NR. 4 August - LungePatient.dk

lungepatient.dk

NR. 4 August - LungePatient.dk

Lungeforeningen Boserup Minde

Patientforening

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 1

NR. 4 August 2008


LUNGEFORENINGEN

BOSERUP MINDE

Tidsskrift for lungehandicappede

Udgivet af:

Lungeforeningen Boserup Minde

Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 13 57 – Fax 64 72 13 77

E-mail: boserup@boserup-minde.dk

E-mail: bm-bladet@boserup-minde.dk

Hjemmeside: www.boserup-minde.dk

Giro 408-7046

Indlæg til bladet: sendes til ovenstående

adresse, - mærket “BM-Bladet”.

Landsformand:

Helge Petersen

Korsvang 3, 5610 Assens,

Tlf. 64 71 42 73

E-mail: helge.petersen@mail.dk

Redaktionsudvalg:

Helge Petersen (ansvarshavende)

Birthe Pedersen

Ole Nielsen

Jørgen C. W. Pedersen

Journalistisk medarbejder:

Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45,

2770 Kastrup,

Tlf. 32 51 61 53 Fax 32 51 61 03

E-mail: nerving@jubii.dk

Ferie-, kursus- og rekreationshjem

Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg

Kontoret: tlf. 64 72 13 57 – kl. 9-15

Beboer tlf. 64 72 11 54

Bomi-Parken – plejehjem, daghjem,

dagcenter og beskyttede boliger

Pallesvej 20-80, 2300 København S.

Administrationskontor: Tlf. 32 86 00 60

Annoncetegning:

BM – Bladet,

Skovkildeparken 23, Virring,

8660 Skander borg. Tlf. 86 91 48 23

Tryk: Øko-Tryk

Borrisvej 5B, 6900 Skjern

Tlf. 96 94 04 11

Bladet tilsendes alle medlemmer, der

optages gennem lokalafdelingerne for et

kontingent af 135 kr. for 2008

BM-Bladet udkommer 6 gange årligt i månederne:

januar, marts, maj, juli, september,

november og BM-Julen.

Oplag 5.600

ISSN 1902-0287

Deadline 5/2008: 15. august 2008

Hvor ikke andet er anført, er redaktionel

tekst og billeder lavet af Anne-Lise

Nerving.

Forsidebilledet: Er fra kampagneturen i

Hillerød.

Kampagneturen næsten

afsluttet

Nu er kampagneturen rundt i landet

næsten overstået, og vi har

haft glæde af at komme rundt og

fortælle folk, hvem vi er, og hvad

vi står for.

Vi har fået taget mange lungefunktionsmålinger,

fået talt

med en masse mennesker rundt

omkring i hele landet, og forhåbentligt

fået gjort folk mere

opmærksomme på at holde øje

med deres lungers funktion.

I kan læse mere om den sidste

del af turen inde i bladet.

Strejken på sygehusene

Nu er strejken på sygehusene

endelig forbi. Men det er bemærkelsesværdigt,

så ofte man glemmer

de lungesyge i den danske

presse.

Der har i pressen været skrevet

meget om de mange operationer,

der er blevet aflyst. Men vi

har ikke hørt meget til de andre

mange aflysninger, der også har

ramt mange af vores medlemmer.

Der har været mange aflysninger,

hvor mennesker ikke

Indhold

Sommeren 2008

har kunnet få de udredninger af

deres sygdom, som er en daglig

lidelse for dem.

Vi håber, at regioner og sygehuse

nu vil komme i omdrejninger

igen, så alle snart kan komme i

behandling for deres sygdomme.

Samtidig håber vi på, at kommunerne

kan se deres fordel i at

bruge vores rekreationshjem til

aflastning for personer, der ikke

helt kan klare sig selv efter indlæggelser

på sygehusene.

På vores rekreationshjem kan

de få den støtte og rehabilitering,

som et meget travlt sygehus ikke

altid i travle tider har plads til.

Hvis lungesyge patienter ikke

når at få den rette rehabilitering,

ender de jo ofte med at blive

genindlagt på sygehusene i løbet

af kort tid. Så der kan faktisk

spares penge på, at de lungesyge

bliver bedre til selv at administrere

deres sygdom.

Mennesker får en meget bedre

livskvalitet, når de selv er i stand

til at takle deres sygdom.

Helge Petersen

Landsformand

Sidste del af kampagneturen med campingvognen ................. 4

Ferieturen fra den 5. til 10. maj .................................. 7

Willy Jeppesen fylder 70 ......................................11

Medical Danmark har sponsoreret en el-scooter ..................11

ASF-Dansk Folkehjælp Odense afdeling var på ferielejr i Glamsbjerg . 13

Pårørende til lungepatienter (KOL) ..............................15

Pressen skrev ...............................................15

Specialkursus i Glamsbjerg ....................................19

Lokal/kurersider .............................................21

Krydsord ...................................................28

Lokalafdelingsadresser .......................................30

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 3


Sidste del af kampagnetur

Vores campingvogn har igen været ude på gader og

veje, udstyret med brochurer og mennesker, der kan

fortælle om lungesygdomme og om, hvordan du selv

bedst kan mestre din sygdom.

Campingvognen startede i Nordvestjydsk afdeling

i uge 16, hvor formanden Lizzi med hjælpere var i

Herning og Holstebro. I de to byer blev der talt med

mange mennesker og foretaget mange lungefunktionsprøver.

4

Lungeforeningen har i foråret været rundt i en stor del af landet med

vores campingvogn for at måle folks lungefunktion. Den begyndte i

Nordvestjylland, over Nordsjælland og endte inden sommerferien i

Nordjylland igen.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

Efter det kom campingvognen til Århus, hvor de stillede

op mange steder i byen. De var samtidig ude på

de kommunale værker, hvor alle medarbejderne fik

tilbudt at få foretaget en gratis pusteprøve. Herefter

var de ude ved et fodboldstævne i Hasle boldbaner,

ved parkeringspladsen ved Kvikly Åbyhøj og til sidst

ved Føtex i Holme.

I Århus fik man foretaget omkring 330 pusteprøver i

alt.

Campingvognen skulle herefter til Københavns afdeling,

hvor formanden fik en tur over Kattegat for at

hente den i Århus.

I afdelingen var det blevet bestemt, at man ville

prøve at komme ud i mange af de store byer i området

i ugerne 21, 22 og 23. Vi havde jo været midt i

København i november måned. Vi troede også, at der

i tidsrummet mellem klokken 14 og 18 var de fleste

mennesker på gaden.

Så campingvognen startede i Ballerup på gågaden.

Her var vi i to eftermiddage og fik talt med mange

mennesker, og vi fik taget mange pusteprøver. Tiden

ved testapparatet gør, at man kan tage op til ti pusteprøver

i timen - seks minutter pr. person. Når folk står

i kø, er der lejlighed til at tale om mange interessante

ting ved deres sygdom.

Vores målgruppe er jo først og fremmest mennesker

over 35 år, da det er mest sandsynligt at finde nogle af

dem med nedsat lungefunktion.

Men også nogle unge mennesker har fået nedsat

lungefunktion, når de er begyndt at ryge som meget

unge. Vi fik sendt nogle af dem videre til egen læge.

Efter Ballerup var vi i Frederikssund på gågaden, på

Stændertorvet i Roskilde, på torvet i Hillerød og på

torvet i Helsingør.

De fleste steder havde vi godt vejr, og det hjælper

på folks tålmodighed. I Roskilde var vi uheldige, så

regnen styrtede ned i de første timer. Her gik det lidt

langsomt, men heldigvis holdt regnen op, og det var

nemmere at komme i kontakt med folk. I Helsingør

var det torvedag, så vi fik talt med mange glade mennesker,

og her var en del af dem svenskere på besøg i

Helsingør.


uren med campingvognen

I den sidste uge gik nogle af vores aftaler med kommunerne

ikke igennem, så her var vi kun ude en gang.

Om onsdagen var vi i København ved Ørestad station

og det store indkøbscenter Fields. Men alt i alt fik vi

kontakt med en masse mennesker, og vi fik taget ca.

275 pusteprøver.

Der var bladmøde på Sjælland, og formanden for

Århus afdeling tog campingvognen med tilbage til

Jylland, hvor Vendsyssel afdeling hentede den. De

skulle sammen med Sund By projektet besøge nogle af

byerne i Vendsyssel i ugerne 24, 25 og 26.

De begyndte i Hjørring i forsamlingsbygningen, derefter

til Sindal og Mosbjerg ældrecenter. I uge 25 var

de i Bindslev, herefter Hirtshals, Lønstrup og Løkken.

Til sidst i uge 26 fortsatte de i Løkken. Bagefter gik

turen til Vrå og endte i Poulstrups Aktivitetscenter og

Tårs Superland.

Herefter er der sommerferie, og campingvognen har

nu været rundt i næsten alle lokalafdelinger indenfor

et år.

Lolland-Falster lokalafdeling får besøg den 30.

august ved en sundhedsmesse, der er arrangeret af

Frivillighedscenter Lolland.

Hvis der bliver andre arrangementer med lungefunktionsmålinger,

vil de blive offentliggjort på foreningens

hjemmeside.

Lungeforeningen Boserup Minde har i hvert fald prøvet

at gøre alle opmærksomme på, at der går mange

mennesker omkring med en ubehandlet lungesygdom.

Vi håber, at det har hjulpet lidt på problemet med

vores optræden på torve og gader rundt om i landet.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 5


6

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008


Ferieturen fra den 5. til 10. maj

Treogtyve personer mødtes ved

middagstid mandag den 5. maj

2008 til ferieturen.

Efter selve middagen var der

informationsmøde, hvor deltagerne

fik det endelige program for ferien.

Efter kaffen med kager var der

rundvisning på rekreationshjemmet.

Vi tager af sted med bussen.

Tur til Als

Tirsdag morgen tog vi tidligt af

sted, og Birthe og Helge var rejseledere.

Bussen kørte til Bøjden,

hvor vi tog med færgen til Fynshav.

Efter den dejlige sejltur kørte

bussen videre til Danfoss Universe,

som var en oplevelsespark med

teknologi. Man kan udforske teknikken

og den moderne teknologi

og multimedieværktøjer. Her fik vi

først en rundvisning, hvor vi så det

gamle Danfoss og alt det nye, der

var bygget til Danfoss Universe.

Vi fik nu serveret dagens lune

ret. Bagefter kunne vi gå rundt og

se nærmere på det, som specielt

havde fanget vores interesse.

Herefter kørte vi op gennem

Jylland, hvor vi fik kaffe og kager.

Herfra tog vi hjem til Glamsbjerg.

På turen fik vi et dejligt indtryk af

det naturskønne Sønderjylland.

Tur til Odense Zoo

Denne onsdag morgen kan vi sove

lidt længere, da vi først skal af sted

klokken ti. Fra Glamsbjerg kørte

vi til Odense Zoo med Birthe som

rejseleder. Også her kom vi ud på

en rundvisning, hvor vi kom meget

tæt på dyrene.

Det var alle tiders at se dyrene

på tæt hold. Til frokost blev maden

nydt i Kathmandu, hvor vi fik alle

tiders god mad og fin betjening.

Bagefter nød alle at gå lidt rundt

alene for at se på det, der specielt

interesserede en selv. Bagefter

kørte bussen tilbage til Glamsbjerg,

hvor kaffen og kagen ventede på

os.

Fri feriedag

Torsdag var fridag, hvor vi kunne

sove længe og gøre lige, hvad vi

ville.

Om aftenen var der underholdning

og et lille bankospil, hvor forretningerne

i Glamsbjerg by havde

sponsoreret gaverne. Aftenen

afsluttedes med et stort pølsebord.

Tur til De Japanske Haver i Broby

Fredag morgen tog vi af sted klokken

ti. Vi tog bussen til Broby, hvor

vi så de flot indrettede japanske haver,

der er indrettede efter gamle

japanske traditioner.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 7


8

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008


I dag var det Stig, der var rejseleder,

da Birthe var blevet syg.

Vi begyndte med et foredrag om

haverne. Foredragsholderen fortalte

om de fire stilarter i haverne.

Det er udsigts-, vandre-, vand- og

meditationshaverne.

Derefter kan vi nyde de ca. 3.000

planter, formklippede buske og

etageklippede træer og udsigten

over flere søer og mange åløb. Alt

dette er blevet muligt ved at bruge

700 tons natursten.

Vi nød den medbragte mad i De

Japanske Haver.

Herefter kørte vi med bussen ud

til Helnæs fyr og nød den flotte

udsigt. Vi måtte gå det sidste stykke,

da bussen ikke kunne køre helt

derud.

Til sidst kørte vi hjem med bussen,

mens vi så på den smukke,

fynske natur.

Farvel og på gensyn

Lørdag den 10. maj efter middag

var det tid til at sige farvel til hinanden

efter en rigtig dejlig ferie. Det

er bestemt ikke den sidste ferie, vi

gerne vil deltage i her i Glamsbjerg.

Denne beretning er skrevet i

samarbejde med Tove og Benny

Pedersen fra Ballerup.

Hele gruppen ved Danfoss Universe.

Idyllisk udsyn i De Japanske Haver.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 9


10

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

MOVICOL ®

Osmotisk virkende afføringsregulerende middel

indeholdende macrogol 3350, natriumbikarbonat,

natriumklorid og kaliumklorid.

Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning

af hård indeklemt afførring defineret som svær

forstoppelse med ophobning af afførring i endetarmen

og/eller tyktarmen konstateret ved lægeundersøgelse

af mave-tarm systemet. Dosering: Kronisk forstoppelse:

Voksne: 1 dosispose opløses i 125 ml vand, kan indtages

1-3 gange dgl. Behandlingen bør normalt højst vare 2

uger, men kan gentages. Længerevarende behandling

kan være nødvendig ved behandling med lægemidler

der virker forstoppende. Svær forstoppelse: Voksne: 8

dosisposer opløses i 1 liter vand og drikkes i løbet af 6

timer. Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1

døgns mellemrum. Administration: Hver poses indhold

opløses i 125 ml vand. Ved behandling af hård indeklemt

afføring kan 8 dosisposer opløses i 1 liter vand. Børn:

Bør ikke anvendes til børn under 12 år, da erfaringen

med behandling af børn er utilstrækkelig. Patienter

med nedsat hjerte/kar funktion: Ved behandling af

svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at der

ikke indtages mere end 2 dosisposer inden for en time.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive

stoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.

For yderligere information venligst se indlægseddelen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende

brugen: Bør ikke indtages dagligt over længere perioder,

da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse

af tarmfunktionen. Årsagen til forstoppelsen bør

undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmidler.

Længerevarende anvendelse kan være nødvendig ved

behandling af alvorlig kronisk eller svær forstoppelse.

Interaktioner: Der er ikke rapporteret kliniske

interaktioner med andre lægemidler. Macrogol 3350

øger opløseligheden af fedtopløselige lægemiddelstoffer.

Der er derfor en teoretisk mulighed for, at sådanne

lægemidler taget indtil 1 time før MOVICOL ® kan

forringe optagelsen. Graviditet og amning: Graviditet:

Der er ingen erfaring med anvendelse af macrogol 3350

under graviditet. Dyreforsøg har ikke vist teratogene

virkninger. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad,

kan administration til gravide kvinder overvejes efter

vurdering af risici og fordele. Amning: Erfaring savnes.

Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, må risikoen

for bivirkninger hos det ammede barn anses for at

være ringe. Bivirkninger: Almindelige bivirkninger:

Oppustethed, kvalme, mavesmerter og mavekrampe,

rumlen i maven, luft i tarmene, diaré, opkastning. I

meget sjældne tilfælde: allergiske reaktioner. Udlevering:

Håndkøbs lægemiddel, kan kun købes på apotek. Tilskud:

Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt

tilskud. Pakninger: 8 stk. v.nr. 530162, 20 stk. v.nr. 014852,

50 stk. v.nr. 530188 og 100 stk v.nr. 015461, pulver til oral

opløsning, ikke fast pris.

Forkortet udgave af det af Lægemiddelstyrelsen

godkendte produktresumé, som kan rekvireres hos

Norgine Danmark A/S på tlf. 33 170 400. Læs altid

indlægsseddelen godt igennem før brug af medicinen.

Husk altid at kontakte lægen eller apoteket i

tvivlstilfælde.


Willy Jeppesen fylder 70

Den 17. september 2008 fylder Willy Jeppesen fra Syd-

og Midtsjællands lokalafdeling 70 år. Han har været

med i hovedbestyrelsen i mange år.

Han er kasserer i lokalafdelingen og den, der sørger

for udlejningen af feriehuset i Karrebæksminde. Han er

også ivrig deltager i arbejdet med frivillighedsarbejdet

omkring Næstved Sygehus, hvor han passer butikken

på sygehuset hver anden fredag.

Ud over det er Willy medlem af bestyrelsen i Bomi

Roskilde og i bestyrelsen for Bomi-Parken.

Willy er egentlig pensionist, men han har arbejdet

som revisor i mange år, og han gør det stadig ind

imellem. En af de andre store interesser er hans børnebørn,

der er glade for at være sammen med farfar.

På hjemmefronten var Willy gift med Ellis i mange år.

Hun døde desværre alt for tidligt af en lungesygdom.

Hun var en af de første, der fik en lungetransplantation.

Willy er stadig aktiv i transplantationsgruppen.

Når vi er sammen til møder, er Willy altid charmerende

og en af dem, der altid fester, og han er med,

hvor det er morsomt.

Landsformand Helge Petersen ønsker sammen med

hovedbestyrelsen Willy tillykke med fødselsdagen, og

vi håber, at du vil få en dejlig fødselsdag og må have

mange gode år endnu.

Medical Danmark har

sponsoreret en el-scooter

Medical Danmark har sponsoreret en el-scooter til

Lungeforeningen Boserup Minde. På et kursus i juni

2008 overrakte René Theilgaard fra Medical Danmark

el-scooteren til Boserup Minde. Det er meningen, at

el-scooteren skal være til rådighed for gæsterne, hvis

de har svært ved selv at komme rundt i omegnen.

Lungeforeningen Boserup Minde er meget glad for

gaven, og vi siger på gæsternes vegne tak til Medical

Danmark.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 11


12

Er du her lidt for tit?

Intet problem.

Hyppige toiletbesøg, svag stråle og besvær med at tømme blæren

ordentligt er problemer, som rammer næsten alle mænd i en moden

alder. Årsagen er ofte en godartet forstørret prostata

Mange mænd har været vant til at anvende anvende naturlægemidlet Curbicin.

Nu erstattes produktet af Sabalin, og du kan derfor nøjes med at tage

en enkelt kapsel dagligt – og stadig opnå samme gode virkning.

Sabalin er et receptfrit naturlægemiddel, der lindrer vandladningsbesvær,

som skyldes en godartet prostataforstørrelse. Regelmæssig behandling

giver dig bedre mulighed for at gøre det, du har lyst til om

dagen og at sove roligere om natten.

Du fi nder Sabalin på apoteket, Matas og i øvrige helsekostforretninger.

Læs mere om Sabalin og vores andre produkter på:

www.pharbio.dk.

Når egenomsorg er den bedste medicin

NYHED

Kun 1 kapsel

dagligt

Pharbio er en serie af naturlægemidler til egenomsorg i forbindelse med søvnproblemer,

uro og vandladningsbesvær.

På vores hjemmeside fi nder du tips og gode råd om, hvad du selv kan gøre for

at komme hverdagens små skavanker til livs. Held og lykke! Forbrugerkontakt

43 66 40 00.

Sabalin er et naturlægemiddel med ekstrakt af savpalmefrugt (Serenoa Repens W. Bartram), der anvendes

ved vandladningsbesvær betinget af godartet let forstørret prostata, når lægen har udelukket

anden årsag til sygdommen. Dosering: 1 kapsel dagligt. Kapslen synkes hel sammen med væske, helst

i forbindelse med et måltid. Behandlingen bør forløbe i ca. 3 måneder før effekten vurderes. Bør ikke anvendes

af børn under 12 år uden lægens anvisning. Bivirkninger: Milde mavetarm-gener og hudirritation

ses sjældent/meget sjældent. Læs altid indlægssedlen før brug. Vejl. udsalgspris: 169,95 kr./30 kapsler

og 399,95 kr./90 kapsler.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

De grønne intentioner bliver nødt til at følges til dørs af

hårdt arbejde.

Her er et citat fra vores fakturaer:

“Gå aldrig i gang med en tryksag før I har spurgt Øko-Tryk. Vi er billigere i

80% af tilfældene ... og så er det miljøvenligt!”

Besøg os på www.oko-tryk.dk og se os an!

Borrisvej 5B • 6900 Skjern

Tlf 96 94 04 11

allan@oko-tryk.dk


ASF-Dansk Folkehjælp Odense

afdeling var på ferielejr i Glamsbjerg

Vi var i alt 19 deltagere alle fra Odense med en aldersspredning

fra 58 til 87 år. Det var en rigtig god sammensætning

og alle nød hinandens selskab.

Vi ankom omkring klokken et, nogle med kørselsordning

og andre blev kørt derned af nogle af vores frivillige

hjælpere i ASF-Dansk Folkehjælp.

Vi blev budt velkommen af Birthe, og der blev serveret

gode boller og lagkage af køkkenpersonalet.

Da vi havde drukket kaffen og havde hilst på hinanden,

gik vi til de fine værelser, vi havde til rådighed og

pakkede ud. Inden aftensmaden var der allerede nogle,

der ville ud og se på den dejlige natur, der omgiver

Boserup Minde.

Vi var så heldige, at det var flot vejr alle dagene, så

vi kunne nyde den store have og terrasserne.

Hver morgen kl. 8.00 hejste Ebbe og Asger flaget

inden morgenmaden. Derefter sang vi et par morgensange,

hvorefter der blev hygget sammen eller hver for

sig.

Der blev hver dag serveret rigtig god mad og dejligt

hjemmebag, så alle så frem til måltiderne. Vi holdt

også festaften med dans og sang. Der opførte vi et lille

indslag med temaet ” fint skal det være”, og det var

en stor succes. Køkkenpersonalet havde gjort ekstra

meget ud af borddækningen i lokalet i kælderen, og

der blev lavet flot festmiddag.

Alt i alt var det en dejlig ferieuge, som vi gerne

gentager i 2009. ASF-Dansk Folkehjælp, Odense afdeling

siger hermed tusind tak for god behandling til alle

ansatte på Boserup Minde for et godt ophold.

På afdelingens vegne

Kirsten Lindstrøm, Formand for Odense afdeling

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 13


14

Containerudlejning

- alle typer og størrelser

Forbedring af affaldsløsninger

Kørsel af alle typer affald

- byggeaffald, haveaffald, erhvervsaffald,

og genanvendeligt materiale.

Levering af sand og grus m/u grab

Uforpligtende konsulentbesøg

CITY CONTAINER FYN

Vildrosevej 4C

5220 Odense SØ

Tlf. 7023 7670

Fax 7023 7677

service@citycontainerfyn.dk

www.citycontainerfyn.dk

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008


Pårørende til lungepatienter( KOL )

Dette skal betragtes som en opfordring til pårørende

til KOL-patienter, som gerne vil på kursus i deres

lungesygdom på Boserup Minde i Glamsbjerg.

Det er et rigtig godt kursus, hvor man lærer

mange ting om sygdommen, og man møder mange

patienter på lige fod med den mand/kone, vi har

som er lungesyg. Man får et godt indblik i, hvor ens

mand/kone er i sygdomsforløbet, og hvad patienten

selv kan gøre, men ikke mindst hvad vi pårørende

kan gøre, for at hverdagen kan blive så let som mulig

for vores patient.

Jeg for mit vedkommende var på kursus fra den

10. til den 16. juni, og fik min opfattelse af sygdommen

KOL vendt mange grader. Nu forstår jeg godt,

hvorfor min kone ikke kan så meget mere, selv om

det er svært at acceptere.

Vi skal have lavet lidt om på hendes medicin.

Vi skal have købt elevationssenge, så hosteslimen

bedre kan komme op. Ja, kort sagt hun skal beskyttes

mere, men alligevel holdes aktiv i den grad hun

kan, men der er ikke mere den der med: ”Nu har du

ligget på sofaen i 2 timer, var det ikke med at komme

i gang?” Det er ikke sikkert, hun kan denne dag,

og det må jeg acceptere.

Men tilbage til det egentlige budskab i min lille

skrivelse. Jeg vil opfordre KOL- patienter til at tage

på kursus på Boserup Minde, men jeg vil meget

Teknologi i hjemmet

hjælper lungepatienter

Sundhedsministeren har åbnet

et storstilet forsøg, hvor Aalborg

Universitet, hjemmesygeplejen,

sygehuset, læger og en lang række

virksomheder arbejder sammen om

en ny telehomecare.

Det skal hjælpe de 200.000

danskere, der lider af KOL. KOLpatienter

fylder meget i sundhedssystemet.

Dels fordi de står for

20 % af de akutte indlæggelser

på de medicinske afdelinger, dels

fordi hver fjerde lungepatient bliver

genindlagt på sygehuset indenfor

den første måned efter, de er blevet

udskrevet.

I det nye forskningsprojekt skal

Aalborg Universitetscenter sammen

med patienterne og alle de aktører

i sundhedssystemet, patienterne

er i kontakt med, udvikle

metoder, webtjenester

og tilbud, der kan hjælpe

patienten til at holde sig i

gang og tage medansvar for

sit helbred.

Patienterne får blandt andet

installeret noget udstyr til undersøgelser

og kontakt i deres eget

hjem.

Hvis KOL-patienter fremover i

højere grad skal behandles i eget

hjem, stiller det krav til samarbejdet

mellem sygehus, hjemmesygeplejen,

sundhedscenteret og den

praktiserende læge. Beslutningerne

flyttes ud fra sygehuset, og de

mange aktører skal samarbejde og

stærkt opfordre til at ægtefællen tager med.

Der er ikke nogen sygdom, som kun er den ene

parts problem i et parforhold, det er begges problem,

og som pårørende får du et rigtig godt og

måske lidt andet syn på, hvorfor livet som lungesyg

er, som det er.

Og det er jo billigt 1.550 kr. pr. person for 6 dage

med kost / logi og undervisning, og der er masser af

fritid, så man kan godt se lidt af Fyn, når man nu er

der alligevel, så det er både kursus / ferie og rekreation.

Så hvis din pårørende som er lungesyg, måske

helst ikke vil af sted, så må du i gang med din overtalelsesevne,

så kan du jo som den raske sige: ”Hvad

nu hvis jeg tager med?”

Så får vi det ind i fællesskab, og 4 ører hører nu

engang bedre end 2 - husk lige det.

Endnu engang til jer, der er lungesyge samt jeres

pårørende, kom på kursus og bliv klogere på KOL.

Hej og tak herfra til personale og medkursister på

Boserup–Minde fra den 10. til den 16. juni.

Pårørende Kjeld Udengaard Rasmussen,

Ebeltoft.

udveksle informationer på en anden

måde end hidtil. Det er en udfordring,

der skal løses. Vores håb

er, at Telecat, som systemet kaldes,

vil kunne overføres til andre kronisk

syge patientgrupper. Det vil kunne

sikre patienterne en bedre livskvalitet.

Forsøget løber i de næste tre

år, skriver Nyhedsinformation for

Social og Sundhedssektoren.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 15


16

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008


Når det bliver for svært at få vejret

Der arbejdes målrettet på, at patienter med KOL skal

få så meget styr på deres sygdom, at de får det bedre

og sjældnere bliver indlagt akut på sygehuset.

Men på P7 på Regionshospitalet Horsens tager man

gerne imod, når det bliver for vanskeligt derhjemme.

KOL-patienterne er tit rigtig, rigtig dårlige, når de

kommer ind. Sygdommen sidder i lungerne og skyldes

oftest rygning. Og når det står skidt til, oplever patienterne,

at de næsten ikke kan trække vejret. Der er ikke

noget så angstprovokerende, som ikke at kunne få luft.

Og her er erfaringen god at have med sig. Så skal personalet

udstråle myndighed og ro. Det her skal vi nok

klare, jeg skal nok hjælpe dig med din angst.

Ofte har KOL-patienten andre lidelser ved indlæggelsen

– en urinvejsinfektion eller en lungebetændelse.

Det bliver der taget fat om. Måske skal deres medicin

justeres.

Højsæson for kløe, svie og nys

Næsen løber. Det svier i øjnene, og

”atju”, hvor det varme solskinsvejr

har forværret dagligdagen for de

danskere, der lider af pollenallergi,

skriver Berlingske Tidende.

Tallene for græspollen har

nået et højt niveau i Danmark, i

Københavns området blev der målt

det foreløbigt højeste pollental på

187, i Viborg kom pollentallet op

på 207.

Med sådanne tal i maj er der god

Midt i juni indgik Danske Regioner

en økonomiaftale med regeringen

for 2009. Den økonomiske ramme

giver mulighed for en vækst på 3,5

procent, og det er mindre end de

senere års vækst på 4 og 5 procent.

Ovenpå den nu ophørte strejke

på sygehusområdet forestår sam-

grund til at have medicinen ved

hånden i disse dage, hvis man er

græspollenallergiker.

Det høje niveau er rekorden for

i år, og det er kommet tidligere,

fordi maj måned har været meget

høj på solskin og varme. Jo mere

varme i maj, des flere græspollen

har vi kunnet forvente.

Lige så snart pollentallet er over

50 for græspollen, oplever de fleste

allergikere symptomer.

Vi dør af vores vellevned

Globalt set er kroniske sygdomme, der ofte er et resultat

af en vestlig livsstil, årsag til de fleste dødsfald. Det

konkluderer Verdenssundhedsorganisationen WHO i

en ny rapport.

Hidtil har de hyppigste dødsårsager være smitsomme

sygdomme, som f.eks. tuberkulose, hiv/aids og

malaria.

tidig en kæmpeopgave med at

afvikle udsatte behandlinger.

Regeringen har sagt, at den

måske vil sætte det udvidede sygehusvalg

ud af kraft, men det kræver

en ny lov, og den er endnu ikke

udfærdiget.

Men der er en række indsatsområder, man kan tage fat

på. Et er ernæring. Regionshospital Horsens mål er, at

KOL-patienter ikke taber sig. Taber man sig forsvinder

muskelvævet, og man har brug for muskler, når man

trækker vejret. Vi sætter ind med ekstra næringsrigt

mad i små portioner. Nogle har ikke spist, fordi de ikke

har luft nok til at tygge deres mad. Lykkes det ikke at

få maden ind via munden, kan man ty til sondemad

eller drop.

KOL-patienterne skal også i gang med at bevæge

sig. Der bliver checket op på medicinen, og givet

hjælp til at kvitte cigaretterne for dem, der endnu ikke

har gjort det.

Og så arbejdes der på at sikre en god overgang til at

komme hjem igen. Før udskrivning holdes der en samtale

med patienten og plejepersonale, skriver Horsens

Folkeblad.

Symptomerne er som oftest røde

og kløende øjne, tilstoppet næse

og hyppige nys. Har man astma,

kan det være vejrtrækningsproblemer

og hoste.

Det aktuelle tal for græspollen

har ikke slået sidste års rekord, men

det kan nås. Det er ikke usandsynligt,

at målingerne når op på 300.

Kun regnen kan få græspollentallet

til at klinge lidt af.

Hen imod 2030 vil dødsfald som følge af kræft, kardiovaskulære

sygdomme og trafikulykker tilsammen

udgøre 30 % af samtlige dødsfald.

Mere end 80 % af de 8,3 millioner dødsfald, der

vil forekomme i 2030, og som kan tilskrives tobak, vil

finde sted i udviklingslandene, fremgår det af rapporten.

En økonomiaftale med afdæmpet vækst og

stram styring

Regionerne vil selvfølgelig gerne

have haft flere penge. Det kan ikke

være anderledes, når vi tænker på

de store opgaver, regionerne står

over for. Men det er nu engang

regeringen, der sætter de økonomiske

rammer for regionerne.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 17


18

Trier Skovgaard

Christensen

Møllegade 2 · Skive

www.klochs.dk

97 52 01 50

Svarer hele døgnet

Jens Iversen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008


Specialkursus i Glamsbjerg

19. - 25. august 2008

Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup

Minde i Glamsbjerg.

Tirsdag den 19. august Ankomst

Kl. 14.30 Informationsmøde v/Birthe Pedersen

Udlevering af materiale

Fælles kaffebord.

Onsdag den 20. august

Kl. 9.30-11.30 Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg

”Vores liv og vores muligheder”.

Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer

?

Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde ?

Kl. 14.00-16.00 Oplæg v/fysioterapeut Agnete Haarder (1. dag)

Vejrtrækningsteknik. Hvordan løsnes slim?

Gode råd i hverdagen med KOL, angst og åndenød.

Torsdag den 21. august

Kl. 9.30-11.30 Oplæg v/firmaet Medical Danmark v/René Theilgaard

Orientering om udviklingen omkring ilt og demonstration af diverse

hjælpemidler.

Kl. 15.30-17.00 Oplæg v/overlæge Ole Bruun Rasmussen

Orientering om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse) opdateret viden om

undersøgelser og behandling.

Fredag den 22. august

Kl. 9.30-11.30 Foredrag v/diætist Hanne Møller

Madens betydning for lungesyge gennemgås.

Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager

på i vægt eller taber sig.

Kl. 14.00-16.00 Oplæg v/fysioterapeut Agnete Haarder (2. dag)

Motion: Hvad kan jeg gøre? Hvordan kommer jeg i gang?

Lørdag og søndag Socialt samvær

Evt. Lungeforeningens videofilm:

1. At leve med en lungesygdom

2. Kronisk bronkitis og emfysem

3. Lungetransplantation

Mandag den 25. august

Kl. 9.00 Evaluering v/Birthe Pedersen

Ca. kl. 10.00 Hjemrejse

Pris for ophold og kursus kun kr. 1.550.

Ret til ændringer forbeholdes.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

19


20

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

Sponsoreret


LOKALAFDELINGER

GLAMSBJERG FERIEPLAN August - oktober

Ferie-, kursus- og rekreationsophold

August - oktober 2008:

05. august – 11. august

26. august – 01. september

02. september – 08. september

09. september – 15. september

16. september – 22. september

30. september – 06. oktober

07. oktober – 13. oktober

14. oktober – 20. oktober

28. oktober – 03. november

Kursus:

19. august – 25. august

23. september – 29. september

21. oktober – 27. oktober

Fødselsdagskalender

70 år

Willy Jeppesen, kasserer i Syd- og Midtsjællands

afdeling fylder 70 år, den 17. september 2008.

Pris for medlemmer i 2008:

Rekreation pr. uge kr. 1.350

Kursus kr. 1.550

Mulighed for weekendophold.

Kontakt kontoret.

LUNGEFORENINGEN

Kurer Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf. 64 72 13 57.

Kontortid:

Mandag – torsdag kl. 9 - 15

Fredag kl. 9 - 13

Kontaktperson: Birthe Pedersen

Undertegnede ønsker at blive medlem af Lungeforeningen Boserup Minde

Navn:___________________________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________________________

Post nr.: _____________ By:___________________________ Tlf. nr. _______________________

Kontingentet for 2008 er 135 kr. Vedlægges i check eller Indsættes på giro nr. 408-7046.

Denne kupon indsendes til Lungeforeningen Boserup Minde, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg.

Du kan også ringe på tlf. 64 72 13 57 mandag til torsdag mellem kl. 9 – 15 eller fredag mellem

kl. 9 og 13.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 21

BOSERUP MINDE


22

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

Akkerupvej 16

5683 Haarby


Københavns afdeling

Klargøring af feriehusene

Først i maj måned var det meste af

bestyrelsen på forlænget weekend

i feriehusene i Rågeleje. Vi begyndte

allerede om torsdagen.

Denne gang skulle der udover

almindelig klargøring af feriehusene,

ryddes op på grundene, og

det gamle fælles jernskur skulle

rives ned og erstattes af et nyt 9

kvadratmeter stort træhus til opbevaring

af haveredskaber med mere.

Torsdagen blev brugt til at rive det

gamle jernskur ned. Selv om det

var rustent, og der var hul i taget,

måtte der skæreværktøj i gang, før

jernskuret gav sig og lagde sig ned.

Derefter skulle det skæres ned til

stykker, der lod sig køre ned til affaldspladsen.

Fredag skulle alt træværket fra

byggemarkedet hentes. Men da vi

kom derind, var det pakket sammen,

så vi ikke selv kunne køre

det med trailer. Vi måtte få en stor

lastvogn med kran til at bringe det

op til Rågeleje.

Da træet endelig kom, blev resten

af fredagen brugt til at nivellere

grund og understøtninger ud.

Lørdag morgen gik tre mand så i

gang med at samle træhuset, der

skulle laftes sammen. Det betyder,

at træet er skåret ud til at kunne gå

ned over det foregående bræt. Det

tog hele dagen, men da aftenen

kom, var huset kommet op, så tag-

spærene kunne sættes på. Herefter

fik huset olie både udvendigt og

indvendigt.

Til sidst blev der slået tagpap på

taget, og vores nye hus var næsten

færdigt.

I mellemtiden havde resten af

bestyrelsen gjort rent, vasket gardiner,

slået græs og kørt affald på

affaldspladsen.

Rigtigt godt trætte, men også

glade, fordi der nu så flot ud alle

vegne, kunne vi byde de første

gæster velkomne til at nyde deres

ferie i det flotte vejr. De kom først

søndag, da vi jo havde været i

feriehusene indtil da.

Bestyrelsen i Københavns afdeling

Lolland-Falster afdeling

OBS-Festival

”Den 30. august 2008 afholder

patient- og handicapforeninger fra

Lolland-Falster i fællesskab og i tæt

samarbejde med Guldborgsund

Frivilligcenter og Frivilligcenter

Lolland en OBS-Festival. OBS-

Festivalen er tænkt som en livets

festival, hvor der sættes focus på,

hvordan livskvalitet og livsglæde

opnås på trods af alvorlig sygdom/

kronisk sygdom.

Lolland-Falster afdeling indbyder

hermed vore medlemmer til at del-

Nordfynsk afdeling

LUNGEFORENINGEN

Kurer tage i festivalen, hvor der er gratis

entre. Ved vores stand kan man få

målt sin lungekapacitet og få en

snak med bestyrelsen.

Festivalen foregår i Maribohallerne,

Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

Dørene åbnes kl. 10. Der er gratis

entre. Der vil dagen igennem være

underholdning med følgende program:

10.15 Grethe Sønch åbner OBS-

Festivalen

11.00 Musikskolens orkester Masany

spiller musik

12.00 Den grønne julemand deler

glade budskaber ud

13.00 Showtime med Sine & Frække

Rikke fra Scenen er din

14.00 Gospelkoret Englestøv synger

Gospel

14.00 Hospitalsklovnen Soffi dukker

op blandt publikum

15.00 Hospitalsklovnen Soffi overrækker

præmier

Vi håber, at rigtig mange af vore

medlemmer med pårørende vil

komme og besøge festivalen og

vores stand.

Bestyrelsen

Tak til Inge og Frede

Lørdag den 31. maj 2008 havde Inge

og Frede Jensen 40 års bryllupsdag.

I den anledning ønskede de pengegaver

fra gæsterne.

Inge og Frede havde fortalt gæsterne,

at de ønskede at videregive

pengene til Nordfynsk afdeling.

Der blev i alt 7.000 kr. i gaver, som

de så har foræret Nordfynsk afdeling.

Vi vil bruge pengene til nye senge

og sofa i Åndehullet.

Frede er, efter generalforsamlingen,

blevet formand i Nordfynsk afdelings

bestyrelse.

Den øvrige bestyrelse siger tak for

gaven.

Venlig hilsen

kasserer

Kirsten Rasmussen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 23

BOSERUP MINDE


24

Selskab & Fest

Hold festen på

Park Inn Vejle næste gang

der er en anledning.

Helaftenspris pr. kuvert

alt incl. fra kr. 430,-

Kom og besøg os, vi viser

gerne vore lokaler frem.

Willy Sørensens Plads 3

Tlf. 7643 6700

www.vejle.parkinn.dk
Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008


Nordvestjydsk afdeling

Højriis Slot

Udflugt til Højriis Slot, Højriisvej

3, Nykøbing Mors lørdag den 23.

august. Det er et af Danmarks

smukkeste nygotiske slotte, hvor

ejerne har gjort deres bedste for at

bevare historien og mystikken, som

gemmer sig bag voldgraven og de

gamle mure. Rundtur i park og slot

tager ca. 1 1 /2 time, hvorefter der er

kaffebord.

Pris pr. deltager kr. 100 incl. kaffebord.

Vi mødes udenfor slottet på parkeringspladsen

kl. 13.

Tilmelding senest onsdag den 20.

august til Niels tlf. 86 69 73 54 eller

Leo tlf. 97 56 19 62.

Traditionen tro sensommerdag

i KRABBEN, Mosevej 12, Virksund

søndag den 7. september kl. 12.

Bemærk venligst tidspunkt.

Vi vil servere sild med tilbehør +

et par stykker smørrebrød til hver.

Pris pr. kuvert kr. 40. Øl, sodavand

samt en lille klar kan købes. Vi slutter

af med kaffe, the og lidt sødt til

tanden.

Vi glæder os meget til at se jer. Vel

mødt i et godt sensommerhumør.

Tilmelding senest onsdag den 3.

september til Leo tlf. 97 56 19 62.

Med venlig hilsen

Niels M. Sørensen

Randers afdeling

Udflugt

Randers afdeling afholder udflugt

til: Skandinavisk Dyrepark i

Ebeltoft, lørdag den 30. august

2008. Vi kører fra Randers

Kulturhus kl. 10. Man sørger selv

for middagsmad, foreningen

betaler entreen, samt eftermiddagskaffe

og aftensmad.

Pris pr deltager: Voksne kr. 120.

Børn op til 14 år kr. 60.

Sidste tilmelding er den 14.

august 2008.

Betaling ved tilmeldelsen, som er

bindende.

Bestyrelsen

LUNGEFORENINGEN

Kurer Ribe Amts afdeling Syd- og Midtsjællands afdeling

Ribe by Night

Nordea i Ribe satte fokus på sundheden.

Samtidig med at der blev budt på

frisk frugt og kildevand, var vi med i

banken og lave lungetest til Ribe by

Night den 30. maj 2008.

Det var en rigtig god aften med

flot vejr og mange mennesker ved

standen, som både Nordea og vi fik

glæde af.

Vi takker Nordea for, at vi måtte

være med til at skabe en ny ide.

60 års jubilæum

Mærkedag i Ribe Amts afdeling.

Vi fejrer 60 års jubilæum og ønsker

i den anledning at invitere

medlemmer med ledsager til

Åbent hus:

mandag den 27. oktober 2008

fra kl. 16 – 20 i Sydvesten,

Fiskerihavnsgade 6, 6700

Esbjerg.

Det har været 60 gode år med

stor medlemsfremgang – og

spændende i den tid, vi i bestyrelsen

har været med.

Vi har nye ideer undervejs, så derfor

spring buketten eller pakken

over og støt foreningen i stedet.

Vi håber, I har mulighed for at

fejre den runde dag med os og

beder Jer inden 3. oktober 2008

at give tilmelding til formand Erik

Pedersen på tlf. 75 13 10 79. Husk

medlems nr. (står bag på dit blad).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ribe Amts afdeling

70 år

Den 17. september i år fylder vores

kasserer Willy Jeppesen 70 år (manden

med de mange kasketter).

Ak ja, som tiden dog går Willy, man

skulle jo ikke tro, du blev en dag

over 50 år, med den iver og ildhu,

du lægger for dagen. Du er altid på

pletten, når vi skal arrangere eller

afholde noget i vores lokalafdeling.

Du er ej heller bleg for at give en

hjælpende hånd med vores feriehus

”Mindebo”.

Økonomien styrer du med hård

hånd, hvilket giver os mulighed for

at udføre forbedringer i vores feriehus.

Infostedet på Næstved sygehus

deltager du også i med stor interesse.

Dit altid gode humør smitter af

på os andre og er med til at løfte

stemningen, når vi er sammen.

Så kort sagt Willy, er du en helt unik

person, som vi andre i bestyrelsen

ser op til.

Du ønskes rigtig hjertelig tillykke

med din 70 års fødselsdag. Vi håber,

du får en god dag med familie

og venner.

Mange fødselsdagshilsner

fra Bestyrelsen

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 25

BOSERUP MINDE


26

Frederiksværk Lagerhotel

Hundestedvej 184 - 3370 Melby

Telefon 47 72 10 33

Lumby Tømrer- og Finércentral ApS

Kontor: Dærupvej 73

5620 Glamsbjerg

Værksted: Værkstedsvænget 4

5260 Odense S

66 15 10 33

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

Kvalitetsvine fra hele verden

til menneskelige priser

Café & vinbutik • Torvet 2 st., Aakirkeby • tlf. 5694 0060

vin@wolff.dk • www.bornholmsvinforsyning.dk


Sønderjydsk afdeling

Informationsmøde

Mødet afholdtes den 3. juni i EFA -

Syd, Østergade 58, Rødekro

Edith Pedersen fra NOVA VITA bød

velkommen, derefter blev der serveret

kaffe.

Efter kaffen fortalte repræsentanten

fra Sundhedscentret i Rødekro, om

den måde de bygger deres KOLkurser

op.

Hvor mange gange kurset varer og

den fysiske træning. Der er løbende

kurser. Ejnar Sønniksen fra Kneipp

fortalte om koldvandsterapi.(det er

en tysk selvhjælps metode). Efter

indlæggene fortalte Edith om deres

arbejde. Til sidst fortalte jeg om

vores arbejde i Lungeforeningen

Boserup Minde og ferie-, kursus- og

rekreationshjemmet i Glamsbjerg.

Der var mødt 30 personer op. Det

var et godt møde og gav et nyt

medlem.

Med venlig hilsen

Erik Nissen

Formand

Vejle afdeling

Sommertur ”Ud i det blå”

Der blev både lagt sjæl og kræfter i

tilrettelægning af vores sommertur.

Vi havde i år valgt at sende brev til

samtlige medlemmer 340 stk. Det

gav åbenbart et flot tilmeldings

resultat. Længe inden sidste tilmeldings

dato var nået, var der overtegnet

til turen, så nogen måtte

desværre stå på venteliste. Vi var så

heldige at kunne leje en større bus,

så der blev plads til 58 personer.

Det var det bedste vejr, vi tog

af sted i. Kl. 9 samlede vi op i

Fredericia derefter Kolding og til

sidst Vejle. Brita holdt mandtal,

alle tilmeldte mødte op. Lisbeth

bød velkommen og fortalte lidt om

turen. Turen gik først til Billund for

at besøge et Mjødbryggeriet. Der

var foredrag om mjødbrygning og

nogle gode gamle legender om,

hvordan mjødet var blevet til fra

de gamle Guders hånd. Det var

både underholdende og sjov. Der

blev serveret smagsprøver i små ler

bægre, som alle måtte tage med

hjem. Vi var inde og se bryggeriet,

og kunne også købe lidt godt til

ganen. Vi kørte derfra med en god

oplevelse og stemningen var god.

Turen gik derefter ad små hyggelige

veje til Vester Mølle, hvor der

blev serveret karbonade med nye

kartofler og grønsager og til dessert

is med frugt, og alt var veltilberedt.

Vi sad ved borde med den skønneste

udsigt over Rørbæk sø. Der var

tid, efter spisning, til en lille tur, på

gåben ude i den storslåede natur.

Fra Vester Mølle gik turen på den

gamle hærvej mellem lyngklædte

LUNGEFORENINGEN

Kurer bakker. Vores guide Aksel fortalte

mange spændende ting om den

gamle vej. På et tidspunkt skulle

vi over en bro, der målte 255 cm.

i bredden og bussen var 245 cm.

bred, men vores dygtige chauffør

klarede det til ug.

Vi kom frem til Lille Malunds have,

der kunne vi vælge mellem at gå

på en guidet tur rundt i haven, eller

selv gå lidt rundt. Det var et meget

farverigt oase, Knud havde brygget

kaffe i bussen, som han serverede,

ude i haven med hjemmebagt kage

fra Lisbeth og Kirsten. Der kunne

også købes planter. Vi kørte derfra

sidst på eftermiddagen med endnu

en god oplevelse.

Vi havde skrabelodder med, som

Dorthea solgte i bussen, Brita havde

en dvd med indtryk fra Boserup

Minde og forskellige arrangementer,

der blev vist på en skærm i bussen.

Det var en tur med mange sanse

oplevelser. Stemningen var positiv

på hele turen, og som noget nyt

havde vi i år opfordret til at tage

ægtefælde, kæreste eller veninde

med. Det gav 9 nye medlemmer.

Vi vil fra Vejle afdeling sige tak til

alle deltager for den positivitet, der

blev tilkendegivet, under hele turen,

og vi glæder os meget til at se jer til

kommende arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Vejle afdeling

Brita Hansen

Løvfaldsfest den 25. oktober 2008 kl. 13.00

Beboerhuset, Lumbyesvej 2, 7000 Fredericia.

Med spisning og masser af underholdning,

med sjove indslag, lotteri m.m.

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig.

Tag gerne ægtefælde, kæreste eller veninde med.

Festen slutter ca. kl 17.30.

Der er først til mølle princip.

Tilmelding til Brita Hansen 75 92 03 87

senest d.16.10.2008.

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 27

BOSERUP MINDE


28

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

BM-Bladets krydsord nr. 4/2008

Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620

Glams bjerg, mærket »krydsord nr. 4/2008«,

eller via e-mail til: krydsord@boserup-minde.dk senest

den 10. oktober. Vinderen offentliggøres i

BM-Bladet nr. 6/2008.

Løsningen indsendt af:

Navn

Adresse

Postnr./By

1. præmie 150 kr. - 2. præmie 75 kr. - 3. præmie 50 kr.

Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 2/2008:

1. præmie:

Elsebeth Ømand,

Kolding

2. præmie:

Tove Klintø,

Vordingborg

3. præmie:

Ester Mogensen,

Greve


Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008 29


LOKALAFDELINGER

30

KØBENHAVNS AFDELING:

Kontor

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 35 35 88 81 - tlf. tid, torsdag

kl. 12 - 15. Giro 702-8148

E-mail: bm-kbh.afd@mail.dk

Formand

Anne-Lise Nerving

Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 61 53

Kasserer

Solveig Als

Hjortekær 10, 4600 Køge,

Tlf. 56 65 49 66

LOLLAND-FALSTER AFDELING

Bank: Reg.nr. 0693 konto nr.

2815632809

Formand

Peder Pedersen

Reimersgade 11, 4900 Nakskov

Tlf. kontoret 54 90 26 71

Tlf. privat 54 92 16 41

Tlf./Fax 54 95 16 41

Kasserer

Berit Pedersen

Bresemanns Allé 43, 4900 Nakskov

Tlf. 54 92 14 43

NORDFYNSK AFDELING

Kontor

Reventlowsvej 52, kld. th.,

5000 Odense C.

Man. kl. 14 - 17, Tlf. 66 11 04 47

Giro 648- 1671

E-mail: bm-nordfynsk@mail.dk

Formand

Frede Jensen

Brobæklunden 135, 5260 Odense S

Tlf. 66 15 75 52

Kasserer

Kirsten Rasmussen

Åsumvej 567, 5240 Odense NØ

Tlf. 66 10 54 57

NORDVESTJYDSK AFDELING

Bank: Reg.nr. 9312 konto nr.

0000186538

Formand

Lizzi Andersen

Kongevejen 53, Jegindø, 7790 Thyholm

Tlf. 97 87 93 50

Kasserer

Leo Lykholt

Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 19 62

RANDERS AFDELING:

Kontor

Søren Møllersgade 12 C o.g., 1,

8900 Randers, Tlf. 86 42 08 92.

Torsdag kl. 18 - 20.

E-mail: kontoret@bm-randers.dk

www.bm-randers.dk

Bank: Reg.nr. 9335 konto nr.

3310300216

Lungeforeningen Boserup Minde · nr. 4 · 2008

Formand

Erik Søgaard

Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup

Tlf. 86 47 74 61

Kasserer

Askar Klitte

Ymersvej 25, st. th., 8900 Randers

Tlf. 86 43 75 30

RIBE AMTS AFDELING

Giro:900-9795

www.bm-ribeamt.dk

Formand

Erik Pedersen

Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 10 79

Kasserer

Erna Schack

Seminarievej 79, 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 37

SYDFYNS AFDELING

Bank: Reg. nr. 0861 konto nr.

8130468226

Formand

Jørgen C. W. Pedersen

Strandvejen 154, 5600 Fåborg

Tlf 60 71 40 25 el. 35 11 03 68

Træffes daglig mellem 8 - 9.

Kasserer

Henning N. Nielsen

Bülowsvej 53, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 44 59

SYD- OG MIDTSJÆLLANDS

AFDELING

Giro: 648-0330

Formand

Lene Jakobsen

Åvej 6, Vallø, 4600 Køge

Tlf. 56 26 79 38

Kasserer

Willy Jeppesen

Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø

Tlf. 39 27 03 26

SØNDERJYDSK AFDELING

Giro: 544-8115

Formand

Erik Nissen

Kalvetoft 7, 6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 18 61

Kasserer

Lise Hatting Kellmann

Lerskovvej 4, Lerskov, 6230 Rødekro

Tlf. 51 68 08 08

VEJLE AFDELING

Bank: Reg.nr. 9209 konto nr.

4960957127

Formand

Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia

Tlf. 87 53 80 55

Kasserer

Finn Sørensen

Åstræde 10, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 79 46

VENDSYSSEL AFDELING

Bank: Reg.nr. 9190 konto nr.

236-58-73057

Formand

Jørn Schmidt

Trindelvej 34, 9990 Skagen

E-mail: lajschmidt@skagennet.dk

Tlf. 98 44 41 83

Kasserer/sekretær

Grethe Jørgensen

Rasmus Raskvej 8, st. th.,

9700 Brønderslev, Tlf. 36 92 18 94

E-mail: grej@c.dk

www.vendsysselnet.dk

VESTSJÆLLANDS AFDELING

Giro: 506-3604

Formand

Karina Lassen

Hvidkløvervej 8, 4000 Roskilde

Tlf. 20 23 84 26

Kasserer

Hans Jørgen Christensen

Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør

Tlf. 58 37 47 68

AALBORG AFDELING

Bank: Reg.nr. 9374 konto nr.

2460224031

Formand

Birger L. Thomsen

Kornblomstvej 18, 1. 1, 9000 Aalborg

Tlf. 98 38 90 59

Kasserer

Hanne Rimer

Oddesundvej 171, 9220 Aalborg Ø

Tlf. 40 56 80 85

Tlf. tid mandag kl. 16 - 20

ÅRHUS AFDELING

Giro: 545-6673

Kontor

Skovvangsvej 220 kld., 8200 Århus N,

Tlf. 86 10 58 43

Onsdag kl. 16.30 - 18.00

Formand

Ole E. Nielsen

Høstvej 5, 8200 Århus N

Tlf. 86 10 28 88

Kasserer

Helga Gisladottir

Glentevej 4, 8370 Hadsten

Tlf. 86 23 04 22


Id. nr. 46220

Afsender.:

PortoService ApS

Postboks 9490

9490 Pandrup

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 72 13 57

More magazines by this user
Similar magazines