KØRESPORTEN - Karetmager.dk

karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

5 • 2007

November


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9 10 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 78 0, mobil 099 7880,

ole@karetmager.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310

Vodskov, tlf. 98 5 7 8 , tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

93 0 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3,

9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej ,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 40,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600- 61X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident:

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Formand:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

jens@get vet.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst, Valdemarsvej 1,

7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Stein Andersen, Radbyvej , 579 Årslev,

tlf. 6590 767, mgk@automobil.dk.

Juniorudvalg

Poul Bloch, V. Marupvej 8, 6900 Skjern

tlf. 9735 883, mobil 55 5775

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Henrik Nakskov, Bakkesvinget 14, 3550 Slangerup,

tlf. 4733 5911, skovlykke@os.dk

Pløjeudvalg

Herluf Holst, Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf. 7586 0 6 , hsholst@post.tele.dk

Uddannelsesudvalg

Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 568 05 , jens@get vet.dk

Forside:

Detalje af engelsk Hansom Cab.

Foto Hessink's.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret.

Køresporten

Køresporten

5· 007

forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Sport og kultur

I slutningen af oktober var Thy Køreselskab vært

ved DM og NM i pløjning med heste. Mesterskabet

blev afholdt nær Thisted, og denne gang lykkedes

det for Niels Schelde Petersen at vinde over rivalen

Lis Laumann. Med afviklingen af dette mesterskab

går de udendørs aktiviteter nu ned på vågeblus, men

så kommer tiden med indendørsstævner, seletøjssyning,

vognrestaurering, kursusvirksomhed og senere

måske også en skovtur med kanen.

Efteråret har også budt på spændende udenlandske

vognauktioner. Den største blev afholdt i Holland

17. september, og her nærmede omsætningen

sig ti millioner kr. Vognauktioner er ikke hverdagskost

i Danmark, men 4. november bliver der

en enestående mulighed for at komme til auktion i

København, hvor Den Kongelige Stald for første

gang i mange år sælger ud af overskudskøretøjer,

der har stået på magasin i en årrække. Køretøjerne

er omtalt i dette nummer af bladet, og de kan allerede

nu ses i museets åbningstid.

Da dette er årets sidste blad, vil redaktionen gerne

benytte lejligheden til at ønske læserne glædelig

jul og et godt og lykkebringende nytår.

Redaktionen

Indhold

Niels Schelde ny dansk og nordisk mester 4

Festlig genindvielse af Herskabsstalden ... 7

Bornholmske hestevogne

med i filmprojekt ...................................... 11

John fra Håsum fik kongeligt håndtryk .... 15

Imponerende resultat

ved hollandsk auktion ............................... 16

Den kongelige stald restaureres ................ 18

TopCup 007 ............................................ 19

Foredrag om konkurrenceetik og doping .. 1

Auktion i Den Kongelige Stald .................

Nye bøger .................................................. 5

Heste i Danmark ....................................... 7

Tak for mageløs reportage ........................ 9

Kæmpe skulderklap til et fantastisk VM .. 9

Hvordan dansk køresport fik sin struktur . 30

Ferie med heste og prærievogn ................. 33

Hesteferien i Bording 007 ....................... 35

Vendsyssel danner rammen om DM 008 38

Fra formanden ........................................... 4

Nyt fra Uddannelsesudvalget .................... 43

Køreselskaberne........................................ 44

Køb-Salg-Bytte ......................................... 66

Sjælden dyreslæde fra Vestfriesland, Holland, ca. 1700. Solgt på Hessink's auktion for 208.000,- kr.

Køresporten 5· 007

3


Niels Schelde ny dansk og nordisk mester i pløjning

Af Jørgen Konge

Niels Schelde Petersen fra Trekantens Køre Selskab

blev ny dansk og nordisk mester i pløjning

med heste 007. Niels pløjede med de samme to

fjordheste, som han deltog med til verdensmesterskabet

i kørsel med pony på Dorthealyst tidligere

på året. Til VM vandt han en bronzemedalje i forhindringskørslen,

så det er ikke to sløve fjordheste,

han kører og pløjer med. De er veltrænede og

dygtigt håndteret, så de kan bruges til begge dele

og være på toppen.

Nummer ved DM og NM blev Lis Laumann

fra Midtjysk Køre Selskab, men det er kun 1 point,

der skiller dem, og det forlød under afviklingen, at

der efter den første fure i anden afdeling, kun var

0,1 point mellem dem.

Nummer 3 blev den nye danmarksmesters far,

Tage Schelde Petersen fra Trekantens Køre Selskab,

som pløjede med de to fjordheste, hans søn

blev verdensmester med for nogle år siden.

Thy Køre Selskab var arrangør af mesterskaberne,

der blev afholdt lørdag den 0. oktober hos

gårdejer Mads Agerholm, Klitmøllervej 10 i Skinnerup

ved Thisted.

Pløjning med stor betydning

Konkurrencen i pløjning er nok den hestesportskonkurrence,

der har haft størst betydning i det

danske samfund overhovedet. Det at dansk landbrug

var god til at pløje og behandle jorden gjorde,

at man fik et optimalt udbytte af jorden. Det

startede med for over 100 år siden at sognefogeden

vurderede de forskellige agere og fandt den,

hvor det bedste og pæneste arbejde var udført.

Siden samlede man pløjerne til endelige konkurrencer.

Dansk Landbrug, læs Dansk Landbo Ungdom,

har holdt denne tradition ved lige, men efter

anden verdenskrig blev det traktoren, der tog over

som trækkraft til ploven.

Køresporten i Danmark overtog konkurrencen

med hestepløjning, for det lå lige for, at man efter

køresæsonen spændte for ploven for at træne til

både de lokale stævner men også til DM og NM.

Nogle enkelte gange har der også været afholdt

4 Køresporten 5· 007

VM i hestepløjning. Efterhånden er der kommet

en hel pløjegruppe af kuske, som man ikke ser til

kørestævner, og der er kommet mange flere af de

tunge trækheste til. I år var der rigtigt mange forskellige

heste med, som man ikke kender fra kørestævnerne:

Døleheste, Ardennere og Den Jydske

Hest.

DM og NM i hestepløj

Arrangør Thy Køres

Slutresultat

Agernummer

Dommerhold 1

Dommerhold 2

Selskab

ID Pløjerens navn

1 Tage Schelde Petersen TKS 1 32,0 40,0

2 Bent Rosenberg HKR 2 29,9 37,3 1

3 Kjeld Anholm DKS 3 28,1 37,8

4 Birger Hansen DKS 4 29,4 36,8

5 Kurt Hansen DKS 5 29,9 36,5

6 Ejner Hansen FKS 6 28,0 37,0 1

7 Bent Nielsen SKS 7 27,4 33,6 1

8 Arne Hansen SKS 8 33,8 38,5 1

9 Henry Nissen SKS 9 28,2 37,0 1

10 Bent Hansen BKS 10 24,1 32,9

11 Niels Jørgen Ramsdal ØKS 11 29,8 36,3 1

12 Erling Larsen MKS 12 29,7 37,0 1

13 Jan Hansen DKS 13 32,5 37,6 1

14 Søren Rasmussen FKS 14 33,1 37,4 1

15 Birgit C Hansen FKS 15 27,8 35,6 1

16 Jørgen Andersen DKS 16 32,0 38,5

17 Morten Birkely Ottendal FKS 17 29,4 37,6

18 Bjarne Wisler DKS 18 27,7 36,8 1

19 Kjell Roar Hansen Norge 19 25,6 34,9 1

20 Arild Tohn Norge 20 27,5 37,0 1

21 Mats Norell Sverige 21 30,0 38,9 1

22 Tobias Sandahl Sverige 22 29,4 40,5 1

23 Niels Schelde Petersen TKS 23 34,1 41,1 1

24 Lis Laumann MKS 24 34,9 42,4

25 Bent Nielsen BKS 25 27,9 35,5

26 Calle Jonasen ThKS 26 31,9 38,5 1

27 Johnny Jensen BKS 27 27,8 36,3

28 Leif Andersen DKS 28 29,7 35,9


Rutinerede danskere

Danmarksmesterskaberne i hestepløjning afvikles

hvert andet år. Lis Laumann der blev Danmarksmester

sidste gang, kom med nye heste, så

selv om det er en garvet pløjer, der sætter en ære

i at træne og vise et godt resultat, er der jo altid et

moment af, at der er en åbning til en ny kan blive

Danmarksmester. Niels Schelde Petersen, er rege-

nng i Thy, Danmark, 19.- 21. oktober 2007

elskab

Furens dybde

Stub Grønjord

Furens bredde

(Eventuelle fradrag)

Total

Pløjerens placering DM

Pløjerens placering NM

Dommerhold 1

Dommerhold 2

Furens dybde

rende verdensmester i hestepløjning, og han plejer

at være lige i hælene på Lis Laumann. Denne

gang lykkedes det så at slå hende med et point.

Nordisk mesterskab bliver afviklet med to deltagere

fra hvert land: Danmark, Sverige og Norge,

Fra Danmark var det i år Lis og Niels.

Der deltog 8 spand fra ni køreselskaber, Bornholms

Køre Selskab var repræsenteret med tre

pløjere.

Agernummer

9,0 10,0 91,0 3

ID

1 21 32,3 40,9 9,0 10,0 92,2 3 183,2 3

0,0 6,0 83,2 18 2 4 27,6 37,9 10,0 9,0 84,5 13 167,7 13

9,0 10,0 84,8 12 3 3 29,1 40,1 9,0 8,0 86,2 6 171,1 9

9,0 10,0 85,2 10 4 6 28,5 37,1 9,0 10,0 84,6 12 169,8 12

9,0 8,0 83,4 17 5 1 28,2 37,8 10,0 8,0 83,9 15 167,3 14

0,0 8,0 83,0 19 6 26 27,7 37,3 9,0 10,0 84,0 14 167,0 15

0,0 9,0 80,0 22 7 2 27,9 35,6 10,0 10,0 83,6 16 163,5 21

0,0 6,0 88,3 7 8 19 28,6 38,0 9,0 10,0 85,6 9 173,9 6

0,0 6,0 81,2 20 9 28 27,9 38,4 9,0 10,0 85,3 10 166,5 17

9,0 6,0 72,0 24 10 22 21,9 29,8 9,0 6,0 66,7 24 138,6 24

0,0 8,0 84,1 15 11 25 28,4 37,6 10,0 10,0 86,0 7 170,1 10

0,0 10,0 86,7 9 12 13 29,0 38,1 10,0 6,0 83,1 18 169,8 11

0,0 10,0 90,1 4 13 16 30,4 38,9 8,0 10,0 87,2 5 177,3 5

0,0 8,0 88,5 6 14 24 28,3 36,3 9,0 10,0 83,5 17 172,0 8

0,0 10,0 83,5 16 15 23 28,8 36,0 9,0 4,0 77,8 23 161,3 22

9,0 8,0 87,5 8 16 5 28,9 38,1 9,0 10,0 86,0 8 173,5 7

9,0 9,0 85,0 11 17 20 26,1 35,3 9,0 9,0 79,4 22 164,3 20

0,0 10,0 84,5 14 18 27 28,7 37,5 10,0 6,0 82,2 19 166,7 16

0,0 10,0 80,4 6 19 9 30,7 36,4 10,0 8,0 85,1 4 165,5 6

0,0 10,0 84,5 5 20 7 27,2 36,3 10,0 9,0 82,4 5 166,9 4

0,0 6,0 84,9 4 21 12 31,6 38,1 8,0 4,0 81,7 6 166,6 5

0,0 10,0 89,9 3 22 11 31,0 39,8 10,0 9,0 89,7 3 179,6 3

0,0 10,0 95,2 1 1 23 10 33,3 42,0 10,0 9,0 94,3 2 2 189,5 1 1

9,0 8,0 94,3 2 2 24 8 32,0 42,6 10,0 10,0 94,6 1 1 188,9 2 2

8,0 8,0 79,4 23 25 14 27,2 35,4 9,0 10,0 81,6 20 160,9 23

0,0 9,0 89,4 5 26 15 30,3 40,9 9,0 9,0 89,2 4 178,6 4

9,0 8,0 81,1 21 27 17 28,3 37,8 10,0 9,0 85,0 11 166,1 18

9,0 10,0 84,6 13 28 18 28,2 35,3 10,0 8,0 81,4 21 166,0 19

Furens bredde

(Eventuelle fradrag)

Total

Pløjerens placering DM

Pløjerens placering NM

Samlede resultat

Samlede placering DM

Køresporten 5· 007

Samlede placering NM

5


Enkelte af pløjekuskene er konkurrencekuske

på meget højt plan. Bjarne Wisler blev nr. 13 i 1spands

klassen til VM i kørsel med vogn og pony

Dansk og nordisk mester blev Niels Schelde Petersen.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 95 0 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

6 Køresporten 5· 007

på Dorthealyst i juli måned og Niels Schelde

Petersen blev nr. 0 efter at havde vundet en bronzemedalje

i forhindringskørslen.

Det store pløjefelt. Fotos: Jørgen Konge.

• Restaurering og nybygning af vogne

• Alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel


Festlig genindvielse af Herskabsstalden

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

klippede det røde bånd, da Vilhelmsborgs

herskabsstald fra 1856 blev genindviet efter

restaurering til 3,5 mio. kroner.

Af Ole Jespersen

På en regnfuld fredag eftermiddag den 14. september

havde mange indbudte gæster og andre interesserede

taget opstilling ved Herskabsstalden på

Vilhelmsborg, men anledningen var også ganske

særlig. Stalden, der er hjemsted for Hippologisk

Selskab Vilhelmsborg, skulle efter en omfattende

restaurering genindvies af Hendes Kongelige Højhed

Prinsesse Benedikte, Dansk Køre Forbunds

protektor.

Fra pulterrum til restaureret perle

I mange år tjente bygningen som forfaldent pulterrum,

men ved hårdt og vedholdende arbejde fra

initiativrige hesteentusiaster er herskabsstalden

atter kommet til ære og værdighed. 151 år efter

opførelsen fremstår Herskabsstalden nu som et

smukt og nænsomt restaureret historisk bygningsværk.

Det var næppe kommet så vidt uden Hippologisk

Selskab Vilhelmsborg, der blev stiftet i 1997 med

formålet ’at skabe et forum for udveksling og formidling

af idéer omkring hestene, opbygge et hippologisk

og historisk bibliotek, arrangere ekskursioner

og foredrag med relation til selskabets formål’.

’Vi havde oprindelig et mindre lokale i Vilhelmsborgs

hovedbygning, men vi fik efterhånden

så stor og interessant en samling af bøger, videoer

mv. at vi ikke længere kunne være der’, fortæller

foreningens formand Bent Neergaard om baggrunden

for projektet.

Det førte i første omgang til indretningen af et

bibliotek på det tidligere høloft over herskabsstalden.

Lokalerne på 50 kvadratmeter blev indviet

for tre år siden, og 14. september i år blev så sid-

Bent Neergaard fortæller om herskabsstalden til H.K.H. Prinsesse Benedikte og Århus-borgmester Nicolai Wammen.

Foto: Ole Jespersen

Køresporten 5· 007

7


ste etape af restaureringsprojektet, selve herskabsstalden

genindviet.

Køreforbundsmedlemmer kørte VIP’er

Et stykke fra Vilhelmsborg var prominente gæster

indbudt til en lille reception. Derfra blev de kørt

med hesteforspand til Herskabsstalden.

Forreste vogn var Frede Petersens enestående park

drag bygget af Kelner i 1880’ernes Paris. I dagens

anledning var den forspændt fem kulsorte frieserheste.

To coachhornblæsere spillede undervejs og

signalerede deres ankomst til Vilhelmsborg. Bag ved

kørte Henri Hage sin smukke landauer forspændt et

brunt firspand. Til sidst fulgte fem vogne forspændt

-spand fjordheste fra forskellige dele af landet.

Frede Petersens park drag. Foto: Børge Elgaard.

Detalje af udstilling. Fotos: Ole Jespersen.

8 Køresporten 5· 007

Da gæsterne var steget af vognene og havde

taget opstilling sammen med gæsterne foran Herskabsstalden,

kom den kongelige ekvipage eskorteret

af jagtryttere fra Jysk Jagtklub.

Den Kongelige Stald var kommet fra København

med H.K.H. Prins Henriks landauer forspændt

fire kladrubere. Det var et smukt syn, da

ekvipagen ankom gennem alléen til Herskabsstalden,

og straks hestenes hovslag kunne høres, brød

solen igennem det grå skylag.

Ud af landaueren steg hædersgæsterne H.K.H.

Prinsesse Benedikte, Århus-borgmester Nicolai

Wammen, direktør Ove Hornby fra AP Møller

og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til

almene Formaal sammen med formanden for Hippologisk

Selskab Vilhelmsborg Bent Neergaard.

Prinsesse Benedikte og berider Nis Valdemar Hansen viser de

smukke kaneklokker. Foto: Mai Enevoldsen

Jagtryttere og kongelig ekvipage på vej efter gæster.


Tydeligvis lod gæsterne sig imponere af de

mange heste og vogne, der pludseligt prydede

plænen foran den gamle herskabsstald. Alle nød

synet mens de lyttede intenst til Ib Bjørke, tidligere

generalsekretær i Dansk Ride Forbund, der

ivrigt fortalte om stedets historie med væbner

Orm i 1400-tallet, baron Gyldenkrone, familien

Hviid og Århus Kommune som nuværende ejer. I

små pauser blev gæsterne tillige underholdt med

jagthornsmusik spillet af Nibe Jagthornsblæsere.

Otte heste sættes på stald

Den røde snor til Herskabsstalden blev klippet af

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte,

og da stalden var erklæret for åben, kunne en af de

Fem friesere forspændt park drag. Fotos: Ole Jespersen.

Ib Møller viser den nye udstilling frem for H.K.H. Prinsesse

Benedikte.

bærende kræfter bag restaureringen, arkitekt og præsident

for Dansk Køre Forbund, Ib Møller underholde

publikum med en fortælling om nogle af de

mange detaljer i den omfattende istandsættelse.

Nu var det tid til at sætte heste i stalden. De fire

kongelige kladrubere og Henri Hages brune firspand

var de første otte heste, der kunne tage de

nystrøede spiltove i brug, og hurtigt begyndte de

at nippe til høet i de smukke gamle høhække.

Kendisser blandt gæsterne

Blandt de mange gæster kunne man blandt andre

se forhenværende indenrigsminister og Århusborgmester

Thorkild Simonsen med frue og folketingsmedlem

Eyvind Vesselbo, men det vrimlede

Jørgen Konge trækker første hest ind i herskabsstalden.

Efter indvielsen af stald og udstilling var der reception på

første sal.

Køresporten 5· 007

9


også med prominente folk fra hesteverden. Formanden

for Dansk Ride Forbund, Ulf Helgstrand

havde taget turen fra Nordsjælland. Det samme

havde Henning Staun, tidl. professor ved Den

Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole, mens formanden

for Dansk Varmblod Jan Pedersen og frue var

kommet fra det nordjyske.

Den tidligere berider på Vilhelmsborg, Nis Valdemar

Hansen kom med en helt speciel gave til

den hippologiske samling. Det var et smukt gammelt

sæt kaneklokker, der i sin usædvanlige fine

udformning viste sig at have tilhørt Dronning

Dagmar.

Udstilling Heste i Danmark

Den festlige indvielse fortsatte med åbningen af

en ny hesteudstilling på det gamle høloft ovenpå

stalden, som det talstærke publikum måtte besøge

i hold.

’Det er en særlig glæde at genindvie herskabsstalden.

Det er en kulturhistorisk begivenhed, der

10 Køresporten 5· 007

tjener Vilhelmsborg og Hippologisk Selskab Vilhelmsborg

til stor ære. Jeg udtrykker min store

anerkendelse for arbejdet’, sagde Prinsesse Benedikte

i sin tale ved indvielsen.

Sponsorer

Restaureringen er blandt andet støttet af:

• A.P. Møller og Hustru Chastine

Mc-Kinney Møllers Fond

til almene Formaal

• Dronning Margrethes og

Prins Henriks Fond

• Oldenborg og Frederiksborg Centeret

• A/S Bent Neergaard

• Bundgaard Byg A/S

• Århus Kommune

• Dansk Køre Forbund.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg


Bornholmske hestevogne med i filmprojekt

Af Hans-Aage Steenberg

Daniel Mühlendorff Jensen fra Allinge på Bornholm

er - efter at have afsluttet medielinien med

en studentereksamen fra gymnasiet i Rønne - rejst

på filmskole i Hollywood i USA, nærmere betegnet

New York Film Academy i Holly-wood. Han

skal nu til eksamen og har valgt at lave sin eksamensopgave

her på Bornholm.

Preben Carlsen i Sandvig fra ’Film- & Videoklub

Bornholm’ er medproducent på projektet

og skal sørge for alt det praktiske - her lokalt på

Bornholm. Optagelserne fandt sted i sidste halvdel

af august 007.

Der medvirkede fire skuespillere fra Hollywood,

suppleret med en række lokale amatørskuespillere

og statister. Der skulle på flere af optagelserne

medvirke hestevogne og da nogen fra projektet

vidste, at jeg havde køreheste og vogn, blev jeg

kontaktet.

Johannes Andersen ’snakker’ med hestene i en af pauserne.

Handlingen foregår først i 1900-tallet, så vogne,

kuskenes og medhjælpernes påklædning mv. skulle

passe til denne tidsperiode. Dermed havde det

Kulturhistoriske Udvalg, der blev oprettet ved den

senest afholdte generalforsamling i Bornholms

Køreselskab - fået sin første opgave. I forbindelse

med et af Daniels besøg på Bornholm, tog vi ned

for at se på de mange gamle bornholmske vogne

hos Thor Kure på Mønstergård i Østermarie. Da

Thors vogne for størstedelens vedkommende står,

som da de blev brugt – altså ikke restaurerede –

ville mange af dem være velegnede til formålet.

Det var således lidt af et privilegium for Daniel,

at kunne udvælge netop de vogne, der passede

bedst til hans tanker om filmen.

Efterfølgende samlede jeg en række af BKS’

medlemmer, for at høre om der var nogen, der ville

bruge tid og kræfter på at medvirke som kuske

og medhjælpere – og eventuelt supplere op med

yderligere vogne, der passede ind i tidsbilledet.

Køresporten 5· 007

11


Da der var tale om et eksamensprojekt, der betales

af Daniels egen lomme, var der ikke udsigt til

betaling for vores indsats, til gengæld var det en

god lejlighed til at give Køreselskabet og dermed

hestevognskørslen på Bornholm en forhåbentlig

positiv omtale.

Filmen – der får titlen ’The Last Absolution’ –

direkte oversat: ’Den Sidste Syndsforladelse’ - får

præmiere i Warner Brothers Cinema i Hollywood

og senere repræmiere i Scala Gudhjem, hvor de

medvirkende bliver inviteret.

Endelig vil den blive vist i sin fulde længde –

ca. 15 minutter – på TV Bornholm.

Projektet er blevet mødt med stor velvilje fra de

bornholmske vognejere og kuske, der har brugt

mange timer på såvel forberedelser som medvirken.

Det blev til medvirken på tre optagelsesdage.

Den . august skulle jeg køre med en af de

ganske mange velbevarede gamle bornholmske

rustvogne i Mølledalen ved Hammershus. Da nedkørslen

er meget stejl, blev vognen dagen i forvejen

kørt ned på stedet på en anhænger trukket af

en til formålet velegnet 4-hjulstrækker.

Optagelserne skulle starte tidligt om morgenen,

så Johannes Andersen mødte op hjemme hos

mig kl. 4.30 for at hjælpe med forspændig for en

Jette Jensen og Bent Nielsen i deres flotte kostumer.

1 Køresporten 5· 007

af mine egne vogne, som vi kørte i op til arealet

foran Hammershus.

Det blev en lang dag, men det var spændende

at opleve, hvordan ganske korte scener, kan tage

mange timer at forberede og optage.

Det var lettere tåget, men det var filmfolkene

kun ekstra glade for, da det kunne være med til at

understrege den dystre/uhyggelige stemning.

Ved 1 .30 tiden kunne vi begive os hjemad. Det

var svært for os at fornemme om alt var gået, som

det skulle, men da producenten var godt tilfreds,

kunne vi være det samme.

Den 7. august blev der kørt med gamle hestevogne

i Søllings gamle købmandsgård på Torvet i

Svaneke og den 8. i Teaterstræde i Rønne.

Begge steder medvirkede en række gamle tidstypiske

vogne.

Her blev kørt med landauer, ponyvogn, fjedervogn

og mælkevogn.

Kuske og passagerer havde gjort meget ud af

at optræde i de rigtige kostumer – godt hjulpet

af filmprojektets egen kostumeansvarlige – Alice

Østerbøg.

Mælkevognen er en af de mange gamle brugsvogne,

Thor opbevarer på sit private ’museum’ ved

Mønstergård.


Ud over dem, der er med på de viste fotos medvirkede

flere andre af BKS’ medlemmer. Blandt

andet kørte Gunver og Arne Kofoed i ponyvogn i

Svaneke.

Svend Dick med den meget velbevarede mælkevogn.

Her får Leon Skovgård læsset melsække på sin fjedervogn.

Det har været en meget positiv og let opgave at

være ’koordinator’ for BKS’ indsats, da alle har

udvist en imponerende velvilje og virkelig har

levet sig ind i ’rollerne’.

Nu kan vi kun med spænding vente på resultatet.

Køresporten 5· 007

13


14 Køresporten 5· 007


John fra Håsum fik kongeligt håndtryk

Kusk for de Kongelige er en betroet opgave, men

dette opnåede John Sørensen fra MKS. I en vogn

lånt af Torben Christensen også MKS holdt John

Sørensen og datteren Anja klar uden for voldgravene,

da Dronningen og Prinsen forlod Spøttrup Borg.

Efter karetturen gav Prins Henrik sig tid til at

hilse på sin kusk med håndtryk og en lille snak

med kusk og heste.

‘Jeg føler virkeligt, at det er meget stort at få lov

til at køre med de Kongelige, og dette må være en

drøm for enhver kusk’, siger John Sørensen, der

har kørt med Fjordheste siden 1966. John har deltaget

i mange kørestævner både nationale og internationale

siden 1990.

John Sørensen kører med Regentparret. Foto: Skive Folkeblads fotograf Casper Jacobsen

Køresporten 5· 007

15


Imponerende resultat ved hollandsk vognauktion

Den hollandske vognsamler George Verhoeven

var både imponeret og overrasket over det

fortrinlige resultat ved auktionen 15. september,

hvor familiens vognsamling indbragte 1,3

million euro, rundt regnet det dobbelte af vurderingen.

Af Ole Jespersen

Den pensionerede storentreprenør George Verhoeven

fra Diever i Holland og hans hustru Eeke brugte

omkring 40 år på at opbygge en ganske imponerende

samling af hestekøretøjer og tilbehør, som

flere af Dansk Køre Forbunds medlemmer havde

fornøjelsen af at se på en studietur i 006.

George Verhoeven er nu blevet 81 år, og hans

hustru er desværre alvorligt syg, så ægteparret

besluttede at afhænde deres livsværk. Det var

deres ønske at bevare samlingen som en helhed,

og gennem længere tid forhandlede Verhoeven

med en velhavende spansk samler, der ville overtage

det hele. Et samlet salg ville som ønsket

bevare helheden, men det ville også betyde, at

de unikke køretøjer var tabt for Holland og de

hollandske samlere. Et faktum, der gav en del

omtale i hollandske vognkredse. Det lykkedes

imidlertid ikke at få en endelig aftale i stand med

den spanske samler, der sprang fra, så Verhoeven

måtte se i øjnene, at en offentlig auktion var eneste

mulighed.

Det hollandske auktionshus Hessink’s fra Nijmegen

fik til opgave at forestå auktionen. De

seneste tre år har virksomheden afholdt fire store

16 Køresporten 5· 007

vognauktioner og er vel nu det førende europæiske

auktionshus for vognauktioner – skarpt forfulgt

af Thimbleby & Shorland i Reading, England.

Det blev hurtigt besluttet, at den store

vognsamling ikke skulle fragtes til Hessink’s

lokaler i Nijmegen, men på Verhoevens privatadresse

var der ikke plads til auktion. Der blev

i stedet lavet aftale med frieserstutteriet Ted Kop

Jansen i Wapse, som kunne huse auktionen.

Wapse ligger tæt ved Diever, så eftersynet kunne

afvikles på begge adresser samtidig.

Det var forudset, at den unikke samling ville

trække mange mennesker, og det holdt stik.

Mere end 00 købere fra flere nationer deltog i

auktionen, der samlet indbragte 1,3 million euro

eller omregnet ca. 9,75 millioner danske kroner.

Overvåget af en notar gennemførte auktionarius

Richard Hessink auktionen i et højt tempo og

med en intens, men hyggelig stemning. Publikum

kunne sidde ved borde og stole rundt blandt

vognene, og forfriskninger eller let frokost kunne

købes i en lille café.

Køberne var især europæiske vognsamlere og

kuske, men der var også telefonbud fra fjernere

egne. En del af køretøjerne gik til en samler

i Norge, men også en enkelt vogn blev solgt til

Danmark.

Auktionen faldt sammen med åbningen af

herskabsstalden på Vilhelmsborg, og det afholdt

flere danskere fra at tage til Holland.

Læs mere i Køresporten nr. 4- 007 og på

www.hessink.nl.

Frieserstutteriet Ted Kop Jansen dannede gode rammer om auktionen. Foto: Hessink's.


Antik miniature begravelsesoptog, ca. 1900, 13.200,- kr. Sjælden miniature hestestald, ca. 1880, 151.000,- kr.

Engelsk coach ’The Vivid’, Holland & Holland, 661.000,- kr. Sjælden engelsk omnibus, ca. 1900, 775.000,- kr.

Dansk glaslandauer, ca. 1900, 108.500,- kr. Landaulet, W. Jacobi, Hannover, 1864, 189.000,- kr.

Sjælden fransk tour-de-lac, ca. 1900, 208.000,- kr. Amerikansk roof seat break, ca. 1900, 104.000,- kr.

Solgt til Danmark.

Køresporten 5· 007

17


Af Jørgen Konge

18 Køresporten 5· 007

Den kongelige Stald restaureres

Den Kongelige Stald undergår for tiden og indtil

næste sommer en gennemgribende restaurering.

Gulvet har i mange år trængt til at blive lagt

om, det var sunket flere steder og mange af søjlerne

stod løse. Skillerummene var rådne og

skulle udskiftes.

Der er over to finanslove afsat over 50 millioner

kroner, hvor både hovedstalden – den lige

stald – og den gamle politistald – den buede skal

renoveres. Lige for øjeblikket er gulvet fjernet, så

når man står i stalden, står man under krybberne.

Vægge og understøtningen af krybberne er ved

at bliver repareret og muret op. Det er faktisk det

eneste sted, hvor man har kunnet se, at der har

stået heste og savlet i rigtigt mange år. Under

gulvet, som i boksene var af brosten, kunne man

overhovedet ikke se, at der har stået heste, ikke

en millimeter af gruset og jorden under bar tegn

af urin eller andet fra hestene. Der bliver nu lagt

nogle kæmpe søjleholdere, som skal understøtte

lågerne til de kommende bokse. Der vil blive

lavet 18 bokse. Der vil blive anlagt vaskespiltove

i hver ende af stalden og enkelte spiltove til

opsadling, så man kan se hvordan det har været.

Grundet renoveringen er det meste af museet

Kongelige Stalde og Kareter lukket. Det er kun

kareterne, der er mulighed for at se. Renoveringen

er opdelt i to etaper, så hestene står i øjeblikket

i rejsebokse i politistalden.

Fotos: Jørgen Konge.


Af Jørgen Konge

Hvis man spørger verdensmesteren Peter Koux

om, hvordan man bliver en god forhindringskørselskusk,

svarer han: ‘Ved at køre en masse forhindringskørselskonkurrencer’.

Det er blandt

andet grunden til, at han er tilmeldt TopCup. Og

verdensmesteren har kun misset en runde af i alt

syv afdelinger, som TopCup har kørt over i år.

73 startnumre er udleveret til lige så mange forskellige

kuske. Ikke alle har startet lige mange

gange, enkelte, kun en gang, men alligevel bliver

det en at de største gennemgående hestekonkurrencer

i Danmark, med i alt 6 startende og i

hvert fald den største inden for kørsel med hest og

vogn.

Den største gruppe er for mindre øvede kuske,

gruppe C. Alle vogntyper inkl. maratonvogne er

tilladt. 5 kuske har startet 140 gange i løbet af

sommeren. Hvis man kigger ned over deltagerlisten,

vil de fleste ikke genkende ret mange navne,

TopCup 2007

det er kuske som ikke starter åbne stævner. Der er

enkelte navne, som er set på startlisterne til lokalstævnerne

på Sjælland, men reglerne er sådan, at

hvis man får ny heste kan man starte en lavere

klasse. Men forhåbentlig bliver de så tændt på

konkurrencen i kørsel med pony/hest og vogn, så

vi en dag ser dem til DM.

Hele TopCup konceptet er et samarbejde mellem

de lokale køreforeninger på Sjælland, som

ikke er medlem af Dansk Køre Forbund, en enkelt

er til gengæld medlem af Dansk Ride Forbud,

Fakse Køre- og Rideforening. Men folkene, der

står bag, er det Danmarks Idræts Forbund kalder

Ildsjæle som man bør sige tak til, eller hvad man

nu tør sige. Typisk er det formændene for foreningerne

der er planlægger og skaffer alle hjælperne

– til arrangementerne på både Dyrskuepladsen

i Roskilde og til finalen på Christiansborg var

der omkring 30 hjælpere. Men som til alle andre

arrangementer er sekretæren noget af det vigtigste.

Der er ikke en fast, men navnet Gyda Ander-

Benny Petersen fra Kalundborgegnens Køreforening vandt Klasse C. Foto: Birgit Larsen

Køresporten 5· 007

19


sen kommer man ikke uden om, når man taler

TopCup. Hun tager referat ved møderne, søger for

dommer, tjekker op på, at folk har fået gjort det

de skal og aftaler med f. eks. Dyrskuet i Roskilde.

Det er også der man henvender sig hvis man lige

skal tjekke noget op. En anden vigtigt person er

dommeren, og Lis Albrechtsen har taget en god

tørn de sidste par år. Det er ikke den sjoveste

opgave at være dommer til en TopCup, som typisk

foregår fra kl. 10.00 til midt på eftermiddagen, og

man skal i den grad være på. Det sker, der bliver

glemt at lægge en falden bold på plads, eller at

vinden tager den før kusken og den eneste måde at

være fair på er at følge hver enkelt ekvipage ved

hver gennemkørsel af alle porte. Der er omkring

5 personer ved sekretariatet inkl. dommeren, som

sørger for at formidle resultaterne via højtaler og

konkurrenceskemaer til kuskene. Det samme er

antallet af hjælpere på banen til at måle porte og

sætte bolde på plads.

Alle ekvipager kører banen, som er 500 m med

18 porte to gange. Klasserne er delt op i hold med

4 til 5 kuske så hestene ikke bliver kolde fra mål

af første gennemkørsel til start i anden. A klassen

kører en almindelig forhindringskonkurence,

og dem med færreste bolde nede vinder. De andre

0 Køresporten 5· 007

klasser kører med en idealtid, der skal rammes,

eller koster det tidsstrafpoint. Denne regel er valgt

for at det ikke skal blive en konkurrence om at

køre hurtigst, man vil bevare elegancen i kørslen.

A klassen er for kuske der køre mesterskaber DM

og VM.

For at kunne deltage i finalen, skal man have

kørt tre stævner af seks mulige, og på Christiansborg,

hvor finalen afholdes, tæller de to bedste

resultater plus det opnåede resultat til finalen. Så

ingen kender vinderen af TopCup, før finalen er

overstået. Der findes og fejres en vinder ved hver

kvalifikation, men TopCup vinder bliver man på

Christiansborg, hvor man bliver belagt med et rødt

dækken fra Klindt Rideudstyr.

Indtil sidste gennemkørsel så det faktisk ud til,

at det var verdensmesteren, som var bedst, men

sandbanen på Christiansborg var ikke Peter Koux

livret. Han kom ellers med to nulrunder, som var

hans to bedste resultater, men på Christiansborg

tog han i alt 6 bolde, mens Lise Lotte Watson

kun tog bolde og blev dermed vinder af TopCup

007. I klasse B vandt Malene West fra Bromme

Køreforening. Klasse C Benny Petersen Kalundborgegnens

Køreforening og klasse D Jørgen

Høgh Andersen, Bromme Køreforening.

Lise Lotte Watson vandt TopCup 2007. Foto: Birgit Larsen.


Foredragsrække om konkurrenceetik og doping

Som bekendt er der kommet et nyt dopingregulativ.

Det er ikke blevet nemmere at finde ud af for

hesteejerne, rytterne og kuskene, og det er heller

ikke blevet lettere at administrere end det gamle.

Men det er blevet meget mere fair og retfærdigt

for alle parter, også for hestene, og det er jo det,

det drejer sig om.

Dansk Køre Forbund har gennem det sidste

års tid deltaget i en selvbestaltet dopingkomite.

Komiteen var sammenkaldt af Hestens Værn, og

foruden DKF har Dansk Ride Forbund, Landsudvalget

Hest, Den Danske Dyrlægeforening, Dansk

Travsports Centralforbund samt Ædle Hesteavl

deltaget.

Resultatet er dels blevet enighed forbundene

imellem om næsten fælles regler, dels forfatningen

af teksten til en folder, der svarer på de spørgsmål,

de fleste hesteejere og brugere måtte kunne finde

på at stille.

Med Hestens Værn som arrangør er der desuden

lavet en landsdækkende foredragsrække med

emnet: temaaften om doping - en ren og fair sport.

Hesteforsikring

- Laveste præmier i

Kongeriget

Danmark’s

Hesteforsikring g/s

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70

www.kdh.dk

Temaaftenerne er placeret således:

13. november kl. 19-

Aalborg Kongres og Kulturcenter, Radiosalen,

Europaplads 4, 9000 Aalborg

15. november kl. 19-

Idrættens Hus, Gunnar Nu Salen, Brøndby Strand

0, 605 Brøndby

6. november kl. 19-

Fredericia Messecenter, Dronning Margrethe Hallen,

lokale K1, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Alle tre steder vil der blive opkrævet en entre på

50 kr. Der er et begrænset antal pladser alle tre

steder, så der bliver indgang efter først til mølle

princippet

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen

Køresporten 5· 007

1


Køresporten 5· 007

Auktion i Den Kongelige Stald

Den Kongelige Stald-Etat afholder den 4. november

auktion over tre landauere, en landaulet, fire

coupeer, en kane og to sparkstøttinger samt to sæt

lygter og nogle vognstænger.

Vognene har stået i depot siden midten af Kong

Frederik IX’s tid, men før den tid blev coupeerne

brugt blandt andet til kørsel med Hoffets herrer

og damer, hofmarskal, kabinetssekretær, ceremonimester,

hofdamer og adjudanter. Landauerne

findes der billeder af, hvor de blandt andet har

været brugt til privat selskabskørsel med kongefamilie.

Et af billederne er fra Fredensborg, hvor

landauere holder i række, afventende at køre til

hovedtrappen for optagning af passagerer. Passagerne

er Christian den IX’s gæster. Europas svigerfar

samlede hele sin familie på Fredensborg

slot om sommeren, og der forlystede kongefamilien

sig med at køre ture til forskellige seværdigheder.

Auktionsgenstand er en landauer bygget

i Rusland. Landaueren er usædvanlig bred,

for der kan sidde tre på hvert sæde, hvis man er

almindelig af bygning.

Auktionsgenstand 3 er en landauer bygget i Kolding

af Georg Møller. Det er en elegant vogn med

sølvhåndtag med krone og lygter, der passer i stilen.

En del af vognene mangler kuskepude og lygter,

og ingen har vognstang, da man ikke længere

ved, om de originale vognstænger findes.

Alle vognene er i en pæn stand og nogle kan

bruges med det samme, mens andre trænger til nyt

gummi, reparation af kaleche og en omlakering.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

Alle coupeerne er bygget af Henry Fife. Auktionsgenstand

7 er en landaulet med runde vinduer,

der kan nedsænkes, en meget smuk og elegant

vogn.

Indtrækkene er både læder og stof, men er i en

meget fin stand og kan umiddelbart bruges.

Auktion vil foregå i Ridehuset på Christiansborg

lørdag den 4. november kl. 14. Det officielle

eftersyn vil være om formiddagen fra kl. 10.00.

Alle auktionsgenstandene er udstillet i karetmuseet,

Christiansborg Ridebane 0, som er åbent

lørdag og søndag fra kl. 14.00 til 16.00 Entre er

0,- kr.

Hammerslag vil blive pålagt 5 % i salær inkl.

moms. Det er Auktionshuset i Hørsholm, der vil

stå for auktionen og der hvor man skal henvende

sig om bud og katalog.

Tlf. 4576 7080, www.auktionshuset.com.

Kareterne er statens ejendom og hører

under en speciel kommission, som har

givet Den Kongelige Stald tilladelse

til auktionen. Pengene, der kommer

ind ved auktionen, skal bruges til

reparation og vedligeholdelse af de

kareter, som bruges eller er en del af

den faste udstilling i Museet Kongelige

Stalde og Kareter.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!


Auktionsnummer 1:

Landauer Henry Fife, København, ca. 1900.

Auktionsnummer 3:

Landauer, Georg Møller, Kolding, ca. 1900

Auktionsnummer 5:

Coupé, Henry Fife, København, ca. 1900

Auktionsnummer 2:

Russisk landauer, ca. 1900

Auktionsnummer 4:

Coupé, Henry Fife, København, ca. 1900

Auktionsnummer 6:

Coupé, Henry Fife, København, ca. 1900

Fotos: Auktionshuset Hørsholm.

Køresporten 5· 007

3


Auktionsnummer 7:

Landaulet, Henry Fife, København, ca. 1890

Auktionsnummer 9:

Kane, til 2-spand

Auktionsnummer 12:

Sæt firkantede lygter, N. Larsens Vognfabrikker.

4 Køresporten 5· 007

Auktionsnummer 8:

Mylord, Henry Fife, København, ca. 1900

Auktionsnummer 10 og 11:

Sparkstøttinger til hest

Auktionsnummer 13:

Sæt lygter, N. Larsens Vognfabrikker


Borgen

Christiansborg

100 år

Af Thomas Larsen,

Bjarne Steensbeck og

Bjarke Ørsted.

296 sider, rigt illustreret

i farver, 299 kr.

Gyldendal

100-året for grundstensnedlæggelsen på Christiansborg

Slot i København har fået forlaget Gyldendal

til at udgive Borgen – Christiansborg 100

år, en smuk bog om slottet, dets historie og de

mange aktiviteter, der foregår på stedet. Bogen er

skrevet og fotograferet af tre Berlingske-medarbejdere,

og den giver et fint og ofte overraskende

indblik i livet på Christiansborg.

Absalon byggede borgen i 1167. Tre andre borge

fulgte efter, før grundstenen til det nuværende

Christiansborg blev lagt for 100 år siden – år

efter, forgængeren var brændt.

Bag de tykke mure er en stor del af magten i

Danmark samlet, for både Folketinget, Højesteret

og Statsministeriet har til huse på Borgen. Desuden

rummer Christiansborg en kirke, et teater, Den kgl.

Stald-Etat og flere store sale til festligt brug.

Stald-Etaten har til huse i Ridebanebygningen,

der er bevaret fra det første Christiansborg, som

brændte i 1794. 10 sider i bogen omhandler Den

kgl. Stald.

Oprindeligt var det arkitektens plan, at også den

kongelige familie skulle bo på Christiansborg,

hvor 95 luksuriøse værelser stod klar. Men Christian

den Tiende, der havde overtaget tronen kort

før slottet stod færdigt i 1918, sagde nej tak. I stedet

blev det Statsministeriet, der fik til huse i den

del af slottet, der var tiltænkt kongefamilien.

NYE BØGER

Thomas Larsen og Bjarne Steensbeck har skrevet

og Bjarke Ørsted fotograferet, og det er blevet

til en både smuk og gedigen bog. Desværre

lider bogen under manglende billedtekster. Rigtig

mange af de gode billeder havde haft større værdi,

hvis man fik en lille forklarende tekst, og det kunne

sagtens have været passet ind i det ellers flotte

layout.

Hest og Vogn i

Norge

Af Bjørn K. Høie

244 sider, rigt illustreret

i sort/hvid

og farve.

400,- DKK.

Bjørn Høie, der er arkitekt og leder af Folkenborg

Museum i Mysen, Norge, har skrevet og udgivet

en flot, overskuelig og lettilgængelig bog om

hestekøretøjer i Norge. Også enkelte danskproducerede

vogne er omtalt, blandt andet fra Fife, Gløy

og Schulz.

Forfatteren, der er født i 1954, har hele livet

interesseret sig for heste, hestekøretøjer og kørekultur,

og i bogen øser han af sin store erfaring og

viden om norsk vognproduktion, typebetegnelser,

seletøj og forspænding mv. Desuden giver bogen

gode råd om opbevaring og restaurering af vogne.

I mere end 0 år har Bjørn Høies bogprojekt

været undervejs, og resultatet Hest og Vogn i Norge

er bestemt en bog, som enhver vognhistorisk

interesseret bør have i sin samling.

Danske vognvenner havde for nogle år siden

glæde af Bjørn Høie som chauffør og guide på en

vognhistorisk studietur til Norge, hvor han havde

Køresporten 5· 007

5


gsmand

sborg i

slægtsft.

Men

gten til

d borg,

til at

naboer,

ejerskaand


som en

n af en

gnskab

g mure

rrencer

Henrik Haubroe Mit eventyr som deltids herremand på Nørre Wosborg

tilrettelagt en udbytterig tur med mange besøg i

private og offentlige vognsamlinger.

Bogen kan bestilles hos forfatteren på adressen:

Trögstadsveien 3 5

N-1800 Askim, Norge

Eller på e-mail b.k.hoie@c i.net.

Henrik Haubroe

Mit eventyr som

deltids herremand

på Nørre Wosborg

6 Køresporten 5· 007

Mit Eventyr

som deltids

Herremand

på Nørre Wosborg

Henrik Haubroe

188 sider med 50

farvebilleder.

Udkommer i

november på

Dyrehavens Forlag

Kr. 345.-

Historien om Den Danske Herregård, som mange

anså for at være en saga blot´ i årene efter sidste

verdenskrigs afslutning 1945, rejste sig som landbrug

og kulturminde efter i tusinde år at have fungeret

som samfundets styrende, lokale celle.

På Nørre Wosborg stiftedes Bygnings Foreningen

- BYFO, som for tredive år siden fik indført

Forfald-pr-År beskatningssystemet, som gør det

muligt for alle ejere af fredede bygninger at modregne

omkostningerne til istandsættelse i skat.

Det er den rørende historie om en familie, hvor

arven af en herregård med 900 års historie tæller

så stærkt, at de, skønt ikke i stand til at være fastboende,

sætter sig for at restaurere og opnår Danmarks

første Europa Nostra Medalje!

Den historiske hestestald er beskrevet som herregårdens

kraftcelle og kulminationen er firspandets

indtog med Lord Duncan Sandys og medaljen.

Danmarks første internationale konkurrencefirspand

opstod på Nørre Wosborg som følge af et

stævne, som samlede kuskene, der senere blev til

lokale køreselskaber.

Rytterkongen

Et portræt af

Christian 10.

Knud J.V.

Jespersen

Gyldendal

568 sider,

illustreret

349,- kr. indbundet

På opfordring fra

Dronning Margrethe

og med uhindret

adgang til

kongens arkiver har Knud J.V. Jespersen skrevet

den første kildebaserede biografi om Christian 10.

Arkiverne og kongens righoldige dagbogsmateriale

er klausuleret i tre regentperioder, så Jespersens

bog giver for første gang en reel og unik mulighed

for at følge med i kongens egne overvejelser og

hans oplevelse af kendte dramatiske situationer.

I ’Rytterkongen’ bliver der kastet lys over kongens

barndom, hans ungdomsforelskelser, mødet

med hans senere dronning, Alexandrine, og hans

liv som officer. Bogen følger desuden hans begyndende

optræden på den politiske scene, endnu

mens han var kronprins, hans senere kontroverser

med Zahle under første verdenskrig, hans egne

oplevelser af påskekrisen i 19 0, hans berømte

ridt over grænsen til det genvundne Sønderjylland

og hans senere fortrolige samarbejde med

Thorvald Stauning. Endelig giver indblikket i dagbøgerne

kongens version af den tyske besættelse

1940-45, hvor han for alvor blev det egentlige

nationale samlingspunkt.

’Rytterkongen’ er rigt illustreret, blandt andet

med en række ikke tidligere offentliggjorte billeder

fra kongens egen store fotosamling.

Knud J.V. Jespersen (f. 194 ) er historiker,

dr.phil, professor ved Syddansk Universitet og

H.M. Dronningens ordenshistoriograf.


En ny bog redigeret af

Christian Heilskov Rasmussen og Ib Møller

og udgivet af Forlaget Saxo

Bogen blev præsenteret torsdag den 1. november

007 i Thorvaldsens Museum, København for

bogens forfattere, sponsorer, presse og TV.

H.K.H. Prinsesse Benedikte har skrevet forordet.

Bogen er tilvejebragt af 48 førende hestekendere,

som hver beretter om deres ‘kæpheste’.

Bogen er redigeret af etnograf, mag.scient. Christian

Heilskov Rasmussen og arkitekt m.a.a. Ib

Møller. Det prisbelønnede designfirma Krogh

har forestået det grafiske.

Der er skrevet kilometer vis af bøger om, hvordan

man rider, passer og plejer heste. Men ikke

siden 1943 er der skrevet en samlet beretning

om, hvad hesten har betydet for udviklingen af

det danske samfund indenfor landbrug, transport,

militær, fritid, i kunst og litteratur. Denne fascinerende

historie er nu tilgængelig.

De mange emner har gjort bogen stor og tung.

Ikke kun med ,5 kg, men i indhold. Bogen er på

43 sider i formatet 4x34 cm, rigt illustreret og i

et oplag på 4.000.

Bogen er kun muliggjort ved støtte fra Kong

Frederik og Dronning Ingrids Fond, Axel Pitzner

Fonden, Concordia Fonden og Foreningen Kustos

af 1881. Herved er det blevet muligt at sælge dette

pragtværk for kun 398 kr.

Heste i Danmark

Yderligere oplysninger

Klaus Krogh

Forlaget Saxo

Tlf. 8740 8000

design@ krogh.dk

Sammenfatning

De første spor af danskes brug af heste er fra

udgravninger fra Bronzealderen omkring .000

år f.Kr. Siden er Danmark blevet betragtet som

et hesteland. Selv i dag, hvor de firbenede hestekræfter

er erstattet af maskindrevne, er Danmark

det land i verden, der har flest heste pr. indbygger!

Fra at være et nødvendigt redskab er hesten nu

blevet et højt værdsat dyr til fritid og sport. Gennem

tusinder af år har hesten i bogstaveligste forstand

trukket os frem til den velfærd, der karakteriserer

vort land i dag - og som fritidshestene nu

også selv nyder godt af.

Ib Møller og forlægger Klaus Krogh med bogen foran Thorvaldsens

Museum ved udgivelsen 1. november.

Foto Jesper Clausen.

Køresporten 5· 007

7


Et opslag fra den smukke bog.

Hele denne udvikling er fantastisk spændende -

og mærkelig nok kun fortalt stykvis. Mange gode

artikler og bøger er skrevet om hestes racer og

anvendelse. Men der findes ingen beskrivelse, der

samler alle de områder i Danmark, hvor hesten så

uselvisk har tjent os.

Den sidste større sammenfatning om hestens

betydning for udviklingen kom i 1943. Den var

præget af hestens dengang enorme betydning for

landbruget, men kom ikke ud i så mange andre

kroge af samfundet. Med den voksende interesse

omkring hesten, er det på tide at få en ajourført

beskrivelse af alle dens aspekter.

Frem for at kloge os på hestens mange facetter,

fandt redaktørerne det mere frugtbart, at bede virkelige

hestekendere skrive om netop deres ‘kæpheste’.

Det er blevet til 48 bidrag. Der vil altid

kunne findes noget, som ikke er med, eller som

skulle være uddybet mere. Vi har dog været ude

med lassoen og forsøgt at få alt væsentligt dækket

ind.

8 Køresporten 5· 007

Hesten er gennem tiderne formet af mennesker i

forskellige samfund og kulturer for at opfylde vore

behov. Herom er skrevet mange bøger. Bjørn Nørgaard

har med en collage symboliseret den kulturelle

mangfoldighed med heste fra hele verden.

Bogens mange indlæg er inddelt i syv hovedafsnit.

Hvert indlæg kan læses og forstås selvstændigt.

Bogen er skrevet for hesteinteresserede og for

hesteelskere. Den er ikke et videnskabeligt værk,

men nok med videnskabelig grundighed. Kilder

samt henvisninger til videre læsning er angivet.

Vi er taknemmelige over, at travle hestefolk har

stillet deres viden til rådighed. Vi er sikre på, at

læserne vil få lige så stor fornøjelse og indsigt ved

at læse bogen, som vi har haft ved at redigere den.

Christian Heilskov Rasmussen, etnograf

mag. scient.

Ib Møller, arkitekt m.a.a.

Klaus Krogh, Forlaget Saxo.


Af Sissel K. Thomsen, Drejø

Tillykke med at veloverstået, storslået og festligt

Pony-verdensmesterskab.

Godt nok fik man 600 gæster til aftensmad, når

der kun var ventet 300 – og selvfølgelig rejser

man da bare 0 meter mere telt, men det er jo ikke

nok bare at koge nogle flere kartofler.

Vi er ganske mange, der ikke havde anledning

til at følge slagets gang på nært hold, desværre.

Nu har alle fået præmier og velfortjent ros

– undtaget en: Den der skrev reportagen i Køresporten

nr. 4- 007. Reportagen er mageløs – godt

støttet af gode fotografier. Vi andre har da skrevet

referater om både dette og hint i årenes løb, men

aldrig har jeg læst noget af denne karat. Her var

det hele fra alle instanser, inklusive toiletter (der

ganske rigtigt er et hovedpunkt) til vandforsyning,

korte kommentarer fra kuske og mandskaber,

beskrivelser af forhindringer og underholdning.

Beskrivelsen af konkurrencerne var i ren gyserstil.

Det var så spændende, at min middagsmad

Tak for mageløs reportage

blev kold, min øl blev varm – og så blev kaffen

kold også. Da Henrik og Jolly flyver ud gennem

den forkerte port, råbte jeg så højt, at husets tre

hunde kom styrtende for at hjælpe. Det gik rimeligt

godt i sekundtiderne, men da Lars Dau kørte

på ’hyggetur’ med sine vidunderlige haflingere

udbrød jeg nok noget igen, for da kom de tre hunde

atter stormende for at hjælpe.

Peter Koux og Taffy er så absolut noget for sig

selv, men så enkelt var det altså ikke. Dueller er

altid spændende – og her var der spænding hele

vejen.

Nu har alle deltagerne fået deres medaljer, formodentlig

er arenaen ryddet og alle kan tage et

velfortjent hvil og nyde minderne. Tilbage står

spørgsmålet: Hvordan takker man den formidler,

der skrev den mageløse reportage? Den når meget

længere ud end til dem, der var til stede, for så

levende er den, at den tåler at stå på boghylden og

læses mange, mange gange.

Herfra kommer en dyb beundring og en hjertelig

tak til Stine Vieth Kjerside.

Kæmpe skulderklap til et fantastisk VM

Alt klappede ned til mindste detalje ved VM for

ponyer på Dorthealyst; dressurbanen var kæmmet,

madteltet stod klar til at servicere hundredvis

af mennesker, og de ‘små grønne mænd og kvinder’

var på plads under hele stævnet til at klare

de opgaver, der måtte være undervejs. Det eneste,

man faktisk kunne sætte en finger på, var det

meget uheldige vejr, som vi måtte slutte af med.

Men det lagde dog ikke en dæmper på deltageres

eller tilskueres gode humør.

En ting er helt sikkert, vi kunne ikke have fået

en bedre behandling såvel før stævnet som under

stævnet. Vi er utrolig taknemlige for, at vi kunne

få lov til at have en plads ved dette VM for at

kunne vise de grønne farver. Det var en utrolig

stor oplevelse for alle juniorer at få lov til at lave

opvisning, og vise hvilke evner de har med hest

og vogn. Det har givet de unge mere blod på tanden

at få lov til at vise, hvad de kan og ligeledes

kunne indsamle autografer fra deres forbilleder.

Vi havde ligeledes fået lov til at opstille en

stand, hvor vi ville vise, hvordan juniorarbejdet

går og hvilke muligheder der er for en juniorkusk.

Vi følte, at vores stand blev flittigt besøgt, og var

meget taknemlige for at få denne mulighed.

Men det bedste ved dette VM var, at vi blev klar

over hvor langt bagude med juniorkørsel vi egentlig

er. Der foregår allerede VM for juniorer, dette

blev vi gjort opmærksom på fra de udenlandske

deltagere. Vi håber nu blot, at vi ved hjælp fra det

internationale plan, kan få lavet en god struktur

for Dansk Køre Forbund Junior.

Venlig hilsen

Juniorudvalget

Køresporten 5· 007

9


Hvordan dansk køresport opnåede sin nuværende struktur

Af Henrik Haubroe

Tak for Henrik Køier Andersen og Jens Svenningsens

interessante indlæg i Køresporten nr. 4-

007. Synd, at Karl Erik Kolind omkom i England

under forsøg med sit Welsh Cob 4-spand, så han

som den egentlige initiativtager til dannelsen af

’Dansk Køre Selskab’ ikke kan redegøre for vore

tanker fra den gang. Så må jeg forsøge det.

Kolind mødtes vi med til hest i Dyrehaven. Han

med sit tandem for en 4-hjulet Dog-cart. Kirsten

og jeg måtte to gange over grøfter for at se det syn

igen, men så stoppede han og præsenterede sig.

Det viste sig, at vi havde begge været gæster hos

præsidenten for British Driving Society, Mr. Sanders

Watney, når han kørte bryggeriets nye hest,

frisk fra markedet i Irland, til som fjermer stanghest

i sit team for den høje Break, han benyttede

til kørsel blandt Londons busser. Han fremhævede

det som langt den bedste tilkørsel, fordi det fik

den unge hest til at holde sig tæt til sit team i trav,

når røde kæmpe todækkere brølede forbi!

Kolind syntes, at når der nu også var Bjørn Ohl

med sin ekvipage, måtte Danmark beriges med

endnu en forening, som efter engelsk forbillede

kom til, at hedde ’Dansk Køre Selskab’. ’Selskab’

fordi det er noget, man indtræder i og hvor man

forventes at overholde tonen og stilen.

British Driving Society

BDS var opstået efter kroningsceremonien i 195

for Dronning Elisabeth II, hvor man havde skulle

skaffe heste til processionen, som var næsten fem

kilometer lang. Det lykkedes, men ved et stævne

i 1957 lod deltagernes ’standard of turn out’ og

kørestil så meget tilbage at ønske, at det besluttedes

at oprette et society til fremme af kørselen

med heste.

Fra den første præsident, Mr. Sanders Watney´s

introduktion citeres:

’Just a question of manners’.

‘Det er en anerkendt regel, at kørsel med hest

var en sport karakteriseret ved overholdelse af

gode manerer og at alt i den forbindelse var elegant.

Man må håbe, at dette ikke bliver glemt af

30 Køresporten 5· 007

dem som sætter sig for at genoplive kørsel med

hest i denne vor tids af noget mindre velopdragne

forhold prægede periode og at de vil ihukomme

fortidens traditioner.

’Begrebet ’gode manerer’ kan være svært at

definere. Den måske vigtigste del af gode manerer

er hensynet til andre, behersket opførsel og undladelse

af praleri.

Ved kørsel, som alle former for aktiviteter, der

omfatter heste, vil reglen ‘Hest Først - jeg selv

Næst’ være gældende. Begge disse essentielle

egenskaber ved kørsel er i dem selv forbundet

med den vigtige opgave at forebygge ulykker.

‘At ville overhale, uden forinden at have varskoet

og opnået den foran kørendes tilladelse, er ikke

alene udtryk for dårlige manerer, men kan også

være årsag til ulykke, hvor en uerfaren og nervøs

hest er forspændt.

‘Høj hastighed er helt unødvendig og gerne forårsaget

af manglende kontrol, eller udtryk for praleri.

Det siges, at ethvert fjols kan få en hest til at

løbe stærkt, hvorimod en dygtig kusk er forudsætning

for behersket kørsel.’

Der følger en lige så lang formaning omfattende

alle forhold ved stævner, som passende kunne

indgå som forordet ved en kommende revision af

vort forbunds forholdsregler.

Watney´s fond for handicappedes kørsel med

hest blev stiftet og de intensive træningsprogrammer

for nybegyndere fortsatte, som det sker i dag

50 år efter starten med øvelser på ´køreapparatet´.

Britanien er opdelt i ’Areas’, hvis lokale ´Commissioner´

og assistent kommunikerer med Council

og sekretariat, men danner deres egen kreds af

lokale udøvere, som medvirker i arrangementer.

Alle BDS medlemmer kan telefonisk tilmelde sin

ekvipage til sådant arrangement. Uden hest og

vogn kan medlemmer bare komne.

International køresport

Det er dog værd at bemærke, at da køresporten

blev international, organiseret under FEI, opstod

en variation med de nye stålvogne, dårligt forenlig

med Watneys stil, hvorfor BDS udskilte ´British

Driving Group, som en selvstændig disciplin,


i lighed med et større antal associerede foreninger,

som helliger sig emner som tandemkørsel, eller

med æsler, eller muldyr eller med ledsagende Dalmatinere

mv.

Dansk Køre Selskab

Målsætningen var som i England, koordinering og

samarbejde med andre former for hestestævner og

foreninger, hjælp til tilkørsel, planlægge sæsonen

mod sammenfald af for nært placerede stævner

for de til rådighed stående deltagere, aftale inddeling

i klasser passende for deltagernes formåen og

udbygge samarbejde med udenlandske ekvipagers

deltagelse.

Ib Møller henvendte sig efter vort første lokale

stævne, bad om oplysninger og arrangerede et

møde i Århus, hvortil Kolind og jeg kom med

mine lysbilleder fra Windsor og Karlebo. Det

afledte DKS stævne på Wosborg, hvortil ekvipager

kom på egen hov fra store dele af Jylland.

Endda fra Fyn.

Her indledtes dansk deltagelse i FEI stævner i

Windsor, Schweiz mv.

Sønderborg Ringridderstævne inviterede DKS

til opvisning med deltagelse af Mrs. Partridge´s

elegante BDS ekvipage, der kom med skib via

Esbjerg, adskillige tyske og Graf Thun und

Hohenstein som international dommer.

Puslespillets brikker gik hver til sit. Men så opstod

Fyns Køreselskab med egen uafhængige bestyrelse,

fulgt af andre lokale selskaber med hver sin bestyrelse

og lokale ambitioner. Denne struktur var uforenelig

med DKS, som ikke så noget formål med at

begrænse sine initiativer, endsige opgive sit navn.

Etablering af Dansk Køre Forbund blev følgen

og det er vel der, vi står i dag?

Planlægning af fremtidig struktur

50 år efter start har BDS 6.000 registrerede medlemmer,

hvilket proportionalt svarer til 500 i Danmark.

Køresporten 5· 007

31


Da Køresporten har 1.300 abonnenter, synes Danmark

at være ganske godt med.

BDS styres af et council/bestyrelse, som består

af tolv medlemmer, der går igen i diverse udvalg

og vælges for 3 år ad gangen. Dvs, at jeg får min

årlige stemmeseddel til direkte valg af kandidat

til BDS Council, hvor jeg kan stemme på den jeg

finder mest lovende ud fra mine ønsker om kørsel.

Køresportens fem årlige udgaver ville være en

fortrinlig platform for kandidater til en national

bestyrelse i DKF, hvor alle stemmeberettigede

medlemmer ved direkte valg kunne samles om de

kandidater, der anses for bedst til sportens fremme.

Hvorfor køresportens udøvere blev afskåret fra

direkte stemmeafgivning, som almindeligt i BDS

og på kontinentet ved jeg ikke, men det kunne

tænkes at skyldes den danske tradition for kun at

benytte hest og vogn til nærmeste havn for der at

opnå en mere komfortabel passage.

Den traditionelle stil for kørsel med hest

Sanders Watney´s bekymringer ved indførelsen

af FEI konkurrencerne var ‘the smashing of good

old carages’, hvilket Prince Philip imødegik ved

indførelsen af den første stålvogn.

3 Køresporten 5· 007

Dernæst, at indførelsen af moderne, utraditionelle

materialer af hidtil ukendt styrke i såvel

vogn som seletøj, havde gjort hesten til ekvipagens

mest sårbare led.

Endelig, at skønheden i den traditionelle ekvipage,

kørt i rette stil, ville blive et kulturelt tab.

Heldigvis har udviklingen gjort stålvogn og

seletøj mere ´civiliseret´ i form. Stramning af

reglerne har virket til at skåne heste i brug, så de

relativt kortvarige kraftudfoldelser ikke er imod

hestens naturlige ydelse til dens egen tilfredsstillelse.

De ´gode manérer´ synes ikke at have lidt tab.

Tværtimod er påklædning og opførsel bragt til

standarder inden for kørsel med hest, hvor jeg

føler mig hensat til min opfattelse af tiden før første

verdenskrig.

Kørestilen bliver flittigt indøvet i BDS på det

traditionelle ´køreapparat, som er let at transportere

og kan anvendes i et hvilket som helst lokale.

De klassiske køregreb er ingen handicap i kørsel

med énspænder eller par og uvurderlige til håndtering

af firspand. Her synes indlæring at være en

god opgave i DKF kommende struktur.

‘Køreapparat, som det bruges til indlæring af de klassiske tømmegreb overalt i Europa. Gengivet fra Max Papes: ‘Die Kunst

des Fahrens’.


Af Ingermarie og Kjeld Kryger, SKS

Ferie med heste og prærievogn

Vi havde lånt prærievogn af Jane og Steen i Gabøl

og kontaktede Marianne Seidenfaden om hun

kunne hjælpe med en kontakt til nogle hestefolk.

Samme aften ringede Hanne fra det gamle teglværk

i Knabstrup, og vi fik en aftale i stand. Hanne

og Jens har islandske heste.

Mandag den 16. juli efter at have fjernet presenning,

bøjler og diverse lister kunne vognen komme

op i lastbilen derefter de to fireårige Noriker hopper

(en østrigsk koldblodshest) og så af sted mod

Sjælland. På vej ud mod teglværket mødte vi Tea

Giversen med sit firespand, hun mente, at vi kørte

den forkerte vej til opstaldning. Vi måtte berolige

hende med at vore heste ikke var til det fine selskab

ved Pony-VM. Vi ankom sidst på eftermiddagen

og fik alle tiders modtagelse af Hanne og

Jens, deres datter og svigersøn samt flere naboer

og Jacob fra Lysten. Heste blev læsset af og sat

på fold, og så var der tid til velkomstdrink. Efter

en times tid skulle vi i gang med at samle vognen

igen, for vi skulle sove i den om natten. Hanne og

Jens bor i det korte langhus ved det gamle teglværk,

og for at få en hektar til deres islandske

heste har de også skullet købe en tom fabriksbygning,

som så bruges som stald i den ene ende.

Ude på teglværket bor der mange mennesker. I det

lange langhus er der otte ejerlejligheder, og der er

også lejligheder i den gamle administrationsbygning,

så det er lille Christiania i positiv forstand.

Tirsdag den 17. juli efter morgenmad og klargøring

af heste tog vi afsked med Hanne og Jens. De

havde ved syvtiden været ude at ride deres morgentur

i skoven. Vi tog af sted ved nitiden på vej

mod Knabstrup, hvor vi mødte stævnekuske, der

var ude at træne deres ponyer, og der var livlig

aktivitet omkring stævnepladsen da vi kørte forbi.

Vi sad helt afslappet, for vi var jo på ferie i hestevogn

og skulle nå Ruds Vedby sidst på dagen, men

inden da skulle vi holde middagshvil fra 1 .30-

15.00. Det blev på en brakmark efter ca. 0 km.

Ingermarie og Kjeld Kryger på vej på hestevognstur. Privatfoto

Køresporten 5· 007

33


kørsel, og efter pausen var der et par timers kørsel

til Loddenvej hos Birgit og Morten. Her blev

hestene sat på fold i engen sammen med to DV

plage, og efter et varmt bad grillede vi sammen

med værterne.

Onsdag den 18. juli skulle hestene på den lange

tur øst om Tissø, og her havde vi en sjov oplevelse:

Vi havde lige holdt pause, hestene fik vand og

vi kom af med noget, og var lige kørt ud på vejen

igen, da der kom en autocamper kørende stille og

de vinkede og kørte ind på rastepladsen. Det viste

sig at være østrigere, og de havde på afstand kunnet

se at det var Noriker, der var for vognen, de fik

meget travlt med at tage billeder af heste og vogn.

Turen fortsatte ad små veje, til vi kom til Kalundborg.

Her skulle vi hele vejen gennem byen, men

der var så meget vejarbejde og spærrede veje, at

turen blev fire-fem km. længere. Men vi nåede ud

til Vivi og Carsten kl. 19.00, her var ammekøerne

blevet flyttet, så hestene fik en fold lige ved gården

med masse af græs og store træer der gav skygge.

De var også blevet trætte, da det blev til 48 km den

dag. Også her blev der tændt op i grillen og vi havde

en hyggelig aften med hele familien.

Torsdag den 19. juli skulle vi så begynde at

køre tilbage til Knabstrup, og det blev bestemt,

at de 53 km skulle deles på to dage. Børnene på

stedet kunne køre med de første fire km. Der ville

de blive hentet af forældrene, hvorefter de skulle

fortsætte til Tivoli i København. Men børnene

nåede både at fryse, svede og spise slik og drikke

sodavand, så der var livlig aktivitet på vognen. Der

blev holdt rast tidligt denne dag, for vi fandt en

dejlig kommunal plads et par km øst for Kalund-

34 Køresporten 5· 007

borg på Holbækvej, og her fik vi besøg af et par

naboer til pladsen, nogle hestefolk samt Kalundborg

Dagblad, der skrev en artikel et par dage efter

om oplevelsen at køre i prærievogn på Sjælland,

hvor der ingen prærie er, med disse rolige østrigske

Noriker. Dagens mål var at finde en plads ca.

midtvejs, og det lykkedes i Gl. Svebølle ved den

gamle smedje. Ved et tilfælde fandt vi ud af, at

der ved den tidligere ejer havde været camping

i det fri. Her fik vi lov at lave en fold til hestene

og prærievognen kunne stå lige udenfor. Det var

første aften på turen hvor vi skulle lave aftensmad

over gasblus, og der var mange myg hele aftenen,

for området var omgivet af store træer.

Fredag den 0. juli kl. 8.15 begyndte vi på den

sidste etape af turen mod Knabstrup og kørte

forbi stævnepladsen kl. 11.30 og lidt senere var

vi tilbage på det gamle teglværk, hestene kom på

fold og fik et par velfortjente fridage, efter 13

km. på 3½ dag. Vi tog cyklerne og begav os ind

til stævnepladsen og så dressur resten af dagen

samt maraton lørdag. Søndag efter morgenkaffen

blev vognen skilt ad igen og sat op i lastbilen

lige før det begyndte at regne. Der kom 40 mm,

mens der var forhindringskørsel. Efter præmieoverrækkelsen

tog vi tilbage til teglværket og tog

afsked med Hanne og Jens. Der var nu kun tilbage

at læsse fire heste, to jernheste og to Noriker og

selve hjemturen til Sønderjylland. Alt i alt en skøn

oplevelse hvor vi også nåede at se det meste af et

Pony-VM.

En stor tak til Hanne og Jens for den mægtige

gæstfrihed.


Af Sol og Kurt Møller

Jeg elsker de grønne lunde

Var en af de sange man kunne høre fra Thrie og

Birgits hølade en sommeraften i juli. Det var dengang,

den årlige hesteferie løb af stabelen, ferien

som alle havde set frem til. Der var ikke så mange

med i år, men 10-11 hestespand var der da, og vel

et halvt hundrede mennesker. Vejrguderne var som

så ofte før med os, på nær den nat det haglede,

men dagen derpå kunne Signe vise hagl så store

som 5 kr., som hun havde samlet op og gemt i fryseren.

Så noget specielt var der jo også. De havde

lavet en fin campingplads med gode forhold,

bålplads og vaskeplads ja til og med en swimmingpool

var der stillet til rådighed til børnene.

Hestene fik nogle gode folde og dejligt hø der var

nyslået. Selv om lejren lå op ad A13 og de havde

hundekennel og mange flotte araberheste foregik

det hele som altid på disse sommerlejre, nemlig i

en fredelig og dejlig harmoni

Jeg elsker hver dal hver banke

Thrie bød velkommen til sit kongerige og det var

da heller ikke så lidt vi fik at se fra hans hjemegn

i ugen der gik. Den første dag kørte vi ind ad

Christianshedevej et stykke inden vi drejede ind af

en grusvej hvor der var store kartoffelmarker. Her

mødte vi flere prærievogne. (dette var nemlig i et

område, hvor man kunne leje sådanne) og efter at

have kørt videre på den gamle nedlagte jernbane,

havnede vi ved en kunstig anlagt sø. Her kunne vi

nyde snapsen, maden, solen og ungerne der badede.

Vejret var skønt men til sidst spændte vi for

igen, og så gik det hjemad. Senere den dag badede

børnene i poolen, Frida red på sin hest, de store

piger red en tur i området og Ole begyndte på sin

beskæftigelse denne uge at sko hest.

Jeg elsker de brede sletter

Vi fik beskrivelser på aftenmøde og det var noget

nyt at køre efter, for tidligere år har vi kørt efter

og kort og pile (hvis de da ikke bliver samlet ind,

før alle er hjemme eller også bliver de ikke taget

væk så næste dags tur bliver meget længere). Den

næste tur vi skulle på, var til Herbylunde, og det

Hesteferien i Bording 2007

startede på samme måde som første dag men

denne gang tog vi til venstre ad banen, modsat fra

sidst. Det er fantastisk at køre ad banen og tænke

på det arbejde, der er lagt i at bygge den. Vi kørte

forbi Christianshede station. Vi kom under to broer

hvoraf den ene var fra 1918 og den anden fra

1917. Det var da de byggede banen, men den blev

nedlagt allerede i halvtredserne. Så læste vi på

sedlen, at vi skulle passe på, for vi skulle ned ad

en meget svær nedkørsel. Stå af vognen? En bakke

tænkte vi, men det var da den mindste bakke vi

har set (de skulle prøve vore bakker), men vel ned

af skråningen var der ikke langt til rastepladsen,

der blev holdt på en græsmark. Solen skinnede

og der var så varmt, men det stakkels lille birketræ,

der stod alene på græsmarken levede op til

sin pligt og skyggede for alle. Efter et par timer

gik turen hjemad igen og der var aftenmøde, med

sang og vrinsk - og Ole, han skoede hest.

Mig fryder din ros, din ære

Vi skal bare over hovedvejen og så ind i noget

skov. Sådan lød det, og sådan var den tredje tur,

vi var på. Den gik til Kærshovedgård put and take,

hvor man kunne fiske, men vi kom da også forbi

lyngområder, bølgende korn og blomstrende hyld.

Og brægende geder. Der var også en kæmpeflok

køer mindst 100 der alle skulle se, hvem der kom

Ole Skor. Fotos Sol Møller.

Køresporten 5· 007

35


forbi, alle på samme tid, og vi listede stille forbi.

Heldigvis blev de på deres side af tråden (der var

vistnok nogle, der besøgte kørere alligevel hørte vi

bagefter, men det var bare nogle fra lokalområdet)

Vel fremme ved søen kom fiskestængerne frem,

men ikke en fisk blev fanget, så det var godt, vi

havde frokost med. Jan og Otto tog en ’morfar’,

og der blev lavet blomsterkranse. På hjemturen

kørte vi forbi den flotte Christianshede kirke, og

da vi kom hjem, skulle Ole sko hest.

Forstummet hver røst i skoven

Denne dag skulle vi besøge nogle af Thrie og Birgits

bekendte, hvor de havde deres araberhingst

til at gå. Vi begyndte med at køre over A13 igen

og ind i skoven modsat af, hvad vi havde kørt den

første dag, men kørte så videre og forbi skovboligen.

Vi kom forbi et udkigstårn, hvor vi klatrede

op for at se der var fem veje i skoven. Man kunne

ikke se så meget, men en sø og en masse skov var

der og hestene set fra oven var da meget sjovt.

Den store gryde. Fotos Sol Møller.

36 Køresporten 5· 007

Derefter gennem mere skov og forbi en gul stråtækt

ejendom. Herfra var der ikke langt til pause

og frokostkurv. Vi kiggede på hingsten og slappede

af. Der var gang i dæksparkerne, og efter et par

timer gik det hjemad igen det meste ad samme vej

for til sidst at køre imellem spindehuset og brændestakken

ud på asfaltvejen derpå lige frem så var

vi i lejren. Det var godt for Ole skulle jo sko.

Om alle de drømme bristed

Bytur for nogle, ringridning for fuld musik, gryderet

til 70, lavet i tønde med højtryksrensede kartofler,

resterne fra grillgrisen (fra festen onsdag).,

løg og grønsager, rørt med en roehakke

Det er hvad der skete denne dag og selvom Ole

var kok , nåede han lige at sko.

Men end er der sang i skoven

Sidste køretur på lejren. Vi skulle køre gennem

Funder Ådal og hen til et araberstutteri, hvor vi

skulle spise frokost. Vi kørte igen mod Christianshede

og gennem byen og forbi dyreparken. Vi drejede

til venstre ad Løgaer og efter et stykke kørte

vi ind i skoven af en lille hulvej og nedad igennem

løvskov. Vi kom ud i Funder Ådal forbi nogle

gamle gårde. Vi drejede ved stenen Kalken Bæk

Hus og kørte så ind på araberstutteriet. Her blev

vi meget fornemt modtaget med kaffe og kage og

ejeren fortalte om at arbejde med stutteri og om

araberhesten. Vi fik lov at se alle hestene inden

vi forlod stedet. Vi havde æren af at få pigerne

fra stutteriet op at køre og fik hyggelige historier

om mormor med kattekillingerne og om skolehistorier

og veninder. De blev hentet af deres far, og

vi nåede de andre igen lige til at se alle fra Linde

måtte holde vognen igen ned ad Ådalen. Det var

vist noget med bremsen. Vi kørte forbi mormor

med killingerne, det udgåede træ, kæmpe græsplænen,

ind i skoven og hjem til lejren. De lovede

regn om lørdagen, så telte blev pakket ned og der

var nogle der tog hjem fredag aften. Mon Ole blev

færdig med at sko?

Til sidst vil vi sige tak for sommerlejren til alle

der var med, til Birgit og Thrie, der stillede op

og holdt ferieuge for os trods al den modgang, I

skulle igennem, inden vi kom. Også tak til Søren

og Signe, der kom og var med. Tak for endnu en

vellykket lejr.


KLINDT

seletøj

Vi har designet vores egen serie af seletøj. Der er 4 forskellige pris og kvalitetsgrupper

fra 1.900 kr. til 14.800 kr. Altid over 50 seler på lager. Se mere på www.klindt.net

Model MARATON

Foruden seletøj har vi meget tilbehør til kørsel:

Nummer til seletøj i læder 99,-

Nummer til vogne i læder 250,-

Stopur til maraton 599,-

Sikkerhedsvest 799,-

Supergrip handsker i kunststof fra 99,-

Kørehandsker i læder fra 259,-

Køreforklæde i uld fra 199,-

Køreforklæde i kunstlæder fra 299,-

Bogart hat i blå, brun eller sort 349,-

Australsk hat i læder 499,-

Tophat, grå 1.399,-

Hatte taske, beskytter den fine hat 199,-

Jodphurs støvler fra 299,-

Kørepiske fra 119,-

Kørekegler: 1 sæt (2 kegler + 2 bolde) 599,-

5 sæt 2.500,-

Beskyttere til ryg og bringe fra 199,-

Liner i kunststof eller læder fra 299,-

Seletøjstaske 360,-

Blød kvalitet i kromgarvet læder

som kræver mindre pasning

Nylonforstærket

Rustfri stålbeslag

Buet bringestykke

Quick release stangstropper/

bringekobbel

Komplet som foto.

Enspænder 7.400,- Tospand 14.800,-

KLINDT RIDEUDSTYR

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

(Lige ved den store rundkørsel)

56 50 41 08

www.klindt.net

Hverdage 12-18

Lørdag 10-13

Køresporten 5·2007

37

Køresporten 5· 007

37


Vendsyssel danner rammen om DM i kørsel 2008

Holtegård i dejlige Østvendsyssel

Holtegård er en af Vendsyssels mange gamle enestegårde.

Gårde som aldrig har hørt til en landsby,

men lå spredt ud over landet. Holtegård hørte til

de store, for den var på ca. 450 tdl., men alligevel

ikke en selvejergård. Alle gårde sydøst for Jyske

Ås var fæstegårde til Dronninglund Slot – det tidligere

Hundslund Kloster. Efter reformationen i 1536

overtog kongen al kirke- og klostergods og dermed

også Hundslund og alle godsets fæstegårde.

I 1581 blev Hundslund solgt til Hans Johansen

Lindenov, og alle fæstegårde, også Holtegård, bliver

nævnt. Omkring 1806 bliver Holtegård købt

til selveje, og 100 år efter drives gården af fjerde

generation Jens Bertel Ottesen. Der er 8 tdr.

land ager, 100 eng, 5 mose, 54 skov, 60 permanent

græsgang og 3 tdr. land have og gårdsplads. Stuehuset

er opført ca. 1860 med skifertag. Af besætning

var der i 1908 60 køer, 60 ungkvæg og kalve,

10 tyre, 16 heste, 18 plage og føl samt 10 får, og

der var det år solgt ca. 80 fedesvin.

I 001 overtog Vendsyssel Køreforenings medlem,

Hans H. Bak, Holtegaard, som han har kendt

fra sin barndom. På det tidspunkt var størstedelen

af jorden solgt fra, men i dag huser bygningerne

Hans´ oldenborgeropdræt samt flotte restaurerede

vogne.

På en ekstraordinær generalforsamling i foråret

00 besluttede Vendsyssel Køreforening at leje

jord og bygninger til etablering af et kørecenter,

og med stor opbakning fra frivillige hjælpere er

det lykkedes at få et flot etableret kørecenter, som

blev indviet den 10. august 00 med 6 faste forhindringer,

hvor er placeret i skov, dressurbaner,

kuskestue og stald.

Foråret 005 blev der indviet en nyreformet

vandgrav på arealet ved tunnelen. www.vendsysselkoreforening.dk

Try Museum

www.trymuseum.erhverv-turist.dk

Højskolevej 1, 9330 Dronninglund

Holtegårds nærmeste landsby er Try, hvor der i

1873 blev oprettet en højskole, som spredte kul-

38 Køresporten 5· 007

turelle ringe i hele området. Senere blev skolen

sygeplejeforskole, så journalisthøjskole, landbrugsskole

og nu specialefterskole.

I 19 9 oprettede kredsen omkring Try Højskole

et museum, som stadig blomstrer. Der er mange

samlinger, bondestuer, smede- og skomagerværksted.

Gården Lille Knudsgård med stuehus fra

1830 er kommet til med udstilling af landbrugsredskaber

og meget mere. Et levende og hyggeligt

museum, som drives med få ansatte og mange frivillige.

Dronninglund slot og kirke

www.dronninglund-slot.dk

Slotsgade 8, 9330 Dronninglund

Slottet og kirken, som ligger ved skovene lige vest

for Dronninglund by, startede som Hundslund

Kloster, et benediktiner nonnekloster, som muligvis

er grundlagt helt tilbage i 1040.

Kirken er udbygget og forsynet med tværskib

og hvælvinger i 1400-tallet. Kirken er åben kl. 10-

16, den er omgivet af en smuk kirkegård og sammenbygget

med slottet ved den gamle klosterfløj

fra før reformationen.

I 1580’erne blev den vestre fløj bygget af Hans

Johansen Lindenov som en lidt højere renæssancebygning

med to hjørnetårne og indgang fra vest

over den store ladegårdsplads.

Ladegården – eller Dronninglund Hovedgård –

er nu solgt fra, og Dronninglund Rideklub benytter

udhusene. Parken – anlagt som en barokpark

i 1754 – er åben, så man kan se anlægget fra vest

og den gamle hovedindgang til det træbrolagte

portrum.

Da Chr. V’s dronning Charlotte Amalie købte

Hundslund i 1690, fik det ændret navnet til Dronninglund

og blev et slot.

Grev Moltke fra Bregentved, dengang Danmarks

mægtigste mand, blev tilfældigt ejer af

Dronninglund i 1754 og fik udført en større facadeombygning

ved hofarkitekt Laurids de Thura,

som ændrede slottet til et barokslot med indgang

fra nord.

I dag er denne pragtbygning et særdeles velindrettet

og funktionelt hotel og kursuscenter, der


henvender sig til alle med interesse og sans for det

eksklusive og komfortable, tilpasset disse bygningers

helt specielle muligheder. Bl.a. er der hvert år

næsten 100 bryllupsfester på Dronninglund Slot.

I den lille firkantede bygning nord for slottet,

som engang var vandmølle, er der en udmærket

planche udstilling om Dronninglund Slot og Storskoven

på Jyske Ås.

Dronninglund Golfbane

www.dronninglund-golfklub.dk

Ndr. Ringgade

Dronninglund Golfbane er anlagt lige nord for

Dronninglund Slot i den smukke natur, som Dronninglund

er kendt for i kanten af Storskoven tæt

ved Dronninglund Kunstcenter.

Golfbaneanlægget omfatter en 18-hullers

golfbane, en 9-hullers par 3-bane, drivingrange/

udslagsbane, puttinggreen og indspilsgreen.

Golfbanen er anlagt ud fra områdets naturlige

terræn. Anlægget er placeret på et ca. 75 ha stort

areal, som gør det muligt at etablere en golfbane i

særklasse. Terrænet og den naturlige vegetation er

grunden til, at der skabes et unikt golfanlæg.

Banen kan til dels karakteriseres som en skovbane,

fordi 5 af hullerne placeres i skovmæssig

bevoksning.

Dronninglund Kunstcenter

www.dronninglund-kunstcenter.dk

Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund

Dronninglund Kunstcenter er et spændende kunst-

og kulturhus, som ligger i udkanten af Dronninglund

Storskov. Kunstcenteret blev opført i 1977

af el-installatør Birger Jensen, som med denne

unikke bygning realiserede sin drøm om at skabe

et center for kunst og kultur, både drømmen og

den nødvendige økonomi stammede fra arbejdsår

på Grønland.

Huset vakte dengang som nu betydelig opsigt

og blev sammenlignet med operahuset i Sydney

på grund af de særlige gavlpartier med lysindfald.

Centeret er placeret meget naturskønt vest for

Dronninglund og ret nær Dronninglund Slot.

Af økonomiske grunde blev kunstcenteret i

1985 overtaget af Tvind Koncernen.

I 00 genåbnede kunstcenteret, idet en gruppe

lokale borgere og virksomheder købte huset tilbage.

Kunstcenteret byder på skiftende udstillinger, en

spændende galleributik samt en café med prisbillige

spisemuligheder.

Pastor Laiers kunstudstilling

Håndværkervej 7, 9320 Hjallerup

http://home6.inet.tele.dk/haagen/books/laier.htm

Hjallerup præsten skabte provokerende, kristelig

kunst af cement og jerntråd. Laiers sommerhus

kan besøges efter aftale.

Lunderbjergbanen

En yndet og ret krævende motions- og forhindringsbane

sydvest for kunstcentret med indkørsel

fra Lunderbjerg, som løber lige nord for og parallelt

med Nordre Ringgade.

Dronninglund Cup

Håndbold fra hele verden

www.dronninglundcup.dk

Den 7.–1 juli 008 myldrer Dronninglund med

alverdens ungdom. Siden 1978 har Dronninglund

Cup trukket masser af unge mennesker fra hele

verden til Danmarks største internationale håndboldturnering

ved Dronninglund Stadion, Rørholtvej

18, 9330 Dronninglund. Det starter med en

farverig indmarch og afsluttes med festfyrværkeri.

Cykelguide

Landsbysamfundene i Dronninglund har udarbejdet

cykelguider

Det er muligt at leje en cykel og låne eller købe

rutebeskrivelser, som giver en detaljeret gennemgang

af den foreslåede rute og fortæller om alt,

hvad man kan opleve på vejen. Henvendelse kan

evt. ske til tlf. 9885 7093.

Sømosen

I sydkanten af Storskoven og nord for Dronninglund

Golfcenter, med indkørsel fra Kirkevej, lig-

Køresporten 5· 007

39


ger Sømosen. Det er et dejligt område, som har

tiltrukket mange slags mennesker. Fra ca. 1870-

19 0 var det ret tæt beboet med rejsende folk,

musikanter, skærslibere, gøglere og cirkusfolk,

som fik lov til - for to kr. om året - at grave en lille

hytte ind i bakkerne og opholde sig der, når de lå

i vinterkvarter. De fleste stammede fra Holsten,

mange var forhenværende regimentsmusikere fra

de regimenter, som var blevet nedlagt, bl.a. da

Slesvig-Holsten og Sønderjylland gik tabt for den

danske konge. I hæren havde de lært at musicere

og at slibe en kniv skarp, så det fortsatte de med

og udviklede efterhånden deres levevej, det gjaldt

især familierne Altenburg, Benneweis og Müller,

som startede med at bo oppe ved Dorfgade, og

Mundeling og Hertzberg, som holdt sig til Sømosen.

Dronninglund Storskov

Nordjyllands højeste punkt finder man øst for

Storskovvej i den dejlige Dronninglund Storskov.

Knøsen og Knaghøj er 136 m over havet, og det

overgås kun af Yding Skovhøj/Ejer Baunehøj syd

for Århus (173/171 m over havet), Rytterknægten

på Bornholm (16 m), Himmelbjerget (147 m) og

Mols Bjerge på Djursland (137 m).

Dorf Mølle

Storskovvej 39, 9330 Dronninglund

Pragtfuldt beliggende midt i Jyske Ås syd for

motorvejen finder man Dorf Vindmølle og Vandmølle

samt Jagt- og Skovbrugsmuseum for Vendsyssel,

som også tilhører Try museum med møllesø,

lidt skov, den dejlige møllegård fra 1870 og

stuehus med murstensbageovn fra 19 5.

Selve vandmøllen med stråtag er fra ca. 1600.

Mølleriet er næsten uændret, men vandhjulet blev

i 19 5 udskiftet med en turbine, som stadig trækker

kværnen. Vindmøllen maler brødmel og blev

bygget 1887, da det kunne knibe med vand i tørke

eller stærk frost. Stødhævert til brugsvand og kildevand

i malkerum og bryggers til drikkebrug.

Voergård

www.voergaardslot.dk

Voergård 6, 9330 Dronninglund

40 Køresporten 5· 007

Den berygtede Børglum biskop Stygge Krumpen

byggede i 15 0’erne et tre etager højt befæstet stenhus

med brede voldgrave omkring nær Voer kirke

og å. Der opholdt den meget verdslige biskop sig

med sin vedsoverske Elsebeth Gyldenstierne, når

han holdt fri fra sine katolske bispepligter i Børglum.

Ved reformationen røg han i fængsel og kongen

overtog Voergård, som i 1578 blev mageskiftet

med fru Ingeborg Skeels moders Nygård ved Kolding.

En halv snes år efter startede fru Ingeborg,

som da var ’en sorrigfuld, barnløs enke’ på 40 år,

byggeriet af den hovedbygning, som blev Jyllands

mest pragtfulde renæssancebygning.

1955 købte en rig udlandsdansker den forsømte

herregård og satte den i stand. Rigsgreve

E. Oberbeck-Clausen kom hjem fra Frankrig og

fyldte Voergård Slot med kunst og antikviteter, en

fantastisk samling som efter grevens død er åbnet

for offentligheden, så man kan blive vist rundt og

høre den fantastiske fortælling.

Parken er normalt åben for offentligheden, men

1 .- 0. juli overtager middelalderen alle kældre

og udenomsarealer, der er ’Middelalderdage’ på

Voergård. En fantastisk oplevelse med en meget

lille entré. www.middelalderdage.dk

Aså havn

Øst for Dronninglund, ude ved Kattegats kyst ligger

Aså, en dejlig gammel by med minder om

storhandel, fiskeri og industri. Det var her den

gode Aså Dieselmotor blev produceret.

I dag er det lystbådehavn og badestrand – en af

de bedste og mest børnevenlige – der trækker. På

havnen ligger et lille unikt havnemuseum skabt af

en fisker og havnefoged, som stadig viser rundt.

Først i juli holder Aså et stort totalisator hestevæddeløb

med både trav- og galopheste. Det er

byens store festdag.

Aså Camping med hytteby, svømmepool og

Put’n Take fiskesø www.asaacamping.dk.

Hjallerup Marked

www.hjallerup-marked.dk

Hjallerup Marked var helt tilbage i 1700-tallet et

hestemarked. Det er en tradition, der er bibeholdt,


og det der gør Hjallerup Marked til et helt specielt

marked.

På Hjallerup Marked 007 var der knap 1.400

heste - det største antal i mange år. Hestemarkedet

er sjælen i Hjallerup Marked! Men Hjallerup

Marked er meget mere end heste - Hjallerup Marked

er for store og små årets store begivenhed,

som folk i tusindvis ser hen til og har gjort det

gennem århundreder. Hjallerup Marked er også

smådyr, kræmmere, underholdning, tivoli, gøgl og

landevejens farende svende og Hjallerup Marked

besøges årligt af op til 00.000 glade gæster.

Hjallerup Marked er i dag blandt Nordeuropas

største heste- og kræmmermarkeder. Det afholdes

altid første weekend i juni (dagene omkring 1.

søndag i juni måned). Siden 1966 har frivillige på

ulønnet basis sørget for en god og tryg afvikling

af Hjallerup Marked.

Hjallerup Ridecenter

I Hjallerups sydlige del, ud til motorvejen, er bygget

et nyt ridecenter, og det er Hjallerup Marked,

der giver byen den slags muligheder. Rideklubben

hedder ’Vrinsk’. www.hrv.dk.

Hjallerup Mekaniske Museum

Det gamle ridecenter på Algade er af frivillige blevet

ændret til et spændende Mekanisk Museum,

som rummer mange fine biler og motorcykler foruden

gamle radioer, landbrugsredskaber og andre

spændende ting.

GiG sælGes

Gig i naturtræ sælges

Giggen står i

8370 Hadsten.

Afhentes efter

aftale. Helst i

november.

Pris efter aftale.

Kontakt Dorte

Pedersen, tlf.

3879 1111 eller

2611 3879.

Køresporten 5· 007

41


Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 568 05 , fax 5616 8341,

e-mail jens@get vet.dk

Så blev det tid for årets sidste blad, men det er

endnu ikke slut med årets køreaktiviteter.

I skrivende stund har vi DM og NM i pløjning

tilbage, og så begynder indendørsstævnerne så

småt med stævnet i SOK som det første. Og dejligt

mange løvfaldsture har vi også til gode, før

vinteren er over os.

Og så har vi jo heller ikke årets Hovedbestyrelsesmøde

afviklet endnu. Og det skal ikke være

nogen hemmelighed, at formandsberetningen i år

er bygget op over temaet: ‘Lyt til dem, der søger

sandheden, men hold dig langt væk fra dem, der

allerede har fundet den’. Hermed forsøges at

udtrykke, at tingene til stadighed er under forandring.

Forandringer, som vi skal forsøge at tilpasse

os bedst muligt uden at miste vores identitet. Samtidig

advarer talemåden mod at man skal være forandringsforskrækket,

for dem, der er det, er gået i

stå. Men forandringer skal selvfølgelig ikke til for

forandringernes skyld, de skal til for at nå de mål,

der blev præciseret af Hovedbestyrelsen for år

siden:

• Vi skal være et forbund med mange meninger,

men uden tvistigheder

• Vi skal have en sund økonomi

• Vi skal have en stadig medlemsfremgang

Og hvis vi kigger tilbage på det forløbne år, har

Dansk Køre Forbund på smukkeste vis levet op til

sine egne forudsætninger.

På det sportslige plan har VM for ponyer domineret

billedet fuldstændig, men glemmes skal slet

ikke alle de andre kørestævner, 4 åbne. 1 åbent

arrangeret af en lille lokal køreforening på Amager

med ganske få medlemmer, oven i købet som

afslutning på en hel uges kørsel for hele familien.

Og endelig et internationalt stævne. Over hele linjen

har der været vist fine arrangementer og flot

sport med mange deltagere. Og selv om Dansk

Køre Selskab nok slet ikke kan tåle flere tak`er,

kan vi ikke hylde selskabet nok for den indsats,

der blev ydet op til, under og efter VM.

4 Køresporten 5· 007

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop, tlf. 7586 577,

holst.irming@mail.dk

Brugskørslen kører bare derudaf med flere og

flere deltagere til stævnerne. Succesen for denne

sportsgren bekræftes af, at DKF-medlemmer

vandt det nordiske mesterskab i både ponyklassen

og hesteklassen.

Pløjningen har vist stabilitet i antallet af tilmeldte

pløjere, og der er tilmeldt ‘fuldt hold’ til DM.

Bemærkelsesværdigt og smukt er både aldersfordelingen

og kønsfordelingen af pløjerne ved DM.

Ældste deltager en mand på 75 og yngste en pige

på 17. Og lur mig, om vi ikke også her har fået en

nordisk mester.

Top-cuppen kører også bare derudaf med flere

og flere deltagere. Selv jyderne er begyndt at køre

top-cup. Så den dag er ikke fjern, hvor vi kan få

landsfinaler i keglekørsel ved DRF`s breddesportsstævne

på Vilhelmsborg.

Juniorkuskene har rigtig været ude at vise flaget.

Ved tre af vore åbne stævner, ved VM for

ponyer og ved Hest og Rytter i Herning har de

kørt og begejstret alt og alle.

Og glemmes skal ikke alle de mange andre, lidt

mere anonyme arrangementer, hvor hestevognskørsel

har været til glæde for både deltagere og

tilskuere. Alle disse aktiviteter udgør fundamentet

for den mere elitære del af køresporten.

Kigger vi lidt frem på det næste år, er der selvfølgelig

mange sportslige aktiviteter at se frem til,

men mindst lige så spændende bliver det at se, om

det er lykkedes at ruske lidt op blandt DKF`s medlemmer,

så flere vil udtrykke deres mening om,

hvordan de synes, DKF skal se ud i fremtiden.

Lad os se jeres mening i Køresporten eller på

www.koereforbund.dk, så Forretningsudvalg og

Hovedbestyrelse har noget at arbejde med.

Til slut ønskes alle medlemmer og deres familier

en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende

nytår.

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen


Nyt fra uddannelsesudvalget

Vi har nu fire dommerkandidater i Jylland, og forventer

i nær fremtid at have mindst lige så mange

nye kandidater på Sjælland. Vi opfordrer selskaberne

til at tage godt i mod de ny kandidater, dvs.

bruge dem til nogle af de træningsstævner, I vil

afholde, så de kan blive trænet i at træffe beslutninger

og gøre plads til dem ved de åbner stævner,

som enten skrivere, hjælpere i sekretariatet eller

som uofficielle sidedommere i forbindelse med

deres uddannelse og træning som dommere.

FEI-reglement

Reglementsmæssigt er der netop fra FEI fremsat

forslag til ændringer fra 1. januar 008:

Med hensyn til kuskenes alder, er der fremsat

et ret interessant forslag til ændring af kuskenes

alder, så 1- og -spands kuske hest skal være

mindst 16 år og alle ponykuske skal være mindst

14 år, både 1-, - og 4-spand – internationalt. Der

stilles så samtidig krav om at der skal være en

groom på mindst 18 år, når kusken er under 18 år.

I Dansk Køre Forbund har vi nationalt valgt at

følge de internationale regler ved de åbne stævner,

og på dette punkt vil der i så fald nu blive åbnet

muligheder for at imødekomme de unge talenter

på et tidligere tidspunkt – inden de finder andre

interesser - hvis ændringsforslaget ender med at

blive vedtaget.

Nyt er også et forslag til et dressurprogram for

alle pony-klasser, et program 10!

Dette program vil blive introduceret, hvis der

træffes afgørelse i FEI – men det kan dog afsløres,

at programmet ikke indeholder galop.

Dommerkonference

Dommerkonference 008 er planlagt til sidste

weekend i marts, enten lørdag eller søndag. Endelig

dato og program følger senere.

På uddannelsesudvalgets vegne

Pia Skar

Køresporten 5· 007

43


Film

44 Køresporten 5· 007

Bornholms Køre Selskab

Formand: Axel Hansen, Sosevejen ,

37 0 Åkirkeby, tlf. 5697 646,

birteaxel@mail.tele.dk

Det har været et travlt efterår. Læs bestyrelsesmedlem

Hans-Aage Steenbergs beretning om

bornholmske ekvipager i filmprojekt andetsteds i

bladet.

Kørsel i hal

Kørsel i hal er startet, og der har været syv heste

de to første gange. Men der er plads til flere. Hver

mandag kl. 19.00 i VNKR. Vi træner unghestene

op til jul og dressur efter jul.

Lædersyning

Lædersyning begynder 1. november hos Hanne

og Klaus på Krækketsvej 6, Østerlars. Det er kl.

Siden sidst

Hvad nu

Pløjestævner

Sekretær: Ayoe V. Hansen, Åsedamsvej 1,

3760 Gudhjem, tlf. 5649 5445,

ayoeogsoeren@mail.tele.dk

I skrivende stund er stævnerne lige overstået og

vores 3 pløjere Johnny, Bent og Bent, er på vej til

Thy for at vise den bornholmske fane ved DM i

pløjning. Held og lykke til dem. Resultater følger

i næste nummer.

19.00. Her kan både repareres og sys nyt, f.eks.

grimer, trenser, seletøj, rollespilskostumer osv.

Generalforsamling 21. november

På Nylars Samlingshus kl. 1900. Dagsorden ifølge

vedtægterne.


Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf. 59 7 31 3,

fax 59 7 3187.

Brugskørsel i Andelslandsbyen Nyvang 28.

september

Et godt samarbejde mellem brugskørselsudvalget

under Dansk Køre Forbund og Bromme Køreforening

har givet det resultat, at der kunne arrangeres

et stævne i Andelslandsbyen i forbindelse med

de traditionsrige pløjedage. Inden stævnet har

Bromme Køreforening haft besøg af Stein Andersen,

FKS og Gorm Østergård, ØKS til at give interesserede

kuske instruktion i brugskørsel. Herefter

har Bromme Køreforening haft træningsaftener

hver uge op til stævnet med mellem 5–7 kuske

hver gang. Bromme Køreforening havde to observatører

med ved NM og DM-stævnet i Jylland for

at være klædt på til det sjællandske stævne. Lige

før stævnet havde vi igen besøg af Stein og Gorm

for at instruere de hjælpere, som Bromme Køreforening

kunne stille til rådighed. Igen et godt

samarbejde.

Bromme Køreforening og Andelslandsbyen

Nyvang har samarbejdet om selve begynderstævnet

med brugskørsel. Der var tilmeldt 10 kuske til

stævnet, heraf kom de to kuske fra Himmerland

Køre- og Rideforening, HKR og en kusk fra Østjysk

Køre Selskab. Stævnet blev gennemført i et

halvdårlig vejr med en del regn og blæst, men alle

kuske og forhindringsdommere bevarede et godt

humør. Vi fik hjælp af overdommer Gundhild W.

Madsen fra Østjysk Køre Selskab. Vi siger tak

for hjælpen. Vi fik alle en god oplevelse. Vi siger

også tak til vores sponsor Møldrup Rideudstyr,

der havde giver tre flotte lædergrimer i præmier.

Vi har allerede fået lovning på, at vi kan gentage

brugskørslen i Andelslandsbyen til næste år.

Løvfaldsturen i Slagelse 7. oktober

Igen i år blev det en succes med Løvfaldsturen i

Slagelse. Endnu en gang var det, det smukkeste

vejr, man kunne tænke sig til den årlige løvfalds-

Siden sidst

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 596 359, gertrud.dks@mail.dk

tur, og skoven var i de smukkeste farver. 9 køretøjer

med næsten 60 personer var mødt op for at

deltage i den hyggelige tur, tilrettelagt af Christian

Eisensøe. Pausen blev holdt i skovbrynet, hvor der

blev uddelt en lille en til at styrke sig på, inden

turen gik hjem igen. Efter at hestene var sat i stald

og trailer, var der sammenkomst i Otterup forsamlingshus,

inden hver drog til sit. I forsamlingshuset

blev der igen lovet, at turen skulle gentages

næste år. Det er flot, at Christian holder traditionen

i hævd. En stor tak for det.

Jørgen Jensen rykker ud af forhindringen. Foto: DKS

Sjællandsmesterskabet i pløjning

Sjællandsmesterskabet i hestepløjning blev i år

afholdt på Toftholm Gods ved Mørkøv Kirkeby.

Det var i sidste øjeblik, vi var nødt til at flytte det

dertil på grund af nogle rødkløvere, der ikke var

høstet. Men med god hjælp fra avisen og lokalradioen,

lykkedes det mange tilskuere at finde vej til

pløjestykket. Vejret var helt fantastisk, og der deltog

11 pløjere, hvoraf de syv tager videre til DM i

pløjning ugen efter. Vindere blev.

1. Jan Hansen

. Leif Andersen

3. Kurt Hansen

Køresporten 5· 007

45


Brugskørsel

Nyvang

8. september

Bendt Rosenberg

46 Køresporten 5· 007

Finn Jørgensen

Herluf Vestergaard

Anker Kristensen

HKR BKF BKF HKR BKF BKF BKF ØKS MKF BKF

Strafpoint 60 63 37 D 47 D 70 D 305 D 347 D 366 D 384 D 386 D

Placering 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Generalforsamling 23. november

Den årlige generalforsamling foregår igen i klubhuset

på Dorthealyst og ikke den 4. som der fejlagtigt

var skrevet i sidste Køresporten. Igen i år

vil der være mulighed for at komme og købe stegt

flæsk ’ad libitum’ med persillesovs og kartofler,

så vil du/i deltage i spisningen inden generalforsamlingen,

skal du/i tilmelde til spisningen senest

0. november til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434

fax. 596 359 eller mail gertrud.dks@mail.dk og

tilmeldingen er bindende. Vi spiser kl. 18.00, og

kuvertprisen er til rimelig pris. Er du ikke interesseret

i at spise med, kan der under generalforsamlingen

købes kaffe med kage samt øl og sodavand.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelse:

Marianne Seidenfaden. Modtager ikke genvalg

Niels Giversen. Modtager genvalg

Gertrud Sørensen. Modtager genvalg

Mette Giversen. Modtager ikke genvalg

Allan Bjerre har ønsket at forlade bestyrelsen

midt i valgperioden.

Villy Nielsen

Hvad nu

Jørgen Jensen

Henning Pedersen

Gorm Østergaard

Suppleanter:

Birger Hansen og Kim Andreasen

7. Valg af revisor og suppleant

8. Evt.

Hanne Jensen

Per Ipsen

Efter generalforsamlingen vil der under kaffen

blive vist video fra VM for Pony 007.

Åben dressurbedømmelse 9. december

Hold dressurformen ved lige - eller få en lærerig

dag på sidelinien. Fakse Køre- og Rideforening

inviterer til træningsstævne i dressur med direkte

bedømmelse over højtalerne, så både kuske og

publikum har mulighed for at høre pointgivningen

for de enkelte øvelser undervejs - og ikke mindst

argumenterne bag dem.

Det foregår søndag den 9. december 007 kl.

9-14 på Kastaniegården - Faxe Ridecenter, Holteskovvej

8, Fakse.

Hver kusk kører det indendørs dressurprogram

( 006) to gange med cirka 0 minutters interval.

Efter hver gennemkørsel er der mulighed for en

kort drøftelse af bedømmelsen med dommer Jørgen

Konge og publikum - og eventuelt gentagelse

af enkelte øvelser. Fælles opsamling til sidst.

Alle er velkomne - max 1 ekvipager. Stævnegebyr

er 100 kr.

Tilmelding senest 1. december 007 til Amanda

Justesen, e-mail: amandahjustesen@hotmail.com

eller tlf. 6160 8181.


Indendørs kørestævne i Faxe 19. januar

Fakse Køre- og Rideforening afholder indendørs

kørestævne på Kastaniegården, Ebbeskov v/Faxe.

Der køres efter gældende regler for indendørs

kørestævner, rev. senest oktober 007. Propossitioner

og tilmelding kan ses på www.f-kr.dk.

Stævnet er åbent for medlemmer af køre- og

rideforeninger. Max 5 deltagere. Startgebyr 150

kr. indbetales på check eller til bankkonto 6070-

4 4775 - husk at skrive kørestævne + kuskens

navn.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Gyda

Andersen, Bonderødvej 16, 4640 Faxe, tlf. 5671

0188 eller 3013 18 6, e-mail gyda_andersen@

mail.tele.dk.

Tilmeldingen er først gældende, når stævnegebyret

er modtaget - senest den 5. januar

Indendørsstævne på Nygården 24. februar

Igen i år holder DKS Indendørsstævne ved Vig,

og igen i år er det Rikke og Peter Koux, der står

for dette arrangement. Propositioner, tilmelding

og nærmere oplysninger fås ved henvendelse til

Peter, tlf. 03 6468.

JULEGAVEIDEER

Guldbryllupskareten

168,-

Optryk af katalog

N. Larsens Vognfabrikker

100,-

Jumben og den islandske

hest

198,-

Bestilles hos Ole Jespersen • telefon 099 7880 • mail ole@karetmager.dk

Køresporten 5· 007

47


Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367, polsemanden@mail.dk

Pløjning med instruktør 2. september

Pløjerne samledes hos Morten Birkely, Bovense

for at træne under kyndig instruktion af Tage

Schelde. Som så ofte før når Tage har taget turen

til det fynske, blev det en lærerig og hyggelig dag

for alle. Der går rygter om Mortens datter Ida’s

kaffe- og (altså ikke mindst) kagebord, en populær

afslutning på arrangementet.

Keglekørsel på Egeskov 9. september

Efter forårets overvældende tilslutning til en dag

med keglekørsel havde bestyrelsen håbet, at succesen

skulle gentages i efteråret. Men sådan skulle

det ikke gå. Manglende tilmeldinger førte til aflysning.

Dermed er det forhåbentlig ikke slut med

keglekørsel. Stærke kræfter arbejder for, at der i

næste års program skal sættes datoer på en keglekørselsminiturnering.

Løvfaldstur 23. september

Traditionen tro var der igen løvfaldstur på Egeskov

den tredje søndag i september.

Vi havde i år fået lov til at køre på brakjord og

forland langs Egeskovs skove. Leif Nielsen havde

lavet en rute, som var meget afvekslende – marker,

skovveje og asfaltveje.

Vi var seks køretøjer fra Langeland, som tog

retning mod Egeskov søndag morgen i dejligt

solskin. Vi mødtes med 8 andre spand, kl. 9.30

spændte for og kørte kl. 10.

Helge Larsen kørte foran med Leif som guide.

Turen vekslede mellem markveje, forland, brakjord,

skovveje og landeveje. Der var virkelig noget

at trække på for vore heste. Nogle steder var jorden

meget våd, men alle kom godt igennem uden

uheld. Det er dejligt at få lov til at færdes på steder,

som normalt ikke er åbne for publikum. Der

blev holdt en pause på et åbent stykke i skoven,

48 Køresporten 5· 007

Siden sidst

Sekretær: Randi Mose Hansen, Hygindvej 14,

Sibirien, 559 Ejby, tlf. 6478 1116, 739 016 ,

mail fks_sekretaeren@mail.dk

lige i solen og alle nød det.

Frokosten blev indtaget på Egeskovs parkeringsplads.

De gæster, som havde lyst kunne se på

vores vogne, mens vi spise frokost.

Derefter kørte nogle videre op forbi Egeskov

Mølle og gennem Leifs skov. Det var en god skridte-af-tur.

Da vi igen kom til Egeskov, var der fælles

kaffeborg i samlingsrummet. Derefter kunne

alle drage hjemad med en god oplevelse rigere.

Tak til Egeskov, Leif og Helge fra os på Linkehøj,

Langeland.

Pløjestævne 30. september

FM i pløjning blev afholdt i Vittinge. Ni pløjere

stillede op, seks fynske og tre jyske. En del af disse

kunne bruge dagen som god træning inden de

midt i oktober skulle deltage i DM i Thy.

Vi taler tit om, hvor vigtigt det er at få unge

pløjere i gang med sporten. Men derfor var det

nu alligevel også rigtig dejligt at se to ikke helt

unge herrer, som ikke har deltaget i det fynske

stævne de senere år, deltage i stævnet denne dag.

Tage Schelde hvis viden og velvillighed vi gennem

en årrække har haft megen glæde af, når han

så ofte har stillet op, som instruktør eller dommer,

viste igen, at han ikke blot kan lære fra sig

og bedømme, manden kan også pløje. Ligeledes

havde vores egen Jens Brandhøj genoptaget pløjekunsten

denne dag. Han gjorde det hvis mest fordi

hans barnebarn gerne ville øve og lære. Og det må

da siges, at hun har den rette læremester i sin bedstefar.

Den pløjning de to lavede om formiddagen,

blev af dommerne bedømt til at være dagens hidtil

bedste blandt de fynske pløjere. Jo de unge skal

bare klø på, de ikke helt så unge vil hjertens gerne

lære fra sig, men de kan altså også stadig selv.

Da konkurrencen var slut og der var blevet regnet

på bedømmelserne, blev Søren Rasmussen,

Urup igen kåret som fynsk mester og Niels Schelde,

som dagens samlede vinder.


Dagens resultater:

Niels Schelde, TKS, 196,4

Tage Schelde, TKS, 189,7

Søren Rasmussen, FKS, 187,8

Birgit Hansen, FKS, 186,5

Når dette blad udkommer, har FKS netop afholdt

årets sidste arrangement; foreningens generalforsamling.

Hvad nu

Jens Brandhøj, FKS, 184,

Morten Birkely, FKS, 179,7

Ejner Hansen, FKS, 177,7

Peter Sandahl, SKS, 173,4

Mathias Birkely, FKS, 16 ,9

Derfor er der kun tilbage at ønske alle en rigtig

glædelig jul og et godt nytår med tak for det gamle.

Den perfekte flækning, i følge dommeren. Fynsmesteren 2007, Søren Rasmussen.

Hvad vej skal vi. Så̊ starter vi. Fotos: Bjerne Frederiksen.

Køresporten 5· 007

49


50 Køresporten 5· 007

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Anders Overgaard Andersen,

Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533,

mobil 614 4533, aoa@c.dk

Sidste stævne i BrugskørselsCUP’en

8. september

Det sidste åbne stævne i BrugskørselsCUP’en blev

afholdt af HKR på Aalestrup Ridecenter. Banen

var anlagt på en græsfold ved siden af Aalestrup

Ridecenter, fordi der samtidig blev afholdt ponystævne.

Vejret artede sig nogenlunde dvs. det

holdt med nød og næppe tørvejr, og det blæste

en halv pelikan, så det var en halvkold tjans for

dommerne og forhindringsdommerne, men alle

tog det med godt humør. Banen var meget lang og

anlagt i kuperet terræn, så den var både spændende

og udfordrende. Der var tilmeldt syv ekvipager

i hesteklassen og otte i ponyklassen. De tre bedst

placerede blev i

Hesteklassen

1. Kirsten Donslund, HKR

. Niels Erik Nielsen, FKS

3. Ingelise Thaysen, ØKS

Ponyklassen

1. Kis Grønkær, MKS

. Bendt Rosenberg, HKR

3. Anker Kristensen, VK

Ole Thrysøe med tre frederiksborgere for ploven.

Foto: Tove Falkenstrøm

Siden sidst

Sekretær: Lizzie Melby Jespersen, Kærbyvej 8,

Nørre Rind, 883 Skals. Tlf. 8669 6 45,

mobil 069 1685, lizziemj@post5.tele.dk

Kis Grønkær fik desuden en præmie for at være

den kusk, der havde det mindste antal strafpoints

af alle – kun 67. Den samlede resultatopgørelse

kan ses i resultatlisten. Tak til alle dommere og

hjælpere og ikke mindst Tina Falkenstrøm Larsen

for dejligt hjemmebag til kaffen bagefter – det var

lige hvad vi trængte til

Venlig hilsen Lizzie

Åbent pløjestævne på Ulbjerg Traktormuseum

7. oktober

Stævnet var arrangeret af HKR og MKS i samarbejde

med Ulbjerg Traktormuseum, som hvert

efterår plejer at afholde pløjestævne for veterantraktorer

med gamle plove lidt nord for Skals.

Omkring 1000 gæster, heraf 750 betalende,

besøgte stævnet på den dejlige efterårsdag, hvor

det næsten holdt tørvejr hele dagen. Der deltog

30 veterantraktorer og 1 plovspand. Heraf deltog

otte i konkurrence mens 4 var tilmeldt i showklasse.

Nr. 1 i konkurrenceklassen blev Arne Hansen,

Toftlund, SKS, nr. blev Lis Laumann, MKS

og nr. 3 blev Carl Ejner Jonasen, ThKS. I showklassen,

hvor der blev vist forskellige specielle

hesteplove fik Ove Thrysøe, Suldrup, HKR en

ærespræmie for at vise 3 frederiksborgerhopper af

samme familie forspændte en Rud Sachs dobbeltplov.

I showklassen deltog i øvrigt 3 gamle danske

hesteracer, Frederiksborgere, Knabstruppere og en

enkelt Jyde. Arne Hansen, SKS scorede i øvrigt

det højeste pointtal af alle inklusive veterantraktorpløjerme,

hvilket indbragte ham en ekstra præmie,

som var udsat af Ulbjerg Traktormuseum til

den bedste af alle pløjere. Det var en herlig dag

– tak til alle deltagere, dommere og øvrige hjælpere

for godt samarbejde.

Lizzie og Ole Wistrup


Sommerskovtur og grillaften hos Sabrina og

Keld Papsøe Nielsen

10 vogne og en ladefuld mennesker deltog i en

tretimers tur rundt i de smukke omgivelser ved St.

Ajstrup. Kaffe og kage kl. 13, afgang kl. 14 (stort

set), drikkepause i Øksenedalen og retur til optænding

af grill kl. 17. Derefter kunne de medbragte

retter indtages til tonerne fra Sørens harmonika.

Vejret var fint og gæstfriheden stor.

Træningskørestævne 12. august

Stævnet på Aalestrup Ridecenter, blev aflyst på

grund af for få tilmeldte kuske.

Skovtur i Rold Skov 19. august

I samarbejde mellem Rold Skov Natur og Kulturcenter,

HKR og arbejdsgruppen Ride - og

kørespor i Himmerland blev der for første gang

arrangeret en skovtur, hvor skovens gæster kunne

hoppe på vogne, hvor der var plads. Desuden kunne

ryttere og kuske få en introduktion til at færdes

i Rold Skov. Et eksempel på samarbejde mellem

friluftsliv og turisme. Vellykket. 40 skovgæster,

fem vogne, 40 ryttere og desværre 60 skovgæster,

der ikke fandt Klodholmpladsen.

I oktober mødes vi med Rold Skov Natur og

Kulturcenter for at aftale, om vi skal gentage

arrangementet. Dette var kun en prøve, og derfor

indkaldte vi ikke alle kuske.

Skovtur til Fussingø fra Løvskal 1. september

Vi startede med rundstykker inden forspænding

kl. 10. Vi var fem vogne og en rytter, som lagde

ud fra Kurt og Sol og mødtes med en anden vogn

ved Fussingø. Her spændte vi fra og indtog vores

madpakke og hestene græssede. Hjemturen gik ad

andre veje. Det var utroligt flot bakket terræn med

en flot udsigt, som ikke kan beskrives.

Godt hjemme fik vi kaffe, og kl. 18 begyndte vi

at grille, hvor vi sad inde i Kurts værksted og havde

nogle hyggelig timer. Det vil vi gerne sige Kurt

og Sol tak for, at de gider at lave sådan nogle ture.

Tove og Kurt Hansen

BrugskørselsCUP en 8. september

Det sidste brugskørselsCUPstævne i år, var et særdeles

godt stævne, selv om det i sidste øjeblik blev

overladt til Tove og Kurt Hansen. Det er skønt, når

der er nogle, der kan tage en beslutning. Vi ved

næsten ikke, hvordan vi skal sige jer tak, men

tusind tak. Også en stor tak til alle de, der hjalp til

med at bygge banen op, dagen før det gælder og

udregning af banen.

Ditte og Anders

Løvfaldstur ved Lissy og Børge Simonsen,

Terndrup

Når der er løvfaldstur, kører vi uanset vejr og vind

siger Børge, ja og er vi ikke hjemme så kan I bare

gå ind siger Lissy, ja det passer, for det ved vi af

erfaring. Vi tror godt det kan gå at sige tak for en

dejlig tur på kuskenes vegne og alle andre, der var

med på turen. Vi siger også tak for kaffe, hjemmebagt

kringle, lagkage og fløden der kom i kaffen.

Tak Lissy og Børge.

Ditte og Anders

Fra starten ved Lissy og Børge.

Fotos: Tove Falkenstrøm

Køresporten 5· 007

51


Juniordag 14. oktober

HKR havde juniordag på Ålestrup Ridecenter. Der

var ikke mødt så mange op, men de, der var mødt,

havde en god dag. Dagen startede med kaffe og

5 Køresporten 5· 007

rundstykker. Derefter blev der stillet en bane op

med kegler. Da de havde kørt der en times tid eller

mere, var der frokost, og så sluttede vi af med en

skovtur og en kop kaffe.

Tove Falkenstrøm

Juniordagen i Aalestrup gav også voksne mulighed for at prøve. Foto: Tove Falkenstrøm

Tur 2. december

Naturtur med eller uden hest og vogn vil blive

oplyst i den nye aktivitetskalender og på HKR

hjemmeside www.hkr-koerforening.dk.

Hvad nu

Velkommen til nye medlemmer

Mette Hansen og Jeppe Sørensen, Korupvej 7,

9560 Hadsund, Thorkild Aagaard Nielsen, Underbakken

17, 8970 Havndal, Sødring, Kirsten og

Morten Odgård, Bonderupvej 4, 9640 Farsø.


Åbent stævne 24.-26. august

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Ole Kristiansen,

Sejrupvej 34, Sejrup, 73 3 Give,

tlf. 7573 6610, moselund-agentur@mail.dk

Vi afholdte åbent stævne på Birken med et utrolig

flot antal ekvipager, nemlig 30 stk. Alle kategorier

var repræsenteret på stævnet. Juniorklassen blev

vundet af Rie Kristiansen, MKS med 117,06, -

spand pony III Karian Bloch, MKS med 11 ,84,

-spand pony I Jens Høgh, MKS med 119,46.

De næste tre klasser tog VK sig af ved, at Allan

Sten Pedersen vandt 1-spand pony I med 106,55,

Ove Larsen 1-spand hest med 104,86, og suveræn

bedste resultat fik Finn Qvist i - og 4-spand hest

med 9 ,13 point.

Se alle resultater på hjemmesiden.

Løvfaldstur 16. september

Der var løvfaldstur hos Lone og Poul Bloch.

Siden sidst

Sekretær: Stinne Houlbjerg,

Ulvkjærvej 18, Fly, 7800 Skive,

tlf. 9754 5399, stinne@itsys.dk

Pløjestævne 7. oktober

Stævnet var arrangeret af HKR og MKS i samarbejde

med Ulbjerg Traktormuseum, som hvert

efterår plejer at afholde pløjestævne for veterantraktorer

med gamle plove, lidt nord for Skals.

Omkring 1000 gæster, heraf 750 betalende,

besøgte stævnet på den dejlige efterårsdag, hvor

det næsten holdt tørvejr hele dagen. Der deltog 30

veterantraktorer og 1 plovspand. Heraf deltog 8

i konkurrence mens 4 var tilmeldt i show-klasse.

Nr. 1 i konkurrenceklassen blev Arne Hansen,

Toftlund, SKS, nr. blev Lis Laumann, MKS

og nr. 3 blev Carl Ejner Jonasen, ThKS. I showklassen,

hvor der blev vist forskellige specielle

hesteplove fik Ove Thrysøe, Suldrup, HKR en

ærespræmie for at vise 3 frederiksborgerhopper af

samme familie forspændte en Rud Sachs dobbelt-

Kristian Kystol Knudsen på bukken ved juniordagen i MKS. Foto: Stinne Houlberg.

Køresporten 5· 007

53


plov. I showklassen deltog i øvrigt 3 gamle danske

hesteracer, Frederiksborgere, Knabstruppere og en

enkelt Jyde. Arne Hansen, SKS scorede i øvrigt

det højeste pointtal af alle inklusive veterantraktorpløjerme,

hvilket indbragte ham en ekstra præmie,

som var udsat af Ulbjerg Traktormuseum til

den bedste af alle pløjere. Det var en herlig dag

– tak til alle deltagere, dommere og øvrige hjælpere

for godt samarbejde.

54 Køresporten 5· 007

Lizzie og Ole Wistrup

Træningsstævne 14. oktober

Vi afholdte træningsstævne med 4 ekvipager

der skulle gennem dressur, maraton og kegler, så

det blev til en hel dag. Men vejrguderne var med

MKS og alle fremmødte kuske, for solen skinnede

fra en sky fri himmel. Nu var det jo et kombineret

træningsstævne og junior dag, så det var meget

flot, at der var 7 juniorkuske. Samlet vinder i de

enkelte klasser blev: Pony begynder Helle Handll,

ØKS, junior Rie Kristiansen, MKS, pony øvede

Juliane Ledet Jespersen, ThKS, og heste klassen

blev vundet af Finn Qvist, VK. Alle resultater kan

ses på www.midtjyskkoreselskab.dk.

Richard Pedersen i fin stil på forhindringsbanen den 14. oktober. Foto: Stinne Houlberg

Tak for i år

På falderebet til årets gang vil vi i Midtjysk Køre

Selskab gerne sige tak for året, der gik, og specielt

tak til alle de, der stiller op gang på gang for at

hjælpe for uden hjælpere intet arrangement.

Hvad nu

Nye medlemmer

Velkommen til Kirsten Brøndum Nielsen fra

Ravnstrup ved Viborg, Michael Pedersen fra Videbæk

og Camilla Plougmann fra Nørager.


Store Køredag 17. september

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6 30 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get net.dk

Vi holdt store køredag seks steder fordelt i vores

område. Vi havde dejligt vejr og mange besøgende

de enkelte steder. Vi er sikre på, at køredagen har

givet vores selskab en god PR og nogle nye medlemmer.

Det er ikke sidste gang, vi vil prøve noget

lignende, og vi fik mange positive meldinger fra

de besøgende.

Vi siger tak til besøgsværterne for en god indsats.

Træningsstævne 23. september

Det er efterhånden blevet en rigtig god tradition at

holde dette træningsstævne hos Bente og Ib Hansen

i Nr. Hostrup. Der var 1 deltagere og placeringerne

blev

Ponyer:

1. Lars Dau,

. Anette Kristensen

3. Mogens K. Knudsen

Heste 1-spand:

1. Hans Boysen

Heste 2-spand:

. Ib Hansen

3. Peter Chr. Jespersen

4. Jørgen Iversen

Alle havde en god dag i hyggelige omgivelser, og

vi siger tak til Bente og Ib og de mange øvrige

hjælpere for et godt stævne.

Generalforsamling 16. november

Sidste aktivitet i år er vores generalforsamling.

Denne holdes på SI-Centeret i Nr. Hostrup kl.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf. 7454 7060,

post@hedegaarden.dk

Pløjetræning 15. september

Her var der flere, som havde taget imod tilbuddet

om at få noget træning i pløjningens ædle kunst,

hvor Arne Hansen og Tage Petersen igen havde

arrangeret.

SM-pløjning 6. oktober

Til det åbne pløjestævne, som også var det sønderjyske

mesterskab, var der fremmødt 1 pløjere.

Vejret var med os, og alle havde en rigtig god dag

ude ved Toftlund.

Placeringerne blev

1. Niels Schelde Petersen, TKS

. Lis Laumann, MKS

3. Tage Schelde Petersen, TKS

Henry Nissen fra vores eget selskab genvandt

det sønderjyske mesterskab og æren til fortsat at

opbevare pokalen til næste år!

En stor tak til Arne Hansen og Tage Petersen, og

deres familier samt deres mange hjælpere for et

rigtig godt stævne. Også en tak til dommerne.

Ved stævnet prøvede vi for første gang et nyt

pc-beregningssystem og med lidt tilretninger

fremover, har vi her et godt og hurtigt system.

19.30. Nærmere herom ved separat indkaldelse til

de enkelte medlemmer.

Køresporten 5· 007

55


Løvfaldstur 23. september

56 Køresporten 5· 007

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf. 979 160

Med rigtig godt vejr og mange deltagere blev løvfaldsturen

i år igen vellykket. Man kørte ud fra

Hjardal. Der var otte ekvipager, ca. 0 ryttere og

omkring 60 personer med på turen.

Siden sidst

Magna & Poul

Åbent fælles pløjestævne 22. september

Et fællesarrangement mellem ThKS, veterantraktorklubben

MTKJ, Morsø Landboungdom, 4H

og landbrugsmuseet Skarregaard blev afholdt på

Skarregaard Mors. Der var otte tilmeldte hestepløjere

to fra MKS, to fra FKS, en fra ØKS og tre fra

ThKS. Der blev først pløjet stubjord, og efter middag

grønjord. Der blev pløjet i rigtig dejligt vejr.

Samlet resultat af hestepløjning:

1. Lis Laumann, MKS

. Calle Jonasen, ThKS

3. Erling Larsen, MKS

Der skal lyde en stor tak til deltagere, hjælpere og

dommerne – Jens Simonsen og Erik Helleberg.

Under stævnet var der opvisning af ryttere

fra islænderforeningen Hrimfaxa, linedanserne

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, thkseejp@dlgmail.dk

fra Skive, og man kunne få en tur med to hestevognsekvipager

fra ThKS, der kørte rundt på hele

området. Tak til kuskene Kjeld Eriksen og Jørgen

Jacobsen.

En positiv og glædelig oplevelse var, at der var

en meget ung pløjer, Birgit fra Fyn, med til stævnet.

Tak for samarbejdet til de andre foreninger og

klubber.

Stævne i Bjerre

Pløjeudvalget v/Calle, Erik & Torben

ThKS var repræsenteret med tre pløjespand og et

hestekøretøj ved Landboungdoms – og veteranpløjernes

stævne i Bjerre ved Hanstholm.

Juniorstævne og åbent hus på Sjørring Rideskole

14. oktober

ThKS stillede op med hestekøretøjer og 3 kuske,

Peter Larsen, Mitzi Nielsen og Poul Andersen, og

der var ret god tilslutning, som også resulterede i

fire nye medlemmer.


Guldbryllup

Trekantens Køre Selskab

Formand: Niels Schelde Petersen,

Husmandsvej , 66 1 Gesten,

tlf. 7555 574 , nsp@os.dk

Vi vil her gerne ønske Søs og Herluf et stort tillykke

med guldbrylluppet.

Guldbrudeparret Søs og Herluf Holst. Foto: Anette Holst

Vi ønsker alle vore medlemmer en god jul samt et

godt nytår.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Anette Holst,

Valdemarsvej 1, 7080 Børkop,

tlf. 7586 577, holst.irming@mail.dk

Træningsstævne 16. september

Der var tilmeldt syv deltagere, og stævnet forløb

rigtig godt. Resultatet blev:

Klasse 1, 1-spand

1. Anette Holst Irming. TKS med 1 6,90 st.p.

. Carl Bjarne Pedersen, ØKS med 188,30 st.p.

Klasse 2, 2-spand

1. Ernst Gamst Nielsen TKS med 1 8,10 st.p.

. Kent Mortensen TKS med 144,00 st.p.

Pløjestævne 13. oktober

Stævnet blev afholdt hos Lene og Niels. Der var

tilmeldt 15 ekvipager. Vejret var igen helt perfekt.

Den samlede vinder blev Lis Lauman, MKS med

196,8, nr. blev Arne Hansen, SKS med 196,3, nr.

3 blev Niels Schelde med 19 ,7 og nr. 4 blev Tage

Schelde med 189,7.

Hjemmesiden

Husk at tjekke TKS´S hjemmeside for nyheder

www.trekantenskoereselskab.dk.

DKF’s kørereglement

kan downloades på www.koereforbund.dk

Køresporten 5· 007

57


Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Nu hvor sæsonen for kørestævner nærmer sig sin

afslutning, er tiden vist inde til en lille historie om,

hvad der kan ske i stalden i den sene aften efter

maraton dagen.

- Er du ikke træt?

- Jo, det kan du da regne med! Hva med dig?

- Også i den grad. Det er altså hårdt at være på

stævne i tre dage. Godt vi er ovre de to første. Så

er der ’bare’ toppekørslen i morgen.

- Der skal du altså ikke fise så meget på hamlen,

som du gjorde til det sidste stævne.

- Hallo! Jeg har ikke fesen nogen steder! NÅ!

Det var de to små ponyer, der som vanligt stod

og småskændtes lidt. Det var ikke ment så slemt,

men lidt trættende i længen at høre på for resten

af stalden. Og pludselig blev det da også en af de

andre for meget.

- Kan vi da ikke får noget nattero! Vi skal jo på

den igen i morgen. Og selv om I er små, er I jo

ligeså gamle som vi andre.

Det lod de to små sig ikke kyse af.

- Ja tak skal du have! Er du klar over hvor mange

flere skridt, vi skal tage i forhold til jer store?

Det er faktisk en hel del. Og så var den pukkelbakke

altså noget højere for os end for jer langbenede.

For ikke at snakke om den varme! Kunne

de da ikke have planlagt, at vi skulle starte tidlig

morgen?

Der blev prustet et højlydt ’hørt hørt’ fra de

andre små ponyer.

Det blev der en hel del uro over. Især fra de største

af hestene.

- Ja det kunne I lide! Så kunne I få det overstået,

inden det blev rigtig varmt, mens vi andre måtte

døje med middagsheden. Nej det er mere retfærdigt

det her.

Efterhånden var der flere og flere der blandede

sig i snakken omkring dagens forløb og stævner i

det hele taget.

- Nej helt ærligt, sagde den fine hoppe. - De

vasker og strigler og pudser og polere os, for bag-

58 Køresporten 5· 007

Siden sidst

Sekretær: Inge Larsen,

Borrisholtvej 60, Astrup, 9800 Hjørring

tlf. 9896 5544, inge.kurt.larsen@hotmail.com

efter at jage os ud i støv og skidt og vand. Og vandet

er ikke engang rent. Nej føj! Kunne vi så bare

liste lige så stille derud i, så det ikke sprøjtede op

under maven på os, se så ville det ikke være så

slemt. Men vi skal selvfølgelig jages derud i for

fuld fart.

- Du er også altid så sippet. Ikke underligt din

kusk sommetider har svært ved at få dig i vandet.

I dag var det nu helt fint med mig. Det kunne da

altid køle lidt.

- Ja det kan godt være vi bliver jaget i vandet.

Det kan jeg da leve med, men at vi også skal råbes

og piftes efter, når vi nu gør vores bedste. Det er

jeg ikke sikker på, jeg bliver ved med at stå model

til.

Det var den lidt ældre vallak, som vist nok

synes, det gik hans ære for nær, når der blev råbt

efter ham. Han havde jo efterhånden nogle års

stævner bag sig, og synes nok han efterhånden

havde en del erfaring med det. Det var sommetider

han var tæt på at køre lidt anderledes end hans

kusk synes, især i dressuren, men han vidste af

erfaring, at det ikke var så klogt. Det kunne godt

resultere i endnu mere træning, når de kom hjem

fra stævnerne.

- En bag i, kan til nød gå, hvis vi ikke lige gør,

hvad vi får besked på, men det råberi og så det piften!

Tror de vi er døve!

- Ja, jeg blev da jaget så hurtigt rundt i forhindringerne

at jeg tabte mine sko. Og de var altså

næsten nye.

Det var igen den fine og en anelse sippet hoppe.

- Ja ja, du snakker gør du. Du behøver da ikke

bekymre dig. Du får jo bare nogle andre. Nye!

Den lille gule havde bare lyttet til al den snak

der havde været, og mente at nu var det på tide at

give sit besyv med.

- Tabte sko og alt det andet. Skidt med det. Men

når de der grumser, der står bagpå også råber og

skriger, så er det altså for meget. Den grums min

kusk havde med, roste hende til skyerne, men mig!


Nej nej. Mig kunne der bare råbes efter!

- Ja, man skulle ikke tro, de vidste hvem der

laver arbejdet. Kuskene sidder jo bare og rykker

og hiver i tømmen.

Til sidst blev det den statelige vallak for meget!

- Kan vi så få ro! I skælder ud og mukker over

dagen. Men helt ærligt! Har det ikke været en god

dag? Og næste gang vi bliver kørt ud til stævne, så

er I såmænd alle klar igen. Vi kan jo slet ikke lade

være at synes alle, det er sjovt at være med. Det

eneste – hvis jeg nu skal være en anelse negativ

– der er træls, det er altså at kuskene igen i aften

skal sidde ovre i haven og mæske sig i god mad

og vin. Og vi andre må nøjes med en gang havre

og en varm stald. Når vi så er faldet godt i søvn,

så kommer de forbi og snakker og gør ved, så vi

vågner igen. Nej lidt hensyn om jeg må be!

De heste der ikke var faldet i søvn, prustede lidt

og gav ham ret – det gamle hoved! Snakken fortsatte

lidt endnu, men efterhånden var alle faldet i

søvn og freden kunne endelig sænke sig over stalden,

så der kunne samles kræfter til næste dags tur

på toppebanen.

Alle ligheder med nulevende heste og kuske er

ganske utilsigtet. For der er jo ikke hold i noget af

den historie – vel!

Mette Nørgaard

VK

Efterårsstævne på Holtegaard 9. september

Årets næstsidste kørestævne blev holdt på en flot

dag med 14 ekvipager tilmeldt. Som vanligt var

både små og store repræsenteret, lige fra de små

shetlændere til de store oldenborgere.

Anne Grethe Nørgaard i vandet. Foto: P.C.A.

Der var tilmeldt 1- og -spand i både pony og

heste klassen og et enkelt 4-spand hest.

Det blev et velgennemført stævne med gode og

rutinerede hjælpere ved de forskellige forhindringer

(hvad mon vore foreninger rundt i landet ville

være uden alle de frivillige hjælpere?).

Der var tre forhindringer, hvoraf den ene var

vandforhindringen. Disse kunne alt efter ønske fra

de enkelte kuske gennemkøres en eller to gange.

Inden stævnet var der lidt spænding om, hvorvidt

det ville blive nødvendigt at pumpe vand

op af vandforhindringen, da der på grund af den

megen nedbør ugerne inden, var en ikke uanseelig

vandstand. Men vejrguderne var igen nådige, så

der var forsvundet så tilpas med vand, at kuskene

med de små shetlændere nok mente de kunne gennemføre

uden svømmeluffer.

Et stævne næsten uden uheld – næsten! En

enkelt kusk havde nemlig lige rigelig med fart på

og har i tiden efter stævnet haft noget ondt i bagen

– og det var ikke af misundelse over placeringer

til andre!

Samlet vinder af klasse 1 blev Mitzi V Stefansen

med Anne Grethe Qvist på en . plads, ligesom

samlet vinder af klasse blev Kim Andersen

med Mona Andersen på en . plads og sidst men

ikke mindst vandt Ove Larsen samlet i klasse 3

med Poul Erik Pedersen som nr. .

Stutteri besøg 9. oktober

Tirsdag aften mødtes 60 mennesker på den flotte

gårdsplads hos Berit og Louis Nielsen, Frederikshvile

i Hjallerup. Berit har redet hele sit liv, både

på islændere og på varmblodshest. Hun fik sin

første hest i 1969. Islænderne har dog haft anden

prioritet de sidste år, men som Berit sagde, med

alderen vinder de nok mere og mere terræn igen.

Der står i øjeblikket tre islændere i stalden.

Vi startede med at se den ny indkøbte vogn, da

Berit har et ønske om i fremtiden også at bruge

hestene til kørsel. Så gik turen til den flotte stald

med nogle meget tillidsfulde og nysgerrige heste.

Højt til loftet – store flotte bokse med egetræ sat i

grønne jernrammer. Det er forhold, de fleste kunne

ønske for sine heste. En meget dejlig rytterstue

med snorlige rækker, hvor de velplejede hovedtøjer

og sadler hang. Der var en orden, i hvert fald

Køresporten 5· 007

59


undertegnede har svært ved at leve op til! Helt

igennem dejlige forhold for heste og mennesker.

Berit fortalte entusiastisk og levende om sine

heste, 7 hopper og 3 føl, der alle er Holstenere

med fuldblod islæt. De er fra 4 mdr. til 19 år, hvor

den ældste hoppe går med sit sidste føl. Der går

på Frederikshvile fire generationer af den samme

Holstenerstamme, som er ud af det bedste blod,

der findes i Tyskland. En af hopperne, der pt. går

med et hingsteføl, fik for 5 år siden det, der hedder

en tarmlammelse. Berit fortalte om den operation,

der var nødvendig hvis hoppen skulle overleve, og

at hun valgte at få foretaget den omfattende operation

for at redde hesten, på trods af at omkostningerne

oversteg hestens værdi. 14 dage efter

operationen fik hoppen høj feber, men ved blot at

skifte antibiotika faldt feberen, den blev rask og

har siden fået to føl. En oplevelse der heldigvis

endte lykkeligt.

Ud over de heste der var hjemme i stalden, har

Berit desuden 3½ ude. 3½ fordi der er halvpart i

en hingst. De andre tre er bl.a. den 4-årige hingst

Lamont, der i øjeblikket er til materialprøve. Den

er importeret fra Tyskland som -årig, og der er

store forventninger til den, da også den stammer

fra noget af det bedste, man kan finde i Tyskland.

De to andre der ikke var hjemme, er de to hopper

Polka og Donna Silver. Begge guldmedaljehopper,

og Donna Silver var årets hoppe i 004. Begge

hopper kunne ses på Vilhelmsborg 0.- 1. oktober,

hvor Polka var tilmeldt 5 års championat og

Donna Silver 6 års championat. I skrivende stund

kendes resultatet desværre ikke. Polka var til en

kvalificering i Tyskland i august i år, hvor hun

samlet kom på en 4. plads blandt verdens bedste

Poul Jensen i dressur. Foto: Peter C. Andersen

60 Køresporten 5· 007

dressurheste. Det er da flot, at den 4. bedste dressur

hest i verden har hjemme i Hjallerup!

Efter rundvisningen var der dækket op til kaffe

og kage i flotte omgivelser og så gik snakken

lystigt, om det vi havde set og hørt.

Det var dejligt Berit ville lukke sin stald op for

andre interesserede hestefolk.

Det bliver spændende at få en entusiastisk hestekvinde

ind i køresporten, når Berit får tid til det.

Lysten er der ikke tvivl om!

Til sidst skal lige nævnes, at der også var andre

hestekræfter til stede på ejendommen – det var

så nok mere for de mandlige gæster. Men det var

ikke nemt – for de kære mænd - at få et glimt af

den flotte Aston Martin der stod i garagen.

Tak for en hyggelig aften på Frederikshvile.

En dag med liv 29. september

Vendsyssel Køreforening afholdte igen i år åbent

pløjestævne i samarbejde med Landbo Ungdom,

Veterantraktorklubben Jylland, 4H og Infocenter

landbrug. Det var en stor publikumssucces – trods

vejret. Arrangementet var hele dagen igennem rigtig

godt besøgt. Vinderen af pløjestævnet blev Lis

Laumann.

Næste års arrangement er allerede aftalt til lørdag

den 7. september.

100 nye kuske på Junior- (også for voksne)

dagen 14. oktober

Vendsyssel Køreforening holdt Åbent Hus arrangement

for at give interesserede mulighed for at

køre et hestespand. Dagen igennem var de otte

spand, som medlemmerne havde stillet til rådighed,

i fuld aktivitet. De mange fremmødte fik

alle en god snak om det at køre med hest og vogn

– både om, hvordan man kommer i gang med at

træne hesten, hvordan seletøjet skal samles og

lægges på hesten, og hvordan man får hesten til at

lystre, når den går derude foran, og man kun har

to tynde tømmer at styre med.

De mange nye (gæste-)kuske spændte aldersmæssigt

fra 6 – 80 år. Når det var de rutinerede

personer, der var på agestolen, gik snakken om, at

det var 30–50 år siden sidst, og at det var dejligt at

få tømmen i hånden igen.


Juniordagen viste, at det at køre med hestevogn

er meget andet end at køre bryllupskaret og turister,

det er i høj grad en familiesport og en interesse,

hvor alle kan få nogle gode oplevelser – som

en af de fremmødte, som er gangbesværet og

kørestolsbruger, sagde: ’Det her er en unik måde

at komme rundt i naturen på. Den her lille hestevogn

kan jo køre alle steder!’.

Vendsyssel Køreforening vil til forår holde et

weekendkursus for begyndere.

VK på besøg hos Berit og Louis Nielsen på Frederikshvile.

Stalden på Fredrikshvile. Fotos Peter C. Andersen

Temaaften 20. november

Der er arrangeret temaaften på Holtegaard kl.

19.30. Det er Tjørnehøj Mølle der, ud fra egne

produkter, kommer og holder foredrag om foder.

Et af deres specialer er netop foder til heste. Tilmelding

til Mette Nørgaard, tlf. 98 5 0057.

Seletøjssyning

Så starter vinterens sysler igen op med seletøjsyning.

Hver onsdag aften er det hos Harry Pedersen,

Øster Hassingvej 117, Vodskov. Der er ingen

tilmelding, så bare mød op til hyggelige aftener

med andre hestefolk.

Hvad nu

Ligeledes er der mandag aften kl. 19,00 seletøjsyning

hos Hans Mathiesen, Skagen Landevej

456, Hjørring. Spørgsmål så kontakt Poul S. Jensen,

tlf. 9896 5193. Her er der heller ikke tilmelding,

så også her er det bare at møde op til nogle

hyggelige stunder.

Julefrokost 8. december

Så nærmer den søde juletid sig endnu engang, og

med den også den tilbagevendende julefrokost i VK.

Det foregår igen i år i vores hyggelige kuskestue på

Holtegaard. Der er plads til 50 og det er efter først til

mølle princippet, så ring til Aase senest 5. november

på tlf. 4 0 809 og meld til. Prisen er 100,- kr.

Køresporten 5· 007

61


Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej ,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 95,

jem@carlf.dk

Forspænding og kørsel med hest og vogn for

uøvede 18.-19. august

Som noget nyt prøvede vi at arrangere en undervisningsweekend

i kørsel med hest og vogn for

nybegyndere. Det var en ide fra ØKS, der tidligere

havde haft stor succes med en sådan weekend.

Arrangementet blev afviklet på to forskellige

adresser, henholdsvis lørdag hos Jens Mouritsen

i Sædding ved Skjern og søndag ved Svend Åge

Lauridsen i Lind ved Herning. Der var mulighed

for at prøve at køre med flere forskellige spand

heste i tidsrummet 10-14. Fremmødet var ikke

så stort, selvom bestyrelsen havde fået fat i fire

forskellige spand heste til lejligheden og var klar

til at give gode råd og vejledning. Værterne sør-

6 Køresporten 5· 007

Siden sidst

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 564,

stald-bormose@privat.dk

gede også for at have frisk kaffe og brød klar til de

fremmødte. Men hellere en lille flok interesserede

deltagere end mange useriøse, og vi tror på, at de

fremmødte fik nogen viden og en oplevelse med

hjem i bagagen. Vi fik da også nogle tilkendegivelser

om nye medlemskaber i løbet af weekenden,

og vi ser frem til at kunne byde dem velkommen

i foreningen og vil gøre alt for, at de kan føle

sig tilpasse sammen med os ved vore arrangementer

fremover.

Pløjedag 8. september

Der blev afholdt pløjestævne hos Charles Madsen,

Bormosevej 8 i Vildbjerg. Dagen startede

med morgenkaffe kl. 9, og der var mødt syv plø-

Niels Jørn Munkholm instruerer i hestevognskørsel 19. august. Foto: Susanne Madsen


jere op inklusiv værten selv. I øjeblikket er der et

hold dommeraspiranter under uddannelse, og dette

stævne var deres sidste som ’elever’, så Erling

Larsen fra MKS havde pænt ringet og spurgt,

om de måtte prøve at komme og dømme, uden at

pløjerne skulle føle det som nogen egentlig konkurrence

med offentliggørelse af placeringer og

præmier. VKS har selv før haft svært ved at finde

dommere til åbne stævner, så det var helt naturligt

at sige ja til forespørgslen. Deltagerne var blevet

underrettet om dommeraspiranternes tilstedeværelse,

men at det alligevel bare skulle betragtes

som et træningsstævne, så det er beklageligt, hvis

nogen følte dommernes og opmålernes arbejde

som et pres. Det har på ingen måde været hensigten.

Det er bare dejligt, hvis man kan mødes

og arbejde med hestene i marken, og måske lære

nogle små fif af hinanden. Vi vil jo nok helst lave

så pænt et stykke markarbejde som muligt, når

det kommer til stykket. Nå men vi havde en god

men kold dag, og der kom da også en del tilskuere

dryssende hen over dagen, som sluttede med

eftermiddagskaffe og hjemmebag.

Generalforsamling 15. november

Der afholdes generalforsamling på Højgaardsskolen

i Lind kl. 19.00. Dagsordenen vil blive udsendt

i henhold til vedtægterne.

Hvad nu

Løvfaldstur 16. september

Løvfaldsturen gik igen i år fra Charles Madsen,

Bormosevej 8, Vildbjerg til Præstbjerg Naturcenter.

I år kunne vi præstere at mødes med 10 spand

heste og 31 deltagere, så det er meget tilfredsstillende.

Turen startede kl. 10, og først på dagen var

vejrguderne ikke for gode ved os, men det blev

dog bedre op ad dagen. Turen tager ca. halvanden

time hver vej, og deltagerne fik set en del af

den vestjyske hedes natur undervejs eksempelvis

store lyngarealer og den smukke anlagte golfbane.

På Præstbjerg er der god mulighed for en smuk

køre- eller ridetur med heste, vandreture m.m. Der

er desuden en god legeplads og mulighed for at

benytte sig af overnatningsmuligheder (sheltere)

og grillfaciliteter. Deltagerne spiste deres madpakker

og nød hinandens selskab der. Alt i alt en

god dag.

Julebanko 6. december

Der afholdes julebanko på Højgaardsskolen i Lind

kl. 19.00. Indbydelse hertil vil blive udsendt senere.

10 ekvipager med 30 deltagere er klar til at tage på løvfaldstur i VKS. Foto: Susanne Madsen

Køresporten 5· 007

63


Østjysk Køre Selskab

Formand: Ivan Bak, Ryvej 7 ,

875 Østbirk. Tlf. 7578 46 ,

ivan-bak@post3.tele.dk

Frijsenborg Explorer 19. august

ØKS deltog med fem spand heste i forskellige

discipliner. Vi lavede det som to små fremvisninger.

Først lidt med fart og en med brugskørselssekvenser.

Det blev vist af Ingerlise Thaysen, og

hendes 1-spænder frederiksborger. Samtidig kørte

Hardi Christiansen med sine fjordheste, og Ove

Kjær med sit spand haflingere. De kørte begge

imellem nogle opstillede kegler, da der ikke var

tid til at opstille større forhindringer.

Vagn Axel og Else Lauersen kom på banen.

Vagn viste nogle sekvenser fra dressurkørsel med

sine to varmblods heste. Else viste et spand slesvigere

og i en passende påklædning, som var det

til præsentation. Dagen forløb med to opvisninger,

en om formiddagen og en om eftermiddagen. Der

var stillet nogle bokse til rådighed, hvor hestene

kunne være mellem opvisningerne. Der har været

ca. 6.500 mennesker for at se på i de to dage, hvor

ØKS kun deltog søndag. Hermed en tak til deltagerne,

både de på banen og de på side- og baglinien.

Undervisningsdag 26. august

Så lykkedes det igen at samle et hold til en dags

undervisning med Henrik Høper. Det er dejligt

at se, at der stadig kommer nye kuske til, der får

glæde af undervisningen. Hver gang lærer man en

ny vinkel af kørslens svære kunst at kende.

Det er mange kuske for en underviser at lære

at kende, men alligevel får hver enkelt ekvipage

særdeles personlig undervisning. Pauser er også

vigtige, og da er det rart at Johannes og hans kone

kan trylle i cafeteriet, når kuske og hjælpere kommer

trætte ind til hvil.

En god kursusdag, som vi gentager på en eller

anden måde til foråret.

64 Køresporten 5· 007

Siden sidst

Sekretær: Signe Nielsen, Nørregade 8 1. th,

8000 Århus C. Tlf. 6 1 55 9,

muh_ko@mail.dk

Toppekørselsstævne 9. september

Endnu en gang havde ØKS fornøjelsen af at

afholde et toppekørselsstævne for vores medlemmer.

Vejret var med os, og vi kunne virkelig nyde

en dag i det fri med hestene.

Der var foretaget mindre justeringer på baggrund

af tilbagemeldinger fra sidste toppekørselsstævne,

så kuskene denne gang skulle igennem tre

gennemkørsler.

Der var 1 ekvipager til start, og det må siges

at være yderst tilfredsstillende opbakning, og vi

tøver derfor ikke med at kalde toppekørselsstævnerne

for en succes.

Klasse A (Pony, mini)

1. Helle Handll

. Torben Andersen

3. Kersti Jessen

Klasse B (Urutinerede)

1. Søren Gade

. Hardi Christiansen

3. Lasse Mathiesen

Klasse C (Rutinerede)

1. Carl Pedersen

. Niels Møldrup

Vagn Axel (kørte uden for konkurrence, men vi synes

alligevel det flotte resultat fortjener at blive nævnt)

3. Mogens Knudsen

Samtidig havde vi fornøjelsen af at udnævne den

samlede vinder af vores to toppekørselsstævner på

tværs af klasser. Et stort tillykke til Carl Pedersen,

der med kun 9 strafpoint på de i alt fem gennemkørsler

har fortjent den prestigefyldte udnævnelse

som ØKS’ bedste toppekører 007.

Resultatet blev fundet ved enkel sammenlægning

af strafpoint i alle gennemkørsler, for kuske

der deltog i begge stævner.

Tusind tak til alle kuske, vores gode hjælpere,

og til Asta og Vagn for igen at lægge hus til arrangementet.


Efterårstur i Østbirk 30. september

Kl. 1 var der frokost med medbragt mad, og i

år kunne vi bænke os i Ivans nye hal omgivet af

mange flotte hestevogne. Nye fremstillet af ham

selv og gamle restaureret af ham selv. Virkelig

gode rammer for en frokost for kørefolk. Meget

tiltrængt var det også, da mange var startet tidligt

hjemmefra for at nå ud til Ryvej i tide.

Kl. 13 startede turen i de kønne omgivelser.

Vejret var godt, og vi kunne rigtig nyde efterårsfarverne.

Efter ca. 10 km var der kaffe i en dej-

Nye medlemmer

ØKS ønsker at byde vores nye medlemmer velkommen.

Jessie Sandvad, Østbirk, Ole Lybeck,

Østbirk, Jens T. Sørensen, Bjerringbro, Pia og Jør-

Hvad nu

lig jagthytte, hvor der var tændt i pejsen og et flot

bål udenfor. Meget hyggeligt, selvom kuskene

og hestene måtte undvære synet. Derefter tog vi

de sidste km. hjem, og de der skulle videre med

trailer kunne spænde fra efter en særdeles god tur,

mens resten måtte tage de sidste slidsomme km.

hjem, før det var fyraften for kusk og heste.

En dejlig søndagstur, hvor vi får set natur, som

vi ellers ikke færdes i. Der var bred tilfredshed

blandt de ca. 40 heste/køreglade mennesker, der

var mødt op.

Tak til familien Bak for et godt arrangement.

gen Ruus, Horsens, Carsten Kristensen, Ørum Dj,

Henning Jensen, Skanderborg, Niels Damsborg,

Østbirk.

DVD FRA VM PÅ DORTHEALYST

SE SE SE SE SE SE SE SE SE KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP KLIP PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ PÅ

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

LIGHTHORSE.DK

Nu kan du gense alle de danske ekvipager

fra vm i ponykørsel på DVD for kun

279,- kr.

Bestil den på lighthorse.dk

eller tlf. 25 36 36 78

Køresporten 5· 007

65


Sælges 10 personers char-a-banc, Århus vognfabrik

ca. 19 0. Total renoveret, skivebremser, nye

sæder, mørkegrøn. Kr. 45.000,-. Bent Pedersen, tlf.

59 6 5544.

Tysk jagtvogn ’Achenbach’. Total restaureret,

nypolstret evt. bytte med stabil enspænder. Tlf.

7534 1638, bedst 18.00.

Char-a-banc 6-8 personer, stor sporvidde, gummi

på hjul, totalrestaureret mangler polstring evt.

bytte med stabil enspænder. Tlf. 7534 1638, bedst

18.00

2 sølv stadsseler til fjord-oldenborg. stk. (1 sæt)

stavseler til fjordheste. Alle er med dobbelte gjorde,

omgangstøj, en og to spand. Alt er nyt og komplet

håndsyet i bedste læderkvalitet. Knud Aa. Sørensen,

tlf. 9855 818 .

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

66 Køresporten 5· 007

Køb-Salg-Bytte

4 renstammede oldenborgere sælges. hingsteplage

fra 006/ 007. Begge sorte med 3 hvide sokker.

brune vallakker, begge fra 003. Henvendelse

tlf. 4089 85 9 eller chr1 778@post.tele.dk.

Ponyer til salg. Ride- og kørevante ponyer til salg.

Poul-Jørn Lindberg, Søholt Hovedgaard. Henvendelse

på telefon 8633 6099 eller 01 7099.

Hestevogne til salg. Forskellige typer hestevogne

til salg; enkelte vogne trænger til reparation. Poul-

Jørn Lindberg, Søholt Hovedgaard. Henvendelse på

telefon 8633 6099 eller 01 7099.

Rød welsh cob vallak sælges. Kan køres 1-, - og

4-spand. Har været udtaget til DM tre gange. Stangmål

147 cm. Særdeles godt temperament. Henvendelse

tlf. 679 017 .

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives på opsætning

af annoncer.

Alle

priser

er ekskl.

moms


herning karetkØrsel

Salg af hestevogne.

Alt i restaurering af vogne.

Se vores store udvalg på internettet

www.hestevogne.dk

Svend Aage Lauridsen

Stensbjergvej 25 Lind

7400 Herning

Tlf. 97128532 / bil. 20128532

post@hestevogne.dk

Eneforhandler i Danmark af vogne fra Kutzmann

Køresporten 5· 007

67


KOIER

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Lager Jylland Sjælland Værksted

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen Torben Dahl

Haderslevvej 109 Slimmingevej 8-30 Slimmingevej 8-30

6760 Ribe 4100 Ringsted 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0 03 Tlf. 4076 5650 Tlf. 4030 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines