Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01

Forord

Du sidder med Hvidovre Kommunes regnskab for 2011 foran dig.

Det er på flere måder et godt regnskab.

Ikke kun er der sorte tal på bundlinjen, men regnskabet afspejler samtidig en høj aktivitet i kommunen i

2011, hvor der er søsat mange skibe, som også er nået i land.

Ud af mange vil jeg nævne følgende aktiviteter, og for yderligere henvise til sektorbemærkningerne:

I 2011 er der gennemført en stor organisationsændring, som har resulteret i færre forvaltningsområder,

hvor en række funktioner er samlet i fire nye forvaltninger.

Et af formålene med organisationsændringen har været at samle hele børne- og ungeområdet i en og

samme forvaltning, for derigennem i højere grad at sikre en helhedsorienterede indsats og service i

forhold til børn og unge – og deres forældre – i kommunen.

Derudover har en smallere forvaltningsstruktur givet mulighed for at effektivisere i administrationen.

På de indre linjer er det klart, at en så stor organisationsændring har betydning for medarbejdere og

ledere i kommunen, og det er min klare opfattelse, at alle har bidraget til, at det har været en god

proces med et rigtigt godt resultat.

Gennem hele året er der også lagt mange ressourcer i arbejdet med den nye skolestruktur. Rigtigt

mange interessenter – lærere, elever, skoleledere og forældre – har med stort engagement på

forskellig vis bidraget til debatten og processen. Dette gennem deltagelse i dialogmøder, høringssvar

mv. Det har været en lang proces, som i starten af 2012 resulterede i beslutningen om at lukke

Enghøjskolen og Sønderkærskolen.

I august blev dørene til det nye plejehjem Dybenkærshave slået op, og 72 beboer kunne flytte ind i lyse,

lækre og moderne lokaliteter. Trods lidt startvanskeligheder med bl.a. vandskade, blev plejehjemmet

hurtigt fuldt kørende til glæde for beboere, pårørende og ansatte.

En lang række familier flyttede i 2011 også ind i Langhusene (Almen Bolig Plus byggeriet). Der var stor

efterspørgsel efter boligerne, der som nabo til Dybenkærshave, danner en flot og moderne bebyggelse

i Avedøre.

På Rådhuset blev den længe ventede og tiltrængte renovering af 5. salen gennemført. Etagen huser,

som tidligere, mødelokaliteter og fremstår nu som moderne, fleksible møderum, med den nyeste teknik.

På hjørnegrunden ved Risbjerggård blev den gamle ”Taxabygning” og den bagvedliggende gamle villa

og garagerne revet ned. Arealet fremstår derefter indbydende med anlagt grønt græstæppe.

Den 2. juli blev det storkøbenhavnske område ramt af det voldsomme skybrud, og det gik særligt hårdt

ud over Hvidovre. Flere borgeres og kommunens ejendomme blev oversvømmet, med store udgifter til

følge. Blandt andet blev Præstemosens Friluftsbad oversvømmet, og måtte lukkes ned for resten af

sæsonen.

På anlægssiden er der desuden udført løbende vedligeholdelse på veje og bygninger, og der er i den

forbindelse fokuseret på at udføre energibesparende foranstaltninger.

Selve regnskabsresultatet må også vurderes at være positivt. Der er udvist økonomisk

tilbageholdenhed i en krisetid – der er styr på udgifterne og ultimo kassebeholdningen er god.

More magazines by this user
Similar magazines