beskyldt<br />

for at være så begejstret at<br />

hun jublede lidt for højlydt. Jeg<br />

forstår ikke at de i bestyrelsen<br />

overhovedet har kunnet få<br />

armene ned. Osv. osv.<br />

"Skide godt Egon".<br />

Skål til jer alle sammen, værre<br />

lusepustere og hængerøve<br />

skal man lede længe efter.<br />

Skide godt gået, "amatører".<br />

Dejlig dag!<br />

26<br />

Piger til hest i skoven.<br />

Louise foran spring i skoven.<br />

En lille pige ser gennem springet til de store heste.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

PONYSPRINGERE<br />

FRA NÆR OG FJERN<br />

Den 20. og 21 november gik<br />

det løs med<br />

ponydistriktsstævne.<br />

I en flot, flot pyntet hal kunne<br />

ponyspringning på et vist<br />

niveau ses, opleves og nydes.<br />

Der er en egen fortættet<br />

stemning over en<br />

ponyspringning, som er svær<br />

at definere; men at der som<br />

regel er dramatik i luften, når<br />

de små ekvipager dyster, er<br />

vist de fleste, som har<br />

overværet springning for<br />

ponyer, bekendt.<br />

Hurtige og rappe vendinger, et<br />

hæsblæsende tempo, energi<br />

og en vilje til at vinde stråler<br />

fra de fleste ponyekvipager og<br />

under stævnet var der da også<br />

rig lejlighed til, at give sin<br />

beundring for de små heste frit<br />

løb.<br />

Flot ridning blev der vist og i<br />

visse tilfælde foretaget ting,<br />

hvor man i sit stille sind<br />

tænkte:<br />

Kan det da virkelig lade sig<br />

gøre ?<br />

Ild i skosålerne<br />

Et andet sted hvor<br />

aktivitetsniveauet er tårnhøjt er<br />

i vort cafeteria.<br />

Under afleveringen søndag<br />

formiddag af tyve liter<br />

kakaomælk, som var ved at<br />

være udsolgt trods rigelige<br />

indkøb, kunne man overbevise<br />

sig om, hvad det er vort<br />

cafeteria og dets<br />

”funktionærer” i virkeligheden<br />

kan bedrive.<br />

I cafeteriet blev der nemlig<br />

allerede klokken halv elleve<br />

arbejdet intenst med<br />

tilberedelse af smørrebrød,<br />

burgere og meget andet, fordi<br />

en del ryttere og deres<br />

pårørende var taget meget<br />

tidlig hjemmefra og derfor<br />

”hurtigt” nåede frem til<br />

frokosttid.<br />

Der blev på det nærmeste<br />

arbejdet på samlebånd af<br />

Tove og Louise, Susan, Anette<br />

og Tanja og man måtte tage<br />

sig selv i at tænke over, hvor<br />

imponerende det i<br />

virkeligheden er, hvad en så<br />

forholdsvis lille flok i et så<br />

forholdsvis lille<br />

cafeteriakøkken er i stand til at<br />

tilbyde vore mange gæster. Og<br />

sådan var det ligeledes om<br />

lørdagen med en anden<br />

håndfuld ”funktionærer”.<br />

Der kan da ikke være nogen,<br />

som klager over forplejningen,<br />

- den er simpelthen forrygende<br />

god !<br />

Juniorryttere mod<br />

juniorryttere<br />

En anden god ting ved<br />

stævnet var, de klasser der var<br />

lagt ind for juniorryttere.<br />

Det synes at være en perfekt<br />

måde for ligeværdige at prøve<br />

sig selv af på.<br />

Resultatmæssigt blev stævnet<br />

ikke det største for vore<br />

ryttere; men der var dog et par<br />

piger der markerede sig<br />

ganske flot.<br />

Samtidig vendte Signe Brandt<br />

Pedersen og Gershwin hjem<br />

fra distriktsstævnet i Ikast med<br />

en suveræn førsteplads i MB3dressur.<br />

En rigtig flot weekend hvor<br />

mange af vore besøgende har<br />

fået en god og positiv<br />

oplevelse.<br />

en-<br />

Resultater<br />

Distriktsstævnet<br />

Pony Spring 20. –<br />

21. 11.<br />

Klasse 1.<br />

LC Ponyspringning<br />

Klubklasse A – Kat. 3 og 2<br />

Nr. Fejl - Tid<br />

1. Gitte Dahl, 0 – 42.44<br />

An-Dro 0 – 24.97<br />

Kjellerup og Omegn<br />

<strong>Rideklub</strong><br />

1. uplc. Therese Hjorth<br />

Ting, SIR 0 – 55.37<br />

0 – 33.31<br />

LC – kat. 1<br />

1. Anne Jensen, 0 – 41.56<br />

Nevada 0 – 31.19<br />

Nørkund <strong>Rideklub</strong><br />

2. Maj Nyborg 0 – 46.88<br />

Balerina, SIR 0 – 34.56<br />

Foto Maj Nyborg CD<br />

Maj Nyborg, Ballerina eller<br />

Samantha Mak, SIR<br />

Klasse 2.<br />

LB Ponyspringning A<br />

Kat. 3<br />

1. Stine Holm 0 – 51.66<br />

Bette Claus 0 – 30.34<br />

Midtjysk <strong>Rideklub</strong><br />

27


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Fortsat LB ponyspringning<br />

Kat. 2 - B<br />

1. Line W. Nikolajsen<br />

Stella 0 – 48.00<br />

Kallehavegård 0 – 25.00<br />

<strong>Rideklub</strong><br />

5. Therese Lindegaard<br />

Hjorth 0 – 53.34<br />

Sanne, SIR 4 – 28.28<br />

Kat. 1 – C<br />

1. Tia L. Andersen<br />

Roland 0 – 44.78<br />

Kallehavegård 0 – 25.27<br />

<strong>Rideklub</strong><br />

28<br />

Marie Louise Brandt<br />

Xenia, SIR 4 – 47.86<br />

Susanne Bjørn<br />

Thøgersen 4 – 53.46<br />

Rambo SIR<br />

Klasse 3<br />

LA Ponyspring A – Kat. 3<br />

1. Stine Holm 0 – 44.50<br />

Bette Claus,<br />

Midtjysk <strong>Rideklub</strong><br />

Kat. 2<br />

1. Line W. Nikolajsen<br />

Stella 0 – 41.60<br />

Kallehavegård <strong>Rideklub</strong><br />

7. Therese Lindegaard<br />

Hjorth<br />

Sanne, SIR 0 – 53.25<br />

Maj Nyborg 18 – 82.18<br />

Samantha Mak, SIR<br />

Kat. 1<br />

1. Tia L. Andersen<br />

Roland 0 – 45.79<br />

Kallehavegård <strong>Rideklub</strong><br />

1. uplc. Marie-Louise<br />

Brandt, Xenia 4 – 55.81<br />

SIR<br />

Therese CD<br />

Therese Lindegaard Hjorth,<br />

Tenna, SIR<br />

Marie Louise CD<br />

Marie Louise Brandt, Xenia<br />

SIR<br />

Klasse 4.<br />

MB Ponyspringning A<br />

Kat. 3 og 2<br />

1. Ditte H. Faber 0 – 57.93<br />

Ran Kontino 0 – 25.59<br />

Kongsdal <strong>Rideklub</strong><br />

Maj Nyborg 16 – 83.43<br />

Samantha Mak, SIR<br />

Kat. 1<br />

1. Marianne G. Jørgensen<br />

Roy 0 – 61.79<br />

Ikast <strong>Rideklub</strong> 0 – 30.97<br />

Klasse 5.<br />

LB springning – Heste A<br />

Junior<br />

1. Janni Yougaard<br />

Mata Hari 0 – 53.27<br />

Birgittelyst 0 – 31.31<br />

<strong>Rideklub</strong><br />

Rikke Munk Andersen<br />

Silky Sky, SIR 4 – 66.56<br />

Anne Kristine M.<br />

Knudsen 8 – 52.78<br />

Zociac Sky, SIR<br />

Therese Lindegaard<br />

Hjorth 8 – 87.51<br />

Bækgårddens Tenna, SIR<br />

Sidse Tolstrup 19 – 81.37<br />

Penelope


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

CD<br />

Susanne Bjørn Thøgersen,<br />

Rambo, SIR<br />

CD<br />

Anne Kristine M. Knudsen,<br />

Ziciac Sky, SIR<br />

Cd<br />

Sidse Tolstrup, Penelope, SIR<br />

Rikke Munk Andersen, Silky<br />

Sky, SIR<br />

Klasse 6<br />

LA springning A – Heste –<br />

Junior<br />

1. Maria K. Laursen 0 – 53.27<br />

Fabian 0 – 31.28<br />

Tobøl <strong>Rideklub</strong><br />

Anne Kristine M.<br />

Knudsen, Zociac Sky, SIR<br />

16 – 71.77<br />

Rikke Munk Andersen<br />

Silky Sky, SIR 20 – 107.01<br />

Klasse 7<br />

Ponyspringning A – Kat. 3<br />

1. Catrina M. Andersen<br />

Snit 0 – 44.52<br />

Kallehavegård <strong>Rideklub</strong><br />

Kat. 1<br />

1. Christine Larsen 0 – 39.54<br />

Enghøjs Quincy Blue<br />

Rom <strong>Rideklub</strong><br />

Maj Nyborg 0 – 42.26<br />

Balerina, SIR 1 – 35.45<br />

Marie-Louise Brandt<br />

Xenia, SIR 4 – 40.52<br />

Klasse 8<br />

Ponyspringning A – Kat. 3 –<br />

1. Stine Holm 0 – 51.59<br />

Bette Claus 0 – 30.65<br />

Midtjysk <strong>Rideklub</strong><br />

Kat. 2 - B<br />

1. Maria L. Andersen<br />

Sindy, 0 – 47.79<br />

Boller Ridekl. 0 – 30.74<br />

Maj Nyborg 12 – 69.57<br />

Samatha Mak, SIR<br />

C - Kat. 1<br />

1. Stine D. Bang 0 – 49.03<br />

Zanick 0 – 31.23<br />

Djursland <strong>Rideklub</strong><br />

Marie-Louise Brandt<br />

Xenia, SIR 8 – 46.25<br />

Klasse 9<br />

MB Ponyspringning A<br />

Kat. 3 og 2<br />

1. Cecilie Knudsen<br />

Chanee 0 – 40.84<br />

Ry <strong>Rideklub</strong> 0 – 22.06<br />

29


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Fortsat MB<br />

Maj Nyborg 4 – 36.34<br />

Samantha Mak, SIR<br />

Kat. 1 – B<br />

1. Mette Mortensen, Rose<br />

Sportsride- 0 – 38.63<br />

Klubben 0 – 24.44<br />

<strong>Silkeborg</strong><br />

Klasse 10<br />

LB Springning – Heste – A<br />

1. Victor L. Larsen<br />

Armstrong 0 – 51.79<br />

Rom <strong>Rideklub</strong> 4 – 29.31<br />

1. uplc. Therese Hjorth<br />

Bakgårdens 4 – 47.24<br />

Tenna, SIR<br />

Anne Kristine M. Knudsen<br />

Ziciac Sky, SIR 4 – 56.06<br />

Fortsat LB springing heste<br />

Kristina Stokic<br />

Amanda, SIR 4 – 61.38<br />

30<br />

Sidse Tolstrup, SIR<br />

Penelope, 8 – 48.76<br />

Klasse 11.<br />

LA Springning – Hest - A<br />

1. Kristina Madsen<br />

Skovgårdens 4 – 43.61<br />

Funke, Boller <strong>Rideklub</strong><br />

Susanne Bjørn<br />

Thøgersen 4 – 58.91<br />

Rambo, SIR<br />

Anne Kristine M.<br />

Knudsen 12 – 59.75<br />

Zociac Sky, SIR


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Hubertusjagt<br />

Tanja Aulbjerg og Jasmin tager os med bag kulissen til Hubertus jagten. Vandt Gjern<br />

<strong>Rideklub</strong>s Hubertusjagt, og var gæsterytter hos Jydsk Jagtrideklubs Hubertusjagt.<br />

Af Tanja<br />

Nyt ansigt til Funderholme.<br />

Jeg hedder Tanja og er 26 år<br />

gammel. Jeg læser til<br />

sygeplejerske, og er<br />

forhåbentligt færdiguddannet<br />

april 2005.<br />

Når jeg ikke pukler med min<br />

uddannelse, er jeg at finde<br />

sammen med min søde<br />

kæreste Jeppe eller på ryggen<br />

af min hest.<br />

Min hest er en 5 år gammel<br />

Oldenborger/xx-hoppe ved<br />

navn Jasmin. Jeg har haft<br />

hende i snart 2 år og har selv<br />

redet hende til.<br />

Jeg rider både spring og<br />

dressur og har dette forår fået<br />

øjnene op for jagtridningens<br />

glæder.<br />

Her ser vi fascinationen ved<br />

jagtridning. Tanja og Jasmin i<br />

frit svæv over en å.<br />

Smukkere kan det ikke gøres.<br />

FOTO nr. 09<br />

Tanja og Jasmin i spring<br />

over å.<br />

Jeg tog springet og vovede<br />

mig ud i jagtridning dette forår<br />

og har indtil videre redet 5<br />

jagter.<br />

Jeg var med til Hubertusjagten<br />

i Gjern <strong>Rideklub</strong> den 7. nov.<br />

Det var en tur på 25 km, med<br />

25 terrænforhindringer og en<br />

varighed på ca. 3 timer.<br />

Her vandt jeg opløbet på min<br />

raket hest. Jeg overvejer at<br />

anskaffe mig et anker, jeg kan<br />

smide, når vi har krydset<br />

målstregen. Det gik rigtigt<br />

stærkt og Jasmin var noget<br />

utilfreds, da jeg begyndte at<br />

hive i bremsen.<br />

Det var en rigtig god tur med<br />

mange indbydende spring,<br />

bl.a. en stor trappe bygget ind<br />

i en skrænt, grøfter, vand og<br />

spring med dyb landing.<br />

Jeg får hubertuskæden, som<br />

jeg har 1 år og så skal den<br />

pænt afleveres igen.<br />

Den 13. nov. skal jeg ride med<br />

på Hubertusjagten ved Jydsk<br />

Jagtrideklub. Det bliver en<br />

noget hårdere tur med ca. 40<br />

spring, og en længde på ca.<br />

25 km. Varighed ca. 3 – 3½<br />

time.<br />

Jeg er “på prøve” hos Jydsk<br />

Jagtrideklyb i år, og bliver<br />

forhåbentligt optaget som<br />

medlem efter Huberturjagten.<br />

Der er mange glæder knyttet til<br />

det at ride jagt. For mig<br />

handler det om fællesskabet,<br />

den kriblen i maven det giver,<br />

når man har passeret en<br />

udfordrende forhindring,<br />

glæden ved at ride i noget<br />

pragtfuld natur,<br />

udfordringerne ved at<br />

springe i mange<br />

udformninger osv.<br />

Det giver en kriblen i<br />

maven, når der bliver givet<br />

Det er altid et flot og dramatisk skue når “de røde jakker” jager gennem efterårsskoven.<br />

31


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

signal til galop, og man skal<br />

passere en serie spring.<br />

Jeg tror Jasmin synes det er<br />

sjovt, som jeg gør<br />

Jeg kunne blive ved…<br />

Jeg vil bare sige, at i skulle<br />

tage og prøve at ride med på<br />

en jagt; men pas på, - man<br />

bliver bidt af det.<br />

Jydsk Jagtrideklubs<br />

Huberturjagt<br />

Den 13. nov. red jeg med på<br />

Jydsk Jagtrideklubs<br />

Hubertusjagt.<br />

Det er den sværeste jagt, jeg<br />

har prøvet. Springene var<br />

krævende, og der var fart<br />

under feltet.<br />

Det var et stort felt med ca. 60<br />

ryttere, 40 forhindringer og<br />

jagten var ca.20 km lang.<br />

Der var mange af rytterne fra<br />

Sportsrideklubben på<br />

Sjælland, der havde krydset<br />

vandet for at være med til den<br />

jyske hubertusjagt.<br />

Jeg valgte at ride udenom<br />

nogle af forhindringerne i<br />

starten, da Jasmin var<br />

temmelig kåd og jeg ville ikke<br />

risikere at styrte.<br />

Der var nogle spring, hvor det<br />

rigtigt sugede i maven, som fx<br />

vandspringet, hvor man rider<br />

ned af en skråning og springer<br />

over et stort kævlespring med<br />

granris, lander i søen som<br />

man rider et stykke igennem,<br />

og så skal der springes over<br />

en træstamme for at komme<br />

op af søen igen.<br />

Vi red i et pragtfuld terræn, og<br />

krydsede blandt andet Salten<br />

Langsø til hest. Det gav våde<br />

tæer.<br />

Der var et par uhelt på turen,<br />

med et par ufrivillige<br />

afstigninger, men ingen<br />

alvorlige skader.<br />

Igen en pragtfuld jagt, hvor<br />

vejrguderne heldigvis var med<br />

jagtfolket.<br />

32<br />

FOTO NR. 10 – Jasmin og<br />

Tanja i rød jakke<br />

Huh - hej over et hybenhegn, en tre - fire stykker ad gangen !<br />

Tanja og Jasmin er klar til<br />

Hubertusjagten.<br />

FOTO NR.: 23 opløbet som<br />

Tanja og Jasmin vinder<br />

Femogtyve kilometer og en små tredive forhindringer. Det giver<br />

“muller” og en førsteklasses kondition til hestene.<br />

Opløbet i Gjern<br />

Hubertusjagt, som Tanja og<br />

Jasmin vinder.<br />

Dagen blev afsluttet med<br />

gløgg i laden, og udråb af<br />

hubertusvinderne for i år.<br />

Dagen afsluttede med<br />

Gallamiddag på hotel; men der<br />

var jeg ikke med.<br />

Det er lidt trist, at jagterne er<br />

slut for i år.<br />

Nu går Jasmin og jeg i vinterhi<br />

på Holmehus og lader op, så<br />

vi er klar til<br />

forårssæsonen.


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Fredriks´værk<br />

Sket siden sidst<br />

Af Nils Frederiksen<br />

NANNA<br />

I sidste nummer af<br />

Hovslaget fortalte vi om<br />

Nanna D. Jensen, der<br />

havde mistet sin hest.<br />

Nu er det store smil atter<br />

tilbage hos Nanna. Hun har<br />

fået ny hest, og debuterede<br />

ved Bymesterskaberne<br />

med at være helt fremme i<br />

skoene og sikre sig en<br />

førsteplads. Dette blev<br />

straks telefoneret til<br />

leverandøren af hesten<br />

Benny Hansen.<br />

Man AK – AK den nye hest<br />

er nu sendt retur, så Nanna<br />

er atter på jagt efter en ny<br />

hest. Imens folder hun sig<br />

ud på guldhesten Chianti<br />

Classico som Marie stiller til<br />

rådighed.<br />

SKOVTUREN<br />

Der blev spist, festet og<br />

sunget i rytterstuen til<br />

middagen efter skovturen.<br />

Vivi og Charlotte 3 M/S<br />

Formanden og<br />

Næstformanden tager sig<br />

en sving om ved<br />

skovtursmiddagen.<br />

Formanden Vivi Bjerggaard<br />

var dejligt fremme i skoene.<br />

LYS<br />

Så sker der atter noget på<br />

parkeringspladsen. I denne<br />

mørke tid er det ikke altid<br />

lige let at finde sin egen bil,<br />

når man en sen aften<br />

kommer ud på<br />

parkeringspladsen.<br />

Men nu er der lys forude,<br />

nye smukke lamper er<br />

kommet op af jorden, så nu<br />

kan alle finde deres bil.<br />

Gudskelov<br />

Hr. lærer kan man blive<br />

straffet for noget man ikke<br />

har gjort, spurgte eleven.<br />

Nej, svarede læreren,<br />

selvfølgelig kan man ikke<br />

det.<br />

Åh, gudskelov, svarede<br />

eleven, for jeg har nemlig<br />

ikke lavet mine lektier<br />

.<br />

33


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Foto lamper på P<br />

M/S<br />

De nye flotte lamper på<br />

parkeringspladsen.<br />

Jeg vil have mit skilt<br />

En tidligere formand i SIR<br />

var ked af at<br />

medlemmerne<br />

ikke respekterede<br />

ham, så en dag<br />

satte han dette<br />

skilt på døren til<br />

sekretariatet:<br />

”Jeg er chefen”.<br />

Da han næste dag kom<br />

tilbage til rideskolen sad der<br />

en lap under skiltet:<br />

”Din kone har ringet. Hun vil<br />

have sit skilt tilbage!”<br />

Kæmpe banko- spil i<br />

SIR<br />

Torsdag den 11. nov. havde<br />

Jeanett<br />

Bergau og<br />

Ninna<br />

(Nikka´s<br />

mor) kaldt til<br />

kæmpe<br />

bankospil i<br />

SIR.<br />

De annoncerede forlods<br />

med masser af FLOTTE<br />

sponsor gaver.<br />

Og de tog ikke munden for<br />

fuld. Over 60 personer<br />

mødte op i rytterstuen og<br />

havde en sjov og hyggelig<br />

aften.<br />

34<br />

Flot gået piger og et stort<br />

tak til alle sponsorerne for<br />

de mange, mange flotte<br />

gaver.<br />

Fødevarerministeren har<br />

ordet<br />

Under distriktsstævnet i<br />

spring for ponyer skulle<br />

Anja og Mia Munch slukke<br />

og lukke i Cafeteriet søndag<br />

aften, efter en forrygende<br />

dag, hvor de to damer<br />

havde taget en tørn fra<br />

søndag eftermiddag og til<br />

lukketid.<br />

Nu ved vi jo alle at det er en<br />

meget hygiejnisk hr.<br />

Vestergaard vi har i<br />

køkkenet. Ja, nogen vil nok<br />

sige at det grænser til<br />

rengøringsvanvid, men det<br />

skal vi være glade for i SIR,<br />

ellers havde vi nok ikke haft<br />

den flotte SMILEY for et<br />

rent køkken.<br />

Da fødevarerminister<br />

Vestergaard mandag ville<br />

inspicere køkkenet fik det<br />

smilet frem. Aldrig havde<br />

nogen afleveret et køkken i<br />

denne stand. Det skinnede<br />

og alt var i orden.<br />

Hr. Vestergaard var glad.<br />

Flot Anja og Mia<br />

Beriderens juleønske<br />

Det er faktisk hyggeligt<br />

at se sine ride kammerater<br />

springe, og man kan også<br />

lære noget ved at sætte sig<br />

ned om onsdagen og kigge<br />

med. Mens man så kigger<br />

er der jo ingen der bliver<br />

fornærmet hvis man hjælper<br />

med at samle en bom op og<br />

allermest hjælper med at<br />

flytte springene væk efter<br />

træningen.<br />

Det var bare det berideren<br />

ville sige. Go´ jul.<br />

Når en hest den skal så<br />

skal den<br />

På en af vore dejlige ture i<br />

skoven, en flot<br />

novemberdag, skulle<br />

Benedicte Sebbelov´s hest<br />

Emos pludselig lave.(skide.)<br />

Benedicte rejser sig op og<br />

stod i springbøjler, hvorpå<br />

Peter Møller, der<br />

rider bagved<br />

spørger Benedicte, hvorfor<br />

rejser du dig , du er da en<br />

hel meter fra hestepærer.<br />

(lorten. )


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

God jul til alle i SIR<br />

I denne kære juletid, nu<br />

falder julesneen hvid, så<br />

ved jeg julen<br />

kommer.<br />

Min far hver<br />

dag i byen<br />

går og når<br />

han kommer<br />

hjem jeg<br />

står og ser<br />

hans store<br />

lommer.<br />

Peters<br />

Jul har<br />

fulgt mig i hele mit<br />

liv, og når den kommer ned<br />

fra hylden, - ja, så ved jeg<br />

julen er på vej.<br />

Jeg håber i alle flittigt vil<br />

læse Peters jul for jer selv<br />

og for jeres børn og hermed<br />

ønsker jeg alle i SIR en<br />

rigtig glædelig jul og et<br />

lykkebringende nytår.<br />

Baldurs sidste dag i december<br />

<strong>2004</strong>.<br />

Baldur .. "charme, selvtillid og lækkert hår".<br />

Af Baldurs familie (Louise)<br />

Jeg skriver til dig fordi Baldur<br />

blev aflivet i går og syntes i<br />

skulle have besked.<br />

Vi havde gennem længere tid<br />

observeret, at Baldur ikke<br />

havde sit naturlige "glimt i øjet"<br />

mere. Vi var inderst inde nok<br />

godt klar over, at det var ved at<br />

være tid. Alligevel var det<br />

utroligt svært at tage<br />

beslutningen, så vi besluttede,<br />

at vores dyrlæge skulle afgøre<br />

hvad var mest korret.<br />

Baldur blev undersøgt, og<br />

dyrlægen konstaterede, at<br />

hans hjerte slog<br />

uregelmæssigt, lever og nyre<br />

fungerede heller ikke. Det var<br />

altså et spørgsmål om tid.<br />

Baldur skulle herfra med<br />

værdighed, og mens han<br />

stadig "var i sin fyrstlige<br />

stand". Beslutningen blev<br />

taget i fredags og onsdag<br />

sagde vi farvel. Baldur<br />

udåndede på hans yndlings<br />

græsplet, uden den store<br />

dramatik.<br />

Det er et stort tab for vores<br />

familie og vi har nydt hvert et<br />

sekundt med denne skønne<br />

pony. Aldrig vil der findes en<br />

som ham - en med en<br />

personlighed så stor - en med<br />

"charme, selvtillid og lækkert<br />

hår".<br />

Vi takker for de 2 gode år vi<br />

havde med ham og vil aldrig<br />

glemme ham, han vil altid have<br />

en særlig plads i vores hjerte.<br />

Ære være hans minde.<br />

Baldur nyder sit otium i godt selskab. (Sommer <strong>2004</strong>)<br />

35


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Priser for opstaldning pr. måned pr. 1. September <strong>2004</strong> For ryttere under 18 år på privat hest/pony<br />

1 times undervisning pr. uge kr 175<br />

Boks i Nordstald kr 1.995 2 timers undervisning pr. uge kr 300<br />

Boks m/vindue i Blå og Ny stald + hingstestald kr 1.950<br />

Øvrige bokse i Blå og Ny stald kr 1.800 For ryttere over 18 år på privat hest/pony<br />

Lukkede spiltov i gul stald kat. III & II kr 1.100 1 times undervisning pr. uge kr 200<br />

Prisreduktion bokse i Gul stald<br />

2 timers undervisning pr. uge kr 325<br />

Kat. I kr 200 Privatundervisning ved eksamineret berider -<br />

Kat. II kr 250 berider - holdundervisning.<br />

Prisredution i Ny stald Egen hest opstaldet i SIR<br />

Selvudmugning kr 250 1 times undervisning pr. uge kr 300<br />

2 timers undervisning pr. uge kr 600<br />

Opsigelsesfristen for opstaldede heste i SIR Ryttere udefra/leje af SIR hest<br />

er løbende måned + 30 dage 1 times undervisning pr. uge kr 350<br />

priser for reservation pr. måned<br />

2 timers undervisning pr. uge<br />

Privatundervisning ved eksamineret berider -<br />

kr 700<br />

Nummereret boks i juli måned kr 700 berider enetimer<br />

Unummereret boks i juli måned kr 600<br />

Nummereret boks i øvrige måneder kr 850 Egen hest opstaldet i SIR<br />

Unummereret boks i øvrige måneder kr 750 pr. lektion (½ time) kr 150<br />

Tidspunkt for hestens/ponyens tilbagekomst oplyses Ryttere udefra<br />

ved afrejse. SIR kan disponere over pladen til anden<br />

side i den periode, hvor pladsen er reserveret.<br />

Priser for medlemskontingen pr. år pr. 1. April <strong>2004</strong><br />

pr. lektion (½ time)<br />

Enetimer ved beriderelev<br />

kr 175<br />

For personer under 18 år<br />

pr. lektion (½ time) kr 75<br />

Medlemskontingent - børn kr 225 Priser for redehuskort pr. ekvipage<br />

For personer over 18 år pr. måned kr 525<br />

Medlemskongent - voksne kr 325 pr. uge kr 150<br />

Medlemskontingent - passive kr 125 pr. w eekend kr 100<br />

Medlemskontingent - SIR's støtteforening "Gyngehesten"<br />

pr. dag kr 50<br />

Personligt medlemskab kr 175<br />

Familie medlemskab kr 450<br />

For alle som modtager undervisning, har hest/pony opstaldet i SIR<br />

eller er udefra kommende ekvipager og bruger af faciliteterne i SIR<br />

gælder det, at SIR-medlemskab er obligatorisk.<br />

Priser for elevundervisning pr. måned pr. 1. April <strong>2004</strong><br />

For tyttere under 18 år på SIR's elevheste<br />

½ times undervisning pr. uge kr 155<br />

1 times undervisning pr. uge kr 215<br />

2 timers undervisning pr. uge kr 380<br />

For ryttere over 18 år på SIR's elevheste<br />

½ times undervisning pr. uge kr 165<br />

1 times undervisning pr. uge kr 240<br />

2 timers undervisning pr. uge kr 405<br />

36<br />

PRISER I SILKEBORG RIDEKLUB


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Aktivitetskalender for <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Rideklub</strong><br />

Vinter <strong>2004</strong> / 2005<br />

<strong>December</strong>:<br />

Lørdag den 18. kl. 14.00<br />

STORT JULESHOW<br />

Lørdag d. 18. STORT JULESHOW.<br />

Juleafslutning kl. 14.00 (se opslag på<br />

opslagstavler)<br />

Fredag d. 24. Juleskål i rytterstuen<br />

mellem kl. 12.00 og 13.00<br />

Fredag d. 31. Nytårsskål i rytterstuen<br />

mellem kl. 12.00 og 13.00<br />

Følg endvidere med på opslagstavlen i<br />

rytterstuen. Her vil du kunne følge med i<br />

arrangementer i <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

Ligeledes kan du se hvad der er af stævner<br />

udenfor <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>.<br />

Næste Hovslag udkommer 15. februar<br />

2005<br />

37


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

38<br />

TELEFONLISTE<br />

Fornavn Efternavn Pony/Hest Telefon Mobil<br />

Tenna Andersen Shãrôn van der Beckput 86819939<br />

Mette Andreasson Unkas 86823262 22463581<br />

Pernille Bjørn Thøgersen Rambo 86815837 23315294<br />

Christina Bjerggaard Toffife 23829648<br />

Marie Louise Brandt Xenia 86826077<br />

Louise Brix Barbette 40261906<br />

Stina Dahl Soffi 28794267<br />

Nils Frederiksen Chianti Classico 86800794<br />

Signe Frederiksen Sabrina 86814613 26817613<br />

Louise Espersen Carlando hp 86847135<br />

Birgitte Hansen Casiro/Satelitte 22291761<br />

Mette Hahn-Pedersen Phoenix Alfarvad 86851413<br />

Linette Hjorth Lucky-pari 86812270 23467738<br />

Gerd Illum Passepartout 59328148 23612024<br />

Louise Jensen Hasselgårdens Rosina 86859604 28592854<br />

Susanne Kjeldsen La Reine 87242098 21806423<br />

Helle Knop Penelope 86826776 23643756<br />

Amalie Knop Blackie 86826776 23643756<br />

Josefine Knudsen Cirkeline 86800794<br />

Malene Konnerup Caija 86800096 20789791<br />

Charlotte Laursen Voila Z 214347332<br />

Louise Lind Silver Shadow 86802330<br />

Maj Nyborg Samantha Mak 86801431 51507904<br />

Isabella Pedersen Raimond F 28291796<br />

Linda-Doris Pedersen Karlhøjgårds Lady 61352135<br />

Signe Brandt Petersen Gershwin 60643648<br />

Anne Katrine Restrup Mørkbaks Kidogo 86836367<br />

Marie Restrup Mon Cherie 86836367<br />

Benedicte Sebbelov Emos 40417935<br />

Lene Sehested Rikke<br />

Marie Skårup Chianti Classico hp 86814831 22626223<br />

Nikka Vinther-Jensen Smith/Atlantis 86865390<br />

Marie Willadsen Tullemor 86813702<br />

Preben Ørts Double Up/Ghandi 40312142<br />

hp: Halvpart


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

Støt vore sponsorer - de støtter os!<br />

Gennem <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>s Støtteforening "Gyngehesten" støtter en lang række<br />

virksomheder <strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong>. Vore sponsorer, som vi hermed opfordrer ALLE<br />

medlemmer til at støtte, omfatter følgende virksomheder:<br />

BDO Scanrevision, <strong>Silkeborg</strong><br />

Farvergården v. Claus Møller Jensen, <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Silkeborg</strong> Pallefabrik<br />

Nordea Bank, <strong>Silkeborg</strong><br />

Jyske Bank, <strong>Silkeborg</strong><br />

Grovvarecentret, <strong>Silkeborg</strong><br />

Brdr. Dahl A/S, <strong>Silkeborg</strong><br />

BG Bank, <strong>Silkeborg</strong><br />

DLG Midtjylland<br />

Lynge Kontor & Papir, <strong>Silkeborg</strong><br />

<strong>Silkeborg</strong> Køreskole<br />

Hjorts Autolak, Knudlund, Them<br />

HBL Vine, <strong>Silkeborg</strong><br />

From Grafisk, Kolding<br />

Folkesparekassen, <strong>Silkeborg</strong><br />

Arnolds Have & Bolig, Them<br />

Midtjysk Traktorlager, Linå, <strong>Silkeborg</strong><br />

Brix Smedeforretning, <strong>Silkeborg</strong><br />

Dan Rosett ApS, Viby<br />

Special-Butikken Rask, <strong>Silkeborg</strong><br />

Beslagsmed Tom Nørgaard, <strong>Silkeborg</strong><br />

GJ Design, Knudlund, Them<br />

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring, København<br />

Østjysk Hestepraksis v. Ole Sonne, <strong>Silkeborg</strong><br />

DK Benzin, Lysbro, <strong>Silkeborg</strong><br />

FIMO Center, <strong>Silkeborg</strong><br />

Kingo Karlsen, Lysbro, <strong>Silkeborg</strong><br />

Vestjysk Bank, <strong>Silkeborg</strong><br />

Lytjeline & KL-Data, Grauballe, <strong>Silkeborg</strong><br />

39


<strong>Silkeborg</strong> <strong>Rideklub</strong> <strong>December</strong> <strong>2004</strong><br />

40<br />

Benzin<br />

Fyringsolie<br />

Tips/Lotto<br />

Videoudlejning<br />

Dagligvarer til nettopriser<br />

Tlf. 8682 7962<br />

Vestre Ringvej 24, 8600 <strong>Silkeborg</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!