præsentation - Strålfors

stralfors.dk

præsentation - Strålfors

eFeriekort –

”Nemme feriepenge

bygget på Transform”

Transform

Sma Smart t Comm Communication ni ation Da Day

12. april 2011


Tal og baggrund

• Der findes tre måder at håndtere feriepenge på

• Løn under ferie

• FerieKonto

• Feriekort iht. kollektive aftaler

• DA’s ’ 13 3 medlemsorganisationer, dl har h mere end d 25.000 2 000

medlemsvirksomheder

• Der forhandles overenskomst for mere end 600.000

lønmodtagere, langt de fleste af disse er omfatter af en

feriekortordning


Problemstillinger der skulle løses

• Uhensigtsmæssig administrativ håndtering af papirferiekortet

• Et voksende ønske fra medlemsvirksomhederne om et elektronisk

feriekort

• Finanskrisen har givet arbejdsgiverorganisationerne meget at se

til, når de overtager udbetalingen af feriepenge, uden - som

udgangspunkt g g p - at have let tilgang g g til det fornødne ggrundlag g

(konkurs, betalingsstandsning m.v.)

• En løsning skulle være en 100 pct pct. elektronisk løsning med en

svarmulighed fra e-Boks – alt andet var ikke interessant

• En henvendelse til e Boks viste at de ikke kunne løse opgaven

• En henvendelse til e-Boks viste, at de ikke kunne løse opgaven

alene


Hvorfor Strålfors

• Tidligere erfaring med virksomheden i forbindelse

med d anden d elektroniske l kt i k løsning lø i

• Ud fra kort oplæg fra DA ”greb greb Strålfors bolden” bolden

• Transform som missing link


DA kan tilbyde et vaskeægte ”kinderæg”

• Fremtidssikring af feriekortsystemet

• Muligheden for et længe efterspurgte eFeriekort

tilbydes

• Kan på sigt tilbyde én samlet oversigt over skyldige

feriepenge p g for lønmodtageren

ø g


Grundelementerne

• Indberetning til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister

(ACF) placeret centralt i DA

• e-Boks med muligheden for retursvar

• Mulighed for konkursbehandling (ACF kan flytte

pegepinden)


Indberetning til ACF

Virksomheden sender XML fil via:

1) eget lønsystem

2) lønservicebureau

3) Manuel indtastning en mulighed

til ACF om:

A) Oplysninger der svarer til indholdet af feriekortet

B) periodens i d aktuelle kt ll saldo ld

ACF (DA)

Transform

Virksomhed

.pdf


Virksomheden

Det samlede forløb

ACF (DA)

Transform

Pengene

overføres af

virksomheden til

banken

Virksomheden

ligger inde

med pengene


Virksomheden

Konkursbehandling

Ved konkurs flyttes udbetalingen via

ACF fra virksomheden til MO, der

Medlemsorganisation overtager udbetalingen

MO

Den ansatte og tidligere ansatte

berøres kun, hvis lønnen ikke er

nået at blive opdateret efter seneste

kørsel

Lønmodtagerens

bankkonto


Virksomheden

Medlemsorganisation

Restferie

Virksomheden eller

arbejdsgiverorganisatio

j g g

nen sender opdateret

Feriekort med restferie

til den ansatte

Håndtering som det

første feriekort –

herunder også ved

konkurser

Lønmodtageren

berøres ikke som

tidligere af

konkurser

.pdf

Eller Brev

ACF

opdateres


Fordele: Administration

• Efter indførelse af eIndkomst kan filhåndteringen håndteres af alle

virksomheder

• Lønadministrator undgår at indtaste posteringer i lønsystemet

(downloader posteringer fra ACF og læser ind)

• Administrationen nedbringes betydeligt

• En betydelig administrativ lettelse, samtidig med at der spares porto

(placering i e-Boks)

• En webside til direkte indtastninger af feriekort – hvis virksomheden

f.eks. benytter LetLøn eller andet servicebureauet

• Statistikudtræk muligt


Projekt succes kriterier

• Rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter

• Tæt samarbejde med lønsystemudbydere

• God kemi og et godt samarbejde mellem alle parter

• Overholdelse af deadlines

• Indberetninger for 5.000 virksomheder og 200.000

lønmodtagere g ppr.

6. marts 2011


Status p.t.

• Pr. 12. april er der registreret 7575 unikke CVR numre

• 242.6280 unikke CPR numre er indberette indtil nu

• Der er data at komme efter, men alligevel er fint resultat

• Gennemført med et meget kort varsel, derfor er det et flot

resultat

More magazines by this user
Similar magazines