tommy_kaas_fusion

stalebg

tommy_kaas_fusion

Kaas & Mulvad | 13.2.12 | Internet | Google | Geokodning med Google Fusion

HUSKESEDDEL

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad er

Geokodning

og hvilke

problemer er

der?

Hvordan

foregår

geokodning?

Forbered

geokodning

Geokodning betegner processen, når adresse-oplysninger – som

regel kombinationen af vej, husnr og postnr ”oversættes” til et sæt

koordinater – som regel længdegrad (longitude) og breddegrad

(latitude).

Geokodningen sker ikke af sig selv. Uanset hvilket værktøj, man

bruger, vil adresse-informationerne blive slået op i et register, og

kvaliteten af dette register har betydning for kvaliteten af

geokodningen.

Google kan sagtens geokode vores adresser. Problemet er blot, at vi

ikke bagefter ved, hvor god Google var til at ramme rigtigt.

I princippet vil et punkt blive placeret rigtigt, hvis både vej, husnr og

postnr er til stede og gældende. Men hvis husnummeret ikke

eksisterer, vil punktet måske blive lagt et sted på vejen. Og hvis

vejnavnet ikke forstås, bliver punktet måske blot placeret et sted i

postdistriktet.

Nogle gange er det af mindre betydning. Andre gange kan det være

afgørende, at geokodningen er præcis.

Hvis det er vigtigt, at man kender kvaliteten af geokodningen af hvert

enkelt punkt, er der andre værktøjer, man kan benytte.

Hvis man vil have Google Fusion til at geokode, skal hele adressen

skrives i ét felt (kolonne) i datasættet inden importen. Som fx:

Efter importen vil der typisk være en kolonne, der er highlighted med

gul farve:

Det betyder, at Google Fusion kan se, at det er adresser. Under Edit

og modify columns, kan man se, at Google har valgt typen ”location”.

Men data er ikke geokodet endnu. Og derfor er teksten markeret med

gul farve.

3

www.google.com/fusiontab

les

1

Similar magazines