06.05.2013 Views

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

4 • 2005

August


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og

udkommer medio februar, april, juni, august, november.

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj,

15. juli og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, mobil 2099 7880,

e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310 Vodskov,

tlf. 9825 7282, e-mail tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf. 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.ekvipage.dk/dkf

Pris 37,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600-261X

2 Køresporten 4·2005

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Formand: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

e-mail jens@get2vet.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde,

tlf. 4615 2161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf. 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, e-mail jens@get2vet.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund,

tlf. 7483 1685, e-mail: arne@hotmail.com

Uddannelsesudvalg

Inge Luise Ratzow,

Skyttegården, Nr. Bjert, 6000 Kolding

tlf. 7556 5151, e-mail skyttegaarden@skyttegaarden.dk

Forside

Lars Dau vandt bronze ved VM. Foto Ole Jespersen m.fl.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og

annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg,

ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler,

fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder

sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets

eller DKF’s interesser.


Succes til

dansk køresport

Det går godt for dansk køresport. For to år siden

satte Peter Koux for alvor Danmark på køresportens

verdenskort ved at vinde sølvmedalje ved

VM for pony enspand i Østrig. Netop nu i juli har

Lars Dau fra Slesvigske Køre Selskab hjemtaget

bronzemedaljen fra VM i England, og samtidig

vandt Henrik Høper enspænderklassen ved et stort

internationalt kørestævne i Tjekkiet. Danske kuske

har succes, og Køreudvalgets satsninger har båret

frugt. Tillykke til alle.

Oven i alt dette har det internationale rideforbund

FEI kort før bladets trykning meddelt, at

Danmark har fået tildelt værtskabet for VM for

ponyer i 2007. Verdensmesterskabet skal afholdes

på Dorthealyst i slutningen af juli 2007, og Dansk

Køre Selskab er arrangør. Det er første gang, Danmark

skal være vært ved et verdensmesterskab i

kørsel, så det er en stor anerkendelser, at FEI har

tildelt os mesterskabet.

Ole Jespersen

Indhold

VM-bronze til Danmark . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dansk sejr i Tjekkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jens Svenningsen ny formand . . . . . . . . . . . 9

Vognauktion på Nørre Wosborg . . . . . . . . . 10

Quindekvadrillen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Rot’fældevogn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Nye bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kort ny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 23

Fra formanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nyt fra DKF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Nyt fra Køreudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Køreselskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Køb-Salg-Bytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Dansk sejr til Isla og Henrik Høper og Tisza Lobri ved stævne i Tjekkiet. Her ved CAI-B Dorthealyst 2005. Foto Ole Jespersen

Køresporten 4·2005

3


Lars Dau fra Slesvigske Køre Selskab skrev

historie, da han ved VM i England vandt

bronze i kørsel med pony og vogn for 2-spand.

Af Ole Jespersen

Kørsel med hest og vogn er en sportsgren, der

er i rivende udvikling både på det brede niveau

og i eliten. 15.-17. juli var der i England VM for

ponyer. Mesterskabet blev afholdt i Catton Hall

og havde 81 deltagere fra 15 nationer.

Danmark var repræsenteret i 2 klasser: 1- og 2-

spand. Og på forhånd var det bestemt ikke urealistisk,

at en dansk kusk kom hjem med en medalje.

Sølvmedaljevinderen fra 2003 Peter Koux, medlem

af Dansk Køre Selskab havde slået de bedste

kuske og værste konkurrenter ved store internationale

stævner i dette forår og var spået store chancer.

De øvrige deltagere var enspænderkusken

Arnild Arp-Hansen fra DKS, tospandskusken

Henrik Slot fra DKS og tospandskusken Lars Dau

fra Slesvigske Køre Selskab. Både Lars Dau og

Arnild Arp-Hansen var også med ved VM for to

år siden. Da blev Arnild nr. 21 og Lars nr. 12.

Det ville nok blive svært for Arnild at få hængt

en medalje om halsen, men hvis Haflingerhoppen

Lars Dau og haflingerne vandt bronzemedalje ved verdensmesterskabet

i England.

4 Køresporten 4·2005

VM-bronze til Danmark

Alberte ville vise sig fra den venlige side og gå en

optimal dressur, så kunne ekvipagen godt gå hen

og blive ret farlig for de nominerede.

Lars Dau var bestemt heller ikke afskrevet på

forhånd. Han kører godt og stabilt, men har ikke

været til så mange stævner i udlandet, hvor vi har

kunnet måle ham med tyskerne, som er de førende

i 2-spandsklassen.

Henrik Slot var med for første gang, men

bestemt heller ikke uinteressant. Han kører en god

dressur, men ville nok ikke kunne blande sig i toppen,

selv om han gjorde det ved det internationale

stævne i Sverige.

Dressur

Peter Koux kørte en flot dressur og Taffy var velgående

og lyste af energi og veltilpashed. Ekvipagen

kørte præcis og fik vist alle overgange. Efter

dressuren lå Peter Koux som nr. 2 med kun 40,6

strafpoint (sp).

Arnild Arp-Hansen sluttede på en 16. plads med

56,4 sp. Lars Dau kørte sig frem til en flot 7. plads

med 52, 96 sp. og Henrik Slot sluttede som nr. 10

med 55,36 strafpoint.

Peter Koux havde et godt forspring efter dressuren,

idet hans værste konkurrenter lå på en 10.

plads og nedefter.

Maraton

Lørdagens maraton blev vel overstået for danskerne.

En overskyet himmel gjorde det til en god

oplevelse. Peter Koux blev nr. 12 og samlet lå han

stadig nr. 2. Lars Dau blev nr. 4 i maraton og samlet

rykkede det godt mod en 3. plads.

De to 1-spand, Peter Koux og Arnild Arp-Hansen,

som blev nr. 27, klagede over, at ponyerne

ikke rigtig var fremme til bidet især ikke i forhindringerne,

noget som de ikke har oplevet før. Men

som de gode kuske, de er, blev der ikke drevet

mere på dem af den grund, og alligevel klarede de

sig godt ved sober og pæn kørsel.

Henrik Slot og Lars Dau havde nok energi at

køre med, Henrik så meget at han slog knuder på

linerne.


Forhindringerne var lange med mange muligheder,

og de blev benyttet. Tider på omkring 1 minut

var ikke udsædvanlige, hvor man til andre stævner

ser tider nede omkring 40 sekunder.

Prins Philip kørte en rigtigt god dressur, og

som den første i maratonen for 4-spandene, kom

han også pænt igennem til pæne tider. Det skal

bemærkes, at han er 84 år gammel og klarer sig

lige så godt som de unge på 20. Der foruden er

prinsen en publikumsmagnet, som gør et VM rigtigt

festligt.

Dramatik blev det også til i maratonen. Den

anden enspænder væltede i forhindring nr. 2, blev

rejst og kørte videre. Et 4-spand væltede samme

sted og løb til målet i forhindringen og lagde sig

om et træ. De måtte trækkes fra forhindringen

og udgik. Det eneste 4-spand fjordheste, der blev

kørt af Thomass Köppen fra Tyskland, mistede sin

groom, som var kuskens far. Det så ikke rart ud,

og ekvipagen kørte hjem, men faren rejste sig og

vinkede til pulikum.

Forhindringskørsel

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen

– heller ikke i England. Peter Koux, som lå til en

sølvmedalje, måtte efter forhindringskørslen ned

på en samlet 5. plads. En nedrevet bold og lidt fejl

på tid gav 4,32 strafpoint og en 13. plads i forhindringskørsel.

Til gengæld fik Danmark en 9. plads

i forhindringskørslen ved Arnild Arp-Hansen.

Samlet blev Arnild bedre placeret end for to år

siden, og det var hendes mål.

Henrik Sloth tog tre bolde og fik også lidt strafpoint

på tiden. Samlet blev han placeret midt i feltet.

Lars Dau tog to bolte og fik lidt fejl på tid i

forhindringskørslen. Han måtte lige ned på fjerdepladsen,

indtil andenpladsen tog den plads, og

Lars fik bronzemedalje. Stort tillykke til Lars og

dansk køresport.

Peter Koux.

Arnild Arp-Hansen. Foto: Ole Jespersen

Henrik Slot.

Køresporten 4·2005

5

Fotos Ole Jespersen


TILLYKKE

6 Køresporten 4·2005

The FEI World Combined

Pony Driving Championship 2005

Catton Hall, Catton Park

Walton on Trent, Derbyshire, UK

14th-17th July 2005

CH-M-A-P

Jury: Gé König (Pres., NED) Diana Brownlie (GBR) Martha Hanks-Nicoll (USA) Hans-Peter Rüschlin (SUI) Mark Wentein (BEL) Course design: Wolfg

Place Ev.No. Competitor Horses / Ponies A1 A2

1 29 Suzy Stafford - USA* 29B Cefn Oak Park Bouncer 0.00 43.6

2 22 Dirk van Beckhoven - NED* 22A Frits 0.00 55.0

3 27 Ann-Christine Arvidsson - SWE* 27A Knut 0.00 56.

CH-M-A-P

Jury: Gé König (Pres., NED) Diana Brownlie (GBR) Martha Hanks-Nicoll (USA) Hans-Peter Rüschlin (SUI) Mark Wentein (BEL) Course design

Place Ev.No. Competitor Horses / Ponies A1

1 46 Steffen Abicht - GER* 46A Ben (ABC) 46B Francisco (ABC) 46C Oliviero

2 38 Rupert Ganhör - AUT* 38A Aragon 2 (ABC) 38B Sissy 13 (ABC) 38C Niko

33 43 43 Lars Lars Dau Dau - DEN DEN 43A 43A Nappo Nappo (ABC) (ABC) 43B 43B Stanly Stanly (B) (B) 43C 43C Nico Nico (AC) (AC) 0.00 0.00

CH-M-A-P

Fotos Elsebeth Dehlholm

Jury: Gé König (Pres., NED) Diana Brownlie (GBR) Martha Hanks-Nicoll (USA) Hans-Peter Rüschlin (SUI) Mark Wentein (BEL) Course design: Wo

Place Ev.No. Competitor Horses / Ponies

72A Caesar (ABC) 72B Nixon (ABC) 72C Nobel (ABC) 72D

Murphy (ABC) 72E Pascal

71A Chico B (ABC) 71B Harry (ABC) 71C Tivoli (ABC) 71D

Tizian (A) 71E Vinchi (BC)

75A Dobbie (ABC) 75C Rocky (ABC) 75D Steven (ABC)

75E Upstairs (AC) 75F Floor (B)

1 72 Dirk Gerkens - GER*

2 71 Tobias Bücker - GER*

3 75 Aart van de Kamp Snr - NED*

The FEI World Combined

Pony Driving Championship 2005

Catton Hall, Catton Park

Walton on Trent, Derbyshire, UK

14th-17th July 2005

Pl. TEAMS Ev.No. Competitors

0.00

0.00

1 Germany 1

Singles 17 Sandra Broichhaus - GER*

18 Franz-Josef Lehmkuhl - GER*

Paris 46 Steffen Abicht - GER*

47 Peter Borgmann - GER*

Four-in-Hand 71 Tobias Bücker - GER*

72 Dirk Gerkens - GER*

2 Netherlands

Singles 22 Dirk van Beckhoven - NED*

23 Yvonne de Ruyter - NED* (elim. M)

Pairs 51 Jan de Boer - NED*

52 Ewoud Boom - NED*

Four-in-Hand 74 Aart van de Kamp Jnr - NED*

75 Aart van de Kamp Snr - NED*

3 Great Britain

Singles 34 Susan Denney - GBR*

35 Sara Howe - GBR*

Pairs 61 Jo Rennison - GBR*

63 Rachel Stevens - GBR*

Four-in-Hand 82 Sarah-Jane Cook - GBR*

85 Ursula Hirschberg - GBR*


ARS DAU

Total Total Total Total results results results results

Class Class 1

Competitors 36

© Walter Domandl (AUT) 1994-2005

Combined Driving Event

Singles

ang Asendorf (GER) Ass. George Prince (GBR) Technical delegate: Richard Nicoll (USA), Assistant

A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL

0 43.60 3 83.36 5 3.44 11 130.40

0 55.00 12 76.14 2 0.00 1 131.14

40 56.40 14 75.50 1 0.00 2 131.90

Combined Driving Event

Pairs

: Wolfgang Asendorf (GER) Ass. George Prince (GBR) Technical delegate: Richard Nicoll (USA), Assistant

A2 A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL

47.04 47.04 2 83.52 2 8.55 9 139.11

49.44 49.44 3 93.26 15 3.00 1 145.70

52.96 52.96 52.96 52.96 77 85.34 85.34 44 8.64 8.64 10 10 146.94 146.94

Combined Driving Event

Four-in-hand

lfgang Asendorf (GER) Ass. George Prince (GBR) Technical delegate: Richard Nicoll (USA), Assistant Philip Bateman (GBR)

A1 A2 A Pl. B Pl. C Pl. TOTAL

0.00 52.00 52.00 4 99.86 2 4.91 7 156.77

0.00 46.56 46.56 2 106.42 4 11.47 11 164.45

0.00 64.80 64.80 14 97.54 1 3.00 5 165.34

TEAM RESULTS

TEAMS 9

Competitors 45

A Pl. B Pl. C Pl. Total Pl

39.80 1 273.32 3 14.91 4 428.03 1

53.20 11 92.55 17 15.00 28

46.20 5 89.94 13 3.00 7

47.04 2 83.52 2 8.55 9

56.48 11 84.78 3 7.00 7

46.56 2 106.42 4 11.47 11

52.00 4 99.86 2 4.91 7

166.68 4 264.04 1 3.00 1 433.72 2

55.00 12 76.14 2 0.00 1

x39.80 -x- -x- -x- -x- -x-

56.64 12 90.36 10 3.00 2

46.88 1 138.19 23 14.39 17

81.28 21 102.26 3 0.00 1

64.80 14 97.54 1 3.00 5

175.64 5 266.99 2 12.90 3 455.53 3

55.80 13 76.80 3 0.00 3

64.00 27 81.59 4 5.41 15

50.56 4 82.51 1 15.24 18

53.60 8 92.50 13 10.08 12

69.28 17 113.00 10 10.60 10

76.48 20 107.68 5 2.82 3

Køresporten 4·2005 7


Henrik Høper og den 10-årige lippizanerhingst

Tisza Lobri kørte sig til sejr ved det

store stævne i Nebanice, Tjekkiet.

Af Ole Jespersen

14.-16. juni deltog Henrik Høper som eneste dansker

i det store CAI-A stævne i Nebanice i Tjekkiet.

Med lippizanerhingsten Tisza Lobri for vognen

kørte Henrik sig til en fornem sejr i enspænderklassen,

der også tæller med i kvalifikationen til

FEI’s Top Driver Award. Henrik vandt dressuren

med 43,8 strafpoint. Andenpladsen gik til tjekkiske

Jan Exnar med 47,2 strafpoint, og tyske Hans

Fehr fik 51,8 strafpoint og tredjepladsen.

Mariusz Machnik fra Polen vandt maratonen

med 59,14 strafpoint, men skarpt fulgt af Henrik

Høper med 60,68 sp. Efter maratonen førte Henrik

stadig, og stillingen så således ud: Henrik Høper

104,48 sp, Jan Exnar 112,11 sp, Mariusz Machnik

113,34 sp.

Stævnet sluttede med en suveræn forhindringskørsel

for den danske ekvipage, da de som den

eneste ekvipage kørte en fejlfri runde. Dermed

beseglede ekvipagen den førsteplads, som de holdt

gennem hele stævnet. Med den fejlfrie runde sluttede

Henrik med 104,48 strafpoint.

8 Køresporten 4·2005

Dansk sejr i Tjekkiet

Med en mistet bold i forhindringskørslen holdt

Jan Exnar fra Tjekkiet sin andenplads med 115,11

strafpoint, idet polakken Mariuz Machnik ligeledes

tog en bold og fik tredjepladsen med 116,34

strafpoint.

Tillykke til den danske ekvipage.

Ny hest

Henrik Høper har tidligere opnået gode resultater

med andre heste. Blandt andet Cansler, der desværre

tidligt i 2005 blev konstateret skadet med

en gaffelbåndslidelse. Det betød, at Henrik var

uden konkurrencehest i sæsonen 2005. Men et

meget glædelig samarbejde med Lone Pedersen

fra Stutteri Lobri ved Sorø gjorde, at Henrik fik

den 10-årige lippizanerhingst, Tisza Lobri, stillet

til rådighed i 2005.

Tisza Lobri blev indtil efteråret 2002 kørt af Tea

Giversen, hvor han desuden var reservehest for

det danske hold til VM. Siden da er hingsten redet

op af berider Peter Kobbernagel, men han vendte

nemt tilbage til arbejde for vogn midt i marts i år,

hvor arbejdet hos Henrik Høper begyndte.

Læs mere på www.hoeper.dk og www.lobri.dk.

Ekvipagen deltog også i det Internationale kørestævne på Dorthealyst i år. Foto Ole Jespersen


Jens Svenningsen ny formand

Som nævnt i sidste nummer af Køresporten

fratrådte Svend Aage Nissen med omgående

virkning som formand for Dansk Køre Forbund.

På et møde den 8. juni indsatte Forretningsudvalget

Jens Svenningsen som fungerende

formand. Jens Svenningsen fortsætter

som formand indtil Hovedbestyrelsesmødet

12. november, hvor han forventes at stille op

til formands-valget.

Af Ole Jespersen

De fleste konkurrencekuske og deltagere

ved kørestævner kender Jens Svenningsen

som stæv-nedyrlæge og formand

for Køreudvalget, men hvem er han i grunden?

Jens Svenningsen er 58 år og født i Salling

(Spøttrup), hvor hans

forældre havde en lille

gård lige ud til Limfjorden.

Gården blev drevet med

arbejdsheste, og Jens var så

stor, at han både harvede og pløjede

med heste. Det hørte op sidst i 50-erne,

hvor den lille grå Ferguson tog over.

Blev dyrlæge i 1974

Jens blev dyrlæge i 1974, og har altid villet arbejde

med heste. Han har gjort det i praksis i Højelse

siden 1978. I 2001 solgte han sin andel i praksis

og er nu fastansat til han skal på pension om 5-6

år. På klinikken i Højelse er der 5-6 hestedyrlæger,

og de laver stort set alt bortset fra større operationer.

Jens Svenningsen har haft mange tillidsposter

indenfor faget gennem tiderne. Han var med i

opstarten af Hestepraktiserende Dyrlægers Forening

og sad i bestyrelsen i mange år, blandt andet

med ansvar for hestedyrlægers efteruddannelse

både nationalt og internationalt. Jens har siddet i

Den danske Dyrlægeforenings Overvoldgift nogle

år i 90-erne og i Rådet for Hov-pleje og Hestebeslag

en del år. Nu sidder han i Dansk Smedemesterforenings

Ankenævn.

Jens har også været dyrlæge for Hestens Værn

i over 20 år og FEI-dyrlæge de sidste 13 år. Dette

job kulminerende med posten som præsident for

veterinærkomissionen ved VM i Åstorp 2004 – en

stor anerkendelse for en dansk dyrlæge.

Jens arbejder i dag meget som syns- og skønsmand

i forbindelse med konflikter især ved hestehandler.

Arbejder også en del som rådgiver for

forskellige advokatfirmaer i forbindelse med deres

behandlinger af handelssager.

I perioden 1994-1999 var Jens veterinærkonsulent

for forsikringsselskabet Kustos og

har siden dets bortsalg til Codan virket

som rådgiver for den fond, der hedder

Foreningen Kustos i forbindelse med

fondens uddeling af legater.

Privat

Privat har Jens Svenningsen to børn.

Mikkel, der er tømrer og bor på Frederiksberg

og Sine, der er biolog og

læser PhD på Princeton Universitet i

USA.

Jens bor på en lille gård syd for Roskilde

sammen med det, nogen mener,

er hans største aktiv: Pia Skar, medlem

af Uddannelsesudvalget og dommer, godt på vej

til at blive international dommer. Af natur prøver

Jens efter bedste evne at være ydmyg, positiv,

optimist og tolerant.

Interesse for køresporten

Jens fik sin første store interesse for køresporten,

da han sidst i 1970’erne kunne tælle blandt andre

Niels Giversen, Ole Buch Jensen og Allan Sørensen

blandt sine klienter.

Da han første gang i 1987 blev bedt om at

tage med som dyrlæge for et dansk hold til VM

i Riesenbeck, var han solgt. Interesse voksede, og

Jens har således siddet i DKF’s Køreudvalg siden

2000, de sidste fire år som formand for udvalget.

Nu stiller Jens Svenningsen sig til rådighed som

formand for Dansk Køre Forbund. Redaktionen

ønsker held og lykke ved valget i november.

Køresporten 4·2005

9


10 Køresporten 4·2005

Vognauktion på Nørre Wosborg

På begæring af Kirsten og Henrik Haubroe,

der har afhændet herregården Nr. Wosborg,

afholdt Holstebro Auktioner vognauktion på

Nr. Wosborg søndag den 26. juni. Auktionen

omfattede også vogne fra andre rekvirenter.

Af Ole Jespersen

Søndag den 26. juni var der vognauktion på Nørre

Wosborg ved Vemb. Kirsten og Henrik Haubroe

har solgt Nr. Wosborg, og samlingen af hestevogne

skulle derfor afhændes. Auktionen var omtalt i

sidste nummer af Køresporten.

For Haubroe blev auktionen blev en stor og glædelig

oplevelse. Særligt mødet med mange gamle

venner og bekendte, men også det at se så mange

gode vogne gå ud til fremtidige brugere, glædede

sælgeren. For Henrik Haubroe havde 30-40 års

flytten vogne rundt i skure, lånte garager og lader

ikke været forgæves. ’Triumph’, udtalte Haubroe

efter auktionen.

Prismæssigt var der overraskelser. At en god

Gløy jagtvogn gik for kun 16.000 kr. forekom

mærkeligt på det danske marked. Kejserinde Dagmars

kane blev solgt for 13.000 kr. Det forekommer

også at være en lav pris, når man tænker på

proveniensen, men under vore klimatiske forhold

må den næsten betragtes som et monument og

ikke en brugsgenstand som vogne.

Herskabsvognene gik til priser omkring vurderingen,

blandt andet den smukke Sociable fra

Henry Fife, der var med i filmen ’Peter von scholten’.

Vognen blev solgt for 48.000 kr.

Herefter følger kort beskrivelse og priser på

vognene.

Mange mennesker havde fundet vej til vognauktionen på Nørre Wosborg. Foto Ole Jespersen


Landauer, F.C. Schulz, 47.000 kr.

Coupé, Henry Fife, 36.000 kr.

Sociable, Henry Fife, 48.000 kr.

Jagtvogn, H. Gløy - nr. 1754, 16.000 kr.

Tandem Gig, Forder of London, 8.000 kr.

Jumbe, 2.200 kr.

Arbejdsfjedervogn, 2.000 kr.

Jagtvogn, 2.400 kr.

Køresporten 4·2005

11


Sønderjysk Phaeton, 8.000 kr.

Ponyvogn m. buk, A.H. Gudme, 3.200 kr.

12 Køresporten 4·2005

Victoria kapervogn, 1.600 kr.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg


Køresporten 4·2005

13


Svensk militærkærre m. meder, 1.100 kr.

Kejserinde Dagmars kane, J.H. Tilling, 13.000 kr.

Norsk kane, 800 kr.

Guvernantekane med kurveflet, 2.700 kr.

14 Køresporten 4·2005

Kong Lears karet fra film, 500 kr.

Prinsesse Cordelias karet fra film, 500 kr.

Landauer C.G. Förster, Görlitz, 50.000 kr.

Sociable, Pfeifer, Meerane, 42.000 kr.


Landaulet, Moritz Hermann, Dresden, 60.000 kr.

Milord, R.G. kelley, Danzig, 60.000 kr.

Barouche, A. Lieberknecht, Crimmitschau, 65.000 kr.

Ponyvogn m. buk, 13.000 kr.

Landauer, Halle, 47.000 kr.

Coupé, Sorø Vognfabrik, 60.000 kr.

Victoria, Sverige, 40.000 kr.

Skovslæde, 500 kr.

Køresporten 4·2005

15


Arbejdsfjedervogn, 400 kr.

Ponyvogn, 1.000 kr.

Ponyvogn m. bagagebærer, 700 kr.

Ponyvogn, 900 kr.

16 Køresporten 4·2005

Stiv arbejdsvogn m. høstramme, 1.600 kr.

Ponyvogn m. bagagebærer, R. Rasmussen, Odder, 2.600 kr.

Jumbe, 1.000 kr.

Ponyvogn m. buk, 3.400 kr.


Jumbe, M.C. Christensen, Funder, 2.400 kr.

Reis Berliner, E. Katzer, Hochkirsch, 20.000 kr.

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70

Køresporten 4·2005

17


Af Ole Jensen, Skellerød

På Roskilde Dyrskue så Quindekvadrillen dagens

lys for første gang. Det var en fantastisk start på

en lovende karriere, næsten som en melodi, der

kommer til tops på hitlisten.

Det skulle have startet ved Gunner Larsens 10års

jubilæum ved kørestævnet i Tjæreby. Gunner

havde sagt til Hanne Støvlbæk, at når man kørte

dressur, gjorde det ikke noget, at man så lidt flot

ud i tøjet.

Det ville pigerne ikke have siddende på sig, så

de gik i sammenarbejde med Camilla, Gunnars

datter, om at lave et program, så de kunne lave en

opvisning for Gunner og vise ham, hvordan rigtige

Quinder kunne se ud.

Der blev trænet på livet løs, den store dag

oprandt, men under maratonkørslen fik vi ca. 30

mm regn, så dressurbanen stod under vand og

opvisningen måtte aflyses.

Pigerne var ikke sådan at slå ud. De løb det så i

det pæne tøj inde i forsamlingshuset.

18 Køresporten 4·2005

Quindekvadrillen

Jeg synes, det var synd, at de ikke fik det vist

med hest og vogn.

Jeg kontakte Hanne og Camilla, om de ville

vise det på dyrskuet, hvis vi blev udtaget til at lave

hesteshow. Camilla var ophængt med arbejde, så

hvis Gunnar ville hjælpe hende, ville de godt. Det

er et godt team far og datter.

Der blev trænet på livet løs. Torsdag aften da vi

ankom til dyrskuet, var der en halv time at øve i,

det kørte på skinner for pigerne.

Fredag var så dagen med tilskuere på, der var

quinderne stavet med lille q, de var noget nervøse.

Det blev en fantastisk opvisning, de lavede med

mølle og det hele. Vi fik så at vide, at de var udtaget

til at deltage i det store show lørdag aften, hvor

Kronprinsesse Mary var gæst. Der var de godt nok

stolte.

Var fredagen gået godt, blev det lidt bedre lørdag

- verdensklasse sagde Ulrik.

Det var et dyrskue, de sent glemmer.

Deltagerne i "Qvindekvadrillen". Foto: Ole Jensen


Rot´fældevogn alias Family Phaeton - også en Trap.

Af Henrik Haubroe

Det var en fornøjelse i Køresporten nr. 3-2005

at læse Ib Møllers undsigelse af betegnelsen

’(Muse)fælde’ om en vogntype.

I min ungdom kørte jeg ofte i en vogn af typen,

hvor hele familien sidder samlet, fremadrettet to og

to. Vi skulle altid bruge den, når der var børn med

og ikke Dogcarten. Jeg havde aldrig hørt vognen

betegnet som andet end: ’Den, hvor vi kan have

børnene i sikkerhed.’

I Windsor oplevede jeg én betegnet som ’Family

Phaeton’. Betegnelsen ’Rot´fældevogn’ hørte jeg

med forbavselse ved et af de første stævner i det

nystiftede Dansk Køre Selskab og opfattede det

som forkert brug af fremmedord.

Udtrykket ’Trap’ om en hestevogn forekommer

ofte i engelsk litteratur. Jeg har læst det som betegnelse

for en let to- eller firehjuler. Nu har betegnelsen

’Trap’ vakt min nysgerighed.

Vognmodellen vises ikke i Sally Walronds ‘Looking

at Carriages’. Ej heller i hendes ‘Encyclopedia

of Driving’. Men i ordlisten anføres ‘Trap’ som:

‘Slangudtryk for et hvilken som helst lille køretøj.

Betegnelsen siges at være opstået, når visse sæder

kun var tilgængelige ved at passere under et andet

flytbart sæde inden for vognens område, således at

passageren i realiteten var fængslet.’

The Carriage Collection Museum at Stony

Brook, New York’s Advisory Committee har en

meget detailleret gennemgang af alle slags model-

Fotos Flemming Andersen.

Rot’fældevogn

ler: Under ‘Trap’ illustrationen af en Buggy type

med enorme hjul, ét forsæde og et bagsæde, som

kan foldes sammen til et lille lad, så der ikke kan

være plads til at give nogen et lift undervejs. Dertil

teksten: ‘Betegnelsen Trap omfattede oprindelig

alle typer lette personkøretøjer. I den sidste del af

1800-tallet i Amerika, kom betegnelsen til at blive

brugt til at dække vogne med flytbare, glidende

eller sammenfoldelige sæder for at give plads

til flere personer uden at forlænge vognen eller

ændre sæderetningen. Hundredevis af patenter blev

udstedt for mekanismer til sådanne sæder, og vogntypen

var meget populær i hestevognsæraens sidste

årtier.’

Mit ældste dictionary oplyser, at ordet stammer

fra dansk ‘Træppe’, svensk ‘Trappan’. Der følger

en halv spalte om ordet ‘Trap’, begyndende med

‘Fælde’ og slutende med ‘Klippestykke af vulkansk

oprindelse, som har dannet ‘stairs.’ Foruden ‘a carriage,

a vehicle’.

Men så følger: ‘Trappings’ udledt af spansk ‘trapo

= klæde’: Gay clothes, ornaments, særligt udstyr

til heste, ceremonielt seletøj, a horse cloth’. ‘Personal

luggage. Bagage’. Hvoraf jeg vil tillade mig at

udlede, at Trap = udstyr, er analog med Ekvipage,

udledt af Equipment (ekvipering) = udstyr.

Ud fra dette må jeg konkludere, at den engelske

betegnelse ‘Trap’ er et slangord dækkende ‘Enhver

form for hestetrukken, let, personbefordring, hvad

enten den har to eller fire hjul’. Det giver plads på

dansk til en ‘Familie Phaeton (Faiton)’, men ingen

plads til musse-, rotte-, storke- eller andre fantasifulde

fælder.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 4·2005

19


20 Køresporten 4·2005


Hjul på Hällar

Lars Erik Nilsson

I bogen Hjul på Hällar tolker

professor Lars Erik Nilsson helleristninger

af køretøjer og hjul

og beretter, hvordan han mener,

vognene har set ud og fungeret.

Forfatteren fortæller, at helleristningerne anvender

billedkoder. For nutidige betragtere, som ikke

kender koderne, bliver en vogn blot en vogn. Men

med koderne forstår man, hvordan en vogn har set

ud, og hvad den har været anvendt til.

Det siges, at bronzealderen ikke fremstår som

nogen betydningsfuld periode for udvikling af

jordbrugsredskaber. Men helleristningerne fortæller

ifølge Lars Erik Nilsson, at man på den tid

havde sindrige vogne og redskaber. Nogle vogne

var konstrueret til transport af store stenblokke,

og andre var indrettet til tømmertransport. Disse

lastvogne havde en unik løftestangsmekanisme til

lastning og losning af tungt gods.

Bogen giver et nyt og let tilgængeligt indblik i

helleristningernes hemmeligheder.

Professor Lars Erik Nilsson har i mere end 20 år

forsket i helleristninger og hjulets tidlige historie.

Bogen er udgivet af det svenske Warne Förlag

og kan bestilles på www.warne.se. Bogen er på

160 sider og indbundet. Rigt illustreret i sort/hvid

og farve. Prisen er 230 SEK. ISBN 91-

86425-70-6.

Da Horsens kom på

Danmarkskortet

Rasmus Kreth

Den jyske Industri- og Landbrugsudstilling

i Horsens 1905.

NYE BØGER

Industribyen Horsens kom for alvor på danmarkskortet

i sommeren 1905, da byen arrangerede Den

jyske Industri- og Landbrugsudstilling.

Til udstillingen blev der i Caroline Amalielund

opført mere end 7.000 m2 smukke arkitekttegnede

udstillingsbygninger. Mere end 500 virksomheder

fra hovedsageligt Jylland tilmeldte sig som udstillere.

Udstillingen blev hurtigt en succes. Folk fra nær

og fjern strømmede til byen for at se udstillingen,

aviserne skrev om den og medlemmer af Kongehuset

gæstede udstillingen flere gange.

Efter 46 dage lukkede udstillingen, og på det

tidspunkt havde omkring 170.000 betalende

gæster set den. Blandt byens borgere var der bred

enighed om, at udstillingen havde bragt Horsens

et stort skridt fremad.

I sommeren 2005 har Industrimuseet i Horsens

i tekst og billeder vist glimt fra udstillingen. I forbindelse

med udstillingen er der udgivet en bog

ved samme navn.

Rasmus Kreth har skrevet bogen, og levende

fortæller han om forberedelserne til udstillingen,

opbygningen og gennemførslen. For Køresportens

læsere er bogens register over udstillere måske

særlig interessant. Gruppen Klasse 10 – Transportmidler

fortæller nemlig om de karetmagere

og vognfabrikanter, der deltog i udstillingen 1905.

Listen tæller navne som Horsens Vognfabrik -

Jensen, Grenå – Horsens Axel- og Vognfabrik –

Maibohm, Horsens – Peter Petersen, Aalborg – J.

Ørum Petersen, Herning m.fl.

Bogen er på 121 sider og indbundet. Illustreret i

sort/hvid. Bogen kan bestilles hos Industrimuseet

i Horsens, www.industrimuseet.dk, tlf. 7562 0788,

og prisen er 130 kr.

Køresporten 4·2005

21


13690_Koresporten_144x104 04-08-2005 09:21 Pagina 1

22 Køresporten 4·2005

EUROPE’S LARGEST CARRIAGE

EXHIBITION AND TRADE FAIR!

• many renowned international carriage builders

• harness makers from the Netherlands and abroad

• latest news and large number of firsts

• interesting collection of antique carriages

• continuous shows and demonstration programme

Opening Hours:

Friday 2.00 pm - 10 pm, Saturday 10 pm - 10 pm,

Sunday 10 am - 18 pm Entree fee 4 13,50

Children under 6 are admitted free

FOR MORE INFORMATION, MAIL TO INFO@PAARDENKOETS.NL

11-12-13 november 2005

Paard& Koets

Horse & Carriage

Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Organisation Paard & Koets, Tel.: (++31) (0) 76 - 508 35 53,

www.paardenkoets.nl


Concours de Tradition

Der afholdes Concours de Tradition på Christiansborg

den 11. september, tilmelding senest den 1.

september til Henrik Køier Andersen, Smidstrupvej

8, 4733 Tappernøje eller mail@koier.com.

OL 2008 flyttes

Den internationale olympiske kommite har besluttet,

at de hippologiske konkurrencer ved OL i

2008 skal flyttes fra Beijing til Hong Kong.

BOCOG (Beijing Organising Committee for

the 2008 Olympic Games) ønskede at flytte konkurrencerne,

da det ikke er muligt at sikre en sygdomsfri

zone for heste i Kina.

Læs om flytningen på www.horsesport.org.

Museet ’De Kongelige Stalde og Kareter’

Museet ’De Kongelige Stalde og Kareter er under

restaurering, og hestene er på græs. Der er stadig

mulighed for at se de gamle stalde fra 1740’erne

og et udsnit af de kareter, som bruges til officielle

begivenheder.

Pilekunstneren Marianne Seidenfaden har over

sommeren udlånt en hest flettet af pil til museet.

Hesten kan opleves indtil slutningen af august,

hvor de kongelige heste kommer tilbage fra græs.

Museet har åbent fredag, lørdag og søndag fra

kl. 14.00 til 16.00. Entre 20 kr. for voksne og 10

kr. for børn.

Adressen er Christiansborg Ridebane 12, 1218

København K.

Keglekørselsturnering

Den 10. juli var endnu en keglesøndag med strålende

sol. Mindst 30 grader i skyggen, hvis den

Kort nyt

var til at finde! Andelslandsbyen Nyvang ved

Holbæk dannede de perfekte rammer for tredje

afdeling af keglekørselsturneringen. De 30 kuske

og hjælpere havde dog ikke så meget tid til at gå

på opdagelse i bedstemors hverdag på museet,

der som bekendt også rummer Vognsamlingen fra

Sparresholm. Haslev Køre- og Rideforening var

dagens arrangør.

Erik Nielsen, Bøje Andersen og Jette Theling

blev dagens vindere i klassen for begyndere. Hos

de øvede kuske tog Liselotte Watson også denne

gang førstepladsen med Kurt Klindt, Pia Petersen,

Lena Vabø og Thomas Petersen i hælene.

Gyda Andersen

Hjulene ruller på ’Lysten’

Flotte heste og vogne. Elegance - spænding - præcision.

Kuske fra de fire nordiske lande deltager i

kørsel på topplan.

For første gang afholdes Nordisk Mesterskab i

kørsel med hest og vogn i Danmark. Det sker den

25.-28. august 2005 på Dorthealyst ved Knabstrup.

Da der var få tilmeldte danske kuske til det

planlagte åbne kørestævne, har ledelsen besluttet,

at alle kuske kører NM. Der konkurreres individuelt

og i hold i hver klasse.

Der er tilmeldt 69 ekvipager fra Norge, Sverige,

Finland og Danmark i klasser for et-, to- og firspand,

heste såvel som ponyer.

Der er lagt op til nogle spændende dage. Dressuren

køres torsdag og fredag kl. 9-16. Maraton

begynder lørdag kl. 8, og traditionen tro arbejdes

der på endnu en ny forhindring, som placeres tæt

ved indkørslen til hovedbygningen på Dorthealyst.

Forhindringskørslen begynder søndag kl. 11. Præmieoverrækkelse

foregår efter hver klasse.

Deltagerliste og program kan findes på hjemmesiden

www.ekvipage.dk.

DKF’s kørereglement kan downloades på

www.ekvipage.dk

Køresporten 4·2005

23


Af Jens Svenningsen

Tak til Svend Åge Nissen

24 Køresporten 4·2005

Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf. 7454 7060, post@hedegaarden.dk

Svend Åge har valgt at gå af som formand, og

dermed har Dansk Køre Forbund mistet en stor

personlighed i ledelsen, som det bliver svært at

erstatte. Heldigvis har han lovet den nye formand

at bistå med råd, dåd og erfaringer i trængselstider.

Det med at tilbyde sin hjælp har karakteriseret

Svend Åge i hans formandstid. Altid har han været

parat til at give en hånd med, komme med et godt

råd og gerne selv gå i spidsen. Han har i det hele

taget ydet en fremragende arbejdsindsats, som det

kan blive vanskeligt at leve op til. Og så er han så

dejlig usnobbet.

I sin formandstid var Svend Åge loyal overfor

de udvalg og udvalgsmedlemmer, der arbejdede

Fra formanden

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf. 4615 2161,

allanbjerre@privat.dk

for DKF. Der var altid opbakning fra formandens

side, selv om han vel ikke altid har syntes, at

udvalgenes nye tiltag har været lige fornuftige.

Også på det taktiske plan har Svend Åge Nissen

udvist store evner. Jeg husker især, hvordan det

lykkedes ham at organisere de åbne stævner i Jylland,

så vi blev fri for de evindelige sammenfald

af stævneterminer og så stævnerne blev så store, at

der er tilmeldte kuske nok til, at de kan gennemføres.

Og den taktiske manøvre i forhandlingerne

med Dansk Ride Forbund om associeringsaftalen,

hvor han sammen med Niels Giversen på et møde

med Kaj Holm fra Danmarks Idræts Forbund

muliggjorde det umulige, nemlig at bibeholde

associeringsaftalen.

Jo, Svend Åges viden og erfaring vil blive savnet,

og skam få den nye formand, hvis der ikke

trækkes på den hjælp, der er blevet tilbudt.


Pløjning

I skrivende stund er tilmeldingsfristen til det bebudede

pløjedommermøde og pløjemedlemsmøde

24. juli på Fjeldsted Skovkro overskredet, og trods

en lidt træg start på tilmeldingerne er der nu meldt

så mange deltagere, at mødet gennemføres. Der

er for mig ingen tvivl om, at alene det, at mødet

er åbent for deltagere fra hele landet, er det første

skridt på vejen til forebyggelse af fremtidige misforståelser.

Og da alle parter i den tidligere omtalte sag

overfor mig har tilkendegivet, at de på demokratisk

måde vil rette sig efter de aftaler, der træffes

på mødet, kan pløjesagen forhåbentlig definitivt

betragtes som afsluttet, og vi kan se frem til mange

gode pløjekonkurrencer i efteråret kulminerende

med DM og NM 21.-23. oktober i Holstebro.

Brugskørsel

Forud for de nordiske mesterskaber i Norge 27.

august har der været afholdt udtagelseskonkurrencer

på Fyn, hvor fire kuske blev udtaget til at

repræsentere Danmark

Det lille udvalg, der har styret brugskørslen,

har gjort et rigtig godt arbejde, og det ser ud som

om, brugskørslen snart skal have sit eget officielle

udvalg i DKF’s regi. Det hører vi formentlig mere

om til Hovedbestyrelsesmødet til november.

Konkurrencekørsel

Siden sidste nummer af Køresporten har flere

kuske lavet fremragende resultater i udlandet.

Anders Hansen, DKS har i 2-spand hest deltaget

i en meget stor konkurrence i Wachtebeke i Belgien

og kom hjem med en samlet 4. plads.

I betragtning af stævnets størrelse er det vel det

bedste danske resultat nogensinde i klassen. Og så

i en sæson, hvor der er verdensmesterskab i klassen.

Og ved det store enspænderstævne i Dillenburg

i Tyskland gjorde Henrik Høper, SKS og Peter

Koux, DKS det næsten endnu bedre, idet de vandt

henholdsvis hesteklassen og ponyklassen.

Intet under, at deres dygtige træner, Andreas

Hesse er en meget efterspurgt herre, som mange

nationer misunder os, og som de gør meget for at

få fingre i.

Og så forlyder det fra Dansk Køre Selskab, at

forberedelserne til NM i kørsel går planmæssigt,

så vi kan se frem til nok et velorganiseret internationalt

kørestævne på Dorthealyst, hvor ikke mindst

opgørene mellem de nordiske landes repræsentanter

til VM i 2-spandskørsel 14 dage senere bliver

spændende.

Og lige før redaktionens slutning er der kommet

resultater fra VM i England, hvor Lars Dau skrev

historie ved at hente endnu en medalje til Danmark.

Denne gang blev det bronze. Peter Koux

blev samlet nr. 5 i sin klasse, og såvel Henrik

Sloth som Arnild Arp-Hansen opnåede diciplinplaceringer.

Og ikke nok med det. Henrik Høper har ved et

CAI-A stævne i Nebanice i Tjekkiet vundet 1spand

hest helt suverænt.

Det er nu, det gælder om at bevare ydmygheden

og sende en venlig tanke til flittige og ambitiøse

kuske, heste med kapacitet og kanondygtige trænere.

Med hensyn til de åbne stævner må vi nok her

noget henne på sæsonen, hvor der kun mangler et

enkelt stævne, erkende, at indførsel af program 8 i

dressuren har givet flere problemer end forventet.

Vi kan ikke undvære program 8, fordi det er

det program, der er led i en stadig uddannelse af

de bedste kuske, og fordi det er det program, der

fremover vil blive kørt internationalt.

Omvendt kan vi ikke undvære program 6 og 7

i konkurrencer, hvor lidt mindre rutinerede kuske

og mindre rutinerede heste stiller op.

Det er mit håb, at Uddannelsesudvalget og

Køreudvalget i god tid før efterårets forretningsudvalgsmøde

sætter sig sammen og fremkommer

med et forslag til ny stævnestruktur, måske indeholdende

de gamle tanker om middelsvær og svær

klasse.

Køresporten 4·2005

25


Jens Svenningsen konstitueret som ny formand

for Dansk Køre Forbund

Som følge af, at Svend Åge Nissen som tidligere

nævnt på www.ekvipage.dk og i Køresporten er

fratrådt som formand for DKF med øjeblikkelig

virkning, indsatte Forretningsudvalget på et møde

den 8. juni 2005 Jens Svenningsen som fungerende

formand.

I henhold til Forretningsorden for DKF pkt. 1, 5.

afsnit blev Hovedbestyrelsen i brev fra sekretæren

af 11. juni bedt om at konstituere den nye formand.

Der er ikke kommet indsigelse fra nogle medlemmer

af Hovedbestyrelsen, hvorfor Jens Svenningsen

fra den 27. juni er konstitueret som formand

for DKF indtil Hovedbestyrelsesmødet i

november, hvor han forventes at stille op til formandsvalget.

Jens Svenningsen fortsætter som formand for

Køreudvalget indtil Hovedbestyrelsesmødet i

november.

Hovedbestyrelsesmøde 12. november

Dansk Køre Forbund indbyder til det årlige

hovedbestyrelsesmøde, der denne gang afholdes

på Fjeldsted Skov Kro lørdag den 12. november

2005, kl. 11.00.

Reglementsrettelser

Der er to meget væsentlige ændringer til kørereglementet,

som det tyder på, at ikke alle dommere

og kuske er helt klar over.

Den ene er en oversættelsesfejl i det, der hedder

bilag til FEI-reglementet (side 26). Dressurprogram

8, øvelse 14: sidste sætning ’Stilstand 8 sek.’

skal slettes i denne øvelse.

Den anden er den ændring, som FEI vedtog,

der gælder allerede i år vedrørende 2-spandskuskenes

udskiftningsregler. Selve FEI-reglementet,

side 44, Artikel 919, 2.3, ændres til:

Kuske i tospands- og tandemklasser må starte i

hver disciplin med hvilke som helst to, af deres tre

tilmeldte heste.

Pia Skar

26 Køresporten 4·2005

Nyt fra DKF

Nordisk Mesterskab i kørsel

Dansk Køre Selskab er 24.-28. august vært ved

Nordisk Mesterskab i kørsel på Dorthealyst ved

Mørkøv.

Onsdag ankommer deltagerne, og torsdag-fredag

køres dressuren. Lørdag er maratondag, og søndag

afvikles den afsluttende forhindringskørsel.

Propositioner for NM kan downloades på hjemmesiden

www.ekvipage.dk.

Invitation til stævne for trækheste i Frankrig

La Carrossier Normand inviterer til et 3-dages

stævne i Lisieux i Normandiet 14.-16. oktober

2005.

Stævnet er åbent for tunge heste, og det vil konkurrencemæssigt

være et kørestævne med de normale

discipliner: Dressur, maraton og keglekørsel.

Desuden vil der blive konkurreret i pløjning og

hauling (kan oversættes med trække, transportere).

Der vil ved stævnet være auktion over heste,

vogne og tilbehør.

Flere oplysninger, blandt andet propositioner og

billeder fra tidligere års stævner, kan ses på stævnets

hjemmeside www.attelage-lisieux.com, der

både er på fransk og engelsk.

De franske værter tilbyder en særdeles tilfredsstillende

transporttilskudsordning.

Hvis nogen ønsker at deltage, bedes I henvende

jer til Køreudvalget, der vil sørge for endelig tilmelding.

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen

5682 2052 eller e-mail jens@get2vet.dk

Nordisk dommer- og banebygger konference

ved Borås i Sverige 20.-22. maj 2005

I december 2004 modtog brugskørselsfolkene i

Danmark ved Stein Andersen, Fyn en invitation

fra Sveriges J.U.F. Brugshästkomité ved Sven-

Olof Salomonsson om at deltage i en fælles nordisk

konference for dommere og banebyggere i

nærheden af Borås i Sverige.


Hensigten med mødet var at efterprøve reglerne

i Sverige, Norge og Danmark og samordne dem

med henblik på det nordiske mesterskab i brugskørsel

i Arendal ved (Kristianssand) i Norge 27.-

28. august i år.

Med støtte fra Dansk Køre Forbund deltog Stein

Andersen og undertegnede i den tre dage lange

konference 20.-22. maj, hvor der blev undervist

meget intensivt i reglementet, og forskellige nationale

tolkninger blev diskuteret til enighed.

Mødet følges op af en konference til vinter,

hvor forskellige traditioner, som fx brug af svingel,

brug af svingel med krog, skyklapper, dobbeltgjord

og forskellige typer bid skal diskuteres.

Ved det vel tilrettelagte og afviklede udtagelsesstævne

30. april 2005 i Fyns Køre Selskabs regi

blev de potentielle deltagere til Nordisk Mesterskab

i Brugskørsel 2005 udpeget, så nu afventer

vi håbefuldt Dansk Køre Forbunds støtte til dansk

deltagelse i Arendal i Norge.

EM i pløjning

For Brugskørselsarbejdsgruppen

Ole Wistrup

Sverige har sendt indbydelse til EM i pløjning.

Stævnet afholdes ved Malmø 22.-25. september.

Fra Danmark deltager vi med dansk mester

Lis Laumann og Niels S. Petersen. Pløjeudvalget

ønsker held og lykke.

Pløjeudvalget

Arne Hansen

Vejledning om ny lov sendes til DIF’s 11.000

foreninger

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har udsendt en

vejledningspjece til DIF’s 11.000 medlemsforeninger

om den nye lov, som Folketinget netop

har vedtaget, og som træder i kraft i dag. Loven

pålægger idrætsforeninger at indhente børneattester

på de trænere og holdledere, som foreningerne

vil ansætte til at varetage arbejde med børn under

15 år. Børneattesterne indeholder oplysninger om

en person er dømt for sædelighedsforbrydelser

mod børn under 15 år og skal således medvirke til

at sikre børn trygge rammer i idrætsforeningerne.

I vejledningen kan foreningerne finde svar på

alle de spørgsmål, som følger i kølvandet på den

nye lovgivning. DIF har samtidig fået en aftale i

stand med Det Centrale Kriminalregister, som

gør det lettere for foreningen at håndtere eventuelle

positive børneattester, dvs. tilfælde, hvor en

person er dømt for sædelighedsforbrydelser mod

børn under 15 år. Aftalen går ud på, at foreningen

på blanketten til kriminalregistret kan meddele, at

evt. positive attester sendes direkte til DIF, som

herefter håndterer sagen for foreningen.

Den nye vejledning ligger allerede nu på www.

dif.dk/paedofili. Her kan man også downloade

de blanketter, som foreningerne skal bruge, når

de skal indhente børneattester i kriminalregistret.

Endelig kan man på DIF’s hjemmeside downloade

pjecen ’Det uhørte overgreb’, hvori man kan få

råd om, hvorledes man forebygger seksuelle overgreb,

hvorledes man tackler konkrete mistanker

mv.

Den netop vedtagne lov indeholder ikke nogen

bestemmelser om, hvad en forening skal gøre,

hvis en person, der tjekkes, har en dom for seksuelle

overgreb på børn. DIF har derfor i sit eget

regelsæt fulgt op dér, hvor den offentlige lovgivnings

mulighed for at sanktionere slipper op. Der

er således i DIF’s love indført sanktionsbestemmelser

over for personer, der har begået overgreb.

Det er sanktioner, som DIF’s bestyrelse fastsætter,

og som alle DIF’s medlemsforeninger er forpligtede

til at efterfølge. Hovedreglen i DIF’s regelsæt

er, at personer, der er dømt for overgreb på børn,

ikke må varetage børne- og ungdomsarbejde i

samtlige DIF’s medlemsforeninger.

Reglement og vejledning

for Brugskørsel kan downloades på www.ekvipage.dk

Køresporten 4·2005

27


Udtagelse af kuske til deltagelse i VM for 2spand

i Østrig

Invitationen fra Østrig omfatter et hold på tre

kuske samt nu yderligere én individuel kusk.

Eftersom Køreudvalget havde sat stævnet på

Fyn som sidste udtagelseskonkurrence, gav de tre

først udtagne sig selv, idet kun Anders Hansen,

DKS, Peter Chr. Jespersen, SKS og Kurt Klindt,

DKS havde opfyldt FEI’s kvalifikationskrav på

gennemførelse af en dressur ved et internationalt

stævne med under 60 strafpoints.

Til at konkurrere om den sidste plads har Køreudvalget

udtaget Hans Henrik Nielsen, DKS og

Poul Erik Pedersen, VK, der kører i Beekbergen

28 Køresporten 4·2005

Nyt fra Køreudvalget

i Holland samt Mads Dau, SKS, der er tilmeldt et

tilsvarende stævne i Riesenbeck i Tyskland. Den

af de tre kuske, der klarer sig bedst, med skelen

til resultatet på Fyn, og som samtidig klarer FEI’s

kvalifikationskrav, vil blive udtaget.

Efter kuskenes ønske afgøres det først, når alle

fire kuske er udtaget, hvem der skal udgøre holdet,

og hvem, der skal køre individuelt.

Med venlig hilsen

Køreudvalget


Indlæg fra formanden

Bornholms Køre Selskab

Formand: Erik Fält

Almeengen 2, Nylars, 3720 Aakirkeby

tlf. 5696 9049.

Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele, at

vores forbundsformand er gået med øjeblikkelig

virkning. Svend Aage gjorde fantastisk meget for

køresporten i Danmark. Årsagen er, at en enkelt

pløjer fra Nordjylland ikke vil rette sig efter det

reglement, som pløjeudvalget har vedtaget, og til

sidst gik på manden i stedet for det faglige.

Grillaften 16. juli

Grillaften afholdes hos Johannes Andersen,

Simonsgårdsvej 2, 3790 Hasle kl. 18.00. Igen i år

har Karen og Johannes stillet deres herlige have til

rådighed for vores grillaften. Så det er bare at pakke

kurven med pølser og hvad der ellers skal til

for en hyggelig aften. Vi har som sædvanlig borde,

stole og grill. Af hensyn til hvor mange stole

vi skal stille op, er der tilmelding til Erik, tlf. 5696

9049. Vel mødt.

Melstedgårdstur 28. august

Vi kører som sædvanlig til Melstedgård. Som altid

hygger vi os med vores medbragte mad kl. 12.00,

og efter spisningen bliver der amerikansk lotteri

med fine præmier. Det forlyder, at også folkedanserne

kommer, så mød talstærkt op og fyld gården

med vogne, så der kan blive en rigtig festlig stemning.

Skovtur på tid 31. juli

’Mini maraton’ i Almindingen kl. 10.00. Ruten er

12,4 km i søndre del af Almindingen (svinemo-

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Vivian Munch Petersen

Ndr. Strandvej 55, 3770 Allinge

tlf. 5648 1630, vica@ofir.dk

Tak for mange gode år, Svend Aage, og held og

lykke i fremtiden.

Erik, BKS

Ny formand

Der er konstitueret en ny formand frem til hovedbestyrelsesmødet

i november, og det er Jens Svenningsen,

DKS.

sen). Hastighed 8 km/h, gangarten er fri, trav og

skridt, stop ved kryds og udkørsel til hovedvej,

(vand i øjnene). Der bliver skjulte observatører.

Alle ekvipager der kan rulle, stadsvogn, gummivogn,

fjedervogn, sulky og meget andet kan deltage.

Der køres efter kort på en fastlagt rute med

en hastighed af 8 km/h. Idealtiden er 1 time 33

minutter. Ekvipagerne bliver sendt af sted med 5

minutters mellemrum.

Idealtiden +/- 10 sekunder 1 strafpoint

Idealtiden +/- 20 sekunder 2 strafpoint

Idealtiden +/- 30 sekunder 3 strafpoint

Idealtiden +/- 40 sekunder 4 strafpoint osv.

Står to ekvipager a`point, er det den, der er nærmest

idealtiden, der vinder. Den der bliver overhalet,

giver plads for den, der overhaler - vis hensyn.

Præmier til de to bedste.

Bent Hansen og Johnny starter udenfor konkurrence,

de er medarrangører.

Tilmelding til Erik Fält, tlf. 5696 9049 senest

20. juli. I vil så modtage et kort over ruten og

starttidspunktet.

Køresporten 4·2005

29


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf. 5927 3123,

fax 5927 3187.

Løvfaldstur ved Slagelse 2. oktober

Igen i år bliver der arrangeret en Løvfaldstur i Skovse

ved Slagelse. Turen bliver tilrettelagt af familien

Eisensøe, der kører foran og viser vej gennem den

smukke efterårsskov. Turen begynder kl. 10.00, og

der spændes for ved Nordisk Dæk Import, Skovsøvej

4 i Skovse. Turen varer ca. to timer, med en lille

pause undervejs, hvor der bliver budt på en lille forfriskning.

Efter turen er der sammenkomst i Otterup

forsamlingshus, hvor den medbragte mad kan spises

eller der kan bestilles en platte til meget rimelig pris.

Det er en tur, der kan køres i eksempelvis studentervogn,

så hvorfor ikke benytte lejligheden til at invitere

venner og bekendte med, eller de hjælpere, der

har gjort det nemmere for dig at deltage i de forskellige

stævner på konkurrenceplan. Platten bestilles i

Otterup forsamlingshus, tlf. 5854 5768. Tilmelding

til turen til Christian Eisensøe junior, tlf. 2049 2949.

Turen er for alle også ikke medlemmer af DKS.

Pløjeinstruktion 16. oktober

Igen i år afholdes der pløjeinstruktion i Haslev køre-

og rideforening. Formanden for pløjeudvalget Arne

Hansen, SKS kommer og instruerer. Det bliver en

meget lærerig dag, også selv om man vælger kun at

se på. Vi satser på, at så mange som muligt af de pløjere,

der er udtaget til DM, vil benytte sig af tilbudet.

Tilmelding senest 10. oktober til Gertrud Sørensen,

tlf. 4011 9434 eller 5965 4366 eller e-mail gertrud.

dks@mail.dk.

Sjællandsmesterskabet i pløjning 8. oktober

DKS’s pløjeudvalg har igen i år fået en aftale med

Rud Hansen på Ventedegård lige over for Knabstruphallen,

der ligger på Ventedegårdsvej i Knabstrup,

hvor pløjerne mødes. Der pløjes stubjord om formiddagen

og grønjord om eftermiddagen. Igen i år er der

udgangspunkt fra klubhuset på Dorthealyst.

30 Køresporten 4·2005

Hvad nu

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Tidsplan

Kl. 9.00 lodtrækning og prøvepløjning

Kl. 9.30 pløjningen starter.

Der vil være mulighed for at købe lidt samt drikkelse

på pløjestykket, og efter pløjningen samles vi

i klubhuset på Dorthealyst, hvor der er præmieoverrækkelse,

og Marianne og Mette har de gule ærter

klar, der kan købes til en rimelig pris. Startgebyr 100

kr. der betales ved ankomsten. Sjællandsmesterskabet

er kun for medlemmer af Dansk Køre Selskab.

Tilmelding senest 1. oktober til Gertrud Sørensen

tlf. 4011 9434, 5965 4366 eller e-mail gertrud.

dks@mail.dk.

Pløjestævne i Gundsø 15. oktober

Gundsø Ride og Køreforening afholder igen i år pløjestævne

på Guldagervej 60, Gundsømagle hos Arne

Henriksen. Pløjningen begynder kl. 10.00, men mød

frem i god tid, vi håber på stort deltagerantal. Tilmelding

til Erik, tlf. 4678 7047 eller 2635 0213.

Generalforsamling 25. november

Der afholdes generalforsamling i klubhuset på Dorthealyst

kl. 19.30. Igen i år vil der blive mulighed for

at bestille stegt flæsk med persillesovs, som der efterhånden

er blevet en tradition for. Spisningen begynder

kl. 18.00, og det skal bestilles senest 22. november

til Gertrud tlf. 4011 9434 eller 5965 4366 eller

på e-mail gertrud.dks@mail.dk. Dagsorden ifølge

vedtægterne. På valg er Marianne Seidenfaden, Niels

Giversen, Gertrud Sørensen og Mette Giversen. Valg

af suppleanter. Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være formanden Marianne

Seidenfaden i hænde senest 12. oktober. Efter generalforsamlingen

kan der købes kaffe og te med brød

samt øl og vand. Derefter hyggeligt samvær med

udveksling af minder fra det forgangne år.


Kørestævne på Kærsgaard

Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367

Traditionen tro har der denne sommer været åbent

kørestævne på Kærsgaard i Brenderup. Sidste års

afholdelse af DM på Kærsgaard var en kæmpe

oplevelse, men samtidig også en kraftanstrengelse

for FKS og alle involverede parter. Ambitionen for

dette års stævne var på forhånd den, at nu skulle

’blusset’ skrues ned på almindelig standard igen.

Man kan sige, vi gjorde en dyd ud af nødvendigheden.

Som stævnet forløb i en hyggelig og afslappet

atmosfære i de altid dejlige rammer på Kærsgaard,

og for en gangs skyld uden bekymringer forårsaget

af heftig nedbør forud for eller under stævnet, var

der bred enighed om, at ambitionen blev opfyldt.

Dermed ikke være sagt, at der ikke fremover vil

være lydhørhed for at lave forbedringer og ændringer.

F.eks. har en del kuske åbenbart et stærkt

Siden sidst

Sekretær: Randi Mose Hansen, Hygindvej 14,

Sibirien, 5592 Ejby, tlf. 6478 1116, 2739 0162,

mail fks_sekretaeren@mail.dk

ønske om stævnebokse, og det kikker vi på.

De tilmeldte kuskes præstationer i form af tørre

tal kan aflæses i resultatskemaet. To måtte dog se

sig nødsaget til at sende afbud. Mathias Birkely

var den ene af de to. Mathias er 14 år, og der var

givet dispensation for, at han kunne starte sit første

åbne stævne på Kærsgaard. Intet barn glæder

sig mere til juleaften, end Mathias havde glædet

sig til at starte med to af sine shetlandsponyer på

Kærsgaard. Desværre blev ponyerne syge, og alle

følte med den unge gut. Vi ser frem til at se ham

køre en anden gang. Det er blot en af de mange

hændelser på et stævne, der ikke kan læses ud af

en resultatliste.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle hjælperne,

til mange trofaste deltagere, til sponsorer,

og selvfølgelig ikke mindst til Grethe og Henri

Hage for endnu engang at være værter for et dejligt

FKS kørestævne.

Den flotte parade på Kærsgaard. Foto Henri Hage

Køresporten 4·2005

31


Begynderdag 4. juni

Fyns Køreselskab afholdte begynderdag den 4.

juni 2005. Fem ekvipager trodsede meteorologernes

varsel om vejrgudernes ugunst og var mødt op

for at give vordende kuske en prøvesmag på køresportens

glæder.

Arrangementet løb af stablen i den smukke Langesøskov

med udgangspunkt fra p-pladsen ved

slottet. Skønt vejret var mindre vådt end varslet,

blev formålet med arrangementet kun formidlet

gennem en reportage i Radio Nordfyn, idet der

ikke mødte nogen op med ambitioner om en fremtid

som kusk.

Da der ikke er grund til at lade en køredag gå til

spilde, blev der om eftermiddagen arbejdet med at

samkøre to enspænderheste og prøvekøre en hest

som enspænder. Hesten havde kun tidligere været

kørt som tospænder. Alt gik vel.

Inden fælles aftensmad og hygge på Tværskov

Mølle blev der arbejdet med tømmekøring af en

ukørt 3-åring. Det blev således en god dag, hvor

der blev arbejdet mere med heste end nye kuske.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel

32 Køresporten 4·2005

Ref. Søren Qvist Hansen

Forårstur 5. juni

Fyns Køreselskabs forårstur blev afholdt den 5.

juni 2005. Otte ekvipager var mødt op til årets

forårstur. Vi mødtes til rundstykker på Tværskov

Mølle, og snakken gik godt allerede inden vi selede

op og spændte for de meget forskellige vogne.

Der var således repræsenteret maratonvogne,

gummivogne, en gig, en dogcart og en ét sædet

vogn konstrueret til udtrækning af tømmer.

Steffen Larsen, der kender Langesø Skoven

bedre end sin egen ridebane, havde lagt en rute,

der gav deltagerne et godt indtryk af den smukke

skovs mange variationer. Efter tre timer i naturen

i roligt tempo med gode travpassager spiste vi

vor medbragte mad i møllen, hvorefter vi vendte

hjem.

Tak til Esther og Steffen for et fint arrangement.

Ref. Søren Qvist Hansen


Brugskørsel

Brugskørselstræningen fortsætter hver onsdag kl.

19.00 hos Grethe Weber og Jens Dahl Rasmussen.

Pløjning 4. september

Kl. 10.00 er der pløjning med instruktør Tage

Schelde hos Rita og Søren Rasmussen, Urupvej

108, Urup, 5550 Langeskov. Max. deltagerantal

på otte ekvipager. Tilmelding senest 28. august til

Søren Rasmussen tlf. 6539 1656.

DM i Skovkørsel 10. september

DM i skovkørsel afholdes lørdag den 10. september

på Langeland. Se omtale i sidste nr. af Køresporten.

Husk tilmeldingsfrist den 26. september

til Hans Lundegaard på tlf. 6478 1116.

Løvfaldstur 18. september

Kl. 10.00 køres den årlige løvfaldstur på Egeskov.

Medbring selv madpakken, så giver FKS kaffe og

kage efter hjemkomsten. Kontaktperson er Gert

Larsen, tlf. 2163 1929.

Pløjestævne 25. september

Pløjestævne i Vittinge, med afholdelse af FM, er

i år fastsat til søndag den 25. september på adres-

Hvad nu

sen Odensevej 54, Vittinge i Broby. Der trækkes

lod om agrene kl. 9.00. Om formiddagen pløjes

stubjord og om eftermiddagen grønjord. I middagspausen

kan der købes gule ærter. Deltagelse

i stævnet koster 150 kr. pr. ekvipage. Tilmelding

senest 17. september til Randi Mose Hansen på

tlf. 6478 1116 eller 2739 0162 .

Seletøjssyning

Onsdag den 12. oktobers starter efterårets seletøjssyning.

Fem onsdage i efteråret (12. okt, 26. okt.,

9. nov., 23. nov. og 7. dec.) kl. 19.00-22.00, er der

mulighed for at sy nyt og reparere gammelt seletøj

på Havrehedskolen, Morud. Man behøver ikke at

melde sig til forud, bare mød op - alle er velkommen.

Betaling for deltagelse, 150 kr. pr person,

skal ske første aften. Herudover må man påregne

udgifter til materialer. Kontaktperson: Steffen Larsen

tlf. 6596 4601 eller 4044 6601.

Brugskørsel 15. oktober

Brugskørselsstævne afholdes lørdag den 15. oktober,

nok en gang hos Grethe og Jens Løkkevej 16,

5892 Gudbjerg. Der vil være mulighed for camping

fra fredag aften. Lørdag aften arrangeres fællesspisning.

Pris for camping 50 kr. Deltagelse i

stævnet 150 kr. pr. ekvipage. Både enspændere og

tospand kan deltage. Tilmelding senest 1. oktober

til Stein Andersen tlf. 6590 2767 eller 2144 0882.

Køresporten 4·2005

33


Brugskørsel i Ålestrup 28. maj

34 Køresporten 4·2005

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Søren Nielsen, Lyngbjergvej 1,

9240 Nibe, tlf. 9835 2534 mobil 3062 6795,

mail s.n.lyngbjergvej@ofir.dk.

Vi havde en pragtfuld dag, hvor 18 garvede og

nogle knap så garvede kuske mødte op til brugskørsel.

Anker og Bent havde tilrettelagt dette

stævne med stor succes. Vi begyndte med rundstykker

og kaffe samt uddeling af startnumre.

Der blev kørt efter de nye konkurrenceregler, som

multimanden Bjørn fra VK kom og oplærte to nye

i sekretariatet Elin og Birthe i. Tak for det. Det

hele forløb stille og roligt med hjælpere fra køreudvalget,

samt nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.

Tak for det.

Skulle der være hjælpere, som har lyst til at give

en hånd med, så kontakt stævneformanden Keld

Papsøe, tlf. 9835 5110.

En pragtfuld dag, hvor man opdager at øvelse

gør mester. Resultatet blev

Pony

1. Otto Mogensen, HKR

2. Anker Kristensen, HKR

3. Kurt Hansen, HKR

4. Bent Rosenberg, HKR

Siden sidst

Kasserer og sekretær: Niels Binderup,

Lyngsøvej 26, 9240 Nibe,

tlf. 9838 7318, elinogniels@gmail.com

Heste

1. Kirsten Donslund, HKR

2. Niels Erik Nielsen, FKS

Åbent stævne 11.-12. juni

I VK sammen med ThKS og HKR. Et vådt, men

godt stævne, hvor køreudvalget havde skaffet

hjælpere, nærmere omtale under VK.

Hestens dag på Hessel 3. juli

Efter forespørgsel fra Hessel stillede HKR op med

syv spand køreheste for at vise, hvordan man pløjede

og harvede i gamle dage. Mange gæster var

mødt frem for at se, hvordan jord blev behandlet

uden motorlyd. Marius Schrum var konferencier

og underholdte med sin store viden.

En flot dag, hvor nogle af hestene også blev

brugt til kaperkørsel.


Bustur til Nordisk Mesterskab 27. august

VK afholder bustur til Nordisk Mesterskab i kørsel

(se kørebladet). Tilmelding til Søren Nielsen,

tlf. 9835 2534 eller 3062 6795 senest 17. august.

Skovtur 3. september

Turen går til Fussingø fra Løvskal kl. 10. Vogne

kan eventuelt lånes. Der grilles efter turen. Evt.

overnatning. Tilmelding til Kurt Møller, tlf. 8668

6195 senest 28. august.

Wiffertsholmstævne 17.-18. september

Interesserede bedes ringe til Kjeld, tlf. 9835 5110

eller 2521 6511 senest 7. september

Løvfaldstur 2. oktober

I de dejlige omgivelser ved Wiffertsholm, arrangeres

turen traditionen tro af Lissy og Børge Simonsen,

Trinnerupvej 6, Terndrup. Afgang kl. 10. med

madkurv, varmt tøj og godt humør. Tilmelding til

Børge, tlf. 9833 5049 senest 25. september.

Hvad nu

Åbent pløjestævne 15. oktober

Ved Nibe - se nærmere omtale i bladet. Tilmelding

til Søren Nielsen, tlf. 9835 2534 eller 3062 6795

senest 2. oktober.

Brugskørsel 29. oktober

På Ålestrup Ridecenter. Tilmelding til Anker, tlf.

9854 6647 senest 20. oktober.

Generalforsamling 14. november

På Ålestrup Ridecenter kl. 19.30.

Træningskørestævne 20. november

Kl. 9.00 på Ålestrup Ridecenters flotte baner. Alle

kan deltage. Tilmelding til Keld Papsøe senest 11.

november på tlf. 9835 5110

www.hestevogne.dk

Hestevogne købes og sælges

Alt i restaurering af vogne

Se det store udvalg på Internettet - 60 vogne på lager

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 25, Lind · 7400 Herning

Tlf. 9712 8532 · Bil 2012 8532

E-mail: post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk

Køresporten 4·2005

35


Begynderstævne 21. maj

36 Køresporten 4·2005

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer,

tlf. 9746 5088

Stævnet blev afholdt for ponyer samt åbent hus

for Shop Cheval, Sejrupvej 34, 7323 Give. Det

var helt utroligt at se de nye kuske, som gennemførte

stævnet med stor interesse. Specielt de yngre

kuske havde en rigtig god dag. Resultat:

Klasse 1:

1. Michael Nielsen

2. Maja Block

3. Rie Kristensen

Klasse 2:

1. Pia Jensen

2. Karina Block.

Vi siger tak til Annette og Ole for arrangementet.

Pløjestævne 10. september

Hos Kis og Jørn Grønkjær, Jegbjergvej 14, 7560

Hjerm, tlf. 9746 4571. Der pløjes både i stub- og

grønjord.

Kl. 9.00 kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 pløjning i stubjord

Ca. kl. 12.15 smørrebrød eller medbragt mad

Ca. kl. 14.15 pløjning i grønjord.

Kaffe, rundstykker og smørrebrød bestilles ved

tilmelding. Øl og vand kan købes. Stævnegebyr

kr. 150 pr. spand. Betaling sker ved ankomst. Tilmelding

senest 28. august til Torben Christensen,

tlf. 9854 4197.

Løvfaldstur 9. oktober

Kl. 10.00 fra Birken Rideskole, v/Jens Høgh,

Herredsvejen 3, 8832 Skals. Har man lyst til at

deltage uden hest og vogn, kan dette også lade

sig gøre, men husk at tilmelde jer. Tilmelding

Siden sidst

Hvad nu

Brugskørsel 22. maj

Sekretær: Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf. 9786 1280, bs.mks@fritid.tele.dk

Aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Marked/Dyrskue 5. juni

Ved Lemvig Marked og Dyrskue var vi repræsenteret.

Der deltog tre kuske, hvoraf de to kørte som

kaperkuske. Vi siger tak til Lis Laumann, Bjarne

Henriksen og Per Rothmann for deres deltagelse,

trods det dårlige vejr.

Traditionel Kørsel 25.–26. juni

Fra Lynderupgård Gods og Birken Rideskole.

Aflyst på grund af for få tilmeldinger.

til Niels Chr. Simonsen, tlf. 8669 4517 senest 1.

oktober.

DM/NM i pløjning 2005

Midtjysk Køreselskab er stadig i fuld gang med

arrangementet DM og NM i pløjning. På nuværende

tidspunkt vil vi gerne sige en stor tak til

Carlsbergs Mindelegat, som allerede har bevilget

et tilskud til arrangementet. Stævnet foregår den

21.-23. oktober. Den 21. oktober er der ankomst

til Holstebro, hvor stævnet skal afholdes.

Opstaldning foregår på Lægaard Landbrugsskole,

Skivevej 112, 7500 Holstebro, og overnatning

foregår på Ungdomsskolen Lægård, Lægårdvej

72, 7500 Holstebro. Afstanden, mellem de to steder,

er på ca. 1 km.

Fredag 21. oktober vil der kl. 20.00 være

spisning på Ungdomsskolen Lægård, hvorefter

lodtrækning vil foregå. Lørdag 22. oktober

vil selve pløjningen af DM og NM foregå på


Lægård Landbrugsskole. Både pløjning af stub-

og grønjord foregår på landbrugsskolens jord.

Landbrugsskolen holder åbent hus samme dag,

og derfor vil der være rig mulighed for at se hele

skolen. Lørdag aften vil der være fest på Ungdomsskolen,

hvor al overnatning foregår. Søndag

den 23. oktober er der hjemrejse. For at sådan et

stævne kan lykkes, skal der bruges mange hjælpere.

Vi skal for eksempel bruge hjælp til entre,

staldvagt, måler (skal også deltage ved lokalt

stævne den 10. september), opsætning/nedtagning

af spiltov, afhentning af resultater, hjælp i

cafeteria, vagt på ungdomsskolen, hjælp til festen

lørdag aften, oprydning på ungdomsskolen samt

meget mere. Ring til Bente Søndergaard, tlf.

9786 1280 gerne allerede nu.

Filmaften 4. november

Filmaften med spisning kl. 19.00 på Birken

Rideskole, Herredsvejen 3, 8832 Skals. Menuen

består af stegt flæsk med persillesovs. Tilmelding

til Ole Kristiansen, tlf. 7573 6610 eller mobil nr.

6161 0039 senest 28. oktober.

Træningsstævne 5. november

På Birken Rideskole, Herredsvejen 3, 8832

Skals. Endags træningsstævne, hvor der vil være

mulighed for at køre dressur (program efter eget

ønske), en kort maraton samt forhindringskørsel.

Træningsstævnet er for begyndere og øvede. Der

er ingen krav om, at man skal stille med maratonvogn.

Det eneste, der stilles krav til, er sikkerhed

både for vogne, heste samt personerne, som

deltager. Sidste tilmelding 16. oktober til Bente

Søndergaard, tlf. 9786 1280, mobil 2342 1780

eller mail bs.mks@fritid.tele.dk. Deltagergebyr

kr. 150, som forfalder ved tilmelding.

Generalforsamling 9. november

Kl. 19.30 på Birken Rideskole, Herredsvejen

3, 8832 Skals. Dagsorden og regnskab vil blive

udleveret på dagen. Selskabet er vært ved kaffe

og brød. Øl og vand kan købes. Forslag, som

ønskes behandlet på generalforsamlingen, må

indsendes til Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6,

7600 Struer senest 20. oktober.

Nye medlemmer

MKS vil gerne byde følgende nye medlem velkommen:

Peter Tronhjem, Vester Ringgade 17,

Ølby, 7600 Struer.

Køresporten 4·2005

37


Åbent stævne 27.-29. maj

38 Køresporten 4·2005

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Med hjælp fra MKS og folk omkring Birken fik

SKS mulighed fra at holde åbent stævne. 29 ekvipager

kom til start, og resultatet blev:

1-spand pony og hest

1. Helle Graves, MKS

2. Linn Nielsen, Norge

2-spand pony

1. Lars Dau, SKS

2. Anette Holst

3. Kurt Larsen, VK

4. Jens Høgh, MKS

Pløjestævne i Bedsted 3. september

Tilmelding ved Arne Hansen, tlf. 7483 1685.

Stævne 3.-4. september

Fjordheste Syd afholder stævne på Revsø Rideskole.

Eventuel mulighed for at deltage i brugskørsel

med andre hesteracer. Nærmere oplysninger

ved henvendelse til Kjeld Kryger, tlf. 7455

2604.

Træningsstævne i Nr. Hostrup 18. september

Tilmelding ved Ib Hansen, tlf. 7469 3245 senest

2. september.

Løvfaldstur 25. september

Hos Nis Iversen, Adsbøl.

Siden sidst

Hvad Nu

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen,

Haderslevvej 51, Jels, 6630 Rødding

tlf. 7455 2604, kjeldkryger@mail.dk

2-spand hest, program 6

1. Kjeld Kryger, SKS

2. Ib Hansen, SKS

3. Henrik Jensen, MKS

2-spand hest, program 8

1. Poul Erik Pedersen, VK

2. Finn Quist, VK.

Sønderjydsk Mesterskab i pløjning 1. oktober

SM i pløjning Tøndervej, Toftlund. Tilmelding til

Arne Hansen, tlf. 7483 1685 senest 24. september.

Generalforsamling 11. november

Kl. 19.00 i SI Centeret i Nr. Hostrup. Indbydelse

udsendes.


Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf. 9792 1602

Åbent kørestævne på Holtegaard 11.-12. juni

Et velfungerende og veltilrettelagt kørestævne

med mange deltagere, 29 ekvipager fordelt på

fem klasser. Igen i år et fint samarbejde mellem

VK (arrangør), HKR og ThKS. Der skal fra vores

(ThKS) side lyde en stor tak til de to køreforeninger.

Også en stor tak til de af vores medlemmer,

som tog turen derop og gav en hånd med. Uden

frivillige hjælpere, ingen stævne - tak. Resultater

og andre specifikke ting, se under Vendsyssel

Køreforening.

2-dages tur 2.-3. juli

Vores 2-dages tur havde fin tilslutning med ni

spand og ca. 50 deltagere. Turen havde base ved

Dolle i Frøstrup, hvor der var de nødvendige faciliteter,

både for hestene og for deltagerne. Et rigtig

dejligt sted, hvor der var god plads til alle.

Lørdag startede kl. 9 med kaffe, og præcis kl.

10 rullede karavanen af sted op gennem Frøstrup

Siden sidst

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, thkseejp@mail.dk

over Kærup mod Bulbjerg. Derefter gjorde vi

holdt i en lille skov, hvor hestene fik hvil, og vi

spiste vores medbragte mad. Dernæst vendte vi

snuden hjemad, hvor vi kørte over Vust. Vi var

hjemme ved basen kl. ca. 18. Efter fraspænding

og varetagelse af hestenes tarv, blev der gjort klar

til fælles grillaften og hygge.

Søndag startede på samme måde, men denne

gang blev der kørt mod Hjardemål Klit. Turen

gik videre mod Østerild og til Tousig Sø, hvor der

blev gjort holdt. Efter pausen blev kursen sat mod

basen i Frøstrup, hvor det hele sluttede. Tak til

Peter og Bjarne for arrangementet, og tak til alle

’medvirkende’ for hyggeligt samvær.

Dyrskuer

ThKS har været repræsenteret ved alle tre dyrskuer

i Hurup, Thisted og Fjerritslev, og fra selskabet

skal der siges mange tak til de, der på diverse skuer

repræsenterede og synliggjorde ThKS.

Køresporten 4·2005

39


Pløjetræning

Husk, der er pløjetræning 3. og 4. september hos

henholdsvis Knud Kjelde, Mors og Georg Hansen,

Fjerritslev. Tilmelding til Calle, tlf. 9792

3048 (4042 2513), Torben, tlf. 9795 9159 eller

Erik 9792 4746 (2484 5202) senest 25. august.

Jubilæumsfest 10. september

Husk vores store jubilæumsfest i Vandet Sognegård.

Hvis der er interesserede uden for vores

medlemsskare, der ønsker at deltage, så husk tilmelding

senest 29. august til Peter, tlf. 9799 3570

eller Aage, tlf. 9793 1075.

Løvfaldstur 25. september

Der arrangeres løvfaldstur. For nærmere oplysning

og tilmelding kontakt Poul Andersen, tlf. 9792

1602, senest 18. september.

Denne vogn er

total istandsat med

nye hjul og lejer

samt polstring etc.

Vognen er, som

det fremgår, 100

procent i orden.

Pris: Kr. 40.000.

Henvendelse kan

ske til:

Bjarne Sørensen,

Plantagevej 43,

5462 Morud,

tlf. 6596 5210

eller på mobil

tlf. 5126 2113.

40 Køresporten 4·2005

Hvad nu

Åbent JUBI-pløjestævne 1. oktober

Kom til åbent jubilæumspløjestævne og vognudstilling

mm. Det foregår i år hos Henning Jonasen,

Sennelsvej 13, 7700 Thisted. Der pløjes både

stub- og grønjord. Pløjegebyr kr. 100, gule ærter

til jubi-pris kun kr. 60.-, skal bestilles ved tilmelding.

Program vil være som følgende:

Kl. 8.30 kaffe og lodtrækning

Kl. 9.30 starter pløjning i stubjord

Kl. 12.00 middag

kl. 13.00 pløjning i grønjord

Efter endt pløjning, er der præmieoverrækkelse

mm. Ikke pløjende medlemmer kan, hvis de har

lyst, også være med til at spise gule ærter. Også

her gælder det, at man skal tilmelde sig, og det

skal ske til Calle, tlf. 9792 3048 (4042 2513),

Erik, tlf. 9792 4746 (2484 5202) eller Torben, tlf.

9795 9159. Tilmelding senest 25. september.

Generalforsamling

Er fastsat til 14. november. Indkaldelse med tid og

sted mm. sendes ud pr. brev.

SÆLGES NYRENOVERET HESTEVOGN


Kørekursus 16.-17. april

Trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej 2, 6621 Gesten,

tlf. 7555 5742, nsp@os.dk

Vi måtte desværre aflyse kørekurset på grund af for

få tilmeldinger. Vi har derfor besluttet, at næste år

bliver det Tea Giversen, som bliver instruktør begge

gange.

Jubilæumsweekend

20.-21. august

Brugskørsel 20. august

Vi har fået stillet en vogn til rådighed af Tom

Starup. Interesserede er meget velkommen til at

besigtige vognen på Husmandsvej. Se Køresporten

nr. 3 2005.

Træningsstævne 21. august

Da dette er vores jubilæumsstævne, håber vi på at

mange vil komme at bakke op. Se Køresporten nr.

3 2005.

Siden sidst

Hvad nu

Sommertræning

Sekretær: Anette Holst,

Valdemarsvej 21, 7080 Børkop,

tlf. 7586 2577, holst.irming@mail.dk

I starten var der nogle få stykker, men der er ligesom

om, at gnisten er dalende. Sommertræningen

kører fortsat efter planen.

Pløjestævne 8. oktober

Afholdes hos Niels Schelde, Husmandsvej 2,

Gesten. Lodtrækning kl. 9.30. Der pløjes formiddag

og eftermiddag. Spisning bestilles ved tilmelding.

Tilmelding til Niels Schelde senest den 25.

september på tlf. 7555 5742.

Jubilæumsfest 15. oktober

Afholdes på Brodal, Gestenvej 42, Vejen. Festlige

indslag modtages gerne. Der vil blive udsendt

invitationer til alle medlemmer.

Generalforsamling 27. oktober

Afholdes i Smidstrup forsamlingshus kl. 19.30.

Dagsorden bliver tilsendt. Formanden for Dansk

Køre Forbund, Jens Svenningsen vil komme og

holde foredrag.

Køresporten 4·2005

41


Pinsetur i Saltum

42 Køresporten 4·2005

Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

En stor flok VK’er (ca. 30) mødte frem til fælles

morgenbord hos Peder i Saltum. Herefter gik

turen med syv vogne ned til havet. Der stod en

strid vind ind fra vest, og skumsprøjtet fløj ind

over stranden. Den medbragte madkurv blev fortæret

på en rasteplads ved Blokhus, og så gik det

gennem skovområder (mere vindstille, heldigvis)

tilbage til Saltum. Dagen blev afsluttet med fælles

kaffebord, og vi siger tak til dig og din familie,

Peder, fordi I igen har lagt hus og hjem til et godt

pinsearrangement.

Kaperkørsel på Hjallerup Marked

Jens Peter Pedersen

Vendsyssel Køreforening var igen i år inviteret til

at køre kaperkørsel på Hjallerup Marked. Trods

den megen regn var der også gode perioder indimellem,

hvor der blev kørt en del.

Der kom også andet godt ud af weekenden. Vi

fik en venskabsforening i Nordtyskland med ca.

500 medlemmer, som alle har samme interesse

som os. Jeg ser frem til et godt og spændende

samarbejde med dem i det kommende år.

Indvielse af ’Bjørnegraven’

Siden sidst

Flemming

VK’s bestyrelse og stævneudvalg havde igennem

flere år gået og tumlet med ideen om at få skabt en

vandgrav på kørecentret Holtegaard. Alle snakkede

om det, men i det stille gik Bjørn Poulsen rundt

og hørte sig for om vandgrave; hvilke krav var der,

hvilke erfaringer var der gjort, hvordan fungerede

de, og hvordan kunne man lave den mest fleksible

vandgrav. Så en dag lancerede Bjørn Poulsen

nogle flotte skitser til, hvordan vandgraven kun-

Sekretær: Rita Cassøe,

Åglimt 2, Gerå, 9340 Aså,

tlf. 9885 1405, rita_cassoe@privat.dk

ne se ud. Herefter gik det stærkt. Sponsorer blev

fundet. Hjælpere blev fundet. Madmor, Åse blev

adviseret. Endelig kom vi så langt, at udgravningen

kunne begynde. Bjørn var her og der og alle

vegne med målestok, mobiltelefon og sin elskede

pibe i munden. Tju hej hvor det gik lige ind til

det begyndte at regne. Efterhånden regnede det

så meget, at vandet steg i den ufærdige vandgrav

samtidig med, at humøret dalede tilsvarende hos

planlæggerne. Det gjorde det heller ikke bedre, at

tiden for det åbne stævne på Holtegaard nærmede

sig hastigt. Vi havde jo flot kalkuleret med vandgrav

i proportionerne.

Endelig lukkede himlen for sine sluser, og onsdag

i ugen op til det åbne stævne var vandgraven

endelig færdig. Sponsorer, hjælpere og andre interesserede

var inviteret til indvielsen af vandgraven.

Falck kom med deres vandvogn og fyldte vand i

graven. Det sidste læs var endda med fuld udrykning.

De røde pølser blev varmet, og de mange

forsamlede tilskuere kunne efter næstformand

Birgitte Jensens åbningstale se, at vores tidligere

dygtige vandforhindringsbygger, Ole Hartmann

med flere greb fat i Bjørn og fik ham døbt = smidt

i vandgraven.

Bjørn, der havde været primus motor i dette projekt

mente, at han havde styr på alle detaljer. Han

blev dog totalt overraket og overvældet, da han fik

afsløret navnet på vandgraven; ’Bjørnegraven’. I

al hemmelighed havde Kurt Hansen udskåret og

malet det flotte navneskilt.

Tre dage efter kunne de 29 deltagere alle prøve

vandgraven af, og den fungerede efter hensigten.

Så i dag kan kørecentret Holtegaard opfylde de

internationale krav, og vi glæder os alle over at

have fået optimale træningsfaciliteter. Der skal

lyde en stor tak til alle hjælperne og sponsorerne,

for uden jeres støtte ville det aldrig have været

muligt - økonomisk som praktisk.

Anne Grethe Nørgaard


Åbent stævne på Holtegaard

Med fælles hjælp og i en god samarbejdsånd lykkedes

det igen at få et godt stævne. Vejrguderne

var desværre ikke taget i ed, så det fik en stor

betydning for afviklingen af lørdagens dressurprogram.

Der var dog trods alt en god stemning, og

det skal der lyde en stor tak til kuske og hjælpere

for. Resultat samt billeder fra stævnet er offentliggjort

på VK’s hjemmeside.

Hjørring Dyrskue

For kuske, heste og hjælpere blev det i år en særdeles

varm fornøjelse med temperaturer på op til

30 grader. Med ekstra vandforsyninger til både

to- og firbenede blev dette klaret med godt humør.

Der var mange besøgende, og rigtig mange benyttede

sig af muligheden for en køretur i en af de

flotte hestevogne.

Lørdag gav vi opvisning i den store ring, med

præsentation og kommentarer til de enkelte ekvipager,

sluttende med en konkurrence i toppekørsel

mellem far og datter. I starten var der lidt

tyndt besat med publikum, men inden vi var færdige

med opvisningen, var der sort af mennesker

omkring ringen. På vor stand i hesteteltet var der

mulighed for at høre nærmere om VK. Tak til alle,

der i dyrskuedagene er med til at synliggøre foreningen

for et større publikum.

Kurt Larsen kører dressur. Foto: Peter Andersen

Køresporten 4·2005

43


Hjørring Dyrskue 2005

Fredag den 8. juli og lørdag den 9. juli 2005, var

Vendsyssel Køreforening repræsenteret på Hjørring

Dyrskue.

Fredag var der seks spand, der kørte kaperkørsel

inde på dyrskuepladsen med mange publikummer,

såvel store som små. Lørdag var vi ligeledes inde

til en lille opvisning i den store ring, fem spand

deltog i en præsentation af de flotte heste, vogne

og ikke mindst kuskene.

Derefter blev der afholdt et lille tempofyldt

familieopgør, hvor Anne og Kurt Larsen (far og

Familiefight. Foto: Hanne Hansen

44 Køresporten 4·2005

datter) kørte en opstillet forhindringsbane, og der

var spænding til det sidste, hvor publikum hujede

og klappede. Et par hyggelige og ikke mindst

meget varme dage.

En stor tak til alle kuske som hjælpere, for en

rigtig flot indsats.

Mona Andersen


Åbent pløjestævne Holtegård 24. september

Der vil være to klasser - øvede og nybegyndere.

Nybegyndere pløjer udenfor konkurrence, og der

vil være mulighed for at få hjælp af en øvet pløjer.

Der pløjes efter Dansk Pløjeforbunds pløjeregler.

Fristen for tilmelding er 17. september. Tilmeldingen

sendes til Flemming Nielsen, Lynggårdsvej

11, Tversted, 9881 Bindslev eller på e-mail

flemmingtversted@yahoo.dk. Stævnegebyret er

125 kr. De gule ærter koster 75 kr. Ønsker man

at bruge stalden koster det 50 kr. pr. hest. Stævnet

begynder kl. 9.00 med lodtrækning.

Løvfaldstur 9. oktober

Vores årlige løvfaldstur foregår igen i omgivelserne

omkring Holtegaard. Vi mødes kl. 9.30,

hvor vi starter med kaffe og rundstykker. Derefter

kører vi en 2-2,5 time. Vi vender tilbage og spiser

vores medbragte mad. Drikkevarer kan købes. Tilmelding

til Hans H. Bak tlf. 9828 2322 senest 2.

oktober.

Hvad nu

Generalforsamling 3. november

Der afholdes generalforsamling på Holtegaard

torsdag den 3. november kl. 19.30. Bemærk, at

generalforsamling på kalender og aktivitetsliste er

fejlannonceret til fredag. Dagsorden i følge vedtægter

Træningsstævne 6. november

I skrivende stund er der ikke lavet propositioner

til dette stævne. Disse kan dog fås efter 15. september

ved henvendelse til Rita Cassøe, tlf. 9885

1405, via mail rita_cassoe@privat.dk eller det kan

downloades fra VK’s hjemmeside www.vendsysselkoreforening.dk

Nye medlemmer

Peter Sondergård, Brovst, Birte Rømer, Brønderslev,

Dorrit Kristensen, Dronninglund.

Fotos Peter Andersen

Køresporten 4·2005

45


Løvspringstur 22. maj

46 Køresporten 4·2005

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen,

Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern,

tlf. 9736 9290, s.kviesgaard@mail.dk

Sidste år fejrede vi 25-års jubilæum med forårsturen

til ’Oasen’ i Arnborg. Det har været 25 pragtfulde

ture til Jens og Mies oase, men nu er Jens

væk og Mie flyttet fra gården, så vi synes, at det

var tid til at prøve noget andet.

Turen begyndte som altid ved Rind Kirke.

Desværre mødte kun fem vogne op, men yderligere

fem stødte til senere. Fra Rind kirke kørte vi

gennem Jyndevad plantage, som ejeren velvilligt

havde givet os lov til. Et stort område med skov,

græsningsarealer og masser af rådyr og andet

vildt. Vi nød synet af rådyrene, som spadserede

rundt i området. Turen fortsatte gennem eng og

skov ad små veje til Bjerre fiskesø, hvor ejeren

bød os velkommen og fortalte os om området. Vi

spændte fra og nød frokosten i det pragtfulde vejr.

Herefter skulle vores årlige mester i hesteskokast

findes, og efter en spændende konkurrence kunne

Lone Rubin kåres som mester 2005. Ca. 60 deltagere

havde valgt at tilbringe denne skønne forårsdag

med hygge, samvær og en skøn tur i naturen.

Stor tak til ejeren af fiskesøen, som lod os benytte

sit område og til Orla for en veltilrettelagt tur.

Besøg hos foderstof og westernfarm 28. maj

Vi mødtes på OB foderstof i Barde kl. 11.00, hvor

værten serverede kaffe og rundstykker. Desværre

mødte kun 13 op til en grundig og spændende

rundvisning, hvor vi blev præsenteret for en masse

spændende foderprodukter til vores heste, bl.a.

popmajs, som er en mellemting mellem majs og

popcorn. Forskellige urteprodukter og blandinger,

som hestene er vilde med, olieprodukter til

kolikheste og meget mere. Et besøg derude kan

virkelig anbefales. Stor tak til værten for hans

gæstfrihed.

Dernæst gik turen videre til Kirsten Hilles miniwesternfarm

i Timring. Vi nød vores medbragte

Siden sidst

Sekretær: Anni Johnsen,

Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning,

tlf. 9711 9887

frokost på terrassen foran saloonen og med udsigt

til Kirstens charmerende lille westernby med

saloon, smed, fængsel mm. Vejret var pragtfuldt,

og det blev en dejlig eftermiddag med demonstration

af, hvordan man træner heste efter hestehviskermetoden.

De, der havde lyst, kunne så prøve

en tur på Kirstens araberhoppe, som kunne rides

blot med et stykke løst reb om halsen. Erling var

imponeret.

Herefter blev vi delt i to hold. Vi konkurrerede i

lassokast, hesteskokast, præcisionskast med kvægpisk

og til slut kanosejlads på søen. En spændende

dyst, som blev afgjort i sidste minut, til stor ærgrelse

for Arne Lauridsen, hvis hold ellers førte

hele vejen, men med Erling som kanofører trak

hans hold fra og vandt. Til sidst fik vi et kig på

Kirsten og Anders’ nyindkøbte gård, som rummer

en masse samlerobjekter, blandt andet en del

gamle hesteredskaber. Alt i alt en spændende dag,

hvor vejret viste sig fra sin allerbedste side. Stor

tak til Kirsten.

Køretræning, Tvis 4. juni

Køretræningen måtte aflyses på grund af manglende

tilmeldinger

Træf i Kølkjær 12. juni

Dagen begyndte med ganske fint kørevejr. Ca.

30 deltagere og fem hestevogne mødtes til frokost

på Søbyhus cafeteria kl. 12. Maden var god

og betjeningen venlig og imødekommende, og

snakken gik livligt ved de to borde. Nina skulle

efter hovedretten have sig et stykke hjemmelavet

flødeskumslagkage. Den var så god, at mange

andre også måtte have sig et stykke. Dejligt at se

så mange deltagere og flot så det ud med heste og

vogne i cafeteriaets skønne baghave med bækken

snoende sig igennem.


Høstfest 2. september

Indbydelsen er udsendt. Vi håber på god deltagelse

til årets store festaften. Tag gerne venner og

bekendte med og naturligvis godt humør.

Kørsel på Herning museum 4. september

De tre kuske er fundet.

Pløjedag 10. september

VKS afholder pløjetræning hos Charles, Boremosevej

8, Timring. Mød op, og lær lidt om kunsten

at pløje med heste.

Løvfaldstur 11. september

Nærmere information i medlemsbrevet.

Hvad nu

Åbent pløjestævne 17. september

Nærmere om tid og sted i medlemsbrev. Tilmelding

og nærmere informationer til Charles, tlf.

9713 2564 senest 3. september.

Hingsteparade Redefin, Tyskland

24.-25. september

Program vil blive sendt til de tilmeldte

Medlemsmøde 6. oktober

Vi afholder, som foreslået på generalforsamlingen,

medlemsmøde forud for hovedbestyrelsesmødet.

Mødet holdes på Højgårdsskolen i Lind kl. 19.

Generalforsamling 10. november

Afholdes på Højgårdskolen i Lind kl. 19. Dagsordenen

vil blive tilsendt i henhold til vedtægterne.

Køresporten 4·2005

47


Træningsstævne

48 Køresporten 4·2005

Østjysk Køre Selskab

Formand: Svend Jakobsen

Banevænget 6, Ølholm, 7160 Tørring,

tlf. 7580 5225, team-jakobsen@mail.dk

Denne søndag i maj viste vejret sig fra sin smukkeste

side. Solen bød de 12 ekvipager velkommen

til en hektisk dag på Ørskovgård.

Der blev kørt i følgende klasser:

1-sp. hest/pony

1. Linn Nielsen

2. Helle Handll

2-sp. pony

1. Søren Høgh

2. Mogens Knudsen

2-sp. hest

1. John Madsen

2. Christian Pedersen

Vi vil gerne takke Asta og Vagn for husly, samt

takke de mange hjælpere for deres velvillige indsats.

Dyrskue i Horsens 10.-11. juni

Fredag den 10. juni blev der som vanligt kørt med

gæster fra rådhuset i Horsens til dyrskuepladsen. I

Kørekursus 3.-4. september

Vi gentager succesen fra foråret. Det er igen lykkedes

os at få Henrik Høper til at komme og

undervise. Kurset foregår hos Asta og Vagn Axel,

Kirkevej 25, 8751 Gedved.

Prisen er 600 kr. ØKS giver tilskud til egne

medlemmer. Max. 10 kuske efter først til mølle

princippet.

Yderligere oplysning og tilmelding til Svend

Jakobsen, tlf. 7580 5225 eller 2027 1361.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Ivan Bak,

Ryvej 72, Møldrup, 8752 Østbirk,

tlf. 7578 2462, ivan-bak@post3.tele.dk

år var der bestilt pladser til ca. 35 indbudte gæster,

som blev transporteret af ni ekvipager. I optoget

blev der præsenteret forskellige stadsvogne og

hestetyper, lige fra ponyer til jyder. Fra flere sider

har vi fået ros for den fine standard af heste, kuske

og vogne, og det var også et flot syn, da ekvipagerne

ankom til pladsen.

Lørdag bød på et hesteshow med kørsel, hvor

hoveddelen af ekvipagerne kom fra Vestbirkholdet.

Opvisningens tema var hestetrukne erhvervsvogne

fra århundredeskiftet, hvor der blandt andet

blev vist brandsprøjte, ajlevogn, brændselshandlervogn,

forevisning af en ’novemberflytning’

af karlen, fjedervogn til kornsække, stadsvogn

til søndagsbesøg, kassevogn med træ fra skoven

samt bagervogn. Som helhed var det et fint udsnit

af vogne, og der var gjort meget ud af, at tingene

passede til den tid, vognene havde oprindelse.

Under opvisningen var vi heldige med vejret, men

da alle ekvipagerne skulle spænde fra og pakke

sammen, blev alt og alle drivvåde, men humøret

var højt efter et vellykkede show.

Træningsstævne 25. september

Vi gentager succesen fra maj og afholder endnu et

træningsstævne hos Asta og Vagn på Ørskovgård,

Kirkevej 25. Gedved. Der startes med dressur, og

umiddelbart derefter køres ud på maratonruten.

Efter frokost køres forhindringsbane. Stævnegebyr

100 kr. Tilmelding til Poul Wetterling, tlf.

8653 1201, senest 4. september 2005.


Løvfaldstur 2. oktober

I år mødes vi hos Hanne Hedegård, Højlundvej 7,

Voerladegård, 8660 Skanderborg, tlf. 7578 2440.

Vi mødes om formiddagen og spiser vores medbragte

mad ved fællesborde. Om eftermiddagen

kører vi en tur på ca.15 km.

Høstfest 8. oktober

Lørdag den 8. oktober kl. 18.30 afholdes høstfest

hos Asta og Vagn Axel, Ørskovgaard Kirkevej 25,

Gedved. Maden leveres af Margits køkken. Pris

100 kr. pr. kuvert. Medbring selv vin/øl. Vin kan

også købes på stedet. Musik: ’P.Wettelings orkester’.

Mød op med godt humør, så vi får en hyggelig

aften. Tilmelding nødvendig senest mandag

den 3. oktober. Asta og Vagn tlf. 7566 5880 eller

Hardi tlf. 8655 8005.

Seletøjsyning

Vi begynder mandag den 31. oktober kl. 19.00 i

kælderen hos Ove Skarby, Ydinggade 17, Yding,

8752 Østbirk, tlf. 7578 2172. Har du noget, der

skal repareres eller noget nyt du mangler, så mød

op - Ove skal nok hjælpe jer i gang.

Medlemsmøde 9. november

Mødet afholdes kl. 19.30 på Sandvad Kro, Kongevejen

25, 8752 Østbirk ( I Østbirk køres 2 km

mod Ry). Henrik Høper kommer og fortæller om

sikkerhed og forholdsregler ved kørsel med hest

og vogn. Endvidere fortæller Henrik lidt om sine

mange ture med hest og vogn i udlandet.

Herefter bliver emnet det kommende hovedbestyrelsesmøde

og evt. emner til ØKS’ generalforsamling.

Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Generalforsamling 23. november

Afholdes kl. 19.30 på Sandvad Kro, Kongevej 25,

8752 Østbirk. Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen

er vært ved kaffe og brød.

REGLEMENTER

Dansk Køre Forbunds reglementer for

• kørsel

• brugskørsel

• pløjning

kan downloades fra

www.ekvipage.dk

Køresporten 4·2005

49


Gig med saletsele. Dogcart med to kumpter.

Skagle udløser mv. sælges. Mary Elisabeth Olsen,

tlf. 8666 7565 eller 4034 6364.

2-spand Lipizzaner hopper til salg. 5 år, stg.

ca. 162 cm. Professionelt tilkørt som 3 år (1- og

2-spand). Godt temperament. I træning i øjeblikket.

Henvendelse Henrik Høper, tlf. 6175 8729.

Sælges: 12-årig brunskimmel, vallak, Oldenborger/Belgier.

God, rar, erfaren, ride- og trailervant,

energisk og fremadgående kørehest. 1- og

2-spand. Sælges til rutineret kusk, hvor dens

arbejdsglæde kan udnyttes. Købes: En lige så

god, men mindre energisk kørehest. Mere egnet til

nybegyndere. Tlf. 8649 5314.

Fjordhest sælges. Vallak 2 år, har været kørt i

tospand. Tlf. 9744 2450.

Købes: Brun Oldenborger vallak, gerne ældre,

skal være godt kørevant og trafiksikker. Ca. 160 i

stang. Tlf. 9898 6401, Carsten Pedersen.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,pr.

20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

50 Køresporten 4·2005

Køb-Salg-Bytte

Dogcart sælges. Pæn og meget velholdt lakeret

vogn fra A.M. Andersens Vognfabrik, Aalborg. Ny

polstring. Gummibelægning på hjul som nyt. Til

1- og 2-spand. Enspænderstænger medfølger. Pris

kr. 9.500. Tlf. 8633 4892.

Kørespand: Sorte Oldenborger vallakker 6 og

7 år, stangmål 174-176 cm, brugt til familie- og

stævnekørsel. Hestene er på en hver måde reelle

og sælges pga. ophør. Kun seriøse henvendelser.

6900 Skjern, tlf. 4078 7640.

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives

på farveannoncer!

Alle

priser

er ekskl.

moms


Køresporten 4·2005

51


Afsender

Hans Tang

Volstrupvej 2

8370 Hadsten

MAGASINPOST "B"

Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 4076 5650 · Fax 5596 5753 · E-mail: mail@koier.com

www.koier.com

B

ISSN 1600-261X

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!