FSC-certificerede produkter fra SCA

sca.com

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede

produkter fra SCA


Hvad er FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig,

international organisation, som støtter udvikling af

miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

økonomisk sunde procedurer til forvaltning af verdens

skove. FSC har udarbejdet 10 grundlæggende

principper og 56 kriterier for ansvarlig skovbrug.

De kræver for eksempel beskyttelse og bevaring af

biologisk mangfoldighed og andre naturlige ressourcer,

men støtter også økonomisk sund skovdrift,

som bidrager til udvikling af lokalsamfundet. Nationale

arbejdsgrupper med en ligelig repræsentation

af økonomiske, økologiske og sociale interesser

udvikler de generelle principper for etablering af nationale

standarder med konkrete retningslinjer, som

kan overvåges og kontrolleres. FSC akkrediterer

certificeringsorganer, som udfører kontrollerne.

Forest Stewardship Council – mærkeordningen for

ansvarlig skovdrift, har magt til at sørge for, at FSC’s

standarder overholdes, og kontrollanterne udsteder

certifikater, som bekræfter overholdelsen.

Forest Stewardship Council støttes af større

miljøorganisationer overalt i verden. I flere lande har

virksomheder, som køber tømmer og papirprodukter,

etableret handelsnetværk i samarbejde med WWF

og andre miljøorganisationer. Disse øger rækkevidden

af FSC-certificerede produkter og markedsfører

FSC som et troværdigt miljømærkekoncept over for

brede forbrugergrupper. Paraplyorganisationen for

disse netværker er Global Forest and Trade Network.

Læs mere på FSC’s hjemmeside: www.fsc.org.


Kildekontrol er påkrævet

FSC-produktcertificering kræver, at producenterne

fremviser dokumentation for, at de FSC-deklarerede

råmaterialer kommer fra FSC-certificerede skovoperationer.

Verificeringen sker gennem en særlig

kildekontrolcertificering – Chain of Custody.

Under kildekontrolcertificeringen skal hele kæden

fra skovoperation til færdigt produkt dokumenteres.

Et kildekontrolcertifikat, som bekræfter oprindelsen,

er påkrævet for hvert led i kæden, fra skoven til

papirfabrikken, fra papirfabrikken til trykkeriet, fra

trykkeriet til den færdige publikation. De samme

organisationer, som er akkrediteret af FSC til at

certificere skovoperationer, foretager også kildekontrolcertificering.

I 2004 blev en ny standard for Chain of Custody

godkendt af FSC Internationals bestyrelse efter en

grundig revisionsproces. Den tilførte mængde råmaterialer

er kædet sammen med den udførte mængde

certificerede produkter for en specifik produktlinje.

Producenten opbevarer en fortegnelse over

mængden af FSC-certificeret tømmer, som leveres,

og en tilsvarende del af produkterne kan certificeres.

Der er et mindste tærskelniveau på 10 procent

af råmaterialerne, som FSC-certificeres, for at det

kan akkrediteres med et FSC Chain of Custody-certifikat.

Denne såkaldte FSC volumenkredit skal anvendes

til produktion af FSC-certificerede produkter

inden for 12 måneder, ellers er den forspildt. CoCstandarden

kræver også strengere kontrol med

ucertificerede råmaterialer. Alle fiberråmaterialer til

den FSC-certificerede produktlinje skal komme fra

kontrollerede kilder. Intet råmateriale må komme fra

kontroversielle kilder. Det betyder, at FSC’s indsats

for ansvarligt skovbrug udvides til skove, der ikke er

certificerede. Både Chain of Custody og kontrollen

af ucertificerede råmaterialer kontrolleres af FSCakkrediterede

certificeringsorganer.

Der er tre forskellige mærker:

FSC Pure, hvor 100 procent af råmaterialet er

FSC-certificeret.

FSC Mixed, hvor den tilførte mængde FSCcertificerede

råmaterialer svarer til den udførte

mængde FSC-certificerede produkter, mens

ucertificerede råmaterialer kontrolleres strengt

for at undgå tømmer fra kontroversielle kilder.

Genbrugsfibre kan også udgøre en del af

grundlaget for denne mærkning.

FSC Recycled, hvor 100 procent af råmaterialet

er genbrugsfibre.

SCA’s cellulose og trykkepapir er certificeret som

FSC Mixed.

Papirfabrik

Chain-of-Custody

Trykker X

Slutbruger

Udgiver

SCA Skog skovbrug

Chain-of-Custody Chain-of-Custody

Cellulosefabrik

Chain-of-Custody

Trykker Y


SCA’s største aktiver

– træfibrene!

Nye og voksende skove er et af de mest effektive

midler til at mindske kuldioxidniveauet i atmosfæren.

SCA’s velforvaltede skove (2,6 millioner

hektar) er det største aktiv i vores miljøarbejde,

men også en vigtig strategisk ressource for at sikre

forsyningen af råvarer til vores cellulose- og papirprodukter.

SCA’s forskellige produktionsanlæg til

savskåret tømmer, piller, cellulose og papir involverer

brug af hele træet.

Der dyrkes omkring 85 millioner stiklinger hvert

år for at producere ny skov. Den stående tømmermasse

er mere end 50 procent større end i 1947.

Den stående masse er vokset fra 130 millioner m³

til over 200 millioner m³ og forventes at vokse til

250 millioner m³ i år 2035. Mere stående tømmermasse

betyder, at der lagres mere kuldioxid.


SCA fiberstrategi

SCA optimerer råmateriale ved at gøre brug af

lokale fibre, hvorved der opnås effektiv ressourcestyring

og lavere transportomkostninger og

emissioner. Effekten heraf er, at der anvendes friske

træfibre i vores fabrikker i Sverige, som ligger tæt

på vores egne skovressourcer. På papirfabrikken

i Aylesford, i Storbritannien, som SCA ejer 50

procent af, producerer vi udelukkende nyt papir fra

genbrugsfibre, da der er glimrende adgang til gen-

Aylesford

6 m 3 skov/indbygger

100 procent genanvendt fiber

brugspapir lige uden for London. I nærheden af de

mange papirforbrugere i Europa anvender vi også

genbrugspapir i Laakirchen, Østrig, til produktion

af SC-papir. Op til 50 procent af papirets vægt er

genbrugsfibre, som derved medvirker til en effektiv

ressourcestyring. SCA-gruppen som helhed er en

af Europas største indsamlere og brugere af genbrugspapir,

og i alt anvender SCA lige så meget

genbrugsfiber som frisk træfiber i sin produktion.

Östrand cellulosefabrik

Ortviken papirfabrik

351 m 3 skov/indbygger

100 procent frisk fiber

Laakirchen

42 m 3 skov/indbygger

50 procent frisk fiber

50 procent genanvendt

fiber


Økologisk livscyklus

Skove spiller en afgørende rolle for kuldioxidbalancen.

Træer absorberer en enorm mængde kuldioxid

fra luften og omdanner ved hjælp af solenergi

og fotosyntese kuldioxiden til ilt og kulhydrater. Kulhydrater,

som indeholder kulstof, er grundlaget for

træets vækst, og det er på denne måde, at kulstof

lagres i den voksende skov. Tømmer bliver til skov-

og papirprodukter, som fortsat indeholder kulstof.

Træhuse binder for eksempel kuldioxid i hele deres

levetid. Selv efter huset eller papiret forfalder, øges

den samlede mængde kulstof i atmosfæren ikke:

Kulstoffet blev tidligere fjernet fra atmosfæren ved

at dyrke træerne. Hvis træ og papirrester anvendes

som brændstof og erstatter olie, bliver den positive

klimaeffekt endnu større.


Certificerede skove

SCA’s svenske skove blev certificeret under FSCordningen

i 1999. Forest Stewardship Councils hensigt

er at opnå miljømæssigt bæredygtige, socialt

fordelagtige og økonomisk sunde skovbrug i hele

verden. FSC sørger for et troværdigt skovcertificeringssystem

til at opnå dette mål.

SCA er én af de første papirproducenter i verden,

som tilbyder store mængder af FSC-certificeret

trykkepapir. SCA’s cellulose og trykkepapir er

certificeret som FSC Mixed, hvor den samlede

tilførte mængde FSC-certificeret råmateriale svarer

til den udførte mængde FSC-certificerede produkter,

mens de ucertificerede råmaterialer, der

ikke stammer fra FSC-certificerede skovområder,

kontrolleres strengt for at undgå tømmer fra kontroversielle

kilder. Genbrugsfibre kan også udgøre en

del af grundlaget for mærkningen. Når man køber

FSC-certificerede produkter, er resultatet altid 100

procent FSC.


FSC CELLULOSE

I FØRERPOSITION

Leveringer af FSC-certificeret cellulose fra SCA er mere end fordoblet i årene

2005-2008.

Kombinationen af TCF (Total Chlorine Free) og FSC sammen med det

konstant forbedrede miljøarbejde har givet os en førerposition blandt kraftcellulosefabrikker

med minimal miljøpåvirkning.

The mark of responsible forestry

DNV-CoC-000038


VOKSENDE

EFTERSPØRGSEL

Interessen for FSC-certificeret avispapir er stigende.

Flere og flere viser interesse for FSC, lige fra den almindelige offentlighed til

virksomheder, hvilket har medført øget efterspørgsel fra udgivere og trykkerier.

Når flere leverandører, herunder SCA, kan tilbyde større FSC-certificerede

mængder, har udgivere og trykkerier større fleksibilitet i deres valg af papirleverandør,

hvilket også har positiv indflydelse på efterspørgslen på FSC inden

for papirkvaliteter som standard og forbedret avispapir.


The mark of responsible forestry

DNV-CoC-000038

SGS-COC-2071 SC-PRODUKTER

Indsamlet brugt papir kan udgøre en del af grundlaget for certificering

af FSC Mixed produkter.

For produkter, som udelukkede er baseret på genbrugspapir, er der en

separat mærkning, FSC Recycled. Papirfabrikken i Laakirchen anvender

meget genbrugspapir fra kontrollerede kilder i sin produktion af SCpapir.

I overensstemmelse med standarden FSC Mixed er dette fiberindhold

en del af grundlaget for de FSC-certificerede papirprodukter fra

Laakirchen (Vores certificeringsnummer er SGS-COC-2071). SC-papir

kan leveres enten som FSC- eller PEFC-certificeret. Interessen for både

FSC- og PEFC-certificeret SC-papir er vokset kolossalt i de seneste år.


FSC-CErtiFiCErEt

LWC-papir Er BLEVEt

POSITIVT

MODTAGET

På MARKEDET

Mange af vores kunder har nu

gennemført den chain of custodycertificering,

som er påkrævet for

at dokumentere hele kæden fra

skovforvaltning via papirfabrikker og

trykkerier til det færdige produkt. Det

berettiger kunderne til at mærke deres

produkt med mærket FSC Mixed

Sources. SCA kan hjælpe kunderne

med at ansøge om FSC-certificering.

Vores FSC-certificeringsnummer er

DNV-COC-000038-1.


For yderligere information, se:

publicationpapers.sca.com

Layout: Originaldesign Sweden

Photo: P-A Sjöqvist, 3D; BeReal Studio, Originaldesign Sweden

Print: Tryckeribolaget, September 2008. FSC nr SGS-COC-00332

Both the paper and the printer are FSC certified.