Views
5 years ago

DE ÆLDSTE TRYKTE FREMSTILLINGER AF DE DANSKE KYSTER ...

DE ÆLDSTE TRYKTE FREMSTILLINGER AF DE DANSKE KYSTER ...

DE ÆLDSTE TRYKTE FREMSTILLINGER AF DE DANSKE KYSTER

DE ÆLDSTE TRYKTE FREMSTILLINGER AF DE DANSKE KYSTER Af A. W. LANG Johannes Knudsen har indlagt sig stor fortjeneste af videnskaben, Ikke alene ved 1 sine skrifter at have gjort opmærksom på de gamle trykte sejladsforskrifter, men også ved at have udsendt nyudgaver af flere af disse sjældne nautiske hjælpemidler, som ofte kun findes bevaret i ét eksemplar 1 . Dette o-ælder ganske særligt hans omhyggeligt kommenterede udgave af „Søkartet", den ældste danske sejladsforskrift, udsendt af Laurentz Benedicht, den bekendte bogtrykker i København, 1568 2 .. Med rette beskæftigede Johs. Knudsen sig særligt grundigt med dette værk, da det efter hans mening indeholdt de ældste silhouetagtige prospekter af de danske kyster, de såkaldte „landtoninger", der fremhævede særligt karakteristiske og for søfarten vigtige mærker, såsom bakker, kirker, møller, slotte og andre markante punkter. I denne sammenhæng henviste Johs. Knudsen flere gange til et gammelt søkort, „Gaerte van oostlant" (1543) af nederlænderen Cornelis Anthonisz. Ligesom Knudsen troede xnan i almindelighed indtil for nyligt, at dette kort var det: ældste i sin art, der som trykt blad beskrev de danske kyster 3 . „CARTE VAN DE OOSTERSGHERZEE" (1526) Nyere fund har imidlertid bevist, at de to nautiske hjælpemidler, Cornelis Anthonisz's søkort fra 1543 og landtoningerne 4 Årbog 1955

Du kan også downloade den trykte Bylivskalender her - Køge Kyst
Kulturen mellem kyst og land
Download "Tråden" som hele opslag - Køge Kyst
Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...
November - Dansk Byplanlaboratorium
November - Dansk Byplanlaboratorium
Den danske literaturs historie fra dens begyndelse til vore dage. En ...
Forkant nr.2 2008 - Dansk Sygeplejeråd
Ordbog over det danske sprog, grundlagt af Verner Dahlerup; med ...
NordtysklaNd - Dansk Fri Ferie
halkidiki - Dansk Fri Ferie
Oversigt over trykte afgørelser afsagt af danske domstole, hvor ...
Vandstanden ved de danske kyster - DMI
Danske æblesorter og deres potentiale for fremstilling af ... - NordGen
Oversigt over fremgangsmåden til fremstilling af en ... - DANSK CIDER
A. W. Lang: Det ældste kort over Nordeuropas søruter, s. 145-172
Danmarks ældste flaadeordning - Tiden indtil 1170, s. 62-90
Download dommerbetænkningen på dansk (PDF, ca. 9 ... - Køge Kyst
Bådebyggeriet på Fejø og de danske åledrivkvaser, s. 90-150
Da Dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien, et 40 års minde, s ...
Elb-lodseriet under den danske enevælde, s. 65-94 - Handels- og ...
Sørøvere i det danske rige i middelalderen og reæssancen
ØEN I BUGTEN Et dansk øsamfunds handels- og søfartshistorie
Papegøje og vippefyr, det danske fyrvæsen indtil 1770, s. 1-40