S O G N E N Y T - Hornstrup Kirke

hornstrupkirke.dk

S O G N E N Y T - Hornstrup Kirke

SOGNENYT

FORåR

2011

HORNSTRUP


Påskeblomst

Med salmen ”Påskeblomst, hvad vil du her” blev en hidtil ringeagtet

blomst nu en velkommen, ja, yndet blomst, der bringer

budskabet med sig, hvor den står … i grøftekant, i haver, på grave

eller i vaser i vore stuer.

På samme måde som ”Den grimme ælling” er et eventyr bygget

op over, hvordan H. C. Andersen oplevede sig selv og sit liv, sådan

er salmen ”Påskeblomst, hvad vil du her?” oprindelig Grundtvigs

beskrivelse af sig selv, hans følelse af fremmedhed i det københavnske

kulturelle miljø, hans sorg over ikke at blive forstået og

hans erkendelse af at være en ”bondeblomst”, som mange rynkede

på næsen ad. Han så i påskeliljen et billede på sig selv: ligesom

den ikke hørte til i de fine haver, men ude på landet, sådan passede

han ikke ind i de kredse, som var de førende i kulturlivet.

Men ret snart efter den var skrevet, opdagede Grundtvig, at påskeliljedigtet

rummede stof til en salme, hvor det var kristendommens

sandhed, opstandelsestroen, som den foragtede påskelilje er

et symbol på – det, der var og forblev hans hjertesag. Med få ændringer

og en forkortelse af digtet, så det blev egnet til fællessang,

var en ny påskesalme blevet til. Det er sådan, vi kender salmen, og

sådan er det, påskeliljen er blevet et opstandelsessymbol her

i landet.

Sigrid horsholt Pedersen

2

Påskeblomst! Hvad vil du her

Mel.: Carl Nielsen 1910

1 Påskeblomst! hvad vil du her?

Bondeblomst fra landsbyhave

uden duft og pragt og skær!

hvem er du velkommen gave?

Hvem mon, tænker du, har lyst

dig at trykke ømt til bryst?

Mener du, en fugl tør vove

sang om dig i Danmarks skove?

2 Ej i liflig sommerluft

spired du på blomsterstade,

ej så fik du rosens duft,

ikke liljens sølverblade;

under vinterstorm og reg

sprang du frem i golde egn,

ved dit syn kun den sig fryder,

som har kær, hvad du betyder.

3 Påskeblomst! men er det sandt:

Har vi noget at betyde?

Er vor prædiken ej tant?

Kan de døde graven bryde?

Stod han op, som ordet går?

Mon hans ord igen opstår?

Springer klart af gule lagen

livet frem med påskedagen?

4 Kan de døde ej opstå,

intet har vi at betyde,

visne må vi brat i vrå,

ingen have skal vi pryde;

glemmes skal vi under muld,

vil ej vokset underfuld

smelte, støbes i det dunkle

og som lys på graven funkle.

5 Påskeblomst! en dråbe stærk

drak jeg af dit gule bæger,

og som ved et underværk

den mig hæver, vederkvæger:

Hanegal og morgensang,

synes mig, af den udsprang;

vågnende jeg ser de døde

i en påske-morgenrøde.

6 Ja, jeg ved, du siger sandt:

Frelseren stod op af døde!

Det er hver langfredags pant

på en påske-morgenrøde:

Hvad er segl og sværd og skjold

mod den Herre kæk og bold?

Avner kun, når han vil ånde,

han, som svor os bod for vånde.

1 Kor 15,12-20

N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.


Et sogn og dets grænser

Når du modtager SOGNENYT, er det, fordi

du bor i Hornstrup Sogn. Der skulle foruden

dig bo 931 andre indbyggere, hvoraf 857 er

medlemmer af Folkekirken. Det berettiger til

et menighedsråd med 5 valgte ”rødder”, og

sognepræsten er ”født” medlem af rådet. Desuden

er der en regnskabsfører, valgt uden for

menighedsrådet, men som oftest med til møderne,

samt en medarbejderrepræsentant. Så

som regel sidder der otte mennesker rundt om

bordet, når menighedsrådet holder møde ca. 8

gange om året. De repræsenterer dem, der bor

i sognet, og derfor er du altid velkommen til at

henvende dig til en af dem, hvis du har noget

på hjerte omkring dit sogn og din kirke.

Et sogn er betegnelsen for et område med en

fælles kirke. Egentlig betyder ”sogn” at ”søge

sammen”, og det er en god og positiv betydning

af ordet. Vi har alle, der bor i sognet, mulighed

for at søge til det samme sted, nemlig vores kirke,

kirkegård og sognegård. Som sådan hører vi

til et sted, og det er godt at vide i en turbulent

tid. Så lad os søge sammen!

De fleste kirkesogne på landet udgjorde frem

til kommunalreformen i 1970 normalt også

en selvstændig kommune. På det tidspunkt ophørte

Hornstrup kommune og blev til den tidl.

Vejle kommune, som igen blev ændret til Ny

Vejle i 2007. Udviklingen har ført til, at der kan

være forskel på et kirkesogn og et matrikelsogn,

hvor det før har været det samme. Det oplever

bl.a. nogle af beboerne på den nordlige del

af Grundet-området, som oprindelig var nært

knyttet til Hornstrup sogn og kirke. Flere af

dem tror, at de stadig hører til her og bruger

kirken – især til kirkelige handlinger. Det kan

man også godt gøre, på tværs af grænser. Eller

man kan flytte grænsen og indlemme dem i

sognet til gensidig inspiration.

Der er andre, som går over grænser, nemlig

konfirmander, der efter eget valg møder op en

lørdag hver måned for at blive forberedt til konfirmation.

De er lidt ligeglade med sognegrænser,

men vil gerne følges med deres kammerater

3

fra skolen eller søger derhen, hvor der for dem

eller deres forældre er et naturligt tilknytningspunkt,

noget genkendelig godt. Og også de er

velkomne!

For hvis det i et lille sogn bliver hovedopgaven

at ”holde på sognet”, så har kirken forskudt sig

fra at være kirke til at blive lokalhistoriker. Det

er jo ikke sådan, at der står i Bibelen, hvor sognegrænserne

skal gå. Selv om de er gamle, disse

grænser, er de ikke hellige. Mange af dem har

fulgt naturlige skillelinjer, f.eks. vandløb. På bladets

forside ser vi Grejs å, som har dannet skel

mellem Hover og Hornstrup sogne gennem århundreder.

Der er bare det ved det, at åens løb

er ændret gennem tiden, og stadig danner den

grænse mellem de to sogne. Derfor er det næsten

umuligt at vide, hvor man hører til.

Sognegrænser er nådige, fordi de sætter en

grænse for forpligtelsen for menighedsråd og de

ansatte ved kirken, hvis det er det, der er brug

for. Hvis grænsen ikke var der, ville fornemmelsen

af at skulle være åben og inkluderende over

for hele sognet forsvinde, for man kan jo ikke

tage ansvar for alle mennesker. Til gengæld kan

det være et gode at turde gå over grænser, både

for menighed og ansatte. Måske især hvis der er

forberedt eller udtænkt et samarbejde på konkrete

områder, hvad der kan være positivt og

nødvendigt for mindre sogne, så ressourcerne

kan udnyttes til gavn og glæde for sognets beboere.

I den kommende tid vil der endnu mere blive

drøftet samarbejde mellem sogne på den ene

eller anden måde, og Hornstrup sogn har gode

nabosogne, der kan give inspiration til kirkelivet

her. Forhåbentlig vil det modsatte også

kunne være tilfældet. Det vigtigste er at være

optaget af at søge sammen om det, der er værdifuldt

for os, nemlig kristendommens indhold

og dens konsekvenser: et levende liv mellem

mennesker.

Sigrid Horsholt Pedersen


Konfirmation 2011

Bededag, fredag d. 20. maj 2011 kl. 10.30 er der konfirmation i Hornstrup Kirke,

hvor følgende konfirmander skal konfirmeres:

Mads Wolf Bhutho,

Bøgomvej 71

Mathias Finseth,

Hovgårdsvej 9

Mathilde Meldgaard Frank,

Kingosvej 7

Sille Nygaard Kock,

Grejsdals Vænge 13

Ida Hedeager Kristensen,

Søndergade 23 B, 3.th.

Søndag d. 6. marts kl. 14.00 i Hornstrup

Kirke: Fastelavnssøndag

Der indledes med Fastelavnsgudstjeneste for

små og store, hvor man er velkommen udklædt.

Efter gudstjenesten slås katten af tønden, og

der serveres fastelavnsboller inden døre.

Torsdag d. 10. marts kl. 19.30 i Hornstrup

Kirke: Kirkekoncert

Koncerten er med Lars Thodberg Bertelsen,

barytonsanger, og Anni Riisager Henriksen,

Hornstrup kirkes

organist. Lars Thodberg Bertelsen

havde sin officielle debut

i 1987 og derpå adskillige

engagementer i radio og TV

samt med forsk. landsdelsorkestre.

Han har gennem

årene givet en lang række kirkekoncerter

og været solist med berømte dirigenter.

Han har sunget mange operapartier og

lieder samt indspillet en CD med Carl Nielsen

sange. I alt har han medvirket på mere end 20

CD-indspilninger. Er ansat ved Det jyske Musikkonservatorium

og har modtaget flere priser,

bl.a. Aksel Schiøtz-prisen. Ved denne koncert

4

Theo Gorm Lindbæk,

Kirkebyvej 52

Lucas Oliver Manthos,

Ny Grejsdalsvej 25

Maiken Plagborg,

Stentoften 20

Jeppe Alexander Vestergaard,

Gl. Hornstrupvej 63

Frida Brøndum Wounlund,

Ny Grejsdalsvej 17

Lad os kippe med flaget og ønske hjertelig

tillykke!

AKTIVITETER I HORNSTRUP SOGN

akkompagneres han af kirkens organist. De

fremfører mere kendte operapartier samt danske

sange af Carl Nielsen m.fl. Fri adgang!

Mandag d. 14. marts kl. 17.00 i Hornstrup

Kirke: Fyraftensandagt i fastetiden

Efter tre andagter ved fyraften i vinterperioden

fortsætter de med forsk. emner, men

omtrent samme form. En halv times andagt

med et par fælles salmer, en bibeltekst, stilhed,

Fadervor og musik.

Torsdag d. 31. marts kl. 19.30 i Hornstrup

Sognegård: ”Det brune guld” v.

Jan Svendsen

Det handler om ”brunkulseventyret i Danmark”,

dvs. da DK løb ind i en alvorlig energikrise

under 2. verdenskrig og lang tid derefter.

Stedet, som kaldes ”brunkulstrekanten”, er

området mellem Herning, Videbæk og Brande.

Jan Svendsen, der er tidl. journalist på VAF og

Herning Folkeblad, er desuden forfatter til bøgerne

”Jens Lyns eventyr” og ”Tørvene triller”.

Han er en fremragende fortæller og har skrevet

sin bog ud fra interviews, som giver et billede af


AKTIVITETER I HORNSTRUP SOGN

arbejdspladser med stærkt sammenhold, men

samtidig med mange menneskelige omkostninger.

Hans fortælling kan være en introduktion

til årets sogneudflugt.

Torsdag d. 7. april kl. 17.00 i Hornstrup

Kirke: Børne- og familiegudstjeneste

med engle og stjernedrys – samt

guddommelig pasta. Det er lige ved Mariæ

Bebudelsesdag. Den tid, hvor en engel kom til

jomfru Maria for at fortælle hende, at hun skulle

føde Guds Søn som et lille menneskebarn. Tag

gerne en ”engel” i karton, stof,

keramik el.lign. med. Efter gudstjenesten

er der mulighed for at

spise sammen og opleve fællesskabet

mellem børn og voksne

i Sognegården. Der serveres lasagne

og frugt (voksne 20 kr.,

børn 10 kr.). Tilmelding senest

dagen før til Kirkekontoret

(7585 2535/shp@km.dk) eller

til Kirsten Palmelund (7585 2020).

Arr. er slut ved 19-tiden.

Torsdag d. 5. maj kl. 17.00 i Hornstrup

Kirke: Fyraftensandagt om frihed og

fred

Kl. 17.30: Pilgrimsvandring/travetur i

naturen med indlagte stop og servering samt

tid til eftertanke.

Kl. 19.30 i Sognegården

Fortælling om en pilgrimsvandring til Santiago

de Compostella v. Michael Thastrup, Grønholt.

Michael fik sit første stempel i Hornstrup

Sogn og drog af sted i 6 uger for at udleve en

drøm om at vandre som ”pilgrim” med stav i

hånd. Det blev en stor oplevelse, som han vil

dele med os andre i ord og billeder. Undervejs

serveres kaffe, og aftenen slutter ca. kl. 21. Man

kan vælge at være med til det, man kan klare

og har lyst til.

Torsdag d. 2. juni: Sogneudflugt

Turen går i år til Thyregod og Søby brunkulslejer.

Afg. med bus fra Hornstrup kirke kl. 8.00

med kaffe og rundstykker undervejs til Thyregod

kirke, hvor vi er med til gudstjeneste kl.

9.30. Der bliver fortalt om kirken og om præstegården,

hvor Grundtvig boede i 6 år allerede

fra 9-års-alderen og til efter sin konfirmation

samt om optagelser til ”Pagten”, der var julekalender

i TV for et par år siden. Efter spisning på

Thyregod Kro kører vi til Søby, hvor en guide

fortæller om det særlige naturområde og om

betingelserne for at arbejde der. Vi ser musæet

og drikker kaffe der inden afgang hjemad med

en pause undervejs. Hjemkomst senest kl. 18.

Pris: 220 kr. Tilmelding senest d. 26. maj til

Kirkekontoret (7585 2535/shp@km.dk) eller til

Kirsten Palmelund (7585 2020). Turen er også

egnet for kørestolsbrugere og dårligt gående.

Lokalhistorisk gruppe arbejder videre med

at finde materialer, fotos, udklip mv. fra det

gamle og nyere Hornstrup. Du er velkommen

til at være med i gruppen eller blot til at bringe

noget, du har liggende af interesse. Hver gang

mødes man over kaffe med brød og arbejder

og snakker sammen ca. halvanden time. Mødetider:

9. marts kl. 9.30 (den dag kører

vi sammen ned og besøger Grejsdal Lokalhistoriske

Arkiv. Vi fylder bilerne op fra

parkeringspladsen) samt 13. april og 11. maj

kl. 9.30. Også nye er velkomne!

Studiekredsen mødes 7. marts, 4. april

og 2. maj. Nærmere oplysninger kan fås ved

henv. til sognepræsten

Uge 37 planlægger menighedsrådets aktivitetsudvalg

en festuge i Hornstrup Sogn bl.a.

på grund af forsamlingshusets 100-års dag d.

14. september. Nærmere herom i næste Sognenyt.

5


Gamle gaarde i Sognet:

ØSTER GRUNDET

’Denne Gaard blev opbygget under Navnet:

Grundet Avlsgaard paa de Jorder, der i 1904

købtes fra Store Grundet af Niels Skou paa

Lille Grundet. Den sydlige Del af den ny Gaards

Jorder, som ligger langs med Vejle Købstads

Jorder, kaldtes fra gammel Tid: Grønholt

Kobbel. Navnet fortæller os, at her laa i sin Tid

Hornstrup Sogns tredie gamle Landsby: Grønholt.

Denne Landsby er før i Tiden bleven nedlagt

og dens Jorder lagt ind under Hovedgaarden

Grundet, hvis første Ejere: Vinderne, var

meget jordbegærlige.

Vi kan ikke nævne et bestemt Aarstal for Byens

Udslettelse, men vi kan dog se den gaa til

Grunde. Langs Hovedgaardens Jorder laa den

lille Grønholt By med sine fem Gaarde og et

Par Huse. Paa ukendt Vis og Tid bliver Ejerne

i Byen Fæstere under Grundet og dermed er

Byens Skæbne beseglet.

Endnu i 1662 nævnes Byen i Matriculen for

dette Aar, og i 1683 opmaaltes hver enkelt Gaards

og de to Huses Arealer, de boniteredes, og

Fæsternes Navne nednoteredes i Sognets Modelbog.

Det var Iver Ladefoged og Søren Nielsen

Rod, hver med 1 Td. 1 Skp. Hartkorn, Jens

Olufsen med 3 Td. 7 Skp. Hartkorn, mens Per

Iversens og Per Christensens Gaarde kun havde

hver 1 Td. 7 Skp. Hartkorn. Byens 2 Huse:

Munkehuset, der beboedes af Per Skrædder og

Podehuset hvor Michel Berider boede, havde

tilsammen 6 Skp. Hartkorn. Grønholt By blev

saaledes taxeret for 16 Td. Hartkorn, der senere

nedskreves til 14,11 Td. Hartkorn med et

dyrket Areal paa 91.8 Td. Land.

Vi har tidligere hørt om, at den gamle Landsby

havde et Fald, der blev kaldt Wrylagre og en

Mark, der blev kaldt Galgebakken. Norden for

Byen – ved Skoven – fandtes noget Jord, der

brugtes til fælles Fædrift. Denne Jord kaldtes:

6

Lyche. Det var antageligt gammelt Skovland,

der endnu ikke var kommet i rigtig Kultur. Et

gammelt Kort viser nogle Skovrester op imod

Øster Grundet.

Ved Folketællingen i 1787 er Grønholt udslettet

som Landsby.

Efter at Niels Skou havde opbygget Avlsgaarden,

fik den nuværende Ejer, Sønnen Kristian

Skou, den i Forpagtning til ind i 1920,

da Faderen giver ham Skøde paa Gaarden.

Avlsbygningerne er nyopført af Kristian Skou

efter en Ildebrand i 1923, og i 1938 byggedes

den smukke Hovedbygning. Til Øster Grundet

knyttes et betydeligt Mejeribrug med eget Mejeri:

Christianshaab, der ligger hvor Horsens og

Viborg Landevej skilles. Kristian Skous Hustru

er Marie Michelsen fra Gaarden Subskog ved

Møgeltønder.

Kilde: Hornstrup Sogns Historie v/ Marius Hansen

1949.

(1 Td.Hartkorn = 28.368 kvadratmeter)

(Flademålet 1 Skp. svarede til 1/8 tønde korn)

Øster Grundets historie efter 1949 fortæller jeg om senere.

Bent-Jacques Hansen


HVAD GØR MAN?

FØDSEL meldes senest 14 dage efter på

den udleverede fødselsanmeldelse til Kirkekontoret

i Hornstrup Sognegård. Forældrenes

dåbsattester og vielsesattest eller en omsorgs-

og ansvarserklæring vedlægges.

DÅB aftales ved henvendelse til præsten,

som mødes med forældrene ca. en uges tid

før dåben. Barnets navn oplyses samt navn

og adr. på mindst 2 og højst 5 faddere.

NAVNGIVELSE sker ved henvendelse til

Kirkekontoret senest 1/2 år efter fødslen.

NAVNEÆNDRING sker ved henv. til

kirkekontoret eller på

www.personregistrering.dk.

BRYLLUP/VIELSE aftales med præsten i

god tid. Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret

i bopælskommunen (her medbringes

begges dåbsattester og evt. skilsmissepapirer).

Før vielsen finder en samtale med

præsten sted vedr. ritual, salmer mm.

DØDSFALD anmeldes senest 2 dage efter

til præsten i bopælssognet. Der aftales tidspunkt

for begravelse/bisættelse og en samtale

med præsten. Graveren kontaktes vedr.

gravsted.

7

HORNSTRUP SOGN

I perioden 1. november 2010 -31. januar

2011:

16 gudstjenester

581 kirkegængere

103 altergæster

1 dåb

1 bryllup

Nyt logo

På dette blads forside ses Hornstrup sogns

nye logo. Det er fremstillet af grafiker Gitte

Haubro Østergaard, som bor i Hornstrup

Mølleby.

Menighedsrådet er meget taknemlig for,

at Gitte tog opgaven på sig og gik ind i

de ønsker, der var. Derfor ser man nu en

mere stiliseret kirke, det afdækkede stendige

og kirkegårdslågen med et ornament,

der stammer fra et af kalkmalerierne inde

i kirken. Det er smukt, og det viser vigtige

elementer fra Hornstrup kirke.

Sognenyt

Hornstrup Sogn 9. årgang nr. 1

Deadline: 26. april 2011

Bladudvalg: Bent-Jacques Hansen, Hanne

Kold Jørgensen, Søren Karstoft Pedersen,

Sigrid Horsholt Pedersen (ansv. red.)

Sats & print: Produktionsskolen Datariet,

Smajo Dug.

Færdiggørelse: Trekantens Lyntryk, Vejle.


GUDSTJENESTER

MARTS

6. mar. kl. 14.00 SHP Fastelavns Søndag

Børne- og familiegudstjeneste

Tøndeslagning og fastelavnsboller

13. mar. Ingen gudstjeneste

14. mar. kl. 17.00 SHP Fyraftensandagt i

fastetiden

20. mar. kl. 10.30 SHP 2. s. i fasten

27. mar. kl. 9.00 TBJ 3. s. i fasten

APRIL

3. apr. kl. 10.30 SHP Midfaste

Kirkekaffe

7. apr. kl. 17.00 SHP Børne- og familie-

gudstjeneste. Spisning i Sognegården.

10. apr. Ingen gudstjeneste

17. apr. kl. 9.00 TBJ Palmesøndag

21. apr. kl. 10.30 SHP Skærtorsdag

22. apr. kl. 9.00 HS Langfredag

24. apr. kl. 10.30 SHP Påskedag

25. apr. Ingen gudstjeneste

MAJ

1. maj kl. 9.00 SHP 1. s.e. påske

5. maj kl. 17.00 SHP Fyraftensandagt om

fred og frihed.

Eftf. kirkevandring i naturen og

fortælling i Sognegården

8. maj kl. 10.30 SHP 2. s.e. påske

Kirkekaffe i præsteboligen

15. maj Ingen gudstjeneste

20. maj kl. 10.30 SHP Bededag

Konfirmation

22. maj kl. 9.00 SHP 4. s.e. påske

29. maj kl. 10.30 SHP 5. s.e. påske

Afskedsreception for graver

Aage Sørensen

TBJ = Tove Bjørn Jensen

HS = Henrik Skoven

SHP = Sigrid Horsholt Pedersen

ADRESSER

Hornstrup Kirkekontor

Kirkebyvej 64, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2535

Tirsdag 17-18, torsdag 11-13

eller efter aftale.

Hjemmeside: www.hornstrupkirke.dk

Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen

Kirkebyvej 62, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2535/2965 3765

Fredag er præstens fridag

E-mail: shp@km.dk

Graver Aage Bo Sørensen

Graverkontor tlf. 7585 2089

Viborgvej 123, 7100 Vejle

Privat tlf.: 7585 2051

Kirkesanger Frank Petersen

Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø

Tlf. 7581 6848

E-mail: fuglebakken3@gmail.com

Organist Anni Riisager Henriksen

Elverdalsvej 80, 8270 Højbjerg

Tlf. 8611 5919

E-mail: anniriisager@gmail.com

Menighedsrådet:

Formand Christen A. Olesen

Fidalvej 15, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2191

E-mail: fidal@pc.dk

Kirkeværge Inger-Margrethe Lundgaard

Viborgvej 70 A, 7100 Vejle

Tlf. 7582 0732

E-mail: imlundgaard@hotmail.com

Regnskabsfører Inger Kroman Eggertsen

Kirkebyvej 60, 7100 Vejle

Tlf. 7585 2595

E-mail: ingerogfrede@email.dk

More magazines by this user
Similar magazines