Kirkeblad Vinter-forår 2009 - lumsås kirke

lumsaaskirke.dk

Kirkeblad Vinter-forår 2009 - lumsås kirke

Højby Sogn

Sognepræst

Jan C. Jacobsen

Højby Hovedgade 44

4573 Højby

Tlf. 59302268 fax 59306491

E-mail: jcj@km.dk

Kontortid: Træffes bedst om

formiddagen eller efter aftale.

Mandage fri!

Graver

Gert Bøgely

Menighedshuset

Bag Kirken 5

4573 Højby

Tlf. 59304049.

Træffes bedst på kontoret hverdage

mellem 12:30-13:30.

Formand for menighedsrådet

Grethe Skovgaard

Tlf. 50303085

Kirkeværge

Niels-Erik Bøtker Skov

Tlf. 59303002

Kasserer

Yvonne Nielsen

Revisorgården, Holbæk

Tlf. 59446577

Kirkebilen

Kører til alle gudstjenester. Ring

dagen før til Strandlyst Taxa v/

Ole Lind tlf. 20 49 84 03 og

bestil kørsel.

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten er der

kirkekaffe i Menighedshuset, Bag

Kirken 5 på følgende søndage:

Den 15/3; 10/5; 7/6 og 2/8.

Menighedsrådsmøder

Alle møder afholdes i Menighedshuset,

Bag Kirken 5

kl. 19:00 på følgende tirsdage:

Den 21/4; 12/5; 9/6 og 11/8.

Julen synges ind i Højbykirkes Menighedshus Fastelavn

i Højby kirke

Konfirmanderne og

Domkirke Mysteriet

Ligesom de foregående år var konfirmanderne fra hele Roskilde

stift i november 2008 inviteret til gudstjeneste i Roskilde Domkirke

af vores nye biskop Peter Fischer Møller.

I alt besøgte ca. 4.000 konfirmander Domkirken fordelt over flere

dage. Også hos vores konfirmander var humøret højt, og de gik

engageret op i opgaven med at løse mysteriet i Domkirken.

De blev bl.a. præsenteret for

biskop Absalon, som godt nok

har været død i ca. 800 år.

Absalon var som bekendt gode

venner med hertug Valdemar,

den senere kong Valdemar den

Store.

Inden han blev konge, blev hans

bror Svend, efter et nederlag til

Valdemar, hugget ned af nogle

bønder. På billedet har han

mistet sin krone.

Også djævelen optrådte i en

ung mands skikkelse og fristede

konfirmanderne til først og

fremmest at tænke på sig selv.

Som det fremgår af billedet var

han ikke uden evner.

Heldigvis kunne Luther lede

konfirmanderne på rette spor,

og lidt senere blev der lejlighed

til at studere Den hellige Gral.

Til sidst endte alle konfirmanderne i Domkirkens skib til en

forrygende gudstjeneste og en fantastisk prædiken. Og vi fandt ud af,

hvem vores sande konge og frelser er.

Under tøndeslagning. Et par

glade og stolte børn.

Efter tøndeslagning er der hyggelig

samvær i varmen.

Minikonfirmander

starter fredag den 6. marts kl.

14:00 i Menighedshuset. Nu er

der igen minikonfirmander for 3.

klasse i Højby kirke og Menighedshuset

på fredage fra kl.

14-17 i ugerne 10 til 14.

Ud over at lege, lytte til fortællinger

og tale sammen, skal vi

også høre om dåb, nadver og

påske. Hver gang afslutter vi i

kirken med en andagt kl. 16:30,

hvor forældrene er velkomne til

at deltage.

En god start på weekenden er at

komme til andagt efter en travl

uge. I det hele taget er det godt at

høre, hvad Gud har at sige os.

More magazines by this user
Similar magazines