Kirkeblad Vinter-forår 2009 - lumsås kirke

lumsaaskirke.dk

Kirkeblad Vinter-forår 2009 - lumsås kirke

KIRKEBLADET

F O R Å R · S O M M E R 2 0 0 9 • H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N

Fælles friluftsguds-tjeneste

i Klint Kalkbrud søndag

den 16. august kl. 11.00

Filmklub for Odsherreds provsti lørdag den 18. april fra

kl. 14.00 vises filmen ”To Verdener” i Vig Bio


Højby Sogn

Sognepræst

Jan C. Jacobsen

Højby Hovedgade 44

4573 Højby

Tlf. 59302268 fax 59306491

E-mail: jcj@km.dk

Kontortid: Træffes bedst om

formiddagen eller efter aftale.

Mandage fri!

Graver

Gert Bøgely

Menighedshuset

Bag Kirken 5

4573 Højby

Tlf. 59304049.

Træffes bedst på kontoret hverdage

mellem 12:30-13:30.

Formand for menighedsrådet

Grethe Skovgaard

Tlf. 50303085

Kirkeværge

Niels-Erik Bøtker Skov

Tlf. 59303002

Kasserer

Yvonne Nielsen

Revisorgården, Holbæk

Tlf. 59446577

Kirkebilen

Kører til alle gudstjenester. Ring

dagen før til Strandlyst Taxa v/

Ole Lind tlf. 20 49 84 03 og

bestil kørsel.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten er der

kirkekaffe i Menighedshuset, Bag

Kirken 5 på følgende søndage:

Den 15/3; 10/5; 7/6 og 2/8.

Menighedsrådsmøder

Alle møder afholdes i Menighedshuset,

Bag Kirken 5

kl. 19:00 på følgende tirsdage:

Den 21/4; 12/5; 9/6 og 11/8.

Julen synges ind i Højbykirkes Menighedshus Fastelavn

i Højby kirke

Konfirmanderne og

Domkirke Mysteriet

Ligesom de foregående år var konfirmanderne fra hele Roskilde

stift i november 2008 inviteret til gudstjeneste i Roskilde Domkirke

af vores nye biskop Peter Fischer Møller.

I alt besøgte ca. 4.000 konfirmander Domkirken fordelt over flere

dage. Også hos vores konfirmander var humøret højt, og de gik

engageret op i opgaven med at løse mysteriet i Domkirken.

De blev bl.a. præsenteret for

biskop Absalon, som godt nok

har været død i ca. 800 år.

Absalon var som bekendt gode

venner med hertug Valdemar,

den senere kong Valdemar den

Store.

Inden han blev konge, blev hans

bror Svend, efter et nederlag til

Valdemar, hugget ned af nogle

bønder. På billedet har han

mistet sin krone.

Også djævelen optrådte i en

ung mands skikkelse og fristede

konfirmanderne til først og

fremmest at tænke på sig selv.

Som det fremgår af billedet var

han ikke uden evner.

Heldigvis kunne Luther lede

konfirmanderne på rette spor,

og lidt senere blev der lejlighed

til at studere Den hellige Gral.

Til sidst endte alle konfirmanderne i Domkirkens skib til en

forrygende gudstjeneste og en fantastisk prædiken. Og vi fandt ud af,

hvem vores sande konge og frelser er.

Under tøndeslagning. Et par

glade og stolte børn.

Efter tøndeslagning er der hyggelig

samvær i varmen.

Minikonfirmander

starter fredag den 6. marts kl.

14:00 i Menighedshuset. Nu er

der igen minikonfirmander for 3.

klasse i Højby kirke og Menighedshuset

på fredage fra kl.

14-17 i ugerne 10 til 14.

Ud over at lege, lytte til fortællinger

og tale sammen, skal vi

også høre om dåb, nadver og

påske. Hver gang afslutter vi i

kirken med en andagt kl. 16:30,

hvor forældrene er velkomne til

at deltage.

En god start på weekenden er at

komme til andagt efter en travl

uge. I det hele taget er det godt at

høre, hvad Gud har at sige os.


Påskelørdag

den 11. april kl. 20:00

Tværfløjtenist Isabella Hübener

medvirker under gudstjenesten.

»To Verdener«

i Vig Bio

Filmklub for

Odsherreds

provsti

Lørdag den 18. april fra

kl. 14:00 vises filmen ”To

Verdener” i Vig Bio. Filmen

handler om den unge Sara,

der er vokset op i et hjem

præget af Jehovas Vidner.

Den idylliske familie bryder

sammen, da faderen fortæller,

at han har været utro,

og forældrene skilles. Det

gør det ikke bedre, at Sara

selv forelsker sig i Teis, der

er alt andet end troende.

Filmklubben er et nyt

tiltag, hvor samarbejdet

mellem sognene i Odsherred

provsti styrkes. I forbindelse

med arrangementet

serveres kaffe/te og kage,

og vi forsøger at få instruktøren

Niels Arden Oplev til

at komme og fortælle om

filmen efter fremvisningen.

Der vil blive arrangeret

buskørsel fra henholdsvis

den nordlige og den sydlige

del af Odsherred ved De

grønne Busser i Rørvig. For

Højby sogns vedkommende

bliver det fra Højby station

kl. 13:30. Arrangementet er

gratis, men hvert sogn får

tildelt et hvis antal pladser,

så det gælder om at melde

sig hurtigst muligt hos

sognepræsten.

Tersløse kirkes børne- og ungdomskor medvirker

ved højmessen i Højby kirke

Søndag den 7. juni kl. 10:30 Tersløse kirkes børne- og ungdomskor

blev dannet i 2002 af korleder Lea Schmidt Daescu. Det består af 25

sangere i alderen 8-18 år. Koret hører hjemme i Dianalund og gør

tjeneste ved Tersløse og Skellebjerg kirker ved familie- og musikgudstjenester.

Foruden aktiviteterne i hjemsognet er koret også begyndt at

give selvstændige koncerter og rejser hvert år på en sommertur. Denne

gik sidste år til Lolland-Falster og i 2009 er målet så Odsherred, hvor

koret bl.a. kan høres under højmessen i Højby kirke. Korets repertoire

har naturligt nok kirkemusikken som omdrejningspunkt, hvor det

tilstræbes at musikken altid er ”Ordets” tjener og medspiller. I korets

øvrige repertoire ligger hovedvægten indenfor de lyse og lette nordiske

tonesprog, især repræsenteret i de nordiske folkeviser.

Familiegudstjeneste og

sommerfest

Søndag den 21. juni kl. 10:30 i

Højby kirke.

Museumsinspektør Jan Steen Jacobsen

prædiker denne dag. Efter

gudstjenesten er alle velkomne til

sommerfrokost i Menighedshuset,

hvor vores museumsinspektør

naturligvis deltager.

Jan Steen Jacobsen vil fortælle

om at være museumsinspektør

i Odsherred, om de glæder og

udfordringer, som dette arbejde

medfører. Jan Steen Jacobsen og

hans hustru flyttede 1. april 1976

til Odsherred. Han fik job på

Stenstrup Museum i 1979. I oktober

2002 fusionerede museerne i

Odsherred. Den 10. januar 2003

flyttede Odsherreds Kulturhistoriske

Museum ind på Annebjerggård

Hovedgård.

Sommerkoncert

Torsdag den 6. august kl. 19:

30 i Højby kirke. Koncert ved

klassisk guitarist Peter Howard

Jensen. Egentlig skulle

koncerten have fundet sted i

2008, men måtte aflyses p.g.a.

overanstrengelse af en hånd.

Peter Howard Jensen præsenterer

igennem værker af bl.a. J.S. Bach

og Albeniz publikum for forskellige

udtryksformer indenfor

guitarmusikken. Peter Howard

Jensen er uddannet fra Det fynske

Musikkonservatorium og studerede

derefter videre i London,

Paris og New York. Efter sin debut

i Carnegie Hall i 1990 har han

givet talrige koncerter over det

meste af verden

Fælles friluftsgudstjeneste

Søndag den 16. august kl. 11:00

i Klint Kalkbrud. Gudstjenesten

arrangeres i samarbejde mellem

præster og menighedsråd i det

nordlige Odsherred. Efter gudstjeneste

nyder vi vores medbragte

mad og drikke i forhåbentlig

dejlig sommervejr. I tilfælde af

regnvejr flyttes gudstjenesten til

Højby kirke.

Påske

Kom og hver med til hele påskens

drama i Højby kirke.

Palmesøndag den 5. april kl.

10:30 Gudstjeneste.

Skærtorsdag den 9. april kl. 19:30

Gudstjeneste.

I oldkirken var det almindeligt efter

gudstjenesten at nyde et fælles

måltid. Det kaldtes Agape, d.v.s et

kærlighedsmåltid. I Højby kirke

har vi tradition for at menighedsrådet

inviterer til et lignende

symbolsk måltid i tårnrummet.

Langfredag den 10. april kl. 10:30

Gudstjeneste.

Påskeaften den 11. april kl. 20:00

Liturgisk gudstjeneste, hvor

bøn, tekstlæsning, salmer og

musikindslag danner optakt til

påskedagsglæde.

Isabella Hübener medvirker på

tværfløjte. Isabella er opvokset i

Egebjerg og i øvrigt tidligere elev

i daværende Trundholm kommunale

Musikskole.

Påskedag den 12. april kl. 10:30

Gudstjeneste.

2. påskedag den 13. april kl. 9:00

Gudstjeneste.


Lumsås

kirkedistrikt

Sognepræst

Sten Hartung

Stenstrupvej 69, Lumsås

4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 32 10 72/59 91 41 20

Træffes bedst ons.-fre. kl.

9-10 og endvidere efter aftale.

Træffes deslige tirs. kl. 10-11

på tlf. 59 91 41 20. Mandag er

fridag. E-mail: shj@km.dk

Hjemmeside:

www.lumsaaskirke.dk

Graver:

Bolette Rantzau Masukume

Graverhuset, Oddenvej 79A

Tlf. 21 70 97 04

E-mail:

masukumebolette@mail.dk

Kirkeværge:

Benny P. Larsen

Canadavej 1, Klint

Tlf. 59 32 16 70

Kasserer:

Vera Hammervig

Oddenvej 190, Lumsås

Tlf. 59 32 11 22 E-mail:

vera.hammervig@mail.tele.dk

Formand:

Mogens Leth

Stenstrupvej 60, Stenstrup

Tlf. 59 30 22 40

E-mail: ryesgaard@privat.dk

Organist:

Olav Haugland

Højby Hovedgade 9 4573

Højby Tlf. 56 31 51 68

E-mail:

haugland@orgelbyggerhuset.dk

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe/te i våbenhuset

efter højmessen på følgende søndage

kl. 10.30: 22/3, 8/5, 7/6, 26/7.

Menighedsrådet byder på en kop

kaffe eller te samt en småkage

efter gudstjenesten, og er det godt

vejr, kan det ske, at vi tager kaffen

uden for kirken. Kirkekaffe er

helt uforpligtende og man kan

deltage, hvis man har tid og lyst.

Eftermiddagsmøder i Præstegårdens

konfirmandstue, Stenstrupvej

69, finder sted torsdage

kl. 14-16.

Alle er hjerteligt velkomne til dis-

se møder, hvor vi hører et godt

foredrag, synger sange og salmer

fra højskolesangbogen og drikker

te/kaffe med lidt brød til.

Torsdag den 5. marts kl.

14:00 ”Noget om en konspirationsteori”

Nej, ikke et ord om 11/9, at

det slet ikke var islamister, der

fløj ind i tårnene i New York,

heller ikke om, at den første

månelanding foregik i et studie

i Hollywood, men noget om en

helt anden konspirationsteori,

eller for at sige det lige ud: Jesus

døde ikke på et kors på en bakke

lige uden for Jerusalem; han

døde i Sydfrankrig mæt af dage

efter et lykkeligt liv med kone og

børn………

Tidl. viceskoleinspektør Per

Borello, Blistrup, fortæller og

viser lysbilleder.

Torsdag den 26. marts kl. 14:00 ”Ildebrandshuse – Københavns sjæl”.

Efter den store brand i København i oktober 1728 skød en ny hustype frem på de afbrændte tomter, de såkaldte

ildebrandshuse, typisk gavlkvisthuse, som siden skulle komme til at stå for det typisk københavnske, selve

stemningen og sjælen i Holbergtidens København.

Sognepræst Sten Hartung fortæller om en livslang passion og viser billeder på Powerpoint.

Torsdag den 16. april

kl. 14:00

”Bibelhistorie i

kalkmalerier”

I Danmark har vi en stor kulturel

rigdom i alle vore middelalderlige

kalkmalerier, hvoraf de fleste er

særdeles velbevarede. Malerierne

tjente i middelalderen som

illustration af præstens forkyndelse

og liturgien, ofte med det

pædagogiske fremhævet.

Vi vil – under kyndig vejledning

af major Jørn Nielsen, Klint,

- se på træk af bibelhistorien

fra Skabelse til Dommedag, alt

indhyllet i den tids forestillinger

om liv og død, men også fortidens

klædedragt, husgeråd og værktøj,

alt det, som var vore forfædres

hverdag.

Isak med brænde og fyrfad.

Gjøl Kirke


Musikgudstjeneste m. Gregoriansk Sang.

På Mariæ Bebudelsesdag søndag den 29. marts kl. 14.00

Vokalensemblet ”1614” , bestående af Carsten Kim Nielsen, Hans

Hvas, Mogens Villy Møller og Ulf Ragn Andersen, fremfører messen til Marias

Bebudelse fra gradualet ”Medicaeum”, som blev trykt i Rom i 1614.

Fremførelsen sker under ledelse af Stefan Haugland, og vil blive flettet

ind i den almindelige gudstjeneste, hvor vi således også skal synge

salmer sammen, høre evangeliet om Marias Bebudelse etc.

Fællesspisning på Skærtorsdag

den 9. april kl. 17.

Vi begynder med en stemningsfuld gudstjeneste kl. 17.00 og derefter

er der fællesspisning i kirken med det oldkirkelige kærlighedsmåltid,

agapen, som forbillede.

Til gudstjenesten er tilmelding ikke nødvendig, men vil man være med

til fællesspisningen, skal man tilmelde sig til kirkeværge Benny Larsen,

tlf. 5932 1670, senest den 5. april.

”To Verdner”

– film i Vig Bio

Lørdag den 18. april kl. 14-17.30.

Som et led i samarbejde mellem

alle kirkerne i Odsherred Provsti,

inviteres til at komme med i

Vig Bio og se Niels Arden Oplevs

film ”To Verdener”, som havde

premiere i februar 2008.

I filmen møder vi gymnasiepigen

Sara (Rosalinde Mynster), hvis

forældre og søskende er medlemmer

af Jehovas Vidner. Af følelsesmæssige

grunde tvinges Sara ud

Udflugt til København

den 13. maj 2009.

Udflugten til København er en

fællesudflugt for menighederne i

Højby, Lumsås og Odden.

Inde i København skal vi – med

Sten Hartung som guide - se på

en række gamle huse og historiske

bygninger i den indre by

med særligt henblik på temaerne

Københavns Bombardement 1807

samt hustypen ”ildebrandshuse”.

Man skal selv have madpakke

med på turen og deltagelse koster

100 kr.

Afgang fra Odden Kirke kl. 8.30,

i at skulle træffe en række valg,

som indebærer store, dramatiske

konsekvenser for hende selv og

hendes familie.

Efter visningen af filmen er det

planen, at vi får kaffe og kage,

og derefter kommer instruktøren

Niels Arden Oplev og fortæller om

filmen som oplæg til debat og

samtale.

Der vil være buskørsel til Vig Bio

med opsamling ved gadekæret i

Lumsås Kirke 8.45 samt Højby

Kirke kl. 8.55.

Tilmelding til din lokale præst

senest 6. maj 2009.

Sankt Hans aften i Lumsås

Kirke

og Mølle den 23. juni

Vi fejrer aftenen med en musikgudstjeneste

i kirken kl. 17.30

og derefter kan de, som har lyst,

fortsætte op til Lumsås Mølle,

hvor man spiser sin medbragte

mad og hvor der senere på

aftenen vil være båltale v. sognepræst

Sten Hartung samt bål og

fællessang.

Sommerkoncert fredag den 24. juli kl. 19.30

Duo La Valse giver koncert i Lumsås Kirke den 24. juli.

Denne aften gæster ”Duo La Valse”, bestående af operasanger Pauline

Kehlet samt pianist Nicolai Kjølsen, Lumsås Kirke med et stemningsfuldt

sommerprogram. Duoen, som i år kan fejre deres 15-års kunstnerjubilæum,

er et kendt navn i det danske musikliv med talrige koncerter

bag sig i både kulturhuse og kirker. Ved denne koncert vil man kunne

høre sange og arier af J.S. Bach, Alessandro Scarlatti og Carl Nielsen,

samt orgelmusik af Jesper Madsen, Leon Boëlmann og Paul Wachs.

På programmet står også flere af vore dejlige, danske sommersange/

salmer.

Lumsås kl. 13.15.

Tilmelding til sognepræst

Sten Hartung senest 12. april

2009

mail: shj@km.dk eller

tlf. 5932 1072.


Odden Sogn

Sognepræst

Camilla Munch

Præstestrædet 7, 4583 Sj. Odde

Tlf. 59 32 62 96

Træffes bedst tirsdag-fredag kl.

9-10, og i øvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

E-mail: camu@km.dk

Graver:

Finn Larsen. Tlf. 59 32 61 23

Menighedsrådsformand:

Jørgen Revsbech Hansen

Smedestrædet 6, Overby, 4583

Sj. Odde. Tlf. 59 32 74 17

Kirkeværge:

Lenda Petersen Thoustrupvej

10, 4583 Sj. Odde.

Tlf. 59 32 64 32 eller Otto

Jensen. Tlf. 59 32 65 29

Kasserer:

Alice Sarp Tlf. 59 30 60 38

Konfirmationer:

Der er konfirmationer

i Odden kirke:

Søndag d. 3. maj.

kl. 10. 30 og

torsdag d. 21. maj

kl. 10.30

Påske i Odden kirke

Påsken er kirkens største højtid.

Her fejres det at livet overvandt

døden – og i påsken huskes vi

for alvor på, at vi altid må tro og

håbe på det gode vil sejre i vores

liv.

Påsken er fyldt med store fortællinger,

om Jesus der bliver hyldet

som konge, om Jesus der spiser sit

sidste måltid med sine disciple, og

Jesus der bliver pint og korsfæstet.

Heldigvis slutter fortællingerne

ikke i dødens mørke. Påskedag

kommer den overraskende

slutning – der mest af alt er en

ny begyndelse. Jesus går ud af sin

grav – på den tredje dag opstår

han af døde. Derfor kan vi sige, at

der hvor vores døde er, er der ikke

ensomt, ikke mørke – men nyt liv.

Det er påskens glædelige budskab.

Og selvfølelig skal det fejres - med

masser af gudstjenester.

Udvidet sangaften

d. 29. april.

For 10 år siden startede en ung

mand sin karriere i folkekirken

som kirkesanger i Odden kirke.

Han hedder Frederik Berggren

Schmidt, og er nu sognepræst

i Niløse, Tersløse og Skellebæk

sogne ved Dianalund. Nu vender

han tilbage til Odden , bare for en

Palmesøndag d. 5. april er der

Gudstjeneste for børn og barnlige

sjæle’ kl. 10. 30. Det er en gudstjeneste

med musik, sang og fortælling,

og efter gudstjenesten er

der æggejagt i præstegårdshaven.

På forunderligste vis har chokoladeæg

gemt sig under spirende

forårsblomster og gamle blade,

- og de venter bare på at rappe

børn kommer og finder dem.

Skærtorsdag d. 9. april er der

gudstjeneste kl. 19.30. Skærtorsdag

var Jesu sidste aften i selskab

med sine disciple. Det var den

aften han indstiftede nadveren,

og det fejrer vi ved nyde et glas

vin og lidt brød med hinanden i

våbenhuset efter gudstjenesten.

Langfredag d. 10. april er der

gudstjeneste kl. 9.00. Langfredag

har fået sit navn fordi det er en

lang, mørk og tung dag. Det

var nemlig på denne dag, at Vor

Gospeldag for alle

Lørdag d. 28. marts 2009

kommer Odden kirke til

at genlyde af gospelmusik.

Endnu engang er Vig og Odden

sogne gået sammen om

at arrangere en gospeldag,

hvor korleder Erik Olsen giver

alle interesserede mulighed

for at synge livsbekræftende

gospelmusik.

Dagen starter kl. 10 med en

let introduktion, og derefter

går alle deltagere i gang med

at synge. Der kræves ingen

forudsætninger, blot at man

har mod og lyst til at give sig

i kast med det.

Der synges dagen igennem,

kun afbrudt af spise - og kaffepauser.

Gospelkoncert om aftenen

Kl. 19. 30 samme aften

kommer Erik Olsens faste

kor ’Faith’ og giver koncert i

kirken, og ved denne koncert

bliver der lejlighed for dagens

deltagere til at give smags-

prøver på det de har lært.

Kirkerne sørger for god forplejning

dagen igennem. Der vil

være frokost og aftensmad til alle

deltagere, så man ud over at få

musikalsk oplevelse også får masser

af godt samvær med i købet.

Det koster 150 kr. at deltage, og

beløbet dækker undervisning og

forplejning.

Herre blev pint og tortureret, og

blev hængt op på det kors, hvor

han døde. Kirken er på denne

dag rippet for alt sin pynt. Der

er ingen lys på altret, ingen

blomster, - for smerten og lidelsen

og mørket vi kan påføre

hinanden må ikke glemmes.

Påskedag d. 12 april kl. 10. 30

er der til gengæld pyntet op til

fest. Kirken står i al sin glans

med blomster og lys. Påskedag

stod Jesus op af sin grav – og

fortalte en helt ny historie om

døden. Den fortæller Odden

kirke med på ved en festlig

påskegudstjeneste.

2. Påskedag d. 13. april fortsætter

festen. Kl. 10. 30 er der

endnu en gang gudstjeneste,

for det er så glædeligt et budskab,

at det skal fortælles igen.

Gang i kirken til koncert med Faith. Foto: Helle Tolstoj

aften. Frederik har haft studieorlov,

og den orlov har han brugt

på at skrive nye salmer, der passer

Tilmelding kan ske til sognepræst

Camilla Munch på

tlf. 59326296/ camu@km.dk

inden d. 20. marts.

Der er en entre ved gospelkoncerten

med ’Faith’ på 50

kr. Dog ikke for deltagere i

gospeldagen.

til hele kirkeåret. Dem får vi en

smagsprøve på d. 29. april kl.

19. 30.

Vi skal synge nogle af salmerne,

og Frederik vil fortælle om

inspirationen til at skrive dem.

Sangaftenen er i den anledning

flyttet fra præstegård til kirke, så

vi kan få lidt orgelledsagelse til.

Husk at kirkebilen kan bestilles.


Gå i biffen med

din kirke forældrene skal skilles. Værre

bliver det, da Sara selv gør sig

erfaringer med kærligheden

og forelsker sig i Teis, der er alt

andet end troende...

Læs mere om filmen på http:

//www.toverdener.dk/

Det er endnu engang en

fornøjelse at kunne invitere

interesserede fra Odden

sogn på en god film, der nu

er et fælles arrangement for

alle provstiets kirker.

Filmen er instruktør Niels

Arden Oplevs To verdener.

Filmen handler om den unge

Sara, der vokser op i et hjem

præget af Jehovas Vidner. En

dag bryder den idylliske familie

sammen, da faderen fortæller,

at han har været utro og

Formand for Odden Menighedsråd Jørgen Revsbech

informerer: Ny velfærdsbygning !

Graveren har midlertidigt til

huse i Overbygade 4.

Odden kirke skal have en velfærdsbygning.

Og hvad er så det?

Det er Arbejdstilsynets betegnelse

kontor og frokoststue til personalet

kirkegården.

I 2003 fik vi et påbud fra Arbejdstilsynet

om at forbedre graverfaciliteterne.

Og da vi i mange år

(ca. 15) har ønsket os forbedrede

værksteds- og opbevaringsfaciliteter

for vores grej, og da vi gerne

vil have ordentlige forhold for

vores flittige og dygtige ”graverhold”

gik vi i gang med at lægge

planer.

Filmen vises i Vig Bio lørdag

den 18. april kl. 14:00. Efterfølgende

vil der være lidt kaffe og

kage at styrke sig på. Filmens

religiøse temaer vil blive

behandlet i et kort foredrag,

og derefter er der mulighed for

debat og spørgsmål.

Der vil være afhentning i bus

fra Odden kirker. Kl. 13.00.

Kl. 17:30 vender busserne

hjemad igen.

Hele arrangementet er GANSKE

GRATIS, men hver sogn får

tildelt et vist antal pladser, så

det glæder om at melde sig

til hurtigst muligt hos en af

præsterne.

Husk at film som bekendt

skal ses i biografen!

Det gik hurtigt op for os, at det er

meget svært, at bygge noget, der

faldt ind i stilen med de bestående

bygninger, så nu kære ”Odboer”,

skal det gamle sprøjtehus og

kontorbygning rives ned, og der

skal bygges en længebygning på

ca. 140 kvm, i stil med de andre

huse ned af Overbygade.

Det bliver hvidt med rødt tegltag

og kommer til at indeholde

værksted/garage, kontor til graveren,

frokoststue, baderum og

handicaptoilet.

På loftet bliver der et arkiv til

menighedsrådet og depot.

Vi troede også, vi kunne få en

kirkekaffestue”, men så var

bygningen blevet for voldsom.

Vi regner med, at byggetilladelsen

langt om længe kommer i uge 6,

og vi regner med fem måneders

byggetid og det er jo ingen tid ift.

planlægningstiden. De første tegninger

var på bordet april 2006.

Ekstraordinær udflugt:

Tur til København med

guide onsdag d. 13 maj

Da Sten Hartung, sognepræst

i Lumsås, holdt billedforedrag

på Odden om Københavns

bombardement i 1807, og dets

indvirkning på den københavnske

byggestil, var reaktionen på

de mange smukke billeder og

spændende fortællinger: Bare vi

dog kunne komme ind og se det

selv, med en der kunne guide os

rundt.

Det vil jeg gerne, sagde Sten.

Så nu er muligheden der for en

tur til Københavns gamle middelalderby

med kyndig rundvisning.

Vi skal gå rundt og se

byens ældste huse, hvordan man

byggede efter Københavns brand,

og hvad der skete efter bombardementet

i 1807.

Turen foregår i et samarbejde

mellem både Lumsås, Højby og

Odden, - og der er lejet bus, der

Friluftsgudstjenesten finder som

sædvanligt sted tredje søndag i

august i Klint kalkbrud, d. 16.

August kl. 11.00. Snyd ikke dig

selv for en fantastisk oplevelse i

Guds fri natur. Der er masser

af god musik, salmesang

under høj himmel, prædiken

og altergang. Gudstjenesten

samler op ved de respektive kirker,

og selvfølgelig afleverer igen.

Det koster 100 kr. at deltage, man

skal selvbringe madpakke og

drikkevare, som vi spiser et sted i

byen. Der bliver sørget for en tår

eftermiddagskaffe og lidt kage.

Tilmelding sker hos sognets

præst.

Afhentning:

Odden ...................................8. 30

Lumsås .................................8. 45

Højby .....................................9.00

Vi kører fra København kl. ca.

14.30 for at komme uden om den

værste myldretid.

Formiddagsmøde:

Tirsdag d. 5. Maj.

Hold øje med

dagspressen.

Sommerandagter:

Korte gudstjenester med smukke

salmer, skøn musik og gode ord.

Onsdag d. 15. juli kl. 19.30

Onsdag d. 19. august kl. 19.30.

Friluftsgudstjenesten

arrangeres i fællesskab mellem

Odden, Højby, Lumsås, Egebjerg,

Vig, Nykøbing, Rørvig og

Nr. Asmindrup, og alle præster,

kirkesangere mm. deltager.

Efter gudstjenesten kan man

spise sin medbragte mad i det

grønne.

Sæt kryds i kalenderen – tirsdag d. 11. August finder årets

sogneudflugt sted. Turen er stadig i støbeskeen, men der

vil være mere information i lokalaviser og på opslag, når

tiden nærmer sig. Men husk...Kryds i kalenderen.


Gudstjeneste

Højby

Kirke

Lumsås

Kirke

Odden

Kirke

29. marts

Mariæ Bebudelse 10.30 JJ 14.00 SH 10.30 CM

5. april

Palmesøndag 10.30 JJ 9.00 JJ 10.30 CM

9. april

Skærtorsdag 19.30 JJ 17.00 SH 19.30 CM

10. april

Langfredag 10.30 JJ 10.30 SH (2) 9.00 JJ

11. april

Påskeaften 20.00 JJ

12. april

Påskedag 10.30 JJ 10.30 SH 10.30 CM

13. april

2. påskedag 9.00 SH 10.30 SH 10.30 CM

19. april

1.s.e.påske 9.00 CM 9.00 SH 10.30 CM

26. april

2.s.e.påske 10.30 JJ 10.30 SH 9.00 JJ

3. maj

3.s.e.påske 10.30 JJ (1) 9.00 SH (1) 10.30 CM (1)

8. maj

Bededag 10+12 JJ (1) 10.30 SH (3) 10.30 CM

10. maj

4.s.e.påske 10.30 JJ 9.00 JJ 10.30 CM

17. maj

5.s.e.påske 10.30 JJ 10.30 SH 10.30 CM

21. maj

Kr. Himmelfart 9.00 SH 10.30 SH 10.30 CM (1)

24. maj

6.s.e.påske 10.30 CM 10.30 SH 9.00 CM

31. maj

Pinsedag 10.30 JJ 10.30 SH 10.30 CM

1. juni

2. pinsedag 9.00 CM 9.00 NEE 10.30 CM

7. juni

Trinitatis søndag 10.30 JJ 10.30 SH (3) 9.00 JJ

14. juni

1.s.e.trin. 10.30 JJ 10.30 SH 9.00 SH

21. juni

2.s.e.trin. 10.30 JJ 9.00 SH 10.30 CM

28. juni

3.s.e.trin. 10.30 JJ 10.30 SH 10.30 CM

5. juli

4.s.e.trin. NN 9.00 NEE NN

12. juli

5.s.e.trin. 9.00 CM 10.30 NEE 10.30 CM

19. juli

6.s.e.trin. 10.30 CM 9.00 NEE 9.00 CM

26. juli

7.s.e.trin. 9.00 CM 10.30 SH (3) 10.30 CM

2. august

8.s.e.trin. 10.30 JJ 9.00 JJ 9.00 NEE

9. august

9.s.e.trin. 9.00 JJ 10.30 SH 10.30 JJ

16. august

10.s.e.trin. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Klint Kalkbrud

23. august

11.s.e.trin. 10.30 JJ 9.00 SH 10.30 CM

30. august

12.s.e.trin. 9.00 SH 10.30 SH 10.30 CM

1) Konfirmation 2) Liturgisk gudstjeneste 3) Kirkekaffe

Trundholm Tryk 59 31 50 03

Hvordan gør man?

Fødsel

Anmeldes til sognepræsten i

bopælssognet. Evt. omsorgs- og

ansvarserklæring afleveres sammen

med forældrenes fødselsanmeldelse.

Dødsfald

Anmeldes hurtigst muligt til

sognepræsten i afdødes sogn/

kirkedistrikt. Sognepræsten,

bedemanden eller lægen/

hospitalet udleverer anmeldelsesblanket.

I Højby sogn udfærdiges den

sammen med sognepræsten.

Begravelse/bisættelse

Henvendelse sker til den præst,

som skal foretage handlingen.

Dåb

Aftales med den præst, der skal

foretage dåben.

Navngivning

Henvendelse til sognepræsten

i fødesognet senest 1/2 år efter

barnets fødsel.

Navneændring

Henvendelse til sognepræsten i

bopælssognet.

Vielse

Henvendelse til den præst, som

skal foretage vielsen. Før vielsen

skal der forelægges en prøvelsesattest,

som har en gyldighed

på 4 mdr.

Folkeregisteret, hvor man bor,

udsteder attesten.

Filmklub for Odsherreds

provsti

Lørdag den 18. april fra kl.

14:00 vises filmen ”To Verdener”

i Vig Bio. Filmen handler

om den unge Sara, der er vokset

op i et hjem præget af Jehovas

Vidner. Den idylliske familie

bryder sammen, da faderen

fortæller, at han har været utro,

og forældrene skilles. Det gør det

ikke bedre, at Sara selv forelsker

sig i Teis, der er alt andet end

troende.

More magazines by this user
Similar magazines