MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 115 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 MagicWatch monteren

Instructie!

Trek de stekkers van de verbindingskabels door de kabeldoorvoer,

voor u de doorvoer in de carrosserie inzet.

➤ Bescherm iedere boring aan de buitenkant van de carrosserie d.m.v.

geschikte maatregelen tegen het binnendringen van water, b. v. door de

kabel en de doorvoer in te spuiten met afdichtingspasta.

➤ Gebruik voor het leggen van de verbindingskabels naar de besturingseenheid

zo mogelijk aanwezige rubberstoppen.

Als er geen rubberstoppen aanwezig zijn, maak dan een boring van

ca. Ø 13 mm en zet een kabeldoorvoer in.

➤ Leg de verbindingskabels zodanig in de kofferruimte, dat zij in geen geval

beschadigd kunnen raken (b. v. door steenslag).

➤ Bevestig de verbindingskabels zorgvuldig achter de bumper.

➤ Steek de stekkers van de sensoren op de steekbussen van de verbindingskabels.

6.4 Besturingselektronica bevestigen

Neem de volgende instructies in acht bij de keuze van een montageplaats

voor de besturingselektronica:

Let op de lengtes van de verbindingskabels van de sensoren.

De besturingselektronica mag niet beschadigd raken wanneer u bagage

of voorwerpen in de kofferruimte laadt.

➤ Bevestig de besturingselektronica op een geschikte plaats in de kofferruimte

of onder het dashboard.

De besturingselektronica mag niet aan vochtigheid blootgesteld

zijn.

➤ Steek de stekkers van de verlengkabels van de sensoren in de betreffende

bussen van de besturingselektronica (afb. 10.2, pagina 6).

115

More magazines by this user
Similar magazines