Ringkøbing-Skjern - Jeppe Bundsgaard

jeppe.bundsgaard.net

Ringkøbing-Skjern - Jeppe Bundsgaard

Ringkøbing-Skjern

5. september 2012

Workshop i it-læsning

Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet

Slides på www.jeppe.bundsgaard.net


Dagens program

● Vi skal arbejde med søgning

● Vi skal arbejde med vurdering og kritisk

stillingtagen

● Vi skal arbejde med praksis

● Vi skal diskutere udfordringer og

problemstillinger i søgning og kildekritik

● Du går hjem fra workshoppen med en skitse til

et forløb, hvor søgning og kritisk stillingtagen

indgår


Cirkatider for forplejning

● 9.00 kaffe/boller

● 11.00 frugt/isvand

● 12.30 frokost/sodavand

● 14.30 kaffe/brød


● Tredje klasse skal på tur til

Børnekulturhuset Fyrtøjet i

Odense.

● Eleverne er selv med til

at planlægge turen.

● Sofie, Janne og Søren

har hørt at man kan blive

ansigtsmalet på Fyrtøjet.

Eksempel

● Deres lærer viser dem Fyrtøjets hjemmeside og beder dem finde

ud af hvor og hvornår det kan ske.

● De klikker sig ind på Fyrtøjet (www.fyrtoejet.com)


● Sofie: Øj, det er efterår. Se bladene falder. Se bøgerne.

● Janne: Eventyrskolen. (Kører musen op og ned over

bøgerne til venstre, de vokser en for en når

musen er ovenover dem) Hop, hop, hop…

● Sofie: Prøv Tommelise (Janne klikker derind. Her er en

bog med teksten til og højtlæsning af H.C.

Andersens Tommelise).

● Søren: Nej, det er ikke der (Janne klikker tilbage).

● Janne: Hvad skal vi så?

● Sofie: Skal vi prøve nyheder?

● Janne: Ja, det kan vi godt.

● Søren: Det skulle jo stå der på sedlen.

Janne klikker ind på nyheder. De går i gang med at læse. Efter

en tid skroller de siden nedad og bliver utålmodige – der er for

meget at læse, og det er for svært. Sofie kalder på læreren.


Surfesøgning fordrer at man…


● Læreren kommer gruppen til

hjælp:

● Er der andre ord for

ansigtsmaling?

● Efter lidt diskussion når eleverne

frem til sminke.

● Hvornår bruger man

ansigtsmaling eller sminke?

● Eleverne foreslår: Når man leger,

når der er fest, når man spiller

teater...

● Læreren spørger: Hvad kunne

man så kigge efter på

hjemmesiden?

● Eleverne kigger igen på siden…


Surfesøgning fordrer at man…


● Søren: Dér, under Drama (han peger på et

menupunkt i topmenuen).

● Sofie: Klik på den (Janne klikker, en tekst

kommer frem med et billede af en pige der er

sminket til skuespil).

● Søren: SÅ! Nu har vi fundet det!

● Lærer: Ved I nu, hvad vi skal gøre for at blive

ansigtsmalet når vi kommer ind på Fyrtøjet?

● Sofie: Der, på siden! Nåe… nej. Vi må hellere

læse det.


Surfesøgning fordrer at man…


At læse – og at lade være!

● Surfesøgning fordrer at man kan:

● Vurdere hvad der er bag et link

● Fravælge tekster – så hurtigt som muligt!

● Danne sig et hurtigt overblik over en side

– Hvor er den information jeg forventede at finde?

– Var det alligevel ikke her?

● Vurdere informationen

– Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk?

For svært?

● Tage stilling til: Hvordan kommer jeg videre?


At læse (indtil videre…)

● Læs med formål

● Hvad er mit formål?

● Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit

læseformål – så jeg skal kun læse det jeg skal

bruge – og så videre

● Læs foreløbigt

● Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision,

kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det

alligevel ikke her?)


Kompetencer i videns- og

netværkssamfundet


Assessment and teaching of 21 st

Century Skills


ICILS 2013

● ICILS 2013 betragter en persons computer- og

informationskompetence som

● evnen til at anvende computere til at undersøge,

skabe og kommunikere

● med henblik på at deltage effektivt hjemme, i

skolen, på arbejdspladsen og i samfundet.

● Computer- og informationskompetence

omfatter både

● de praktisk-tekniske færdigheder og

● de kognitive evner til at nå de kommunikative mål.


http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf


Hvilke kompetencer

● Hver for sig i et minut: Hvilke kompetencer er

væsentlige i elevernes liv ved skærmen?

● Summe med sidekvinden

● Fortæl sidegruppen

● Diskuter


Hvordan læser vi en

hjemmeside?


www.tv2.dk


Www.dr.dk/skole


● Grammatik

● Genkommende træk ved en given modalitet som en

kultur har produceret (skrift, billede, gestik osv.)

● Betydende elementer

● Placering på fladen (top, bund, venstre, højre, midt)

● Placering i forhold til andre elementer (inden for, uden

for, over, under osv.)

● Afstande

Visuel grammatik

● Farver, skrifttype og –størrelse osv.


Orienteringslæsestrategier

Centrallæsning Hvor opmærksomheden orienteres

mod midten af skærmen

Periferilæsing Hvor opmærksomheden orienteres

mod skærmens periferi

Lineær læsning Hvor skærmen læses fra det

øverste venstre hjørne mod

nederste højre


Læseaspekter, surfing

● At kunne skimme for at læse korte tekster,

ikoner, og andre grafiske elementer.

● At kunne danne sig hurtigt overblik over

multimodale tekster

● Punktlæse, fravælge, læse skrift, billeder, farver,

placering af elementer (struktur), ikoner etc.

● At kunne forestille sig et ”rum bag et link”

● dvs. at kunne forestille sig hvilken tekst der vil vise

sig


Fokuslæsning

Overblikslæsning

Nærlæsning

Skimning

Surfing

Indholdslæsestrategier

Hvor læseren læser strategisk efter det hun

søger

Hvor læseren danner sig et overblik over

teksten foran sig

Hvor læseren læser teksten

Hvor læseren læser teksten for at fornemme

hvad den handler om

Hvor læseren flyder med teksten og lader

producenten bestemme ruten eller følger

den vej hun fanges af i øjeblikket.


● Eks.

Surferens udfordringer

● Jeg kan huske jeg har læst om Ole Tøpholms

dialekt på dr.dk/skole

● Men hvor?

● Jeg kigger på dr.dk/skole


dr.dk/skole


● Eks.

Danskere med anden etnisk

herkomsts dialekt

● Jeg vil gerne vide noget om danskere med anden

etnisk herkomsts dialekter.

● Jeg kigger på sproget.dk


Sproget.dk


Struktur


Sitemap

● Mål: At kunne forestille sig sitets struktur

● For at kunne tage stilling til om det giver mening at

surfe videre

● Et sitemap er producentens konception af

sitets emne

● Derfor er det både en læseopgave og en faglig

opgave

● Metode:

● Tegne sitemaps af andres hjemmesider

● Tegne sitemaps af egne hjemmesider – og bygge

dem.


Tegn et sitemap

● Tegn et sitemap af dr.dk/skole eller sproget.dk

● I hånden

● Med freemind

– sourceforge.net/projects/freemind

● Med tegneprogram


● Hvad sker der

● hvis jeg klikker hér?

● Hvor

● er jeg nu henne?

● Hvordan

● kommer jeg tilbage?

● Er der

Navigation

● områder jeg ikke har fundet,

● men som jeg kunne have glæde af?

● Hele tiden:

● Mon dette site indeholder noget jeg kan bruge?


Navigation – i undervisningen

● Hvem finder først…?

● Hvordan gjorde vi?

● Hvad gjorde vi galt?

● Hvordan er denne hjemmeside bygget op?


● VØL:

Metoder til at læse og lade være

● Hvad ved jeg, hvad ønsker jeg at vide, hvad har jeg

lært

● Forberedelse

● Hvad ved du? Brainstorm, gruppesamtale

● Mindmap og trædiagram

● Skriv ned hvad du vil vide

● Hvad skal du bruge det til?

● Hvor tror du, du kan finde det?


● Proces

Undervejs

● Skriv ned hvor du har været (af gode steder)

● og hvilke typer tekster der var tale om

– Leksikon

– Fagtekst

– Artikel (om dit emne – eller et andet emne hvor dit emne omtales?)

– Spørgsmål/svar

– Diskussion

– Personlig oplevelse/tilgang

– Reklame/omtale af vare

● Hvad du har lært

● Og hvad du fandt ud af at du manglede at lære (ændr dit formål

undervejs)


● Forståelse

Forståelse

● Er der ord du ikke forstår?

● Er der sætninger du ikke forstår?

● Lad være med at læse alt for meget, du ikke forstår!

– Spørg dine kammerater – og din lærer!

– Lav en ordbank

● Fyld på dit mindmap mens du surfer/læser

● Forklar en kammerat hvad du har læst/lært

● Learning by teaching

● Opdager huller i forståelsen


Referencer

● Hvor kommer din viden fra?

● Beskriv søgeveje

● Forklar hvorfor du valgte en given side

● Forklar hvorfor du ikke valgte en given side


Og helt almindelig faglig læsning


Faglig læsning – en ny opgave

● Læsning i alle fag – faglig læsning

● Udvikling af læsestrategier

● Vurdering af en teksts egnethed

● Forberedelse til læsning

● Støtte under læsning

● Faglig læsning – en ny opgave

● For børn!


● Skitser et didaktisk

design med

sidekvinden

● hvor eleverne lærer

at surfesøge

samtidig med at de

arbejder med et

andet fagligt indhold

(fx naturfag)

● Forklar designet til

jeres sidegruppe

Opgave

Tag noter om følgende:

● Hvad er

rammen/situationen?

● Hvorfor synes eleverne

det er interessant?

● Hvilke faser består

forløbet af?

● Hvilke produkter

skaber eleverne

● Hvad er det

(skærmlæsnings-)

faglige indhold


Fuldtekstsøgning

– er også læsning


Find en god forklaring på zig-zag-

modellen…

● Lad os gå på og finde ud af

● Hvad er zig-zag-modellen inden for

medieundervisningen?

● Hvem har udviklet den?

● Hvad består den af?


● Google

Google: Fuldtekstsøgning

● I princippet en kopi af hele internettet

● Finder de sider søgeordene optræder på

● Læsning af potentiel tekst

● Søg med nøgleord, ikke emneord


Nøgleord Emneord

● Er karakteristiske ord

i teksten

● Særegne og

betydningsfulde for

netop denne tekst

Fx:

brændehugger,

brødkrummer, heks,

pandekagehus, Hans,

Grethe..

● Kategoriserer teksten

● Sætter i register

● Inddeler efter

emne/genre/slags

Fx:

De gule sider: vvs,

læger, speciallæger –

madvarer, rejsemål,

eventyr, navne


Søgeoperatorer i Google

● -ord Finder sider hvor ordet ikke optræder.

● stave-ord Finder sider med stave ord, stave-ord

og staveord.

● ”flere ord” Find kun sider hvor ordene står netop

i den rækkefølge

● ”bliver * år” * repræsenterer hvilket som helst ord,

så Google finder: bliver i år, bliver et

godt år, bliver 50 år

● 1450…1470 Finder sider hvor et tal i intervallet

1450 til 1470 findes

● site:url Finder alle sider på hjemmesiden med

adressen url

● +/AND … behøves ikke i Google, for det er

underforstået


Fragmentlæsning


Googles Gyldne Trekant


En fragmentlæser…


Intertekstuel genreviden

● For eksempel kan læseren spørge: Ser dette ud til at være:

● En forside som omtaler søgeordene, men ikke behandler dem

yderligere?

● En side der beskæftiger sig med at andet aspekt af emnet end

søgt efter?

● En nyhedsgruppe eller en nyhedsartikel som måske er forældet,

eller kun inkluderer spørgsmålet og ikke svaret?

● En kommerciel side,

– fx en boghandler som sælger bøger med søgeordene i titlen?

● En side som refererer til en anden side som inkluderer

søgeordene

● En personlig hjemmeside

– som fx er under udarbejdelse


Tekstuel viden om sværhedsgrad og

stil

● Fx kan læseren spørge: Ser dette ud til at

være:

● For informelt sprog til at emnet behandles seriøst,

eller for formelt til at det er til at forstå,

● For kort til at komme tilstrækkeligt i dybden med

emnet, eller for fortællende til at være præcist

● For personligt til at være relevant

● osv.


At vælge fra og måske til

● Fragmentoverblikslæsning

● for at vælge fra

● for at finde nye søgeord

● Fragmentlæsning

● for at vælge til

● ved at vurdere en potentiel tekst


Var det det jeg søgte?

● Overblikslæsning

● Fokuslæsning

● Skimning

● Nærlæsning

● Læsning af layout, design, struktur,

professionalisme

● Kritisk læsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Vurderingsprocessen

● En overblikslæsningsfase

● hvor eleverne danner sig et hurtigt overblik over siden og

evt. af links på siden og eventuelt forkaster den alene på

det grundlag.

● En nærmere undersøgelse

● hvor eleverne hele tiden må balancere mellem at være

grundige og ikke bruge uforholdsmæssig lang tid på

opgaven og hvor de kan anvende følgende kriterier:

– Omfang,

– æstetisk fremtrædelse,

– tekstens fokus,

– overskuelighed, og

– tilgængelighed.


Læseaspekter, fuldtekstsøgning

● Læse en potentiel tekst

● Fragmentoverblikslæsning

● Fragmentlæsning

● Overblikslæsning

● Fokuslæsning

● Kritisk læsning


● Find

● regeringsgrundlaget

Opgaver

● en beskrivelse af faserne i projektarbejde i

folkeskolen

● Find ud af

● Hvilken ultrabook-bærbare er den bedste lige nu?

● Hvad hedder den kurdiske oprørsbevægelse som

TV-stationen ROJ-TV beskyldes for at støtte?


Opgave

● Diskuter med sidekvinden: Hvad er de største

udfordringer ved fuldtekstsøgning på nettet?

● Skriv 3-5 udsagn

● Fremlæg for sidegruppen og diskuter


Hvis vi har tid...: Forløb

● Med sidekvinden

● Skitser et forløb hvor

eleverne arbejder

med et emne og

samtidig bliver bedre

til at bruge Google til

fuldtekstsøgning.

● Forklar til

sidegruppen

Tag noter om følgende:

● Hvad er

rammen/situationen?

● Hvorfor synes eleverne

det er interessant?

● Hvilke faser består

forløbet af?

● Hvilke produkter

skaber eleverne

● Hvad er det

(skærmlæsnings-)

faglige indhold


Kommunikationskritisk

læsning


ISLAM OG TØRKLÆDER

Et emne om ligestilling.

Kasper, Jonas og Ida: Islam og kvinders brug af

tørklæder.

Eleverne søger på Google og finder en side som de

synes præsenterer sagen meget godt, så de kopierer en

del af teksten og sætter den ind i deres opgave. Der står:

”Den kvinde som udstiller sit hår betragtes både som

uren og som shalmuda (ludder) og er selv skyld i

overgreb mod hende, ja hun har selv lagt op til det, og er

dermed den, som bærer ansvaret.”


HVEM SIGER DET?

Grundige elever klikker på linket "Hvem er vi?" og læser

bl.a.

'islaminfo.dk' er opbygget af en kreds af danske eksperter i islam, der ønsker

at formidle regulær vidensinformation. En del artikler er lagt ud til

kommentatorer i udlandet.

Vidensbasen er tilrettelagt i emner, så informationerne er let tilgængelige

for skoleelever og studerende, der fx skal skrive specialer, samt alle, som

ønsker regulær information på et sagligt grundlag.

Tekster fra muslimske foreninger er lagt ud på siden uredigerede og uden

ændringer. Videnskabelige artikler om Koranen og islamisk historie er baseret

på den historisk kritiske metode. Religiøse synspunkter er lagt til side.


RESUME

Eleverne skriver i deres opgave:

”Islaminfo.dk er en side skrevet af danske eksperter

i islam der ønsker at formidle regulær

vidensinformation. Det er derfor rigtigt hvad der står

på siden.”


Islaminfo.dk

● ‘islaminfo.dk’ er

opbygget af en

kreds af danske

eksperter i islam,

der ønsker at

formidle regulær

vidensinformation.

En del artikler er lagt

ud til kommentatorer

i udlandet.


En diskursanalytisk metode

● Deixis

● Metafor

● Modalitet


Danske sange...

● Dansk kultur

● Sange, historie,

sprog, vittigheder


Kulturerklæringen

● ”For at standse en katastrofal udvikling, som vil

undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil

homogene samfund, og føre til stadig stigende

uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks

Kulturerklæring.

● 1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur. [...]

● 4. Den danske kultur er et gode, som ikke må

tilsidesættes med henvisning til konventioner eller

fremmede kulturer”

www.danskkultur.dk


Billedanalyse


Forudsætninger, interesser og mål

● Hvilke forudsætninger har Islaminfobagmændene?

● Hvilke interesser?

● Hvilke (konkrete) mål? - eksplicit og implicit.


Kommunikationskritisk

kompetence

● at kunne se bag om tekster

og sammenhænge og vurdere deres betydning

for konteksten

● at kunne undersøge og begrunde

hvorfor noget ser ud som det gør

● at kunne kritisere

konstruktivt

● at kunne modtage kritik

fra andre mennesker


Et andet eksempel...


Citater

● ”Rigspolitiet agerede håndlanger for den

irakiske delegation”

● ”De afviste irakiske flygtninge som kirkeasyls

juragruppe har fået kendskab til, kan alle få

ophold indenfor gældende dansk lovgivning.

Det kræver bare en anden fortolkning, end den

der praktiseres under den nuværende

regering.”

http://kirkeasyl.dk/baggrund/faq/


Forudsætninger, interesser og mål

● Hvilke forudsætninger har Kirkeasylbagmændene?

● Hvilke interesser?

● Hvilke (konkrete) mål? - eksplicit og implicit.


Integrerede reklamer

● På nettet er der ingen regler for adskillelse af

redaktionelt stof og reklamer.

● Den eneste måde man kan tjene penge på

for tiden på nettet, er reklamer.

● Alt det redaktionelle stof har i den forstand ét

formål: At få dig til at klikke på en reklame


Fugleognatur.dk


Er reklamerne

godkendt/blåstemplet?

● Eleverne må lære at skelne mellem

redaktionelt stof og integrerede reklamer


Opdragelse til forbrug


Gamification


Kommunikationskritisk kompetence

● Er● at analysere indhold (metafor, modalitet, deixis), udtryksmodalitet,

platform og institution

● at kunne analysere argumenter

● at kunne spørge til kommunikationssituationens objekter og

deltagere

● at kunne undersøge hvilke modsætninger der er på spil i en

kommunikationssituation

● at spørge til initiators, producents, afsenders og distributørs

interesser, mål og forudsætninger, samt

------------------------------------------------------------------------------

● at kunne sætte sig i den andens sted (empatisk kompetence) og

● at kunne vurdere konsekvenserne af en kommunikationssituation for

deltagerne og andre (etisk kompetence).


Kommunikationskritisk kompetence er en

indstilling til verden

● Mistænksomhed

● Selvstændighed

● Demokratisk sindelag


Opgave

Anna/Anne Franks dagbog

● Anna Frank skrev dagbog mens hun gemte sig

på et loft med sin familie.

● Dagbogen blev fundet og udgivet af hendes

far i 1947.

● Vi vil gerne vide mere om den…

● Søg med sidekvinden

● Diskuter med sidegruppen


Er det troværdige sider?

http://www.holocaust.nu/

http://www.holocaust-uddannelse.dk/


Og hvad med denne?

http://leksikon.org/


● Undersøg

Opgaver

2) Palæstina-initiativet

www.palaestina-initiativet.dk

● Hvad er

● Forudsætninger

● Interesser

● Mål


● I sidegrupperne

Diskuter

● Hvordan kan man lære eleverne at udvikle den

kritiske indstilling/mistænksomhed som gør at de

undersøger en hjemmeside en gang til, før de

anvender den?

● Skriv 3-5 stikord

● Udvikl 3 skitser til didaktiske designs

– (gerne med udgangspunkt i dem I har arbejdet med

tidligere)


Tak for nu

www.jeppe.bundsgaard.net

jebu@dpu.dk

Spørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines